KAHETEISTKÜMNE RING – VÄLJAST JA INIMKONNA UUEST ARENGU PIIRIST

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Seekord tahaksin rääkida Väljast, millest oleme rääkinud ikka ja jälle ja sellest, mida paljud on hakanud nägema, hakanud määratlema selle piire.

Kas olete teadlik, et teie ümber on olemas energeetiline väli, mida võiks nimetada teadvuse väljaks. See on sedavõrd hiiglaslik, et kätkeb endas kogu planeedi teadvust, mille kaudu saate tunnetada tuleviku potentsiaali seise.

Teil on tehtud filme Väljadest, on teaduslikud uuringud ja mõõdistused. Mõningad teist väidavad, et nad on võimelised tunnetama välju. Ja neil on õigus.

Olete teadlikud, et teadvus on energia ja seda on võimalik määratleda ja mõõdistada. Kui teadvus on energia, siis sellele kehtivad ka energia seadused. Järelikult, miljardite  inimeste teadvus üle planeedi kiirgab ja moodustab Välja. Olen palju kordi rääkinud, et intuitiivse tunnetusega inimesed on võimelised tunnetama asjade  ja sündmuste välju.

Mõni aeg tagasi rääkisime Rooma Paavstist, sellest mis toimus 13 kuud peale seda, kui rääkisin temast esimest korda. Seekord Paavsti vahetumiseks ei olnud tarvis oodata Paavsti surma, vaid see toimus anomaalsel viisil.

Kallid, see ei olnud ennustus, ega olnud ka ootamatu – see oli potentsiaalina väljas olemas. Ja paavst ise teadis, et peab minema erru ja seda ta ka tegi.

Ma tõin näite, mis ei olnud ennustus, vaid pigem oli potentsiaali nägemine Väljas. Paljud teist kujundavad oma väljadesse häid asju ise, millised hakkava elama ja kujundama uut  suunda. Samas on asjad, milliste aeg on läbi saamas ja need hakkavad kujunema ümber.

Et teadvuse Väli on paljumõõtmeline ja ka energia selles on paljumõõtmeline, seega, seda lugeda lineaarselt ei ole võimalik, võib vaid näha nagu sügava unena. Kui te arvate, et oskate unenägusid lahti seletada, siis sellisest arvamisest pole mingit kasu. Kui unenäo seletajad aitavad midagigi lahti mõtestada, siis nende selgitustega te olete rahul, et teie teadvus annab sellisel viisil informatsiooni ja unenäo seletaja aitab teil mõista une metafoore. See on näide, et Väli ei anna lineaarseid lahendusi lineaarsel viisil, üksnes metafooriliselt need avalduvad teile ja see on sootuks teine viis, ehk paljumõõtmelisel viisil.

Kas mõistate?

Selgeltnägija vaatab teie välja, aga mitte klaaskuuli seest ei tule info, nagu paljud teist arvavad. Väli on energia, mida genereerite oma teadvuse ja alateadvusega ja seetõttu Välja vaatamisel võib tulla palju eksimusi. Eksimused võivad tulla suutmatusest mõista Välja metafoore, kuna harva esineb otseseid viiteid potentsiaalile.

Tooksin kaks näidet sellest, ehk siis on teil kergem seda mõista.

Planeedil on pikka aega olnud erinevaid ususüsteeme, mis lugesid Välju, kuid väljades esineb potentsiaalide põimumisi, seetõttu nende lugemisel ja mõistmisel oli suuri nihkeid.

Kõik põlisrahvad olid teadlikud tsüklitest, millised planeedil Maa toimusid. Nad olid teadlikud maa telje võnkumisest ja nad jälgisid tähtede liikumist taevas. 2012 aasta pööripäevade sündmustest oli teada paljudel põlisrahvastel. Nende tõlgendused on huvipakkuvad tänase päevani, kuna see kõik oli Väljas olemas. Nad nägid Väljas, et möödaniku meistrid naasevad ja et see sünnib 2000 aastal ning kui Meistrid naasevad, siis rahu tuleb maapeale ja sünnib uus teadvus.

Kuid asi ei läinud nii, nagu arvasid põlisrahvad. On juba 2021 aasta, kuid midagi sellist ei ole sündinud. Meistrite tulemine küll toimub ja selleks on uus normaalsus, muutuv teadvus, mõistmise ümberkujunemine, puhastumine paljudest asjadest. Kõik, mida nad rääkisid lineaarselt, on toimumas, kuid teisel kujul. Pange tähele, neil oli õigus.

Kas arvate ikka veel, et Meistrite tulekuga nad eksisid ja Meistrid olid üksnes metafoorideks. Võib olla Meistrite teadvus ongi planeedi teadvus, mis on Väljaks. Võib olla nad on tagasi tulnud, kuid mitte keepides ja ilma pasunateta. Kas mõistate, millele vihjan?

Teine näide.

Juba aastaid on ennustatud teie aktsiaturu täielikku kokkuvarisemist. Et turg variseb kokku süsteemsete probleemide tõttu ja et see on vältimatu ning süsteem saab lõhutud. Aga ma ütlen teile, et kokkuvarisemise aeg on ammu möödas, kuid varisemist ei ole olnud. Kuid midagi siiski toimus, see peatas planeedi, kuid seda te peate kollapsiks ja seda te praegu läbitegi. Kokkuvarisemise asemel toimub ümberhäälestus. Ilm peatus ja on häälestumas ümber ja käivitumas taas. Just selliselt käib kogu ennustus.

Te olete kuulnud kõikvõimalikke ennustusi pimeduse aja kohta ja paljud jätkuvalt ootavad seda, kuid midagi neist ei ole seni täide läinud. Potentsiaalide lugemine ennustajate poolt oli oskamatu. Seega, asjad ei ole alati sellised, nagu näivad.

Potentsiaalid Väljades, milliseid mõnedki tunnetavad, tõlgendatavad neid enamuselt teisiti, kui need avanevad tegelikkuses. See ka selgitab, miks ettekuulutused ei ole täitunud, kuna neid tõlgendati lineaarselt. Teie tulevik ei olene kellegi tõlgendustest. Väli annab teile informatsiooni asjadest, nende kulgemise jadas, kuid metafoorilisel viisil. Teadke, et räägitu võib olla enamat, kui oskate seda mõista. Tulevik on palju heasoovlikum, kui arvate.

Järgmisena räägin teile Inimkonna uuest arengu piirist.

Kõik, kes loevad või kuulavad seda sõnumit, kuuluvad erinevatesse kultuuridesse, millest on saadud teadmisi, kombeid ja norme ning mille kohaselt nad ka elavad. Kusjuures, see haarab mitte üksnes vaimset aspekti, vaid ka haridust, kuidas võtta vastu ühte või teist, kuidas käituda ja rääkida ühes või teises olukorras. Seda õpetatakse teile juba sünnist alates. Saades täiskasvanuks, tegutsete nende šabloonide kohaselt, mida on välja töötanud teie kultuur. Korduvad šabloonid teevad teist sageli selle, kelleks olete. Kui ühte šablooni olete kasutanud viis või kümme aastat, siis mõnedki loobuvad sellest, kuna on tekkinud palju küsimusi.

Viimastes sõnumites olen hakanud rääkima inimkonna uue piiri kujutelmadest, milles tuleb esile uus inimteadvus, mis metafooriliselt on nagu eesriide kerkimine.

Siin ehk teil võib kerkida küsimus, et mis on eesriie?

Eesriide tagune oli teie jaoks see, mis oli väljaspool teie mõistmist. Vaimses plaanis see tähendab Jumalat ning nii on teile ka õpetatud. Tulles Jumala templisse, istute ja kuulate seda, mida räägitakse Jumalast, mõned rääkijad ehk mainivad ka eesriiet. Mõned rõhutavad isegi, et te ei ole võimelised pääsema eesriide taha mitte kunagi. Selle tulemusel püüate olla hoolsad kuulamises, ning tegutseda vastavalt ettekirjutistele ja seda üksnes selleks, et pääseda mõned sammud eesriidele lähemale, lootes kiigata selle taha. Kuid see kõigest on siiski šabloon.

Kuid mõned küsiksid siiski, et kas informatsioon, nii vanas energias, kui ka madalas teadvuses, on hea üksnes seetõttu, et see räägib Jumala armastusest?

Aga kui uuel ajal, uue teadvuse juures, eesriie muutub hõredamaks, kas siis avaneb võimalus näha tõepärasemat ja täpsemat Jumala olemust?

Selline mõtteviis viitab ärkamisele, teadvustumisele ja see sünnib käesoleval ajal üle planeedi, aeglaselt ja kihiti. See ei ole üksnes vaimsuse küsimus, vaid ka teie omavaheliste suhete küsimus. Kui te ei ole vaimsusele isegi mõelnud, siis siiski olete kergitamas eesriiet ja nii Loomislätte energia saab jõuda teie Väljadesse ja Looja atribuudid pääsevad inimkonnani. Inimesed hakkavad mõistma teine teist paremini ning muutuvad heasüdamlikumaks.

Ma ei räägi siin veendumuste süsteemist, ega teisest mõtteviisist, vaid üldisest ärkamisest, vastuvõtu muutustest ja vibratsioonide tõusust. Kuidas seda ka ei nimetaks, on see kõik uuenemine. Uuenemine oma teadvuses, oma päritolu arusaamas, teiste ja enda vastuvõtus, suhtumises sündmustesse ja see kõik kokku  ongi teadvuse vibratsioonide tõus.

Krayon, mida tähendab teadvuse vibratsiooni tõus?

See on metafoor kolmemõõtmelisele mõtlejale, kes arvab, et asjad, mis on kõrgemal ja kõrgema vibratsiooniga, on paremad. See metafoor on mõtisklemiseks, kuidas vanast energiast minna üle uude. Teadvuse tõstmine tähendab rohkem teadvustamist ja mõtlemist selle üle, mis tuleneb Loomislättelt ehk Vaimult, keda peate Jumalaks.

Kas te ei arva, et tõde on enamat, kui on teile räägitud?

On kätte jõudnud aeg mõista, et te olete üle planeedi valmis vastu võtma seda, mis on Loomisläte ja mis on loonud kõik oleva. Kogu olev on olnud aegadest aega ja see ei ole Jumala taasavastamine, vaid naasemine sellele, mis on olnud aegade algusest peale.

Iidsed õpetused ei ole kuigi lihtsad, kuigi esmalt nii näivad, need on sedavõrd keerulised, et te ei ole suutelised isegi ette kujutama. Need koosnevad erinevate mõistmiste kihtidest, ega allu ei reeglitele, ega teie loogikale ning nende mõistmiseks eesriie hakkab haihtuma.

Kui eesriie kaob, siis mõistate, et olete osa eesriidetagusest. Siin mõistmine ei tähenda raamidest väljaastumist, vaid tähendab teadvustamist ja selle vastu võtmist, et kõik on seondustes, ega ole mingit eraldumist. Siis mõistate, et see, mida nimetatakse Jumalaks, on vaid osa ühes suursugususest, mille osa olete ka teie ise. Mõistate, et te ei ole eraldi olevus. See on suure tõe osa, eriti siis, kui räägin üleminekust teadaolevalt tundmatule.

Ees on taas silla ületamine. Need, kes soovivad ületada silda, et näha, mis on teisel pool silda, ja need, kes ei ole kindlad oma soovis, näevad ees udu, mis on ebakindluse metafoor.

Kas suudate näha oma reaalsusest väljaspoole, kas olete valmis mõistma, et on olemas asju, millistest teil ei ole isegi aimu?

Igale küsimusele leidub erinevaid vastuseid, millised olenevad kultuurist ja teie kasvatusest.

Olete seismas keset silda, udu sees. Tulge lähemale ja võtke kätest kinni. Astuge energiasse, mis näiliselt hirmutab mõningaid teie seast. Mõned on oodanud seda võimalust pikemat aega, kuna on tahtnud pääseda sellisesse kohta. Mida enam pöördute sellise energia poole, seda selgemalt mõistate, et see on ohutu koht ja selles on teie olemus.

Kas teadvustate endale, kuivõrd iidne on see koht ja et see ei ole teile tundmatu?

Silla ületamine on naasemine enda iidsesse ossa, milles on kõik.– möödunud elud, möödunud loovused, tuleviku potentsiaalid – seal ei ole ei algust, ega lõppu ning see on Kaheteistkümne Ring.

Sealses energias on soojus, seal on mõistmine ja heasoovlikkus – see on metafooriline portaal pääsuks ühest olekust teise. Seal on teid ootamas metafooriline amfiteater, lavaga selle keskel, millel on valmis tool teie jaoks, millele istudes, saate näha end amfiteatris paljude tegelaste näol.

Paljud teist väidavad, et neil on raskusi seda kõike visualiseerida. Ärge pingutage, tehke seda lihtsamalt. Olge sümboolselt ringi keskel ja teadvustage, et olete auditooriumi keskel ja pilgud on pööratud teie poole.

Mõned siiski ütlevad, et Krayon, aita meil mõista Kaheteistkümne Ringi kaunidust, kirjelda seda teadlase kombel.

Olgu, võtke seda torroidina. Loodan, et see rahuldab mõningaid, kes vaatavad kõike teaduse tasemelt. Kui uurite torroidi atribuute, siis saate endale teatud energiat, mida vajate. Kui olete olnud amfiteatris varemgi, siis seekord valgus hakkab koonduma igale sektorile eraldi. Amfiteatris olijate vanus võib olla üle 800 aasta ning nad esindavad erinevate maade põlisrahvaid. Nemad kõik on valmis teile rääkima oma arengu teest ja oma saavutustest. Vähe leidub teie seast neid, kes tahaksid teada nii kaugete aegade taha.

Uus inimene on siduv lüli tulevikuga. Just sellest algab teie uuring, mida teadsid šamaanid eesriide tagusest – valgusest tunneli lõpus, mida teil peetakse elu lõpuks. Kuid see ei ole nii. Šamaanid uskusid palju asju, nad uskusid eelmistesse eludesse ja tervenemise imedesse, mida teie peate Uue Ajastu osaks. Selles valitseb energia, mille teadvus on seonduses kõigega üle planeedi ning teie elus see on teie partneriks.

Teie teadvus hakkab esile tooma seda, millest olen rääkinud teile 31 aasta jooksul ja aitab mõista, et Looja (Jumal) on teie enda teadvus, teie vaimsus, mis on teie seesmuses.

Kas tunnetate austust, mida iidsed väljendavad käesoleval ajal teie vastu?

Kas olete hakanud tabama tõde, mis ületab mistahes teie ootusi?

Ma tahaksin, et te näeksite, kuivõrd tänulikud oleme teile selle eest, et kuulate meid, et  hakkate mõistma, et olete üks meie seast. Kallid, planeedi teadvuse arengu piir on hakanud avanema neile, kes on kursis meie sõnumitega. Olge tunnustatud ja austatud teie vapruse eest.

Ja nii see on…

Krayon

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga