ARKTUURLASTE SÕNUM JAANUARIS 2023

 

Head uut aastat, kallid lugejad…

Tere tulemast aastasse, milles saate olla tunnistajateks suurematele ärkamistele, paljudele muutustele, paljastustele ja uutele algatustele. Uued algatused tulenevad sellest, et planeedi kollektiivne teadvus on eelmiste ja käesoleva kehastuste summa, mis kokkuvõttes, iga kehastusega uueneb täielikult.

Tänu suuremale hulgale edasi jõudnud vaimsustele ja nendele, keda tuleb aina juurde, areng muutub hoogsamaks. Palju sellest, mis pikema aja jooksul, tänu vaimselt arenenud isiksustele,  kujundas senist kollektiivset teadvust, nüüd haihtub. Jumalik teadvus on ainus ja ühene teadvus, mis on aluseks iga inimese teadvusele. 

Paraku kolmanda mõõtme, madalalt resoneeruv energia, on teadvuse teadvustumise kanaliks, milline duaalsuse tihkes energias ähmastus ja jagunes kaheks väeks, millised omakorda muutusid inimese isiklikuks mõistus-egoks, kolmainsuslikuks mõistuseks ja selle kontseptsiooniks. Isiklik mõistus-ego on suuteline ligi pääsema üksnes välisele tõe informatsioonile ja seda läbi kollektiivi. Vastavalt sellele, kuidas kollektiiv, tänu paljude resoneeruvatele oludele maapeal, saab üha valgustunumaks, sellega paljud inimesed saavad võimaluse pääseda kõrgemalt resoneeruvate tasemeteni, hakkavad ellu viima uusi ja parimaid ideid eluks ja vaimseks arenguks.

Kuid siiski, leidub neid, kes lõikavad kasu asjaolude seisust. Nemad seisavad vastu muutustele, püüdes kinni hoida harjumuspäraste ja vähese eduga elu lahendusviisidest. Kõigil on vaba voli valida seda, mis meeldib. Kuid on tulemas muutused, kus vastupanu osutub mõtetuks, kuna planeedi ülestõus on jumaliku kavandi kohane, mis areneb oma arengu kohaselt, olenemata mistahes vastuseisust.

Uut aastat võetakse võimalusena teha kokkuvõtteid möödunud aasta tulemustele ja kavandada uue aasta otsuseid  ja muutusi. Paraku enamus, uue aasta kavandustest, ei teostu kunagi täiel määral, seda üksnes seetõttu, et inimesed võtavad end keha teadvusena, aga mitte enda teadvusena, seetõttu kõik, mis avaldub teadvuses, piirdub järjepidevalt samaga. Positiivsete otsuste tegemine viitab sellele, et inimene vaatab enesesse sügavamalt ja teadvustab, kuidas ja mida muuta ning püüab seda ka teostada. Kuid probleemiks on siin see, et enamus otsuseid tehakse kolmemõõtmelistel kujutlustel – kuidas elu saaks olla parem, nii füüsiliselt, emotsionaalselt, kui ka vaimselt, kuid mitte seda, mida oleks tarvis muuta. Ammu tehtud otsused, milline peaks olema inimese elu, ei saa olla õiged ja edukad, kuna uueneva inimkonna seas need ei leia kajastust.

Inimesed hakkavad nüüdsest teadvustama, et kui loobuvad vanadest kontseptsioonidest, siis hakkavad ilmnema uued ja avaramad ideed, mille aluseks on ühesus, aga mitte eraldumine ja rivaalitsemine. Kõik muutused hakkavad toimuma iseenesest. Kõik seesmine hakkab avalduma väliselt, seetõttu duaalsuse ohvreid ei saa enam olla. Kuid seda ei saa öelda nende kohta, kes elavad oma elu  kolmemõõtmelisusest lähtuvalt.

Neil aegadel, paljud kehastuvad selleks, et lisada oma valgust maisesse kollektiivi ja sellega aitavad ärgata paljudel teistel. Las teie otsused peegeldavad teie arenenud teadvust, teie vaimsuse taset. Las uue aasta otsused tulenevad enese realiseerimise vaatlustest.

Paraku protesti energiad võimendavad kõike, mille vastu olete. Puhastumise protsess  kutsub esile raevu, solvumist, hirme, armukadedust, enese vastu viha, süütunnet ja kõikvõimalikke muid negatiivsed emotsioone. Ei tasu seista neile vastu. Nende olemasolu ei tähenda seda, et te naasete vana teadvuse tasemele, vaid need  on vaid mingid vana energia seotused. Ainult jälgige ja  tunnetage neid ja lubage neil negatiivsetel mõtetel ja emotsioonidel voolata endast välja, lisamata neile väge ning ärge pidage neid enda omadeks. Keeldumine millegile võimu andmast ei tähenda nende ignoreerimist. Paljud on sattunud tõe kolmemõõtmeliste tõlgenduste püünistesse, millised kujutavad endast teesklust, kuid need on kauged reaalsest teadvuse olekust. Sellistes olukordades püüdke tabada oma alateadvust.

On küllaga veel neid, kes ei ole valmis, või ei ole võimelised, endasse integreerima uusi ja kõrgemaid resoneeruvaid energiaid, millised katavad, käesoleval ajal, Maad. Nad pigem valivad lahkuda ja naaseda kunagi tulevikus. Samas teised on kindlad, et nad saavad Maa protsessidele kaasa aidata siis, kui nad on teispoolsuses. Surm neile on kõigest valik ja mitte kolmemõõtmelise teadvuse poolt, vaid sügavamal tasandil. Paljud olid väsinud ja Covid oli neile võimaluseks taanduda. 

Planeet Maa on evolutsiooni raske kool, milles ükski elu pole tühja ja  raisku läinud, ega ole olnud ka ainult õnnetu.

Igal vaimsusel on lõpmatud võimalused, naaseda Maale, kaasas uuendatud kogemused. Nemad on valmis kogema jätkuvalt pooleli jäänud ja uusi kogemisi.

Vaimsus on kogemuses, maise Ilma kolmemõõtmelises evolutsioonis, seni, kuni ta saab kogetud kõike võimalikku, et seejärel liikuda kõrgema evolutsiooni tasemele.

Olete tublid vaimsused, teil on sügav kiindumus vaimsesse arengusse ja teil on tugev vägi, et läbida maist evolutsiooni täielikult. Võib olla naasesite planeet Maale üksnes selleks, et olla ise juhendajaks, või vaimseks õpetajaks noorematele vaimsustele. Uued kõrgemad teadvused ja nende energiad kujundavad käesoleval ajal, uut planeet Maad.

Neil muutuste ja uute algatuste aegadel pidage meeles, et kõik toimuv on vastavuses Looja loovuslusele. Kõrgemate sageduste energia on kõikjal, kuna see tuleneb loovusluse teadvusest ja on selle kohane, kuid need on kauged teile kohasest teadvusest.

Kuna on olemas üksnes Ainus ja see avaldub planeedil, kõrgema teadvuse tasemel, siis üha enam ja enam inimesi, pääsevad ligi Valguse energiatele, mis on planeedil alati olnud, kuigi neist ei teadnud keegi. Ometi on võimalik neid kogeda ja integreerida endasse, ning pühendada neisse ka kollektiivne teadvus..

Kõik te tunnetate kõrgemaid sagedusi ja kohandate neid oma teadvuse tasemega. Mõnedele see ehk tekitab segadust ja hirmu, kuid teiste jaoks on see võimalus, minna teadvuse kõrgemale tasemele. See võimaldab esmakordselt teadvustada, et paljud üldtuntud üleilmsed veendumused tõesti kujutavad võimu, mida affirseeritakse kui parimat üldistele huvidele.

Paljud ettekujutused õigest ja valest hakkavad haihtuma, seda vastavuses sellele, kuidas inimesed kaotavad vajaduse, et keegi räägiks neile, mida teha, seetõttu nad hakkavad usaldama oma alateadvust ja elama selle kohaselt. Kuna kaob usu energia, mis neid toetas, siis sellega lakkavad paljud „õige elu kontseptsioonid.“ Vastavalt sellele, kuidas üha enam inimesi teadvustavad fakti, et palju sellest, mida neile on õpetatud elu jooksul, ei vasta enam tegelikkusele – Ilm muutub.

Inimolemuse teadvuse vaimse evolutsiooni käigus, sageli toimub kas täielik või osaline kolmemõõtmeliste aluste krahh. Hirm ja kaos, mis ilmnevad kindlapäraste seaduste lagunemisel, on sageli ainsaks viisiks neile, kes on valmis enamaks, et areneda järgemise tasemeni. Vaimsetes ringides see on teada kui äratuse helin.

Tegelikult, igaüks teist, juba sündides, soovib rahu, turvalisust ja hubasust ning otsib seda vastavuses oma teadvuse tasemele. Enamus veel ei teadvusta, et Looja omadus on, voolata seest väljapoole, kuna siis saab ta olla igavene. Kolmemõõtmeline teadvus aga otsib seda väljastpoolt, püüab luua endale täiuslikku elu duaalsuse kontseptsioonidel, eraldumise ja duaalsuse väe alustel. Kui ideaalne elu variseb kokku, siis inimest tabab šokk ja segadus, ta püüab palavikuliselt taastada kõike endisesse olekusse, isegi seda, mis enam temaga ei resoneerunud, mistõttu oligi õnnetu. Emotsionaalne valu, hirm ja segadus tekivad seetõttu, et isiklikud alused luuakse sellele, mida peetakse tõelisteks ja kohaseks õnne saavutamiseks, turvalisuse tunnetuseks ning mis annaks enesekindluse. Kui inimene jätkab mineviku taastamisega, siis see võib venida pikka aega. Kuid mingil ajal inimene väsib sellest võitlusest ja ta hakkab väljuma mineviku piiridest ja hakkab nägema olukorda teisiti.  

Esimesena ehk avaneb intuitsioon, mis võimaldab märgata kolmemõõtmelisuse allikaid. Edaspidi enamus ehk hakkab seadma kahtluse alla olukordi ja arvamusi neist. Sellega süveneb mineviku valikute teadvustamine ja teadvustamine, mida tegelikult taheti ja mida mitte ning samuti veendumuste teadvustamine, mis olid hoidnud neid orjuses. Võimaluste teadvustamine on teadvuse seisund, ehk vaimne omadus. Teadvuse seisundi saavutamine ja avanemine loomulikul viisil, on hinnatav Kõrgema Mina poolt.

Kuid kuna enamus on muutustele vastu, siis on sageli vajalik äratuse helin.

Õiguste ja võimaluste avardumine, enda tõe ja oma elu teadvustamine, avaldub oskuses, kuidas elada selles teadvuses ja kuidas kasutada seda praktikas. See avaldub võimena öelda, et „aitab küll“  või  „tänan arvamuse eest, kuid mina jään oma juurde“  ning ei ole tähtis, kellele need sõnad  on suunatud.

Naistel, õiguste ja võimaluste avardumine on integreerumas ja sellega nad elavad tasakaalus oma mees aspektiga.

Samuti ka meestel, õiguste ja võimaluste avardumine on integreerumas ja see aitab neil tunnetada end hubaselt, väljendades oma naiselikkust mõlema poole suhtes.

Paljud teie seast on sellega juba hakkama saanud.

Pidage mistahes füüsiliste, emotsionaalsete, mõtteliste või vaimsete kannatuse juures meeles, et Looja on olemas ja ta on kõikjalolev. Kuna inimene on siiski Looja väljendus, siis ta on nagu Loojagi loovuslik.

Teil, ärganutel, ei tasu kinni jääda illusoorsetesse tunnetesse, teil on tarvis tõsta oma teadvuse arengu valgust ja lisada seda kollektiivi. Teile avaneb üha enam tumedat informatsiooni, kuid teie ülesandeks ei ole parandada asju kolmemõõtmelisel tasandil, vaid hoida oma teadvuse valgust vastavuses tõele, et Looja on siiski olemas.

Mida see peaks tähendama?

See tähendab mäletada, et valudel ja haigustel ei ole olemas vaimset seadust, mis toetaks neid.

See tähendab, et mistahes olukorras, kus on vastuseis hea ja halva vahel, pole olemas mingit seadust, mis toetaks vastuseisu – on olemas üksnes Olemise seadus.

Te olete elamas Olemise tõe järgi, milles on üksnes olemise seaduse tõde.

Teie olete Valgus, mis valgustab teed teie järel astujaile, isegi siis, kui te ei räägi nendega sõnagi.

Mistahes valgus iseenesest on Kogu Valguse osaks. On üksnes Ühene Olemine – üks Looja. 

 

Oleme Arktuurlased

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga