ARKTUURLASTE SÕNUM MAIKUUS 2024

 

Tere taas, kallid lugejad…

Te ei ole juhuslikult planeedil Maa ja kuulute ärganute ja vaprate vaimsuste hulka, kes nõustusid aitama Maad ülestõusmise protsessis, et saavutada oma tõelist vaimset olemist. Selleks te kehastusite kolmemõõtmelisse tihkusesse, et elada ja kogeda kolmemõõtmelises tihkes kehas, alluda kollektiivsele teadvusele, millise aluseks on duaalsus ja eraldumus.

Negatiivsed, kolmemõõtmelised üleelamised, vaimselt arenenud inimestel, polegi juhuslikud neile, kes elavad täielikult kolmemõõtmelises teadvuses. Kuid selle kogemine  pole ainult  õpetav kogemine. Nii see toimub seetõttu, et arenenud teadvus ei luba libaveendumuste suurt hulka. Paraku kõrgelt resoneeruvad energiad, mis katavad Maad, paljastavad ja aktiveerivad madalalt resoneeruvaid jääkenergiad, kõigile Maal elavatele inimestele.

Ehk olete märganud, et elu on muutunud viimasel ajal kaootilisemaks ja on kadumas sünkroonsus – midagi läheb katki, plaanid varisevad kokku, olmetehnika lakkab töötamast, kaob internet, tekivad probleemid ühe või teisega ja palju muud. Kunagi laitmatu päevakord ei taha töötada endiselt.

Kasvav intensiivsete valguse energiate hulk sunnib kõike, mis resoneerub madalamal tasemel, tõusma pinnale, et käivituda kui puhastumise protsessi osa. Keegi ei ole suuteline pöörduma tagasi saavutatud teadvuse olekusse, seetõttu ei tasu mõelda, et olete kuidagi vaimselt regresseerunud. isegi kui kõik näib veelgi kaootilisem. Enamus isegi ei teadvusta, et paljude lihtsate veendumuste energiad, mis on püsinud teadvuses, võivad tulla esile. Minevikus  tavaliselt need ei toonud esile madalalt resoneeruvaid energiaid. Tavaliselt siis väljenduti nii, et  kui mitte üks, siis teine, kui sajab vihma, siis aina kallab, nii juhtub minuga alati jne.

Need levinud, näiliselt süütud väljendid elust, olid näiliselt tähenduseta, kuid olid võetud paljudel veendumuste süsteemi.

Kuna energia planeedil muutub aina peenemaks, ega ole avaldumata teadvust, siis isegi need lihtsakoelised väljaütlemised kõlavad kindlate veendumustena. Ei tasu karta anda neile väge, kui vahate vahel neile mõtlete, pigem kasutage seda kogemiseks, et saada teadvustunumaks, pidades samas meeles, et teadvus on vormi substants.

Paljud on otsinud õnne seal, kus seda ei ole kunagi olnud – välisest ilmast.

Kuna see on ainus ilm, millest nemad on teadlikud, siis otsivad õnne sealt, kuigi see ei rahulda paljude südameid. Enamus neist elavad kurnavat elu, lootes, et kord see võib tuua kaua oodatud õnne. Kui ongi saavutatud õnn, siis sügav vaimsuslik lootus, liituda Lättega jätkub.

Paljud enesetapud tulenevad tulututest õnne otsingutest, süüdistades selles teisi inimesi või isegi Jumalat. Kuna need inimesed ei tea endast midagi, siis süüdistavad kõiges mateerialikke mõõtmeid, pidades end väärituks. Tegelikkuses see on sama kogemuslikkus, mis on toonud neid punkti ja paigutanud ennesünni aegsesse hetkesse, kust saab minna üle uude teadvustuse tasemele. Uuesti sündinuna ta naaseb targemana ja arenenumana ja on valmis vastu võtma mistahes väljakutseid.

Tõelise ja kestva õnnena saab olla vaid teadvuse kõrgem tase. Kuid see tase ei ole tulemas, ega minemas, nagu paljud teist arvavad, kuna selline on üldtuntud kontseptsioon. Tõeline ja kestev õnn on igaühe sünnijärgne õigus, sest see on loovusluse vägi.

Kuid, kuni inimene peab end eraldununa loovuslusest, ta blokeerib tõelist enesetoetavat realiseerimist.

Te ei ole Loovusluse väike osa, vaid te olete tema TÄIUS.

Enamus teie seast ei teadnud, ega pole tundnud huvi selle vastu, sest oldi hüpnotiseeritud mateerialiku Ilma poolt, mis näis sedavõrd reaalsena. Tõeline loovuslus on loovusliku teadvuse omadus, mis areneb ja avardub iga kehastusega.

Imelaste olemust ei ole olemas, on vaid mingid saavutused, mingist eelmisest elust, mingis valdkonnas, mis avalduvad käesoleva elu ajal eriti eredalt.

Algselt vaimne rännak võib olla raske, kuna ärgates sügavate tõdedeni, enamus teist arvab, et uus teadvus toob neile kõike, mida nad on alati otsinud. Kuid nii saab mõelda vaid seni, kuni sellest saab nende teadvuse saavutatud omadus. Paljud vaimsest entusiasmist paluvad oma vaimsust, et see näitaks temale õiget teed. Kuid vaimsus pöörab hoopis nende tähelepanu nendele asjadele, milliseid on tarvis näha ja neist lahti lasta. Kuid siis inimene hakkab hoopis kahtlema endas ja satub paanikasse.

Tõeline vaimne rännak saab alata alles siis, kui inimene on valmis vabanema kõigist usulistest kontseptsioonidest. Üksnes teadvus, vaba uskumusest duaalsusesse ja eraldumuse väesse, on suuteline arenema ja kasvama tõelise tõe suunas.

Sageli ärkavale otsijale see on vastu tema veendumustele, eriti usulistele, millised istuvad sügavalt tema teadvuses. Just seetõttu mõnedki teadvustavad endale, et nemad ei ole võimelised selleks. Et jõuda nende energiate tasemeteni, paljud otsustavad lahkuda, et tulla tagasi siis, kui on valmis uuteks energiateks planeedil.

Tõeline õnn ei ole selles, et omada või näida millegi sellisena, mida hindab kolmemõõtmeline Ilm. Tõeline õnn on kogeda täiust, milline on olemas igas inimeses, juba tema olemuse algusest alates.

Käesoleval ajal paljud kannatavad ekstremaalsete tingimuste pärast planeedil. Kuid peaksite meeles pidama, et enne oma kehastumist, tegite te ise valiku, milliseid kogemisi on teil vaja läbida uue kehastuse ajal. Paljud teie vajadused on seotud möödunud elude lõpuni viimata kogemistega, millised on vajalikud inimvaimsuse avardumiseks kõrgemate mõttevormide poole. Sageli see on seotud eelarvamusliku mõtteviisi teise küljega.

Kõik, mis planeet Maale on loodud, ei saa olla lõpuni mõistetud, või selgitatud inimmõistuse abil, olenemata sellest, kuivõrd haritud on inimene. Inimmõistus näeb ja mõistab kolmemõõtmeliste kontseptsioonide reaalsust.

Loovuslik teadvus on ainus reaalsus, mis väljendub end lõpmatult.

Kui võetakse ja mõistekase kõike piiratud kolmemõõtmelise teadvusega, siis need on kõvad, tihked ja mateerialikud – sellistena need on määratletud kolmemõõtmelise mõistuse poolt ja kujundatud reaalsuse kontseptsioonideks.

Kui inimteadvus avardub ja vaimselt areneb, siis hakkab ta nägema uute silmadega ja mõistma, et üleelamised, vormid ja isegi kolmemõõtmelise Ilma tegevused on tihkete kujutluste/kujunduste tulemus. Õppige nägema avaldumisi ning ei tasu neid liigitada headeks ja halbadeks reaalsusteks.

Mõistus on teadvustamise teekond, mis viib inimteadvust välisilma vormi suunas. Kuna on olemas vaid üks teadvus, isiksustatud, siis sageli enamus näeb ühte ja sama. Üleilmsed sündmused avavad paljude südameid ja mõistusi ühesuse suunas – selle tulemusel inimesed hakkavad nägema, kuidas nende energia sulandub eluenergiaga nii isiklikult, kui globaalselt.

Surm on suurim illusioon Ilmas.Usk eraldumusse, jätkuvalt paneb paljusid uskuma pimesi, et eluvormid on surelikud ja et need kaovad igaveseks.

Teie kodu on eesriide tagustes, mitte Maa peal.

Vaimsused kehastuvad selleks, et kogeda ja areneda kolmemõõtmelises elus, kuid ei jää elama igavesti kolmemõõtmelisse  energiasse. Ükski vaimsus ei saa surra, kuna ta on ühene ja igavene. Kui loovuslik olemus enam ei toeta elu, siis mateerialikud vormid surevad. Kontseptsioonidel ei ole vaimseid seadusi, mis neid toetaks. Ei tasu nutta millegi kaotuse üle, kuna vaimsus ise, mis on viinud sellise väljenduseni, jääb puutumatuks.

Need, kes surnute nimel on ehitanud altareid ja pühamuid, ei too sellega mingit kasu, pigem hoiavad kalli inimese hinge vanades energiates kinni.

Vanad vormid kaovad automaatselt, kuna substants, millest need on loodud, muutub ja areneb uute tasemeteni. See tekitab viha, rahutust ja segadust neil, kes püüavad kogu jõust hoida kinni minevikust, pidades seda parimaks.

Evolutsiooni ei ole võimalik peatada, kuna iga vaimsuse vajaduseks on ärgata loovusluse reaalsusesse.

Planeet Maa on vaimne Ilmaruum, mitte mateerialik – tema elanikud on loovuslikud olevused, mitte piiratud inimkehad.

Loomad, taimed, deevad, haldjad, elementaalid kannavad sama väge, nagu on see täiuslikel loovusluse lõputututel väljendustel. Teadvus on isegi kividel, nagu kõigel, mis  eksisteerib planeedil Maa. Energia on kõikjal oleva Loovusliku ühesuse osa, mis kujutab tegelikult Puhast Valgust, mida ei ole võimalik ei näha, ega tunnetada inimsilmadega.

Vastavuses inimese vaimsele arengule tema energia muutub aina kergemaks ja kiiremaks, üha enam peegeldades tema tõelist olemust – Loovuslust. Energia, mis väljendub teadvuse olekuna, mis on tingitud duaalsusest, jagunemisest kaheks jõuks, vibreerib aeglasemas ja tihkemas resonantsis – mille tulemuseks on mateerialik vorm, ehk mateeria. Seetõttu enamus inimestest ei saa näha eesriide tagust. Mateerialiku teadvuse sagedused on liiga rasked ja tihked, ega vasta nende peentele vibratsioonidele, kes on lahkunud mateeria Ilmast.

On vai üks suund – mistahes energia, kas kiire või aeglane, mis püüab ühtlustada, et saada taas üheks Lättega. Nii on sündinud teil lause, et kalamees tunneb teist kalameest juba kaugelt. Kollektiivne teadvus tõmbab ligi  inimesi ja sündmusi, millised on harmoonias nendega.

Kui elu on täis negatiivsust, siis enamus teist süüdistab selles väliseid allikaid, ega vaata enda sisemusesse, et näha, milliste veendumustega on nad neid ise loomas.

On mõttetu palvetada ja anuda Jumalat selle nimel, mis on teil on endil juba olemas.

On mõttetu palvetada selle nimel, mida ekslikult arvate, et teil seda ei ole.

On tulnud aeg mõista ennast.

On tulnud aeg loobuda endistest veendumustest.

On tulnud aeg väljuda kollektiivsetest veendumustest, millised püüavad hoida teid status quos.

On tulnud aeg loobuda teistelt nõu küsimast, mida uskuda.

On tulnud aeg tunnustada oma väge.

On tulnud aeg loobuda täielikult minevikust.

On tulnud aeg tunnustada, et olete loovuslik olevus, kellel on inimlik kogemine, kes õpib ja puhastab energiaid ning kes teadlikult  pürgib ühesusse Lättega.

Aeg on selleks tulnud… 

 

Oleme Arktuurlaste rühm

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga