Inimlik vaimsus on avanenud – San Rafael, California – 13.Detsember 2014

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Tahaksin veidi viivitada, et meie ruum saaks täitudaenergiaga, et tundlikumad saaksid häälestuda sellele. See pole kuigi kerge, anda informatsiooni, mis on väljumas neist piireist, mida olete ootamas teie. Isegi, kui see on edasi antud, siis pole teada, kas jääb see teie mõtteisse, või mitte. Osa informatsioonist on siiski paljuski ennatlik. Antud kanaldus on aastas 2014 viimane. Eelmistel kordadel, kui olin teie ees, andsin kokkuvõtvat ja üldistavat informatsiooni. Kuid seekord annan „järgmist sammu“ ja nimetan seda „inimese vaimsus on avanenud“. Käesolev informatsioon annab selgitust millestki, mis on tegelikult seletamatu. Kuid me peame seda tegema koos ja tegema selle aasta sees.

 Suhtluse raskused

Tahaksin alustada näitest, mis selgitaks, mida püüame edasi anda. Tahaksin rääkida teile vaimsusest ning rääkida sellest selliste sõnadega, milliseid ma pole kunagi varem kasutanud, seda on raske teha, kuna teil pole selliseid sõnu, ei sellist kogemust, ega sellist energiat. Sellele lisaks, teil pole tegelikult isegi mingit arusaamist, kuhu olete liikumas, vähemalt mitte nii, nagu tegelikkuses on.Kuid samas on see ka suurepärane.

Toon ühe näite: Kujutage koos minuga, et planeedile maandus muuplaneetne laev, sellest väljuvad paar humanoidset, kellel on heasoovlikud kavatsused ja nemad oskavad teie keelt. Nemad nimetavad omad nimed ja ütlevad, kust tulevad. Ometi, kui vaatate neid hoolega, siis peatselt selgub, et neis pole Jumala seemet, mis on olemas teie seesmuses. See ei kuulu nende arengu stsenaariumisse, kuigi valdavad intellekti ja tunnevad huvi inimeste vastu. Kuid on selgelt näha, et see on puht akadeemiline huvi, aga mitte asja mõistmise pärast. Nemad pole ohtlikud ning saabusid üksnes inimest tundma õppimise missiooniga. Olete ainus inimene, kes saab rääkida neile inimesest. Kujutlege üksnes seda. Nemad püüavad teada saada kõike inimkonna kohta. Mis on siis see, mida nemad saaks teie käest teada? Kujutlege seda.

Neile on teada inimeste ajalugu, aga neil on siiski üks erutav küsimus, millele saab vastata üksnes inimene. Nemad küsivad: „Kogu selle aja jooksul, kui oleme jälginud teid ja õppinud tundma inimkonda, meie jaoks on siiski jäänud suureks saladuseks üks asi, mida pole me seni mõistnud. Räägi meile palun armastusest.“

Millest alustate? Millisest armastuse viisist räägite?

Kas kavatsete rääkida neile oma armastusest planeedi vastu või oma partneri vastu või loomade vastu, mis on teie elus, või armastusest esivanemate vastu, oma isa  ja ema vastu. Või armastusest nende vastu, kes on läinud kaduvusse? Millest alustaksite? Kui palju liike on armastust? Mille poolest need erinevad?

Olenemata sellest, et neil on piisavalt aega, et saate rääkida kõigest, millest siiski alustaksite? Kuidas kirjeldaksite nähtamatut emotsionaalset armastuse välja?

Võiksite neile rääkida kõike, mida tahate ja nemad kuulaks ära, kuid aru siiski ei saaks, sest nendel pole selle kohta  mingit mõistmist. Kui armute, siis teil kujuneb mingi vaimsuse koondumine, miski meeldiv, kuid nähtamatu ja tõestamatu – see, mida pole võimalik mõõta-määratleda.

Vaatate vastsündinule silma ja näete seal armastust ja sellega sünnib kohe ka side. Armastus on ümbritsetud väljaga, kauni ja vibreerivaga. Kahe inimese vahel tekib side, mille nad  koos loovad. Sellega nad loovad tegelikult kolmanda energia, mille saatel astuvad koos mööda elu.

Armastus on võimeline looma sidet isegi suurte kauguste taha. See on midagi enamat, kui suhtluste keel. Kuidas kirjeldaksite seda neile?

Kujutagem, kuidas tulnukad kuulavad. Kuni räägite neile, mida tahate öelda, nemad teevad hoolega üles märkimisi. Kui nemad hakkavad lahkuma, siis tänuga suruvad teile kätt, sest tõesti on teile tänulikud. Nende uuring on edukalt lõpuni viidud ja võivad nüüd ka ära lennata.

Kas olete suutelised ette kujutama, millest nemad arutavad omavahel? Armastuse mõistmises nad pole jõudnud mitte üks tonks lähemale, kui olid enne maandumist. Seda vaid seetõttu, et see, mida neile rääkisite, on neile mõistetamatu. Nemad pole võimelised täiel määral mõistma, kuna pole kunagi seda kogenud. On võimelised kuulama sellest ja „teada saama“ puht akadeemilises mõistes. Selline on meie tänane ülesanne. Kõik, mida on meil teie jaoks – on üksnes see, mida olete võimelised vastu võtma ja omistama. Seetõttu läheme üle kolmandale keelele, keelele, milles suhtlevad alateadvus ja vaimne mõistmine südame tasemel. Me tahaksime, et te mõistaksite meid sedavõrd, kuivõrd olete võimelised.

 Ülevaade

Ehk meenutaks, mida oleme rääkinud inimlikust vaimsusest. Vaimsus pole kehalik osa, kuid ta on olemas kehalikul ja mateerialikul tasemel. See pole ei keemia, ega sünapsid, mis on loodavad aju poolt ja see pole alateadvus. Ja see pole see, mida olete õppinud.

See on see, mida te pole suutelised mõistma, kuna see ei mahu ühelegi riiulile, milliseid olete loonud oma kolmemõõtmelises teadvuses. See on Looja osa – Lätte osa, mis kannab vastutust „kõige eest, mis on“.

Iidseid aegu tagasi, Loomise Läte, lõi kauni heasoovliku süsteemi ning selle täiuslikuks teostamiseks oli tarvis luua Ilmaruum. Nüüdseks teil on olemas galaktikad, ja planeedid ja elu. Kõik need olid omal ajal kokku kogutud ülimalt täiuslikul viisil. Loomise Läte, mis lõi planeedi, on endiselt teie ümber. Galaktika, mille keskmes olete, on samas ka teie enda keskmes, ja teatud viisil peidus. On peidus, kuna selline fakt on selle osa, mis on testiks teile. Test, ehk katsumus, seisneb selles, et te ise, kasutades vaba valikut, avastaksite selle endas olevana. Selleks, et peita seda veelgi enam, teile oli võimaldatud üksnes piiratud protsendi hulk informatsioonist, millist võiksite vallata ning te polegi teadlikud isegi sellest, et te pole teadlikud kõigest. Te pole teadlikud sellest, kuivõrd suursugune on see ja milline see on. Kuigi alateadlikult teate, et inimene „tunnetab“ just alateadlikult, et on olemas midagi enamat.

Kallis inimolevus, kuivõrd oled võimeline haarama mõistusega oma planeedil oleku ajalugu, oled alati otsinud Loojat, mis oli seesmiseks alateadlikuks kutseks. Kõik on seetõttu nii, et Plejaadlased, olles planeedil, jätsid teile muudetud DNA, teadmisi valgusest ja pimedusest. Selline on loomise lugu, selle tundma õppimine ärgitab teid kõige olevale lätte otsinguile.

Inimvaimsus on läbistamas kõike sinus. Ta pole paigutatud mingis kohas vaid on puhta paljumõõtmelise mõõtmetevahelise energiana – püha energiana, mis on ületamas kõike, mida olete suutelised mõõtma. Ta on ületamas kõiki mõõtmeid, mida olite kunagi näinud. Teil puudub selleks sobiv sõna. Teil puudub selleks sobiv värv, kuna see on ületamas mistahes teie tunnetuste piire, milliseid võisid olla inimesel kuna-iganes. Kuid see on see armastuse osa, mida tunnetate ja tajute, kuid mida pole suutelised lahti seletama. Konseptuaalselt see väljub teie mõtlemise ulatustest.

Te pole suutelised lahti seletama vaimsust, ega pole suutelised lahti rääkima Loojat. Kuid olete teadlikud nende olekust. Teie vaimsusel puudub sugu, kuid ta on universaalne ja kaunis, täis suursugusust ja see on teie igaühe seesmuses. Kallid, ta on ka minu sees, ehkki ma pole inimene, kuid ta on minu seesmuses. Ma räägin sellest tunnustusega ja tänulikkuses.

Ma pole kunagi kehastunud inimesena ja mõneti, mul on raske uskuda, millest tuleb teil läbi käia. Mind paneb hämmastama see, et te nõustusite sellele vabatahtlikult. Kuid vaimsus on midagi hulga enamat, kui kõik, mida olete suutelised endile ette kujutama. See on kaastunde liikuma panev jõud Ilmaruumis.

Side DNA’ga

Kas vaimsus on teie DNA osa? Muidugi on.

Teie DNA kindlustab võimaluse, et vaimsuse energia oleks kantav igas inimeses, teatud viisil.

Ma määratlesin neid DNA kihte, milles see on olemas,  kuid see pole kaugeltki veel kõik. Ta on teie organismi igas keemilises osas. Ta on teie teadvuse energias, teile teadmatul viisil. Ta on kättesaadav teile teadmatul viisil ja ta on armastamas teid piiritult. Ma pole võimeline teda kirjeldama, kuna teil taas puuduvad vastavad kontseptsioonid selle mõistmiseks. Kui te suudaks hetkeks kujutada kõige kaunimaid värve, milliseid olete kunagi näinud, siis tema värv oleks veelgi kaunimates toonides.

Kõige õnnistavam vägi, mida olete kunagi tunnetanud, saab olema uksena, mis avaneks vaimsusesse. Kõige suurem armastus, mida kunagi olete kogenud, või saanud kellegi poolt, oleksid esimesteks sõnadeks, millistega pöörduks teie poole. See ületaks kõike, mida kunagi olete planeedil saanud. Plejaadlased olid sellest teadlikud ja mõistsid seda.

Loomise Lätte loal see sai teile antud palju aegu tagasi. Teie DNA sai muudetud, mille tõttu temas on praegu 23 kromosoomi.

Mu kallid, palju sellest, mida jagan teile täna, on tühjaks kõminaks, mis on ülimalt mõistetamatu  ja veider ja me oleme selleks valmis. Kuid paljud teie seast on juba kuulnud selliseid asju. Ma pean silmas vanu vaimsusi, kes on kuulamas, viibides siin isiklikult. Ega kõik teie seast saa sellega samastuda, kuid, paljud võivad tunnetada tõde. Tahaksin rääkida teile sellest, kelleks olete, mida varem ei õnnestunud informatiivselt teile edasi anda, siis seekord peaksite seda kuulma.

 Esmane algus

Kui inimkond oli valmis Plejaadlaste seemne vastuvõtuks, siis ta oli alles planeedi loomse ilma osa, oli juba kavandatud selliseks, et teatud evolutsiooni staadiumis viia kavandatu täide.

Te olite noil aegadel evolutsiooni redeli tipus. Te kaugelt ületasite koopa inimese taset, te olite selleks valmis. Te nägite välja nagu praegu, tegutsesite  nii kui praegu – te olite valmis vastavuses plaanile.

Tegelikult evolutsiooni skeemi kohaselt see polnud kuigi ammu. Te olite inimolevustena, kes olid valmis vastu võtma miskit, mis on olemas vaid mõnedel planeetidel. Teil oli 24 kromosoomi (nagu ahvinimestel, kes evolutsiooni skaalal on astmevõrra madalamal). Sellise protsessi algus sai olla 200 000 aastat tagasi, millest 100 000 läks üksnes staadiumi valmimiseks, kuhu järgi jäi vaid üks ainus inimliik, mida võtsite vastu, ega arenenud paljude liikidena, nagu on see muul loomstel valdustel. Isegi teadus tõstatab küsimuse – miks inimesel pole sellist liikide hulka, nagu on see esinemas loomses ja muus ilmas.

Esoteerilisel tasemel asi on järgnevas, kui kätte jõudis aeg Lemuuria kujundamiseks ja aeg seemnete külvamiseks, siis kes teie arvates sai siin need seemned? Kas teie arvates need olid tavalised inimesed, kes läbisid Maa bioloogilise protsessi? Või oli see vaid mingi looma liik, kellest juhuslikult said Aadam ja Eeva? Vastus on eitav, need olite teie, kes kehastusid Plejaadide tähtkujult siia. Tahaksin selgitada teile seda.

Reinkarneerumine ei piirdu üksnes ühe planeediga. Olete sellest teadlikud, kas pole? Olete tulemas kusagilt väljaspoolt. Kui on toimumas eksponentsiaalne inimkonna arvu kasv, siis kust teie arvates tuleb selline hulk vaimsusi juurde? Vastuseks peaks olema, et teistest kohtadest.

Vaimne elu ei teki eikuskilt. Vaimsused on ootel ja on valmis saama selle planeedi osaks. Reinkarneering on toimunud teistel planeetidel juba miljonite aastate jooksul, ammu enne teie 200 000 aastat. Olete jõudnud siia Plejaadide tähtkujust. Olite nõus jätma kõik, mida olite saavutanud ja võtma vastu vormi, mis oli ülimalt primitiivne ning võtma seemned enda kätte.

See oli selleks, et kujundada teatud kujul keemilist võimet, mille saaks nimetada Vaimsuse mäluks. Kõik asjad, millest te varem pole kuulnud, oli tarvis kohendada, et saaksite võtta seemned vastu.Teie DNAs toimus kromosoomide kokku liitumine, et jäi 23 järgi. See pidi tööle hakkama teie jaoks ja toimuma teie bioloogilise keha ulatuses, mis polnud protsessi poolt alla surutud.

 Loomise lugu

Me nimetame seda teie loomise looks. Seega, toome seda lihtsates sõnades, et saaksite kokku viia oma aja mütoloogiatega. Aadam ja Eeva olid erilised ja nendeks olite teie. Nemad saabusid (kehastusid) mujalt, puhtana, ning valmis võtma vastu teadmisi valgusest ja pimedusest. Selline protsess polnud juhuslik, sellest on teie pühakirjades juttu. Vaat, kes te olete, te pole üksnes vanad vaimsused vaid eriliselt vanad vaimsused. Olete tulnud Plejaadide tähtkujust. Sellisest tähe süsteemist, millisest te poleks iialgi suutelised arvama. Omades peaaegu kõike, tulite ei millessegi. Tegite seda üksnes seetõttu, et nägite tänase päeva potentsiaali. Kui palju elusid olete üle elanud nende 100 000 aastate jooksul? Millest pidite läbi käima, et jõuda tänasesse päeva. See kõik on mõõtmatu.

Tahaksin rääkida sellest, kuhu see viib ja selle potentsiaalist, kuhu võite välja jõuda. Seejärel tahaksin manada teile mõningad ajalised tärminid, kuid ei tahaks teid hirmutada, kui palju võtab see aega. Kuid sellegi poolest, tahaksin näidata potentsiaale sellest, mis võib juhtuda ja see võib näida veidrana.

Elu Galaktikas

Kas usud, et galaktikas on olemas teine elu? Kui oled see, kes ootab tõestusi, siis oleks parem lõpetada lugemine. Läheb veel palju aega, kuni võid saada tõestusi, milliseid ootad. Kuigi mõningad asjad on selletagi tõenäosed.

Kui noorena käisid randades, kas sa siis kahtlesid teiste randade olemasolust planeedil? Kui jah, siis sa väitsid, et kuni pole ise kõik need läbi käinud ja näinud ise, ma ei saa tõestada. Siiski, sa mõistsid, et see on üksnes selle tõestus, et ookean töötab ühtviisi igalpool ja ühtviisi.

Terve mõistus ütleb, et on olemas kümneid tuhandeid randu, kuigi oled näinud üksnes ühte. Nii ka galaktikas on taolisel viisil olemas elu igalpool ja ühtviisi. Kõik on toimunud, nagu maapeal – protses on kõikjal üks ja sama.

Arutlus sellest, et olete ainsad, kus on olemas elu, on risti-vastu mistahes tervele mõistusele. Isegi peale sellist väitmist sa tahaksid ütelda: ma siiski pole kindel sellises idees.

Kui nii, siis sa oled üks neist inimestest, kes on programmeeritud looma müüte teaduslik-põhjendatud loomise tõenäosusest. Selles pole halvustamist, kuid see võib pidurdada sinu eneserealiseerumise grandioosust. Kui ma ütlen sõna Plejaadlased, kellest mõtled, mida joonistad endale ette? Ehk mingit humanoidset olevust, ehk veidi pikemat kasvu ja väga targana? Võimalik, et tulevad mingil sõiduvahendil või (sügav ohe), kanduvad hetkeliselt? Kui saabuvad hetkega (mida tegelikult ka teevad), kas see ei ütle teile, et neil on midagi, mida pole teil?

 Seitse Õde

Lubage mul manada teile pilti teie seemne esivanematest – Plejaadide tähtkuju, ehk Seitsme Õe tähtkuju, koosneb tegelikult üheksast päikesest. Neis kolmel üheksast on olemas elu (kuigi kõigil neil elavad plejaadlased). Nemad olid valgustunumate humanoidide ühiskond teie

2 0000 aasta jooksul. Mõelge hetke, teie seljataha on jäänud kõigest 200 000 aastat ja neist kõigest 100 000 aastat, kus arenesite koos oma seemnetega. Kuid 50 000 aastat tagasi kõik see algas Lemuurias ja paljudes teistes kohtades. Ma rääkisin, et üksnes Plejaadlased eksisteerisid kahe miljoni aasta jooksul. Ehk – te näete välja kui ühiskond, kes on teist kaheksa korda vanem, kaheksa korda. Nemad käisid kõigest läbi,nii  kui teiegi, üks ühele. Nemad kasvasid ja küpsesid, nii kui teiegi, ka neil olid omad ajalõigud. Ka nemad jõudsid lõpuaegadesse, nagu teiegi, ka nende jaoks kõik muutus. Kahe miljoni aasta jooksul nemad kogesid, kuid 10 000 aastat oli läinud üksnes selleks, et tappa teine teist. Kas kõlab tuttavalt? Tappa teine teist.

Muidugi, neil aegadel nemad olid alles teadvuse liivakastis, loopisid teine teist kividega ja sõimlesid, ilma mingi elegantsuseta ja küpsuseta, olles jätkuvalt pimeduses. Lahendasid neid samu probleeme, mis teiegi ning nagu teiegi, jõudes kontrolljoonele, hakkasid saama informatsiooni – nagu teiegi.

Plejaadlaste atribuudid

Kallid, nende DNA on ehitatud nagu teie omagi, kuid üksnes keemiliselt on erinevad. Olete ilmselt sellest teadlikud. Seda on leida kõikjal üle galaktika, kuna põhimõte, mille kohaselt on loodud siin, on kasutatud kõikjal. See oli peamine elu ehitamise materjal kogu galaktikas. Ka päikese süsteemis on nii, kunagi näete ise seda, kui olete võimelised külastama kohti, milliseid ulatute nägema. Te avastate seal DNA, siis hüüate, ohoo. Alles siis mõistate, et see on elu loomulik protsess ja see on kõikjal. Vastavuses plejaadlaste kasvule ja küpsemisele DNA muutus üha elujõulisemaks. Effektiivsuse protsent hakkas kasvama – 44%, 54%, 55%, 66%, 77%, 88%.

Ehk räägiks teilenüüd, mis hakkab toimuma effektiivsusel 88%. Sellisel hetkel hakkate sulanduma tegelikult oma vaimsusega. Kas on teil teada, et olete mõeldud ja kavandatud olla jumalik.? Tahaksin ütelda teile veel midagi, olete mõeldud elama igavesti.

Olete mõeldud ja projekteeritud taastuvale bioloogiale, kus iga rakk jätkab ja jätkab arengut – eriti jumalikkus teie seesmuses. Kui kõik muutub effektiivsemaks, siis rakuline noorenemine loob uusi rakke tüvišabloonide kohaselt, aga mitte ei kopeeri, nagu on teinud seni. Selline raku struktuur praktiliselt ei vanane iialgi, te ei vanane enam iialgi.

 „Krayon…, see kõlab suurepäraselt, kuid mida teha siis ülerahvastusega, kui tsivilisatsioon enam ei vanane.?“

Luba ütelda etteruttavalt. Plejaadlastel oli kolm planeeti, kas see ütleb teile midagi? Kui õpite ümberpaigutuma, siis saate teada ilmaruumi kohta. See pole küsimus, ega pole ka probleem. Sellest saab kaunis ja kerge valik. Lisaks on olemas jumalik tarkus – mitte taastoota – mis oleks lõplikuks valikuks, vabalt kontrollida elanikkonna arvukust, ja seda kollektiivse tarkuse abil..

Kõigest, mida olete üldse näinud oma elude jooksul, siis Plejaadlane on inglile kõige lähedasem. Plejaadlaste töö effektiivsus on 88%. Neil on kontroll füüsika üle, nad on juhtimas seda, tehes kõike loomulikul viisil, ilma seadmeteta. Neil on oskus olla põimitus olekus kõigega, millega soovivad põimuda (põimituse mõiste on siin kui kvantilise füüsika termin). Inimvaimsus on jumalik, füüsika oma olemuses, milles tark kontroll on kõige üle. Looja on esindumas vaimsuses. Loomise Läte – on Ilmaruumi meister-füüsik. Kui oled 88% effektiivsuse tasemel, siis omandad võime kontrollida kõike. Selline seeme on teie seesmuses.

Kas kõlab tuttavalt.? Mis oli planeedi mõningate meistrite kõige märkimiväärsem tegevuses?

Rakendada oma terve mõistus, oskus juhtida füüsikat, mis oli tõelise imena. Meistrile omased võimed ehk on DNA, mis töötab 88% effektiivsusega.

Plejaadlaste seemned olid külvatud kellegi veelgi kõrgemate poolt. Oleme rääkinud Orionist ja Arktuurusest. Sellised on teie seemne vanaisade ja vaarvanaisade nimed. Selle juures on veel üks nimi, mis oli enne neid, kellest te pole iialgi kuulnud. Mõelge ajaskaalale ning see määrab teie mõtte. Teie planeedi vanus on üle nelja miljoni aasta. Kus te olite seni?

Te olite nendel aegadel uustulnuk – tita. Tõepoolest, olite uustulnuk. Kujutage vaid, mis toimus galaktikas, kui maa alles jahtus. Kas teate, kui kaua see kestis – kas miljard aastat. Kujutlege, mis toimus siis ja milline oli elu, mis oli läbimas oma tsükleid. Siin on tarvis tervet mõistust ja võimalust korralikult mõelda selle üle, seda neil, kes nimetavad end õpetatud meesteks. Käesolevaks hetkeks olete ainus vaba valikuga planeet siinses galaktikas.

Kallid, iga valitut planeet omab sellist atribuuti, ainsat käesoleval ajal. Olete just ületanud kontrollpunkti ja kogu elu selle galaktika ulatuses, milles on jumalik DNA, on teadlik teist. Signaal selle kohta väljus detsembris 2012. Tahaksin rääkida teile, mida ta kannab endas. Ta toob endaga kaasa pidutsemise, külaliste-visitööride külastuste lootust ja abi. Algab tõeline küpsuse saavutamise reaalsus. Ja see polnud „antud“ teie tõenäosuse näol. Te saite sellega hakkama viimasel hetkel.

Vaimne evolutsioon

Mu partner pühendas terve päeva vestlusele vaimsest evolutsioonist, mis toimumas teie keha raku struktuuri seesmuses. Evolutsioon alustab vahetussuhtlust teie DNA, teie Akaši ja teie alateadvuse vahel. Mu partner oli kõiki neid asju valgustanud, kuid ta pole veel kunagi reaalselt rääkinud vaimsusest. Põhjus seisneb selles, et me polnud seda veel kunagi andnud temale. Vaimse evolutsiooni süsteem jõuab läbi vaimsuse, aga mitte läbi käbinäärme, ega aju kaudu. Käbinääre tunnetab Kõrgemat Mina. Alateadvus tunnetab Kõrgemat Mina. Kuid vaimsus –  on energia, mis tuleneb informatsioonist. Vaimsus on ühenduses planeedi võrega.

Teie inimvaimsus on katalüsaatoriks ja on alati selleks olnud neile, kes on jõudnud oma küpsuse lõppu, mille poole on alati püüelnud. Selline ülestõusu energia ei tulene rakustruktuuri inimliku osa kaudu, sest selleks ta pole võimeline. Hulgim planeete hävinesid, või hävitasid endid, kuna „kasv“ ja kogu tsivilisatsiooni küpsuse saavutamine, on üksnes vaba valiku protsess, süsteemide läbi, mis pole rakulisel tasandil.

 „Mälu“erinevad liigid

Avanevad „aja kapslid“, milliseid aktiveerisid Plejaadlased, need muutuvad teie mõningate osade jaoks „nähtavaks“. Mõned, planeedi võre vahendusel, mõned, selle osa vahendusel, mis on vaimsus. See osa, mis on teie vaimsusena, muutub kättesaadavaks, ning saab rakendatud üksnes siis, kui teie DNA effektiivsus tõuseb 44% tasemele. See on signaaliks selle täielikuks avanemiseks. Vaimne evolutsioon aitab kasvada sellel, millest meil pole veel juttu olnud, kuid olete juba hakkanud seda tunnetama. Nimetame seda „vaimsuse mäluks“.

Hakkate meenutama asju, mis on väljaspool Maa piire. Teie peamine Akaši on teenindamas üksnes maise elu kogemisi. Ehk selgitaks teile mõndagi sellel teemal.

Külaltki ammu andsime informatsiooni sellest, mis on toimumas teie Akaši meendustega, kui olete tulemas üle minu poole eesriiet. Need, kes mäletavad kõigest, talletavad salvestused ja jätavad need Maale, Loomise Koopasse, kristallsesse substantsi, mis on kui teie isiklik kristall, mis jääb hoiule planeedil. Kui vaimsus naaseb, ta haarab kinni selles olevast informatsioonist ja kannab üle oma DNA seesmusesse, mille saadab kehastumistesse, uute seikluste otsinguile. Ehk teisi sõnu, teie Akaši on alaliselt planeedil Maa.

Kuid lubage nüüd küsida, kui see on nii, miks siis mõned mäletavad enda olemist mingil teisel planeedil? Vastus peitub selles, et mõningad teie seast meenutavad Plejaadlaste energiat. Mõned mäletavad, et on kunagi sellest läbi käinud. Millegi tõttu see annab teile lootust. Te mäletate seda, kuna olete saavutanud mingil ajal DNA 88% effektiivsust, just seetõttu olete nüüd siin. Teile on tarvis meendusi siin toimuvast, seetõttu te ei lase käest sellisel võimalusel.

Kes seda teab, kui kaua võib see veel kesta? Sellel pole mingit tähendust, kuna olete jäämas siia kogu selleks ajaks. See on – vaimsuse mälu, aga mitte DNA raku mälu Akašis.

Vaimsuse mälul on tegemist kogu eluga, kõikjal ja igal pool. Lõppude-lõpuks võite meenutada, et olete igavesed.

Kelleks olite viis miljonit aastat tagasi? Ka see saab teile teada. Kas tõemeeli tahaksite teada, kust on tulnud teie vaimsused?

Vastuseks on – nemad on vaba valikuga planeetidelt, mis on läbinud küpsuse staatuse. Nemad ei tule mitte mingist Loomise Lätte taevasest vaimsuste varalaekast, vaid teistest kohtadest, millistest on läbi käinud. Vaat, kes te olete, mu kallid.

Ja neid, kes on saalis ja neid, kes lugemas või kuulamas, poleks siin, kui neil poleks vastavat vaimsuse mälu atribuuti, mis on hakanud tegutsema.

 Tuleviku külgetõmbav jõud

Selline vaimse küpsuse atribuut on sedavõrd külge tõmbav, mu kallid, et te pole võimelised selleta hakkama saama. Teil on teada, mida tunnetate, kui jõuate kohta, kus olete Jumalaga ühesed. Olete seal olnud ja olete seda teinud ja olite neil esimestel planeetidel, mis said neid seemneid. Nüüd olete ärkamas ja aegamööda meenutamas, mis asi see on, jupp-jupi haaval. Olete konfliktses võitluses, olla inimesena ja samas teada, mis võib oodata eespool ning mida olete suutelised ära tegema. Mõneti on pettumusi ja mõneti on keemiline tasakaalutus. Viimase paari aasta jooksul paljud isegi surid, kelle seas ehk olid isegi teie sõbrad või kallid inimesed. Te polnud selleks valmis. Tahaksin ütelda, kui te pole veel kuulnud, et nemad on naasemas. Põhjuseks, miks nemad lahkusid, seisneb selles, et neil oleks võimalus alustada puhta lehena, uuenenud energiaga. Nemad pidid lahkuma, mu kallid, et valmistada teile ette naasemise tee. Ja see oli vahetult seotud aastaga 2012. Nemad lahkusid vastavuses määratud kavale – lahkuda varem, et valmistada ette teile naasemise tee. Nagu näete, on olemas grandioosne süsteem, mis väljub hea tahte voli raamidest. See süsteem on kiirgamas suurimat Loomise Lätte armastust, millist te pole võimelised isegi ette kujutama.

Ta on kiirgamas tunnustust teie vastu ning on ootamas, et saaksite Jumalaga üheseks. Isegi veel enamgi – vastavalt DNA effektiivsuse protsendi tõusuga, teie vaimsus saab Kesksest Lättest üha enam loovat energiat. Selline on inimvaimsuse evolutsioon, mis viib bioloogia piireist kaugele välja, kaugele teadvuse piiridest ja see on ilmaruumi Loomislätte käepigistuse taoline.

 Tärminid – need on problemaatilised.

Olen lõpetanud  käesoleva vestluse vaimsusest. Nüüd olete teadlikud, mis on toimumas. Ehk tahaksite veel teada, kui palju kulub selleks aega? Väga-väga palju (naeratus).

Mu kalli,see on alles algus. Olete alles teisel aastal (2013 oli häälestuse ja tasakaalustamise aasta, 2014 oli esimene aasta). Nüüd hakkate aegamööda märkama inimese vaimset küpsemist, oleme sellest rääkinud korduvalt. Asjad, mis on tänapäevases inimeses suuresti tasakaalust väljas, hakkavad ajapikku tasakaalustuma ja küpsema. Praegu tume energia on otses mõistes võitlemas ellu jäämise nimel. Ning, lõppude-lõpuks näete, kuidas kõik hakkab muutuma, isegi poliitikas. Hakkab ilmutuma tasakaalustumine, mõistmine ja tarkus.

Järgmises kehastuses juba mäletate, kes te olete – selline on minu lubadus. Ehkki te siis ei meenuta enam nüüdset nime, või mis inimene olite, kuid meenutate, et olete olnud siin ja olete tagasi tulnud, jätkate sellega, mis jäi kunagi pooleli. Saab teist laps, kes on targem ja täiskasvanum lastest, keda tunnete tänapäeval. Te ei tee enam vigu, milliseid olete teinud seni., mitte ühtegi neist. See on juba uus tarkus, mis tuleb teiega kaasa. Vaimsuse mälu säilitab teid hulga kauem, kui tavaline Akaši. Teie lastes on see juba olemas, mida olete kogemas teie. Nii see hakkab tööle.

Vaimsuse alusmälu hakkab viima teid edasi, läbi rahu loomise Maa peal, küpsustasemeni.

Ehk oli tänane kanaldus teie jaoks liiast esoteeriline? See on normaalne. Võtab veel aega, kuni hakkate mõistma. Vaadake koos minuga seda  umbes miljon aasta pärast.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga