KAS KEEGI TEIST ON KÄESOLEVAL AJAL TUNNETANUD ENNAST TEISITI?

 

Tervitan teid, mu kallid., olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Vaimsuste pere on ärganud ja on palju, mis toimub. Tänase sõnumi teemaks on „ ebatavalised toimingud“. Selles ei ole tegelikult midagi erilist. Ebatavalisena näib vaid nendele inimestele, kes elavad seda raskelt läbi.

Mis on teie jaoks reaalne ja mis mitte?

Ehk enamusele teist, on reaalne see, mida nad saavad näha, puudutada ja tunnetada. Kuid sellega, te olete piiranud end mõõtmelisustega ja tunnetate oma füüsiliste tunnetusorganitega.

Kuid ka teie füüsikud, käesoleval ajal, väidavad, et mõõtmeid on hulga rohkem, kuid need on väljaspool seda, mida inimesena olete suutelised nägema, kuulma, katsuma. Need mõõtmed on ootel, et te hakkaksite neid uurima. Ja need mõõtmed on teie sisemuses ja teie ümber  ning see on teie kaasaegse füüsika alustõeks.

Siis lubage küsida teilt, et miks te ei näe enamaid mõõtmeid?

Asi on selles, et te usute üksnes seda, mida  mõistate kolmemõõtmelisuse piirides ja seda kõike olete laotanud ka neljandale, aja mõõtmele.

Kuid kui palju mõõtmeid on teie vaimsusel.?

Kas teie vaimsus on kolmes või neljas mõõtmes?

Ma ütlen teile, et Ta on piiritus avaruses, ehk kõigis ning teie olete kogu vaimsuse osa. Seda küsimust on arutamas paljud vaimsed inimesed.

Ehk tuleksite minuga mõõtmete-vahelisele sillale, mis viib teid kolmemõõtmelisusest ruumist paljumõõtmelise avarusse. Sellega te lähete asjadelt, mida mõistate, asjadele, mida veel ei mõista. Suur Üleminek võimaldab seda teha ja teie olete valmis mõistma seda – mõistate oma igavest väge, oma igavest ühesust ja oma vaimsuse taset. Ei ole suuremat kohta, kui teie oma vaimsus. Te olete selles olnud hulga enam, kui kusagil mujal. Selline on üks vaimsuse ustest – üks viis avaruse nägemiseks.

Iga teie kehastus toimub uue ukse taguses. Kuid see on vaid metafoor. Olge valmis mistahes ootamatusteks. Ukse taguses saate näha ennast kõrvalt, vaadata/tunnetada enda sisemusesse. Selles näete mitte oma bioloogiat, vaid oma energia kulgemist, näete, kuidas valgus on imbunud kehasse ja levib seal. Selles saate näha, kuidas tumedad kohad hakkavad haihtuma ning seda võite märgata mõneti ka keha organite puhul. Valgus hakkab levima kõikjale üle keha. Mida enam jälgite seda, seda rohkem hakkate märkama ebetavalist, kuna teie keha hakkab helenduma. Hakkate muutuma selleks, kelleks olete tahtnud alati saada  – Valguseks. Vana energia hakkab aegamööda muunduma uueks tuleviku energiaks.

Kui naasete mööda silda tagasi, teid ootab ees uus energia. Teil on tarvis seda mõista, seni kuni olete planeedil Maa. Oleks hea, kui te säilitaks endas seda, mida nägite teisel pool silda, siis see muudaks kõike seda, mida pidasite endaks ja nägite, kes te tõeliselt olete.

See loovuslik mõistmine on teis – Looja on teis.

Kuna eesriie pidevalt hõreneb, siis mistahes energiad muutuvad teile kättesaadavateks. Eesriide taguses ei ole mingeid reegleid, mis määraksid, mida võite ja mida mitte, kõik on teie enda otsustada. Selles on tasakaal Valguse ja Pimeduse vahel.

Kuid siiski teie seas leidub neid, kes väidavad, et  see pole kunagi muutunud, inimloomus on alati olnud inimloomus ning selliseks ta jääb alati.

Aga teie elude jooksul muutub kõik, kuid te ei märka neid, sest te ei mäleta oma eelmisi elusid. Te ei mäleta minevikku, kuna teate vaid seda mõnekümne aastast elu, mille jooksul te ei suuda märgata muutusi, ega võtta neid kohasteks. Räägite  vaid  mõningatest muutustest läBi oma elatud aastate.

Kuid kas olete teadlikud oma muutustest mõne saja aasta jooksul ?

Oli aegu, kus kogunesite ühisolemisele, et vaadata, kuidas raiuti päid, mis oli siis nagu meelelahutus. Olete läbinud pikki aegu, täis kannatusi, kuni jõudsite arusaamaini, mis on kohane, mis mitte. Selline oli teie evolutsioon ja see on teinud läbi tohutu muutuse. Need muutused toimuvad jätkuvalt ja sellest tulenevad ka teie küsimused.

Selle sõnumiga külvan teisse tõe seemneid. Need on inimteadvuse tõstmiseks ja need on isiklikud ja samas ka kollektiivsed. Need ei ole lineaarsed, seetõttu võivad teist paljudele olla ülimalt keerulised. Teie elu lineaarsus on see, millega te oma elus arvestate ehk asjad on kindlas kohas ja töötavad kindlal viisil.

Oleme rääkinud, et te kõik olete paljumõõtmelised, kuid elanud olete vaid kolmes mõõtmes. Kuid need teie kolm mõõdet on vaid osa reaalsusest, mis teid ümbritseb. Mida rohkem hakkate teadvustama, milline Ilm teid ümbritseb, seda enam mõõtmeid te hakkate nägema. Hakkate nägema seda, mida varem ei näinud. Kui teil on rohkem valgust, siis sellega teile avanevad uued võimed – saate vaadata sellesse, mis oli teile  varem pühaduseks.

Mis te arvate, kas teil on võimalik ületada silda, mis viib teid piiritusse energiasse ja mõista seda kui oma uut reaalsust, mis ei ole ei mingi võltsing või fantaasia ning kas see on tegelikult reaalne?

Kui soovite pidada seda reaalsuseks, siis peate tunnistama seda reaalsena.

Kui paljud teie seast saavad teadvustada, et oma mõtetes võite rännata kuhu iganes?

Sillatagune ongi koht, kuhu saate rännata oma mõtteis. Te saate võtta seal osa vestlustes ja see ei ole teie uni. Kes on viibinud sellises olukorras, see mõistab, mis on piiritu ja mõõtmatu. Jõudes üle silla, saate võtta osa piiritustest sündmustes, mistahes reaalsuse ulatuses, mida ise endale loote. Teil ei ole vajadust füüsiliselt rännata kusagile – te üksnes avardate oma teadvust, mille tulemusel leiate end enda sisemise energia avaruses.

Silla ületamine on üksnes metafoor. Silla ületamine on midagi keskset tuntud ja tundmatu vahel.

Inimesel on võimatu minna füüsiliselt sinna, kus ta ei ole kunagi olnud ning tunnetada end seal veel hubaselt. See on võimalik üksnes inimese teadvuse avardumisel. Seega silla ületamisel kohtute oma paljumõõtmelisusega  ning see ei saa teha teile kahju, kuna suurem osa oletegi paljumõõtmeline.

Oo, jaa, see on käesoleval ajal, teile täielikult kohane mõistmiseks. Käesolev energia paneb teid mõistma ennast sügavamalt. Mida rohkem hakkate ennast mõistma, seda enam hakkate mõistma ka seda, kelleks olete olnud vana vaimsusena ja kelleks olete uue vaimsusena ning seda enam seemneid saab külvatud teisse. Kuid peamine on siin see, et te mõistate seda Väge, mis on toonud teid siia, käesolevasse aega, et olla selle osaks jätkuvalt. Teil on meistri atribuudid ja seetõttu te saate kontrollida seda, mis teiega toimub. Te olete selleks võimelised – te ise loote pidevalt oma reaalsust, kuid paljud veel seda ei mõista. Ise  kujundate ennast ning te ise valgustate oma teed.

Teie ise ületate silla. Silla keskel on udu, millest tuleb läbi minna ja silla lõpus näete portaali. Kuid see on üksnes sümboolselt teie teadvuses. Sild avaneb teile, vastavuses teie kujutlusele sillast. Silla keskel on teie mõistmatuse udu ja see võib teid hirmutada. Samal viisil võite minna kuhu iganes, ning joovastuda seni tundmatust.

Mõnedki teist küsiksid, et  kas see on reaalne või juhtub ainult meditatsioonis?

Ma vastan neile, et paljumõõtmeline avarus on sama reaalne, kui tool, millel istute. Ajapikku hakkate mõistma, et paljud nähtamatud asjad on sama reaalsed, kui nähtavad asjad, hakkate neid nägema, puudutama ja nendega tööd tegema.

Võite küsida küsimusi, mistahes füüsikult, reaalsuse kohta. Kuid tema küsib teilt vastu , et kas olete valmis kuulma tõde reaalsusest, mis on hulga enamat, kui te näete.

Vaadata/tunnetada oma vaimsust, see on näha ja tunnetada oma suursugusust energeetilist süsteemi. Teie vaimsus on igavene ja on Looja vanune ning sama vana nagu on kõik loodu.

Kuid vaid lineaarsuses on olema algus ja lõpp ja kahjuks nii  mõtlete vaid teie.

Kuid loovuslus pole midagi loonud, ta on alati olnud – üksnes avaldunud ja teiegi olete tema avaldumised. Vaimsused, mistahes planeedil ja üle kogu Ilmaruumi, on Loovuslätte avaldumised, seetõttu kõik ongi selle osad.

Seega, te olete alati olnud ja jääte alati olema.

See selgitab uskumatut õpetajate tunnustust üle planeedi. Õpetajad on siin üksnes selleks, et külvata teile mõistmise seemneid. Hoolitsedes seemnete kasvatamise eest, olete saanud suursugusemateks. Ületades mõistmatuse udu, hakkate nägema piiritut avarust ja endale tulevaid võimalusi. Udu läbimine on selleks, et saaksite lõõgastuda ja olla avatud kõigile loovusluse avaldumistele. Läbides udu, jõuategi oma loovusluse sisemusse. Teadvustades seda, mõistate enda loovuslikkust, mida keegi ei olnud teile sellest rääkinud. See on kaugel väljaspool seda, mida olete näinud oma kolmemõõtmelisel planeedil.

Teatud mõttes hakkate nägema oma igavikkulisust. Kui vaatate selles ringi, siis näete, et selles reaalsuses on palju uksi. Samas need uksed ei olegi uksed – need on juurdepääsud energeetilistele asjadele, milliseid saate uurida ja õppida tundma. Kõik need energeetilised asjad, teie lineaarsuses, on metafooridena, seega uurides veidi, hakkate neid mõistma. Selline on teie vaimsuse töö – näidata keeruliste asjade olemust lihtsamas vormis, et te ei kardaks neid, vaid mõistaksite, mida näete ja saaksite õppida neid tundma. Lõppkokkuvõttes see, mida näete, saab esindatud kui energia.

Käesolevala ajal on teile avanenud võimalus kuulatada, et kuulda seda, mida te ei saanud kunagi varem kuulda. Kui te ei ole kolmemõõtmelisuses, vaid oma vaimsuses, siis teile avanevad mõningad asjad, milliseid kolmemõõmelisuses ei esine. Kas olete suutelised ette kujutama, et heidate kõrvale kõik hirmud, kõik, mis teeb teile muret, mis pidevalt keerlevad teie peades ja siis, äkki kõik see kaob. Kui ületate silla, siis teil on soov, et kõik see kaoks, et saaksite olla energeetiliselt puhtad ja hoopis teistsugused. Kõik uksed seal olete teie ise, kõigi oma asjadega ja kõigega.

See on metafoor neile, kes on vaimselt arenemas. Selles ei ole midagi kolmemõõtmelist – see on piiritus, milles puuduvad mõõtmed. Kui süttib valgus, siis näete enda ees palju-palju inimesi. See on eriline Kaheteistkümne Ring neile, kes hetkel on teel avarusse, kus kõik erineb teine teisest. See on teie vaimsus kõigi oma kehastustega.

Mis te sellest arvate?

Te isegi ei tunne neist kedagi. Igaüks neist esindab teid, teie mingis elatud elus, nii mehena, naisena ja lastena.

Kust tulevad lapsed?

Need olete teie, kes surid mingis elus varakult. Kõik nad vaatavad teid ning nad kõik kokku on teie kollektiivne teadvus. Need kõik on teie elud vanades energiates, ülimalt vanades energiates. Nähes seda kõike, ehk mõistate, millest on tulnud teil läbi käia. Nüüd olete jõudnud uude ajastusse, mida nimetate ülestõusuks. See on võimalus planeedi teadvusel teadvustada asju teisiti, kui varem. See avaneb nüüd, teie selle elu ajal.

Mitu elu on teie arvates teil olnud?

Neid on olnud teil lugematu hulk – te olete vana vaimsus. Selles on oluline see, et te teadvustaksite oma suursugusust. Olete ära teeninud olla siin, läbi oma elatud elude eest, joovastudes esoteerilisest energiast. Ehk mõistate, et olete siin koos iseendaga., seal ei ole ei ingleid, ega juhendajaid. Seal olete teie  oma teiedega, olete oma vaimsuse keskel, kus kõik on võimalik. Selles koosolemise protsessis ehk hakkate mõistma, et seal saab tervendada end kõigest kohatust, kaasa arvatud hirmust, hukkamõistust ja alandlikkusest. Kõik need kaovad, kui vaid mõtlete oma minevikule ja sellele, mida olete läbi elanud, sellele, kui suurepärane olete täna ja mida saate nüüdsest teha, see kõik on nii erinev kõigest, mida olete seni teinud.

Mõelge sellele, tunnetage loovusluse olemust ja jääge sellesse… 

Ja nii see on …

Krayon

Kategooriad:

4 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga