KAHETEISTKÜMNE RING – MÕELDES MÖÖDANIKULE ja TÄHEEMADE MEENDUSED

 

Mõeldes möödanikule

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Meie sõnumid muutuvad aina isiklikemateksks, ega ole enam nii globaalsed. Kui vaatate 30 aasta taguseid sõnumeid, siis need olid globaalsed sõnumid ja neis oli juttu eelseisvatest globaalsetest muutustest. Seal isegi mainiti, et Armageddoni ei tule.

Krayoni raamat „Lõpuajad rääkis vanade aegade lõpuajast. Raamatu nimi oli tõeliselt metafooriline, mis hirmutas mõningaid inimesi, kes isegi veel ei olnud lugenud seda. Ajapikku sõnumite rõhk muutus, need muutusid isiklikemateks ja nende globaalsus vähenes.

See tulenes sellest, et teie arusaamine ja mõistmine, mida peate Loomislätteks, Vaimuks, Jumalaks, on saanud selgemaks. See kõik tulenes teie ühiskonna mõjust, kultuurist ja selle humaansuses, millise olite ise vaimsena loonud. Nüüd olete muutmas planeedi energiat.

Mõnedki teie seast veel ei ole teadlikud mingist valikust. Miljardite või enama inimeste teadvus hakkab teatud tasemel mõistma terviklikkust, selle läbipaistvust ja tõde ning vaadates oma ühiskonda, mõistate, et on olemas veel palju asju, mis on korrast ära. Ehk olete märganud, et teie ilmas toimub midagi ja see midagi toimub teie isiklikul tasemel. Ka see sõnum on isiklikku laadi ja praktiline, kuid teist mõnedele on raske mõistmiseks.

See selgitab, kuidas Valgustöötajad ja Vanad Vaimsused saavad hakkama tavaliste asjadega. Seekord vaatleme asju, millised on rasked isegi Valgustöötajatele ja Vanadele Vaimsustele. Need on kasulikud praktilisuse vaatevinklist. Kuna olete ärkamas, siis täna kordan kunagi räägitud asju.

Siin sõna „ärkamine“ tähendab välja tulemist vanast reaalsusest. Ärkamine ja silmade avamine on metafoor Vanadele Vaimsustele. Uutes energiates nemad hakkavad märkama ja teadvustama asju, milliseid varem ei olnud teadvustanud. Mida enam saate teada, seda ärganumaks muutute ja  see viib teid suure tõeni. See suur tõde on edasi antav vaid metafooriliselt. Nii saab teile edasi antud uue stsenaariumi mõistmine ehk uue elu paradigma mõistmine. Kui olete ärkamas, siis ka mõistate, et kõik on hulga keerulisem – seda ei suuda seni mõista ärkamata elanikkond üle kogu planeedi. Esimestena hakkavad ärkama Vanad Vaimsused, kes on läbinud palju eelnevaid elusid ja täitnud Akashad oma kogemiste jadaga.

Esimeseks siin tuleb juttu sellest, kuidas teha tööd oma teadvusega.

Kuidas suhtusite sellesse, kui sattusite mingisse olukorda, kus kuulsite üksnes tülidest ja keelepeksudest?

Kuna olite osa sellest, siis teie jaoks see oli normaalne ja selline oligi teie inimloomus. Selles ei olnud kurjust, et tumedat energiat vaid oli üksnes madal teadvus.

Kuid ootamatult, nüüd, reageerite sellele ja te ei taha enam osaleda keelepeksudes ja muudes taolistes olukordades, mis ei anna midagi muud, peale vajumist musta masenduse auku. Kui te püüaksite tuua sinna sisse positiivseid ja valgust täis asju, siis  need inimesed vaataksid korraks teid ja midagi ütlemata, läheksid üle uuele keelepeksule.

Seda on raske teil taluda, väga raske. Mida kavatsete selle olukorraga teha?

Mõned teie taolised lahkuksid nende seast ja see oleks ka õige tegu. Nii oli vanas energias, nii katkestati vanu suhteid. Kuid uutes energiates seda teha ei ole enam tarvis.

See sõnum on Vanadele Vaimsustele.

Vanad Vaimsused, olete siin selleks, et kajastada Vaimsuse suursugusust. Olete kajastamas siin seda, milles olete veendunud, te teadvustate Loomislätte kaunidust.

Just seetõttu olete siin.

Olete siin positiivsuse, headuse ja mõistmise näidisena ja sellega tervendate end sõprade silmade all, kes esmalt ehk isegi ei mõista seda. Olge jätkuvalt keelepeksjate seas, kuid ärge minge keelepeksuga kaasa. Teil ei tasu rääkida nendega kaasa, vaid üksnes säilitage oma positiivne olek ja rääkige vähe. Ajapikku nad harjuvad teie sõnaahtrusega. Ehk isegi tunnustavad teie muutust, teie teistsugust olekut. Teil ei ole tarvis püüda neid muuta. Kui nad küsivadki midagi selle kohta, siis vastake, et teil on hea olla nendega, et nende juures näete planeedi kaunidust ja tänage neid selle eest. Nii te näitate sellega oma tarkust. Te muutute suursugususe peegelduseks, milles olete ise veendunud.

Oli aegu, kui saades vaimseteks, lahkuti teiste seast. Šamaanid möödanikus elasid alati üksinduses. Iidsete rahvaste möödaniku energiates šamaanid elasid väljaspool asulat, üksi, partnerita.

Kas olete sellele kunagi mõelnud?

Nemad olid asula teadvusest kõrgemal, seetõttu pidid eralduma. Nad tunnetasid, et olles eraldunud, saavad olla kasulikumad neile, kes vajasid abi. Inimesed läksid šamaani juurde, kuna ta oli neile kõrgeimaks olevuseks, kes oskas tervendada, oskas anda nõu ja ta oskas teha kõiki selliseid asju. Mõneti ta oli isegi nõunikuks külavanemale. Kuid šamaan elas alati erakuna, üksinduses.

Isegi kümmekond aastat tagasi Valgustöötaja atribuudiks oli eraldumine ühiskonnast ja ta tundus teistele  veidra inimesena. Ja nii nemad eraldusid üksikuteks. Kuid ütleksin siiski, et olla veider, erineda teistest, olla ebatavaline, siis sellega ei aita kedagi planeedil. Mõelge sellele.

Ärge häbenege ütlemast oma arvamust. Kuid mõelge, et sulandumine headusega, tarkusega ja mõistmisega, on Vana Vaimsuse eesmärk. Ärge olge veider, ärge vältige teisi, ärge olge selline, kellega keegi ei taha suhelda. Niimoodi te ei saa aidata kedagi planeedil, ehk vaid peale enda. Ei kuidagi…

Kui olete juba uues energias, siis sellega ei ole võidelda, vaid on vaja sulanduda temaga kaunilt. Ärge kartke negatiivseid peegeldusi enda suunas – teid on kaitsmas Valguse Sfäär. Neil aegadel on kohased teile vaid puhtad ja heasoovlikud asjad.

Ja nii see on…

Krayon

 

Täheemade meendused.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Ma mõistan, neid inimesed kes arvavad et läbi kanalduste tuleb  teostamatu informatsioon. See on teostamatu neile, kelle loogika on kolmemõõtmeline ja mõistmine neljamõõtmeline.

Jutt Täheemadest tuleb paljumõõtmeliselt tasandilt.

Väljend „Täheemad“ on kontseptsioon ehk mõiste, mille tähendus aja jooksul hakkab võtma sootuks muid tähendusi. Tulevikus seda väljendit hakkavad kasutama paljud, sest Uue Lemuuria kujunemisega hakkavad kerkima taas pinnale meendused. Meendused toovad tõdede mõistmist, kõigest, mida olete oma paljude elude ajal üle elanud.

Mõned meendused tulevad üksikasjalistena.

Mõned meendused tulevad vihjetena ja koos kahtlustega.

Mõned meendused tulevad õpetustena.

Meendused ei veena teid astuma vestlusse Täheemade teadvusega. Siin räägime sügavamatest veendumustest, mis on palju edasijõudnumad, kui te siiani, käesolevaks ajaks, olete ise saavutanud. Peatselt näete suuremat meenduste esilekerkimise algust. Need meendused ulatuvad palju kaugemale mistahes sünapside tööst. Need on hetkelised mõtted-meendused. Need on seondused Täheemadega, kes ei ole kadunud teie olemusest, sest Täheemad olete teie ise. Iga keha rakus vibreerib Täheema olemus ning see toobki esile meendusi.

Kes teist ei meenutaks oma ema, kes on küll lahkunud ammu manala teed, siis, kui olite veel noor, temaga koos. Kes ei mäletaks ema pilku, tema kallistusi, tema õpetusi, kui saite vanemaks.Võin öelda, et üpris vähesed neid aegu ei meenuta. Olles juba vanemas eas, mälestus emast on teile midagi kaunist ja armast.

Kõik meendused on vaid hetkelised, üheks viivuks. Kõik teavad, et lapseea meendused kattuvad täiskasvanuks saamise meendustega. Kuid  need ei ole enam meendused Täheemadest, juba seetõttu, et tegemist on paljumõõtmelise olemusega.

Siin, seminarist osavõtjate seas on ainult viis otsest Täheemade järeltulijat. Nende meendused räägivad kindlatest protseduuridest ja teadmistest. Üks nendest oli võimeline meenutama isegi oma ema hällilaulu. Nende meendused on mõneti selged, mõneti ebakindlad. Väljudes käesolevast reaalsusest, saab üle minna  protsessile, milline on paljumõõtmeline, milles saab kohata Täheema, kes oma olemuselt on paljumõõtmeline ja esindab tähesüsteeme.

Mida see peaks tähendama?

Esmalt ema armastust, mis on suurim asi planeedil Maa, seda ei saa ületada ükski asi, peale Täheema armastuse. Täheema teab, et tema, ja paljud teised, et nad on koos toonud elu planeedile Maa, ja muutes DNA- d, andsid uue teadvuse. Nemad mõistsid, et tulles siia ja tehes seda kõike, neil tuleb jääda siia, et nad ei saa naaseda koju. See ei olnudki niivõrde, et „ei saa“ vaid nad ei tahtnudki tagasi minna. Nad ei soovinud naaseda, siin planeedil oleva armastuse tõttu ja avanenud mõistmise pärast, mis oli väljaspool neile harjumuspäraseid raame.

Kui keegi pakuks Täheemadele minna kusagile mujale, teise tähesüsteemi, siis nad keelduks,  kuna siin on nende lapsed ja nemad kuuluvad lastele ja nad soovivad näha nende kasvamist. Nii toimiks iga ema, kuna ta on seotud oma lastega.

Nemad on Täheemad ja teil on nende DNA – olete ühest sugupuust. Nemad on Uues Lemuurias, kus kogu inimtsivilisatsioon ei hävitanud end, ehkki ennustati seda. Täheemad on võtnud ette puhastumise, et teha end korda. Nad jäid, et näha kogu muutust planeedil. Nad lõid süsteeme, millised on hakanud avanema, süsteeme, mis kiirendavad seda, mille nimel nad jäid siia. Nemad on ju emad ja võib olla lahkuvad teie juurest üksnes siis, kui olete saavutanud nende kohase teadvuse ja uhkuse, milline neil on.

Vaadake ilma, milliseks on see kujunenud. Kuidas ta meeldib teile?

Planeedil on kokku saamas madala teadvuse lained kõrge teadvuse lainetega ja toimub teadvuse ümberlaadimine. See on asjade põimumise aeg. Kuna te ei tea, mida ei tea, seetõttu te ei ole võimelised nägema teadvuse kõrgemat taset, ega tea, mis teid ootab ees ning just see viib teid segadusse. Te olete nagu sündinud pimedad, kellele ei ole võimalik kirjeldada värvide mängu. Te  liigute silmade lõikumise poole, liigute ilma poole, mida te ei ole veel näinud.

Vanad vaimsused, kuulates seda, noogutavad päid ja kinnitavad, et nemad tunnetavad, et midagi hoopis teistsugust läheneb. Need on Täheemade hääle meendused.

On palju planeete, erinevate eluvormidega. Üksord kohtate kõiki, sest neil kõigil on sama Looja teadvus, mis teilgi. Kõrge teadvuse poolest olete paljus sarnased, teil on vaid palju evolutsioonilisi erisusi.

On lähenemas Täheemade meenduste ajastu. See on hulga enamat, kui puht esoteerilised sõnumid metafüüsilistelt inimestelt, kes kohati näivad hullumeelsetena. See siiski on palju reaalsem, kui arvate teie. Aeg näitab. Tuleb aeg, kus kohtute plejaadlastega, kes ei ole teie Täheemad, kuid kellel samuti 23 kromosoomi paari. See toimub siis, kui teist saab normaalne inimkond, kellel on kõrgeim inimteadvus.

Mida arvate, kas saab see kunagi toimuma?

Ma kinnitan teile, et saab, sest teistel planeetidel see on nii juba toimunud.

Kuidas arvate, kas teie planeedil on unikaalne ajalugu?

Neil käisid need muutused veelgi ägedamalt.

See kõik on jumaliku armastuse töö ja seda teeb teadvus, mis on võimeline tervendama end. Ei ole vaja mingeid ingleid taevastest, kes õpetaksid ja päästaksid teid – te ise olete nendeks. Olete vabanemas vanast energiast, nagu vanast nahast ning selle alt avanevad meendused Looja loovustest. Teie jaoks see on midagi enneolematut.

Selles sõnumis pidasime silmas praegu toimuvat teie planeedil. Te aina enam ja enam süvenete kõrgematesse tasemetesse ja muutub teie metafüüsika.

Ka partneri (Lee Caroll) jaoks see sõnum on ootamatu. Ta lootis salamisi, et ma ei räägiks võõrplaneetlastest. Ma ei räägigi neist, räägin vaid Perest. Võite võtta asju nii, nagu ise soovite, kuid ärge pöörake neist ära üksnes seetõttu, et neis on teie jaoks midagi võõrast. Kui need leiavad kajastust teis, siis ehk mõistate, et asjad võivad toimuda ka selliselt.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga