Kes on vana vaimsus? – Bali, Indoneesia – 29.märts.2015

Lee Carroli: Kenal Bali saarel Indoneesias  saadi sedavõrd kohane sõnum sellest, kes on vana vaimsus. Kas olete kunagi mõelnud, kas ehk ise olete see. See sõnum on just teile,vana vaimsus, milles Krayon loetleb seitset vana vaimsuse atribuuti.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Süsteem tunnustab vana vaimsust, kui ühte süsteemidest, millist on võimalik kaasata just tänavusele uuele energiale. Kallid, oleme palju kordi rääkinud, et just nimelt need, kes valdavad suurimat kogemust, on nendeks, kes loovad erisust planeedil, antud uuel ajal. Suurima kogemuse all peame silmas neid, kes on palju kordi ja korduvalt elanud läbi oma elusid selle planeedi Maa energiates. Jutt käib vanadest vaimsustest, kellel on kõikide kehastuste kogemus. Tahaksin rääkida nii mõnestki, mis pole veel sulle teada.

Vanadeks vaimsusteks on need, kes on ärkamas nüüd, uute ideedega ja kujutlustega. Vanadeks vaimsusteks võivad olla need, kes on nooremad, kui 20 aastat ja ka need, kes vanemad, kui 80 aastat. Sinu ealine vanus, mis on mõõdetav üksnes selle kehastuse aegu, ei tähenda midagi. Vanus, mis on tallel sinu Akašis, on määratlev sinu kehastuse hulgaga ja kui targaks oled saanud nende jooksul. Isegi praegu leidub neid, kes küsivad: kas ma olen vana vaimsus? Veel enne, kui  leiate vastuse, tahaksin pakkuda teile mõtestamiseks mõningaid vana vaimsuse piirmäärasid. Veel enne, kui neist rääkida, tahaksin mainida, et teie siin olemise aluseks ma näen teie kaunidust ja imelisust. Ma tulen eesriide tagant, sealt, kus pole aega ja reaalsuse mõiste on sootuks teine, kui siin. Kohas, kus ma olen, kui seda üldse saab kohaks nimetada, võetakse tervikuna kõike, milleks olete. Me näeme üheaegselt nii selle käesoleva kehastuse pettumust, kui ka kogu nende elude kaunidust, milliseid olete elanud läbi varem. Me näeme, millest olete läbi tulnud, ning kuivõrd usute seda, mille nimel olete siin. Me näeme kõike ja korraga, kogu grandioosuses. Ja teie veel küsite: kas ma olen vana vaimsus? Meid hämmastab, et te üldse esitate sellist küsimust, olles siin ja kuulates seda kõike.

Mu kallid, siin on paljutki veel ja tahaksin, et tunnetaksite seda, mida ma ei suuda sõnades edasi anda. Tahaksin anda teile sõnumit, pilgeni täis tõde, et saaksite teada sellest, kes te olete. Tahaksin alustada rännakut, mis aitaks teil vaadata üle selle, mis on juba teile teada, mingil sügavamal tasandil. Sa oled vana vaimsus – ma kinnitan seda. Ma tean igat siin olevat, kes on kuulamas minu häält. Käesoleval hetkel kõik, kes on istumas minu ees, on vanad vaimsused, kõik, igaüks teist. Teie vahel on suured erinevused, kogu planeedil olemise ajas. Mõelge kogemusele, mida olete kogunud erinevates kultuurides, millistesse olete kehastunud, neis lahingutes, milliseid olete üle elanud ja põhjustest, mille pärast olete tulnud siia. Tahaksin ütelda teile, et siin olijate kogemus on imeline ja see pole üldse see, mida mõtlete teie sellest. Teie mõtlete lineaarselt, seetõttu teie arvates inimesi jaotatakse vaid nende elatud elude hulga järgi. Me näeme siiski teie elusid kui planeet Maa katalüsaator elusid.

Meie nimetame igat elu  kogemiseks, ehk vaimsuse kehastumiseks maa peal. Mida arvate vaimsusest, mis oli maa peal kõigest kolm kuud ja lahkus seejärel? Te ehk arvate, et selles on midagi vääriti, et see on tragöödia enneaegselt kaotatud lapsest. Kuid reaalsuses see toimub antud vaimsuse vanematega, eelneva ühese kokkuleppe kohaselt. See on üksnes vanematele kogeda olulist õppetundi ning jõuda vaimsuseni läbi üle elatud mure. Mida arvate teie sellest? See oli elu pikkusega kolm kuud, mis oma potentsiaalilt oli sügav. Sageli just vanale vaimsusele avaneb sellise kehastumise kogemus. Mida arvad – kas suudaksid seda läbi teha? See on sedavõrd lihtne, kuid sedavõrd sügav  ja täis mõtet. Ehk on see isegi ema vaimseks ärkamiseks, selle nimel, et ta esitaks peamist küsimust oma elus. Sa tegid just seda, mida tegid ja mida nõustusid tegema – tulid kolmeks kuuks ja lahkusid.

Mida arvate viibimisest maa peal kuni 19 aastaseni ja siis hukkuda kellegi käe läbi mingis tülis? Te võite küll ütelda: Mida on siin head. See on tühja raisatud elu. Kallis inimolevus, tahaksin ütelda sulle, et iga sinu sissehingetõmme on kui selle planeedi vana vaimsuse oma, täis mõtet, kokkulöödud ja salvestatud – ta on kaunis. Keegi hukkus võitluses, keegi tuli sellest võitjana. See on see kogemus, mida oli vanale vaimsusele tarvis ja just sellel ajal ja sellisel viisil. Milleks temal oli seda tarvis? Ehk selleks, et kord meenutades seda, oleks julgust ja jõudu öelda: Aitab, ei tule enam mingeid võitlusi. Just sinu tarkust on tarvis selleks, mis suudaks teadvustada, et pole mingit tähtsust, kas oled võitluses võitja, või kaotaja. Nii üks, kui teine esindab madalat energiat, mis pole kohane uuele Maale. Võitlus pole vastuvõetav. Üksnes vana vaimsus saaks seda teada, tänu oma kogemustele.

Tahaksin rääkida teile vana vaimsuse atribuutidest – aeglaselt, ruttamatta. Palun hoolega vaadata end. Ehk oleks hea, kui sa ise analüüsiksid neid asju, enda jaoks, petmatta end ja eitamatta. Oleks hea, kui istuksid maha ja teeksid endale selgeks otse nüüd. Kas on ikka need atribuudid sinu jaoks?

Esimene atribuut.

Esimene asi, mis võimaldaks mõista, et oled vana vaimsus, tuleneb sellest, et oled siin ja oled kuulamas seda. Selles ruumis on inimolevused kes pole  tulnud siia üksnes uudishimust. Õppimise tase, mis on siin, selles energias, tõmbab ligi üksnes vanu vaimsusi. Sa  tahtsid siia tulla. Kuid mõningaid on toodud kaasa, mõned tahtsid vaid näha, mis siin toimub. Ütlen teile, et selline sünkroonsus pole juhuslik. Ehk isegi need, kes tulid siia mitte oma soovi kohaselt, vaid mingitel muudel ajenditel, on vanad vaimsused. See käib ka nende kohta, kes juhuslikult kuulevad või loevad seda sõnumit esmakordselt. See pole juhuslikkus.

Esimene asi, mis võimaldab teada saada, kas oled vana vaimsus, on see, et oled siin. Kallid, millest mõtlete, kui kuulete, millest räägime? Kas mõtlete Krayonile või mõtlete heale söögile? Palun ausat vastust. Vanad vaimsused on uudishimulikud. Mis puutub uude energiasse, siis see tõmbab neid ligi kui liblikaid valguse poole. Vana vaimsus, sa vist aimad, miks oled siin –  sa tahaksid antud tasemel enamat. Oled käsna kombel imamas endasse informatsiooni ja seda mitte uudishimust, vaid seetõttu, et antud informatsioon kätkeb täit tõde ajastu kohta.

 Teine atribuut.

Mõningatel teist hakkab ilmnema see, mida nimetan kogemuste sügav meendus. See on kui dejavu, mis näitab, et olete võimelised mõtlema millestki, kui kunagi tunnetatud energiast– mul on tunne, et ma mäletan seda, kuid ei suuda meenutada, kas oli see kunagi või mitte. Mõningatega see juhtub üha sagedamini ja sagedamini. Võite kokku saada inimesega, kuid hiljem, peale kohtumist, tunnetate veendumust, et olete ilmselgelt selle inimesega kohtunud ka varem. Hiljem veendute, et seda ei saanud olla. Võite minna kusagile, kus on palju inimesi, ning kohata kedagi, kes näib olema sõbralik ja tunduda väga tuttavana, isegi nagu pere liikmena, kuid te pole temaga kunagi enne kohtunud. Te justkui mõistaks, et see inimene võis olla teie vana sõber. Kuid olete taastamas üksnes vana sõprust teie Akaši pere liikmega. Võimalik, et olete kohanud oma ema eelmisest elust, või tütart. Mehed ehk kohtavad oma lähedasi sõpru, kaaskondlasi või kedagi teist, mis kutsub esile soovi olla nendega taas lähedastena, või ehk midagi enamat. Mõningad ehk leiavad lähedust mõistmistes ja see on isegi midagi enamat. Teile hakkab meenuma miski, ehk energia, mida nimetaksin Akaši ärkamiseks.

Paljud teie seast leiavad end sellistes olukordades, kus näib miski olevat tuttavana, ehk isegi leiate tuttavaid olevana nägusid,  ehkki näete neid oma elus esimest korda. Seda juhtub minu partneriga tihti, kui ta on külastamas teisi riike ja kultuure, kuigi ta on neis esimest korda. Ilmselt ta kohtab seal vendi-õdesid eelmiste elude aegadest ning temal on raske nendest lahkuda. Paljud isegi ei räägi tema keeles, ning suhtlevad temaga tõlgi vahendusel. Ometi, vaadates nende silmadesse, ta tunnetab, et need on tema pere liikmed. Mõneti talle näib, et tema kogemus viib teda kõikjal üle planeedi kokku nendega, keda tunneb, et ta kohtub oma pere liikmetega. See on vana vaimsuse tunnus. Sama juhtub teiega, ikka taas ja taas.

Muide, kui paljud teist märkavad pidevalt kellal 11:11? Selline sünkroonsus väljub juhuslikkuse raamidest. Sellist numbrite kombinatsiooni märkamine on liiast sage selleks, et olla juhuslikkus. Kas on teile teada, et selline süsteem on kohane vanadele vaimsustele, see on selleks, et nad teaks – nemad on vanad vaimsused. See räägib sellest, et see on selline armastav side, mis annab teada: vana vaimsus, me teame, kes sa oled.

Kolmas atribuut.  

Ehk sa oled naine, kellel pole kunagi olnud lapsi, kuigi mingil tasemel on neid olnud, sa oled sellest teadlik, ning oled võimeline seda tunnetama. Ehkki sul pole neid nüüd, sa siiski otsustad kindlalt neid mitte saada. Sulle seda pole ka vaja, kuna sa tunnetad, et neid on olnud sul varem küll ja küll, kuid nüüd tahaks pidada vahet. Sulle on teada see kõik, kas pole? Vana vaimsus, sa oled teadlik sellest reaalselt. Oled seda teinud palju kordi ja sinu Akaši on täis sügavat emalikku kogemuslikkust.

Nii on ka meestel. Pehme ja heasüdamlik mees, kes ei tee kunagi liiga kellegile, võib alateadlikult teada, et oli kunagi sõdalane. Ta tunnetab seda, ehk isegi näeb unes, kuidas on läbistanud mõõgaga inimesi ning temale on teada, mida tähendab võtta teiselt elu.

Kui oled mees, kes juhuslikult kuuleb mind, siis ma kutsun sind kaasa sinna, su oma nägemuses. Sa tunnetad sama ning mõistad, et oled osa võtnud ebasündsates tegudes. See on olemas ka sinu Akašis – see on osa sinu raku struktuurist. Kui pehme ja viisakas sa poleks ja millist tunnustust sa ka ei omaks sellel korral, selles kehastuses, sa tunnetad, et sinu seesmuses on olemas sõdalane. Ja nüüd, kui tõemeeli tahaksid saada esoteerilisi teadmisi, kuula järgmist. Naised siin ruumis, kas olete teadlikud, et ka teie seesmuses on olemas sõdalane ja te võite tunnetada seda. Olete võtnud osa Maa võitlustes, te olete sellest teadlikud alateadvuses. Te ehk ei tunneta end mehelikuna, kuid tunnetate siiski kui võitluste draamades olemise energiana. Te olete teadlik, mida tähendab olla võitlusväljas ellujäävana ja hukkununa. Ajaloos on palju seotud võitudega ja kaotustega võitlusväljal. Seega, siin ruumis olijad on täiel määral võtnud osa paljudest neist. Mõneti hukkusite ehk teie Jumala nimel, mõneti ehk mitte millegi eest, kuid kõigil on teadmised-kogemised sellest, mida tähendab kiire tulek ja minek mingi dramaatilise surma läbi.

Mehed ja naised, te kannate endis kogu mineviku energiat, mis osutab teile mõju. Kui olete taas tulemas, siis võite otsustada, kas soovite seda taas läbi teha või mitte. Vanades energiates paljud tegid otsuse korrata seda taas ja taas ning valisite sündi vaenutsevates peredes. Kuid, mõnedes sünnib nüüd tunne, et tarvis teha lõpp sellele. Aga mõned võitlustest väsinud mehed otsustavad saada emadeks (Krayon muigab).

Neljas atribuut.

On sedavõrd palju vana vaimsuse tunnuseid, et kohati te isegi ei tunneta neid. Mõned neist on isegi varjul. Tahaksin, et te eksamineeriks end – kas olete tark, või naiivne? Jaa, ma tunnistan, et naiivne ei tunnista end iialgi naiivseks. Ma pean silmas mitte ea kohast tarkust. Kas sul on ea kohane tarkus? Vastus tuleb igal juhul – Jah. Sa tead seda, ning oled oma kehaga üdini aus, aus oma teadvusega ja sa tead seda. Siin ruumis on ka noori inimesi, kes tunnetavad seda sügavalt – tarkus neil pole ea kohane. Kuidas on see võimalik? Kuidas saaksite kirjeldada seda, mida tunnetate? Kallid, ma andsin sellega ühe võtmetest teadmistele, et oled  vana vaimsus. Ma tean samuti, et sa ei räägi sellest kunagi, ega kellegiga. Kuidas saakski rääkida endast selliseid asju? Inimesed mõtleks siis, et sinu ego on läinud kontrolli alt välja. Kui sa ütleksid kellegile, et oled targem, kui kõik ümber olevad, siis inimesed oleksid segaduses sinu motivatsioonist ehk isegi ei tahaks olla sinu läheduses. Kui ausalt, kas siis pole praegu just nii? Mu kallis, see just on see saladus, millist kannate kõik endas ja see on teis ühine kogu grupile. Te tulete kõik koos, ning mõistate, et olete leidnud oma targa pere. Teie tarkus on läbi elatud kogemise tulemus. Te olete selle kinni maksnud, mu kallid. Just selliselt saad teada, et oled vana vaimsus.

 Viies atribuut.

Edasi sellest, millega on raske teil nõustuda ja sellest oleme rääkinud viimaste kanalduste aegu. On üks asi, mida Akašid loovad teie loomusesse. Olete elanud vanas energias, kehastus kehastuse järel, mis tekitas probleeme eneseaustuses. Eoonide aegu olite vanade energiate vastu ja ega saavutanud erilist edu selles. Vana energia oli alati eesotsas, ning te olite sunnitud varjuma selle eest või võitlema sellega. Paljud hukkusid selles võitluses, kuid ajaloos sellest kunagi kergemaks ei läinud. Sellises olekus eksisteerisite kehastusest kehastusse ja kuni senini olite nurka surutud. Kuid nüüd olete ärkamas sellesse, mida ennustasid iidsed. Nüüd on potentsiaalsete sügavate muutuste ja prohvetluste täitumise aeg. Energia on lõpuks teie poolel ja see on just see, millest oleme rääkinud teile mitmete viimaste aastate aegu. Kuid pikale veninud võitluse tõttu vanade energiatega teil on kujunenud iseloomu joon – täielik eneseaustamise puudumine. Ma ei taha, et tõstaksite kätt selle kinnituseks, seda tunnetavad enamus teie seast. Pöörduge oma vaimsuse poole, otse kohe, ja te mõistate, et mul on õigus. Väliselt võid teistele näida enese- ja otsusekindel, kuid olles üksi, tahad sa teada saada, kes sa oled. Sa tahad teada, kas saad hakkama, tahad teada, kas sul õigus. Selline on vana vaimsus. Sinu ajalooline kogemuslikus sunnib küsima: kas oled vääriline olema siin ja praegu, selles uues energias. Sinu loogika on kaalumas kõike seda. Kuid sageli ta mõtleb välja väära tulemuse: Ehk ma siiski pole vääriline olema siin? või: Kas ei kordu kõik taas?, ehk isegi: Ma olen liiast väsinud sellest.. Just selliselt sa ju mõtled,kas pole? Eneseaustamise puudumine, on vana vaimsuse atribuut. See on täienisti selgitatav. Kui palju kordi olete kaotanud ühes ja samas võitluses, kuni enam ei soovinud sellest osa võtta? Kuid vastuhakk ise on muutunud. Planeedi energia on tegemas kannapöörde ning tasakaal valguse ja pimeduse vahel on muutumas tuntavalt. Vastavuses sellele, kui saate teada, kes te olete, ja milleks olete siin, ning, miks tegutsete selliselt, kõik hakkab täituma mõttega. Pole midagi paremat, kui tõe avastamine, kuna see selgitaks kogu möödunut. Tõe avanemine mineviku kohta mõjutab kogu tuleviku nägemist ning te saavutate enesetunnustust, mille olete ära teeninud. Pimeduse võitlus ja vana energia on jätkuvalt teie ümber ning te näete, et ühiskond võitleb nendega sootuks teiste võtetega. On ilmnemas domineeriv tunnetus, et inimolevused soovivad ühiselt, kõikjal ja kõiges, näha üht ja sama: võrdõiguslikkust, hubast elu, õiglust, elu head kvaliteeti ja riigi juhtide üksmeelt. Tänavune peamine võitlus on – asjade harjumuspärasuste kulgemise muutmine ning nende suunamine selles suunas, mida inimkond pole varem näinud.

 Kuues atribuut.

Eesmärgi mõistmine. Vanadel vaimsustel on külaldaselt avar kogemus möödanikust ja ajalugu on sedavõrd pikk, seetõttu vaadates ringi, paljud ütlevad: Mis on minu eesmärk olla siin? Sageli nemad otsivad vastust teistelt. Nemad külastavad taolisi kokkukäimisi, kus loodavad kindlapeale saada vastust. Kuid hinge sügavuses neil pole sellest mingi arusaamist. Nemad üksnes küsivad: Mis on minu eesmärk, milleks olen siin, mida ma teen siin? See toimub vaid seetõttu, et uus energia on erinev. Olles vana vaimsus, esitate selliseid esoteerilisi küsimusi seetõttu, et peamiselt kõik tunnetate mingit tunnetuse vajadust selle kohta, millega olete tegelemas. Arvate, et sellest ei piisa või arvate, et kõik on võtnud hoopis teise suuna, kui olite esmalt lootnud. Vana vaimsus, sinu küsimused näitavad reaalselt, et oled vana vaimsus. Uues energias uue teekonna teadasaamine viib teid segadusse ja tasakaalust välja. See tuleneb sellest, et kuigi olete palju kordi kehastunud, kuid praegust energiat te pole kohanud, ega elanud selles. Siin olete esmakordselt puutunud sellega kokku, seetõttu tunnetate end hajevil. Ehk teil oma elu eesmärk pole veel kuigi selge, kuna uus energia ei anna sellist tagasisidet, milline oli vanas energias. Te pole suutelised täpsemalt määratlema, kuna veel ei usalda end selles. Siit ka küsimused: Kas ma teen ikka kõike õigesti?, kas ma pean tegema midagi paremini või sagedamini? Ma ütlen taas, vana vaimsus, kui vaid hakkad muutuma, sinu vägi hakkab reaalselt ilmutama end. Sa hakkad mõistma mitte üksnes, kes sa oled vaid ka seda, et väge hakkad saama otse oma Akašist. Te ehk isegi ei teadvusta seda, kuid tõepoolest hakkate seda tegema. Tõuseb intuitsioon ja hakkate saama teavet oma enda elu jaoks. Sünkroonsus avaldub selle läbi, mis näitab liikumise suunda ja ütleb, mida teha ning see rajaneb sellele, et oled vana vaimsus.

Mu kallid, need, kes on tulnud planeedile alles hiljuti, need vaatavad ringi ja õpivad tundma, kuidas asjad käivad, nemad on hõivatud ellujäämisega ja neil pole veel selliseid kogemuslikke atribuute, kui on teil. Nemad alles püüavad mõista kõike olevat, atribuute saavad hiljem. Kuid sellegi poolest, te teate, millest käib jutt ja teil on meenduste tarkus. Te hakkate lahendama inimkonna probleeme.

Mõnda aega tagasi me rääkisime teile teie elu eesmärgist. Rääkisime, et peate lõõgastum ja üksnes olema siin. Me ütlesime, et pole oluline, mida teete ja teie töö pole nii oluline, kui teie juuresolek. Antud kontseptsioon ei lähe kokku sellega, mida rääkisid teile teie vanemad. Pange tähele – pole oluline, mida teete. Planeeti aitab teie valgus, aga mitte teie töö. Teie vastuse otsimine küsimusele, kes te olete, on aitamas seda planeeti. Teie olemine sellel toolil aitab teie planeeti. Kristallvõre mäletab, mida oled tegemas ja sinu otsingutega loodud energia jääb temasse järgnevatele põlvkondadele. Jäädes siia kogemustega vanaks vaimsuseks, te paigutate selle planeedi võresse oma tarkuse kogemusi, oma elude küpsuse energiaid. Just seda olete tegemas otse nüüd. Käesolev uus energia on käsnana imemas endasse teie kogemusi ja teie Akašide väge, nii saab järgnevatele põlvkondadele kättesaadavaks see, mida olete vanade vaimsustena omandanud. Otse neil hetketel, kui olete ahastuses, ning püüate teada saada, kas olete väärilised olema siin ja milline on teie elu eesmärk. Planeet imab endasse kõike, mida olete teinud ning tänu sellele ta saab üha küpsemaks. See on süsteem, millist peaksid teadma vana vaimsus. Lõõgastu ja ole. Tea, et oled siin teatud eesmärgil. Lõõgastu ja luba sünkroonsusel viia sind elu teise valdkonda, mis saab olla sinu jaoks heasoovlikum ja kenam, kui vaid sa lubad seda endale. Oled sedavõrd palju elusid läbi käinud, millistes oled kannatanud kuid ära mõtle enam, et taas oled siin kannatamise nimel.  See pole nii. Vanemad, kas te toote lapsi siia ilma üksnes kannatama? Sellel pole mingit mõtet. See ei vasta vaimsuse tervele mõistusele. Peate käivitama oma Vaimse Teadvuse ning küsima: Mida ma oleks teinud, kui oleksin Jumala poolt armastatav ja õnnistatav? Seejärel kuuled mingil viisil, et sulle vastamas on sinu seesmine hääl: Sa oled, oled kogu loovusluse osa. Olete ise vastamas oma loogilistele küsimustele, kui vaid ise seda soovite. Teie  seesmine tarkus on kindlustamas teile tervet mõistust, kui Looja teadvuse helki.

 Seitsmes atribuut.

Nüüd siis viimane, millest te ehk pole kunagi mõelnud. Kallid, teil on olemas see, et teie tunnetus on sügav ja see on tõsi. Teie arvates see on kõigil, kuid see pole nii. Vana vaimsus on võimeline selles energias tunnetama Jumala sügavaimat armastust, kuid teised mitte. Selleks on tarvis küpset taset. Tarvis paljude kehastuste kogemisi, et mõista Looja õnnistavat tahet ja kuidas seda tunnetada ja milline on selle seesmine tähendus. Seetõttu on raske tahta noortelt inimestelt, et nad end ohvrina tundmise asemel on tarvis tunda, kuidas olla jumalikus armastuses. Neil pole aimugi, kuidas see käib. Kuid teil, vanad vaimsused, see on teada. Ja see on minu partnerist, sellest, mida me pole kunagi rääkinud, nüüd saab see teatatud teile esmakordselt. Neil kõigil aastail ta on edastatud teile Krayoni sõnumeid ja palju kordi. Ta on ise rääkinud teile, mis juhtus, kui ta esmakordselt istus laua taha ja kutsus mind välja. Ta tunnetas emotsioone, mis oli temale katalüsaatoriks ja mis võimaldas temal taas ja taas istuda laua taha. Ta tunnetas üksnes ühte – see oli temale meeldiv. Insener tunnetas mingil viisil seda emotsiooni ja ta mõistis seda. Ta on vana vaimsus. Ta on vana vaimsus, ta oli valmis tunnetama jumalikku armastust. Ta tundis ära pere. Uued vaimsused pole selleks võimelised. Nemad ei mõista seda tunnetust, mis on olemas teil – küpset tunnetust, et Looja on armastamas teid. Kunagi ka nemad mõistavad seda, kuid selleks on tarvis koguda kogemusi. Kui nad saavad vanaks vaimsuseks, siis saavad nad tunnetada seda. Kui saavad tunnetada seda, siis on saanud vanaks vaimsuseks. Selle puhul õnnitleme teid kõiki, kes olete kuulmas-lugemas seda. Olete need, kes muudavad planeeti. Siia ruumi olete kokku tulnud planeedi igast nurgast, paljudest riikidest ja paljudes keeltes ja teid kõiki ühendab üks ühine joon – olete kõik koos ja saate ühiselt tunnetada jumalikku armastust. Valguse Töötaja, sa oled muutmas planeeti oma siin olemisega. Kristallvõre on imamas endasse valgust, millist kannad sina, iga üks ja mis on sinu poolt välja teenitud, toodud kõigile kasutamiseks. See on sügav süsteem, kus uuele energiale on tarvis vanade vaimsuste kogemusi ja nende tarkust, seda selleks, et mõjutada neid, kes sünnivad tulevikus. See on esoteeriliselt sügav süsteem ja seda on raske sõnades kirjeldada. Mõelge sellele.

Elades praegu siin, te küllastate planeedi võret teadmistega ja tarkusega tulevate põlvkondade jaoks. Mis te arvate, kas inimkond oleks kunagi saavutanud küpsust ja suutnud vaimselt areneda ilma teadmisteta? Vastus sellele on, et ta poleks suuteline selleks, kui ei toimuks muutusi, mille katalüsaatoriks on vanade vaimsuste Akašis olevad kogemused. Te manustate seda otse planeedi võresse, olles vaid siin ja mõistes seda kõike. See on sama, kui aja kapslid, mis avanedes, viivad uue ülestõusnud planeedi loomiseni. Te olete külvamas tuleviku seemneid vaid oma olemisega selles ruumis ja lubades meil rääkida sellest.

Meie sõnum hakkab lõpule jõudma. Mida kavatsete selle sõnumiga peale hakata? Oleks hea, kui te mõtleks sellele, kui vaid suudate ja soovite mõelda sellele.

Oleks hea, KUI OLEKSITE MÕELNUD SELLELE, ning esitaks küsimuse: kas on võimalik, et olen enamat, kui arvan ise enda kohta?Kas on võimalik, et Jumal on teadlik minust, kui olen siin oma kõigi maiste probleemidega ja pettumustega?

Kas Jumal tõesti kannab hoolt kõigi ülesannete eest, milliseid tuleb mul täide viia või laste üle, keda pean üles kasvatama. Kas Jumal kannab hoolt minu sugulaste üle, kellele püüan olla meelepärane, või minu töö  üle? Kas on võimalik, et Jumal armastab mind läbi kõige selle? Vastuseks on – ja, ja, ja, ja veel kord ja.

Vana vaimsus, sa oled väga oluline siin. Õnnitleme. Selline on sinu eesmärk olla siin. Vaid elada ja teada, et sind armastatakse.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga