ARKTUURLASTE SÕNUM

 

Kallid lugejad, me tuleme teie juurde armastusest teie vastu.

Meie tunnustame teie pingutusi, kuna need on suunatud valguse sära tõstmisele, millest on teie juures paljus puudu. Vaatamata raskustele, millistega teil tuli kokku puutuda oma elu jooksul, olete siiski ära teinud suure töö. Kui vaadata kõike, mis on toimumas teie näiliselt lagunevas ilmas, on kerge langeda ahastusse. Kuid tuleks meeles pidada, et kehastuse planeedile, neil intensiivsete muutuste aegadel, olete valinud ise – muidu teid siin ei oleks. Vaimsel tasemel olite teadlikud, mis hakkab planeedil toimuma, te olite valmis toetama valguse tõusu planeedil. Eesriide tagustes jälgisite hoolega planeedi evolutsiooni käiku. Teie areng oli kõrgel tasemel, seetõttu teadsite, et teie kõrgelt resoneeriv teadvus aitab tõsta Maa kollektiivse teadvuse taseme valgust veelgi.

Planeedi kollektiivne teadvus oli täis vääriti mõistmisi, mis tulenesid usust kahte jõusse ja eraldatusse nii Loojast, kui ka teine teisest ning ka muudest eluvormidest. Üksnes läbi rõhutatud ühesuse juuresoleku ja tõelise eluloomuse mõistmise, saab planeedi teadvus avarduda väljaspoole teie praegust tihkust ja see on teie töö tander, mille nimel olete tulnud planeedile. Loobuge ootamast sündmusi, või evolutsioneerunuid olemusi, erilisi riitusi, palveid, mantraid ja mida tahes muud – te ise olete siin, planeedil, selle kõige tegemiseks. Me ei ütle, et te ei tohiks võtta osa riitustest või palvetest, kuid ütleme, et neis iseenesest ei ole muud jõudu, kui vaid see, mida ise neisse panustate, sest need kõik on üksnes atribuutideks töö tegemiseks endaga. Kuid siiski on tõsi, et mõningad riitused ja sõnumid kannavad energiat, millist on kogutud neisse usuga aegade jooksul. Reaalsus on siiski selles, et Looja vägi ei ole kättesaadav mingite eriliste sõnade või tegude läbi.

Kollektiivne teadvus on planeedi teadvus, milline kahjuks eoonide aegadel oli täidetud libakontseptsioonidega, milliste aluseks on olnud eraldumine. Kollektiiv areneb vastavalt inimkonna arengule. Vastavuses sellele, kuidas inimkond ärkab üha enama ja enam, kollektiivsele teadvusele hakkab avanema uus tõde, mis, lahustades vana, vahetab välja libatõe. Iga uus teadvustus ja tõe omaksvõtmine teeb tõe kättesaadavaks kõigile ja tõstab kollektiivi valguse taset. Kui valgus saab kollektiivis valitsevaks, siis saabub murdehetk, kus muutub suhe tõe ja liba, valguse ja pimeduse vahel. Kuna inimmõistus saab informatsiooni kollektiivilt, siis sügavamate vastuste või lahenduste otsing inimtarkusest on mõttetu, kuna need ei asu inimteadvuses. Sügavamate tõdede ja loovate ideedeni juurdepääsu saab leida vaid enda sisesmusest, mis on alati olnud tunnustuse ootel.

Teie ilm on ärkamas. Üha enam inimesi hakkavad huvi tundma selle vastu, otsima vastuseid, parimaid viise ja võimalusi elu jätkamiseks. Kõik otsivad seda esmalt ainsast kohast – inimmõistusest. Kuid, kuna kollektiivsesse teadvusse on lisandumas üha enam ja enam tõde, siis inimesed hakkavad saama juurdepääsu sellele, mis viib neid ärkamiseni.

Kaos ja võitlus, mis on käimas teie ilmas, on üksnes vanade energiate lahustumine, millised olid kogunenud inimteadvusse sajandite jooksul ja seetõttu olid eluvõimelised.

On teie seas veel neidki, kes teadlikult võtavad tihkeid libaenergiaid omaks, jätkavad oma tegevust vanal viisil. Paljudel, kes jälgivad kaost, on paanika tunne. Paanikat tunnetavad isegi need inimesed, kellel puudus varem kalduvus paanikaks. Kui tunnetate hirmu, rahutust, või paanikat, millised tulevad ei tea kust, siis pidage meeles, et need ei ole kunagi teie omad, kui vaid te ise ei võta neid omaks.

On olemas vaid üks ainus reaalsus, mis alaliselt kuulub teile – see on Loomislätte Teadvuse täielik teadvustamine.

Ei tasu olla vastu, kui tunnetategi mingeid negatiivseid emotsioone, pigem lõõgastuge oma tõelises teadvuses, ning teadvustage, et Looja ei ole kunagi olnud selline, kui on teda arvatud. Olge kannatlikud, energiad on muutumas kiiresti, kuigi ehk teile nii ei näi. Peatselt näete tulemusi, seda paljude struktuuride ja uskumuste krahhi näol. Paljud on väsinud senisest asjade olekust. See kutsub konflikte nende vahel,  kes pooldavad vana   seisu ja nende vahel, kes näevad vajadust muutusteks. Valgus alati võidab, kuna ta on ainus reaalsus, mis on tegemas midagi kolmemõõtmelise mõistusega ja sedagi puhalt kontseptuaalsel viisil. Inimteadvus on loodud tegutsema, seega, eraldumise tunne heast, paneb pidevalt midagi parandama, tervendama, leiutama ja nii edasi. See kandus üle ka usulisse ellu – riituseid, kombetalitused, teenistuslaulud ja nii edasi.

Kuna loete neid sõnumeid, siis ehk olete väljunud senisest teadvuse seisundist, seega, olete valmis lõpetama usuliste tegemistega ja olemistega. On tarvis üksnes olla. Püüd saavutada üht või teist, loob puhast eraldumist. Teie ülesandeks on olla Valgus, igal hetkel, mistahes tegevuse juures, elades tavalist elu. Arenenud teadvuse kõrgemad sagedused loovad kiirgavaid energeetilisi välju. Paljud  tunnetavad neid ja see tõmbab neid ligi, kuid osad hoopis põrkuvad eemale. Kuidas teised reageerivad sellele, ei ole teie asi. Oluline on see, et hoiate endas Valgust, olles Valgus. Selliselt saate toetada oma ilma valgust, milline on pikemat aega kinni olnud kolmemõõtmelises tihkuses, usus, et olete Loojast eraldatuna.

Evolutsiooni kohane nihe aitab globaalses mõõtmes neid, kes võtavad seda vastu. See on vabanemine veendumusest, et olete üksnes inimkeha, mille tõde ei ole teada. Ei tasu kunagi kahelda, et olete Jumalikud Olevused, kes on valinud elada kolmemõõtmelistes madalalt resoneerivates energiates, ning areneda vaimselt, samas olles abiks ka teistele. Lubamine on võime astuda kõrvale, olla juures ja jälgida, teadvustades täielikult toimuva reaalsust. Lubamine on olla veendunud, et Kõrgem Mina on teadlik teie vajadustest, isegi siis, kui kogemine ei vasta inimstandarditele. Lubamine on olla veendunud, et evolutsiooni protsess on käimas nii isiklikes, kui mastaapsetes mõõtemetes.

Seega, teil isiklikult ei ole vaja kedagi tervendada, parandada või muuta. Vaimne evolutsioon on vältimatu, ja seda ei ole võimalik peatada  ja selline on reaalsus. Kui kiiresti see saab toimuda, oleneb täiesti inimeste teadvuse arengust. Maa ja inimesed sellel, kõik planeedid, ei ole midagi muud, kui vaid Looja puhta teadvuse avaldumise vormid. Ilm ja kogu elu selles on täiuslik ja tervik. Kõik on Looja teadvuse avaldumised, jumalike seadustega. Looja väljenab end selliselt, olenemata sellest, kuipalju illusoorseid kujundeid temast on loodud magava inimmõistuse poolt. Inimesed, kes on unustanud, kes nad on ise, hakkavad meenutama seda. Mitte keegi ei ole olnud eraldatud tõelisest jumalikust olemusest. Keegi ei ole kunagi sündinud, ega kunagi surnud.

Kolmemõõtmelises energias inimesed näevad ja elavad duaalses eraldumuses. Nemad, kuigi on loojad, oma puuduliku aruga, on loonud aja jooksul ja loovad jätkuvalt oma ilma, lähtudes üksnes  oma vigadest. Need, kes on loonud oma elu illusioonidele, hakkavad, vastavuses kolmemõõtmeliste illusoorsete struktuuride lagunemisele, taluma kannatusi ja valu.

Nüüdseks olete viimas oma töö lõpuni, olete valmis elama väljaspool tunnetuslike illusioone. Kuid teadke, et kõik arenenud olevused, mõlemal pool eesriiet, on teiega ja alati toetavad teid. Kui nõustusite olema vabatahtlikena, olite teadlikud raskustest, milliste nimel olete tulnud sellele planeedile. Teie ise ja teie juhendajad olite kindlad, et saate hakkama sellega. Kõik toimub kavanduse kohaselt. Vaimsuse kõrgemaks määratluseks on, teada ja olla koos Valgusega, mis on Ühesuse teadvus.

Meie sõnumid neil aegadel on toomas teile hingestatust ja energiat kasvuks. Paljud, kes ei ole teadlikud energiate muutustest planeedil, tunnevad hirmu ja on ahastuses. See on võimas aeg olla planeedil, on aeg, mida oli ennustatud pühakirjades paljude aegade jooksul. See on hirmutav ja raske aeg ainult neile, kes ei ole teadlikud toimuvast.

Maa tõuseb madalast resoneeruvast energiast, mis seni domineerib kollektiivses teadvuses, ja kujuneb ühene tervik, harmooniline seisund, milles sünnib ühese seonduse teadvustus. Füüsilised, emotsionaalsed, mentaalsed, vaimsed kolmemõõtmeliste veendumuste aspektid hakkavad lagunema, või varisevad kokku oma väärtusetuse tõttu. Teil tuleb paljut veel avastada.

Ühesus Loojaga ja eluga on kättesaadav, kui vaid seda soovida. Inimesed, taimed, loomad ja kõik eluvormid on ühesuses. Teist teed ei saa olla, kuna väljaspool ühesust ei ole midagi. Inimteadvuse jaoks ei ole veel paljut teada, ega ei ole teada isegi teiste ilmade olemasolust. Kolmemõõtmeline teadvus, tänu libaveendumustele, on paljus piiratud. On palju võimalusi jätta libaveendumused seljataha ja minna üle surematuse teadvustusele ja isikliku olemise väärtustamisele. Ei tasu karta kaost, mis kaasneb ületõusule kõikidel tasemetel – nii isiklikes, kui ka globaalsetes mõõtmetes. Antud hetkel teile on kättesaadav kõik, mida on vaja käesoleva aspekti nihutamiseks väljapoole duaalsust ja eraldumust, millised hoidsid arengut kinni – nende aeg on ümber saamas. Füüsilised probleemid, millistega paljud kokku puutuvad, on puhastumine, vabanemine kinnihoidvatest sagedustest, traumeerivatest üleelamistest ja nii eelmistes eludes, kui ka selles elus. Lahendada probleeme ja teha puhastust on vajalik, kuid see on siiski ajutine meede. Võite kohata nii emotsionaalseid, kui ka mõistuse vastaseid probleeme, mis võivad ilmneda ei tea kust – lubage neil edasi voolata, ei tasu nendesse haakuda, ega anda neile jõudu. Võttes neid isiklikeks, tuleb seda hiljem kahetseda ja parandada. Teadvustage ja tunnustage neid ja laske neil edasi voolata. Need ei ole, ega saa kunagi olla teie omad.

Kõik puhastumised ei ole seotud negatiivsete kogemiste puhastamised, vaid puhastuvad nii vanded, kui ka lubadused. Kõik, mis ei ole kooskõlas kõrgemate sagedustega, ega ole kohased evolutsiooniga, lahustuvad automaatselt. Selline on protsessi peamine osa. Võib olla hakkate tunnetama, et on igav, või et teid ärritab kolmemõõtmeline jura. See on sellest, et olete kaldunud kõrvale kõigest, mis ilma jaoks on oluline ja mis väärib tähelepanu. Tihked energiad ei ole kooskõlas uute ja kõrgemate sagedustega, seetõttu on aeg neist loobuda, eriti neil, kes on valinud aktiivse vaimse arengu. Suurim puhastumine toimub une ajal. Et puhastuda, on tarvis mõningaid asju teadvustada, siis need ei hakka ilmutama füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt, ega vaimsel., ega pane inimest uskuma, et ta on mingil määral kannataja, või on midagi valesti, kuigi enda arvates teeb ta kõik õigesti. Need, kes keelduvad väljuma vana ja väära ulatusest, või ei ole võimelised selleks, ei ole võimelised jääma ka ellu kõrgematel sagedustel. Paljud eelistavad jääda vanasse, lootes kunagi hiljem minna üle kõrgemalt vibreerivale ja arenenumale planeedile. Surm ei ole kunagi juhus, see on alati vaimsuse vaba valik, mis toimub  teadvuse sügavamatel tasemetel, ega lähtu inimlike mõistuse otsustest.

Kuna on üksnes Ühesus, siis ka kogu energia on Ühesuse kohane. Kolmemõõtmelisuse ulatuses, Ühesuse energeetiline vibratsioon, avaldub indiviididena ja ilmutab end duaalsuse ja eraldatuse vormidena. Usk duaalsusse ja eraldatusse, oli võetud reaalsusena enamuste teadvuse poolt. See kujundas omakorda kollektiivset teadvust, mille aluseks olid eksimused, millised olid valitsenud planeedil tuhandete sajandite ajal.

Olete Looja teadvus – olete vormi substants. Jumalik Teadvus on lõpmatult täiuslik, inimlikus mõttes terviklik, mille olemus avaldub külgetõmbe jõuna. Energia püüab kooskõlastuda üksnes sarnaste energiatega. Kuna iga inimese teadvus on jumalik teadvus, siis iga inimene tõmbab automaatselt ligi neid energiaid, millised on vastavuses tema teadvusega. Kuna enamus ei ole seda veel teadvustamas, seetõttu peavad end ohvriteks, kuna nende arvates kõik  toimub nende soovide vastaselt. Haigestunu, ei nõustu haigusega teadlikult. On juhuseid, kus inimene, kes on pühendunud mingi haiguse uurimisele, avastab, et ta ise on haigestunud samasse haigusesse. See toimub üksnes Ühesuse olemasolu tõttu. Kuna inimteadvuse energia sagedus püüab alati kooskõlastuda enda taoliste sagedustega, seetõttu ta püüab olla see, millena ta on – Ühese Tervik.

Kuna senised veendumused on lahustumas, siis uuel ajastul vanad mõtteviisid ei hakka enam tööle. Paljud püüavad küll säilitada seniseid veendumusi, kuid see muutub aina raskemaks, kuna enamus inimkonnast on ärkamas ja minemas üle kõrgemate teadvustuse tasemetele.

Varuge kannatust, kõik liigub kavanduse kohaselt. Elage igat hetke kõrgema teadvuse tasemel, see aitab teil rohkem avaneda. Kui avastate, et tunnete muret millegi üle, siis teadvustage end Jumaliku Teadvusena, millel on inimlik kogemus, milles harmoonia ja täius on ülim. Vastavuses vaimsele arengule avastate, et teil ei ole midagi ühist nendega, kes otsustasid jääda vanasse energiasse.

Olge kindlad, et te olete seal, kus saate õppida kõike teile vajalikku.

Oleme arktuurlaste rühm

 

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga