Kaasasündinud on avanenud – Portland, Oregon 22.november 2014

Lee Carroll: Seda sõnumit peaks lugema mitmeid kordi, sest selles kanalduses avaneb muutuste üks põhjustest, mis sünnib üksnes uutes energiates. Kas on mõeldav selline asi, et teie „mõistuskeha“ (kaasasündinu) oleks programmeeritud looma seda, mida teile enam tarvis ei lähe?See on tänase kanalduse teemaks ja see puudutab just vana programmi, mis on mõjutamas teid kõiki viimseni. On kätte jõudnud aeg programmeerida kõike seda ümber.

Ma tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest. Seekord tahaksin avada teie ees väga olulise süsteemi, kusjuures selliselt, kuidas ma pole veel seni teinud.

Nimetame seda “Kaasasündinu informatsiooni alguseks”. Seda teemat oleme juba puudutanud ühes eelmises sõnumis nimega „Salapärane Kaasasündinu“. Peale selle oleme andnud mõningaid atribuute ning seekord tahaksin laiendada ja täiendada senist informatsiooni.

Suurepärane Kaasasündinu. Kallid, tahaksin rääkida protsessist teie kehas, mis pole üksnes salapärane ja käimas mitte kolmemõõtmelisuse ulatuses, vaid külaltki tabamatu, sest te pole võimelised seda määratlema. Ometi ta on teile kuuluv ja sedavõrd, et nimelt ja tegelikult ta on teie ise. Te ehk küsite: Krayon, kuidas saab olla, et minu seesmuses on miski, mis pole mulle endale teada?Vastuseks ma kordan, teie DNA on töötamas täiel võimel – selles on kogu lugu.Teie teadvus pole veel sünkroonis mõningate asjade reaalsusega, mis teevad teie seesmuses tööd erilisel viisil. Kuid selge mõistmine sellest jõuab lõpuks ka teieni. Ümbertasakaalustamine viib Vaimsuse avanemiseni teie seesmuses. Käesolevas sõnumis on kavas rääkida sellest mõnevõrra põhjalikumalt. Alustuseks seletaks lahti Kaasasündinu mõiste.

Mis teeb Kaasasündinut meile nii salapäraseks? Salapära seisneb selles, et ta pole aju funktsioonina. Ja veel, see on üks neist vähestest keha osadest, mis pole allutatud kesksele olemusele. Seda on teil raske ette kujutada, kuna seda süsteemi pole avastatud, ega pole meditsiinilisest seisukohast kindlaks määratud. Kuid ta on esile tulemas üha enam ja enam. Pole kuigi kerge selgitada, mida kätkeb teie DNA. Teie kehas olevad triljonid DNA molekulid on pidevas ühenduses teine teisega, lakkamatult ja katkematult. See peaks teile vihjama, mida tegelikult DNA on tegemas. Kust on sinu kehal teada, milliseid rakkusid temale tarvis ja millises kohas? See on teada Kaasasündinul ja ta vastutab kõige eest juba alates sinu sünnist. Võiks ütelda, et DNA  on tõeline esoteeriline juhtimise keskus. See on väli, mis on ümbritsemas triljoneid osi, triljoneid sinu DNA’sid, millised on teadlikud sinust, kui ühesest tervikust. Kõik DNA’d teevad koostööd oma ühese välja vahendusel, mis on kui ühene süsteem, mille nimeks on Kaasasündinu.

Võiks öelda, et et see on kõikide rakkude kombinatsioon, mida võib võtta kui ühte tervikut, mille nimeks oleks mõistusega keha ehk Kaasasündinu. Mõistusega kehasüsteem hõlmab sinu füüsilise keha igat osa. Tuntud, kuid tabamatul viisil toimub lahenduse leidmine Kaasasündinu abil, mida kasutate lihastestimise aegu kinesioloogias. Selle kasutamiseks on hulgim teisi viise – lahtimõtestamine, rääkimine kehaga, koputamised ja palju muid viise. Kõik need viisid kokku on – side loomine mõistuskehaga. Seda on edukalt kasutatud teada saamiseks, mida on mõistuskehal teile öelda. Need, kes on omandanud neid protsesse, on teadlikud, et on suhtlemas keha mõistuskehaga. See on väli, mis kujutab üht tervikut DNA’d, aga mitte eraldi olevat organit või nääret, ehk isegi aju.

Kaasasündinu on mõistusega dubleeriv süsteem.

Esimesena, mida tahaks rääkida Kaasasündinust, on see, et ta on üle keha jaotatud süsteem, millel on teada enam, kui oli kunagi varem teada mistahes muul keha süsteemil – närvi või südame süsteemil. Kaasasündinu on kõikjal – küünte otstest kuni juuste otsteni. Kaasasündinu on kõikjal, kus on olemas DNA, igas vormis, milles on olemas DNA. Ta on unikaalne ja see oled sina.

Nagu olen maininud, et meditsiini jaoks ta muutub üha tõenäolisemaks, kuna nad on seda nägemas taas ja taas, kuid seni veel ei mõista seda. Tooksin ühe näite: Raske õnnetuse tõttu inimesel on raske jäädav seljaaju vigastus. Oleme korduvalt rääkinud sellest ja oleme väitnud, et seljaaju närvid ei asendu uutega, ega taasta sidet – kas pole veider? Kõik muu üle keha on programmeeritud taastumisele, kuid seljaajus rakud ei taastu. Vigastatud jäse on võimeline taastuma, aga seljaaju närvid pole võimelised taastama sidet. Oleme samas rääkinud, et saabub aeg, kus taastumine hakkab toimuma ja sellest, et see kõik saab tuleva tuleviku evolutsioneeruva inimese osaks.

Räägime  sellest, kuidas on asjad praegu. Kujutage pilti – Olete näinud ja teate inimest, kellel on halvatud jäsemed. Ratastoolis istuv inimene pole võimeline liigutama käsi, või jalgu, vaid üksnes pead. Kuigi temal on vigastatud enamus seljaaju närve, mis kindlustaks mistahes liikumatust, kuid kehas on töötamas need osad, mis on sõltuvuses ajust ereldatud närvidest. Südame lihased jätkavad pulseerimist, kuigi on teada et sünkroniseerimise impulssid on saabumas ajust. Mida see peaks tähendama, teie arvates? Teadusel on olemas sellele vastus, kuid vaid, südame suhtes. Ometi seedimine ja taastumise funktsioon on töötamas jätkuvalt, ei lakka enamus funktsioone keha osastöötamast, mis on kaelast allpool – kuigi aju pole võimeline saatma sinna signaale. Kuidas selgitate seda.? Meditsiinil on südame kohta  hea selgitus, kuna ta on seda kõige enam jälginud. Meditsiin räägib, et süda võib töötada autonoomselt. Nemad väidavad, et süda saab olla autonoomne seetõttu, et ta suudab tuksleda tänu sinoatriaalse sõlme rakkudele. Selline on meditsiini seletus Kaasasündinu kohta. Kusjuures on täheldatud sügavat dubleeruvat töösüsteemi. DNA välja dubleeruv reservne süsteem just ongi säilitamas teie elu. Teie keha DNA väli on seotud ajuga, signaalid edastuvad kvantilisel teel jätkuvalt. Sinoatriaalne sõlm on närvilõpmete antenn, mis jätkab signaalide püüdmist, milliseid edastab aju. See on sedavõrd hästi korraldatud, et kui isegi aju on surnud, siis sõlm veel mõnda aega mäletab neid impulsside sünkroon jadasid, mis on patareide lakkamatu töö põhimõtte taoline. Selline on Kaasasündinu vägi.

Kas on meeles, et teie kvantiline DNA väli on kogu aeg ühenduses oma kehaga, isegi kui seljaaju on vigastatud. Aju saadab jätkuvalt signaale, DNA väli võtab neid vastu ning edastab need südame lihastesse, seedimisprotsessidesse – kõigisse muudesse piirkondadesse, peale lihaste. Palun pöörata tähelepanu sellele veidrusele kehas ja seda selgroo trauma näite kohaselt ning te näete, et mul on õigus. See on reaalne tõestus sellisele fenomenile. Kaasasündinu, ehk mõistuskeha, püüab säilitada elu, isegi kui side ajuga on purustatud. Kaasasündinu  on hulga mõistuslikum, kui see, mida peate ellujäämise organiks –  aju. Aju on massiivne kompuuter ellujäämiseks ja eksisteerimiseks, ta kindlustab teile võimet eksisteerida siin. Kuid, ta pole siiski sedavõrd mõistuslik. Ta pole võimeline teid hoiatama, kui verre ilmub mingi kole haigus. Kuid Kaasasündinu on võimeline.

Ühene Kaasasündinu – On tulnud aeg mõelda teie DNA’le, kui ühest tervikust, aga mitte kui triljonitest osadest. Teadus isegi ei tunnista seni, et DNA on suutelised looma sidet keha kõigi osade vahel. Ta peab seda tegema, kuna tarvis aru saada, kuidas kõik töötab. Kuid selle kaunidus, mida teile anname, on aju poolt juhitav keha, mis on loomas silda Kaasasündinuga. See sild läheb läbi alateadvuse, ning viib aega, kus teist saab iseenda alateadlik tervendaja. Siis te teate mitte üksnes seda, mis on toimumas teie kehas, vaid omandate hulga suurema mõistmise oma Akaši energiatest. Kaasasündinul on olemas omapärane programmeering ning teil on tarvis saada teada, millele ta on programmeeritud ning uue energia tulekuga, teil on tarvis seda programmi ümber kirjutada.

Programmeeritud ellujäämisele – Kui inimaju on programmeeritud mateerialiku keha ellujäämisele, siis Kaasasündinu on programmeeritud vaimsele ellujäämisele. Teil kerkib küsimus: Milles on siin vahe? Kehalik ellu jäämine on võimalus pääseda teid jälitavast tiigrist – leida toitu ja katusealust. Ta annab teile loogikat, et mõista asju ja jääda ellu. Vaimne ellu jäämine on hoopis muu asi ja see on esoteeriline. See on sootuks tõsisem ellu jäämise viis. Ta viib edasi inimkonna vaimset evolutsiooni ja kindlustab teie DNA tööd kõrgemal tasemel.

Ehk selgitaks seda teile. Kaasasündinule on teada, mida teadsid iidsed ja temale on teada plaani grandioossus. Teil on teada, et ta on suhtlemas Kõrgema Minaga. Temal on teada, kui kauaks on olla inimkonnal selle planeedil. kuni on suuteline tegema otsust saada planetaarseks abituriendiks. Kaasasündinul on teada see ja see on teada ka teie DNA’l. Milline on Kaasasündinu peamine direktiiv? See seisneb selles, et teha teie jaoks kõike vajalikku, võimaldades hulgim võimalusi vabaks valikuks, kindlustada teile ärkamist, seega, võimaldades inimkonnale ületada sild tava ellujäämisest ning liikuda ülestõusva planeedi staatuse poole. Selline on peamine direktiiv.

Vaimne ellujäämine võimaldab potentsiaali Maa evolutsiooniks ning kõik on keerlemas selle ümber, kogu kavandatu on selle jaoks. Kaasasündinu on kavandatud selliselt, et ergutada teid liikuma edasi kõikvõimalikel viisidel, vaba valiku süsteemi piirides ja üksnes vaimse teadvustuse poole. See kõik on see, milles on Kaasasündinu määratlus. Kas näete nüüd kuivõrd grandioosne plaan on selle taga?

Teile on sisse ehitatud navigeerimise süsteem, et aidata teil luua teekond oma potentsiaali rakendamiseni. Protsessi käigus ka Kaasasündinu on ületamas silda mateerialiku keha keemiani, kuid see toimub teisel viisil. Kaasasündinu vastutab spontaanse remissiooni eest, ootamatu paranemise eest. Nüüd siis teate, kust see tuleneb. Kas te tõesti arvasite, et see tuleneb aju tööst? Kuidas saab haigus kaduda hetkega? Kas on võimalik, et mateerialik keha saaks hetkega end puhastada millestki, mis on sedavõrd tasakaalust väljas? Kas liitekoed saavad kasvada sellises tempos, et tervenemine saaks toimuda hetkeliselt?

Ma kirjeldasin vaid teile seda, mida on palju kordi nähtud haiglates – taas ja taas. Sellistel juhtudel on tehtud röntgenpilti, kontrollitud andmeid, tehtud keemilisi analüüse. Meditsiin polnud võimeline kuidagi kinnitama, et toimuv on normaalne asi. Isegi neile, kes on vaimsed inimesed, peaks see olema ime. Neile, kes on toetamas teaduslikku seisu, see jääks seletamatuks asjaks. Selle toimumise kauniduseks on see, et teostus tegelikkuses on seletatav. See on Kaasasündinu imetöö. See on, et teie isiklik keha on säilitamas teie elu. See on  sügav ja imeline dubleeruv süsteem. Selline vägi on teie kätes. Kui Kaasasündinu hakkab lõpuks looma silda kehaliku Minani, siis inimolevus, millist tunnete tänavu, lakkab olemast. See, kes astub tema kohale, on hulga pikaealisem, on võimeline taastuma ja kasvatama kaotatud jäsemed tagasi. Selline oli kavandatus ja teostus, mu kallid – see peaks tooma teile asja mõtte esile.

Kaasasündinu programmeeritus vanale energiale – Nüüd, kui olete teadlik, mis on Kaasasündinu, siis ehk räägiksin sellest, millele ta oli programmeeritud möödanikus. Krayoni esimeses raamatus (1993) ma rääkisin millestki, mille eest on vastutamas Kaasasündinu. Ma ütlesin: ´´On tulnud aeg loobuda oma karmast“. Karma on energia, mida kannate kaasas, kui eelmiste elude kogemust, ning tirite seda läbi eesriide uude kehasse. See on lõpuni viimata teostuse energia ja see ongi karma. See on tõeline ja vanas energias oli vajalik. Ta on tallel DNA seesmuses ja teda juhib  Kaasasündinu. Kui ma rääkisin enne, et pead oma karma kõrvale heitma, siis see tähendas, et pead hakkama suhtlema oma kehaga, oma rakkudega. Kui teed seda, siis ütle: ´´Olen mineviku energiaga teinud lõpu ja heidan minema oma vana karma, ning liigun edasi“. Need olid esimesed juhendused minu poolt selles protsessis, mis kätkes silla ületamist kehalikult Minalt Kaasasündinule. Rääkisime siis, et sa kasutaks puhast kavatsust.

Rakuline nihe ei teostu automaatselt. Puhas kavatsus on suunatav teie rakkudele erilisel viisil ja see on sedavõrd puhas, et keha võtab seda tõena ning toimib vastavuses sellele. Just läbi selle käib vabanemine karmast. Keha võtab sind kui juhendajat, kellele on tarvis kuuletuda ning tegutseb sinu juhenduste kohaselt.

Nüüd tahaksin näidata teile seda, millest aastaid tagasi pole räägitud – nüüd on aeg tuua see välja. On oluline mõista, mida see tähendab,  seetõttu toome esile selle loogika. Kõik, mis loob programmi kehale, on täienisti juhitav vaba valiku poolt. Esmaseks valikuks on, kas täita ellujäämise juhendit, mis lähtub ajust, või mitte. On olemas vaba valik, kas uskuda antud sõnumit reaalsusena või mitte. Seega, uues energias esoteeriline valik ei tulene automaatselt enda kehalt. Vaba valik tähendab, et on tarvis pöörduda oma jumaliku teadvuse poole, ning anda korraldus oma Kaasasündinule liikuda uude energiasse. Kas see tähendaks seda, et, olles vana vaimsus, pääsed uude energiasse, kus karmat pole enam tarvis, kas Kaasasündinu ise heidaks karma minema? Vastus sellele on, ei. Kaasasündinu on ootamas sinu juhendust. Teadvuse nihet pole programmeeritud DNA’sse, see kõik on valiku vabaduse teemaks.

Pane tähele – nüüd tuleb tänase õppetöö olemus. Kaasasündinu jätkab toimimist omal viisil ja kogu enda mõistuslikkuse ulatuses, seda seni, kuni saab uusi juhendusi. Kaasasündinut on tarvis programmeerida ümber, kuna temal on eelistus vanadele energiatele. Ta on toiminud selliselt kogu selle aja jooksul, kui oled olnud inimesena. Tema kavanduses oli toimida selliselt, et teha teatud asju teatud viisil. Nüüd on tulnud aeg kõike seda muuta. Inimteadvus on selle muutmise võtmeks. Nii on see alati olnud ja nii see jääb alati olema. Sinu vabat valikut on tarvis selleks, et programmeerida Kaasasündinu juhenduste kogumik ümber.

Esimeseks juhenduseks uues energias, mida olen kuna iganes andnud, oli karma kõrvale heitmine. Ja nüüd annan uue – Programmeeri oma Kaasasündinu ümber otse nüüd. Ümber programmeerimine teostub läbi su enda teadliku kavatsuse ja see polegi nii keeruline. Sinu enda teadvus on puhta kavatsuse abil keha muutmise valitseja ja Jumal. Oled alati teadlik olnud, et oled võimeline muutma oma keemiat, ning tervendama oma keha, seega suhtlus oma Kaasasündinuga on selle võtmeks. Nüüd see saab veelgi komplektsemaks. Edasi selgitan teile, mida kujutab endast vana programm.

Teie vägi – Selle töö käigus sa pead rääkima oma Kaasasündinuga, kui oma hea sõbraga, kui inimolevusega, kes on sinu ees. Kujutle, et sul on kavas vestelda oma hea sõbraga. Kas sa oleksid rääkinud temale üht ja sama, taas ja taas? Muidugi mitte. Sa oleksid usaldanud oma hea sõbra mõistust, kes on suuteline kuulama ja mõistma sind. Sama usalduslikkust on tarvis avaldada ka oma Kaasasündinu suhtes. Kaasasündinu on sinu mõistusega keha, ning on tulnud aeg, et sa programmeeriks ümber temas oleva vaimse ellujäämise. Seda on tarvis seetõttu, et Kaasasündinu pole ületanud uue energia märgist koos teiega. Uude energiasse on üle tulnud teie teadvus, aga mitte teie vana raku struktuur.

Kallid, tasakaalsustus ei toimu automaatselt. Vana vaimsus, sul on mitmeid asju, mida peaksid mõistma. Kas pole huvitav, et Kaasasündinu on teadlik kõigist sinu möödunud eludest, kuid sa ise mitte? Milline süsteemi effektiivsus? Kas tahaksid teada enamat?

Energiast, milline oli sul eelmises elus, millist oled juurde saanud ja millist oleksid saanud võtta rakendusse selles elus. Me oleme sellest kord rääkinud. Juurdepääs teie Akašidele toimub teadvuse vaba valiku läbi ja läbi suhtluse Kaasasündinuga. Lihaselik testimine, koputused, vestlus kehaga, tõlgendused, afirmeeringud – see on kõik, milleks olete suutelised väljaspool kehaliku inimaju loogikat, millega käivitate koostööd Kaasasündinuga. Et realiseerida olev potentsiaal täiel määral, pead oma reaalsuses mõtlema teisiti. Olete harjunud kasutama hulkasid, kordusi ja muid lineaarseid kontseptsioone, et saaks muuta endis mõningaid asju. Aitab, enam pole tarvis. Seega, ehk räägiks sellest, mida on tarvis ümber programmeerida ja mis on Kaasasündinule suurimaks probleemiks.

Su enda keha ümberprogrammeerimine:

Esiteks: On tarvis heita minema karma. Taas rõhutan, see on number üks. Kallid, mis asi see on, mis on surumas teid igalt poolt ja mis on teie Achilleuse kannaks? Mida on sellist, mida te ei mõista? Ütlen teile – energia minevikust, millist tuleviku jaoks pole tarvis. Vabanege sellest. Kaasasündinu teeb seda, mida vaid ütled temale. Kui ta märkab selles vaimset loogikat, siis hakkab sinuga koostöösse. Ta on kuulmas seda kanaldust koos sinuga. Kaasasündinul on teada, millest oled teadlik. Sa oled teadvuse triggeriks, lülitiks, mis muudab su enda Kaasasündinut.

Teiseks: Muuda Kaasasündinu peamist direktiivi. Mis asi on see, mille jaoks on Kaasasündinu ja kas ta teeks seda, millel pole mingit mõtet? Sellest on mul soov rääkida ja otsekohe,see on olulisem päeva avaldus.

Kallid, on olemas süsteem, nimega reinkarnatsioon, mis on käesoleval aja vaimse arengu liikuma panevaks jõuks planeedil. Elate oma kehastuse läbi, saate teada mõningaid asju ja lahkute. Olete ümberkehastumas planeedil ja oma DNA seesmuses, ning Akašis on tarkus, millist olete kogunud eelmiste eludega. Iga kehastus annab teile üha enam tarkust ning teil on olemas valiku vabadus – kas võtta kasutusele need või mitte. See tuleb uue potentsiaalina juba sünni hetkel teile kaasa. Vana vaimsus kannab endas hulga enam esoteerilist tarkust, kui uus. Kas mõistad seda, kas mõistad hästi? Sa ise, olles vana vaimsusena, olid seal ja oled teinud ise seda kõike. Kas oled näinud planeedil uustulnukaid? Nemad ei suuda mõista, mis milleks on. Iga kehastus kogub tarkuse kogusse juurde. Kui sa oled täna siin, siis see on märgiks, et oled vana vaimsus. Arva nüüd ära, mida teeb Kaasasündinu sellega?

Kaasasündinu vana programm – Kaasasündinu on õppinud seda kõike tegema ja seda oli temalt oodatud vanas süsteemis. Oled surmaks valmis? Et saada vilistlaseks, oled kogunud tarkust, oled liikunud järgmise elu nimel kõrgema vaimse teadvuse suunas. Selleks oli tarvis lühikest ja viljakat elu, et reinkarneeruda kogutud tarkusega. Mida kiirem õppimise tsükkel, seda kõrgem planeedi potentsiaal, seega sellega kaasneb ärkamine kõrgemates vibratsioonides, vaimse evolutsiooni kütkeis. Kas mõistate juba, mida võib sellest järeldada? Kaasasündinu, nagu on see kavandatud, kingib teile lühikesi elusid. Milline süsteem!

On oluline, et te mõistaksite, mida see tähendab. Vanas teadvuses see oli liikuma panevaks jõuks valgustumise poole. Võtmeks sellele oli Vana Vaimsuse korduvad kehastused. Lubage neil saada kogemusi ja tarkust. Lubage neil naaseda planeedile, et saaksid võtta kasutusele saadud tarkused. On oluline pidada meeles, et vana energia ei võimaldanud planeedi võre vahendusel realiseeruda tõeliselt ja võtta kasutusele jooksva kehastuse tarkust. Seda õnnestus kasutusele võtta alles peale korduvaid inkarneeringuid ja läbi DNA, mis tegi tööd üksnes kolmandiku jagu oma potentsiaalist.

Kuid alles 2012 aasta pööripäeva aegu saite ületada märgise ning jõudsite teadvuse sellisele tasandile, millest rääkisid kõik iidsed prohvetlused. Kallid, just seetõttu ma olen siin. Just nüüd avanes teil võimalus teha seda, millest me rääkisime juba 25 aastat tagasi, kui esmakordselt ilmusin siia. Teie DNA hakkab avanema ja arenema. Oleks hea, kui kõik räägiks oma Kaasasündinule, et teil pole enam vajadust muunduda läbida surma, et võtta kasutusele kogu olev kogemuslik tarkus. Nüüd on käimas uus protsess, mis erineb sootuks kõigest, mis oli möödanikus. Planeedi võresse kandub mitte üksnes käesoleva kehastuse tarkus vaid saab kasutusele võetud sealt kõik, mida olete õppinud päris algusest peale. Kogu teie tarkuse täius, mis on tallel Akašis ja kõik kogutud teadmised, saavad kättesaadavaks reaalse aja Maa energias. Lühiajalised inkarneeringud pole enam teile vajalikud. Kuni teie DNA on kasvatamas oma effektiivsust, võite teha sama, olles jätkuvalt siin. Hetkel, kui olete saavutanud 36% effektiivsust (vaadake numeroloogiat), protsess jõuab lõpule. Peale selle teil avaneb võimalus jääda siia väga-väga kauaks.

Kallid, Kaasasündinule pole see teada. Tuhandete aastate jooksul ta on arendanud planeedi vaimse potentsiaali kasvu, kasutades lühiajalisi reinkarneeringuid. Kaasasündinu peab sellest teada saama ja just teie saate seda temale edasi anda. Pikemad kehastumised on võti planeedi evolutsioonile. Kallid, kui teil ei tuleks pidevalt sündida ja taas kasvada suureks, siis saaksite saavutada palju enamat – kas see pole loogiline mõte? Jääge kauemaks.

Paljud Maa peal ütlevad: ´´See on rumalus., kõik on sündimas teatud viisil, seega kõik jääb endiseks ja samal viisil“. Kuid see on vaid  vana traditsioonilise mõtteviisi järgimine. Olete võimelised programmeerima oma kehas ümber enamus kõike. Paljud teie seast on teadlikud, et oma isiksust olete muutnud täienisti ehk isegi – oma inimloomust. Olete muutnud kehalikku struktuuri. Nende seas, kes on lugemas neid ridu, leidub selliseidki, kes on peatanud oma vananemise. Jutt ongi sellest, selle tõestusest, et kõik asjad on reaalsed. Võtmeks vananemise peatamiseks, millisena seda mõistate, on Kaasasündinu ümber programmeerimine. Teie keha on loodud selliselt, et te vananeks, isegi vastupidiselt tervele mõistusele. Teie keha raku struktuur oli loodud selliselt, et ta suudaks noorenduda ja ta saab sellega suurepäraselt hakkama. Kas mõistate? Kaasasündinu töö on muuta seda, kuid selleks on temale tarvis signaali. Selleks on vaba valik ja just sina oled see, kes on võimeline sellega toime tulema, aga mitte tervendaja, mitte kanaldaja ega mingi vahendaja. Just nimelt, sa ise pead looma side Kaasasündinuga. Ütle vaid Kaasasündinule: ´´Ma ei pea surema selleks, et kasvada vaimselt.“. Seda teha võid mistahes viisil. Õpi looma positiivseid affirmatsioone.

Astu kehaga ühendusse mistahes protsesside läbi, millist oled omandanud. Ole valmis looma suhtlust mõistuskehaga. Ja kõige uhkem on, et sul pole tarvis milleski veenda oma Kaasasündinut – ta on teadlik. Ta on ootamas sinu pöördumist ja nähes progressi sinu teadvuses, viib täide sinu soovi. Kas panid tähele – Kaasasündinu on teadlik sinust – ta on ju mõistuskeha. Kuid, tema pole sellest teadlik seni, kuni sa ei pöördu tema poole. Kaasasündinu on valmis koostööks. Kui vaid märkab midagi uut, siis kohe täiustab sellega vaimse evolutsiooni teekonda. Selle tulemusel eluiga pikeneb tunduvalt. Mõned ehk ütlevad: Ma pole kindel, kas ma tahan seda. Kui arvate selliselt, siis olete sattunud vana paradigma õnge otsa, mille kohaselt ea pikenemine võrduks tervise probleemide tõusuga. Selliselt olla ei tohi, seega, järgmiseks olgu – jää terveks seni, kuni ei vanane (muiates). Noorenemine pole koormav, kui see on pilgeni täis armastust. On see uudne? On, kuid samas  külaldaselt mõistlik, et see saaks hästi töötada.

Kallid, teile sai just antud atribuut, millist pole saanud anda inimkonnale veel kunagi varem, täna kuulsite sellest esmakordselt. Selle energia saamise nimel pidite ületama 2012 aasta energia, läbima 2013 aasta energia ning pääsema 2014 aasta energiasse ja sealt tänasesse energiasse. On käes aeg teada tõde – olete võimelised hoidma kontrolli all hulga enamat, kui olete seni õppinud. Vaat millist väge te valdate. Saate seda uskuda üksnes siis, kui näete ise kõike. Muidugi, kõik olete unikaalsed, kuid pole suutelised äratama endas Kaasasündinut ühtsel viisil, igal ühel on oma individuaalsus ja oma unikaalne vaimne teekond.

Kallid, ma tean teid igat ühte. Planeedi vanad vaimsused, ärgake, ärgake uuele protsessile ja uuele eluviisile. Sellega saate kahekordistada oma eluiga ehk enamatki. Ärge kartke ümberringi toimuvat. Leidub ka neid, kes pole nõus toimuvaga ning tulemuseks on, et neil ei õnnestu seda teha. Nemad ei mõista seda. See, et te ei vanane, aga nemad vananevad , see võib neid ära ehmatada. See ei jää nii igaveseks. – kogu inimkond saab teada, et see, mida räägin teile täna – on tõde.

Ja nii see on…

Krayon

 Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga