KAS KÄESOLEVAL AJAL ON VÕIMALIK VAIMSUSE SEKKUMINE, SÕNUM ARMASTUSEST ja VALGUS – 12 RING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

21.septembril, oli rahvusvaheline Rahu Päev. Tõenäoliselt sellel kuul on eriti palju inimesi, kes soovivad rahu planeedile Maa. Rahu peale mõtlevad enamus inimestest. Ma ütlen teile, et te olete sellele palju lähemal, kui oskate arvata. Mõnedki teist, kuuldes seda, imestavad. See tuleb sellest, et nad ei ole suutelised nägema suuremat pilti. Üleilmsetes Valitsustes selles küsimuses on seni olnud vaikus, kuigi neil on alati mingi küsimus arutluse all. Praegu puhkenud sõda, pani valitsuste tähelepanu pöörama toimuvale. Otsuste tegemise tase on muutumas.

Tänane sõnum on sellest, mis teil enamusel peades on, et kas vaimsus ei saaks sekkuda sõja protsessi?

Esimeseks räägin Rahust ja räägin, mida selleks teha.

Ammu enne aastat 2012 rääkisin Valguse avanemisest üle planeedi, mis hakkab mõjutama inimteadvust ja seda mitte üksnes Vanade Vaimsuste teadvust. Maa magnetvõre muutus  kajastub kogu inimkonna teadvuses, seetõttu hakkab muutuma ka kogu inimkonna, kui terviku, mõistmise tase. Just neil aegadel tulin teie juurde. See ei olnud minu valik, see oli teie töö tulemus. Ma üksnes võimendasin seda läbi võre füüsika, mis hakkas muutuma, aidates inimteadvusel virguda ning see toimub jätkuvalt, käesoleval ajal. Ma mainisin siis, et Pimedusele ei meeldi Valguse tõus.

On olemas Tume energia – te teate seda.

On olemas Hele energia – ka sellest olete teadlikud.

On olemas madalam ja kõrgem teadvus – ka sellest olete teadlikud.

Kui tsivilisatsioon hakkab teadvustama ja esile tooma Rahu küsimust, siis leidub neid, kes jäävad sõja poolele, kes püüavad tõmmata tsivilisatsiooni tagasi vanasse, leides palju põhjusi selleks. Olenemata surmadest, või sõjaga seotud õudustest, nemad on ikka sõdimise poolt. Teil on vaja teada Ilma kohta midagi enamat, et mistahes aegadel ja mistahes kohtades olete ka varem soovinud sõdade lakkamast ja palunud vaimsuse sekkumist sõdade lõppemiseks.

Ma tuletan teile meelde teie aksioomi, et teil, planeedil Maa, oli ja on teie enda vaba valik. Seega, teil on olnud vaba valik, muuta oma nägemust tuleviku kohta.

Olen rääkinud palju kordi, paljudes kohtades, et oma reaalsust loote sellega, missugune on teie nägemus oma tulevikust. Isegi siis, kui te põlvitades palute rahu, te kardate tulevikku ja kujutlete sinna õudusi. Just te ise paigutate hirmu oma tulevikku. Just hirm enda kujutluse ees, kukutab teid põlvili. Ehkki kujutlete tulevikku sõdadeta, kuid oma kujutluses on teil jätkuvalt lahkhelid ja konfliktsed olukorrad, mida saate lahendada üksnes teine teise hävitamise läbi, sõdade kaudu.

Ja nii see on olnud teil siiani, juba sellest ajast, kui tapsite põliselanikke, et allutada neid. Selline on olnud teie ülivana paradigma, mis on kestnud tuhandeid aastaid. Kuid käesoleval ajal, toimub nihe ja vanadel paradigmadel on aeg kaduda.

Kas saab see toimuda läbi mingi vaimse sekkumise?

Sekkujaks siin saate olla ainult teie ise. Vaimsuse osa on ainult see, mis on teie Väljades – see, mida näete, mida avastate, mida leiutate. Paraku paljusid leiutisi olete võtnud kasutusse relvadeks ja palju neist on veel kasutusele võtmata, need on nagu seemned, mis ootavad oma külviaega.

Oleks hea, kui te kõik oleksite päri uute muutustega ja elaksite neile kaasa. Ütlen teile, et see on mõjus ja selles on väge, teie kõigi vägi. Just selles seisneb sekkumine ja just teie kõigi oma vägi, avab tee Valgusele. Selline vägi on Vanades Vaimsustes, see avab tee Valgusele uute ideede ja avastustena ning see muudabki olukorra.

On see sekkumine?

Mõned võtavad seda sekkumisena ja mõneti nii see ka on. Teie oma vaimsus avab teile seda. Uus reaalsus võib olla on paljudele kohutav ja  nad langevad hirmust põlvili. Kuid jääge püsti ja siis hakkate nägema ootamatuid asju. Eesseisva ootel, hakkate nägema avanevat valgust tunneli lõpus, mille kaudu saabub uus tsivilisatsioon planeedile. Sellest oleme rääkinud paljude aastate jooksul. Leidub veel neid, kes püüavad hoida tsivilisatsiooni vanas ajas edasi. Kuid keegi teist ei taha tagasi vanu aegu, te ei taha niisuguse olukorra jätkumist oma lastele. Kõik te soovite Ilma täis rahu, kus saate suhelda naabritega rahumeelselt. Inimesed maapeal tahavad rahu, tervist, elu rikkust, et ei oleks probleeme. Selline võimalus on ootamas teid tulevikus. Toetage vaimsuse sekkumist. Mina, Krayon, olen seda näinud.

Inimkond, käesoleval ajal, elab veel  reaalsuses, mida tajub vaid osaliselt. Sellest oleme rääkinud palju kordi. Kuid, paljud teist ütlevad, et nad ei saa seda uskuda, kuna ei näe sellele tõendust ja ei ole sellele samuti ka teaduslikke tõestusi, nad ei näe seda, millest olen rääkinud. Ja neil on õigus. Ega kolmemõõtmelise ruumi seintest, mille vahel elasite, te ei saanud läbi näha, ega teada, mis on nende seinte taga. Aga kui siiski on,  teie praeguse ruumi reaalsuse taga, teine reaalsus. Reaalsus, mis on hulga avaram, kui see, milles olete elanud, avarus, mis jääb teile kättesaamatuks. Mõelge, et te olete elanud keset seda avarat avarust, tuhandete ja tuhandete aastate jooksul ning veel ammu enne teleskoobi ilmumist. Kuid samas on huvitav see, et põlisrahvad olid avarusest teadlikud ammu enne teleskoobi ilmumist ja suutsid jälgida ja mõista tähtede liikumist. Nüüd olete ka teie mõistmas, et olete osa kosmosest, mille ulatus on mõõtmatu ja piiritu. Keegi ei ole sellest teile rääkinud, kuna keegi ei teadnud sellest midagi. Kuid koos ärkamisega muutus ka teie paradigma ise, hakkasite nägema ja mõistma enda ümber olevat. Kuid paljudele see on jätkuvalt varjatud, ja nad arvavad, et elavad üksnes suletud ruumis, ega ole olemas midagi, peale selle ruumi. Neil ei ole aimu ühe ruumi paiknemisest teises ruumis – nukk nuku sees olemisest.

Ma palun teil taas läbi teha ühe stsenaariumi, ehk see aitab teil näha, mis on reaalne, mis mitte.

Kui alustasime tervendava keskkonnaga kolmapäeviti, siis jututeemaks oli alati silla ületamine, kus palusime visualiseerida selle ületamist. Mida enam kordasime, seda selgemaks hakkas teile saama silla ületamise mõte, mis viis aina lähemale mõistmisele, et väljaspool ruumi on midagi palju enamat. Kuid kunagi ma ei rääkinud, mis ootab teid teisel pool silda ja miks olin viinud teid sinna.

Küsin nüüd, et mida te mõtlete ja mis teiega toimub, kui viin teid sillale?

Meditatsioon, kaheteistkümne ringis, aitab teil oma teadvusele keskenduda. Kuigi mõnigi teist arvab, et meditatsioon on vaid kujutluse visualiseerimine, kuid tegelikkuses see on tõelise nägemise tõstmiseks. See on harjutus oma teadvuse tõstmiseks. Teadvustamiseks, kelleks olete tegelikkuses, sellel hetkel, milles viibite. Teadvustamiseks, et kõik, mida varem tegite, seda tegite pisitillukeses ruumis, mida pidasite kogu oma olemasolevaks Ilmaks. Nüüd ehk hakkab teile kohale jõudma, et teie Ilm kätkeb endas midagi enamat, hakkate mõistma, mida valdate ja mida silla ületamisega endale teadvustasite. Te ei ole veel seda tabamas, enamus teist mitte. Me oleme sellest rääkinud korduvalt, ka läbi metafooride. Oleme rääkinud, et teie ja Looja vahel, vahet ei ole. Pealegi, te ei ole Looja lapsed, vaid te olete osa temast. Võib olla see on kõrvalõikav teade paljudele inimolevustele. Teie olete Looja suurem osa, mis on igavene, mis ei ole kunagi alanud, ega lakka kunagi olemast. Teie füüsiline keha on kõrvalnähe – ajutine osa, mida peate inimeseks, mida vahetate ilmaruumi seaduste kohaselt. Kuid tõeline teie olete see, kelle palet püüate puudutada. Seega, teie jaoks on olemas midagi hulga enamat ja olulisemat.

Sild on siiski ülemineku metafoor, tuntud tundmatule, enda enamale. On metafoor kiikamisest väljapoole ruumi seinu ja seda  tegite iga silla ületamisega. Ületades silda, te kõikjal näete ennast ja oma nimesid, tunnetate oma energiat, milles tunnete end turvaliselt. Seal kõik on teie päralt ja seal olete te enamat, seal on teie tõeline reaalsus.

Mõnigi, kes on suuteline astuma oma vaimsusesse, paljumõõtmelisse avarusse, leiab end tõelises Kodus, turvalises olekus ja kus puudub surm. Teie vaimsusel on teile ukseavaus, kustkaudu saate käia oma Kodus. Kuid igal Kodu külastusel avaneb teile uus uks ja uuel viisil – sellel on palju avarusi ja viise pääsuks neisse. Üks neist avarustest on koht, kus oled kohtunud Tähe Meistritega. See on tohutu ruumi taoline, kus teie silm ei taba tema ulatust ja see teeb koha eriti eriliseks. Teile võib näida, et olete avaruses, mis on piiritu ja mõõtmatu. See koht on imepärane, kuna kätkeb teie enda elegantset energiat ja see on piiritu ja selle keskel seisab tool. Ta on mõõtmatu selleks, et mahutada teie suursugust sellesse. Tool selle keskel on Muutuste Tool.

Kas on meeles, kui rääkisime seemnete külvist?

Rääkisime Vanade Vaimsuste seemnete külvist ja vilja lõikusest. Vili on uue inimese tulek ehk uue energia tulek. Uue vilja seemned on uut liiki seemned. Me oleme külvamas teisse uut liiki seemneid. Tänane sõnum juhatab teid uude mõistmisse, uudse vilja lõikamisele. Uudse lõikuseks saate endale kätte ka uusi mõistmise atribuute. Mõned neist võib olla  on teile tuttavad, kuid enamus siiski on uudsed. Koos uudsete atribuutidega teile avanevad ka ootamatud annid. Teil tuleb istuda sellele toolile ja võtta vastu muundused – selleks tuleb anda muundustele luba. Ja see algab…

On see reaalselt või mitte?

Paljud teie seast võivad tunnetada midagi, mis kinnitab, et miski on tulemas. Kui avaldasite nõusolekut kuuldavalt, või endamisi, andsite te  muundustele loa. Nõusolek on tohutu ja võimas vägi. Peale nõusoleku andmist, hakkavad kohe ilmuma annid, mida kannavad paljud ja paljud olemused. Mõned neist võivad ilmuda ja samas kohe kaduda, kuid kõik need olemused teavad teid. Nad  ootasid teid, et anda üle uudse vilja annid. Ehk täna nad ongi kandmas ande, millised, jõudes teie kätte, imenduvad teisse. Te ei ole võimelised nägema olemuste nägusid, kuid näete nende sära. Igaüks neist on seotud teiega – igaüks. Kui vaid  puudutate andi, see kohe imendub teisse. Energia teie seesmuses on muutumas ja see muudab teid ja loob stabiilsust. Teil ei tasu imestada selle üle, et see toob teile tervenemise. See  üksnes ei tasakaalusta teie immuunsusüsteemi, vaid kõrvaldab ka kohatud asjad.

Te olete selle ära teeninud, te olete selle nimel tulnud siia. Teie tervis on esimene uudne vili. See tõstab teis pinnale rõõmu, mis teeb imet teie immuunsusüsteemiga. Üheks võtmeks selles on rõõm, mida rohkem rõõmu, seda enam muutub keemia, seda tervemaks muutub keha ja seda pikem on eluiga. Tervendavas keskkonnas on andide saamine, millistest olete unistanud. Kui olete lahkunud kaheteistkümne ringi keskkonnast, siis kulub teatud aeg, et seemned hakkaks võrsuma, kuid tulemused ei jää tulemata, kui te ei unusta neid kastmast, mõtluse allika veega.

Jääge istuma muunduste toolile ja  lubage muundustel muuta teid.

Sõnum armastusest. 

Me jagame teile nõu, kuid kunagi ei anna soovitusi, mida peate tegema. Te olete meile armsad ja seetõttu vaid soovitame midagi teha, kuid ei kohusta teid seda tegema. Tänane soovitus ehk kõlab mõneti teisiti, kui see on kõlanud viimaste aegade jooksul.

Tänast vestlust nimetan sõnum armastusest.

Esimeseks soovitan heita kõrvale kõik, mida on teile räägitud armastusest. Senine vana energia tõde armastusest, mõistmisest ja headusest ei juhi teid enam nii, nagu seda hakkab tegema uus energia. See on paljudele nagu ümberlaadimine.

Teiseks – tunnetage ennast uuenenuna ja värskemana, ehk isegi vaimselt teistsugusena, kui olete kunagi varem tundnud.

Ja kolmandaks – lõpetage kõik senine ja lõõgastuge. Lõõgastumine on võtmeks paljudele intuitiivsetele mõttesähvatustele.

Ütlen teile veel kord, et paljud leiutised planeedil, tulid siis, kui leiutajad isegi ei mõelnud sellele. Paljud leiutajad olid kinni mõtetes, et kuidas leida lahendust ja nii edasi. Kuid vabas olukorras, kas looduses või kodus, või voodis olles, järsku avanes neile lahendus, millest on saanud alguse leiutised. Lahendus tuli neil lõõgastunud olekus, mitte mõtlemisel küsimuse vastusele, vaid olles vabas olekus. Indigolik olek, veidi suigatust ning virgudes lahendusega, mis seni ei saanud tulla. Selliselt töötab teie teadvus-alateadvus.

Miks tuleb teil magada, selleks on oma põhjus, sellel on metafüüsiline põhjus. Magades olete metafüüsiliselt seonduses kõigega, aga teie psühholoogid ei suuda seda mõista, ega omaks võtta. Uinudes, suundute sellesse, kes te tegelikult olete ja mida olete kogenud eelmiste elude ajal ning uinuvas olekus avanevad kõik alateadlikud programmid ja mustrid.

Vastuseid võib saada, teatul määral, ka läbi meditatsiooni. Mis toimub meditatsiooni ajal?

Paljud meditatsiooni õpetajad selgitavad, et siis pääseb asjadeni, millisteni ei pääse ärkvel olekus, sest siis olete hõivatud muude asjadega, ega saa keskenduda.

Ehk olete kuulnud, et mõni inimene on rääkinud, et avastus on tulnud kodu koristamise ajal. Seega, see on number kolm – lõõgastumine, mistahes viisil.

Edasi selgitan, mis toimub meditatsiooni ajal.

Esimeseks, see on süüvimine oma seesmisse vaikusse. Väline ei pääse seesmisse vaikusse. Kui seesmisse vaikusse ei jõua, siis võite mina superkohta ehk kuulama oma südant ehk süüvida oma seesmuses tsirkuleerivasse energiasse, mis on armastav, rahumeelne ja turvaline.

Kaheteistkümne Ring on just selleks ja ka silla ületamiseks on vaja lõõgastuda. Püüdke vabaneda asjadest, mis häirivad teid ja ümberlaadimise teeb elu ise, piisab vaid nõustuda sellega. Olete vana vaimsus, kes on tulnud siia just nendeks aegadeks ning see peaks teile teada olema. Et olla kõigega päri, tarvis lõõgastuda oma vaimsuse kütkeis. Te olete osa suuremast kavandusest. Üksnes lõõgastuge ja asjad avanevad kavanduse kohaselt ja teile vajalikul viisil. Kas kiirelt või aeglaselt, see ei oma tähtsust. Lõõgastumine aitab valmistuda järgmiseks sammuks.

See sõnum on armastusest, see oli lihtne, kas pole?

Armastus teie jaoks on enese taasleidmine. Laskuge oma südamesse ja tunnetage ja  avastage seal enda suurepärasus, mida seni te polnud tundnud, ehk seda, mis väljendab Looja armastust.

Kas olete suutelised selleks? See on ju kaunis, kas pole?

Kinnitan, et kõik sõnumid kanalduse protsessi ajal on täis jumalikku armastust. Armastus võib pääseda läbi mistahes barjääride, olenemata sellest, mida on teile räägitud. 

Järgmiseks teemaks on  Valgus.

Selles valguses saate näha seda, mida varem ei näinud, või nägite illusoorsena. Teist keegi ei tule planeedile kannatama, ega elama stressides ja raskustes. Kui vaimne toetus saab teile omaseks, siis kõike saate võtta erapooletult, siis ka raskuste auk hakkab kokku tõmbuma, rahutused ja hirmud kaovad ja hakkate nägema võimalikke lahendusi.

Edasi räägin teile taas veste Wu näitel. Wu on meil olnud veste tegelaseks pea kolmekümne aasta jooksul. Wu ei ole ei mees, ega naine, kuid loo paremaks mõistmiseks võtame teda mehena, kuna teil on parem mõista, kui on määratud sugu.

Wu on teadlik, et inimesena ta elab selleks, et tõusta vaimselt kõrgemale tasemele. Metafooriliselt Wu arvab, et peab kolima teisele korrusele, kuna ta on tüdinenud elamast esimesel korrusel. Samas Wu on teadlik ka oma elu eesmärgist ja mõistab, et on vaja minna üle kõrgemale tasemele, ehk metafoorselt, ta on väsinud elamast esimesel korrusel ja seetõttu tahab kolida teisele korrusele.

Wu on pidevalt kuulnud, et on võimalik tõsta oma teadvust, kuid seda on võimalik teha läbi püüu. Wu on endast väljas, kuna miski ei tööta ja ta ei tea, millest alustada. Ta palub oma vaimsust, et see aitaks temal tõusta järgmisele tasemele.

Wule  on räägitud, et kõrgemal tasemel olles, on ta palju teadlikum ja temal saab siis olla hulga enam kõike. Kui tema jääb samale tasemele, siis temal ei saa olla sellist teadvuse taset. Kuid talle on ka räägitud, et ta ei ole siin kannatamiseks ja keegi ei tohiks teda terroriseerida. Ta oli teadlik, et talle on vaja vaid kahte asja – tõusta järgmisele tasemele ja et keegi ei terroriseeriks teda.

Tõepoolest, Wu on õigel teel.

Wu juurde tuli unes tema juhendaja, kuigi neid on tal palju. Kuid Wule meeldib, kui teda nõustab vaid keegi üks. Siis seda, mida ta ootab, seda ka saab. Juhendaja lubas anda Wule nägemuse, millesse ta peab sukelduma iga kord, kui tuleb mingi tahtmine.

See nägemus oli järgmine, et Wust peab saama lifti valvur, kes jälgib, kuidas inimesed kasutavad lifti. Ta näeb, kuidas inimesed vajutavad nuppu, mis süttib ja siis inimene avaldab soovi, kuhu ta tahab jõuda. Ta näeb seda kõike, kuid ei pööra sellele tähelepanu, tema jaoks see ei ole oluline. Ja seejärel uks avaneb ja inimene astub lifti.

Kas on see siis kõik,  küsib Wu juhendajalt?

Midagi sellist jah, vastab juhendaja. Ja oleks hea, kui Wu ise läheks mõttes lifti ja prooviks selles sõita. Nende sõnadega juhendaja kaob. Järgmisel ööl Wu sukeldub sellesse nägemusse ja ta näeb end astumas lifti suunas, samas mõttes mõtleb, et kas tõepoolest see saab olla nii lihtne. Ja samas kuuleb vastust. Temale on ju räägitud, et vaimsus kuuleb soovi vaid siis, kui see on öeldud armastuses.

Wu vajutab nuppu ja see süttib. Ta palub, et see viiks teda teisele korrusele ja kõrvaldaks terroriseeriva ülemuse ja ta püüab paluda seda armastuses. Ta on õnnelik, kuna teab, kuidas seda teha. Kuid uks ei avane, valgus nupus üles põleb, kuid uks ei avane. Ta vajutab taas nupule.

Tavaliselt arvatakse, et vaimsus ei kuulnud, seetõttu tuleb korrata ja ta vajutab uuesti. Tuleb korrata, et vaimsus kannaks teda teisele korrusele, et valgustaks tema ülemust. Kuid lifti uks ikkagi ei avane ja Wu lahkub nägemusest.

Milles ta siis eksis, või eksis juhendaja?

Võib olla ta ise mõtles selle välja. Kas juhendaja oli üldse reaalne,või oli see uni, et sai juhendust. Enamus teist kahtleb oma intuitsioonis.

Järgmisel ööl Juhendaja ilmub taas ja küsib, et kas ta tegi nii, kuidas ta juhendas?

Wu kinnitab, et tegi, et ta vajutas nuppu ja valgus selles süttis, ta ütles oma soovi, kuid midagi ei juhtunud.

Juhendaja küsis, et kas ta ütles seda, mida tõemeeli tahtis, või rõhutas, mida nimelt tahtis?

Wu ei mõistnud, et mis vahe selles on ja tema ütles seda, mida vajab. Juhendaja vastas, et sellega ta piirab end ja et ta mõelgu sellele. Mõelgu, mida ta saab muuta oma soovis, et saada soovitut ja proovigu uuesti.

Wu mõtles terve päeva. Ta tuli töölt väsinuna ja kurnatuna ülemuse terrori kogemisest. Ta laskus taas nägemusse, taas lifti juurde. Ta surus nuppu ja valgus selles süttis. Seekord ta oli ettevaatlikum ja palus, et lift tõstaks teda temale kohasele korrusele, et teeks ülemusega seda, mis oleks tema jaoks kohasem. Ja uks avanes. Wu ütles, vau ja astus lifti. Uks sulgus ja ta jäi sinna üksi. Ta nägi vaid ühte nuppu kirjaga vau, muid nuppe ta ei näinud, kuigi korruseid oli palju. See avaldas muljet. Ta palus ülestõusu ja tunnetas liikumist. Lift aina liikus ja liikus, kuni uks avanes. Kui uks avanes, oli Wu pettunud, kuna lift seisis samal, esimesel korrusel.

Ta oleks tahtnud kohe küsida juhendajalt, et mida see tähendab, miks ta on ikka samal korrusel?

Mida teie arvates, juhendaja talle vastaks?

Kuigi füüsiliselt ei ole midagi muutunud, aga kas Wu energia ei ole teine?

Wu siiski tunnetas end kergemana, tunnetas veidi teisena, rõõmsameelsemana ja tunnetas millegi lähenemist. Samas ta tunnetas, et ükskõik millisel tasemel ta ka poleks, see siiski on nagu tema jaoks, tema vaimsusele. Kuigi midagi juskui ei muutunud, kuid ta tundis, et ta oleks nagu inglite keskel. Korrus oli küll sama, kuid Wu ise oli teine.

Hommikul Wu läks tööle, nagu tavaliselt. Kui ta jõudis tööle, seal käis pidu. Kuigi ka ülemus oli seal (Wu mõtles, et ju vist nägemuses läks midagi teisiti), kuid millegipärast käis pidu. Kui nähti Wud sisenemas, kõik hakkasid teda tervitama. Wu ei saanud midagi aru. Talle öeldi, et nende ülemus viiakse üle teisele korrusele. Wu hakkas naerma, sellele korrusele, kuhu ta ise tahtis pääseda, viiakse tema ülemus. Ja talle teatati, et Wust endast saab esimese korruse ülemus ja see pani teda tõsiselt imestama.

Vaimsus teadis, mis Wule on kohasem. Vaimsus teadis, kuid Wu ise mitte.

Tõepoolest, ka teie ei tea, mis on teile parim ja kõrgem, te vaid mõtlete endale midagi välja. Vajutades nupule, te mõtlete, et see tõstaks teid teile kohasele tasemele. Kuid ei tasu määratleda vastust, kuna  see piirab. Pigem soovida, et kõik kulgeks enda valmiduse kohaselt, parimal ja kõrgemal moel. Midagi palumata, võib saada hulga enamat. Kuidas oleks sellega, et olla jätkuvalt füüsiliselt oma tasemel, kuid olla kõrgemas teadvuses. Selleni tuleb teil jõuda ja selline saab olema teie tulevik. 

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga