KAHETEISTKÜMNE RINGIS – ASTUGE VEIDI LIGEMALE

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Astuge veidi ligemale. Varem ma ei ole seda palunud. Lähenemise idee sellele, keda arvate oleva eesriide tagustes, ei kuulunud kunagi energia ja teadvuse stsenaariumisse, mis on avanemas nüüd teie ees. Seni oleme olnud kanaldustes nagu saadikud, täis armastust, terviklikkust ja avatust,  edastades teile tõe aluseid. Ja seda oleme teinud kõik need eelnevad aastad. Kõik raamatud, sõnumid sadade kanalduste näol, need olid vaid sõnumid teie planeedile, selle kohta, mis teid ees on ootamas.

Need ehk olid suureks abiks Vanadele Vaimsustele, kes on pidanud end Valguse Töötajateks. Esmalt nimetasime teid Valguse Majakateks, kuna elasite rahva seas ja valgustasite neile nende teekonda. Kuid nüüd kutsume teid lähemale, kuna asjad, mis seni näisid muutumatutena, on hakanud muutuma.

Mis on teie jaoks muutumatu?

Kas Looja,  koos Loomislättega, on teie jaoks olnud muutumatu, kas teie vaimsus on olnud muutumatu?

Kõike seda pidasite stabiilseks. Samas teadvustate endile, et läbides elu oma vaimsetes rühmades, olete tutvunud elu doktriinidega, metafüüsikaga ja selle reeglitega, ning selle tulemusel kinnitate endile, et kõik toimub jäävalt selliselt. Kuid nüüd tuleb keegi minu taoline ja kinnitab, et kõik on muutumas. Kuid teie püüate jätkuvalt väita, et Looja ei muutu iialgi. Ma ütlen siiski teile, et isegi meievahelised suhted on muutunud. Kuid samas Lätte  energia kaunidus, mis on Armastuse Lätteks, jääb alati endiseks. Ometi suhe Lätte ja inimteadvuse vahel on muutumas.

Nii on toimumas ka siis, kui olete lähenemas Kaheteistkümne Ringi avatusele. See on hulga enamat, kui on teile räägitud. Ka te ise olete hulga enamat, kui on räägitud teile teist.

Seega sõna Jumal, ei ole Taevase Isa tähendus, keda peate kummardama – seda ta ei ole kunagi olnud. Te olete alati olnud Loovuslätte osa ja see on Suurim Tõde ja teile ülimalt lähedane. Tõde on sedavõrd tohutu, et ulatub kaugele väljaspoole raamidest, milliseid olete võimelised ette kujutama, see on sedavõrd tohutu. Mõningad teie seast ei lähe kunagi raamidest välja ja seda ideed isegi nimetavad hullumeelsuseks.

Palju meistreid on külastanud planeeti, paljudes kultuurides ja nad on külastanud teid selleks, et näidata teile  – see Tõde on olemas. Nemad ei rõhutanud kunagi oma erilisust, vaid rääkisid, et sündisid inimesena selleks, et näidata, milleks on võimeline inimene. Nad ei olnud tavalised inimesed, vaid olid need, kes on täitunud Looja valgusest. Oma olemuselt olid kõrgemal, kui teised ümberolevad inimesed. Nemad olid valgust täis sedavõrd, et näisid inglitena, keda kummardati. Neid isegi hävitati, kuna olid eriti erilised.

Suur Tõde on end näidatud teile kogu inimliku ajaloo jooksul.

Kas teie mõtted on võimelised muutma füüsikat?

Jah, on küll võimelised.

Kas teie mõtted iseenesest saavad genereerida küllaldaselt energiat, millega saaks muuta keha rakke, et vabaneda haigusest?

Jah, saavad.

Kas need asjad on sedavõrd ebatavalised, et seda on võimelised tegema üksnes inglid, kellel on kõrgeimad jõud ja kõrgeimad energiad?

Tahaksin, et paneksite tähele minu vastust.  Vanas energias võis nii olla, kuid mitte enam käesolevas energias. Te ise olete jõudnud sellele külaltki lähedale. Astuge ligemale, tähendab näha ise seda, millest rääkisid kunagi meistrid ja ka teie olete nüüd võimelised selleks. Tahaksin, et te näeksite seda, mida te ei ole osanud oodata.

Kogu Kaheteistkümne Ring on metafoor silla ületamisest Suurima Tõeni. Iga silla ületamine tõstab teie teadvustust ja selle vastuvõttu, kelleks olete võimelised saama. Ja vabastab teis seda, mida teile ei ole veel teada. Mõnedki teie seast on ületanud seda silda koos meiega. Mõnedki saavad seda korrata iseseisvalt, mõned mitte. Kuid oma meditatsioonides ilmselt olete kõik tunnetamas midagi erilist.

Juba lapsepõlves, kui koos vanematega, nädala lõppudel käisite kirikus – läksite ja tulite, läksite ja tulite ja te isegi ei aimanud, et igal korral tõite kirikust midagi endale kaasa. Nii on ka silla ületamisega, kus minnes oma vaimsuse energiatesse, hakkate tooma sealt muutusi endasse, juhul kui ise olete muutustega nõus. Kuid te olete ka ilma nõusolekuta muutumas.

Ehk tahaksite teada, miks?

Näiteks, kui teil oli kavas viia ellu üht ideed, mis ei olnud kuigi uudne, kuid nüüd see  avaneb teile hoopis teises valguses. Vanad Vaimsused, ehk avastasite siin uusi tõe hetki, mis viisid teid ärkamiseni. Nüüd usute eelmistesse eludesse ja võib olla olete elanud planeedil pikkade ajastute jooksul. Ehk olete kogenud šamaanlust ja olete teada saanud Suurima Tõe. See kõik on talletanud teisse, iga planeedi teadvuse tõusuga olete ikka enam ja enam ärganud, kuni saate võtta neid kasutusele. Ehk isegi tunnetate seda ja olete veendunud, et olete ise selleks kõigeks võimelised.

Kas on teile see ligat imelik ja näib võimatuna?

Ei, need Suured Tõed on avanemas teile.

Täna meie külaliseks on Suzanne Gismann, kes on regulaarselt ületamas eesriiet, tema jaoks see on nagu teine reaalsus, kuhu ta saab minna ilma mistahes riituseta. Tema kinnitab, et ka teie olete võimelised selleks. Ta tahab rääkida teile Suurest Tõest.

Iga vaimsus on muutumatu ja igavene. Ta saab tulla planeedile ja olla sellena, kellena on temale tarvis, elades selles soos, milline on temale kohane. Kuid, lahkudes läbi surma, te lähete läbi eesriide koju, kust te olete tulnud. Maine olek on ajaline, kuid see on lühiajaline reis. Selle elu üle, mida te elasite, saate naerda, isegi kurta, et puhkus on liiga koormav.

Kui te kaotate oma elus kalli inimese, siis teie kolmemõõtmeline osa püüab väita, et kaotus on igaveseks. Kuid Susanne räägib teile muud, ta räägib sellest, mida ta avastas, et keegi ei lahku kuhugi igaveseks. Ehk ületaksite nüüd veel kord silda. Siin ei ole vaja midagi visualiseerida, kui tahate, siis võite muidugi visualiseerida. Alustame kohast, mida peate praeguseks koduks, kuid siis läheme teise, sinna, mis on päris teie koduks. Lähme ajutisest kohast üle alalisse, kus on amfiteater ja tool seal oleva lava keskel.

Ma küsiksin teilt, kas on keegi teie lähedastest lahkunud lähimal ajal, kellest pidevalt mõtlete?

Istuge toolile, mis on eredalt valgustatud, kui samas amfiteater on hämaras valguses. Oleme varemgi seda teinud, kuid täna on see olulisem seetõttu, et olete saanud tuttavaks Susannega. Kui teil on andi, siis liituge meiega, et saaksime aidata ümberolevaid. Susanne kinnitab, et lahkunud ei ole lahkunud kusagil, ei ole kusagile kadunud. Susanne  aitab teil saada kokku lahkunutega eesriide tagustes.

Seda teete kunagi ka teie, kui olete ise lahkunud eesriide tagustesse ehk teisele poole silda. Valgus amfiteatris hakkab muutuma heledamaks ja te näete seal istumas kõiki oma lahkunuid. Te näete nüüd, keegi ei ole kusagile kadunud. Kõik on teisel pool silda ehk teie vaimsuses. Kõik on teie vaimsuses, nagu teiegi olete kõikide vaimsustes ja ka lahkudes kõik jäävad vaimsustesse.

See on Ülim Tõde, millest teie planeedil ei ole räägitud.

Teie vaimsus, kui Loomislätte osa, on teadvustamas ja lõpetamas teadvustust kehasse vastavuses vajadustele, kuid planeedilt ei lahku ta iialgi. On olemas Grandioosne Tõde, mis saab tervendada teid kõige paremini. Kui tõusete toolilt ja lahkute Kaheteistkümne Ringist, kõik jääb teisse ja  teiega. Peale seda olete teistsugune, kui olite seda enne toolile istumist. Sellega käivitub ärkamise protsess ja te muutute iga kord, kui ületate silla.

Tahaksin, et võtaksite omaks selle Suurima Tõe, ning mõistaksite, et tõepoolest olete teises ajastus. Olete Valguse Majakas.

Ja nii see on…

Krayon

 

Füüsilise keha surma lahtikirjeldus.

See teema pakub huvi teile kõigile. Vaatame esmalt keha, mille terviklikkus on veel alles ja aju ei ole rikutud. Aju on teie vastuvõtja ja vastutab kõigi sensoorsete tunnetuste vastuvõtu eest. Aju töötleb kogu saabuvat informatsiooni.

Esmalt vaatame teie nägemist. Te näete üksnes tahkeid mateerialikke asju. Teile on räägitud, et teie silma ehitus koosneb neljakümnest koostisosast. Kuid samas silma võrkkest koosneb sajakolmekümne miljoni fotoretseptoritest. Aju, peale nägemis informatsiooni saabumist töötleb seda ja loob kujutluse nähtust. Kahe silma abil, aju saab kaks pilti, milliseid võtab korraga vastu ja ühildab need. Kusjuures, teie silma ehitus, ei olegi veel kõige keerulisem arhitektide looming. Teie nägemine on füüsiliste vormide projetseerimine kolmemõõtmelistel alustel, mis paljuski erineb vastuvõttudest kõrgematel tasemetel. Teie keha on nagu ülikond teie vaimsusele, ehk isegi enamat – ta on kui üks vaimsuse elu elementide osa.

Vaatleme esmalt aju tegevust. Kas oled tuttav tema töö põhimõttega?

Teile on räägitud, et inimaju kaalub ligi poolteist kilo ja koosneb sajast miljardist rakust, millest enamus on neuronitena. Kogu informatsiooni, mida aju saab kehalt mööda seljaaju kanalit, jõuab poolkeradesse, kus saab see töödeldud. Selline on teie teadlaste kirjeldus, kuid protsess siiski on hulga keerulisem.

Mis ikkagi toimub,  teie füüsilise keha suremisel?

Peale füüsilise keha surma aju jätkab oma tööd veel mõnda aega, mis on vajalik teie vaimsuse kohanemiseks minekule uude vormi.

Mis siis toimub sellel ajal teie arusaama kohaselt?

Esmalt toimub teadvustamine, et teie süda ja kopsud enam ei tööta, mida aju esmalt ei suuda tabada. Kuna aju veel funktsioneerib, siis vaimsusele kulub veidi aega selle teadvustamiseks. Teadvustades seda, vaimsus vabaneb füüsilise keha kütkeist, tajub kergust, mis viib teda ühendusse oma vardjatega.

Ehk olete märganud, et enamus surnute silmad jäävad lahti. Te ei tohiks sellest ehmuda ja see on viga, kui ehmute häälega laiba juures. Laske vaimsusel minna rahus eesriidetagusesse. Suhtuge sellesse protsessi rahuga. Keha füüsilise surma järel aju, nägemine ja kuulmine seiskuvad viimastena. Seda on tarvis sujuvaks üleminekuks uuele vastuvõtule. Kui vaimsus vabaneb keha kütkeist, tema vastuvõtt muutub kardinaalselt, kehas oleku ajal, see oli paljus piiratud. Suremisel vastuvõtu pilt muutub ja lülitub sisse sootuks teine vastuvõtt, nii nägemises, kui ka kuulmises, siis avaneb  vibratsioonide, energiate ja impulsside nägemine.

Füüsilise vormi juhtimiseks kulus kehal palju energiat. Kui vaimsus vabaneb keha kütkeist, kõik protsessid muutuvad iseeneslikeks ning mistahes kolmemõõtmelise füüsika seadused tema jaoks enam ei tööta. Selle protsessi käigus teie vaimsus ei ole üksi, teda on vastu võtmas palju olemusi ja nende juuresolekul hirm kaob hetkega. Hirm oli vaid füüsilise keha omaduseks.

Mis toimub edasi?

See oleneb tasemest, kuhu vaimsus on uue taaskehastumise juures liikumas. Teile on teada, et vaimsus teadvustub kolmemõõtmelisse tihkusesse  selleks, et kogeda ja õppida. Reeglina see toimub pakettide näol. Kuna aeg kõrgematel tasemetel ei ole lineaarne, siis vaimsus, fragmentreerudes, läbib mitmeid kogemisi korraga ja millised võivad esineda mitmetel erinevatel tasemetel.

Teie Kõrgem Mina on alaliselt kõrgeimal tasemel ja kogeb läbi kõikide fragmentide, ning läbides fragmentide monaade, koondab saadud kogemused  üheks tervikuks kogemuseks.

Seda protsessi tabada kolmemõõtmeliste arusaamadega on raske. Fragmenteerumised ja koondumised toimuvad mitmes etapis, kuni üks fragmentidest ei ilmuta end potentsiaalseks kandidaadiks olla eesotsas.

Mul on raske ette kujutada, kuidas hulk teadvusi saavad sulanduda üheks teadvuseks?

See ei ole päris nii, nagu kujutad seda ette sina, inimene, sest sulandumine on hulga keerulisem. Olles simulatsioonis, te võtate igat olemust  eraldi oleva isiksusena. Kuid ärge unustage, et igas mängus olete eesmängija, kuid jõudes mängu tuumani, hakkate tunnetama kõiki ja kõike ühe tervikuna, ehk endana.

Peale keha surma teadvustamist, vaimsuse teadvus kandub uude tihkuse vormi, kus toimub taas teadvustamine uude teadvuse arengusse, jätkuvaks vaimseks arenguks. Igal uuel tasemel on valmis uued alused ja vardjad, need, kes on valmis juhtima vaimsust vastavuses tema arengu teekonna vajadustele. Mõned kanduvad isegi kõrgematele tasemetele, kus elu ei ole füüsilisel tasemel, ehk on kristallilistel alustel, kus nägemise, kuulmise ja tajumiste vastuvõtu tasemed on hulga avaramad ja ka aju tegevus on suurema funktsionaalsusega. Ülejäänud vaimsused, kes ei ole läbinud kogu kolmemõõtmelisuse kogemist, esmalt ühinevad tervikuks, kus valmistuvad järgmiseks laskumiseks täielikku unustusse ehk järgmisse kehastusse.

Kuidagi ei tahaks kaotada mälu, eriti, kui taas laskuda kolmemõõtmelisse tihkusesse.

Tegelikult, ükski kogemus ei lähe kunagi kaotsi. Teil on raske seda mõista, kuidas aeg saab olla mitte lineaarne. Küsimus siin ei ole ajas, vaid kõik protsessid toimuvad üheaegselt. Te kõik olete mängimas ühte mängu ja siis olete mängimas teine teise jaoks. Mõnelegi neist olete vardjaks. Ehk oma lineaarsuse kohaselt juhite teda tulevikust.

Seega, nemad on meie?

Mõneti küll, kuid mitte otseselt. Kui te ise muutute juhendajateks ja Kõrgemaks Minaks, hakkate juhtima oma fragmente kõrgemalt tasemelt. Seega, teil, kui juhendajal, ei ole tarvis laskuda madalamasse tihkusesse. Olete juhendajaks neile seni, kuni neis endis ei kujune oma teadvus, kus nad on võimelised eralduma monaadist ja ise saama juhendajaks oma fragmentidele.

Kas kõiki juhib  üks olemus, nii ühes, kui teises suunas?   Vastus on  „Jah“.

Kas kõrgemal tasemel mälu eelmistest eludest taastub mitmetes eludes või avanevad kõigi kehastumiste mälud?

Kõigi kehastuste mälud avanevad kõrgematel tasemetel. Teile avaneb mälu, milles on kõik, mida olete ise kogenud eelmistes eludes.

Kui arvestada maistes aegades, siis palju aastaid see võiks hõlmata?

Vaimsustel maiseid kehastusi on läbitud umbkaudu kaheksasajast, kuni tuhande kahesajani. Vanadel vaimsustel see näitaja on paar-kolm korda enam, või isegi viis korda enam. See kõik oleneb vana vaimsuse eesmärkide kohastest ülesannetest.

Kui jämedalt võttes, olles vana vaimsus, siis minu vanuseks võiks olla kusagil kakssada nelikümmend tuhat aastat?

Ega iga kehastus kesta igivanuseni. Sina isiklikult ei küündi veel kahesaja neljakümne tuhande aastani.

Kuid see ei muuda fakti, et oleme kogenud keha surma üle tuhande korra, seega, on mida mälust esile tuua.

Kui teha korralikku tööd meendustega, laskuda sügavale meditatiivsesse olekusse, siis seal on mida esile tuua.

Sõnumi alguses mainisid kehade surma, milliste aju ei olnud rikutud, aga kuidas jääb nendega, kelle aju on tugevalt rikutud?

Aju tugeva rikutuse puhul on traumeeritud ka vaimsus. Kui olevus hukkus plahvatuse läbi, siis vaimsus kohe naases ühesusse ning sellisel juhul on tarvis mõningat aega rehabiliteerumiseks. Nii või teisiti, üle minna oleks parem teadvustatud olekus.

Millises vormis vaimsus läbib rehabiliteeringut ja kas see käib kehastuste vahelistel aegadel?

See toimub eeterliku vormi tasemel.

Kui kaua see toimub?

Selles puudub nii aeg, kui ka aja tunnetus, hetk seal on igaviku pikkune.

Seda meil on raske mõista. Kuidas on nendega, kes surevad une ajal?

Selline üleminek on kõige sujuvam – siin neid aidatakse suurima hoolega lõpetada teadvustamine oma kehasse.  

Kanaldas Suzanne Gismann

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga