KAS ON VÕIMALIK ENNUSTADA JA KONTROLLIDA TULEVIKKU ?

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Aeg on miski, mis on teil olemas reaalselt.

Aga kas teil on võimalik, mingil aja hetkel ennustada, mis hakkab teil tulevikus toimuma?

Täna arutame seda, kuidas saab see toimuda.

Oleme varem rääkinud teile, teie aja lineaarsest aspektist. Samuti oleme rääkinud  inimese vaba valiku olemasolust, mille tulemusel inimteadvuse jaoks, võib kõik hetkega muutuda. Inimestel on alati vabadus teha valik selles, mida soovivad teha. Näiteks, kas liikuta valguse poole või mitte, kas ärgata või mitte.

Kui see on nii, siis kuidas saab keegi pääseda nägemuseni ja teada, mis võib tulevikus sündida?

Seega, kas tõesti keegi saab öelda, mis võib tulevikus toimuda?

Kas teie ühiskonnas on olnud neid, kes on saanud seda teha?

Vastus sellele küsimusele on „jaa“, kuna  mõned teist on seda teinud ligilähedasele, teised aga kaudsemalt. Need kes ennustasid ette ligilähedaselt, neil vaid vedas kokkulangevusega.

Toon ühe näite. Hopide elamispaigas, mägedes on leitud kriipsutusi kalju seintel ning mõnedki lugesid neist välja ennustusi tänase päeva kohta. Kuidas nad seda tegid, see on üks suurim mõistatus. Siin võib tõesti näida, et kaljujoonistel olid aegade tagustes, iidsete poolt tehtud ennustused, tänapäeval toimunu kohta. Isegi kui räägite põlisrahvaste esindajatega kosmoloogiast, siis nemadki räägivad üleminekust, kus olete käesoleval ajal.

Kuidas on see võimalik. Kuidas iidsed said ennustada tulevikku?

Ja imestava panev on ka veel see, et paljud iidsed ennustajad räägivad üht ja sama, kuigi pole kunagi, reaalselt omavahel kohtunud. See kinnitab, et ennustamine on võimalik.

Kuid kuidas saab seda teha?

Et paremini selgusele jõuda, vaatame teie tänasesse päeva. Kunagi oli keegi, kes alustas oma tegevust mitte seetõttu, et oli metafüüsik, vaid temale tulid nägemused  ja ta nimetas seda skaleerimiseks. Need nägemused olid tulevikust ning need olid temale võimsad. Kuna need olid sedavõrd reaalsetena, siis ta rääkis neist ka oma järgijatele, või neile, kes tahtsid kuulda sellest, mida ta nägi neis. Tema nägemused olid ülimalt sügavad ja seetõttu edastas neid kui tuleviku piltidena. Aga tema edastatud pildid ei olnud sugugi ilusad ega meeldivad. Tema poolt edastatud nägemuses mõned paigad pidid jääma vee alla, paljudes kohtades toimuvad maavärinad, mis tekitavad kaost. Ta rääkis isegi tärminitest. Paljud, kes uskusid seda, kolisid mujale. Kuid määratud tärminite ajal ei toimunud midagi sellist. Saades vanemaks ja targemas, ennustajale sai selgeks, et ilmselt ta nägi mitte tõesust, vaid tuleviku üksikuid osi tõenäosustest, mis tegelikkuses  osutusid millegiks muud.

Kas ikka see, mida olete kuulnud tuleviku aja kohta, on ikka tõene?

Teie kolmemõõtmelisuses oli alati minevik, olevik ja tulevik ja need olid lineaarses jadas. Kuid tegelikult olete paljumõõtmelised, olete avaruslikud. Kolmemõõtmelisus moonutab avarusest arusaamist, nii mineviku, oleviku, kui ka tuleviku kohta.

Mis te arvate, kas olete võimelised pääsema, nägema tulevikku ja rääkima selles toimuvast?

Võib olla näete seal üksnes suuremat hulka võimalusi või nende potentsiaale. Paljumõõtmelisuses on väga palju ajalisi suundi, kuid teie suudate neid näha vaid oma praeguse sageduse kohaselt. Seega, kas olete suutelised nägema ja kirjeldama teisi ajajooni, millised on täielikus põimingus teie omaga. Vastuseks on, et vaid teatud määral, vaid selle ulatuses, mis on põimunud teie isikliku sagedusega. Kogu avarus on põimunud teie ajajoonega. Kõik tulevikus sündiv on teie ajajoone kohased põimingute võimalused.

Just seda nägidki ja rääkisid põlisrahvad.

Paljumõõtmelisus loob avarama nägemuse toimuvast, kui mistahes ennustus. Kuna olete häälestunud oma ühele ajajoonele, siis ka ennustus saab olla üksnes teie selle aja nägemus. Kuid see nägemus ei ole teie tõelise tuleviku nägemus.

Järgnevalt toon ühe metafoori, millega saaks selgitada tuleviku nägemusi/ennustusi, milliseid edastasid põlisrahvad.

Kui vaatate oma teadvust, mis on energia, selle seondusi ja atribuute, siis milline on teie jaoks, teie teadvus – kas tume või helge? Milline ta on?

Kujutlege tohutut lumepalli mäe nõlval, mis alustab veeremist alla. Ta veereb mööda ajajoone kallakut. Ühe põlvkonna ajaga ta ei veere kuigi kaugele.

Kas veeredes alla tema energia kasvab?

1989 aastal, kui toimusid esimesed kanaldused, rääkisin teile valgustumisest, mõistmisest ja headuse energiatest. Sellest rääkisin ka raamatus  „Viimsed ajad,“ kus viimsed ajad olid lumekera koostisosad.

Lumepall veereb ja kogub energiat ja selle tulemusel hakkate nägema tema veeremise suunda. Keegi ei ole suuteline peatama tema veeremist.

Kas lumepalli veeremises saab olla tuleviku ennustust?

Kui näete lumepalli veeremist, kas olete suutelised ennustama, kuidas lõppeb tema veeremine?

Ka teie ajakera veereb otse teie tulevikku. Ta muudab teie mõistmise atribuute, millistest olenevad sõja võimalused. Ta muudab inimeste mõistmise taset. Kõik oleneb sellest, kas suudate leida üheseid lahendusi. Kui aimate, kuhu on veeremas teie elu lumepall, siis ehk teie kulgemise teekonda on võimalik oletada, ehk ennustada.

Sellest olen rääkinud teile 34 aasta jooksul. Juba alguses ütlesin, et üleminek on lähenemas ja et selline protsess on kätketud igas elupallis.

Kas olete suutelised seda enda jaoks nägema?

Teiseks teemaks on, kas tulevikku on võimalik kontrollida.

Kas olete suutelised kontrollima oma tulevikku. Mõnedele see on rumal küsimus. Rumal seetõttu, et tulevik ei ole siin, praegu, kuidas saakski kontrollida seda, mida ei ole veel olemas.

Tuletame meelde, millest oleme rääkinud varem ja korduvalt. See ehk vastaks teie teadlaste väitele – aeg on variantide seadlus, mis on lineaarne üksnes inimmõistusele.

Tõde on selles, et paljumõõtmelises Ilmas sõna on avaruslik ja avarus on sõna.

Minevik, olevik ja tulevik on ühes sõnas – avarus.

See on avaruslik kontseptsioon, mis ei ole kolme, ega paljumõõtmeline, mille kohaselt olete elanud. Seda tuleks teil teadvustada. Teie jaoks see on esialgu mõistatuslik arusaam. On üldtuntud arvamus, et aeg koosneb hetkest, nüüd ja praegu, mis teie jaoks on samuti mõistatuslik. Seega, ei tasu püüelda selle arusaamisele.

Edasi vastaksin küsimusele. et kas on võimalik kontrollida oma tulevikku?

On võimalik, kuid mitte nii, nagu arvate teie.

Meenutame košmaarset päeva, kui lennukid purustasid kaksiktornid New Yorgis. Paljud tornis töötajatest, sellel päeval ei läinud tööle, kõigil olid omad, erinevad põhjused ja ettekäänded. Ehk nende õlul istusid kaitseinglid, kes takistasid neil minna tööle. Miski hoidis neid minekust hukule.

Siit küsimus, et kas nad tunnetasid seda, mis oli tulemas?

Kas nad tunnetasid seda, mis polnud veel toimunud?

Kas teie arvates tuleviku energia on mingil tasemel ka praegu olemas ja teile tunnetatav?

Kas omades võlusõna, saate pääseda selle informatsiooni energiani?

Mis võlusõna see võiks olla?

Võib olla see on hoopis teie intuitsioon?

Ehk on võimalik arendada intuitsiooni taset, mis iseenesest on paljumõõtmeline ehk avaruslik. See aitaks märgata potentsiaali, mis on käivitumiseks valmis.

Mõnigi autojuht on ootamatult, alateadlikult peatunud ja nii on pääsenud raskest olukorrast. Sõites edasi, näevad, miks oli tarvis peatuda.

See oligi tuleviku ennustus, alateadlik. Selline oli tuleviku kontroll ning tuleviku kontroll käib läbi teie intuitsiooni.

Kuidas arendada oma intuitsiooni, seda väge, mis on võimeline tunnetama ette tulevikku?

Olen toonud teile palju näiteid sellest, mida on kellegiga juhtunud.

Intuitsioon oma olemuselt on selleks, et pääseksite oma tuleviku ohust.

Intuitsioon on ebameeldivate informatsioonide tabamiseks varakult.

Intuitsioon võimaldab teil tunnetada, teile ebakohast informatsiooni ja selle energiat.

See ei ole üksnes selle tunnetus, mis läheneb teile, vaid see on teie enda oleku tunnetus.

Mõelge vaid,  kas te saate kontrollida oma tulevikku?

Teie tulevik enamuses koosneb veel käimata teedest, te ei ole veel käinud nendel teedel.

Teie tulevik on avarus, kus on kõik olemas ja see on sile igas suhtes.

Teie teadvus ja selle energia kontrollib ja sillutab teile, teie tuleviku teed.

Kui see ei toimuks nii, siis ükski tee ei saaks olla sile.

See on puhtalt paljumõõtmeline atribuut, mille kontseptsiooniks on minevik, olevik ja tulevik hetkes nüüd ja praegu. Kuna tulevik on hetkes nüüd ja praegu, siis olete suutelised seda ka kontrollima.

Selline on teie vägi. Selline on teie vaimne pärand.

Neist asjust olen teile rääkinud kõigi 34 aasta jooksul, kuid märkama js kasutusse võtma hakkate neid alles  nüüd ja praegu. Ja see hakkab toimuma üle planeedi. Nüüd hakkavad esile tulema atribuudid, millised ei teil olnud kunagi varem kasutusel. Parimaks neist on sügav intuitsioon.

Kas te ei arva, et see võiks muuta paljut teie planeedil. Muutjateks ei ole üksnes Vanad Vaimsused, vaid ka kõik teie uus põlvkond, kellel on palju sügavam intuitsioon, millega on võimalik kontrollida tulevikku. Uus põlvkond on teadlik paljumõõtmelisusest ja see võimaldab neil saavutada parimaid tulemusi. Selline on vastus tuleviku kontrolli kohta.

Inimkond on evolutsioneerumas ja  avamas suuremat valgust.

Ja nii see tõesti on ….

Krayon

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga