KOLM ESMAST ÜLESTÕUSU SAMMU

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, magneetilisest teenistuses.

See sõnum võeti vastu Šasta mägede jalamil ja see oli seotud küsimustega tuleviku kohta. Täna tahaksin kajastada plejaadlaste õpetusi ja seetõttu vestluse pealkirjaks saigi: „Inimkonna tsivilisatsiooni kolm esmast ülestõusu sammu.“ Kolm esmast sammu – selles on sedavõrd palju informatsiooni, millest olete õpingute aegu teada saanud ja mille osaliseks võite jätkuvalt saada. Selleks on aja kapsli avamine, seejärel, kuidas avanete ise ja kuidas informatsioon hakkab jõudma teieni, kuna olete avanemas selle vastuvõtuks. See kõik hakkab muutma inimolemust. See on teile katalüsaatoriks, mu kallid,  see on inimolemuse pehmendamiseks, tsivilisatsiooni pehmendamiseks,  küsimustele vastuste saamiseks, millised teie mõistmise kohaselt olid lahendamatud. Aegade jooksul teile tõestati, et kõik see on olnud ka enne teid. Olete eelnevalt kanaldajate, esoteerikute ja New Age liikumise kaudu juba kuulnud, et kõik see oli ja on olnud üks ja sama. ja teisiti ei saagi olla, sest inimesed pole muutunud.

Tsivilisatsiooni nihke tunnused on juba kohal. DNA efektiivsuse protsendi tõusuga teadvuses ilmnevad aina uued ideed. Uued ideed on sünnitamas erinevaid paradigmasid, uusi mooduseid ja viise, kuidas leida vananenud küsimustes lahendusi. Varem te ei olnud suutelised isegi mõtlema selliselt, ei suutnud unistadagi, kuna need näisid teile lahendamatutena. Seega., milline informatsioon, teie arvates, võiks ajakapslitest välja voolata?

Mul on kavas anda teile plejaadlaste soovitust üksnes kolmest sammust, mis on külaltki lihtsad.  Esimeseks peaksite õppima kõndima, enne kui hakkate jooksma. Need kolm sammu, mis on suhteliselt lihtsad, muutuvad järk järgult üha keerulistemateks. Algajaile on need üksnes kolm sammu. Vanadele vaimsustele, järgneb kolm juhendust, neile, kes on valmis.seda vastu võtma, neile, kes on teadlikud, et nad tulid juhenduste järel. Kuid ärge võtke seda juhendust kergemeelselt, isegi mitte siis, kui olete veendunud, et olete varem kuulnud seda. Teadvuse nihe on püha.

Lapsevanemad, lubage küsida teilt midagi erilist? Jälgimas oma laste kasvamist, õpetate neile seda, mida ise oskate, teete kõike nii, nagu inimolevus on õppinud seda tegema, aastast aastasse. Kuid alates kolmandast eluaastast, kuni viienda eluaastani, ilmneb lastel iseeneselik teadlikkus. Algab egolik kontroll. Laps eraldub kui saareke ( nii näib see emadele). Mõneti nad kaovad kontrolli alt välja,  kas pole? Nemad pöörduvad nii kaitsva mõtteviisi poole, ellujäämise mõtteviisi poole, isekuse mõtteviisi poole. Vahel isegi nõuavad, et neil peab olema see või see. Kuid nad ise ei teadvusta seda ja see ei ole ka selline vanus, kus saaksite õpetada neile kõrgemat teadvust, kas pole? See ei ole see vanus, kus saaksite õpetada neile töö leidmise tarkust ega seda, kuidas asjad peaksid käima, kuidas õigesti suhelda (mitte jorisedes ja torisedes), kuid siiski on  see  aeg, kus on tegemist aluse panemisega. On tarvis püüda näidata neile, et nende ümber on miskit enamat, kui nemad ise seda on,  et neile saaks reegliks, et iga sammuga tuleb aina suurem teadvustus kõigest, mis on väljaspool teda. Teil on tarvis muuta nende mõtteviis teiseks.

Oleme varem rääkinud, et esmalt on  tarvis läbida ellujäämise omapära. Ellujäämise teadvus loob esmalt hirmu, tasakaalutust, isoleeritust, vastuvõtu ebatäiuslikkust. Sa lood enda ümber isikliku kesta ning kardad kõike, mis on väljaspool seda. Selline on praegune inimteadvus,  sellisena ta on töötanud, kuni käesoleva ajani.  Esimene samm on see, et tuleb astuda ellujäämise teadvusest välja. Kas sa ikka mõistad, et on tarvis lõpetada olek sellises seisundis? Sa pead astuma välja sellest seisundist, selleks, et lõõgastuda.

Osa sinust ehk usaldab seda, kuid samas, ülejäänud osa ei usalda isegi iseennast. Kõik see kuulub esimese sammu hulka, sest see on täiuslikuma inimese leidmine enda seesmuses. Mõned inimesed võivad mulle öelda: „tõepoolest, ma tõesti ei mõista, mida sa pead silmas ellujäämise teadvuse all?“ Toon sulle näitena ühe teise sõna:  „vallutamise teadvus „. Sa pead vallutama, sa pead võitma, vallutama kõrgeid tippe, võitma, üha ikka kõike saavutama (rikastumise janu jõul) ja seda üksnes sellel eesmärgil, kelleks tahad olla. Ei, sa ei pea selleks elama. Ma kavatsen seda seada number ühe aluseks. Tahan öelda sulle, et oma teadvuse muutmine kujundaks ümber kõike planeedil, mitte üksnes esoteerilisi inimesi, mitte üksnes neid, kes on vaimsed. See muudaks kõike, muudaks äritegevust, valitsuste tööd ja kogu poliitikat jne.

Plejaadlaste soovitus on  – Vana vaimsus, kui kavatsed alustada planeedi ülestõusmisega, siis pead olema see, kes asjade loomises muudab oma tegevusviisi.

Teine samm.

Ma ei suuda seda teile selgitada, sest teil on sellest raske aru saada, kuid püüan seda teile lahti rääkida, püüan. Sa pead nägema kõike (Krayon naerab). Kui laskud meditatsiooni, kas pead nägema õpetajat? Keda näed, kes  see on, kes on kerkinud sinu ette? Kes ta on? Ehk on ta mingi vaimne olemus, kes on väljaspool sind, kes on sinust kõrgemal, kuid siiski on pöördumas sinu poole? Ehk on ta see, keda sa kunagi oma väe kujundamisega haarasid kaasa, lootes saada mingit tarkust? Kes ta on? Ehk ta on isegi veel enam sinu oma, kui sa võid seda ise arvata?Ma tahaksin, et sa näeksid teda selgelt. Aeg on selleks käes, on aeg mõista, et inimolevus on paljumõõtmelises olekus. Oled loodud tükikestest, kui ka osakestest, mis on väljaspool seda, milleks arvad end olevat. Tahaksin, et sa näeksid seda täiesti selgelt ja tervikuna.

Plejaadlased ja Lemuurlased, kes elasid siin mäel, nägid seda kõike täiel määral ja tervikuna, mille tõttu nemad muutusidki teistsugusteks. Sellest kõigest oleme rääkinud varematel aegadel. Raske on teile rääkida sellest, mida teil ei ole võimalik näha, millest te ei ole praegu teadlikud, mida te ei suuda endale ette kujutada.

Sõnumi teine osa on sellest, mida teil on tarvis hakata nägema, kuigi raskustega, kuid teil tuleb tunnetada seda ja  mõista seda. Olete hulga enamat, kui suudate endale ette kujutada. Te pole üksinda. Jumalik Inimolevus on sedavõrd paljust ilma jäetud. Kõike tuleb taas, uuesti teadvustada, taas näha kogu täiuslikkust, seda seni, kuni sellest saab see, mida nimetad füüsikaks, millele reastud teadlikult. Kuid otsuseid teed mitte lähtudes sellest, kes on sinu kõrval, kes on sinust kõrgemal, kes on juhtimas sind, vaid ikka ise, sest sina juhid alati ennast ise. See on keeruline. Oleks hea, kui lahkudes siit, sa küsiksid oma rakustruktuurilt:“ kes sa oled, kes olen mina? Ma tahaksin, et küsimuses Kes, oleks sügavam mõte, siis ehk oleksid  võimeline  mõistma, „ KES sa tegelikult oled?“. Ma tahaksin, et sinu küsimuses oleks kätketud mitte üksnes füüsiline teadvus, milleks on omane inimolevusele, vaid ka vaimne teadvuse tasand, milleks ta on ja ta on alati olnud sinu seesmuses. Igas sinu rakus ja igas DNA osakeses on olemas jumalikkus. Mida võiks see sinule tähendada.? See on Kes,Ta on enamat, kui inimolevus. Ta on Loomise Lätte Jumalikkus ja see on alati olnud sinu seesmuses. Mitte kaasnev vaid seal olev – see oled sina, kes on sinuga tegemas koostööd. See on kolmemõõtmeline ellujäämine,  vana energia, mis oli paigutanud sind karbikess, kesta, ning sellega eraldanud sind sinu jumalikust olemusest.

Teine osa tsivilisatsiooni kolmest ülestõusu osast on:“ õppida end tundma“, ning näha seda täies ulatuses. Sul on tarvis kõike seda näha. Kuigi sa seda praegu ei näe, on sul tarvis läbi tunnetada seda kõike. Sul on tarvis elada selles. Kujutleda, et see on midagi enamat, kui suudad arvata. Pideva rahutuse asemel, lõõgastuda.

Sa ehk ütled: „ Oo, Jumal, ma saan nii vähe juhendusi“ (Krayon naerab selle üle). Kuid samas, sa ise oledki osa kõigest sellest.. Kuid olles pimeduses, tahad loota kellegi peale. Ole iseendaga ja tunneta enda sisemust ja kõik hakkab särama sinus., sa oled üksnes sedavõrd eraldunud endast.  Mis oleks, kui juhendajad oleksid sinu juures alati?  Mis oleks, kui sinu juhendus oleks selline, millist sa poleks osanud lootagi.  Mis oleks, kui juhendus olek selline, et:. „ palun, kas sa ei saaks lõõgastuda „ (naeru pahvakas saalis). Kuidas sina tõlgendaks seda.? . Kui sa ütled ,et  minul pole juhendajaid (naer saalis), siis sinul puudub enesekindlus – kas pole nii? Terviklikkus, sul on tarvis näha seda terviklikust kogu ulatuses. Ma tahaksin, et sa teaksid, et  sul on juhendajaid kõik 24 tundi ja 7 päeva nädalas, kogu aeg, pidevalt.

Sa võid nüüd küsida, et  miks pole juhtunud seda, mida oled oodanud ehk tunnetanud?  Või kui oled olnud ristteel, ja ei ole suutnud otsustada, kuhu liikuda, kas paremale, või vasemale? Ma vastan sulle, et kui sa oleksid enda keha lõõgastanud ja enda sisemust kuulanud,siis oleksid saanud vastused. Rarakustruktuur saab lõõgastudes paremini töötada. Kas sa oled kunagi sellele mõelnud?  See oli number kaks.

Mis sinu arvates saaks olla number kolme all?. Vana vaimsus, see on kõige keerulisem kõigest sellest, millest oleme rääkinud viimase kuue aasta jooksul, mille jooksul püüdsime anda teile määratlust sellele, kes te olete. Vastused ei saa tulla sinusse kusagilt väljastpoolt, ei kusagilt. See teadmine aitab teil leida armastust enda vastu (Krayon soojalt naeratab). Et armastada end, sul on tarvis kõrvale heita rahutus ja muretsus, mis on sündides sulle kaasa tulnud ja ei lase sul tunnetada armastust seesmise jumalikkuse vastu. Sinu seesmine osa räägib: „Olen loomise osa ning jään alati selleks,  siia ma ei jää kauaks, ka järgmisel korral mitte  ja järgmisel korral, ma olen üksnes sinu  sisemine olemus.“.  Armastan seda, ole sellega ühel meelel, see on kaunis,  see on süsteemi plaan, see on sinu osa, see oli ja on alati olemas, jääb alati olema. Kas saad sellega hakkama?

Aastaid ja aastaid tagasi ma palusin sul vaadata peeglisse, et näeksid, kes sa oled seesmuselt. Toona see oli üksnes metafoor. Kui sa oleksid siis süüvinud oma silmadesse, vaimsuse aknasse, siis sa oleksid märganud neis jumalikkust. Kas oled suuteline kohtama oma silmades Jumalat?,  näha oma kolmemõõtmelist osa, märgata muretust, või märgata oma igapäevaselt vananevat inimolevust, märgata tema probleeme,  märgata, et miski on vääriti ja mille üle tuleb muret tunda? Lõpeta see kahtlemine ja tunneta seda kõike oma sees. Pane tähele, see on tervendav süsteem, millest oleme korduvalt maininud. See on sinu keha osa, mis on sedavõrd küps ruumidevälisele rännakule ning olema sinu efektne DNA. Ta on valmis üksnes sinu valmiduse kohaselt, sinu nõusoleku kohaselt saatma abi. Keha on suuteline tegema paremaks selle, millise ülesande sa  temale  annad. Kui oled selleks valmis., siis sinu energias kõik see hakkab realiseeruma. Keha raku struktuur on valmis nihkuma selles suunas. See on täiustumise süsteem, millist sa isegi ei tunneta veel. Sul ei tarvitse asju jõuga lükata. Kui oled jumalik, siis oota, kuni hakkavad need liikuma, ilma lükkamata. Kui soovid, siis ärata oma seesmist väge, et see hakkaks liigutama sinu enda poolt alustatut. Mida enam püüad liikuda, seda enam keha mõistab sinu püüdlusi. See on kui musklite harjutamine, millest keha hakkab osa võtma, kuni musklid hakkavad muutuma aina võimsamaks. Kõik, mida praktiseerid, muutub aina paremaks. Jälgi kasvu muutusi. Kui soovid, siis õpi tundma ennast, õpi tundma enda ruumidevahelist jumalikkust. Aeg on selleks käes. See oli numbriks kolm.

Nagu näed – Plejaadlased ei anna kõrgemat füüsikat. Minagi annan sulle üksnes alfabeeti, enne kui annan otsest tööd (naer saalis). Annan, kuni sa ei välju ellujäämise paradigmast, kuni hakkad armastama end, kuni hakkad nägema pildi terviklikkust, mis avaneb sinu ees.

Ma tean sind. Mis oleks, kui sa muudaks kõike seda? Nüüd oleks õigem aeg seda teha. Kas pole nii.? Sa oled vanade vaimsuste seas, kaasmõtlejate seas, kelle sooviks on sama, kui sul endal. Nemad on valmis nägema seda, mis tõepoolest on ootamas sind ees. Ära kahtle, et seda ei juhtu. Ära püüa end ära tunda, tuginedes vanale energiale, sellele, kelleks oled siiani end pidanud, sellele, milleks oled arvanud valmis olema või sellele, mida oled püüdnud ära teha.  Kõik on mööduv.

Kallis inimolevus, vana vaimsus, ava uks, näe uusi atribuute, võta need kasutusele. Selline on tänane sõnum teile, kes on istumas siin, mäe jalamil või lugemas seda kanaldust hiljem.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga