Kõigist filtritest suurim, Salt Lake City, Utah 18.juuli 2015

Lee Carroll:

Jätkame teemat inimlikest filtritest, mis segavad tõe saabumist. Krayon võtab ette kõige suurema filtri kõigist – TEADMINE ja mis sellega on. Selle teemaga sai tehtud algus juba sõnumis “Inimlikud filtrid”. See kõik on pigem psühholoogia valdkonnast ja eelarvamusteta vaatest sellele, et kuivõrd naeruväärsed on mõningad asjad, milliseid teeme.

 Tervitame teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

 Teil esimestel hetketel kulub veidi aega, et oma teadvuses nihkuda sellesse piirkonda, mis on võimeline lubama millegl sellisel, nagu on seda see kanaldus.

Oleme palju kordi küsinud teie arvamust: Kas inimene, kes on toolil teie ees, tõemeeli kanaldab või hoopis pakub teile oma arvamusi väljaspool kanaldust? Kas tõemeeli on toimumas protsess, mis on kuulutatud kanalduseks? Kas sellisel hetkel tõemeeli avaneb vaimsuse uks või mitte?

Vastus sellele küsimusele on individuaalne igale ühele teist, mis tugineb üksnes isiklikule vastuvõtu võimele. Oleme rääkinud paljudest inimlikest filtritest, oleme näidanud mõningaid filtreid, mis leiduvad teie Akašis. On selliseid asju, mis takistavad teil oma Vaimsuse äratundmist. On ka asju, mis ei luba ära tunda peamist tõde, ja selle põhjuseks on möödanikus õpitu. On see reaalne, või mitte? Selline on teie teadmine, mis on päästnud teid paljudel juhtudel, kuid mitte alati. Küsin näiteks taas: kas antud kanaldus on reaalne, või mitte? Veel enne, kui suudate võtta antud kanaldust omaks, peate tunnistama ja ära tundma kanalduse enda protsessi. Kallis inimene, sinul on olemas valiku vabadus, et tunda ära, kas on see reaalne, või mitte?  On oluline, et teeksite seda siin, selle kanaldamise aegu, kuna mul on kavas anda teatud teadmisi, ja mõningaid avanemisi väärast mõtteviisist. See annaks teile heasoovliku nükke, et suudaksite ära tunda asju, mis peatselt jõuavad teieni, või suudaksite ise muuta oma mõtteviisi.

Kõige suurem filter teekonnal tõe poole, on teie eelarvamuslik teadmine.

Inimkonna suurim filter, mis hoiab inimesi reaalsest tõest, usute või mitte, on teadmine. Siin teeme juttu sellest, et inimene võtab teadmisi nüüd, käesoleval hetkel. Järelikult see, mida veel ei tea, on tulevane teadmine.

Niisiis, igale teadlasele on vahe tänavuse ja tulevase teadmise vahel  selge. Neile on teada, et tulevik õpetab neile seda, mida nemad seni veel ei tea. See on osa teaduslikust protsessist. Ehk isegi, nemad lähtuvad sellest, mida teavad, või arvavad, et teavad, ning kõiki oma eksperimente ehitavad nad üles selle järgi, mida nad veel ei tea. Nemad tuginevad sellele, mida on neile teada, või milles on veendunud, ehk isegi sellele, mis on neile selgem.

Arst, heites pilku minevikku, meenutab, kui temale räägiti aegadest, kus inimesed pöördusid tervenemise järgi habemeajaja poole. See oli aeg, kui inimest raviti aadrilaskmisega. Muuseas, just sellel põhusel juuksurite ühingu sümbolis esineb punane triip – see on kummardus traditsioonile, kus habemeajajad tegelesid aadrilaskmisega. Neil aegadel tervendamise nimel mindi habemeajaja juurde, et teha aadrilaskmist. See viis sageli inimese hukkumiseni, kuna polnud mingit arusaama mikroobidest, ega steriilsusest. Siis polnud mingit kaasaegset lähenemist sellistele protseduuridele. Teades kõike seda, käesoleva aja arstid naeravad selle üle. Nad on täienisti veendunud selles, et ka nende praegused saavutused muutub kunagi naeruväärseks, kuigi neile endile pole veel teada, milliseks võib kõik muutuda. Nemad vaid oletavad, see on selline areng, mis neile pole veel teada.

Selline ettearvamuslik  suhtumine on omane pea kõigile teaduse harudele. Kompuutri spetsialistile meeldivad uuendused, kõik toimub meeletu kiirusega. Tema puhul on ta  ootamas sellist arengut, millisega ta on viimasel ajal kokku puutunud. Lähtudes sellest, ta ennustab teile, mis hakkab toimuma ja seda tuginedes mudelile, mis on toimunud seni, kasvõi andmete töötluse kiiruse tõus, mälu suuruse ja selle mahu kasv.

Ligi viiekümne aasta pärast kompuutrid on kindlasti veel olemas… kuid need on absoluutselt ja täienisti teistsugused. Elektronkiipide muutmise asemel tuleb muuta elavaid kiipe. Ilmuvad sellised kompuutri komponendid, mis peavad olema elavad, et saaksid teha tööd. Biokompuuter – see on tuleviku laine.

Muuseas, sõnatähendusel “kompuutrit tabas viirus” on siis sootuks teine tähendus (naerab). Sünnib skeemitehnika sulandumine eluga, tuleb reprodutseeruv bioloogia, mis loob kiipe. See tõstab arvutuslikku võimu ja mälu suurust, ning see, mida peate kompuutriks, saab olema miski muu. See, mida panete kompuutrit tegema praegu, on naeruväärne selle kõrval, mida palute temal teha 50 aasta pärast. Tulevikus kompuutril saab olema nimi, nagu on seda teie lemmikloomal. Teil tuleb toita teda. Kuid kompuuter jääb siiski eksisteerima.

Mul on kavas rääkida teadmiste viiest valdkonnast. Selle protsessi käigus avan teile mõningat uut informatsiooni ja mõningaid potentsiaale, mis puudutavad isegi seda, mis on metafüüsiliseks teadmiseks.

 Füüsika  seondus tundmatuga.

Füüsikud esindavad seda liiki teadlasi, kes on ootamas muutusi läbi avastuste ning kes on täienisti veendunud, et nemad pole teadlikud, kuidas see tööle hakkab. Kuid nende eksimised on seotud eelarvamusliku suhtumisega ja on analoogne kompuutri spetsialistile. Nemad ammutavad oma tõdesid üldtuntust kolmemõõtmelisest füüsikast, ning püüavad neid tõdesid kohandada kõigega, mis neile pole seni teada.

Ma suunaks teid astronoom Vera Rubin avastustele* (Ameerika nais-astronoom, galaktika pöörlemise kontseptsiooni autor). Kui ta avastas, et tähed, liikudes ümber galaktika keskme, ei käitu Newtoni gravitatsiooni seaduse kohaselt, või Kepleri planeetide liikumise kohaselt. See oli üks olulisematest avastustest. Teie päiksesüsteemi planeedid on liikumas ümber päikese kindlate kolmemõõtmeliste liikumisreeglite kohaselt. Objektid, mis on päikesest suurel kaugusel, on liikumas hulga aeglasemalt. Kuid need, mis on ligemal, liiguvad kiiremini. Paraku tema avastus näitas, et tähtede liikumine galaktika keskme ümber ei vasta neile seadustele. Tähed, mis on suurtel kaugustel galaktika keskmest, on liikumas kiiremini. Ta avastas, et tähed on liikumas ühel nurkkiirusel galaktika keskme suhtes. Nad oleks kui taldrikule paigutatud, ning liiguvad kõik koos ümber telje ega järgi neid füüsika reegleid, millised on teile teada.

Kuidas käitusid füüsikud ja astronoomid sellise uue informatsiooniga? Selle asemel, et märgata uut paradigmat, nemad võtsid kasutusele Newtoni seadused, ning arvutasid välja, et mis võiks seal olla, et selline asi toimuks. Tume mateeria, milleks peaks saama mõistatuslik nähtamatu mateeria, mis on loomas seda veidrat ja tohutut uut Newtonlikku atribuuti. Kuid nemad ei suutnud vaadata seda ja ütelda, et see on füüsikas täienisti uue füüsika seaduse ilmnemine, millist neil veel polnud seni teada. Nemad jätkasid kinnihoidmist Newtoni füüsikast, üksnes nimetades seda ümber “alternatiivseks Newtoni füüsikaks“. Ajab naerma. See oleks sarnane olukorrale, kui avastaksite, et maa on ümmargune, siis nimetaks seda “alternatiivseks laperguse maa põhimõtteks“. Kuigi siin on kaasatud Newtoni nimi, ometi tema kolmemõõtmelistel seadustel pole midagi ühist sellega, mida avastas Rubin.

Tumedat mateeriat pole olemas, see on väljamõeldud energia, et saaks rahuldada vana seadust, kuid antud juhul see pole kuidagi kasutatav. Vastupidi, see on füüsika uue seaduse ilmutumine, mida te pole seni näinud. See on paljumõõtmeline seadus, mis kirjeldab muundatud kvantilist põimingulisust. Muundatud põimunud objektid kujunevad tänu sellele, et asuvad galaktika keskel. Kahendpaari “tiri-lükka” kolossaalne energia, mis on keset igat galaktikat, on reaalne, nagu on päike reaalne meie süsteemis. See pole kirjeldatav Kepleri seadusega, kuna see pole üksnes mass, mis loomulikult oleks pöörlemas ümber oma telje. Kuid teie mõtlete siiski sarnasuse põhimõttel: galaktikas on olemas tähed, mis pöörlevad oma tsüklilisuse kohaselt kosmilistes avarustes. Kord seate oma teadvuse küsimusele: „ mida sellega peale hakata“ ning teete avastuse, mille järel muudate reegleid endid.

Nüüd asume esoteerilise astronoomia kallale. Vaadake, kuidas saite hakkama selle ideega, et olete pärinenud plejaadlastelt. On mõningaid teadlasi, kes on välja naermas seda. Nemad enese rahuldavalt väidavad, et see on müüt sellest, et teie seemne esivanemateks on Plejaadlased, et see on üleüldse võimatu. See pole võimalik astronoomilise ajaloo tõttu, selle tõttu, mis on neile teada selle tähtkuju kohta.

 Side Plejaadlastega – on see müüt?

Räägime plejaadi süsteemist, mille nimeks on Seitse Õde. Edasi räägime tema tõest, seejärel arutame, mida teadus peab müüdiks. Räägime sellest, mida teile pole näha, mida te pole suutelised hõlvama, kuna lähtute üksnes olemasolevatest teadmistest.

Te nimetate seda Seitsme Õe tähtkujuks [M45]. Füüsilised faktid on järgnevad: Plejaadide rühm koosneb sadakond tähest ja need on ümbritsetud udukoguga (tolmu, või gaasi osakestega), ja see annab huvitava sinaka tooni, mis on vaadeldav selgetel öödel. Seoses suure kaugusega ja atmosfääri mõju tõttu on palja silmaga nähtav üksnes see, mis paistab seitsme tähena (ehk klastrina), millest ongi tulnud nimetus “Seitse Õde”.

Kuid siiski, vaadatesläbi  teleskoobi, võite näha hoopis üheksat tähte. Klastri igal tähel üheksast on olemas oma nimi, kuid  tegelikult on neid sadu. Seitse Õde on teist ligi 440 valgusaasta kaugusel, kuid astronoomia vaatevinklist see pole kuigi kaugel. Kuid teadlased peavad teie mütoloogiat vääraks, nemad peavad seda  tähtkuju liiast nooreks, et kogu Plejaadi süsteem on liiast noor, et saaks omada arenenud elu, et ta on kõigest ligi 100 miljoni aasta vanune, kõigest veel laps.

Teie galaktika  on, vastavalt teie teadusele, 4 miljardit aastat vana, aga teie planeet on  vähem kui   1 miljard aastat  vana. Plejaadlased on olnud vaid väikese osa sellest, kõigest 100 miljonit aastat. Seega, mida räägib teadus: Selle planeedi põlisrahvaste mütoloogia väidab, et plejaadlased on teie seemne esivanemad, kuid tähtede vanusest lähtudes, see pole võimalik. Seejuures, lähtudes eeldusest ja loogikast, siis nende arvates kõik, mis on nähtav maa peal, on toimumas ka tähtede vahel galaktikas. See on siiski ebakorrektne ja suht koomiline väitmine. Teie eelarvamuslik oletus seisneb selles, et elu on olnud arenenud üksnes ühel viisil praegusesse aega. Kuid see on väär täienisti, sest te pole kunagi vaadelnud seda ühe võimaliku variandina. Aga kuidas oleks, kui plejaadlik elu, nagu ta on teie arvates olnud, on siiratud sinna, toodud mujalt. Kuidas oleks sellega? Ehk ta üldse on arenenud ja evolutsioneerunud kusagil mujal. Kui te välistate selle võimalust üldse, lähtudes üksnes teadmisest sellest, kuidas on elu arenenud teil, siis see võib viia täienisti ebaloogiliste järeldusteni. Siis kerkib küsimus, et kuidas plejaadlased said suht lühikese ajaga jõuda nii kaugele? (teeb silma).

See on üksnes väike pildike võimaluste kohta, mille andsin teile mõtiskluseks. Plejaadlased, kes on praegugi siin, vaid naeratavad, kuna on hästi teadlikud sellest kõigest. Ehk olete just teie uustulnukad, kuna teie elu on arenenud üksnes teie enda planeedil. Plejaadlastel on olnud sootuks teine stsenaarium ja see erineb täienisti teie omast. Et saada ülestõusnud planeediks, neil oli tarvis mõningaid tõukeid teistelt planeetidelt. Neil olid olemas oma enda bioloogilised seemne eellased.

Kallis, on tarvis hakata mõtlema väljaspool kitsaid teadmiste raame, ning avaneda võimalustele, mis pole sootuks sellised, millistena on need teile siin teada.

 Meditsiin – millisena ta tuleb.

Tahaksin teile näidata ka teisi valdkondi. Tahaksin rääkida mõnest kategooriast, mis pole valitud järjekorra kohaselt. Seega, räägime meditsiinist. Kuidas näeb välja tulevane meditsiin?

Ei miski, ei isegi kõige elegantsem ennustus meditsiini kohta, ei suuda ette ütelda, mis hakkab tegelikult toimuma. See, mis on teil praegu, see on kõrgtehnoloogiline lähenemine keemilisele konstrueerimisele. Ehk, kuna teie keha on üles ehitatud keemilistest elementidest, siis tasub terasemalt vaadata seda keemiat, ning püüda teha sellega koostööd. On mõtekas uurida, kuidas tema reageerib haigustele, ning ravida, valides ja konstrueerides vastavat keemiat. Kõik, mida olete tegemas, on täienisti normaalne, kuid peatselt see saavutab oma piirid ning jõuab lõpule. Mu kallid, meditsiini tulevik on füüsika, aga mitte keemia. Teil seisab ees hakata mõistma ja arendama uut meditsiinilist füüsikat. Te avastate, et meditsiiniline füüsika on võimeline suhtlema raku struktuuriga, seda otseses mõttes ning andma temale juhendusi,seda ilma mingi keemia osavõtuta. Keemilisel vahelesegamisel ilmnevad alati vastureageeringud, kas pole…? Ilmnevad kõrvalnähud, mõjutades ühte, siis samas reageerib sellele ka midagi muud, kas pole? Kas see rahuldab teid? Kõige elegantsemad keemilised koostised, mis aitavad isegi kõige hirmsamate haiguste puhul planeedil, annavad kõrvalist effekti. Mõneti kõrvaliseks effektiks on isegi surm.

Ma küsin taas, kas see rahuldab teid? Kas tõesti see saab näida elegantsena? Ehk on see aadrilaskmise peenem viis?

Kallid, ehk just nii hakkate kunagi tulevikus vaatama sellele. Haarate peast kinni ja ütlete: meil on veel meeles need päevad, kui ravisime üksnes keemiliste ravimitega? Juba praegu nii mõneski valdkonnas on alanud sellekohased muutused. On olemas avastusi, mis on tervendamas teie kõige raskemaid haigestumisi. Ma räägin teile ühest, mis pole enam saladuseks.

Olen alati andnud teile informatsiooni sellest, mille kallal alles tehakse tööd või, tänu sellel planeedil olevale vabale valikule, on juba leidnud lahenduse. Me juhendume sellest põhimõttest, andes teile kanaldusi. Me ei saa anda teile lahendusi, te peate ise töötama neid välja. Kuid sellegi poolest me võime paigutada teid sellisesse energiasse, milles on olemas potentsiaal peatse avastuse tegemiseks, ehk, kus avastused muutuvad tõenäosemaks.

Alzheimeri tõbi on väga raske haigus, miljoneid inimesi planeedil on seda põdemas. Olete hakanud elama kauem, kuid üha enam hakkas esile tulema ollus, mis sklerootiliste naastudena ajus on tuhmistamas teie mälu. Need kinnistuvad mõnede aju osade külge, ning tahkudes, piiravad aju tööd, takistades inimesel meelde jätmist, ning pidurdavad informatsiooni töötlemist üldse. Tulemusena on surm, aeglane surm. See on esile kutsutud teie keskkonna poolt ja see fakt saab siiski välja selgitatud. Teie pikaealistel iidsetel sellist haigust polnud. See saab välja ravitud üksnes füüsika abil. Teie teadus on juba välja selgitamas, et naastu taoline moodustis võib minna resonantsi heli vibratsiooniga, mis pehmendaks teda. Kõrgsageduslik heli, mis on häälestatud kindlale sagedusele ja amplituudile, kutsub naastude kestade lõtvumist, kuni selle lahustumiseni. On külaldaselt muid uuringuid, mis on võimelised saavutama sama. Kuid olulisem on siin mõista, et füüsika on võimeline muutma bioloogia struktuuri üksi, ilma keemiata. Seejuures ei teki kõrvalnähte. See on juba kohale jõudmas, ta on tulemas. On olemas selliseid, kes on tegemas tööd värske nabaväädi vere tüvirakkudega. Nemad kasutavad puhast füüsikat, et suunata tüvirakke keha kindlasse piirkonda, kus on tarvis korrastada tõrkeid töös.

Kallid, tervise kaitse ja tervenemise tulevik pole keemias, ehkki meditsiin on endiselt ootamas parimaid tablette. Kas mõistsite, kogu bioloogia tugineb füüsikale. Raku struktuuri keskmes on olemas magnetism, ümberlülimine, teadvuse energia, elekter ja palju muud. Üksnes füüsika abil olete võimelised “häälestuma” haigusele ning kõrvaldama selle. Võite oma süsteemi häälestada täpselt vajalikule resonantsile, ning pikendada iga heasoovliku füüsika abil. Kuusteist aastat tagasi ma rääkisin teile sellest, kui oli juttu Noorendamise Templist. Ma kirjeldasin siis, et see töötaks, on tarvis mahajahutust suht madala temperatuurini (-55⁰С).

See oli füüsika. Seega, sellised väärad enamuslikud ootused keemia kasutamisest tulevikus, tulenevad täienisti ja tervenisti teadmiste filtrist. See, mis on teil olemas ja see, mida teate, tekitab teis ootust sel teemal, mis hakkab edaspidi toimuma. See lausa blokeerib teie võimalust näha potentsiaale, millised võivad teil olla.

 Sõda – millele kohta ei näe tulevikus keegi midagi.

Räägime sõjast. Arutagem seda, mida vaatlevad vaid vähesed. See, mida ootate tulevikust, absoluutselt ja täienisti erineb reaalsest tuleva perspektiivist, kuna olete valdamas üht ainsat teadmist sõjast. Teie sõda on kulgenud teie ajaloos üha suuremate plahvatustega, aina kasvava hävitava jõuga ja aina kiiremate laskeriistadega. Tuuma-, laser- ja helirelvad, need kõik on supervõimsad elu hävitamise viisid. Selliselt on arenenud sõda. Kuid paraku pole olnud midagi sellist, mida saaks reaalselt nimetada antisõjaliseks seadmeks, kas pole?

Mul on kavas teid kutsuda avastuse sünnile. Nii mõnigi, mis on selles suunas toimumas, on juba sellisel staadiumil, et mul on luba sellest teatada. Paljumõõtmelised väljad on muutmas kolmemõõtmelist reaalsust. Sellega on juba kõik öeldud.

Olen rääkinud teile, et teie tulevikus on peidus avastused, mis aitavad igat teie elu aspekti ja seda tänu peamiselt sellele, et olete avastamas asju, mis panevad elementaarset füüsikat toimima selliselt, kuidas ta on toimimas atomaarsel tasandil. Kui teadvustate paljumõõtmelisust täiel määral, siis suudate manipuleerida massi valemiga, ning luua massita objekte, millistel puudub mass. Olete suutelised seda tegema samade atribuutidega, milliseid valdate juba praegu. On olemas selline füüsika võimalus, mis on võimeline looma teatut liiki välju. Kuulake vaid, teatud liiki ja seninägematuid paljumõõtmelisi välju, mis on kahjutud teie bioloogiale, kuid samas need on võimelised muutma teie mõningaid kolmemõõtmelisi atribuute. Need väljad on konstrueeriva väega, mis on isoleeriva võimega ja on ettenähtud üksnes üheks otstarbeks. Just sellise välja ulatuses ei saa toimuda tavalised reaktsioonid, mis tekitaks plahvatust.

Kas olete võimelised kujutlema seda, et kui selline väli on hoone sees, ruumis, siis olgu mistahes tulistamine selles mistahes relvast, olgu see kuulipilduja, või püstol, need ei hakka tööle. Mis oleks, kui juhtida selline väli pommile, mida lennuk heidab alla, kas ta plahvatab? Ei, selline on puhas füüsika.

Kolmemõõtmelisuse muundus läbi paljumõõtmeliste väljade kombineeringu, nii suurte, kui väikeste, on juba tulemas. Ma tean, te ei suuda uskuda seda, kuid oodake vaid. Vastavuses sellele, kuidas hakkate avastama endi jaoks paljumõõtmelist füüsikat ja õpite juhtima seda, avastate, et antud füüsika liigil on olemas “heasoovlik suhtumine “. Te pole suutelised “relvastuma” sama kergusega, kui olite teinud seda kolmemõõtmelisuses. See on sootuks teine reaalsus.

Ma taas ütlen teile, et kui hakkate mõistma, kuidas kujuneb mass atomaarsel tasandil, siis saate teada, kuidas luua massita objekte. Muide, selleks on teine nimetus. Te nimetate seda antigravitatsiooniks, kuid sellist mõistet pole olemas. See on vaid võime juhtida valemit, mis loob massi koos gravitatsiooniga. Kas suudate mõista, et see on üksnes füüsika, kas pole?  Sellega on kerge manipuleerida heasoovlikel eesmärkidel, kombineerides vaid välju, millised on teile teada. See on midagi samalaadset, nagu olete õppinud juhtima teatuid kolmemõõtmelisi füüsika liike. Samal moel on võimalik juhtida paljumõõtmelist füüsikat.

Kujutlege endale planeeti, kus mistahes liiki relv ei hakka tööle, mida arvate sellest? Kujutlege füüsikat, mis on võimeline lagundama bioloogilise relva molekuleid. Mis te arvate, kas see muudaks üleilmset poliitikat?

See on juba toimumas, see hakkab toimuma tänavu alles laborites. Olete asunud avastama paljumõõtmelist füüsikat, õpite juhtima seda, seda, millest pole seni isegi mõelnud, et olete suutelised juhtima. See on see, mida olete alustanud. See loob inimrassile tohutud erinevust senisest. Te ei usu seda seni, kuni teil on olemas teadmine sellest, kuidas asjad töötavad. Te vaid ei luba endile sellist võimalust. Selline on teie filter.

 Tervis

Mõningate lihtsate asjade vaatevinklist normaalne hea tervis muutub tänu lihtsale füüsikale. Ilmnevad uut liiki toitaineid, mis on üles kasvatatud uue füüsika abil, aga mitte keemia abil. Need on midagi kui “füüsikaline toit”, mis pole modifitseeritud geneetiliselt, ega muudetud keemiliselt ja mis on pakutud heasoovliku füüsika poolt. See selgitab uut toiduainete hulga superkasvu, mille läbi on võimalik ära toita kogu planeeti, mida polnud võimalik teha varem. See võimaldab luua toiduaineid, mis on vastupidavad kõigele, bakteritele ja haigustele, seda kõike üksnes füüsika abil. Kes võis seda arvata?

See, mida olete ootamas tervise kohta, baseerub siiski veel minevikule. Suur filter mineviku teadmistest ei luba teil mõelda väljaspool kitsaid teadmiste raame. Te ei tea seda, mida ei tea.

 Vaimsus

Ja lõpuks tahaksin rääkida vaimsusest. New Age’lane, tahaks, et sa teadvustaks endale uut reaalsust koos minuga, kasvõi hetkeks.

Me oleme lähenemas ülestõusnud planeedi tasemele. Just sellest olen ma rääkinud kõik need 26 aastat. Inimolevused hakkavad arenema vaimselt, DNA muutub effektiivsemaks, paljud juba tunnetavad seda. Teile minevikus teadaolevate meistrite seas oli selliseid näiteid, kelle DNA töötas 80% ulatuses ja igaüks nende seast püüdis oma õpetustes ja juhendustes näidata seda teile. Nemad kõik olid inimolevustena, aga mitte inglitena. Selleks oli ka oma põhjus.

Kui inimene saaks samastada oma jõud teise inimese omaga ja ütelda temale – vaata mind ja pane tähele, mida ma suudan. Sa suudad seda samuti, kui lood kontakti sellega, mis on sinu seesmuses, siis mõistad, et see on Looja seeme.

Kui pöörad tähelepanu soovitustele, siis saad areneda, saad tarkust ja teadmisi juurde. See on võimeline looma Maa peal rahu ja palju muud.

New Age’lane ja metafüüsik, kuidas näeks välja teie silmis ülestõusnud planeet, teil on ju olemas oma nägemus sellest, kas pole? Lähtudes oma teadmistest ja sellest, mida oled visualiseerinud, milline ta siis tuleb?  Sinu nägemus ehk on järgmine: Enne kõike tuleb lõpp religioonile, kõik muutuvad sarnasteks, kõik hakkavad vabalt leviteerima, isegi olete võimelised oma soovi kohaselt muutma enda värvi  ja ülestõusnud planeet saab olema selline, kus on üksnes teadvus, ning keha olemasolu pole enam oluline. See on see, kuidas mõtled sina.

Kuid mina olen siin, et ütelda sulle, sinu nägemus on väär. Ülestõus on midagi enamat ja usu,  see on hulga paremat. Mis vaba valik oleks, kui sul poleks olemas variante valikuks? Kas sinu arvates ülestõus viib kõik ühele kesksele ja ühesele vaimsele programmeerimisele?

Pane tähele, pole võimalik viia planeet ühele kesksele üksnes tarkuse läbi. See, milleni jõuate tarkuse läbi, see on oskus suhelda omavahel. Te ei muutu üksildasteks. Valiku võimalus sellel planeedil jääb alati teile vabaks. Kuid mida targemaks muutub planeet, seda enam avaneb võimalus leida targemaid lahendusi kõige jaoks. Mida enam on tarkusi, seda enam on võimalik avada enda seesmuses Loojat. See on tee, mille mööda hakkab astuma 90% inimkonnast. Leidub alati neid, kes pole sellega nõus, kuid te jääte siiski kokku. Teie omavaheliste suhete paradigma muutub täienisti, nagu muutub inimloomus. Seal, kus hakkab valitsema tarkus, sõdu enam ei tule. Teine teise hävitamine, see on arenematta rassi atribuut. Teie täiskasvanuks saamise kohaselt ilmnevad uued füüsikad  ja tulevad sellised leiutised, mis viivad sõja tekkimise tõenäosused miinimumini. Ilmnevad uued tervendamise ja eluea pikendamise viisid, mis avardavad inimrassi võimaluste piire kolme-nelja kordselt. Seejärel, vastavuses teie arenguga, ilmneb tarkus, kuidas hoida elanikkonna arvu kontrolli all. Te saavutate sellist taset, kus ehk paljus näete jätkuvat sellisena, nagu seni, kuid olete kõik hulga targemad. Aga religioon, ka tema muutub targemaks, kujuneb ümber uueks mõtteviisiks, nii enda suhtes, kui ka kõigi suhtes. Ilmnevad uued liidrid, kes määravad asjadele uut käiku. Siis tulevad välja uuendatud doktriinid ning energeetikas uued muutused tulenevad lähtudes vaimsest tervest mõistmisest, aga mitte ajalooliste väär informatsioonidest. Suured uued liidrid hakkavad tegema koostööd Loojaga, ning oma liikmetele loovad uut tüüpi kirikuid. Nemad hakkavad mõistma, et normaalne on suhelda omavahel kõigi religioonidega. Võite jääda oma usu piiridesse ning võtta armastavalt vastu teise usu esindajaid. Kas see pole siis tarkus? See erineb palju sellest, kuidas mõtlesite seni, kas pole? Saab tunnustatud, et ühte Jumalat saab omaks võtta erinevail viisidel ja selleks pole vaid “üksainus tee”.

Plejaadlaste planeet evolutsioneerus nii kaugele, et oli suuteline kontrollima suuremat osa oma “reaalsusest”. Füüsika oli neil juhitav teadvuse poolt. Selleni olete jõudmas ka teie, teie meistrid on seda tõemeeli näidanud teile. Mis puutub plejaadlastesse, siis nende eluline vägi oli suuteline piirama teadvust, ning eraldudes kehast, olid kvantilise põimingu abil suutelised rändama paljudesse kohtadesse. Üheks selliseks kohaks oli Maa ja nemad on seni olemas siin. Sellise oleku füüsika vajab mõistmist. Teiegi saaks seda teha, muidu teil ei õnnestuks naaseda füüsilisse olekusse, kuna muidu peaksite jääma eatuks teadvuseks, kehatuks Minaks. See oleks kui “ühesuunaline” füüsika.

Ma tean, et minu jutt on mõnedele mõistatuseks, mõned jälle teavad täpselt, kuhu ma rihin. Sellistena saaksite olla ka teie, kuid ehk vast miljoni aasta jooksul. See on kujunemas aeglaselt, kuid seda on olnud ka varem. Olete avastuse lävel, kuidas miski selles kõiges töötab. Ehk see hakab tööle millegi sellise läbi, mis teile tunduks  tuttavana.

Teadmise filter on suurim piiraja reaalsele tõele ja see on aegamööda teadvustatav, ning on kõrvaldatav vanade vaimsuste poolt, kes on teie taolised, kes on mõtlemas väljaspool senise mõtteviisi kitsaid raame.

Teie  olete need, kes toovad planeedile erinevusi. See viimane vaimsuse filter on tõepoolest teie jaoks oluline. Tahaksin, et te saaksite kätte meistri atribuudid. Tahaksin, et te ei näeks enam välja veidra inimesena, kes on uskumas mingeid veidraid asju. Mõtle sellele kui planeedi meister, armastav inimene, kellega inimesed tahaks koos olla. Ole tasakaalukas ja mõistev. Kui keegi tuleb teie juurde, siis tundke end hubasena ja hoidke neid, kallistage neid, kuulake, mida on neil ütelda, nutke koos nendega, või naerge rõõmus koos nendega. See on sama, mida on teinud selle planeedi meistrid. Meistrid mõistsid inimloomust.

Sa oled vana vaimsus, ka sina olid seal ja tegid sama. Senisele sinu mõistmatusele pole mingit õigustust, kuna see on  sinu pärand. Vaat kes sa oled.

 Mina olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Ja nii see on.

 

* Väljavõte Wikipediast: (https://et.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin)

Vera Rubin (aastani 1948 Vera Cooper; sündinud 23. juulil 1928 Philadelphias) on USA astronoom.

Astrophysical Journal 159:379 (1970)

Täielikku analogiat planetaarsete süsteemidega “Andromeda udukogu spiraalses galaktikas” ei eksisteeri. Planetaarsetes süsteemides Kepleri seaduse kohaselt, planeetide lineaar- ja nurkkiirused on kahanemas vastavalt eemaldumisele tähtedelt, kuid tähtede ja tähtede mateeria pöörlemise kiirus galaktikas tõuseb vastavuses eemaldumisele keskmest, saavutades stabiilset maksimumi…

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga