VAIMSUSE RÕÕM – 28.veebruar 2016

Tervitan teid, mu kalli., olen Krayon, Magneetilisest  Teenistusest.

Olen palju kordi ütelnud sõnu, Ma tean, kes sa oled “. Kuid paljudel on raske seda uskuda. Esimene küsimus, mida küsib inimene, kui ma tulen teie ette, on:  „Kes sa oled?“. Te arvate, et olete kokku puutumas singulaarse olevusega, kellel peaks olema nimi. See tuleneb sellest, et olete kuulmas singulaarse inimese häält, kuid see pole see energia. Hääl, mida olete kuulamas edastuse ajal, tuleb läbi minu partneri, läbi tema mõistuse ja intellekti, läbi tema kultuuri ja teadvuse.

Me oleme rääkinud teiega kolmandast keelest, millel käib sõnumi edastamine temale. Kolmas keel on see, mis aktiveerib paljumõõtmelist keskkonda, mis täidab isegi teie ümber olevat ruumi. See keskkond ei tule koos minuga (ma olen sellest varem rääkinud), ta tuleb koos teiega. Fragmendid ja osad, millised kujundavad vaimsuse Jumalikkust, on täna siin ja võtavad arutlusest osa seetõttu, et teie olete siin. Inimolevus valdab hulga suuremat väge, kui arvate teie. Kui tunnetad rõõmu, eufooriat, või kui tunnetad, et oled õppimas, siis  tunnetad sa ennast ja oma fragmente, millised on aktiveerumas ja tegutsemas sinu ümber. Kuna sinul toimub koostöö teistega, kes on tunnetamas sama, siis seega, sa pole üksinda ja tulemus kandub edasi keskkonna vahendusel. Kui ma tulen teie juurde, siis räägin keskkonnaga, milleks olete teie ja keskkond edastab kõike teile. See ei piirne üksnes nendega, kes on siin. Selles seisneb Galaktilise ja Ilmaruumilise paljumõõtmelisuse kaunidus. Selles seisneb füüsika kaunidus, kuigi te ei mõista seda veel täiesti.

Need, kes on kuulamas ja lugemas seda sõnumit oma elukohas, olete samuti SIIN. Te üksnes kuulate, või loete sama, kuid oma ajalõigu – aja teise akna kaudu. Meie jaoks teist ajalõiku pole olemas, meil on kõik  toimumas just nüüd ja praegu, kõik ühel ja samal hetkel ja seda on võimatu ja raske teile selgitada. Teie olete olemas üksnes kui osa teie keskkonnast. Kui isegi olete kuulamas või lugemas seda hiljem, olete ikkagi meiega ühenduses ja otse nüüd, ning see on seotud sellega, mida tunnetate omas ajas „hiljem“. See on kaunis süsteem.

Olete ühene kõigega.

Vaimsed liidrid on kümnendite ja sajandite jooksul tunnetanud neid asju enda ümber, nemad tunnetasid seda oma keskkonnas. See on Jumala armastuse tegevuse keskkond. See viib teid mõneti segadusse, kuid siiski on see  kaunis. Kus te ka ei viibiks, te avanete embuseks ja olete teadlikud, et olete armastatud. Mõned seondavad seda Maaga, loodusega, tehes seda kusagil rannas, või mägedes. Kui nemad viivad neid rituaale läbi, siis nad tunnetavad, et kogu loodus on nendega:  deevid metsades kuulevad nende laulu;  taevad on häälestunud neile jne. Kuid reaalsuses toimub see sootuks teisiti. Kõik on üksnes Jumala juuresolek, KÕIKJAL ja KÕIGES, samuti ka TEIE SEESMUSES.

Tahaksin, et lahkudes siit, teile  jääks mõte, et olete kokku puutunud ühega saladustest: olete ühenduses KÕIGEGA, olete seonduses KÕIGEGA.

KÕIKSUS on teatud tasandil võimeline tunnetama teie juuresolekut. Võid minna kohta, mis on täiesti ja absoluutselt tühi, kus pole kedagi, kuid ka seal on kõik keskkonna elemendid  teadlikud sinu juuresolekust. Kohas, kust oled läbi minemas, võid kuulda laulmist ja see ilmneb tänu sinu valgusele. Võid olla metsas täiesti üksi, astuda mööda rada, või kui astud murule, siis sinu Merkaba, ehk vaimne kest, mida endas kannad ja kogu sinu jumalikkus on sedavõrd seotud Loojaga, et isegi putukad on teadlikud, kes sa oled. Ümberolevad asjad seal, muutuvad sinu juuresoleku tõttu. Kui teil ei oleks seda teada ajaloost, siis ilmselt arvaksite, et ma mõtlen seda välja. Kuid teil on palju kirjutatud planeedi meistritest, kuidas nemad muutsid ümberolevaid asju, üksnes minnes sealt läbi. Kuigi nemad polnud nii vaimsemad, kui teie. Ehki nendel olid  muud eesmärgid ning nende DNA töötas sootuks kõrgemal tasandil. Kuid sõnum, mida nemad kandsid, rääkis: „ka sina võid olla nii, kui mina“. Selline oli nende sõnum.

Kogu planeedi ajaloo jooksul, kuni käesoleva ajani, meistrid on näidanud, kuidas teha neid asju, demonstreerides sellega, et teadvus on füüsikast üle. Enamgi veel, nad näitasid, et olete kogu ümberolevaga sedavõrd seotud, et olete ÜKS KÕIGEGA. See, kuidas te võtate seda vastu, kuidas teete sellega tööd, tõestab vaimsusele teie reaalset usku.

Eesriide tagustes on osa minust?

Oleme puudutanud neid asju sedavõrd palju kordi. Ma ei tahaks, et lahkudes siit, arvaksite, et puutusite kokku raskesti lahendatava mõistatusega. Eesriide tagustes pole pimedust, ega pole arusaamatust. Kuid siiski, te olete veendunud, et seal on midagi „salapärast“. See tuleneb sellest, et te pole suutelised pääsema sellest eesriidest täienisti läbi. Tahaksin ütelda, et eesriide taga on armastus, armulikkus ja täielik teadmine, kes te olete ja osa teie vaimsusest asub seal. Ma püüan öelda, et pole oluline, mida püüate lahti mõistatada, pole oluline, mida püüate teha, või mõista, isegi ei ole oluline, et teie suutlikkuse jõud pole veel selleks kohane. Kes te olet ja mida püüate ära teha, see kõik on eesriide tagusele täienisti ja tervikuna mõistetav. Kuigi sirutate oma kätt Jumala poole, kuid samas te ei mõista lõpuni, mille poole sirutate kätt, mida olete vastu ootamas, kuid mõistke, et teie vaimsus on teadlik kõigest sellest. See on sinu osa ja see on sinust suurem, tema nimeks on Sinu Kõrgem Mina – tema on teadlik kõigest sinust paremini.

Eesriide tagustes on täielik teadmine kogu paljumõõtmelisest reaalsusest ja kõigest, mis on sinu eest varjatud. Ma püüan sulle sellega öelda, et sealpoolne sinu osa on teadlik sinust. Eesriide taguses oled koos Loojaga. Sealpoolne on sinu sõber, seal pole saladuslikkust. Oleks hea kui sa mõistaksid seda oma sisemuses. Paljud inimolevused, sirutades kätt Jumala poole, on kindlad, et Jumal on midagi grandioossemat, mingi ääretu teadvuse taset ja temal on pale ja et ta on isiksustatud. Kuid see pole nii. Osaliselt see tuleneb sellest, et sinu „isiksustus“ tuleneb sellest, et sina ise oled osa piiritust teadvusest. Sinul on olemas side enda teise osaga ja see sõnum praegu sellest räägibki, et see kõik on reaalne.

Armastus, kaastundmine, rõõm.

Kuidas saaksite võtta neid kõiki kasutusele praktikas, just praktiliselt? Kallid, teile on tuttavad üksnes kindlad lineaarsed ühendumise viisid. Olete suutelised tegema üksnes teatuid asju, millised näivad teile olulistena. Me saaksime terve päev rääkida teie paljude osadest: vaimsusest, eesriide tagusest, arutleda eesriidest endast jne. Kuid teile see kõik on sedavõrd salapärane, et teil kerkivad üles küsimused, kus ta asub, milline ta on? Seetõttu ma ütlen, et on vaid üks asi, on vaid üks asi, mis kujundab üldist pilti ja see on läbimas eesriiet. Kuid see asi koosneb mitmest osast, milleks  üks osa on muidugi armastus jateine osa on kaastunne . Kuid selles on lisaks veel üks osa, mis täiendab kaastunnet, ja selleks on  rõõm.

Kui vaadata rõõmu, siis võite näha, et selle juures peaks olema ka naer  (Krayon läbi naeru). Seega, üheks parimatest asjadest, mida saaksite teha, et tungida eesriidest läbi, on purustada igaveste küsimuste jää – „mis on mis?“, või „kuidas see töötab?“. Seejärel lihtsalt olla  ja tunda rõõmu kõige üle,  hingata sügavalt sisse ning teada, et oled armastatud  ja Looja käsi üleval on sirutumas sinu poole. Metafoori näol võid näha seda oma peas, näha oma aju abil, et sinu teine pool on sirutamas oma kätt sinu poole, et suruda sinu oma. Kui teed seda, siis sinu näole ilmub naeratus, ilma et see midagi nõuaks, midagi anuks. Sa ei ole kannatamas, ega lausu sõnu, mis on hirmudele kaanteks: „oo, Jumal aita mind“. Kas mõistad seda? Kui kardad toimuvat, sellega tihendad eesriiet. Kui sinul jagub tarkust kõige sinu elus toimuva suhtes, siis suudad istuda ja naeratada ning tunda rõõmu ja rahuldust. Nii on Jumal teadlik, kes sa oled  ja Vaim on teadlik, et kui oled istumas rõõmutundes, siis selles ei ole mingit juhuslikkust.

On olemas süsteem.

Seejärel teadvustad, et on olemas süsteem,  kus mina olen temas, mina olen tema osa ja kõik see olen mina. Ma küll ei mõista päriselt, kuid kõik, mis on eesriide tagustes, on teadlik ja on õnnistamas mind, ning on teadlik, mis on minuga toimumas. Kui sa sirutad kätt metafooriliselt eesriide poole, siis suudad samuti naeratada (Krayon on rõõmust pea hingetu). Tunnetades rõõmu sellest, et on olemas vastused ja lahendused, millised on parimad ja enamat, kui olid lootnud. Eesriie muutub ootamatult hulga õhemaks, kuna sinu mõistmine on kasvanud. Sa saad seda väljendada läbi rõõmu, ning sul on tarkust, et naerda rõõmust selle üle. Uskuge mind, ma tean seda, et planeedi suuremad vaimsed liidrid, suurimad liidrid, nad naersid väga palju. Tuletage seda meelde. Nemad, suuremalt jaolt, isegi kannatades, andsid õpetusi, mis olid täis rõõmu.

Edasi käesolev sõnum muutub veelgi keerulisemaks. Nüüd pöördume sinu tarkuse poole. Tarkuse poole, mis on suuteline kõrvale heitma vana teadvuse ning pöörduma oma vaimsuse poole järgmiste sõnadega: „Kallis vaimsus., ütle mulle, mis on see, mida ma peaks teadma?“ Tee seda naerdes selle üle, et oled teadlik, et ei tea midagi  (Krayon naerab). Kuid sa saad seda, mida sinule on vaja. Kas pole tore, eks ole? Mis oleks, kui sinu vaimsus teeks sinule seda, mida sinul on vaja ja üksnes siis, kui sinul on seda vaja ? Või oled siiski veel sedavõrd lineaarne, et hoopis ütled: „selleks, et olla õnnelik, ma pean omama kõike pilgeni“. Küllus seisneb selles, et sinu vajadused saavad rahuldatud just sellel hetkel, kui sinul läheb seda tarvis. Sinul kaob vajadus teada, mis sünnib homme või mis on sinu jaoks homseks valmis ja kas see on kindlalt homme?

Teil on teada piibellik lugu iisraellastest kõrbes, kes said toiduse igal hommikul ja seda neljakümne aasta jooksul. Kas pole huvitav lugu? Kõik nemad, isegi kui said igal hommikul toidu, tundsid ikkagi aeg ajalt hirmu, et kas järgmisel hommikul on ikka toitu? (Krayon naerab selle peale). See on ju nii inimlik, kas pole?

Ma tahaksin, et te heidaksite kõrvale kõik sellised kahtlused. Kuivõrd palju armastust peaksite saama, et teadvustada,  see on alati seal olemas? Kuivõrd palju vastuseid ja sünkroonseid kokkulangevusi peaksite saama, et teadvustada, et see on Süsteem… (Krayon mõistab „Süsteemi“ all kõike, mis on kätketud Ilmaloovusesse endasse). Inimkonnale, eriti vanadele vaimsustele ja Valguse Töötajatele, on saabunud aeg lakata kartmast tulevikku ning mõista, et on olemas „süsteem“ ja see on: „igavesti igaveseks“. Paljude aastate pärast, isegi siis, kui kunagi lahkute ja kord naasete seejärel tagasi, süsteem on ikka ja jätkuvalt alles, ning te võtate taas kasutusele sama süsteemi. Mida vanemaks saate teie, seda vanemaks muutuvad teie Akašid ja seda paremini hakkate neid mõistma.

Me naaseme teadmisega sellest, kuidas on töötamas Süsteem?

Lubage rääkida teile nii mõndagi veel. Siin on juba kohal olemas need energiad, millistest oleme rääkinud. Kallid, kui oma järgmises elus olete naasenud taas siia, siis teie praegune vanus ei oma enam tähendust. Kui naasete taas, olete taas kõik koos ja te kõik taas naasete siia. Te ei laseks käest seda võimalust mingil juhul. Te olete elanud selle nimel paljude elude aastaid. Kõik olete ootel, et võimalikult kiiresti naaseda taas. Seega, kui olete taas naasenud, siis teil ei tule õppida kõike otsast peale, mida olete õppinud seni selles ja eelnevates eludes. Seda seetõttu, et Akaši ärkamine on sedavõrd täiuslik. Te ei mäleta küll, kelleks olite ja millega olete tegelenud, kuid teil on tarkuse pagas, ning teil ei tule korrata möödunud elude vigu. See on suurepärane. Sellise tarkuse osaks on teadmine, kuidas on töötamas Süsteem. Uuel korral olete tegemas tööd sünkroonis Süsteemiga. Tegema paremini, kui kunagi varem. Kui hakkate tegema nii, siis olete rõõmu pilgeni täis. Su järgmine elu tuleb käesolevast parem ja see on kindel. Ja see on tänu üksnes planeedi tarkusele, millist aitasite ise luua ja te ise hakkate seda kasutama.

On kätte jõudnud aeg võtta „puhkus“, ning võtta kasutusele kõik seni loodu. Aeg selleks on peaaegu käes ja küps. Seda hakkate tunnetama sellest, et paljud asjad muutuvad lihtsamaks ja kättesaadavamaks. Käesoleval ajal need on raskesti kätte saadavad, kuna olete veel ajalooliste kogemiste taaga all, mis on loodud vana energia kütkeis ja see on ka kõik, mida teate.

Olete seni kõike otsustamas üksnes sellest vaatevinklist. Kui olete kord taas naasenud, siis te ei jätka enam selliselt. Te hakkate otsustama uue energia kohaselt, kuna see on teile juba tuttavam ja selles olla  on teil mugavam. Selles hakkate nägema võimalusi planeedi muutmiseks ja selliseks muutmiseks, mida te ei suudaks praegu veel ette kujutada. Siis olete suuteline koheselt, peale väljumist ema üsast, astuma omal jalal. Siis, teie vanemad, nähes sellist asja, ütlevad: „Püha müristus, kas selline asi on võimalik?“ (Krayon kiitva ja rahuloleva naeratusega näol). Sedavõrd erinevad olete siis ja mitte üksnes selles. Isegi laste väljanägemine hakkab muutuma. Uues energias sündinud vana vaimsus ei valda enam neid atribuute, mida valdas lapsena vanas energias. Kõik hakkab muunduma ja muutuma uue energia kohaselt planeedil. KÕIK. Ma räägin sellest mitte üksnes seetõttu, et teaksite üksnes käesolevast kehastusest vaid ka selleks, et suudaksite näha ka ettepoole, tänase päeva hetkest kaugemale ette.

Süsteem on tohutu ja teie olete selles igavesed, ning jätkate kõike seda, mida kunagi olete alustanud. Inimesel on raske mõista seda, mis on väljaspool antud kehastust. Kõik see on üksnes plaani kohaselt, nii on see kavandatud ja nii peab see olema. Samas, ma võin teile kinnitada, et ka varem olen olnud teiega. Krayon on kõigest informatiivse kogumi nimetus, mis on ilmnemas teie ette, et aidata teil paremini mõista uut nihke kujunemist. Enne käesolevat nihet on sõnumeid olnud ka varem, kuid siis olid teist laadi sõnumid, neile aegadele kohaseid. Ma olin ka siis. Ingellikke nimesid te olete omistanud protsessile endale .Kui ingel on rääkimas teiega, te annate temale nime, aga, kui teiega räägib informatiivne kogum, millel pole nime, siis teile see ei meeldi. Vaadates teie ajalugu, kus olite kuulnud rääkimas Vaimu, siis temal pidi olema nimi, tiibadega keha ja nimbus ümber pea (Krayon naerab selle peale). Ta pidi välja niisugune, kui te ise ja käituma nii, kui te ise käitusite. See kõik oli üksnes selleks, et teil oleks kergem kõike seda uskuda ja omaks võtta. Kuid see kõik on muutumas. Mõned teie seast mõistavad, et teiega on rääkimas teie enda reaalne vaimsuse osa. Ta on kui sõber, kes pole teist lahus, ega ole ka Jumal, kes on kusagil taevas. See oled sa ise, kes on taevas, osa loomise lättest, osa plaanist, osa Süsteemist.

Naera, tundes rõõmu.

Maa on lähenemas küpsusstaatusele. Teie jaoks asjad on toimumas suht aeglaselt. Vanemad inimesed teie seas vaatavad oma minevikku, mis näib neile kui alles eile olnuna ja elu oleks neist kui mööda tuhisenud. Ometi, vaadates enda vanuse numbreid, neile tundub kõik uskumatuna olevat. Selle aja jooksul on neil palju juhtunud, nemad mäletavad nii üht kui teist sellest ajast, kuid kõik see näib neile, kui eile olnud. See on üksnes kaudne vihje sellele, kuidas näeb välja kõik eesriide tagustest. Selliselt me näeme kogu inimkonda. Olete alles eile saabunud, kuid täna juba lõpetamas. See on suurepärane. Olete väljaspool aega. Te muutute mitte vanemaks vaid parimaks. Me näeme selliselt, kuna oleme osa teist – osa teist, ega ole teist eraldi. Räägin teiega kui Krayon, kui vaimsuste kogumi osa, milleks olete teie ise.

Ma pole kunagi olnud inimesena, kuid see ei tähenda midagi, kuna teie vaimsused on Looja osad, seega, ka mina olen Looja osa ja teie osa ja teie olete minu osad. Kas teie ei taju seda? Kas te ei tunneta end sellest hubasemana? Ehk praegu paljud hakkavad mõistma, kuivõrd sügavad on antud sõnumid, kuivõrd suurepärased ja rahustavad, neis on süsteem ja selliselt ta töötab. Tahaksin, et lahkudes siit, oleksid muutunud.  Virgu, tõuse kõrgemale, ning mõista, „kelleks oled“ ja „miks oled siin“. Tea, kõik otsused, milliseid sa  ei aima veel, tulevad, tõepoolest tulevad, siis  kui naerad, kui oled rõõmu pilgeni täis.

Kui kihutad hirmu oma elust minema, siis ütle temale: „sa ei kuulu siia, minu olekusse, pead lahkuma siit, minu elust, sest  sinul pole siin kohta“.

Inimene, sa oled lahkumas vanast energiast, seetõttu sinul on praegu rasked ajad. Oma järgmises kehastuses sa enam ei mäleta vana olnut energiat, oled teadlik üksnes uuest energiast, milles jätkad eksisteerimist. Muutub kõik. Praegu sündivatel lastel selline atribuut on juba olemas. Üheks ebatõenäolistest probleemidest ehk on siiski see, et neil lastel puudub mälus vana energia atribuut. Nemad on teadlikud vaid ühest, et  kõik  on võimalik, kuid neil puudub  see, et see pole võimalik. Just seetõttu nemad torkavad silma kui „rahupüüdjatena“ ega mahu hästi teile omasesse vanasse energiasse.

On kätte jõudnud aeg niheteks ja muutusteks. Nihke osaks on oluline see, et see ei saa kesta kaua ning tuleb aeg, kus kõik põlvkonnad veenduvad uute aegade olemasolust. Asjad siis on sootuks teised, maa on teine ja kõik, mida hakkate tegema, on teine. Ka sina oled seal, kuid juba teine (Krayon muigab). See on suurepärane. Vaim on teadlik, kes sa oled. Õnnistav käsi eesriide tagustes on teadlik sinust, ning on valmis selleks, et sa naerataks koos nendega, rõõmutseks koos nendega. Sinul pole tarvis tunda muret millegi pärast. Te targutate liiast, et kuidas saan seda teha., mis hakkab toimuma, kui palju osi selles tuleb, kui ma teen nii, mis tuleb sellest jne.? (Krayon naerab laisalt).

See on tõepoolest naljakas, kuivõrd lineaarsed te olete. Sa oled võimeline tunnetama, kuivõrd kaunis on Jumala armastus. Lõõgastu,  naerata ja ole  rõõmu täis!

Ja nii see on,

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga