Inimlikud filtrid – Totowa, New Jersey – 27.juuni 2015

Lee Carroll:  “Käesolev sõnum räägib sellest, mis segab meil näha seda, mis on tegelikult olemas?  Miks me mõtleme ühel või teisel viisil?  Millesse oleme haakumas kõigest väest? Antud sügav sõnum on sellest, kuidas asjad töötavad meie heaks ja kuidas piltlikult avanevad inimese psühholoogiad”

 Ma tervitan teid, olen Krayon, Magneetilises Teenistusest.

 Mul on palju, millest rääkida teile, kuid enamust pole võimalik sõnades välja ütelda. Asi pole selles, et ei jätku sõnu vaid pole sobivaid sõnu, et ütelda adekvaatselt välja meie tundeid teie vastu. Rahva hulkadele, nagu olete teie siin, räägime asjadest, mis on väga olulised nii meile, kui ka teile. Meie vaheline suhtlus on teekond, mille läbi saame elada teile kaasa ja me õnnitleme teid selle võimaluse puhul.

Kallid, peamine, mida näeme teis, on see, et te olete teie ise  ja teis olevat Jumalat. Kõigist muudest sõnumitest, kellelt need ka ei tuleks, või mida te ka ei loeks, millistes ei mainita teie seesmuses olevat Jumalat, hoiduge neist eemale.

Planeedi loomise ajalugu räägib, et teis on olemas Jumal. Seda kinnitavad kõik meistrid, kes on külastanud kunagi maad. Selline on tänane teema. Kõik, mida püüate tänavu teha, on – luua side meiega. Ehk selles peitubki saladus, miks tulite kanaldusele, aga mitte mingile koosolemisele, kuulama väärtusi vaimsuselt, asju, mida seote armastusega.

Mu partner ( Lee Carroll ) eemaldub hetkeks endast, me nimetame seda sõnadega “ta heidab hetkeks omad filtrid kõrvale”.

Täna tahaksin rääkida teile sellest seetõttu, et kui on miski, mis segaks teil saada ühendust minuga ja liituda üheks tervikuks, ning näha vaimsuse valgust endi südameis, siis need on teie filtrid. Tahaksin rääkida, millised need on, miks need on sellised, millised need on ja sellest, kuidas mu partner on võimeline vähendama nende mõju. Me teeme seda vaid ühel põhjusel – teie tugeva ületamatu soovi pärast luua side meiepoolse eesriidetagusega.

 Inimlik filter

Mida arvad Jumalast? Mida on sulle räägitud temast? Ehk on sulle räägitud temast, kui rangest vanemast, kes mõistab kohut sinu üle? Või kes saadab sulle hirmsaid karistusi või hakkab segama sind, tegema kurja ja tekitama sulle valu, või paneb sind kannatama. Kas sa ei näe selles inimlikke jooni? Kas sa ei märka, et see on üksnes oma vanemate koopia ja halva kasvatuse paroodia? Jumal pole selline, see on parim, mida olete võimelised Jumalast teadma, kasutades selleks oma filtrit. See filter on inimlik, sina lased sellest läbi kõiki asju, kuid see ei tulene meist ja see pole meie. Sa tuled Loomise Lättest, loodud Looja kujul ja kohaselt, ja selleks on armastuse metafor. Iga inimene omab võimet armastada ja olla armastatud, iga eraldi olev inimene. Isegi need, kelle kohta ütlete, et nemad pole selleks suutelised, siis vaadake, kas nemad on suutelised ning vaadake, millega nemad on hakkama saanud. Ma kordan teile, et kõik olete loodud võrdsena ja just ühel ja samal viisil. Teil on olemas valik, kas järgida Jumalat otseselt või mitte. See on see duaalsus, kahesus, milline elab teis igas ühes. Kas minna pimedasse kohta ja rääkida pimedatest asjadest või näha endas Loojat, seda valgust, mis on alati olnud selline.

Inimkond on hakanud muutuma. Nüüd tahaksin rääkida teie filtritest. Olles siin, läbi raskuste usute toimuva reaalsusesse, kuid ma katsun selgitada, miks. Isegi uskudes toimuva reaalsusesse, te siiski läbi raskuste usaldate mõningaid asju, milliseid räägin. Ma selgitan, miks.

Kallis inimolevus, keegi ei mõista sind hukka sinu käitumise pärast. On väärt imestada, kui kaugele oled suutnud jõuda, arvestades sellega, mis on olnud sinu käsutuses. See, mida nimetan filtriteks, on sinu eluline kogemus. Ma toon esile viis segmenti, viis kohta ehk piirkonda, ehk kategooriat. Ega ma asjata kasuta teatuid numbreid, need kõik on metaforiks veel millegi jaoks. Otsige number viie tähendust numeroloogias, kas või kõige lihtsamast, siis mõistate, miks olen valinud number viie.

On olemas põhjuste põhjused ja kui kord räägime teiega, siis tahaksin, et te mõistaksite ja teaksite, et see tuleneb Lätte Keskmest Lättest, armastuse lättest, mis on sirutanud teile käe ja see on ütlemas teile, et me armastame teid väga kõvasti ning me saame teile rääkida ja arutada teiega paljust, kuna me mõistame teid sügavalt.

 Esimene filter – üleskasvamine.

Esimeseks filtriks me nimetame suureks kasvamist. See on teie sotsiaalne filter.

Vastavuses sellele, kuidas kasvasite ja kujunesite oma ühiskonnas, vastavalt saite temast teada kõike. Inimeseks kujunemise protsessis ja kasvamise aegu väikesest suureks, tegite läbi õppetunde, millesse uskuda ja millesse mitte, kuidas ellu jääda ja miks mõned ei jää ellu, seda, mida panna tähele ja millest hoiduda. Said teada, mis teeb sind õnnelikuks ja mis õnnetuks ning töötasid välja selle, mille nimeks on  sotsiaalne isiksus.  Said teada teistest inimolevustest. Sõltuvalt sellest, kelleks olid ja kus sündisid ja sellest, mida tegid sinu vanemad. Muutusid kas usalduslikuks, või umbusklikuks nende suhtes, kes aina esitasid küsimusi kõige kohta või ei küsinud üldse midagi.  Kõik see kokku ongi filter. Tehkem nüüd määratlus filtrile:

Kui vaatate midagi puhast, kasvõi valgust, kõige puhtamat valgust, millist suudate ette kujutada, siis selle valguse käes võib mistahes asi muutuda teiseks, ehk isegi muutuda värvis – see ongi filter. Üleskasvamine  on sama filter, mis kujundab sind teatud viisil, kui inimest. Just teatud viis määrab selle, millega oled kokkupuutumas kogu oma elu jooksul. Käesolevaks ajaks see on rahuldamas teid kõiki täielikult. See oledki sina oma  inimliku loomusega kolmemõõtmelisuses. Tänaseks päevaks suureks kasvamine on planeedil absoluutselt ja täienisti kolmemõõtmeline, ning toimub ellujäämise režiimis. Ja nüüd oled sa siin ja kuulad paljumõõtmelist avarustevahelist sõnumit, mis on täis valgust.  Mida teeb sinu filter?Kuna sa oled kasvanud koos selle filtriga, siis ta ei ütle sulle otse ette, kas usaldada seda kõike siin ja uskuda, et täpselt sama võib toimuda sinu reaalsuses. Mõningad teie seast on puutunud kokku selle filtriga, see muutis neid ja tegid teiseks. Kuid sina, oled seni ikka sina. See on üks suurimatest filtritest, mis on inimolevusel olemas ja see on kõige mõistetavam kõigist teistest.

Kallid, kas olete kohanud inimest, kes on tulnud kaugelt maalt, mis paljuski erineb teie omast ja ka selle inimese filtrid oma olemuselt erinevad sinu omadest? Suur erinevus on juba selles, kuidas toimib söögi toiming. Eristus on asjades, mida nemad peavad elegantseks käitumiseks ehk etiketiks. Te võite teha asju, mis neile näivad ehk isegi solvavana ja see šokeeriks neid, kuigi teile see oleks tavaliseks käitumiseks. Siit mõistate, et nende filtrid on erinevad teie omadest. Seega mõistate, et mistahes sotsiaalne filter või sinu enda suureks kasvamise filter,  kõik need on unikaalsed. Seega on olemas miski, mis seob neid kokku ja seda arutame siin edaspidi. Selline on esimene filter viiest.

Ta mõjutab teie nägemise võimet, uskumise suutlikust ja mida ühed soovitavad tähele panna. Ta on väga võimas. Kui keegi tahaks muuta seda filtrit, siis ettevaatust, ta on kaljukindel. Selline on number üks.

 Teine filter – vaimne

Teine filter on veidi nihkes ja see on vaimne filter.

Mida on teile räägitud Jumalast? Kes on Juma?  Mis on Jumal? Kas usute Jumalasse? Kuidas jõuda Jumalani? Kas saate suhelda Jumalaga? Kas on võimalik, et on olemas Ilmaruumi Looja, kellele on teada teie nimi? Mõnedele teie seast on räägitud, et on olemas Ilmaruumi Looja, kes saab karistada teid, kui te oma elu jooksul käitute valesti, ei õpi, teete halba jne. Et siis saate karistuse ja igaveseks. Kas selline on teie Jumal?

See on muutumas, filter on muutumas vastavuses sellele, kuidas mõningad teie seast – kas võtavad vastu, või eiravad seda, mida on teile õpetanud teised. Mõneti  on teine filter vaid esimese filtri osa, kuna see on täiskavanuks saamise etapp. Kui vanemad viivad sind kirikusse või võtavad sind kaasa mingile vaimsele sündmusele, siis sellest peale selline filter saab ka sinul olema, kuna selline on olemas sinu vanematel. Kui täiskasvanutele see meeldib, siis järelikult, sellega on kõik korras, seda vaid seni, kuni sa ise leiad midagi paremat, või loogilisemat. Vaimsed filtrid mõneti kätkevad unikaalseid veendumusi ja kujutlusi. Milline ta on sinul?

Sinu vaimne filter on täis minevikusündmusi, seda, mida oled teinud, mida näinud, mida teadvustanud, muutusi, mida oled ise sisse toonud ja mis võimaldavad sul olla siin, kuigi endine filter on sinus jätkuvalt olemas. Mida olete õppinud metafüüsikast, mis on selles õige ja mis mitte?

Mu kallid, inimmõistus on õppinud eristama kõike suurepäraselt. Seda olete teinud ka Jumala puhul. Peate oma usule üles seadma piirid ja piirmäärad. Mõningad siinolevatest jätkavad siiamaani arutlemist, et kust tuleb selline edastus, mida ma teen praegu, kas need sõnad tulevad inimeselt või tulevad eesriide tagustest? Kui tulevadki eesriide tagustest, kas on need ikka usaldusväärsed, või on filtreeritud tema poolt (Lee Carrolli poolt)?

Selline on teie arutluse filter. Teie vaimne filter pole oluline mitte üksnes täiskavanuks saamise ajal vaid kogu teie elule. See, kuidas mõistate Loojat, mõjutab hiljem seda, kuidas hakkab kulgema teie elu, mida hakkate tegema. Kas olete hirmul? Olete rõõmus? Kas usute sellesse, et ühe elu lõpp loob uut elu või arvate, et see loob karistust ja halvustust? Selline filter on paljude jaoks võimas ja mõnele see filter lakkab olemast filter. Kui te ei usu Loomise Lättesse, siis teie filter ei lase seda läbi. See on filter number kaks.

Kui liita esimene ja teine filtri kokku, siis nad teevad mõnevõrra keerulisemaks selle, mida püüate mõista. Iga filter ähmastab mõnevõrra puhta valguse kulgemist.

Kui ma pakuksin välja stsenaariumi, millist te pole kunagi varem kohanud, millist pole kunagi toimunud teie kasvamise ajal ja mis väljub teile teadaolevatest vaimsuse raamidest. Mida teevad teie mõlemad filtrid? Nemad jäävad kohale, kindlalt püsima ja te haarate neist kinni mõlema käega, ja seetõttu jäätegi üllatusest ilma. Selline on inimloomus, mis kaitseb teie filtrit. See on osa sellest, millest mõtlete, osa teie mõistusest. Hetke pärast räägin ka selle põhjusest.

 Kolmas filter – sooline

Uskuge või mitte, kuid järgmine filter on väga oluline, see on teie sooline filter.

Igaüks teie seast tegutseb omal kindlal viisi, käitub teatud keskkonnas omal viisil ja see kõik oleneb sellest,  mis soost te olete. Sinu sooliseks mudeliks on see, mida on sinu ema rääkinud sulle. Sa kas tunnustad tema sõnu või protestid ja ei tee nii nagu ema on rääkinud,  kuid see siiski on mõjutanud sinu käitumist.

Järgides oma soole, näiteks  naisena käitud kui leedi või mitte – kõik sõltub sinu filtri tasemest.

Sama on ka meeste puhul. Söör, mida rääkis sulle isa selle kohta, kuidas käitub tõeline mees? Kuid leidub ka selliseid, kes väidavad, et tõeline mees on see, kes vaidlustes ei anna alla. Või  tõeline mees on see, kes on võimeline mõistma kõiki. Kaks erinevat tüüpi õpetust, kaks erinevat filtrit – mõlemad räägivad sinust, kui mehest või naisest.

Suguline filter on väga võimas, ta määratleb sind nii meeste seas, kui naiste vahel. Teil on olemas soodele kohased seltsid, kus saate rääkida omadest asjadest. ja puhata enda taoliste seas. Sa võid tunda end ebamugavalt teisest soost seltskonnas. Kui seda juhtub, siis sinu filter kannatab ülekoormuse all, ta väsib, lahendades rasket ülesannet teisest soost keskkonna seltsis, see ta pole sinu oma. See filter on väga võimas. Te võite küsida, kuidas ta segab valguse kulgemist ja mida ta annab. Kuidas teie sugu saab mõjutada puhast valget valgust, mis on Loomise Lätteks? Kuidas tõlgendate seda hiljem, kas erinevalt, kui mees, või kui naine, kuidas? Vastuseks tuleb muidugi  jaa, ma võtan teda reaalsena. Meesfilter võtab seda rahulikumalt, võrreldes nais filtriga, mis ilmutab pehmust ja õrnust.

Kogu oleva Loomise Läte on kõige hurmavam, pehmem ja õrnem, on õnnistav ja kergeim armastus. Ta on vaid voogamas ja seda pole vaja püüda, pole vaja anuda, pole vaja tagant lükata – ta üksnes valgub teisse, kui vaid ise lubate sellel juhtuda.

Mõneti meessoo filter võib keelduda:  “EI, see peaks olema sootuks teisiti, ta peaks panema mind huvi tundma”. Mees, kelle otsa vaatate (Lee Carrolli), oli kõva pähkel, kuna temal oli meesfilter ja ta väitis: “Ma ei hakka nutma, ma ei näita pisaraid”.

Kui me näitasime temale käesoleva teemat. Me näitasime, et võivad olla rõõmu pisarad ka avastatud tõest. Kui ta mõistis seda, siis kõike, mida isa oli temale rääkinud sellest, mis on toimub, kui mees nutab,  ta heitis selle peast välja, ning seadis omad filtrid ümber. Sooline filter oli tema jaoks kõige raskem.

Naised, ka teil on omad probleemid sooliste filtritega, ja üks neist, uskuge või mitte, on see, et Jumal teie jaoks on meessoost. See on filter, millest peate vabaks saama. Mida tunnetate, kui satute  organiseeritud usu struktuuri, kus kõik on mehed, kas sa pihid oma rasketest küsimustest mehele, keda kutsutakse isaks? See ongi filter. Kas räägiksite ikka sama, kui oleksid pihtinud naisele? Veelgi parem, kui poleks vahendajat üldse, kas räägiksid vaimuga otse? Filter ilmneb siis, kui räägid Jumalast inimesega aga mitte siis, kui räägid Jumalaga Jumalast. Selline on kolmas filter.

Neljas filter – loogika 

Raske on vahet teha, milline filtritest on kõige sügavam. See sõltub sellest, kes sa oled, kuidas oled üles kasvanud ja sellest, mida võiks nimetada sinu elu kalduvuseks. Selline on filter, millist võid omada või mitte, kuid igal ühel on see eriline (mõnel tugevam, mõnel nõrgem) ja selle nimeks on teil loogika. See filter on olemas isegi neil, kes ei leia endas kalduvust teadustele või loogikale.

Loogika leidub kõikides lahendustes, mille aluseks on ellujäämine. Loogika leidub kõikides lahendustes, mille aluseks on teised filtrid. Loogika filtrid asuvad kõige tipus, olles kõrgemal kõigest, mis on madalamal ning tema teeb otsuse, mis on reaalne ja mis mitte, seda tuginedes päeva loogikale.

Teie loogika filtril on olemas omad piirmäärad. Te saate teha otsuse, mis on loogilinei vaid lähtudes sellest, mis on teile teada loogilisena. Kui te pole näinud midagi, siis te ei saa teha järeldusi, kas on see loogiline, või mitte, teil puudub selle kohta kogemus, et hinnata, kuid filter siiski on olemas. See võib olla ühendloogika filter, kuid ta siiski on olemas. Loogika filter püüab kasutusele võtta terve mõistuse kõige vastu, mida pakutakse välja ja millega kokku puutute. Kui keegi püüaks müüa teile suurlinna silda, siis loogika filter naeraks pakkujale näkku, kuna teile on hästi teada, et ta pole silla peremeheks ja teil ei jätku selleks raha. Selline on sinu loogika filter. Sa eirad seda kergusega ja jätkad oma teekonda.

Mees (Lee Caroll) istub toolil ja viib läbi kanalduse, mida teeb sinu loogika filter? Paljud eitavad seda täienisti, automaatselt, see oleks neile sama, kui silla müümine. Neile see on võimatu, see läheb nende loogika raamidest välja. Loogika filter on tohutu suur, rajaneb teie ellujäämise instinktidele. Mida teed sina oma loogika filtriga, kui ma edastan sõnumit? Sa oled kõige tipus, sa oled number neli. Kuivõrd heledaks muutub valgus, kui oled läbinud viimase filtri?

Nüüd on läbi võetud neli filtrit ja on liidetud kokku, need kujundavad teine teise tegevust. Kuid kanaldus pole mul veel lõpuni jõudnud.

Viies filter – professionaalsus

Viies filter pole kõigil olemas, kuigi on paljudel, kuid kõigil professionaalidel on see olemas. Seetõttu selle nimi kõlabki – professionaalne filter.

Mida olete siiani õppinud? Mida olete saanud teada selle reaalsusest, mida on teile õpetanud füüsika, loodusteadus, keemia, matemaatika, ajalugu, antropoloogia, bioloogia? Kas sa oled sa arst või oled sukeldunud juriidikasse, või oled teadlik, milliste seaduste kohaselt kujuneb ilm? Millist ametit pead, millest võiks saada sinu filter, mis segaks näha Looja valgust? Et valgus oleks reaalne, pead kõik, mida oled õppinud, kõrvale heitma. Professionaalne filter töötab suurepäraselt koos esimese filtriga – suureks kasvamisega. Seda põhjustab püüd mitte lolliks jääda, sest lollid  ei jää ellu. Lollid  saadetakse oma keskkonnast minema. Sa ei taha ju jääda lolliks.

Esimene, suureks kasvamise ja sotsiaalse käitumise filter, astuvad mängu professionaalsuse filtris, sest kui sa pole midagi õppinud kindlal viisil ja kui miski, kas või hetkel, näib sulle olevat reaalne. Selline filter on olemas, ta on kompleksne ja keeruline.

Kui sa oled füüsik, siis ütlen sulle: “Sul pole õigus, kuna sinu ilmaruumi seadused pole täiuslikud”. Kuigi sa viibid praegusel koosviibimisel, kuid siiski, sinu seesmuses miski reageerib haiguslikult sellele, mida sai just öeldud. Sa oled kogu elu püüdnud teha kõike võimalikku, et kõiges jõuda ise arusaamisele. Seni meil “polnud südant” ütelda sulle, kuivõrd on sul õigus, seda võivad üksnes tulevased avastused näidata, kui normaalne see oli. Võite teha avastuse, mis lükkab ümber kõik, mida oled õppinud. Siis alustad kõike otsast, isegi tähistad seda avastust, eriti, kui oled veel meeskonna liige, kes tegi sellise avastuse. Sellise filtri võid ise kirjutada ümber automaatselt.

Selline on viies filter ja nüüd on teil kõik viis filtrit olemas.

Kujutlege nüüd, et olete vaatamas Loomise Lätte eredasse valgusesse, milles on teile täiesti tundmatu füüsika, teile täiesti tundmatu vaimsus, kogu oma sügavusega ja terviklikkusega, hiilgusega, millist te pole suuteline ettegi kujutama, armastusega, mis on kohane teie vaimsusele.

Ja nüüd paigutage need viis filtrit valgusele ette, ärge siis imestage, kui sealt on võimeline läbi tulema kasvõi mingigi valgus. Kas me saaksime tungida sellest läbi, selleni, mis teeb muret inimkonnale, kui ta ise ei tee selleks midagi?

 Miks filtrid on sedavõrd võimsad?

Ma esmalt räägiksin, miks need on sedavõrd olulised. Iga sinu filtritest, üleskasvamisest kuni professionaalse teadmise filtrini, kas teadusliku või muu, või see jõudis sinuni inimese kaudu, keda sa usaldad. Nendeks võisid olla keegi vanematest, kas ema või õde, see, kes õpetas sulle, kuidas on elu seatud. Nemad olid sinu juhendajad aga sa ise olid üksnes tühi vorm. Sa armastad neid selle pärast. Kui sinu teele ilmub keegi, kes räägib sootuks midagi muud, siis sul on kahju neist. Kahju neist, keda armastasid, eriti, kui neid enam pole sinu kõrval. Kas mõistad muutuste emotsiooni? Sinu filter on kui tsementeeritud ümberolevate armastusega ja imestusega, nemad on sind õpetanud ja andsid  parima, milleks olid võimelised.

See on kui sobimatu sobitamine, filter on kinnistatud nende armastusega, kes on andnud sulle seda, millest sa pead loobuma armastuse nimel Jumala vastu. Kui sa saaksid teada üksnes sellest, et need olid kokku seotud selleks, et toimuks süsteemi sulandumine – nii saaksite kõrvaldada oma teelt filtrid, nii saaksite näha valgust kogu täiuslikkuses ja et need on töötamas koos. Kas oleksid suuteline seda tegema? Mõningad teie seast on suutelised selleks.

Minu partneril olid tõsised raskused filtritega. Olles insener, ta sai teadmisi kindlal viisil ja professionaalselt. Kasvades, ta omandas suurt vaimset filtrit, kuna sai kasvatust usulises keskkonnas. Ülesehitatud filtrite seinad tuli lammutada, kuid  tema arvates kõik oli justkui õige. Mida teeksite teie, omades sellist filtrit? Kuidas saaksite heita seda kõrvale, kasvõi hetkeks? Mida teeksite teie sellisel juhul?

Tahaksin rääkida teile, mida ta avastas ja et te kuuleksite seda. Ehk mõned siiski mõistavad seda, aga mõned pole võimelised. Ei oma tähtsust, mida oled õppinud. Inimesed, kes on õpetanud sulle, olgu need vanemad või sõbrad, õpetajad või lähedased, nii mõnedki neist on juba lahkunud, kuid tahaksin, et te teaks, mida nemad on tegemas. Nemad on olemas siin, otse saalis, vaatavad otsa ja püüavad ütelda, et on olemas hulga enamat, kui oli neile nende ajal teada. On olemas miskit enamat, mida nemad olid suutelised teadma ning nad andsid parimat sellest, mida suutsid. Kuid pange tähele, nemad soovivad anda teile uusi filtreid. Tõde, sellisena, nagu ta on ja seda eesriide tagustest, neilt, kes on lahkunud ja kes on andnud teile seda, mis teil on. Energiate sulandumine teeb filtri läbipaistvaks, kasvõi hetkeks, et saaksite näha ja mõista valgust  ja et see valgus on armastuselt.

Kui mu partner istus kunagi toolile teie ette, siis me ei ütelnud temale veel midagi, ta ei kuulnud hääli. Mingit kanaldust ei tulnud, ta tahtis minema joosta. Andsime temale armastust, ta hakkas nutma, see oli imeline kompenseering. Loogika filter oli minema heidetud esimesena, täienisti, lõplikult, läbi armastuse. Istudes toolile, ta oletas, et on suuteline saama ühendust eesriidetagusega, kuna see oli temale vastukäiv sellele, mida oli õpetanud temale usuline keskkond, milles ta oli üles kasvanud. Kuid, kui embasime teda, siis kõik, mida pidas võimatuks, kadus ühe hetkega, ta hakkas nutma ja see oli kaunis. Ta oli üllatunud, šokeeritud, mõneti isegi ärritunud, kuna see ei allunud tema kontrollile. Temal oli veel üks flter – kontrollfilter. See oli tema filter – teil seda pole.

Ta tegi seda taas, istus taas toolile ja taas ja taas ja taas. Ka praegu ta istub sellel. Siis ta tunnetas sama armastust, mida tunnetab praegu. Antud hetkel ta pole teiega, ta on veel kusagil kuulamas. Ta on selles kohas, millist oleme kirjeldamas ja mis on sedavõrd kaunis. Ta on seotud kanaldusega, seetõttu pole suuteline minema valguseni. Ta annab teile vaid ettekujutuse sellest, kus ta viibib. Ja see, mida näitasime temale siis, kui ta istus toolile, oli see, kelleks ta on, seda, et tema seesmuses on Jumalik valgus. Tema filtrid hakkasid muutuma läbipaistvaks ning enam polnud oluline, mida temale oli õpetatud, ta nägi suurt pilti.

Inimolevustele on tarvis teatud ajalõik, mille käigus ta saaks tervendada omad filtrid, teha need läbipaistvaks, reorganiseerida ja kirjutada ümber pidevate kordustega, nagu on teinud mees, kes on istumas toolil teie ees. Pole kuigi lihtne hetkega muuta täiskasvamise filtrit, kirjutada ümber kõike, mida kunagi said teada. See ei käi selliselt, see toimub ajapikku. Igal siin saalis istujal, kes on kuulamas sõnumit, on olemas oma filtrite kogum, mis saavad ajapikku ümber kirjutatud, juhul kui te ise valite selle. Filtrid on interaktiivsed, nemad on mõjutamas teine teist. Kui vaid kirjutate mõne neist ümber, näiteks loogika, või vaimse, te hakkate koheselt mõistma paremini, ning väidate siis: “olgu peale, seda võiks muuta, kui ta on muudetav, olgu peale ehk tõesti. see polnud päris õige”.

Armastuse filter

Tahaksin rääkida teile väga suurest filtrist, mis on meil valmis teie jaoks. – armastuse filtrist. Ta annab teile mõistmise tunnet, see on, kui  äkki mõistad, et need, kes on õpetanud sulle seda, mida oli neil teada, andsid kõige parema kõigest, milleks olid ise suutelised. Ja kui sa hakkad teadma sellest enam, kui nemad, see ei kurvasta neid üldse. Tegelikult neid rõõmustaks, kui hakkate mõistma seda neist paremini. Nendeks võiksid olla õpetajad, kes on tutvustanud teaduslikke teadmisi, viinud teid kokku suure teadusega, või kiriku õpetaja, kes on äratanud armastust Jumala vastu, või hoopis isa ja ema, kes on rääkinud sulle ilma ehitusest. Armastuse filter annab sulle mõistmist kõigi nende vastu. Sa tunned, et sa ei solva neid oma edasi liikumisega. Seda nimetatakse tarkuseks.

Filtrid puhastuvad ise, mõneti need on enam läbipaistvad, mõneti vähem. Kui oled mediteerimas või oled siin rühmas kuulamas sõnumit minult, siis filter avaneb veel enam ning sulle saab kättesaadavaks see, mis seni pole kodustes oludes kättesaadav. Mida enam teed sellega tööd, seda enam rakendad jumalikku tervet mõistust. Mida enam püüad selgusele ja äratundmise oskusele,  seda läbipaistvamaks muutuvad filtrid. Ja kui omandad selguse, sul jääb alles su enda individuaalsus, kuid see on sootuks teine individuaalsus. Ta pole enam see, mis oli üleskasvamise aegu ja kui kujunesid isiksuseks. Nüüdseks ta on selline, milliseks oled kujundanud, olles tarkuses. Olgu sa naine või mees, kuid see pole see, mida räägiti sinu olekust sulle. Kõik omandab isiklikku elu, millist oled valinud ise, käitudes armastava mehena, või naisena. See pole see, millest on rääkinud sulle su vanemad, või mõni romaani kirjanik. See on see, mida oled ise endale ütelnud, olles ühendusse astunud Armastuse Lättega. Oled loomas planeedile sootuks uut filtrit, mõistva inimese, uue inimese filtrit.

Vaimne filter – on see, mida avad, või saavutad või lood ise, olenematta sellest, mida on sulle räägitud. Sul tuleb kõrvale heita kõik, mida on sulle kunagi räägitud, ning luua isiklik filter, tuginedes tänavustele vaimsetele tunnetele ja sündmustele, uutele energiatele planeedil, milliseid varem pole olnud siin kunagi, teie alguste algusest.

Professionaal – olenematta sellest, mida oled õppinud, sinu tarkus ütleb sulle ette, mida sa tead sellest, mida sa ei tea. On olemas paremaid meetodeid, kui on õpetanud kõik teie teadused, ehk isegi  juriidilised. Tulevad parimad meetodid, kui on teile teada ja neis on enam mõtet nii teile, kui riigile ja Maale endale, avanevad uued süsteemid. Kord lakksate end otsaette ja ütlete, miks me ei teinud seda varem, miks varem ei mõelnud selliselt. See on sellest, et te polnud teadlik sellest, mida te ei tea. Intellekti filtrit hakkab saatma tarku., asjad mis juhivad valgust, ega ähmasta teda.

Kallid, täna kasutasime tihti metafoore, andsime seda, millele tuleks mõelda. Küsige endilt, millise filtri stsenaariumis asute täna. Mis on see, millest te pole suuteline loobuma, miks?

Miks haakute asjadesse, milliseid andsid teile need, kes ise on tänavu esoteerilisel tõusul ja on kinnitamas:  “kõik on korras”.

Jumala armastus on kõiges ja kõige enam tähendust on teie seosel vaimsusega, see võimaldab teile äratundmise võimet ja seda teieju  ihaldate. See annab teile pikemat eluiga ja rahulikku elu, millist olete suuteline tasakaalustuma ise,  olema enesekülluslik. Mõistatus saab lahenduse.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda ja seda on teil teada, miks, sest te olete imelised kõiges.

 Ja nii see on

Krayon

 Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga