KANGELAS RÄNNAK Inglismaa tuur 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

See rännak on erilisse paika, see on rännak muistendite energiatesse, ajaloosse ja legendidesse, müütidesse ja traditsioonidesse. Selle sõnumiga tahaksin avada palju uusi tahke, mis on teie kujutlusvõimele tugevalt vasturääkivad. See on seotud selle paigaga, kus me praegu asume, kus on olemas teadmised ja suhted siinsetesse vestetesse, traditsioonidesse ja legendidesse. Ma pakun teile mõningaid mõtisklusi, toon mõned põhjendused sellele, miks on neid sedavõrd palju selles paigas, selles piirkonnas, võrreldes planeedi teiste kohtadega. Olen eelnevalt juba maininud, et see paik on üks Sõlmedest. Oleme rääkinud, et Kristallvõre, mis mäletab inimese tegevusi ja emotsioone, on siin ülimalt tugev. Selline energeetiline kombinatsioon, mis on kujunenud selles piirkonnas, pani aluse paljude muistendite hulgale, paljudest kangelastest ning just sellest on mul kavas teile rääkida.

Ringid põldudel.    

On veel midagi, millest ei ole seni palju räägitud. Selles piirkonnas ilmub põldudele palju mustritega ringe. Neid ei ole küll korralikult uuritud, kuid te olete teadlikud neist. Sellised mustrid ilmuvad ka muudes planeedi piirkondades, kuid siin on neid kõige rohkem. Siin on neid pidevalt, mõnikord igapäevaselt ja inimesed lausa ootavad nende ilmumisi. Miks siin? Põhjus on ikka sama – ikka kõige uue pärast, mis  tuleb planeedile.

Esimeseks räägiksin mõningatest tehnilistest asjadest, vaataksime neid nii, nagu vaatavad seda need, kes  uurivad neid mustreid põldudel. Mustrite struktuurid on kaunid ja täiesti sümmeetrilised. Mõned neist kätkevad informatsiooni, näiliselt räägivad isegi DNA struktuurist. Teie arvate, et neid on loonud  mingi mõistus, mingi intellekt. Et see ei ole saanud juhtuda juhuslikult, iseenesest. Mustreid on palju ja need on väga kaunid. Kõige hämmastavam saladus on see, et rohi ei ole nende alla murdunud, vaid laotunud pikali, rohu terviklikkus ei ole rikutud, ei mingit murdumist või katkemist. Inimesed  imestavad, kuna selline pinnale laotumine ei ole võimalik, et need on loodud mingil välisel jõul,  ehk  tulnukate abil  (Krayon muigab).

Edasi räägiksin teile veel midagi sellist, mis on risti-vastu teie loogikale. Kallid, need mustrid on maa seest tõmmatud, imatud pikali – altpoolt. Seda teeb kristallvõre, sama Maa võre, kuid siin paigas on ta  väga võimas. See paik mäletab mineviku teadvust, ning muundab seda mustriteks. Selline ongi paljumõõtmeline füüsika. Küsige mistahes kvantfüüsikult, et kas nad on käesolevaks ajaks avastanud mingeid struktuuride mustreid, mis erineksid seni nähtutest? Nad vastavad, et on hakanud märkama midagi, mis võiks olla paljumõõtmeline, millel on  teistsugused struktuursed mustrid, kuid need  kujutavad endast mingeid suhteseoseid. Sellised suhte seondused on nagu sõnumid minevikust,  need on väga iidsed ja on talletunud võresse, need lausa imbuvad põllu rohusse, luues geomeetrilisi kujundeid ja vorme. Oleme varem rääkinud, et vastupidiselt sellele, mida on teada ja avastatud arheoloogide poolt,  siis, veel enne teie tsivilisatsiooni on maakeral olnud varemgi tsivilisatsioone ja neid on olnud neli. Ja käesoleval ajal nende jäljed hakkavad tulema esile. Neid on võimalik leida tänu uutele tehnoloogiatele, mis võimaldavad vaadata sügavamatesse maa kihtidesse ning see annab võimaluse saada täielikumat informatsiooni struktuuride kohta. Te leiate kirjutisi tundmatutes keeltes, mis räägivad tehnoloogiatest, milliseid te ei oska isegi oletada.

Kallid, viimane tsivilisatsioon, millest teil ei ole isegi aimu, mis eksisteeris ligi 9 000 aastat tagasi, kasutas samuti elektrit. Elekter on kõige aluseks ja see ei ole kunagi olnud saladus. Ta on olemas looduses kõikjal, teda oli võimalik saada kätte ja võtta kasutusele. Neil oli olemas selline tehnoloogia. Mõnedele teile siin, lugejatele ja kuulajatele, see võib tunduda  uskumatuna, et see võimalik oli.  Kuid ma ütlen teile, et tuleb vaid oodata ja uued avastused annavad vastuseid teie küsimustele, et kes on elanud siin ja mis tsivilisatsioon see oli? Need olid teie Iidsed, nad olid siin piirkonnas, siin oleva Sõlme ümber, millest tulebki selline Kristallvõre võimsus. See paik tõmbas inimesi ligi isegi iidsel ajal. Just nemad  saadavad teile sõnumit teaduse kohta, mida nad valdasid, kuigi võib olla neil puudusid teadmised DNAst. Ringid ja mustrite struktuurid põldudel räägivad neist ja annavad edasi nende sõnumeid. Need sõnumid on teilt teile. Neid ei ole üles lükatud, ega tembeldatud mingil moel murule, vaid need on ülesse kerkinud maa all olevatest võredest.

Selle piirkonna muistendid ja legendid.

Esimeseks tahaksin rääkida mitte muistenditest ja legendidest, vaid sellest, mis on  risti-vastu teie arusaamadele. See on otseselt seotud selle piirkonna legendidega, milliseid on teile räägitud. Ma soovin ümber mõtestada mütoloogia mõtte. Mulle sõna „mütoloogia“ eriti ei meeldi, kuna see viitab  väheusutavusele kõige kohta. Kuid siiski mütoloogias ei ole midagi valet, tõepoolest ei ole. Mulle meeldiks mütoloogia asemel öelda „ traditsioonid“ , mis on alati reaalselt olnud.

Nüüd Arturist. Artur oli tuntud Brittide kuningas. Koos oma ümarlauarüütlitega ta oli Anglosaksi maades populaarne eepose kangelane. Juba noorusest peale tema kõrval oli druiidide maag Merlin, kelle abil ta sai endale Excaliburi mõõga, mis tabas märki alati eksimatult. Peale võitu vaenlaste üle temast sai Cameloti kuningas.  Teil võib tekkida segadus, sest kuhu selles piirkonnas te ka ei läheks, kõikjal kuulete erinevaid legende temast. Juba see peaks vihjama millegile kuningas Arturi kohta.

Kõikide inimtsivilisatsioonide esindajatel on midagi ühist, mida peaksite teadma. Kõik inimolevused tunnevad alati huvi küsimuse vastu:„ kuidas pääseda Pimedusest Valguse kätte? See on kaasasündinud püüdlus ja see  viib teid alati edasi, teie enda vabal valikul. Igale inimesele meeldivad jutud kangelastest, lastest täiskasvanuni. Mineviku  lood, mis sageli on väga-väga sarnased, jätavad teile sügava hingestava mulje. Neis on räägitud inimolevusest, mehest või naisest, kes teevad rännakuid, ületades raskusi. Neis kõigis on juttu rännakutest valguse poole, kas pimedusest või keerulisest olukorrast, kuid kõik need legendid viivad mistahes elumängus võiduni. Teie filosoofid nägid selles kindlat joont, läbi kogu teie ajaloo, ning märgistasid seda kui kangelaste rännakutena.  Kes on kangelane?

Nii praeguses tsivilisatsioonis, kui ka selles, mis on teile teada teie kirjanduse kaudu, kuni tänase ajani, igasugune klassikaline rännak omab üht ja sama identset atribuuti – on keegi indiviid, olgu see mees või naine, kelle ees on ülesanne, mis näib esmapilgul teostamatuna, kuid ülesanne saab lahenduse siis, kui kangelane läheb rännakule, ja viib selle lõpuni. Rännaku ajal, tema kõrvale, ilmuvad sõbrad ja kaasmõtlejad, kes on valmis minema koos temaga. Enamjaolt neid on kaks, või kolm, kuid neile kindlasti ilmub nägemus selle kohta, et peavad minema rännakule kaasa.  Kuid see ei ole veel kõik. Neil seisab ees võitlus uskumatult veidrate jõududega, millega nad kohtuvad oma teel. Iga kord nad saavad vastase üle võidu. Paraku see viib neid veelgi raskema katsumuseni veelgi  raskema lahenduseni, või väljakutseni. Sageli sellised rännakud kestavad aastaid, mõnikord vähem. Rännaku käigus tuleb esile veel midagi, kas müstika või maagia valdkonnast, mingite teispoolsete jõudude sekkumine jne. Nii on see enamuses vestetes. Sageli vaenlased, kellega võideldakse, või energiad, milliseid püütakse alistada (ehk hävitatada), on samuti maagilised.

Kui vaadata selliste legendide ajaloolisi juuri, siis ehk teile on enam tuttav Homerose üks tuntud teos Odüsseia, kus on kirjeldatud argonautide rännakut kuldvillaku otsinguil, kuidas nad võitsid salakavalaid pimeduse esindajaid. See veste on Iasonist, kes läks rännakule koos argonautidega. Ta pidi võitlema teispoolsuse jõududega, mitmeid kordi. Pidi kokku puutuma mitmeid kordi maagiaga. Ta ise tegutses samuti  ikka ja jälle läbi maagia. Ta oli osa suurest tervikust ning teda  saatsid tema kaasvõitlejad. Rännaku lõpus on mainitud, et ta võitis kõiki draakoneid. Kuid see rännak toimus iidsete Kreeklaste ajal ja see oli kangelase rännak. See lugu jõudis tänasesse päeva ja on saanud klassikaks. Temast luuakse uusi lugusid, mis ulatuvad palju kaugemale, kui on kirja pandud Homerose poolt. Ja sellised rännakud kestavad tänase päevani.

Vaatame nüüd käesolevasse aega, kus sellised muistendid on kordunud ja korduvad jätkuvalt, taas ja taas. Kasvõi „Sõrmuste isand.“ Siin taas kord kerkib kangelane, kes läheb võitlema oma maa pimeduse jõududega. Ta leiab võitluskaaslasi, kes järgnevad talle ning ka seekord on temaga kaasas maagia võlur. Siin on maagiat nii valguse poolel, kui ka pimeduse poolel. Selle loo kangelasel tuleb astuda paljudesse võitlustesse. Kuid kõige suurem võitlus toimub tema enda sees. Ja see on jätk Homerose lugudele, kuid kaasaegses kujundis, milles saab jätkuvalt näha müüti kangelase rännakutest.  Kas üldse oli selline lugu? Teatud määral oli. Selline on inimolevuse teadvus, ta liigub edasi,  ta armastab seda lugeda ja see muutub klassikaks. See on inimestele vajalik, nad võtavad need lood endasse ning tahavad taas ja taas olla nende lugudega koos. Sest nad saavad ennast samastada  kangelasega.

Või vaatame  kõige värskemat – George Lucas [Ameerika režissöör ja stsenarist, fantastiline eepose “Star Wars” autor, milles julge rüütel – Jedi Luke Skywalker, võitleb pimeduse poolega]. Selles saagas on taas teie ees kangelane, kes seisab pimedusele vastu. Kuid sellel kangelasel on endal mingi vägi, ehkki tema kõrval on väike maag-võlur.  Kõik need lood on sellised, nagu kordaksid Homerost, taas ja taas. See on taas Iasoni versiooni elustamine ja taas võitlus pimeduse poolega ning  kõik kordub ikka taas ja taas.

Kuid lõpuks, kõige kaasaegsem, prillidega poiss, võlukepp käes, [jutt on Harry Potterist, J.Rowlingi raamatu kangelasest, võlu ja maagia kooli õpilasest, kes võitleb Pimeduse Lord’iga]. Ka siin on kurjus, millega tuleb tal võidelda, koledate monstrumite ja muude pimeduse jõududega. Ta võitleb nendega ise, koos võitluskaaslastega ja sõpradega ja ka tema kõrval on maag-võlur.

Kas mõistate, millele ma juhin tähelepanu? Sellised kangelaste rännakud on ammu teada filosoofidele. Nende väitel see on iga inimese salasoovide väljendamine, inimeste soovid ja lootused sellele, et kõik läheb hästi, nii neil, kui nende peredel, Maakeral endal, ka tsivilisatsioonil, nimega inimkond.

Kuningas Arturi muistendite reaalsus.

Tahaksin rääkida teile kuningas Arturturist. Oli ta reaalne kuju? Vastus on, et jah, oli. Kust tuleb tema päritolu? Te võite selle lätteid leida Walesi poeesias. Suur kreeka poeet, kes andis meile Iasoni, sarnaneb paljuski Walesi poeediga, kes andis meile legendi Arturist. See ei olnud üksnes lugu, vaid on ka paiku, kuhu võib minna ja neid ära tunda. On olemas paar kohta, kuhu sattudes, võib kinnitada, et jah, seda võib uskuda, et kõik toimus siin paigas.  Šotimaal on olemas koht, nimega Sterlinghir, kus on Cameloni linn. Mis toimus selles kohas reaalselt? Kallid, kui vaataksite hoolega legendi kuningas Arturist ja kõike, mis temaga toimus, tema tarkust ja ümarlauda koos rüütlitega, siis näete, et sellesse on koondatud ajaloo osad ja fragmendid, mis on täiesti reaalselt olnud ning saate  isegi puudutada kõike seda. Kui analüüsiksite seda legendi sügavuti, siis mõistaksite, et see ühendab paljusid reaalseid kangelasi ja nende kangelaslikke rännakuid.  Ka Arturi tegevustest on erinevaid versioone, milliste läbielamiseks kuluks sadu aastaid. Ühes muistendis tal olid mingid seosed Graali karikaga.  Kõik vaenlased  võideti läbi kangelaste vägitegude. Artur oli üks reaalne kuju, kuid oli teisigi isikuid, kes mängisid ajaloos olulist osa. Need lood on loodud siiski poeetide mõistuse poolt, nemad pajatasid kangelaste lugusid, kelle tegusid võib otseselt katsuda ja tunnetada neis paikades  ning tunda maagia väge. Arturil oli võlurist maag, Merlin, kes aitas saada Excaliburi mõõka, mis väljendab Arturi väge, milline oli olemas ka Luke Skywalkeril “Star Wars” loos.  See on legend, aga mitte müüt. See on traditsioon, võtta kõike paremat inimkonnast, kõige kangelaslikumat ja targemat kõigest, mis võis kunagi toimuda, võtta need kokku ja siduda isikutega, nende armastusega ja maagiaga.  Kuid teadke, et nendes lugudes on ka midagi enamat, kui on teile räägitud.

Kas oli Artur reaalne? Täiesti oli, kõik olid reaalsed.  Mõelge neist asjust, kui maagiast, mis hakkab ilmuma selles, mida  te järgmiste aegade jooksul näete. Ehk õnnestub teil näha ka võlureid.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga