KAS ON VÕIMALIK ET AJALUGU KORDUB?

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Esmapilgul võib see nii tunduda. Ja täna sellest räägime.

Kas siis kordub?

Jah kordub, ja see on selge teie ajaloolasele ja  mistahes sotsioloogile. Nad ütlevad, et vaadake planeedi ajalugu, siis näete, et kõik on kordunud. Sõda on järgnenud sõjale  ja seda eoonide ajast alates ja see toimub meil ka käesoleval ajal.

Teil oli Esimene maailmasõda ja sellest oleks piisanud, et edaspidi oleksite saanud nautida rahuaega.                                                                                                                              

Kuid kui Esimene maailmasõda lõppes, siis kogusite end selleks, et alustada uuesti Teise maailmasõjaga ja samadel põhjustel. See isegi ei ole kordus, vaid pigem lõputult jätkuv protsess. Siit ka ennustus Kolmandale maailmasõjale. Kuid iidsete rahavaste ennustustes ei ole juttu kolmandast maailmasõjast, pigem oli juttu lähenevatest hämmastavatest muutustest.

Aastate 2000 ja 2012 paiku toimusid planeedil suured muutused. Mõnedki nägid neis lõppu sõdadele. Aga see oli puhtalt eelarvamuslik nägemus ning see polnud see, mis tegelikult tuli.

See pole enam teie vaarisade Ilm. Ja ma ei räägi tehnoloogia uuendustest vaid räägin teie teadvusest.

Ajaloos on tsüklilisus ja see töötab mõõtme seaduse kohaselt ja oleneb teie hetke teadvusest. Aga kui teie ühisteadvus ei muutu, siis see loobki taas ja taas sõdu. See on nagu ringraudtee, mis pidevalt tiirleb ümber jõulukuuse ning ajalugu ajaloolasete silmis ongi selle raudtee taoline.

Oleme rääkinud teile, et teie tulevik võib olla polegi selline, millisena te arvate seda tulevat. Selles võib esineda hulga tuleviku variante/potentsiaale ja need kõik on teile avatud. Millist varianti neist valida, see oleneb sellest, milline on inimese mõttemaailm ja teadvus. Seega see, mis hakkab toimuma tulevikus, oleneb paljus sellest, mida ja kuidas inimene hetkel mõtleb.

Kas olete suutelised oma mõttemaailma üle vaatama.?

Kui räägite minevikust, olevikust ja tuleviku reaalsusest, siis see kõik  resoneerub nüüd, hetke mõõtmes.

Sellest arusaamine on keeruline, teile peaaegu  kõigile.

Kui räägite tulevikust  nüüd ehk hetkel, siis saate energeetiliselt pääseda sellesse tulevikku. Kuid teid seda tegemast piirab see, mis toimub hetkel, nüüd.

Oleme teile varem rääkinud lumepallist, mis võib olla teie tulevik.

Selles lumepallis on kunagi käivitatud sõjad.

Aga kui loote nüüd uue palli, kas see erineb senisest, ehk milles ei ole sõda?

See võib viia teid segadusse.

Kuid käesoleval ajal, teil on uus teadvus, millist ei olnud seni planeedil.

See võib isegi vahetada välja raudtee, mis keerleb ümber kuuse. Ehk äkki raudtee ei tiirlegi enam ümber kuuse, ehk ei tee enam pöördeid, võib olla rong on väsinud tiirlemast kogu aeg ümber kuuse?

Võib olla sünnib ajaloo muutus või kordus ikkagi jätkub?

Seni inimolevused ei püüdnud lõpetada olnut ning  jätkasid disfunktsionaalsusega. Kuid nüüd on teie teadvus muutumas.

Mis tuleb endise asemele?

Kuidas senised sõjad on  mõjutanud riike ja tsivilisatsioone?

Nüüd enam ei ühineta, ega olda kellegi poolel.

Pigem küsitakse, et  kuidas saaks lõpetada sõjad?

Pigem küsitakse,  kuidas aidata põgenikke ja kuidas korvata kahju?

Selline ongi erinevus uues energias ehk selline ongi liikumine uuel raudteel, mis ei jätka  pidevat ringlemist ümber kuuse. Teie evolutsioon jätkub, ega jää kinni vanadesse energiatesse.

Põlisrahvad tegid vihjeid aastatele 2000 ja 2012.varem  näinud. Olete loomas uut teed – otse valgusesse, ega ei sõida enam ringteel, lakkamatus pimeduses. See ei ole enam vaarvanemate Ilm.

Üle planeedi, kas kanalduste abil, metafüüsika abil, või intuitsiooni läbi, olem rääkinud teile, et teie teadvus on muutumas. Tulevad sootuks teist laadi liidrid. Inimkond on väsinud vihkamisest, disfunktsionaalsusest ja  vajab rohkem funktsionaalsust ja mõistmist. Tulevikus ootab teid uus informatsioon, milles on uued lootused planeedile ja on veel palju, millest teile rääkida.

Uus lumepall on hakanud veerema, aga see veeremine võib kesta mitmeid põlvkondi.

Ärgake. Teie vaimsus on teie päralt. Aeg on selleks küps.

Kas loovuslus kontrollib teie tulevikku? 

Paljude arvates seda ei toimu, kuid samas teatud hulk teist arvab, et kontrollib. Ja  teatud hulk intellektuaale ütleb, et tulevikus on olemas mingit laadi simulaator, milles te kõik olete ning mille üle tõesti peaks olema teatud kontroll. Seega, tuleviku kohta on teil palju arvamusi.

On olemas Kõige Olemasoleva Looja läte, millest olete tulenenud nii teie, kui ka kogu loovuslus. Siit tulebki teie arvamus, et loovuslus kontrollib teie tulevikku. Kuid seda ei saa olla, see idee on vastuolus iseendaga.

Sellegi poolest on põhjusi, miks esitada selline küsimus. Toon teile siin ühe neist.

Krayoni väitel tulevikku muuta ei ole võimalik, kuna loovus annab inimesele võimaluse leida ise oma olemus, leida oma valgustumine, oma evolutsioon ja devolutsioon. Kuid sellegi poolest on kanaleid, kus räägitakse, et kõik leiutised antakse inimestele siis, kui nende järel on vajadus, mitte varem.

Kas see ongi kontroll tuleviku üle?

Kas on see teatud määral reaalne, või on vaid idee?

Mina aga ütlen teile, et oma  tulevikku saate te ise määrata, kuigi see võib teile näida  esoteerilise lähenemisena.

Pöördun nende poole, kes on huvitatud tehnoloogiast. Te avastate selles midagi erakorralist, te avastate kõrvalekaldeid tehnoloogia evolutsioonis. Samas kõige tõenäolisemaid asju te ei ole kunagi märganud.

Jaapanlaste õhulohed olid tuhat aastat enne, kui vennad Wrightid suutsid lennata ja nad  ennetasid selles prantslasi paari nädala jagu. Sellised avastused käivitusid üle planeedi ja näiliselt ühel ajal.

Need ei tulenenud evolutsiooni käigust, vaid ilmnesid ühel ajal ja peamiselt üheaegselt. See tundub, nagu mingii ingel laskus taevast ja ütles – siin on idee, te olete valmis seda nüüd saama. Nii algas ühine areng ning see on toimunud taas ja taas. Selliselt tuli teile ka elekter ja kõik see toimus üle maailma.

Magnetism. Raadio.

Selles kõiges on palju vasturääkivusi, kuid nii see tuli – kes seda avastas?

Kas ikka saite leiutisi siis, kui oli seda tarvis?

Kõik oleneb uuest informatsioonist, mida olete valmis vastu võtma. Ja ka käesoleval ajal on lähenemas teile rida uusi informatsioone ning nende vastuvõtuvõtmisest olenevad teie avastused. Kõik oleneb teie tunnetusest ja mõõtmatuse nägemisest – see aitab teil leiutada. Te olete paljumõõtmeline leiutaja, kuigi elate neljamõõtmelisuses – kõrgus-laius-pikkus-aeg.

Mis  neid seob?

Kõik mõõtmed on mõõtmatus põimingus ja teie füüsikute väitel mõõtmeid on veel enamgi.

Nad  uurivad neid kvantiliselt – uurivad mõõtmeid, mõõtmete väliselt.

Samuti teil on kvantilisi biolooge ja nemad näevad raku struktuuri paljumõõtmeliselt.

Mis juhtuks, kui teile avaneksid muud mõõtmed?

See ei olegi nii uskumatu, kuigi nii kõlab. Teile on avanemas üks avastus, mida te seni ei saanud teha, kuna te oleksite seda kasutanud  relvade arengus. Seda avastust ootavad asjad, mis annavad seni olematu elektri, annavad väge, annavad külluses saastamatut toitu ja puhast vett.

Ma räägin seda selleks, et te mõtleksite sellele.

Miks seda veel ei ole avastatud?

Seda vaid seetõttu, et paljud neist on seotud paljumõõtmelisusega ja selle väega. Kõik need on mõõtmatus energias olnud alati olemas.

Tuleb uus tehnoloogia, millega hakkate tööle, aga see ei ole veel evolutsioneerunud. Jutt käib millestki täiesti uuest ja seni tundmatust. Kui hakkate nägema midagi uut, siis otsige esmalt selle atribuuti. Selle atribuut on seal olemas, seda pole keegi leiutanud, ega ole keegi ka kasutanud. Seda võite leida kas iidsete juurest, või leiate leiutajate märkmetest.

Planeedil on kõike teile vajalikku ilma saastuseta. Samuti siin on paljumõõtmelisi asju, mida te ei saa  veel näha. Et neid näha, on teil tarvis teha tohutuid avastusi, esimeseks see, et:

te ise olete paljumõõtmeline.

Hakake nägema asju, millised on risti-vastu seni räägitule, siis hakkate nägema, kes te tõeliselt olete ja milleks olete siin, planeedil. Hakkavad esile tulema teie vaimsuse osad, mis on samuti paljumõõtmelised. See võib olla küll probleemiks evolutsioneerunud teadvusele planeedil, kuna ta ei olnud teatud määral valmis selle kõige nägemiseks.

Kas Loovus loob teie tulevikku?

Ei, oma tuleviku loote  teie ise.  

 

Ja nii see on …

Krayon

 

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga