KAHETEISTKÜMNE RINGI TERVENDAV KESKKOND

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Ma tulen teie juurde armastuses ja selleks ei ole juhendeid,  on üksnes kutse lõõgastuda ja mõelda sellele, et ehk on veel midagi enamat, kui on seni räägitud. Olen sageli öelnud neile, kes on skeptilised, et kahelda on normaalne. Kuid teie intellekt on senini veendunud, et teate kõike. Ehk skeptiline häälestus tuleneb sellest, et räägitud asjad on väljaspool teie veendumuste süsteemi, väljaspool seda, mida  usute.

Kas saab olla veel midagi erilisemat ja erinevat?

Kui olete lootmas miskit enamat, siis olete õiges kohas. See miski ei eita seda, mida praegu teate, vaid hoopis täiendab seda. Kui olete see, kes tõmbab ligi heasoovlikkust ja kellele meeldib lõõgastuda selle embuses, keda peate Loojaks, Vaimuks, keda paljud nimetavad ka Jumalaks, kui olete see, siis lõõgastuge, naeratage, ja teadke, et sellel planeedil on veelgi palju enamat.

Üks, mis on toimumas teie planeedil, see on, muutused, millistest olen rääkinud viimastel kuudel. Mõned muutuste atribuutidest võivad kutsuda mõnedes esile rahutust ning mõned neist võivad olla teile külaltki vaieldavad.

Ehk alustame küsimusest: „ kas muutused toimuvad siiski tõeliselt?“

Kas olete mõelnud sellele, et kas neist uutest energiatest maapeal, ennustati juba prohvetite poolt või põlisrahvaste poolt ja kas praegu toimuv on ikka nende ennustuste kohane?

Kas uue ajastu religioon on suuteline esitama teile suuremal hulgal tõestusi?

Kallid, on olemas tohutu hulk iidset informatsiooni. Pühakirjad kinnitavad, et elate praegu erilisel ajal. Neis on viiteid, et juba 2000 aastat tagasi ennustaTi, et on oodata suuri muutusi, ja neis on mainitud, et muutusi võib tulla nii häid, kui halbu.

Headeks muutusteks räägiti uuest energiast, milline on täis imesid. Kuid halvaks oli rõhutatud see, et ellu jäämiseks tuleb midagi teha ja sellest sai hirmutuste ja karistuste doktriin ja te võtsite selle omaks.  kuid pöörake tähelepanu metafooridele, mis rääkisid, et muutused toimuvad  tuhandete vahetuste ajal.

Tahaksin rõhutada, et see informatsioon ei olnud ainus selliste seas, kuid seda on tehtud paremaks ja lisatud detaile nende poolt, kes rääkisid tsüklitest. Just sellest kavatsengi rääkida teile selles sõnumis,  te ehk ei ole veel teadvustanud seda. Te olete kaasaegsete tehnoloogiate keskel, ega teadvusta, et need on olnud teie käsutuses vaid mõned aastakümned. Ka uued ilmaennustuse viisid on teil alles hiljaaegu välja töötatud. Seega ilmatsüklitest, mille pikkus oli kaks-kolm sajandit pikad, teil ei olnud midagi teada. Kui saaksite näha põlisrahvaste ülestähendusi, siis oleksite hämmelduses.

Ehk vaataksime üht tuntumat rahvast, nagu Maiad.

Neil oli ülestähendusi tähtede liikumisest, neil olid valemid, mis olid üksikasjalikud ja matemaatiliselt täpsed, millised aitasid jälgida tsükleid. See, mida nemad nägid ette, ei olnud kättesaadav paljudele, kuigi ka nemad olid samuti vaadelnud tähtede liikumist. Maiad suutsid tähtede liikumises märgata isegi Maa võnkeid. Nad jälgisid tähtede liikumist oma observatooriumites ja suutsid kindlaks teha, et planeet Maa võnkumise perioodi pikkus on 26 000 aastat. Oma arvutuste kohaselt nad tegid kindlaks selle alguse ja lõpu. Lõpu nad leidsid saabuvat 2012 aasta ringis. Nüüd te ise teate, mis toimus aastal 2012 ja sellest oleme teile rääkinud varemgi.

Maiad suutsid näha, et tulevad teised ajad, mis on sedavõrd teistsugused, et tuleb välja vahetada isegi olemasolevad kalendrid. Nende endi aeg kestis kõigest 5 000 aastat ja oli selleks ajaks jõudmas oma lõpule. Seega neil tuli üles panna uus kalender, kus oli ära märgitud aeg, millal võivad toimuda võngete vahetused. Nad suutsid näha, et neil aegadel muutused toimuvad isegi inimese teadvuses. See kõik on pärit Maiadelt, nende esivanematelt ja põlisrahvastelt.

Kas olite sellest teadlikud?

Seega, isegi teie Püha Piiblis on metafooriliselt toodud välja, et uuel aastatuhandel peab midagi toimuma.

Minu partner, Lee Caroll, on rännanud üle planeedi ja on külastanud palju kohti. Ta on küsitlenud kõikjal põlisrahvaid ja küsitlenud nende ennustuste kohta. Ta külastas šamaane, kes rääkisid samuti tsüklitest. Nad kõik rääkisid ühte, et see, mis toimub praegu, ei ole planeet Maa ajaloos, varem kunagi toimunud. Et kui inimene suudab üle elada kõike, mis toimub peale 2000 aastat, hävitamata end, siis kogu planeedi teadvus muutub. Muutuvad mõtteviisid, muutuvad reageeringud ning muutuvad paljud asjad ja nende tehnoloogiad.

Kallid, kas saaksite väita, et teie senine teadvus on vananenud?

Teie teadvus ju pidevalt areneb millegi parema poole. Seda hakkavad märkama ehk isegi skeptikud, ning tunnistavad, et ei olnud suutelised varem võtma omaks selliseid vaateid, mis  on täienduseks sellele, mis oli neile enne teada. Tulevad muutused oludes, kultuurides, teie silme all hakkab muutuma isegi see, mis seisis sajandite jooksul muutumatuna. Ja seda olukorda olid ennustanud juba iidsed.

Kui partner oli Peruus, Cusco linnas, mägede keskel, siis ta istus Quero suguharu šamaani jalgade juures. Quero suguharu oli elanud Peruus üle tuhande aasta. Nad olid jälginud tähtede liikumist, mille kohaselt olid omad iidsed teadmised. Partner istus šamaani jalgade juures ja kuulas, kuidas ta rääkis Krayonist ja arvust 101. See terminoloogia tähistab meil tõe aluseid, milliseid oleme edastanud teile juba 31 aasta jooksul.

Šamaan rääkis teadvuse tasemetest, millised on kättesaadavad kogu inimkonnale ja tsüklitest, millised on toimunud planeedil ja et käesolev tsükkel on alles algstaadiumis. Ta rääkis oma esivanemate aegade tagustest tarkustest. Ta rääkis suurtest muutuste tsüklitest, millised olid teada nende esivanematele, samas mainis, et praegu oleme ühe suurima tsükli alguses. Partner kuulis seda ühelt lõuna poolkera Peruu Quero šamaanilt. Sama lugu rääkisid ka Mexico Maiad. Sellest oleme rääkinud meie vestluste ajal 31 aasta jooksul. Sellest on metafoorid ka teie Pühakirjades.

Elate praegu imelistel muutuste aegadel, milliseid olete ise ellu toonud. Kuigi vana energia on kadumas täielikult, ometi kardate jätkuvalt muutusi.

Kas te tõesti ei ole veel teadlikud, et olete uues reaalsuses?

Mõnedele muutused ei ole kerged, kuid teistele on need suurepärased. Inimkonna teadvus on arenemas ja see tekitab probleeme, millistest veel räägime edaspidi.

Silla ületamine on metafoor liikumisest asjadelt, mida te teate, asjadele, mis on teile seni teadmatud. On väga oluline, kuidas te  suhtute teadmatutesse asjadesse. On ka selliseid, kes teatud teadmiste puhul on loonud enda ümber uskmatuse mulli, mis on muutunud sedavõrd tugevaks, et kõik, mis on väljaspool mulli, näib neile naeruväärsena.

Ma toon näitena seda, kuidas teie teadus, aastakümnete jooksul, tegi katseid ja eksperimenteeris mikroobide avastamisega, milliseid palja silmaga ei olnud näha. Ja taolisi, erinevaid katseid, toimus teil taas ja taas. Sama  toimub ka vaimses sfääris.

Kas ikka tõesti olete teadlikud kõigest toimuvast teie planeedil?

Kas ikka tõesti olete teadlikud kõigest, kuidas sai kõik toimuda siin planeedil?

Ehk on olemas mingi palju suurem tõde, kui on teile räägitud?

Seetõttu pöördun õpetatud tarkade poole ja ütlen, et tõepoolest, on olemas hulga enamat. Kui oma seesmise barjääri pärast lakkate sellest mõtlemast, siis lakkate ka arenemast. Oma seesmise barjääri pärast kinnitate jätkuvalt, et kõik, mis on väljaspool mulli, on puhas totrus ja et seda kuulata on ülimalt naljakas.

Need, kes tegelevad vaimsete praktikatega, on kogenud nii mõndagi ja just see on pannud neid taas ja taas mediteerima. Nemad vaid ei teadnud, et nii ületasid silla, tegid seda taas ja taas, kuna mingi seesmine doktriin pani neid seda tegema. Neile meeldis olla huvitavas ja kaunis kohas, kus on võimalik istuda ja joovastuda ja nad olid tänulikud sellisele võimalusele. Ületades silda, nad ei olnud teadlikud teadmistest, milliseid said neil hetkedel. Nad tundsid vaid, et see meeldis neile. Mõned nägid neil hetkeil mingeid asju, teised mitte. Tulles sellest olukorrAst välja, rääkisid, et viibisid kogu see aeg nagu udus. Meiegi, ületades silda, läbime udu. Oleme alustanud sellest, mis mõnede jaoks on naljakas ja seda isegi veel enne, kui oleme astunud sillale. Ehk planeedi ajalugu ei olegi selline, kui on räägitud teile.

Tahaks küsida intellektuaalsetelt inimestelt, kui vaatate öösel tähistaevast, kas olete uskumas, et seal võib olla elu? Ärge kiirustage vastusega.

Kui ütlete ei, siis olete vastuolus teadlastega, kes kinnitavad vastupidist, nemad on läbi analüüsinud suure hulga maa tüüpi planeete, isegi neid, milliseid on võimalik näha palja silmaga ja selliseid on miljardeid. Kõik need miljardid pöörlevad ümber tähtede, mis on teie päikese taolised. Need on samas mõõtmes, kui teie Maa ja väga sarnased sellega.

Kas olite teadlik sellest?

Mõnigi ehk püüab väita, et ei ole mingit tõestust, et elu võib olla millisel tahes neist. Kuid astronoomid väidaksid, et siin tuleks siiski arvestada tõenäosusega, et ka teie olete täheseemned. Samasugune füüsika on üle galaktika, seega, teisedki planeedid koosnevad samadest elementidest. Kas arvate, et elu on vaid Maal, aga teistel ei saa olla, kuid see ei ole loogiline.

Kui elu on olemas, kas see ei võinud sündida seal isegi varem, kui teie oma.?

Vastusega tuleks olla ettevaatlik, kuna teie teadlased  kinnitavad elu olemasolu seal.

Nende arvates elu  planeedil Maa, arenes aeglaselt.

Kas mõistate, kuhu ma oma jutu juhin?

Ma tahaksin tutvustada teid kedagi, kellel on teile midagi rääkida. Mõnedele see teeb ehk nalja. Seega, lähme üle silla, kus meid on ootamas see keegi, kellel on rääkida teile mõned lood, kui vaid soovite teda kuulata. Ma  loon nüüd teie ümber mõningad energiaid.

Kui paljud teie seast  usuvad inglitesse?

Paljude käed kerkivad üles, nende seas kerkivad ka nende käed, kes arvavad, et inglitesse uskuda on naeruväärne, ehkki neilegi on räägitud inglite olemasolust.

Mis on ingel, kas suudate anda sellele määratlust?

Ehk ingliks on paljumõõtmeline vorm, milline kätkeb endas seda, mis on eesriide tagustes, seda, mida mõned peavad Jumalaks. Tahaksin viia teid kokku ingliga, siis ehk mõistate, et teie teadmised tema kohta on teil pealiskaudsed.

Kas võib olla, et  keegi on sekkunud teie planeedi evolutsiooni?

Võib olla ka teiegi olete tehtud tähematerjalist?

Võib olla planeedi evolutsiooni sekkusid need, kes tulid tähtedelt, kes tulid, et anda teile seda, mida teil siin ei oleks võimalik saada – need olid jumalikud asjad teie vaimsusele.

Ka Aadama ja Eeva lugu on kõigest metafooriline lugu neist, kes tulid planeedile ja andsid teile seda, mida teil seni ei olnud, nad andsid teile jumalikkust.

Samas teised teadlased väidavad, et evolutsioon maapeal toimus liiga kiiresti. See ehk on vaid tõestuste otsingute algus. Seega, ma kutsun teid tulema minuga üle silla, et saada kokku kellegiga. Kutsun teid Kaheteistkümne Ringi.

Hakkame liikuma kohast, mida te tunnete, kohta, mida te ei tunne.

Kuidas te suhtute tundmatusse?

Need, kes istuvad uskmatuse mullis, ütlevad, et nemad ei taha seda näha, kuna see ei ole nii, seda ei ole nende mullis, ärge rääkige mulle sellest, mida ei ole minu mullis. Kuid samas on neid, kes usuvad, et tema mull on võimeline avarduma, et ta on valmis võtma uut vastu.

Ehk jõudes üle silla, läheksime kohe ees avaneva portaali kaudu teatrisse. See kõik toimub muidugi sümboolselt, metafoorse kujutlusena. Suunduge koheselt alla ja astuge lavale. Täna laval on kaks tooli ja saal on tühi. Saalis olevate asemel olete teie kõik, kes jälgivad seda sõnumit. Kõik, kes hiljem määratlevad oma mõistusega, et kas see oli väärt kuulamiseks või lugemiseks, või kogu kuuldu oli üks naeruväärne asi.

Ehk ei olnudki naeruväärne?

Kaks tooli on vaid mugavuse pärast, ühele neist istute ise. Istute ja naudite istumist. Võib olla tunnetate mingit ärevust, kuna  ootate kohtumist ingliga. Teine tool on küll tühi, kuid võib olla tunnetate, et sellel on midagi, ehk tunnetate erilist energiat, täis armastust, heasoovlikkust, rahu ja see kõik on teie soovitu kohane. See kõik täidab teie olemust, täidab igat rakku, jõuab sinna, kus on valud ja hirmud. Tunnetage, kuidas miski on teile lähenemas, ehk saate isegi näha säravat ingli kuju, milline läheneb teisele toolile ja istub sellele – ta on kiiskavates värvides paljumõõtmeline olevus.

Mõnedki teist ehk tunnetavad värinat, kuna tema energia on palju tihkem ja võimsam, kui  lootsite. Ingel on nagu ema ja ta on kaunis, kui särav täht. See olevus teie ees vaikib, ta on tervendamas teie keha.

Kord kohtute nendega, kes on tulnud tähtedelt, kes on teist miljoneid aastaid vanemad, kes on tulnud teie planeedile tooma heatahtlikkust ja headust ja kes andsid teile oma DNA. Te üllatute, kui nemad, vaadates teile otsa ja naeratades ütlevad, et on teie esivanemad.

Ingel teie vastas ehk tahab teada, kas ajalugu meeldib teile?

Te olete sõnatud, ega suuda rääkida, kuna tema energia on teid lummanud. Ta räägib teile planeedist, millel evolutsioneerudes, hakati nägema teisi planeete. Te olete kindlad, et tema ei räägi teie planeedist. Ta ütleb, et see planeet ei olnud inimeste plaanide kohane, see oli nende plaanide kohane. Nemad, tõustes uuele tasemele, hakkasid nägema teisi planeete. Ütleb, et ka neil oli nihe, mida nemad esmalt ei suutnud mõista. See oli kui valgus, mis valgustas kõiki pimeduse nurgataguseid. Ta ütleb, et nihe neil algas ammu enne, kui algas elu planeedil Maa. Nihkega neil algas teadvuse arengu tõus, mis viis selleni, mida näete käesoleval ajal enda ümber. Sellest algas ka teie kõigi vaba valik.

Igaüks võib ise otsustada, mis on siin tõde ja mis mitte. Teile aidati avada Looja võimeid endas. Kui olete valmis võtma seda informatsiooni vastu, siis võite jääda jätkuvalt sellesse, hoomata kiirgavat energiat, mis puhastab igat teie keha rakku. Kuulake tema juttu, milles on palju teie arengu sarnast.

Seda lugu oleme soovinud teile edastada juba ammu.

Ja nii see on…

Krayon

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga