ARKTUURLASTE SÕNUM VEEBRUARIS 2024

 

Me tervitame teid uuel 2024 aastal, millest saab teile paljastuslike sündmuste aeg, mis aitab ärgata paljudel neist, kes siiani on usaldanud vanu veendumusi, ehkki need on oma aja ära elanud. Ükski inimene ei saa jääda hüpnotiseerituks duaalsuse ja eraldumise illusioonide poolt. Iga inimese reaalsus on Kõige Olemasoleva Looja Lätte loovuslik teadvus.

Enamus inimkonnast on olnud ja püüavad ikka veel olla seotuna harimatute reeglite ja ideedega, seotuna liidrite ja nende seadustega, usuliste traditsioonidega, usuga duaalsesse väesse, tõstes sellega kindlust endas. Teil on raske väljuda õpetuste ja veendumuste raamidest, millised on olnud orientiirideks kogu teie elu. Paraku iga inimese evolutsiooni teel saabub hetk, kus ta peab loobuma paljudest veendumustest, millised on jätkuvalt tuttavad ja meelekohased, kuid need on takistuseks valmidusele, integreerida kõrgemaid teadvuse tasandeid. See protsess ei käivitu teadlikult, pigem on esile kutsutav Kõrgema Mina poolt, sedagi üksnes siis, kui inimene on selleks valmis. Kuna kõik, mida inimesele on õpetatud ja mida ta on uskunud, ja mis olnud kõige aluseks, see lakkab resoneerumast endisel viisil, toob esile hirmu, segadust, kahtlusi ja vastuseisu, mis panevad inimest arvama, et ta on hulluks minemas, kuna kõik, mida seni siiralt uskus, hakkab näima valena.

Seda perioodi võiks pidada „hinge pimedaks ööks“, eriti neil, kes on olnud pikemat aega tõsised otsijad ja kes uskusid, et nad leiavad vastuseid kõigele. Niisugune olukord jätkub seni, kuni inimene seisab uute protsessidele vastu. Eriti dramaatiline see võib olla neile, kes  rangelt järgivad religioosseid, metafüüsilisi, või isegi paganlikke tõekspidamisi. Mingil hetkel selline kogemine muutub asjade süüvimiseks, mõtisklusteks üleilmsete usundite üle,  tervenemise küsimuste uuringutele, mille käigus inimesel hakkab kujunema ja kinnistuma uus teadvustus, isegi siis, kui talle jääb alles osa vanadest dogmadest. Ärge unustage, et sellel rännaku etapil juhib teid alati, teie Kõrgem Mina.

Kuid paljud ei ole suutelised tunnistama seda iseseisvalt. Jumal ei ole vanake pilve peal, kes  määrab otsuseid inimestele – kas headust, või karistust. Te olete jumala nime omistanud Kõige Olemasoleva Looja teadvusele, kus inimene ise on selle teadvuse avaldumine, mis väljendub läbi inimolemuse. Mitte üksnes rumal, vaid isegi mõttetu on palvetada mingile jumala kontseptsioonile, mis on kujundatud inimese enda pale järgi, kes annaks asju, tooks sündmusi ja teeks imesid.

Kõige Olemasoleva Looja looming väljendub lõpmatult läbi inimese ja tema väljenduste, ning samuti kõiges mis üldse olemas on. Vaimne evolutsioon on enese teadvustamine, mis võimaldab avalduda üha ja aina täiuslikumalt. Kuivaid inimene saavutab ühesuse ja selle täiuse, tema mõistus hakkab tõlgendama teadvuse olekut, temale kohastel tasanditel.

Näiteks – inimesele on vaja kodu. Kui ta on jõudnud sellise teadvuse seisundisse, kus ta teab, et ta ei saa kunagi eralduda oma tõelisest kodust, milleks on Jumalik teadvus, siis mõistus tõlgendab seda väliselt kui õige koduna. Auto projekteerija ei hakka kunagi projekteerima meditsiinilisi riistu, ega kirurg hakka projekteerima karburaatorit autole. See on ka põhjuseks loobuda paljudest tuttavatest, juba vananenud religioossetest ja metafüüsilistest õpetustest, mis sunnivad palvetama ja lunima asju, mida teie arvates on tarvis teile ja paljudele teistele. Sellised praktikad töötasid edukalt evolutsiooni paljudel teatud etappidel. Need olid sammudeks teatud teekonnal, aga ei ole kohased igaviku teel. Sellised praktikad üksnes kinnistasid eraldumise veendumust.

On aeg loobuda möödaniku atribuutidest ja minna üle teadvustusele, mida tähendab olla üks Loovuslusega. Palvete asemel teadvustage, et iga inimene väljendab isiksustatud loovusluse teadvust, mille vägi on alati juuresolev kõiges, isegi siis, kui seda ei teadvustata. Selline on puhas reaalsus.

Paljud teist jätkavad elamast mõlemas Ilmas, isegi siis, kui on valmis seisma mõlema jalaga tõe ilmas. Kuid te olete tulnud Maale, et ärgata täielikult, puhastuda allesjäänud vanadest energiatest, aidata teistel teha sama ning seeläbi aidata Maa ülestõusmise protsessi.

Probleemid, mille tunnistajateks olete tänavu, on kõigest toimuva protsessi tahud, mis toovad pinnale kõike vana ja vale, millest tuleks vabaneda. Kuid ei tasu kedagi pöörata oma usku, ega sundida peale oma veendumusi, arvates, et sellega te aitate neid. Teadke, et  kes on valmis, need pöörduvad ise teie poole, kuna  sarnane tõmbab sarnast. Kui inimene on vaimselt arenenud ja tugev, siis on ta suuteline tunnetama ja eristama vanu energiaid, siis ta on suuteline kõrvaldama neid oma teadvusest. Taolistel juhtudel juhinduge oma vaimsele intuitsioonile.

Kas meeldib see teile või mitte, kas kiidate heaks või mitte, tahate või mitte, usute või mitte – on teie ees laotumas loovuslik plaan, mille osaks olete te ise.

Kuid enamus inimkonnast on veel arenemise tsüklis, kuis paljud on kaoses ja kannatavad. See toob selgelt esile teie Ilma duaalsuse. Pidage meeles, et oluliseks ülestõusu komponendiks, nii inimestele, kui ka planeedile, on puhastumine tihketest ja liba energiatest. Esimesena peavad iidsed energiad tulema esile, et saaksite neid näha ja mõista, mida need endast kujutavad ja alles seejärel saate neist loobuda, nii isiklikus, kui kollektiivses teadvuses. Nendest vabanemise protsess peab toimuma teie kõigi jaoks, isegi neile, kes ei ole sellest teadlikud. Mõned inimesed teist, samastavad end iidsete energiatega, lubades neil endaga teha tööd.  Sellest tulenevalt, käesoleval ajal, on teil kasvamas negatiivsus ja vägivald.

Need, kes pooldavad usulisi dogmasid, küsivad, et miks armastav Jumal lubab kannatusi, vägivalda ja sõdu?

Te peate mõistma, et neid asju jumalikus teadvuses ei ole olemas. Paljud vaimsed õpetajad õpetasid teile sajandite jooksul, et kogu Ilm on vaid üks Jumala looming. Kuid see ei ole päris nii, vaid see on Kõige Olemasoleva loovuse avaldumine jumaliku teadvusena.

Inimene, mitte jumal, on loonud illusoorse Ilma, milles elate ja mida kogete käesoleval ajal. Kõige Olemasoleva Looja, ei ole võimeline tekitama valu ja kannatusi oma enda mistahes osale. Loovuslus, Läte, Jumalik teadvus, sellest tuleneb KÕIK MIS ON. Ainus, ühene, sündimatu, surematu, jagamatu, kõikjalolev, kõigevägevam, kõiketeadev, avaldub lõpmatute erinevate vormidena. Kõrgema teadvustuse saavutamine on iga vaimsuse evolutsiooni otsene vajadus.

Kui inimene hävitab teist inimest, siis ta teeb seda enda fragmendiga, ehk enda osaga. Mistahes vägivald väljendab teadvuse taset, milline ei kujuta terviku ühtset elu, vaid peab ennast ja kõiki teisi eraldatuna Kõige Olemasoleva Loojast. Kuid siiski kõik toimub Kõige Olemasoleva Looja vajaduse kohaselt. Loobuge kogu minevikust ja jätke maha asjad, mis rahuldasid teie eelmist teadvuse taset. Need energiad, mis toetasid paljut teie eludes, on nüüd muutumas. Kuna vana olnu on kadumas, siis see kutsub teis esile kurbuse tunde. Kuid inimese teadvus areneb, siis  automaatselt ta eemaldub asjadest, mis olid seni temale kohased.

Pidage meeles, et iga energia püüab harmoniseeruda mistahes lähedase energiaga. Teadvus  automaatselt häälestub veendumustele ja ideedele, millised vibratsiooni poolest on ühesed, olenemata sellest, kas need on tõesed või valed, aga need tõmbavad ligi. Kui inimesel on hirm haiguste ees, siis ta tõmbab haigusi endale ligi, kuna tema teadvus haakub neisse ja käitub nende kohaselt. Teil on tarvis mõista, et kolmemõõtmelised probleemid, milliseid teadmatuse tõttu, te olete ligi tõmbanud, need ei ole teie isiklikud probleemid. Keegi ei saa olla  kunagi 100% täiuslik, kuigi kõigil on olnud loovuslik teadvus.

Seega, iga inimene, olenemata tema väljanägemisest, on tegelikkuses vaimselt terviklik ja täiuslik. Üksnes inimese rämedus seob teda kõigega, mis on vale ja ebareaalne ning mis on täis negatiivsust.

Oleme rääkinud, et Kõige Olemasoleva Looja teadvus erineb teie isiksuslikust teadvusest, see on vormi loovaks substantsiks ja interpreteerib loovust teie mõistuse vahendusel.

Planeedi Maa ajapikku minekut kõrgema reaalsuse resonantsile, ei ole võimalik peatada. Rahu lepingud ja rahu mateerialikud kontseptsioonid. on üksnes ajutised plaastrid. Tõeline rahu võib tulla alles siis, kui enamus teie teadvusest hakkab mõistma ja tunnistama ühesust, isegi kui see on üksnes inimlikul tasemel. Inimese veendumusel duaalsusest, eraldumusest ja kahest väest ei ole mingit loovuslikku seadust, mis toetaks kõike seda. Need varisevad kokku, siis kui kustuvad neid loonud ja toetavad energiad.

Jumala kontseptsioonide otsimine rahu nimel väljaspool ennast, et luua rahu ja harmooniat, on mõttetu tegevus, sest kõik jumalikud omadused on ja on alati olnud teie omadusteks ja need on teiepoolse tunnustuse ootel. Teil on tarvis olla see, kes te tõeliselt olete.

Kuna teie loovuslik teadvus on isiksustunud, seetõttu pühendute kollektiivse teadvuse tõstmisele, Kõige Olemasoleva Looja taseme poole. Midagi ei saa olla loovuslikust teadvusest eraldi. Kas võtate selle omaks, või mitte – see on inimese endapoolne vaba valik ja otsus. On aeg teha valik. 

Oleme Arktuurlaste rühm

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga