KAS INIMENE ON SUUTELINE KIRJUTAMA ÜMBER OMA ALATEADVUSE JA MUUTMA OMA DND-d

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kas teie arvates see on võimalik?

Kas sebra on võimeline muutma oma triipe?

Kas inimene on võimeilme muutuma kellekski teiseks?

Nende küsimuste üle käivad suured vaidlused.

Sebra antud juhul on vaid metafoor sellele, millest kavatsen teile seekord rääkida.

See, kes te olete, on teis tallel.  Kas te saate selles midagi muuta?

Enamus teist kinnitaks, et ei saa. Te olete see, kes te olete, te olete see, kelleks usute end olevat. Mitte üksnes usute, vaid te ka käitute selle kohaselt, elate vastavuses kultuurile, milles olete sündinud, olete elanud vastavalt õpetustele, mida on õpetanud teile vanemad ja ühiskond. Kõik, mida eelpool mainisin, on sinus olema – on sinuks.

Edasi räägin, mis tegelikult toimub sinuga sellel planeedil.

Teile on räägitud erinevaid ennustusi-kuulutusi tuleviku kohta ja on räägitud ka viimsest kohtupäevast. See kõik rääkis ja räägib ka nüüd sellest, et inimene muutub. Inimene on pidevalt arenenud – tulevikus te imestate, et isegi sebra on muutnud omad triibud.

Sedavõrd on muutumas planeedi teadvus. Kuivõrd kiiresti see kõik saab muutuda, oleneb teist, teie arengust. Teie areng on suurimaks piduriks planeedi teadvuse evolutsioonis.

Oma arengu ajaloos olete aina korranud ajalugu, põlvest põlve, ajast aega ning see ongi pidurdanud teie evolutsiooni. Selline oli teie paradigma, mis hoidis teid evolutsioneerumast – ajalugu aina kordus ja kordas end.

Seega küsin uuesti  – kas inimolemus saab muutuda?

Kas inimteadvus saab muutuda sedavõrd, et ta ei takistaks enam oma evolutsiooni?

Edasi vaatame nüüd, kes te tõeliselt olete oma olemuselt.

Esmalt nimetaksin üht vasturääkivat asja – teil ei ole midagi ühist sellega, kes te olete.

Kuid te ehk ütleksite vastu, et te olete see, kes te olete, et kõik teie valikud ja otsused on tehtud teie endi poolt.

Jah, nii usute teie.

Kui ütlen teile, et kõik, mida te teate ja usute, on kõigest mingi väe programmeering.

Kas saab see olla tõde ja kas see on nii mõeldav?

Teie teadlased väidavad, et inimene kasutab vaid kümmekond protsenti oma mõttevõimest, ülejäänud üheksakümmend jääb alateadvusele. Alateadvuses on aga kõik see, mida olete saavutanud lugematute kehastuste ajal ning palju sellest on kordunud taas ja taas, elust elusse.

Kes te olete praegu?

Laps, kasvades nägi, mida tegid tema vanemad ja sama tegi ta oma elu ajal. Olles laps, ei osanud ta aimata, et selline oli vanemate uskumus  ning  kasvades, see talletus nende teadvusse. Aegamööda lapsed muutusid vanemate ja ühiskonna koopiaks.

Kas olete kunagi mõelnud sellele?

Milline osa teist, olete teie ise?

Oma loomuselt olete rahuarmastav.

Aga kuivõrd rahuarmastav te olete  praegu ja kui palju on teis kurjust, viha?

Kui palju sellest on saanud teie osaks, teie paljude elude jooksul?

Kui teil oleks võimalus alustada otsast peale, milliseks oleksite soovinud kujuneda?

Sündides olete rõõmu täis elevust. Kuid kasvades, olete üle võtnud kõike, mida on pakkunud teie vanemad ja ühiskond.

Kas selles on midagi sellist, mis teile ei meeldi?

See on väga oluline küsimus.

Kuid enamgi veel, kas te olete vääriline olema siin planeedil?

Kas olete vääriline elama külluses?

Kas olete väärt tunnustust?

Mida ütleks teie alateadvus selle kõige kohta?

Teist enamus on üles kasvanud kultuuris, kus õpetati, et armastav Jumal karistab teid, kui te ei kuuletu temale, et olete vääritu olema siin, kuna olete sündinud  roojasena.

Kuid, kas sellise väiteni jõudsite teie ise, või seda määras teie alateadvus?

See kordus ajast aega, kuni sai teile omaseks, muutus automaatseks, alateadlikuks.

Me toome seda esiplaanile selleks, et te näeksite seinu enda ümber, et mõistaksite jutte ajaloost, mis on olnud kammitsaiks teie elus. See on olnud seinaks teie ümber, millest te polnud suutelised üle saama. Kuid käesaoleval ajal, teie alateadvus on muutumas.

On see võimalik. Kas inimene on võimeline muutma oma alateadvust ja ümber kirjutama?

On aeg kõigest vanast vabaneda. Kui otsustate üle vaadata oma veendumused, mõeldes sellele, kes te tõeliselt olete, mõelda kas olete väärilised olema siin ja kaaluma seda, mida on teile räägitud. Kui suudate seda mõista, siis teie ümber muutub paljutki.

Teil on selleks väge.

Saate näha, kuidas hakkab muutuma teie alateadvus. Just selliselt hakkab muutuma tuleviku alateadvus. Võib olla mõnele teist jääb see võimatuks, jääb raskeks see ülemineku muutus.

Tänane sõnum on ärkajatele, kes hakkavad nägema seina ja esitama küsimusi selle kohta. Ärgates hakkate mõistma, et olete väärt olema siin ja seinteta. Kuid see  sünni kiiresti.

Nii algab sebra juttide muutmine. Teatud määral olete juba seda tegemas.

Kas inimolevus on suuteline muutma oma DNA-d

See on tõsine küsimus, kas pole?         

Kolmemõõtmeline vastus kõlaks, ja mis on meditsiini kohane, et  muidugi mitte. Inimgenoomi, millega olete sündinud, ei ole võimalik muuta.

DNA vana paradigma väidab, et  inimese sünni DNA kromosoomi paarid ei muutu, et DNA- l on küll suur hulk mõistetamatut informatsiooni, kuid ta siiski ei muutu. Ja teie teadlased väidavad, et nad on mõõtnud inimese DNA-d sündimisel ja  on mõõtnud DNA ka viimse hingetõmbe ajal ja DNA on olnud muutumatu.

Tänases sõnumis vaatleme midagi ülimalt vasturääkivat ja mille olemust ei ole veel  tõestatud.

Vastus sõnumi pealkirjas esitatud küsimusele oleks, et see on võimalik.

Teie eadlased on tunnistanud, et neil pole teada, mida teeb 90%  teie DNA-st. Et see nagu meenutaks juhendit keha juhtimiseks, kuid ei kontrolli selle geene ja teevad hoopis midagi muud. Kui tegelikult keegi ei mõista, mida need teevad, siis kuidas oleks võimalik selles osas midagi muuta. Enamgi veel, kuidas siis saaks muuta DNA-d ennast.

Siin tuleks mainida, et mida on võimeline muutma DNA – see on energiat, mille olemasolu ei  leidnud teil tõestust hilise ajani.

Inimteadvus on samuti energia ja see on võimeline liigutama asju. Inimteadvus on hulga suurem energia, kui suudate arvata. Kui hakkate nägema, et teadvus ja isegi inimolemuse mõtted on tegelikult energia, siis näete  moodustamas selles isegi struktuuri. Energial peab olema struktuur, mida ei saa luua, ega lammutada. Peab olema struktuur, mis toob esile, et üksnes teie teadvuse tase võib muuta teie DNA-d.

Kui olete vihane, siis teie keemia on negatiivne ja siis saavad haigused hõlpsasti teile tulla.

Rahulembelisem elu on aga tervem ja pikem.

Seega, teie mõtteviis  muudab teie keemiat. Teie mõtteviis, mõjutades teie keemiat, aktiveerib neid DNA osi, millised on une olekus.

Kas nõustute  selle kontseptsiooniga?

Kas olete kuulnud kvantilisest bioloogiast?

Kvantbioloogid on veendunud, et inimese rakustruktuur ulatub teie mõõtmelisusest väljapoole. Selline väide on teie teadlastel juba üle kahekümne aasta. Teil on tõestusi, et inimese keemia, rakustruktuur, isegi DNA,  reageerib mõõtmete välistele energiatele. Kui teil on miski, mis reageerib mõõtmete välistele energiatele, siis see ise on samuti paljumõõtmeline energia. See kinnitab, et isegi teie DNA on mõõtmete väline.

Seega – mõõtmete väline mõjutab mingil viisil isegi teie reaalsust.

Niisiis, vastus sellele, millega sai alustatud sõnumit – oleks – jah, te olete võimelised muutma oma DNA-d.

Kuid muuta saate seda selliselt, et seda te ei saa kuidagi reaalselt näha, ega mõõdistada.

Muutuseid saate teha mõõtmete väliselt – kromosoomi paari vahendusel, mis on teile tabamatu. Tabamatu on ta seetõttu, et on paljumõõtmeline.

DNA ise on samuti paljumõõtmeline, seetõttu palju temas on nähtamatu ja tabamatu – nii on see ka teie DNA 24 kromosoomi paariga.

Ülemineku ajal  ärkab kogu inimkond ja ta ärkab tõelise tõeni.

Osa üleminekust on teie võime muuta ennast – võime jõuda oma tõelise vaimsuseni ja sellega algab inimestes tõeline muutus. Ärkamise ajal hakkavad ärkama paljud teie DNA osakesed, hakkavad muutuma ja reageerima paljumõõtmelisuse avaldumisele. Sellega kaasneb inimolevuste vaimse teadvuse aktiveerumine. See aktiveerimine võib kesta paljude inimpõlvkondade jooksul.

Seega,  laste kasvamine ja areng hakkab toimuma programmideta ja teile ebareaalsel viisil.

Kõik hakkab muutuma.

Kas inimene saab tõemeeli muuta oma DNA?

Jah, saab.

See juba toimub otse teie silme all ning selleks ei pea olema vaimne. See toimub peaaegu iseeneslikult ja seda vastavalt sellele, kuidas inimene läheb üle vapustavale teadvuse muundusele. Ta hakkab nägema suuremat pilti., ja teadvustab, mida kujutavad endast asjad, kelleks tegelikult ollakse, milleks on võimelised – mida üldse kujutab endast teadvus,  ja mida  kujutab endast paljumõõtmelisus. Siis hakkavad ilmnema ootamatud leiutised-avastused. Paljumõõtmelisus hakkab aktiveeruma teie raku struktuuris, teie DNAs ja teie ajus.

Tere tulemas Uue Maa algusesse. 

Ja nii see on …

Krayon

 

 

 

 

 

Kategooriad:

5 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga