KAHETEISTKÜMNE TERVENDAV RING – KAASASÜNDINU TEAB, KUHU PÖÖRATE ENDA TÄHELEPANU

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

On oluline mõista, et iga vaimsus teab, mis toimub nendega, kes kuulavad sõnumit praegu, või kunagi hiljem. Te võib olla ei teadvusta endile veel, et see on käepigistus Ilmaruumilt. Teie vaimsused on rüütatud füüsilise keha vormi, mille vahendusel liigute paljumõõtmelise reaalsuse poole ja see on kaasahaarav liikumine.

Need kohtumised saavad toimuda üksnes tänu nihkele, mille protsessi käigus saate jõuda lähemale ajale, kus saate õppida kandumist teise reaalsusesse, kus saate paremini mõista, kes tegelikult olete. Teadvustage palun, et te kõik olete tunnustatud ja olete jumaliku hoole all. Ükskõik, mis ka teiega ei juhtuks, on iga olukorrale või asjale võimalik leida lahendust. Mis ei ole kohane teie suursugususega, seda saab muuta kohaseks ja paremaks. Kõik on teie päritolu kohane, kõik olete loodud saama meistriks ja seda igaüks teist. Õpetajad, kes liikusid minevikus planeedil, näitasid teile, mida tähendab olla inimene meistri tasemel. Te kõik olete võimelised olema nende taolised. Selleks on tarvis suruda oma vaimsuse kätt ja tulemuseks näete midagi, mis on paljus erinemas seni teile nähtust. Vanast energiast olete ju välja tulnud ja seda tänu teie vabale valikule. Te olete hulga enamat, kui olete arvanud või on räägitud teile. Uuel teadvuse jõul kõik hakkab toimuma kui võluväel. See on omal viisil ime, mis on alati olnud teie kättesaadav.

Eelmisel tervendaval kolmapäeval sai räägitud kaasasündinust, tema targast kehast, mis on olemas igal ühel teist. Rääkisin sellest teie osast, millisest teil ei olnud isegi aimu. See ei ole ei aju, ega süda, ega ei ole ka käbinääre. Kaasasündinu on nende kõigi kombinatsioon ehk teie keha juhtimispult. Seni olete temani jõudnud suhteliselt arhailisel viisil ja seda läbi kinesioloogia ja juhendusi saate anda homöopaatiliste tõmmistega.Kaasasündinuga suhtlemiseks, on teil vaja luua reaalne viis. Just seda on teil vaja teha, kuna tema on teie ise.

Meie tervendavad kolmapäevakud on osa uuest metoodikast, mis lähendavad teid kaasasündinu juhtimispuldile, teie targale kehale ja siis ükskord saate ise puudutada selle nuppe. Kõik see on võimalik. See on tervenduse keskme, spontaanse remissiooni katalüsaator, mis suunab kehale vajalikke signaale haiguste likvideerimiseks, aitab immuunsussüsteemil saada tugevamaks, kui kunagi varem see on olnud. Teie keha on loodud elamiseks pikaks eaks, tal on võime uuenduda ja taastuda ja käesoleval ajal kõik liigubki selle suunas.

Olen rääkinud teile varjatud asjadest. Üheks nendest on vaimsuse, ehk kaasasündinu reageeringud, mis on paljumõõtmelised. Paraku, kui elasite kolmemõõtmelisuses, tegite kõike  lineaarselt ja senised mõõtmed on vaid väike osa tõelisest reaalsusest, see on näiline reaalsus, millega olete ära harjunud. Et näha midagi enamat, on tarvis pöörduda kaasasündinu poole.

Mis on Kaasasündinu, kuidas ta saab funktsioneerida ja tervendada täielikult keha keemiat, samas jäädes teadmatuks ja kättesaamatuks?

Uurige ise, kui minu sõnu ei taha uskuda. Küsige homöopaadilt, kas Kaasasündinu on reaalne? Küsige kinesioloogilt, kuivõrd reaalne ta on?

Kaasasündinu on väljaspool teie kolmemõõtmelisust, ta ei ole teie keha organ, ega teie teadvus. Ta on teie ellujäämise osa, millest teil ei ole olnud isegi aimu. Kui hakkate ületama mõõtmetevahelist silda, siis ta hakkab aktiveeruma, ehk hakkate ärkama avarustevahelisuses, ehk paljumõõtmelistes rakustruktuurides.

Kas eelpoolöeldu jõuab teile kohale?

See ei ole inglite tulek, see on teie oma keha osade ärkamine. Ma tuletan teile meelde teie kontseptsiooni, et teie DNA on palju enamates mõõtmetes, kui arvate teie. Igas tema ahela keemias on üle 3 miljardi keemilisi osi. DNA suurejoonelised kaunid fragmendid ja osakesed on paljumõõtmelised. Kvantfüüsika teadlased märkasid, et DNA osad reageerivad teistele paljumõõtmelistele jõududele ja seda ka valgusele. Teie teadlased on uurinud, miks DNA käitub selliselt ja miks rakud käituvad selliselt. Teie sisemuses on midagi enamat, kuid kõik see on hulga sügavamal tasemel, kui oskate arvata. Teie teadvus aitab teil ületada silda, et muutuda paljumõõtmeliseks. Nii jõuate selleni, et saate teha koostööd ka muudes reaalsustes. Teie keha paljumõõtmelised osad on ärkamas ja elustumas. Seni oma teadmatusest te ei lubanud neile seda. See on üks silla ületamise saladustest. Te ei tee seda üksi, sest teie kehad on teadlikud teie tegudest ja seda teab ka teie kaasasündinu.

Seega, üksnes soovige ületada silda. Te jõuate selleni, mis erineb täielikult teie praegusest olukorrast, kuid seni saate olla seal üksnes visualiseerides. See hakkab äratama teie keha neid osi, milliste määrang on enam, kui ellujäämine – nende taastumise võime on kõrgem ja  ärganud rakustruktuur saab elada palju kauem.

Kas teie arvates on sellel mõtet, et igasugune  regeneerimise protsess lühendab teie DNA kromosoomide telomeere ja mis vajadus sellel on?

Seda võiks nimetada nagu planeeritut vananemist. Kuid ei ole olemas planeeritud vananemist, on vaid noorenduse kavandus. Ainus põhjus, miks DNA ja kromosoomid teevad seda, on selles, et teie paljumõõtmelised osad ei ole kunagi olnud ärganud olekus, ega ole saanud toetada teid, ega pikendada teie eluiga. Just selles suunas juhime teid. Kui suudate minna sillast üle ja jõuda sellisesse kohta, kus teie keha saab aru sellest, siis teie teadvuses toimub ootamatu nihe, mis toob muutusi ja tervenemisi kehale. Selle tulemusel võivad käivituda kõikvõimalikud tervenemised, võib olla isegi spontaansed remissioonid. Te ehk ei suuda seda veel mõista, kuid inimkond läheneb sellele ja mitte osaliselt, vaid täielikult. See ei ole väide ega ei ole visualiseering, vaid see on rännak oma vaimsusesse ja selle tulemusel osad ja fragmendid elustuvad. Selles on Uue Inimese tuleku saladus. See on liit paljumõõtmeliste osadega, mis olid seni tegevusetuses, ega sekkunud keha organite töösse, lastes neil endil teha ellujäämiseks kõike võimalikku.

Mõte oli selles, et ületades silda, vaatate, mida saaks veel ära teha, kes te olete tegelikult. Kõik on hulga suursugusem, kui olete siiani arvanud, nii oma rakkude, kui ka DNA kohta, mida oma silmaga te ei ole kunagi näinud. Uurides üksnes rakkude keemiat, te ei ole suutelised seda mõistma, sest  kõik on hulga enamat.

Tutvudes selle sõnumiga, saate mõista oma eneseväärtust. Võib olla teile isegi meenub, et olete alati soovinud saada tagasi seda, mis kunagi on teis kaotsi läinud. Kui ületate silla ja suundute paljumõõtmelisusesse, siis pöörake tähelepanu oma alateadvusele. Kui vaatate seal end, siis nähtust ehk teil jääb hing kinni, kuna olete sootuks teine.

Kaheteistkümne Ringi tervendav keskkond –  Pilvede kohal.

Kordan taas, et vaimsus ei ole vaakumis, ega kusagil pimeduses vaid Jumala, ehk Loomislätte armastus on alati teiega. Olen rääkinud teile sellest kõik 31 aastat., kuid kõigile see ei ole veel vastuvõetav ja mõistetav. Enamuselt arvatakse, et Jumal asub eesriide tagustes ja et on tarvis jõuda temani. Kuid see ei  ole nii. See on ühekülgsus, mida on teile õpetatud. Teil on tarvis istuda toolile ja püüda tunnetada armastust kõiges, mis teid ümbritseb ja selleks on vaja luua püsiv side ehk energia.

Planeedil on alati olnud kannatusi, kuid käesoleval ajal on need teist laadi. Teie tavapärane elu on viiruse poolt rikutud. Tavaline normaalsus on kadunud, mis võib küll hiljem taastuda, kuid päris endine ei saa see enam olla. Edasi räägiksin viiruse tuleku põhjustest ja neist, kes saavad kannatada. Ma ei räägi meditsiinilisest aspektist, vaid sellest, et kuna elus on ridamisi kurbi uudiseid, siis milline hulk inimestest on sellest stressis. Paljud lähevad manala teed mitte viiruse tõttu. Ajalugu näitab, kui palju suurenes surmade hulk viiruse ajal.

Olen ka varem rääkinud, et hirmud ja stressid viivad dramaatiliste tagajärgedeni. Selle tulemusel kehas algavad väljalülimise protsessid. Kui te järjepidevalt elate hirmudega, siis teie keha hakkab aegamööda surema ja sellega lüheneb tunduvalt keha eluiga. Just seetõttu esmalt on oluline vabaneda hirmudest. Kuid kahjuks teie meedia pakub neid igapäevaselt küllaga. Meedias endas on samuti ebaterve olukord.

Ükskord minu partner, minnes lennukile, küsis piloodilt, et mis aitab temal vastu pidada sellele tihedale lennu graafikule?

Piloot naeratas selle peale ja ütles, et murede asemel ta näeb iga päev sinist taevast ja säravat päikest ja need on alati ülevalpool pilvi. Tõepoolest, olgu taevas pilves kuitahes, aga tõustes üle pilvede, kogu tee jääb paistma päike ja sinine taevas.

Selle metafooriga tahan ütelda, et olgu mistahes tuju või mure, kuid teie vaimne olemine on teiega mistahes olukorras ja see on alati teiega kaasas. Kuid te ise, oma hirmudega ja muredega, loote endile depressiooni seina, millega varjate enda eest kõike head ja ilusat, jättes end ilma positiivsetest emotsioonidest. Kahjuks depressioonid  mõjutavad ja muudavad ka teie füüsist – kas kogute kaalu, või kaotate seda. Esmalt on teil tarvis anda endile luba lõõgastuda ja vabaneda hirmudest. Olen rääkinud, et mistahes ettevõtmises, kasvõi üle silla minekul, on teil tarvis teha valik – kas minna edasi, või peatuda.

On möödas ajad, kus võisite istuda maha ja oodata, kuna ilmub teie juurde Rahu Ingel. Nüüd piisab nõusoleku andmisest ja te hakkate kõike tegema ise. Selleks ei ole vaja suuri pingutusi, ega rühkida mööda treppe üles. Üksnes andes nõusoleku muutusteks, hakkate avastama rõõmu seal, kus ei osanud varem seda oodata.

Tahaksin teile öelda, et kui annate oma rakusüsteemile luba vabaneda kõigest ebatervest, teie vaimsuse käed on kohe valmis lükkama pilved teie pea kohal laiali. Nii saate alustada koosööd eesriide tagusega. Kõik Olevused ja Inglid oleksid uhked teie üle, teie, kui Meistrite üle, kes on tulnud läbi pimedusest ja jõudnud eesriidetaguse Päikese kätte, kus armastava mõistmise rõõmud pääsevad teieni. Tahaksin, et te tunnetaksite, kuidas teie vaimsuse käed embavad teid, et te tunnetaksite, kuidas need tõstavad teid üle pilvede, kus särab kogu aeg Jumalik Päike ja kõikjal on üksnes rõõm.

Te võite küsida, et kas see seisund on jääv?

Ja ma vastan teile, et kõik oleneb teist endist, sellest, kas lubate hirmudel naaseda. Teie inimteadvus on võimeline väljuma ebatervest olukorrast. Kui olete andnud nõusoleku, siis tervenemised algavad omas jadas. Selline on Looja armastuse vägi. Kahjuks inimestel on jätkuvalt arusaam, et Jumal ei ole teist teadlik, ega ole näinud teid kunagi. Selline väide on välja mõeldud inimeste poolt ja nii on järjepidevalt räägitud teile. Kuid mina ütlen teile jätkuvalt, et te kõik olete jumalikus olemises, tema piiritus armastuse väes.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga