KÕRGEMAS SAGEDUSES TERVENEMISE VÕIMALUSED

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Teil on väga palju tasemeid ning seda seetõttu, et sinu teadvus on väga keeruline ja kompleksne. Antud juhul räägime sellisest teadvuse tasemest, mida nimetame Kaasasündinuks. Selline teadvus on ühenduses sinu Vaimsusega. Ta on palju rohkem sinuga koos, kui tavaline ellujäämise teadvus. Sinu kõrgema tasemega teadvus võib olla heatahtlik teadvus, kuid seni, kuni sa ei mõista, et sinu Kaasasündinu on sinu teadvuse osa.

Sinu Kaasasündinu ja Kõrgem Mina ja muud osad, tükid, milliseid sa veel ei mõista,  vastutavad sinu juhtimise, sinu alateadvuse ja sinu tervise eest. See on selline sinu osa, mida tunnetad eraldi üksnes seetõttu, et sa ei ole veel küllaldaselt arenenud, ega ole veel evolutsioneerunud temaksMõned inimesed on küsinud, et kas Kaasasündinul on olemas isikulised omadused, et kas Kaasaasündinul on mingi oma mõistus, mis erineb inimese omast. Vastuseks sellele oleks järgmine tõde, et  kõike võib olla.  Kui oled valinud hirmu teekonna, et ka see võib olla ka temal, kuna Kaasasündinu esindab seda vaimset osa, mis armastab sind väga, ning püüab luua sidet sinuga. Kaasasündinu, olles ühenduses sinu Kõrgema Minaga ja sinu keemiga, sirutab sinule oma käe ja püüab armastavalt sulle öelda, et hakkame koostööd tegema ja lähme koos edasi. Sinu Kaasasündinu on sild sinu Kõrgema Mina juurde, sild tervise juurde, see on sild asjade juurde, milliseid tahaksid luua. Ta töötab koos sinu intuitsiooniga. See oled sina ise, sina oma nimega.

Tehnilistesse süsteemidesse lähenemise muutumine.

Te ei tea, mida ei tea – selline on minu vastus teile. Selle all ma mõtlen järgmist, et seda, mis hakkab toimuma tulevikus, seda ei ole võimalik oletada, kuna tuginete kogemusele, mida olete läbi elanud minevikus. Tehnilise süsteemi varustamine tehis intellektiga on arenenud viimase 50 aasta jooksul iseenesest, kuid see ei ole kohandatav sellele, milliseks kujuneb areng järgmise 50 aasta jooksul. Selle põhjuseks on paradigmade muutus, lähenemine tehnilistele süsteemide suhtes.

Esimene võimalus.

See kindlasti ei ole kauge tulevik, kuid see tuleb esimesena ja on esimeseks sammuks. Need on meeldivad tehnoloogiad, mis teevad inimolevuse tervise paremaks. Patsient, kellel on avastatud pahaloomuline kasvaja, pöördub haiglasse, kuid kirurgilise sekkumise asemel hakkab toimuma midagi muud. Väikese süstlaga viiakse kehasse väike annus midagi sellist, mida te ei oleks osanud oodatagi. Mõned võivad nimetada seda mikrorobotiteks, kuid see on vana energia mõistete järgi. Aga see on midagi muud, hoopis midagi uut. Kui te saaksite analüüsida neid miljardeid elemente, mida viiakse verre, oleksite hämmastunud.

Neid on sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid ja need kõik  liiguvad üheskoos. Kuid need ei ole robotid, neis ei ole midagi tehisliku teadvuse sarnast, vaid see on hoopis midagi muud. Sellest on saanud inimese enda teadvus, mida tervendatakse. Mõelge sellele, mis oleks, kui saaksite võtta oma tüvirakkude osi ja fragmente, milleks olete teie ise ja millel on inimteadvus, mis kaitseb inimest, mis ei luba mingil juhul teha kehale mingit kahjustust. See ei ole tehislik, kuid seda paigutatakse mingisse mikromasinasse. Need raku osad annavad mikromasina elektroonikale inimteadvuse ja väikese osa sellest mehaanikale. Selline teadvus saaks masina abil kanduda mööda verekanaleid sellesse keha ossa, kus asub pahaloomuline kasvaja. Ja veerand tunni pärast kõik mikromasinad kogunevad ühiselt kasvaja ümber. See ei ole mingi robot, ega mingi kunstlik teadvus, vaid teie ise, kes on sisenenud oma kehasse ja seda vaid süsti abil, mida teil veel ei ole. See on osaliselt masin ja osaliselt elektroonika. See töötab ühiselt koos, suurepärase stsenaariumi kohaselt, koguneb kasvaja ümber ning veel tundmatu protsessi kohaselt, lammutab kasvaja, hävitab selle täielikult  

Mis siis lammutab haiguse?

Esiteks, nagu te ise mõistate, paigutate oma teadvuse vahetult kolde ümber ja kolle hakkab taanduma, lahustuma ning tal muud väljapääsu ei ole, sest igast küljest tema ümber on miljoneid teadvuse suunitlusi, mis annavad informatsiooni tema kadumisele.  

Teine võimalus  – virtuaalne reaalsus.

Pahaloomulise kasvajaga patsient pöördub vastavasse asutusse. Patsient läheb sinna, kuid seal temale ei tehta mingeid süste, vaid seal on kasutusel Virtuaalse Reaalsuse kõrgemad tehnoloogiad. Käesoleval ajal on teil olemas juba selletaolised alged. Panete pähe vastavad prillid  ehk virtuaalse reaalsuse projektori. Nende abil saate vaadata  reaalsust, vastava programmi kaudu. Võite näha ilma enda ümber 360 kraadi  ulatuses.

Patsient jõuab sellisesse kompleksi. Teda pannakse istuma vastavasse seadmesse, mida ei ole võimalik veel kirjeldada, kuna seda veel ei ole teil olemas, sest seda seadet alles leiutatakse.Seni see on vaid nende mõtetes, nende Akashades, kes teevad sellise leiutise.  

Hetke pärast patsient leiab end hoopis teises kohas, sellises virtuaalses reaalsuses, mis võimaldab tal seista, või käia ringi, olla seal, uues reaalsuses. Sellesse ei ole kaasatud mingit tehislikku intellekti, vaid kasutatakse reaalselt olevate asjade genereerimist. Ta näeb enda ees vaid Tervendavat Keskust ja sellest hetkest temas algab uus lugu teise loo sees. Seal ta astub Tervendamise Keskusesse, heidab pikali ja tema pea kohal on vastav ekraan, mille abil ta saab jälgida enda kasvajat. Teda paluti heita pikali kindlal eesmärgil, et ta oleks lõõgastunud ja sellega kaasatuna toimuvasse, et miski ei tõmbaks tähelepanu eemale, ega kutsuks esile vere valgumist pähe või jalgadesse. Et ta püsiks pidevalt neutraalses rahulikus olekus. Ekraanil ta näeb oma kasvajat. Tema kätte antakse kaks asjandust  ja nendega ta peab vabastama ja lahustama  oma kasvaja. See ei ole veel kõik, sest ta hakkab tegema teatud hääli, midagi laulmise taolist. Need on omal viisil põhilised häälitsused ja neid tuleb hääldada korduvas järjestuses. See kõik on täiesti reaalne, olgugi, et ta tunneb nagu ta oleks hoopis teises ilmas, kuigi istub või lamab ja tunnetab kõike toimuvat reaalsena. Kuid see siiski ei ole reaalne maailm, vaid on virtuaalne.

Seejärel, virtuaalses ilmas ta näeb, kuidas ta tervendab oma kasvajat. See hakkab kahanema, inimesele tuleb paranemise tunne, millest tõuseb tema kehasse rõõm. Ta näeb seda kõike toimumas oma silme all ja see on sügav tervenemine ja talle tunnetatav. Selline virtuaalne kogemine võib kesta päev, või enamgi veel. See on täiesti reaalne, selles virtuaalses reaalsuses toimub ka söömine ja on kõhu täitumise tunne, niivõrd  reaalne on see kõik. Ja lauldes neid helisid, ta on lahustanud oma kasvaja täielikult ja kasvaja on kadunud tema kehast. Ta tõuseb, kuid sellega ei ole veel lõpp, edasi ta suundub testide tegemisele. Istub arsti ette, kes testib, et kas haigus on ikka kadunud. See saab kinnitust. Ta näeb tulemusi, keemilisi markereid ja erinevaid diagramme. Arst surub tema kätt ja õnnitleb teda tervenemise puhul. Ja see kõik toimus virtuaalses reaalsuses.  Edasi on aeg inimesel naaseda tagasi reaalsesse ilma, ta tuleb sellest protsessist välja aeglaselt, aega mööda. Selline tulevik näitab teile, milleks on teie teadvus võimeline ja milline on tema mõjuvõim.  

Nüüd kolmas võimalus – inimolevuse paljumõõtmelisus.

Selleks, et rääkida teile sellest, ütlen kohe alguseks, et see on sellest, kuhu te ise suundute, ilma tarkade masinateta, ilma virtuaalsuseta, ilma keemia vahele sekkumiseta ning see on teie evolutsioon. Kui palju see võtab aega, oleneb teist endist.  

Kuid lubage teile näidata midagi, mis on olemas juba teie kehas, kuid seni veel ei funktsioneeri ning te isegi ei tea selle olemasolust. See on teil olemas  ja teie võtate seda iseenesest mõistetavana. Selle nimeks on  keha „Kaasasündinud Mõistus.“   Te olete oma isiklikust „kaasasündinust“ eraldunud, täielikult eraldunud protsesside tõttu, mis on arhailised  ja täiesti vananenud, kas ei ole nii. Kaasasündinu ei ole võimeline rääkima teiega, ta ei ole võimeline andma märku, ega ütlema, et siin või seal teie kehas on midagi korrast ära. Teie kehas on teie  kaasasündinu ja see on teie mõistusega keha osa.

Paljumõõtmeline inimolevus käivitab oma DNA 24’da kromosoomide paari, mida teie arvates, teil ei ole. Kallid inimesed, teie DNA 24’s kromosoomi paar on paljumõõtmeline ja ruumidevaheline. Seni see ei ole ära tuntud ega mõistetud. Kuid just tema on see, mida plejaadlased on andnud teile ammustel aegadel. Käesoleval ajal ta hakkab teis tööle. Põlvkond põlvkonna järel, vastavuses teadvuse arenguga, hakkate te nägema kvantilisi asju. See hakkab avama end üha enam ja ilmutama end kaksikspiraali kaudu.

Milles see hakkab ilmnema?  

Esmasena, mida hakkate märkama on see, et teie lapsed sünnivad teistsuguse  teadvusega ja koos oma kaasasündinuga. Neist saavad iseenda tervendajad. Nad on teadlikud oma vere keemiast ja seda ilma igasuguse testideta. Nad tunnevad kohe, kui mingi haigus püüab end nende kehas sisse seada, kusjuures tunnevad seda kohe, juba esimese katse korral. Neist saavad intuitiivsete võimetega inimesed ehk iseenda tervendajad.

Tere tulemast planeedile Maa. See on see, millega puutute kokku praegusel ajal, kas pole. See on see, kuhu olete paigutanud autistid. Te ei näe neis kõiketeadjaid tuleviku kohta. Te näete üksnes ebastandartsete laste hulka, kellel on veider suhtlemise viis, kellega on raske suhelda vanas energias.  Te ei suuda näha neis endid.  Kuid autistid on ebalineaarselt mõtlejad, vaat, kes nad on tegelikult. Nad hakkavad esile tulema paljus ja erinevatel viisidel

Teie DNA paljumõõtmeline fragment, mida te seni ei ole võimelised nägema, viib kokku teie Teadvuse ja Kaasasündinu.  Ja ma lõpetan sellega, mis on ühenduses teie Kaasasündinuga, mis on niivõrd salapärane, et teil ei ole kerge pääseda selleni. See on inimolevuse Akashad. Teil seisab ees luua side oma Akashadega. Kui Akashad muutuvad sellisteks, et võimaldavad teil täielikku juurdepääsu teie mineviku tarkusele, siis saate kõrvaldada kogu negatiivsuse. Sellest saab märkimisväärne samm inimkonna evolutsioonis.

Kui Kaasasündinu ja Teadvus liituvad Akashas, alles seejärel kujuneb paljumõõtmeline inimolevus.

Kui see sünnib, siis näete fakti, et tõesti võite pärineda plejaadlastelt ja siis saate teada, kes nad on. Hakkate teadlikult mõistma, et kõik olete ühe stsenaariumi osad, et olete ühtses koherentsuses kõigi tähtede õdede ja vendadega.  Te jõuate sinna aega.

Kallid, jõuab kätte aeg, kus kõik saab teie saavutuseks. Siis teete teie külvi mingile uuele tsivilisatsioonile, mingis kauges ilmaruumi kandis. Panete aluse mõistvale tegevusele kusagil Galaktika nurgas.

Kas mõistate nüüd, kui oluline on teie osa sellel ülemineku ajal?  

Liiga palju salapära, ütlete teie. Kuid kõik saladused on selleks, et avada need. Te jõuate sinna. Ärge kartke uusi asju, need tulevad teist endist. Selline oli meie tänane sõnum.  

Ja nii see on….

Krayon

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga