KRAYON – KOLM TUULT ja KODU

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest. 

Pole kerge selgitada lineaarsele inimolevusele olemist väljaspool aega, seda seisu, kus kõik asjad toimuvad ühel ja samal hetkel ja see on sedavõrd veider teema arutlemiseks, kuna teie mõistmises tulevik pole teada, aga minevikku te pole võimelised naasma. Teie jaoks eksisteerimine toimub pidevalt käesolevas ajas. Minu pool eesriiet me viibime üheaegselt kõigis kolmes reaalsuses ja ka meie nimetame seda – PRAEGU. Need mõisted on üksnes energiad. Ometi teie omistate igale reaalsusele oma kolmemõõtmelise paigutuse aja skaalal.

MINEVIK 

Mineviku teod pole muudetavad kolmemõõtmelisuses, kuid meendused neist võivad muutuda. Kui kirjutate ümber oma suhtumise minevikus toimunusse, siis see muudab teid käesolevas ajas. Mida te sellisel juhul teete? Te külastate minevikku, ning kirjutate selle lihtsalt ümber.

TULEVIK

Te ütlete, et tulevik pole teile teada, kuid selle potentsiaalid, mida võiksite ära teha, on teile tegelikult teada. See, kuivõrd muudate oma mõtlemist täna, kutsub esile selle potentsiaali muutuse, mida võite homme ära teha. Just selliselt saab kirjutada tulevikku ümber juba täna. Kui te lepite kokku homseks minna kusagile, kas te pole siis homse ennustaja, kui saabute kokkulepitud kohale õigeaegselt?

Kui viimasel hetkel jätate kokkuleppe ära,  kas te sellisel juhul muudate oma tulevikku?

„Krayon, peatu hetkeks. Neid asju me saame ju kontrollida, kuid see pole sama tulevik, mis on meile teadmatu ja saladuseks.“

Aga kui ma ütlen teile, et meile sellel pole mingit vahet. „Kokkuleppeid“ planeeritakse ja jäetakse ära sündmuste poolt reaalsustes, milliseid saate kergusega näha, olles kolmemõõtmelisuses. Kuid siiski, need on sellised potentsiaalid, mida te loote ise endi jaoks. Meie aga vaatleme neid kui ÜHTE ja SAMA, ning see aitab anda teile seda sõnumit, mille nimeks panin  „Kolm Tuult“.

Suurem enamus sellest informatsioonist on teile edastatud paljude aastate jooksul, eraldi fragmentidena ja detailidena. Seekord liidame kõik need kokku. Mõningad kasutuses olevad terminid on teile tuttavad, kuna oleme kasutanud neid varem, nüüd on kavas laotada need teie ette, nagu vaipa, ja selles on teile vastused paljudele küsimustele, ehkki mõned neist võivad olla vasturääkivad. Mõningad asjad võivad mitte kokku langeda sellega, mida olete ilmselt kuulnud teistelt. Sellisel juhul astub mängu jumalik äratundmine, kuna teil tuleb kaasata oma alateadlik tunnetus. Samuti võite võtta kasutusele termini „vaimne loogika“.

Inimese Vaim

Esmalt vaatleme Inimolevust ja inimolevuse Vaimu, mis on üks ja sama. Meie reaalsuses see pole kunagi olnud eraldatud ja mis viibib paljudes kohtades korraga.

Teie parema mõistmise nimel, kogu kanalduse ajal, räägime sellest, et teie Vaim viibib neljas kohas korraga.

Kolm Tuult – need on kolm kohta neljas ja neljas koht, kus viibib teie Vaim, seda nimetatakse  KODUKS. See on koht, kus olen mina, Krayon. Kodus oleku ajal ei ole tuult, kuna siin pole aktiivset tegevust. On väga raske ja peaaegu võimatu, kirjeldada teile miskit sellist, mis on sedavõrd lähedane, kuid seni varjatud teie eest. Kodu pole üheks tuultest, kuna see on koht, kus olete alaliselt ja siin on teie  Jumala osa.

Te võite küsida, et kuidas see on võimalik, et kui olete Jumala osa ja olete minu pool eesriiet, et  kuidas saab olla see varjatud teie eest, kuni olete INIMENE?

Nii peabki olema, kuna energia tunnetamiseks, millega töötate, olles Inimene, peate jääma teatud reaalsusesse ja teatud teadvuse seisundisse, et eksisteerida planeedil ja toimetada oma ülesannete kallal.

Kui olete KODUS,  siis tuult pole. KODU  on koht, kus on teie loomulik „Jumalik seisund“.

Kuidas inimene „näeb“ Jumalat?

Sa oled  JUMALA SUPI osake, mis koosneb lugematutest osakestest, mis oma olemuselt on kõik ÜKS. Jumala atribuutide ilming on kvantilise põimumise olemus (põimumine – füüsikaline termin, kus kõik on vastastikku seonduses ja asetseb üheses reaalsuses, olenemata kaugusest).

Kui puutud kokku oma Kõrgema Minaga, siis puutud kokku oma enda osakesega.

Mõnikord inimesed arvavad, et saavad sõnumeid inglitelt, kes toovad neid teistelt inglitelt, jne.. Inimesed alati näevad kõiges võimu hierarhiat, kuna eksisteerivad selles reaalsuses. JUMALIK  on ÜHENE tarkus, ning see on alati üheks ja samaks tarkuseks ja see on alati kõikjal ja kõiges oma täiuses.

Tõde on tõde just seetõttu, et sinus on Jumala osake, ning sa hakkad absoluutset tõde teadvustama vastavuses sellele, kuidas oled vaimselt ärkamas. Seetõttu oled võimeline võtma omaks teist ärganud olemust, teisest sulle tundmatust ilmast, kes suhtleb sinuga, sulle tundmatul viisil, ning leiad temalt sama tõde. Sinu seesmuses on sama Jumal, mis temalgi.

Kolm Tuult

Inimese elu stsenaariumis pole midagi enamat austamise väärt, kui – Kolm Tuult. Need määratlevad ühte kolmest seisundist, millistes inimene viibib. Need on – Sündimiste Tuul, Eksisteerimise Tuul ja Lahkumise tuul.

Sündimise Tuul – alge ilmnemine.

Eksisteerimise Tuul – eksisteerimise ilmnenud seisund.

Lahkumise Tuul – lahkumine ilmnenud seisundist ja naasemine eesriide tagustesse.

Teie sõnades – sündimine, elamine ja surm.

Teie sõnu me täna ei kasuta, kuna neis on kolmemõõtmeline reaalsus, mis enamuses on teie ainsaks nägemuseks tõest.

Sündimise Tuuled

Sündimise Tuuled erinevad füüsilisest sündmusest, mida nimetate sündimiseks. Meile Sündimise Tuuleks olete teie ise, otseselt enne üleminekut (kes teeb esimest sissehingamise tõmmet). Iga Tuule arutlemise käigus alustame sellest, et hakkame ümber lükkama teie ekslikke ettekujutusi, ning anname tõde selle kohta. Seega, arutleme sellist hulka, kuivõrd olete võimelised mõistma.

Alustame energiatest, mis on seotud Sündimise Tuultega.

Kujutlege end terviku ühe osana, Ilmaruumi Armastuse ja Jumala tarkuse elemendi osana ja sa oled valmis naasema planeedile, kuid sul puudub Inimese mõtlemine.

Mis käivitub selle juures? Millised energiad pöörlevad selle ümber, et toimetada sind sellesse kohta? Kes on võimeline olema Sündimise Tuultes? Kas selles on olemas süsteem?

Seda kõike on raske kirjeldada, kuna see olukord pole lineaarne, teile aga on teada üksnes lineaarsed asjad, kuna teie reaalsus on selline. Sinu reaalsuses, milles elad ja kui loed neid ridu, on sulle teada, üksnes üks ainus elu Maa peal. Kuid kvantilises Sündimise Tuultes näeme sind seismas teise reaalsuse äärel, kes peale paljude elude, taas naaseb planeedile (jutt on vanadest vaimsustest). Kui seisad seal äärel, siis valmistud teatud mõttes ühenduma Inimolevuseks planeedi energiatega. Kolmemõõtmelise reaalsuse „tuul“ haarab sinust kinni tohutu jõuga ja sa justkui imendud temasse. Me jõuame lausuda sulle vaid viimaseid armastuse sõnu ja seejärel sa peaaegu eraldud Vaimu reaalsusest, eraldudes vabatahtlikult, kõige mäletamisest ning taas naased Maa peale. Kui kaunis aeg!

Millised on inimkonnaga taas ühendumise „reeglid“ või omadused?

Esiteks, loetlen hoopis neid, millised ei ole, kuna paljud neist pole inimkonna poolt mõistetud õigesti.

Esimene, mida peaksite teadma, on see, et Inimolevus on absoluutselt unikaalne. Iga planeedile tuleva ja lahkuva Inimolevuse püha Vaimul on olemas jumalik osa, mida nimetame Kõrgemaks Minaks. Inimese kõik kolmemõõtmelised DNA struktuurid ja seesmusesse kätketud potentsiaalid on identsed. Ainus, mis eristab üht Inimolevust teisest, leidub üksnes DNA kvantilises osas – see on Akasha salvestised ehk  Akasha energia. Akasha salvestised kätkevad endas võimet ja potentsiaali tohutu energia ilmutamiseks, mis sõltub sellest, mis oli inimese poolt eelmistes eludes ära tehtud. Kui inimene oli ärganud vaimsete potentsiaalide suunas, siis energia hulk on temal suurem, kui neil, kes pole ärganud. Seetõttu Sündimise Tuultes muutub võimalikuks isegi vana vaimsuse valgustumise potentsiaali kujundamine, kuna kõik sõltub eelmiste kehastuste teadmistest ja kogemustest ja sellest, millega eelmises kehastuses planeedil tegeldi. Kõik sõltub sellest, kelleks olite, mida saavutasite, kas ärkasite tööks valguse mõistmiseks, või mitte ja  sõltub ka sellest, kas olete naasenud, või on see teil esmakordne kehastus.

Seega, Akasha Salvestis pole vaid salvestis sellest, kui palju kordi olete olnud planeedil Maa, vaid on pigem see, kuivõrd avardunud vaimsele teadvusele ja elukogemustele olete ärganud, läbides oma kogemisi planeedil. Teie Akasha on püha raamatukogu, mida teil õnnestus koguda ja talletada iga eluga juurde, ning kanda see edasi järgmisse kehastusse. Te täiendate seda iga kord, kui tulete planeedile tagasi jne.

Pidage meeles aksioomi, mida oleme varem teile andnud ja see on, et TE EI NAASE KUNAGI VÄHEM TEADLIKU TASEME JUURDE.

Kui vaid avate oma metafoorilise „Akasha vaimse anuma“, muutub teile kättesaadavaks kogu energeetiline vaimne varamu, mis on teil kogutud kõikide elude jooksul, kogu saavutatu ulatuses, kulgemise ajal planeedil ja täies mahus. Teie keha bioloogia ei ole täielikult maist päritolu. Inimese vaimsus on Jumala osa ja on planeedil unikaalne. Kuid inimene pole bioloogiliselt loom, mida kinnitab faktiliselt inimese unikaalne keemia, kuna tema DNA on „kokku sulandatud“ ja selles on 23 kromosoomi – mis  eristab teid ülejäänud maisest bioloogilisest päritolust. Te olete evolutsioneerunud mitte maisest bioloogiast. Inimliik, millisena näete seda käesoleval ajal, ei ole see inimliik, mis ta oli 200 000 aastat tagasi. Esmalt tuleks mõista, et teie füüsiline eksisteerimine pole selline, nagu see on loomadel teie planeedil, olenemata sellest, mida räägivad teie bioloogid. Teile osutati teekonnal abi, mis on seotud teie DNA sisemuses „valguse ja pimeduse ärkamisega“.Teie kõigis peamistes usundites on olemas jutustus sellest sündmusest, kui jumalikust ilma loomisest ja see on ühine kogu inimkonnale. Praegune inimene on unikaalne Ilmaruumi jaoks, kellel on imelised loomingulised jõud ning sellest on teile rääkinud kõik Maa Meistrid.

Loomade süsteemid

Loomadel on oma energiate liigid, mõnedel loomadel on isegi omad gruppide vaimsused. Loomad on planeedil mitmetel põhjustel ja oleme sellest juba varem rääkinud. Planeedil nad kõik on Gaia tasakaalu osa ja mõned neist isegi inimese sõbrad. Nad toetavad Maa elu energiat, mõneti on siin isegi armastuse nimel. Mõnedel loomade liikidel on olemas loomne vaimsus, need kehastuvad oma liikide gruppide seas, kuid alati nad teenivad inimkonda. Nende grupilised vaimsused kehastuvad taas üksnes loomadeks. Loomad ei ületa oma olemuse vaimseid barjääre. Loomad ei lähe üle Inimolevuse tasemele. Kuigi inimestel on lihtne arvata, et nad seda teevad. Teie arvates paremaks saate alles siis, kui lähete üle kõrgemale tasemele. Seetõttu need, kes on vaadanud elu skeemi, ilmselt ütleksid: „Vaim alustab kui loom, ning loob oma teekonda ülespoole, et saada lõpuks inimeseks.“ Paraku mu kallis, see pole selline teekond, ega pole seda kunagi olnud.

Inimese vaimsed süsteemid

Kogu teie süsteemi mõistatus seisneb selles, kuivõrd suuri tõdesid olete võimelised vastu võtma, olles Looja osake.

Kui suurelt suudate avada kvantilist ust, et oma elu ajal näha tõde?

See on ainus atribuut, mis määratleb, kuivõrd valgustunuks saate oma elu jooksul. Pange tähele, see ei puutu sellesse, kui palju teadmisi ja kogemusi on teie Akasha salvestistes, vaid sellesse, kuivõrd lubate endil seda uskuda. Sellel planeedil on palju vanu Vaimsusi, kes on läbinud suurepärase vaimse koolituse, kuid, selle elu jooksul, nad ei taha seni kokku puutuda veel oma seesmise „vaimse anumaga“ ja see on Inimolevuse vaba valik. On olemas tohututes mõõtmeis planeering, mis paigutab teid Sündimise Tuultesse. Mida olete viimaste elude ajal saavutanud, või kui ikka olete saavutanud? Kelleks olete olnud, mida olete ära teinud? Milliste energiateni jõudsite, millised jäid lõpetamata ja milliseid tahaksite jätkata? Millistesse rühmadesse kuulusite. Kes olid teie vanemad ja kas olete kaasatud teatud vaimsetesse lepetesse, et saada nende lapselasteks?

See kõik sõltub teie ühiskonnast ja enam, kui oskate arvata.

Teie ellu „sisenemise“ planeeringus läheb arvestusse suur hulk asju, seega iga elu potentsiaal on unikaalne ja kordumatu. Seda planeeringut teostate siis, kui olete minu pool eesriiet ja „jumalik teadvus“ on veel teiega. Inimestele ei meeldi, et pole olemas vaimset juhendite kogumikku, kus seisaks – „praegu on toimumas see, kuid teha tuleb seda…“  Kuid pidage meeles, et just see tõstab inimkonna saavutuste väärtust, et ei ole juhendid.

Kas kõik lapsed on siis sarnased? Kas lapse kasvatuse raamatud töötavad ka teie lapse puhul?

EI, on vastuseks, sest iga vaimsus on täielikult unikaalne. Kuid inimesed tahavad endiselt nimekirja sellest, mida neil tuleks teha ja mida mitte, nagu vaim oleks tulnud mingist vaimsest masinast, kus stambitaks neid ühesugustena. Hoopiski mitte, Vaim austab iga vaimsust, võimaldades unikaalse valimise võimalust ja valitavate energiate tohutut valikut.

Suured kunstnikud.

Inimesed saavad planeedil teatud atribuute, mida nimetatakse loomingulisteks atribuutideks, mis enamuselt on kvantilised ning võib kuluda mitmeid elusid, et saada need kätte täisuslikus vormis. Sageli toimub see nii, et eriliste loominguliste võimete valdajad läbivad mitmeid kehastusi selliselt, nagu see oleks üks kehastus, et snad aaksid loomingulise tsükli viia lõpuni. Tuntud kunstnikud naasevad, ning esimene asi, mida püüavad teha, on see, et võtavad pintsli kätte ning jätkavad sama, mida olid teinud eelnevas elus.

Tuntud heliloojad, luuletajad ja skulptorid naasevad ja jätkavad tegelemist oma asjadega. See on sedavõrd tõenäone, kuid teie teadus siiski eitab seda. Seega, eriliste võimete valdajad erinevad teistest, ning nende elu mõistatuseks on see, kuidas rea kehastuste ajal tuua planeedile suurimad kunsti varamud. Kusjuures, nemad püüavad ise jõuda mõistatuses selgusele, isklikult, et see, mis on nende seesmuses, on väga hinnaline, kuid keegi neist pole sellest teadlik. Kas olete märganud, et enamus suurtest kunstnikest, neist kes on elanud ja neist, kes on praegu siin, kannavad koormat, mida saab  nimetada „madal enesehinnang“.

On teile selline seisund mõistetav? Kas see pole küpsenud isiklikuks avanemiseks, kas pole?

Seega, võite näha inimest seismas Sündimise Tuultes, kes on valmis jätkama sama, mida alustas eelmisel korral „Jumaliku Teadvusega“, naeratusega näol. ta kuulab muusikat, mida hakkab looma, või näeb seda, mis hakkab temaga toimuma, kui on uuesti  planeedil.

Kui seisate Sündimise Tuultes, siis olete täiesti unikaalne olevus, kelle energiad pole lõpuni viidud. Kulub rohkem, kui üks lühike elu, et luua inimese atribuudid, mis kasvavad välja küpsuseks. Isegi mitteloovatel (nagu enamus teist) on terve rida mingeid algusi, millel pole veel viidetki lõpetamisele. Vana Vaim on see, kes „lisab valguse seemneid lineaarse aja vaiba sisse, teadmata, et kunagi ise ta lõikab küpsenud tarkuse vilju, kui tuleb järgnevates eludes tagasi.“

Mu kallis, just seetõttu sa ei saabu puhta lehena ning Vana Vaimsus tunnetab seda. Alles uued (esmakordselt tulijad) on nendeks, kes alustavad puhta lehena. Praegu, selles ruumis, on üksnes Vanad Vaimsused, ka need, kes  praegu kuulavad, või loevad seda sõnumit. Igaüks viibib planeedil Vaimse anumana, mis on täis elude kogemusi Maa peal.

Akasha lugejad

On olemas selliseid inimesi, kes on võimelised lugema teie Akashasid, kuid nad pole võimelised lugema teie eelmisi kehastusi, lineaarses järjestuses. Nemad loevad neid elusid energeetiliselt ja just neid, mis tõusevad esile ja mis on jätnud teile  raskeid jälgi. Need on elud, kus saavutasite midagi lõpetatud vormis, või halvemal juhul, te pole saavutanud seda, mida oleksite pidanud. On elusid, millistes olid dramaatilised sündmused, nagu varajane surm, laste kaotus, või hukkumise kogemus lahingu väljadel. Kõiges neis on olemas energeetiline alus ja potentsiaalide hulk.

Seisad Sündimise Tuultes ja soovid naaseda planeedile. Sinu ette on laotatud kõik potentsiaalid ja võimalused, mille aluseks sinu enda möödunud elude kogemused ja isiksuse jäljendid sellest, KES SA OLED.

Kus sa leiad end?  Millise soo esindajana?

Mul on kõige raskem kirjeldada teile, et selline planeerimine pole lineaarne, ning see pole üldse see, mida võite näha majanduse planeerijate graafikutes. Selle aluseks on energeetika, mis enamuselt on esile kutsutud vastastike mõjutustega, seega – rajatud perele. Kui olete eelmises elus ärganud vaimsele tõele, siis on suur potentsiaal selleks, mis muudab järgmist elu tunduvalt. Seega, Vana Vaimsus võib pääseda sellisesse kohta, milles Noor Vaim poleks ehk võimeline hakkama saama. Kõike seda võetakse arvesse enne Sündimise Tuuli ja te olete selleks valmis. Te olete selleks valmis tõemeeli. Pange tähele, mitte ühegi inimese ükski Vaim ei tule planeedile vastu oma tahtmist, nagu karistuseks. Teil tuleks seda panna tähele!.

Kõige suurem muutus

Vana Vaimsus, selle tulemusel, mis on toimunud viimase 20 aasta jooksul, Sündimise Tuulte energia on nüüd sootuks teine, kui oli enne teie viimast naasemist planeedile. Alates aastast 2013, Vana Vaim naaseb uutes energiates, koos VAIMSE RAAMATUKOGUGA, mis on täis vaimseid sihte. Protsess kulgeb hubasemalt, alateadlikult, ning ta täiuslikult mäletab, millest on läbi käinud. Kas olete sellest teadlikud?

See erineb sellest, mis oli viimane kord. See on kõige tulemus, mis on viimaste aastatega toimunud, te olete muutnud reegleid. Vana Vaimsus pole enam nendes energiates, mis tõmbavad ja lükkavad Noort Vaimu. Vana Vaim on oma teadvuses teinud planeeringu selles osas, mis seisab tal ees ära teha, ning see on see, mida ta polnud suuteline tegema vanas energias. See on võimalik üksnes seetõttu, et on tal on nüüd võimalik planeerida, omades uues elus võimalust, avada oma vaimne anum palju varem, kui see oli võimalik tema eelmistes eludes. Vana Vaimsus võib olla sellest teadlik, ning tal on võimalik kõike planeerida veel enne selle elu lõppu, tehes seda alateadlikult ja teades tulevastest kehastustest juba selle elu kulgemise ajal. Selles seisnebki erinevus ja selles peitub „alateadliku vaimse loogika“ algus.

Eelmistes sõnumites rääkisime mõningatest huvitavatest erinevustest uute sündivate inimeste ja teie vahel, kes on sündinud vanades energiates. Oleme rääkinud teile, et olete kvantilise DNA muundunud liik, mida olete loonud, elades läbi palju kehastusi, ärgates valgustunud teadvusele, mis võimaldab teil ilmuda järgmisse ellu erilise imelapsena. See on siis laps, kes oskab MÄLETADA ja lugeda, kes ei õpi lugema, see on laps, kes hakkab varem käima ja rääkima, kuna mäletab, kuidas see käib. See on võimalik seetõttu, et säilib täielik sild MIS OLI ja MIS ON vahel, ehk DNA hakkab muutuma kvantiliselt oma tõelise olemuse suunas, mis on palju effektiivsem senisest ja mida esmalt märkate oma lastes. Mu kallid, ärge lootke avastada seda mikroskoopide all. Ehk esmalt, kinnituse saamiseks, peate pöörduma oma sotsioloogide poole, kuna esimeseks ilmnevad muutused inimese käitumises.

Seega, Vanad Vaimsused hakkavad tulema tagasi inimestena, kellel pole tarvis alustada otsast ja õppida asju nullist, vaid nad sünnivad koos alateadliku eelmiste elude kogemuste pagasiga. Vastavalt nende aju arengule, nemad on võimelised isegi meenutama, kelleks nad kunagi olid (iidsed vaimsused, kes on siin varem olnud). See on uue energia lubadus, alates aastast 2013. Te näete muutusi mõningates oma lastes ja lastelastes, vastavalt nende tulekuga ja kasvamisega. Uute laste energiates ei leidu märki, et planeet saab hävitatud sõdades, või Jumala poolt. Neis on lubadus, et planeet on sisenenud uutesse ja seni teadmatutesse kvantilistesse avastustesse.

Oo, jaa, te kõik olete olnud koostöös Tuultega, kõik siin ruumis olijad. Olete seisnud neis, teadnud, millised õppetunnid on teid ootamas ees ja millised eesseisvad potentsiaalid on selleks kujunenud, eelmiste elude jooksul. Mu kallid, seal polnud vigu ja ma kordan taas – iga teekond on unikaalne.

Eksisteerimise Tuul.

Edasi selgitan viibimisest Eksisteerimise Tuultes. See on see, mida teie nimetate ELUKS.

Lubage näidata teile selle omadusi.

Esiteks, olenemata sellest, mida räägivad teie vaimsed autorideedid, te olete siin mitte karistuseks, ega mitte katsumuste läbimiseks. Mõnikord nimetame küll, teie elu katsumuseks,  kuid me mõtleme selle all energiate katsumust teie eludes. Gaia mõõdistab planeedi energiat, ning edastab tulemused AJA ja OLU  kangasse – Suurele Kesksele Päikesele. See on, Maa vibratsiooni mõõtmine Kristallvõre vahendusel, mis mängib oma osa veelgi suuremas ühises stsenaariumis, kuid millest me pole kuigi palju rääkinud. Seega, katsumus seisneb selles, kas inimesed on võimelised Maa poolt mõõdetava vibratsiooni osa muutma, oma teadvuse abil. Selles seisneb teie katsumus. Kordan, inimesed pole planeedil selleks, et olla katsumustes kannatajad, vaid te olete hoopis  PERE.

Sild Sündimise Tuulte ja Eksisteerimise Tuulte vahel polegi enam kuigi tabamatu. Seni see oli hetk, kus kõrvaldasite kõik, mida teadsite tõest, ning saabusite siia juba blokeeritud teadmistega. Kui olite tegemas sammu Sündimise Tuultesse, siis te polnud enam teadlikud, et oled Ilmaruumi osake, kuna enam polnud sidet Jumala enda teadvusega, te ei mäletanud enam, kust oled tulnud ja millest oled läbi käinud.

Käesoleval ajal, uued energiad,  äratavad teie alateadlikke potentsiaale nende tõdede meenutamiseks ja need on olemas teie Akashades, kuid kätte saadavad üksnes läbi kavatsuse. Oleme juba maininud, et mõned Vanad Vaimsused ei pea ärkama, kuna neil, kellel on olnud keerulised ja sügavad elud, võtavad jooksvat elu nagu puhkust vaimsetest asjadest, ega ilmuta seetõttu huvi nende vastu. Kuid, mu kallid, te tunnete neid ära, kohtudes nendega, te  näete seda nende silmadest. Mõned teie seast on isegi abielus nendega.

Vana Vaimu eesmärk

Kallid, te peaksite mõistma elu unikaalsust. Just seetõttu räägime, et pole olemas reegleid, mis ütleksid ette, millisel viisil ärgata, et olla toeks planeedile, või, kuidas saata valgust, kuni olete planeedil. Lihtsalt pole mingeid „peate“, kuna see on keeruline ja mitmekülgselt rikkalik süsteem. Seekord mõned on siin üksnes selleks, et toetada seda energiat, kelleks nad on ja kus nad elavad. Nad alles oma järgmises kehastuses hakkavad tegema oma tööd, kuid seekord hoiavad üksnes oma kohta alles. Mõnedel, teie seast, olid samad atribuudid, need on vajalikud ja neid läheb planeedil uuesti tarvis. See oleks nagu vaimne teatejooks, kus mõned viivad tormates teatepulka ja annavad selle edasi, teised jälle istuvad ja vaatavad pealt, kuid  kõik on siiski ühe ja sama sündmuse osad. Mõned Vanad Vaimsused vaid toetavad energiat, teadmata mingist metafüüsilisest liikumisest, samas tasakaalustades ja noorendades Vana Vaimu. Ehk mõnigi võiks öelda: „Ma pole kindel, kas mulle meeldiks see, sest see näib nagu tarbetu vana vaimu elu raiskamine, aastaid umbes 80, või enamgi.“

Kallid, kui lähete oma käesolevas elus puhkusele, kas siis raiskate need kolm nädalat tühja? Ei raiska! Enamuselt naasete puhanuna ja täis indu uueks tööks. See on keeruline teile selgitada, sest te  näete seda protsessi üksnes „ühe elu ajana“, kuid meile see on, nagu  üks teie elatud päev. Vanadel Vaimsustel, uutes energiates, avaneb suurim planeedi mõjutamise jõud.

Sündimise Tuulte tasemed – UUSTULNUK ja ÕPPIV.

Uustulnuk

Neid tuleb pidevalt. Nii see peabki olema, kuna planeedil toimub elanike juurdekasv geomeetrilises progressioonis, mis paneb loogiliselt mõistma, et uusi vaimsusi on pidevalt juurde tulemas. Uustulnuka võite ära tunda hetkel, kui hakkate temaga rääkima. Kui temale ütlete A, kuid tema kuuleb B. Te palute temal pöörata paremale, kuid tema läheb otse. Neil pole aimu sellest, kuidas ja mil moel töötavad inimsuhted. Nemad tõepoolest ei mõista, mis on HEA ja mis on HALB. Käitumise sihikindlus on neile MÕISTATUS, mis sageli jääb neile suht näitlikuks. Neil pole aimu, milline on elu ehitus tervikuna. Teil hakkab pea ringi käima imestusest, kuna te ei suuda uskuda seda, et keegi saaks käituda selliselt. Nemad on uustulnukad, nad on need, kes pole teadlikud Inimese loomusest, nad on need, keda saab kergusega petta, kui vaid tahetakse kellegi poolt seda teha. Pea hakkab taas ringi käima juba mõttest: „Kas tõesti nad on alles saabunud?“ Jah, just, on saabunud esmakordselt. Nad on kõiges maksimaalselt naiivsed  ja te olete neid näinud.

Neil seisab ees palju kordi naaseda Maa peale, enne kui hakkavad mõistma tervikuna seda protsessi, seda, kuidas on elu korraldatud. Neid on alaliselt kohal suur hulk. Nemad ei külasta selle taolisi kohtumisi, vaid meelsamini istuvad koosolekutel, kus õpetatakse, kuidas „inimesed peavad tegema tööd“. Paljud neist meelsamini istuvad psühholoogi diivanil, et saada endast rohkem teadlikuks. Kui veider see ka ei ole, kuid paljudest neist endist saavad psühholoogid. See toimub üksnes seetõttu, et inimese loomus on sedavõrd suureks mõistatuseks, mida nad püüavad mõtestada lahti, ning teadvustades täielikult, kuivõrd ise vajavad abi,  hakkavad abilisteks teistele uustulnukatele.

Õppiv.

Paljud, oma lugematute eludega, naasevad teatud tasemel, kus alateadlik teadvus, on teadlik asjade käigust planeedil. See on parim emotsioonide tasakaal, kus sellisest inimesest saab õpilane, kes on võimeline koguma vaimseid teadmisi. Õpilased on teatud rühma kategooria. Nendeks on potentsiaalselt ärganud, kuna neis on potentsiaal sattuda kohtadesse, mis sarnaneb siinsega, et kuulda tõde, ning mõista, kas on nii, või mitte, jääda, või lahkuda. Kui nemad ei tunneta, et see on see, mis neile on tarvis. siis see tähendab, et aeg pole neile veel küps.

Kas ikka mäletate aksioomi pöördumisest vähemteadlikku seisundisse?

Te pole selleks suutelised. Kui te pole millegiga nõus, või pole nõus tegutsema täna,siis see veel ei tähenda, et olete selle unustanud. Tänane rumalus võib homme osutuda tarkuseks. Kõik sõltub üksnes teie läbinägelikkusest. Tähtajad määravad kõike.

Mu partner on palju kordi küsinud minult: „Krayon, miks ma pidin ärkama tõe suunas alles üle neljakümne aastasena? Asi oleks hulga efektiivsem kui oleksin olnud kolmekümnene!“ Vastus, mida temale andsin, puudutas üksnes tärmineid. Temal pidi olema just see vanus, kus ta oli võimeline tegema seda, mida teeb praegu ja mida kavatseb teha ka edaspidi.

Seega, mu kallid, kes istuvad minu ees ja need, kes loevad sõnumit, te kõik kuulute õppijate hulka. Need on enamuselt iidsed vaimsused ja need, kes on ärganud vaimsuse küsimustesse. Nemad tunnetavad, mis planeedil toimub ning soovivad teada enamat. Neil on uued teadmised energia muutustest, kuna maa vajab seda. Nad teavad ka seda, et iga teekond on erinev teisest. Seetõttu nad on selles ruumis, või loevad seda sõnumit, pidades silmas seda sama. Mõned teie seast on palju kordi ärganud vaimsele tõele, kuna Looja on nende endi seesmuses. Teie raamatukogu on pilgeni täis  ja selline ongi vaimne siht.

Mõned on ärganud alles selles elus, ning mõistnud oma „Vana vaimu“ olekut. Nüüd, kui kord olete juba siin, kuulate, või loete, annan teile erilise sõnumi. See on sedavõrd keeruline, et te pole võimelised seda ootama, isegi uute energiate olemasolus. Ja selleks on „Täiustatud kompleksne kvantiline atribuut“. Kuigi see on keeruline teile mõista, on ometi mõned teie seast selleks valmis. Selline idee on mõistetav alateadlikul tasandil mõnedele neile, kes on siin,  kuna see käivitab vaimse loogika.

Ma räägin seda lühidalt, et Tuulte mõiste oleks selgem ja võimalikult täiuslikum.

Olen teile rääkinud, et teie seesmuses on Akasha raamatukogu. Võiks isegi öelda, et seal on universaalne tõde, mida olete võimelised kätte saama. Kuid, olles lineaarne, mõistate, et Akasha raamatukogus on see, mida hoolega kogusite oma elude aegadel, Maa peal. Vastus seisneb järgnevas, et kõik sõltub sellest, kuivõrd kvantilisteks muutute ja see on teile külaltki raske.

Edasi lähen üle teemale, mis pole üldse lineaarne, seega,  olge tähelepanelikud. Kallid Inimolevused, kui usute, et olete külvatud teiste galaktika ülestõusnud rasside poolt, (nagu Plejaadlased), siis see tähendab, et teis on nende DNA osa. Kõik, millest on nemad teadlikud, on olemas ka teie DNA’s. Kas te mõistate, millele ma suunan teie tähelepanu? See tähendab, et võite ärgata suurele tõele, tõele, mille aluseks pole maise kogemuse tõde. Hoopis tõele, mida andsid nemad. See väljub neist piiridest, mida õpetasime teile teie Akasha kohta. See kannab teid vaimsesse kvantilisse Akashasse.

Mõnigi ehk küsib: et „Kas me tuleme koos sellega? Kas isegi uustulnukal on see? Aga miks me siis ei mäleta seda?“

Vastan: „ Uutesse energiatesse ilmuvad need, kes hakkavad kasutama „kvantilise Akasha atribuute“. Sellele kaasnevad mõisted – „Akasha koopiad“ (oleme seda atribuuti juba tutvustanud), ja „Akasha kvantilised pärandid“, ning nendest saab teie galaktilise eelkäija TÕELISTE  TEADMISTE meenduste alge. Lõpptulemusena see viib kvantilisuse avastamisteni planeedil. Vastavuses inimeste muutumisele kvantilisteks, oma evolutsiooni käigus, nad hakkavad kasutama uusi atribuute. See on sama DNA omavaheline side, millest oleme rääkinud mitmeid kordi. Need on „meendused“, mis hakkavad toimima kõige vanematel vaimsustel ja see saab toimuda üksnes peale täielikku Jumala teadvustamist enda seesmuses.

Karma.

Õpilane on see, kes on ületanud „Maale saabunu“ staatuse, ning praeguseks omab seda, mille nimeks on karma, mis on tohutu energia, millega saab teha tööd. Seega, katsun selgitada, mis asi see on. Karma on „hingepere lõpuni viimata energia“, mis kandub ühest elust teise. Ta tõmbab ja lükkab kogu elu jooksul ning sellel pole midagi ühist määratlusega. Vastupidi, temas on kõik, mis on seotud eeldusega. Kui oled ümbritsetud paljude karmiliste energiatega, siis on eeldus liikuda kas paremale või vasemale, vastavalt teatud tingimuste avaldumistele. Kõik baseerub mineviku energiatel, mis on loodud peamiselt inimeste koostööga.

See informatsioon sai teile edasi antud juba 1993 aastal, kui ilmus Krayoni raamat „Lõpu ajad“. Rääkisime teile, et vanadel vaimsustel on nüüd luba, heita minema karma energia, ning neil endil on võimalik formeerida oma elutee ja luua sellist energiat, mida soovite, aga mitte võidelda minevikuga. Ma jätkame rõhutamist, et  karma on vananenud õpetamise vorm, nüüdseks olete väljunud selle piiridest. Karmiline energia on vajalik seni neile õpilastele, kes pole võimelised seda heitma minema, nemad vajavad seda, et selle alusel läbida õppetöö.

Karma pole kättesaadav uustulnukaile (Maale esmakordselt tulnutele), kuna Uuel Vaimul pole mineviku energiat. Muide, just seetõttu nad pole millestki teadlikud. Kuid teisel, või kolmandal korral, nad hakkavad oma igapäevase elu energiast looma isiklikku karmat, mis järgmistes kehastustes hakkab neid nügima, ning paneb käituma vastavalt.

Kui Vana Vaim heidab karma minema, siis see tähendab seda, etta  katkestab karma täielikult, ja sellega järgmisel kehastumisel, karmal pole enam mõju. Teie ees on taas kvantiline atribuut, mis kinnitab… – et SEE, mida loote täna oma vaimse DNA šablooni seesmuses, jääb sinna igaveseks. Seda ei tule järgmistes eludes korduvalt läbi teha. Vana Vaimsus, see pole ettemääratlus, vaid see on teadmine sellest, et mida teed selles elus, see kujundab järgmist elu. Uues energias see on sügav teadmine.

Lepingud.

Tahaksin rääkida teiega lepingutest. Sõna ise on vääriti mõistetud. Kas tunnetate, et teil on olemas vaimne leping teha Maa peal midagi ära?

Mõned teie seast, saabudes planeedile, arvavad, et teevad üksnes seda, mis on neile määratud  teha nende lepingu järgi, selles kohas. Aga mis siis oleks, kui sellel ajal, kui enda arvates olete täitmas oma lepingut, keegi pakub teile paremat varianti, kusjuures, teil tuleks kolida ümber teise kohta, kuidas käituksite siis?

See võib osutuda vaimseks pakkumiseks, mis nõuaks teie kolimist paremasse kohta ning aidata seal inimesi. Sellisel juhul üks osa kisub teid jääma ja tegema seda, mille nimel olete tulnud, aga samas, teine osa on segaduses. Lõpuks kogute end ja teete otsuse, et „Minu leping seisneb selles, et pean jääma siia ja tegema oma tööd siin. Vaatamata kõigele, ma jään täitma oma lepingut Jumalaga.“ Ma avaldan teile tõe, mille te peaksite endale meelde jätma. Sinu leping on kirjutatud kustuva tindiga. Vana Vaim, pane tähele, et iga sinu eraldi oleva elu jaoks on olemas ümberkirjutatav vaimne teekond,

Kas olid sellest teadlik?

Selles seisnebki koostöö tõeline olemus. Ainus leping, mis on teil olemas, on OLLA SIIN, mis on ka teostunud, kuna olete siin või loete neid ridu. Seega, tehke oma vaimne sulg teravaks ja pange kirja, iga päeva kohta, mis teile on vajalik ja mida soovite. Kui sünkroonsuses tekib sobiv hetk ja see kannab teid teise elamise kohta, siis nähke selles seda, mis on selles olulist – sest see on just see, mida olete soovinud. Tunnetage selles tõelisust, kui see on toimumas. Lükake end oma alateadlikust tundest lahti ning kirjutage uus, päeva leping, mille võib homme juba kustuda ja siis kirjutate selle üle millegi veelgi paremaga. Vana Vaimsus, sellist võimalust sul pole kunagi varem olnud, kuid uutes energiates on see kõik võimalik. Käesoleva aja, Uues Energias, oled võimeline muutma Eksisteerimise Tuult selliselt, et ta hakkaks tooma sinu ellu seda, mis vastab sinu vajadustele. Järgnevate mitmete aastate jooksul suudate kollektiivselt lahendada terve rida planeedi küsimusi. Vana energia aeglase ja kurnava hääbumise ajal saate jõuda võiduni. Ilmneb suurim terviklikkus, mida loovad Vanad Vaimsused.

Mõnedes kohtades vanad vaimud ilmutavad end noorte inimeste kehades, kes kiiresti ärkavad vaimselt. Plaan sellest, mida kujutab endast Maa tulevik, hakkab võtma ilmet. Ilmnevad uued rahvuslikud liidud, paljud piirid langevad, valitsused hakkavad mõistma uut ühinemise põhimõtet, millist pole varem planeedil nähtud. See lõppude lõpuks valmistab pinnase tõelisele rahule Maa peal. Isegi Lähis-Idas toimub nihe.

Olen varem rääkinud, et tulevased põlvkonnad, vaadates seljataha, hakkavad nimetama kõike, mis oli enne 2012 aastat „Barbarlikuks Ajastuks“. Hakkate kõike nägema üksnes tsivilisatsioonina, mis algas aastal 2013. See on piiripunkti ületamise LUBADUS, mis võib sündida järgmise kolme põlvkonna jooksul. Mõelge sellele!

Senine inimkonna ajalugu seisnes alati sõdadest ja vallutustest. Kuid nüüd olete  uue pöörde alguses. Vastavalt sellele, kuidas vana energia aegamööda hääbub, vaadeldakse ellujäämist  edaspidi ÜHINEMISENA ja KOOSTÖÖNA. See on juba planeedil ka toimumas, kas olete märganud?

Eksisteerimise Tuul – oled sina, Vana Vaimsus, kes lahendab mõistatust ning sellega oled väljaspool karmat ja lepingutest vaba, ning selle asemel oled manifesteeringu ja ilmnemise  režiimis. Teile võib näida, et see pole nii, kuid siiski andke sellele võimalus. Oleme varem rääkinud, et kui te ületate ellujäämise režiimi, ning lakkate muretsemast iga asja pärast – siis osutute lõppude lõpuks manifesteerumise režiimis. Muretsemise režiim on see, mida on õpetanud teile teie vanemad. Selle olete neilt saanud pärandiks, kuid see pole see, mida on teile andnud Valgustunud Olevused. Valgustunud Olevused ilmutavad ja manifesteerivad seda, mida teile on vaja. Nemad kunagi ei muretse selle pärast, mida neil ei ole, nad liiguvad alati selle suunas,  mida nad vajavad, läbi sünkroniseerumise protsessi. Selline on valgustunu kontseptsioon, mis loob usaldust seesmise jumaliku tarkuse vastu.

Lahkumise Tuul.

Viimane tuul on Lahkumise Tuul, mida Teie nimetate SURMAKS.

Mida ma saaksin rääkida teile, millest te veel ei tea?

Mina arvan, et saan suht paljust veel teile rääkida. Kõige esmalt – reeglid.

Te ei tea seda, mida te ei tea ja te ei tea, millal miski juhtub.

Kas teate, et peame jätma mõningaid teie seast, siia väga pikaks ajaks ja seda vaid seetõttu,    et nad pole alustatud lõpuni viinud. Mis puutub ülejäänuid, siis meil on vaja, et kas varem, või hiljem, neil läheks kõik nende isikliku plaani kohaselt. Meil on tarvis, et te peatselt oleksite tagasi planeedil, uues kohas  ja noorena.

Meil on tarvis, et teie Akasha teadmised ärkaksid varem, et jätkaksite selle arendamist, mida  arendate käesoleval ajal, kuna teil on järgmisel kehastusel  nooruslik energia.

Meil on tarvis, et te oleksite teatud vanuses, et saaksite teostada oma töö selliselt, nagu olite seda planeerinud.

Heitke kõrvale hirm äramineku pärast, kuna te mõistate põhjusi, mis on sedavõrd sügavad ja mida aitasite ise luua, kui olite minupool eesriiet. Tegelikult ärkamise protsess ise aitab otsustada, millal tuleks ümber suunata energia, et läbida järjekordne mineku protsess.

Tahaksin anda teile atribuudi, millele te pole ise mõelnud. Teile surm – on hirm, nii materiaalses, kui füüsilises vormis, sest teil on uskumatu soov ellu jääda. Ellujäämine sunnib teid elama. Keegi pole võimeline astuma surma lihtsalt ilma hirmuta. Nii see jääb edaspidigi, ning nii see peab olema.

Kuid teil on olemas anne, millest te pole ise teadlikud. Äramineku hetkel, kui teie süda seiskub ja teete viimase väljahingamise – oleme meie teie kõrval. Kõik inglid Suurelt Keskselt Päikeselt on teie kõrval, ning süütavad valguse, mis annab teile rahu. See rahu on sedavõrd suur, et hirmul pole selles enam kohta. Hetke murdosa ja juba teil on teadmine, et kõik on korras. Te võite nimetada seda VAIMSEKS ANESTEESIAKS, kuid meie nimetame seda  LOOJA  ANNIKS.

Mineku Tuul on meie kvantilisest vaatevinklist KAUNIS. Ta ilmutab seda hetke, kus sa teadvustad, et selle elu oled lõpuni viinud. See on kõigest üheks hetkeks ja siis ta kaob. Seejärel toimub üleminek meendusesse – kes sa oled.

Osa teie energiast on jätkuvalt planeedil, ülejäänud on meie juures. See kõik on kaunis. Mõned inimesed, kes on läbinud kliinilise surma, on rääkinud sellest, kuivõrd oskasid seda kirjeldada, kuid kõik on rääkinud seda, et tulles sealt tagasi, tundsid ennast teistsugusena. Oo, jaa, Inimolevus, nad nägid vaid osa sellest ilust, nad nägid Looja osakest. Tagasi tulles olid nad üllatunud ja ütlesid: „See oli uskumatu, hetkeks olin surnud, kuulsin laulu ja nägin valgust.“ Küsige seda neilt ja nad kinnitavad seda. Selline olukord on minejale, millest me pole varem rääkinud.

Inimolevus, surmal pole astelt. Astel on neil, keda jätate maha, nemad ei tea, kus te olete ja mis teiega on toimumas. Nemad tunnetavad seda kui igaveseks lahkumist, kuid tegelikult te pole kadunud.

Kallis kuulaja ja ridade lugeja, ükski vaimsus neist, kellest olete ilma jäänud paljude aastate jooksul, pole kadunud. Kas sa tead, et su vanemad, kui jäid neist ilma, on sinuga su viimse hingetõmbeni ja nad hoiavad su käest kinni kogu aeg, olgugi, et neid füüsilises maailmas enam ei ole.

See on teile keeruline mõista, kuid see on osa kaunist, paljumõõtmelisest rühmade süsteemist, mis ühendab vaimsusi. Mõningad teie seast teavad, et mul on õigus, kuna on tunnetanud nende juuresolekut. Inimolevused, te peaksite teadma, et rühm, kuhu kuulub teie vaimsus, võib olla samaaegselt paljudes kohtades korraga. Sellist informatsiooni oleme rääkinud teile varemgi. Vaimsused võivad reinkarneeruda inimkehasse mistahes kohas planeedil, kuid samas olla teie kõrval ning seda ühel ja samal ajal, ning  teie tunnetate seda kui JUHENDUST. Ei tasu küsida „kuidas“, sest teie reaalsuses sellel puudub sõna, kuid see on kaunis süsteem.

Surmal pole astelt, kui oled kaotanud oma armsama, siis oleks hea, kui pead meeles seda, et ilmnenud vaikus, külmus, igaveseks kaotuse tunne, see kõik on üksnes kolmemõõtmelisuses ja see pole tõde. Kõik sinu  lahkunud on energeetiliselt elus ja terved, vaatavad teile energeetiliselt otsa, paludes teid märgata nende armastavat energiat, mida nemad ilmutavad teie vastu. Nad on jätkuvalt teiega.

Sellised on need Kolm Tuult, mis oli tänase sõnumi teema. Mulle meeldib rääkida neist asjust, kuna need on alaliselt minu kõrval. Ma teen tööd kõigi Kolme Tuulega, isegi nüüd, praegu.  Energia, mis on Krayon – on rühm. Nii, nagu kõigil meil, on ka teil samad atribuudid. Otse praegu, Mina, kui osa rühmast,  tegutsen nendega, kes seisavad Sündimise Tuultes, samas tervitan ka neid, kes läbivad lahkumise protsessi, otse praegu.

Selles seisnebki ilmutatud Vaimu osa Kõrgema Mina vahendusel, Kõrgemate Minade abil. Avage Jumal oma seesmuses. Kui saate sellega hakkama, mu kallid, siis näete, kuivõrd kaunis on plaan.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga