KAHETEISTKÜMNE RING – ELEVANT LAUA ALL ja VASTURÄÄKIVAD TÕED

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest...

Iga kord, kui tuleme teie ette sellisel viisil, siis see on armastuse, heasoovlikkuse, jumaliku kauniduse avaldumine, ja me anname teile nägemuse sellest, kuivõrd muutumas on teie planeet. Avalduvad asjad, mis hirmutavad nii mõndagi teie seast, kuna need muudavad teie harjumuspärast normaalsust. Uus normaalsus ei lase madalal teadvusel kesta edasi harjumuse päraselt ja inimkond on eemaldumas sellest üha kaugemale.

Tänaseks teemaks on „Elevant laua all.“

Paljud teie seast küsivad, et kas on midagi veel, mida peaksime teadma, ehk on midagi veel enamat Jumala kohta, Loomislätte kohta, vaimsuse energia kohta planeedil. Mõnigi väidab, et kõik liigub sinnapoole, kus pole varem oldud, ja neil on õigus. Teema, „Elevant laua all“ räägib sellest, et olete muutunud, et teis on toimunud teadvuse nihe, mida teie nimetate ärkamiseks. Ehk on õigem nimetada seda inimkonna uueks tasemeks.

Peale inimkonna ärkamist, planeedil algab teadvuse nihe ning see puudutab mitte üksnes vaimseid asju, vaid ka teie mõtteviisi. Inimteadvuse vibratsiooni sagedused tõusevad. Selle tulemusel leidub neid, kes hakkavad teadvustama seda, millest varem neil aimugi ei olnud. Ehk õigem oleks see protsess nimetada mitte ärkamiseks, vaid teadvustamiseks, uueks tasemeks, kus on sügavam oma vaimsuse teadvustamine.

Seetõttu pakume arutlemiseks teadvuse nihke atribuute. See, mis on teie ümber toimunud, on tekitanud palju ebameeldivusi. Kuid ma ütlen teile, et ebameeldivused tulevad siis, kui ollakse muutustele vastu.

Kui alustasin koostööd partneriga ja hakkasin edastama sõnumeid planeedi inimkonnale, siis ühes vestetest rääkisin inimesest nimega Wu. Ma ei öelnud, mis soost see inimene oli, vaid rääkisin kui temast, sest nii oli lihtsam. Tema toa ühes nurgas oli midagi ebatavalist, see vibreeris kuidagi imelikult – see oli metafoor selle inimese elust. Ta kuulis teistelt, et elus on alati asju, millistele tuleb pöörata tähelepanu ja on asju, millistele ei ole vaja pöörata tähelepanu, kuna need on ohtlikud. Kuid Wu siiski vaatas tähelepanelikult oma toa nurka, ta nägi seal midagi ukse taolist. Ta läks ja poetas seda veidi, selle taga ta nägi valgust ja muid imelisi asju, milliseid ta ei mõistnud. Kuid need mõistmatud asjad muutsid tema elu. See veste viitas sellele, et kui võtate end kokku ja vaatate hirmutavale otsa, siis võite avastada selles hulga enamat, kui on teile räägitud.

Hiljem andsin veste Toomasest, millest sai isegi raamat „Teekond Koju“, kus keskpärane inimene elas läbi kliinilise surma, ning, tulles ellu tagasi, tal olid kaasas ingli õpetused. Ingel soovitas temal naaseda oma linna, minna parki ja istuda seal ühele pingile. Nii ta ka tegi. Mingi aja pärast ta märkas pargi piirdehekis midagi ukse taolist. Ta mõtles, et meelepete valmistab temale mingit riugast ja ta püüdis sellest mitte välja teha. Iga kord, kui pilk peatus hekis nähtul, ukseorv oli üha selgem ja selgem. Lõpuks ta võttis ennast kokku ja läks sinna. Ja siis hakkas peale. Ta sai  teada hulga enamat, kui oli temale räägitud.

Asi on selles, et kui olete midagi märganud, siis sellest vabaneda ei ole võimalik. Teie tähelepanu fikseerib selle, kui midagi olulist ja see on nagu midagi ärkamise taolist. Teil ei ole hirmu selle ees, kuna alateadlikult tajute, et see ei ole ohtlik, isegi tahate sellest teada enamat. Paraku paljud peavad kanaldusi lõksudeks, aju loputuseks, mõjutusviisiks ja see, et olete Pimedusest pääsenud Valguse kätte, ei ole miski muu, kui kaval lõks.

See, mida räägin teile, seda on vaja kuulda kõigil. Teil kõigil on võime jälgida teie ümber toimuvat. Kui tahaksite vaadata midagi, siis see oleks nagu eeskuju teistele, kes on veel arad, toimuva vaatamiseks. See innustab meid näidata teile enamat. See, mis juhtus partneriga, on juhtunud paljudega teie seast. Te märkasite enamat, kui oli teie tõde ning te hakkasite liikuma selle poole ja sellest sai teie elu osa. Me teame, kes te olete.

Jumalikkus on hoopis enamat, kui on teile räägitud ja seda on raske väljendada sõnades. Jumalikkus on Loomisläte, mis on loonud teid.

Mis oleks, kui loobuksite Taevase Isa kontseptsioonist ja tunnistaksite Heasoovlikkuse Lätet, millel on grandioossed kavandused, mille osaks olete te ise?

Ehk teeks kokkuvõtte sellest.

Planeedil on palju häid arste, kes on pühendunud inimeste päästmisele. Nad püüavad tuua ellu tagasi neid, kes on teinud läbi raske avarii, kus isegi südamed on seiskunud – nende arvates neil ei ole veel aeg lahkuda. Selliselt töötab inimese mõtteviis. Arstid on elustanud palju patsiente, kes on olnud kliinilises surmas mõningat aega, kuid ärgates ellu, pea kõik räägivad üht ja sama ning sellest on kirjutatud isegi raamatuid. Naastes surmalähedasest olekust ja nähes enda ees valgeid kitleid, siis esimesena küsitakse arstidelt, et miks toodi neid tagasi ellu. Kõik nad kogesid midagi, neile paotus uks, mille taga nägid valgust, tundsid armastuse soojust ja jumalikku heasoovlikkust ja suurt rahu. Kuigi siin elus olid neil lähedased inimesed, kuid nad tahtsid olla siiski seal, kus nad ära käisid. See ei olnud mõistuse vigur, nagu ütlevad paljud bioloogid, see oli reaalne.

Naastes ellu, neil tuleb jätkata endist elu, tehes koostööd madalate ja kõrgete teadvustega, kogedes edu ja ebaedu, paljud pettuvad maises elus ja hakkavad mõtisklema juhtunu üle, asjade üle, kuni ise hakkavad mõtlema filosoofiliselt, kuni neist endist saavad avatarid, õpetajad, ehk isegi tervendajad. Seda teeb surmaeelne kogemus, mis aitab näha jumalikku tõde. Nad nägid tõde ja tahavad tuua seda ka inimesteni, et nad mõistaksid, mis on ootamas neid ees.

Seetõttu oletegi täna siin, olete siin, et kuulda tõde. Selliselt saate teada, mis on teadaoleva taga. Nii teie teadvus suudab märgata seda, mida mõistus ei märka.

  1. Osa

Edasi räägime sellest, mis toimub siis, kui hakkate nägema tõde kogu tema suuruses, mis jääb siiski paljudele kättesaamatuks. Ma usun, et see vastab paljude kuulajate soovidele ja võib olla  see huvitab teid kõiki. Jutt käib enamuselt mitte üksnes teie ärkamisest, vaid kogu planeedi ärkamisest.

Nende neljas sõnumites räägin imepärastest asjadest, mis on sedavõrd vasturääkivad, et nende teostumine võib olla isegi kaheldav. Imepärasus neis ei ole ühetähenduslik,  igal ühel neist on see nende olemuse kohane. Need on kokku võetud selliselt selleks, et te kuuleksite ja mõistaksite, et asjad ei ole alati sellised, nagu näivad.

Kahtlesin veidi, kui nimetasin neid vaieldavateks, kuid siiski ma tahtsin pöörata teie tähelepanu vaieldavatele asjadele. See teema peab jõudma mitte üksnes neile, kes on Valgustöötajad, või Vanad Vaimsused, vaid jõudma samuti paljudesse ühiskonna kihtide teadvusse.

Kallid, meie Galaktika kubiseb elust ning mõnedki neist asuvad teie läheduses. Ma ei räägi bakteritest, milliseid võite leida teie päikese süsteemi planeetidel ja nende kuudel, vaid räägin neist, kes võivad olla mõneski teie sarnased. Mõni aeg tagasi rääkisin, et teie teadlased ja astronoomid otsivad kosmoses elu, kuna mõistavad, et need elemendid, mis lõid elu planeedil Maa, võivad olla kõikjal. Seega arvata, et olete ainsad selles Galaktikas, on siiski vägagi totter mõelda.

Te olete sarnane inimesega, keda lapsena jäeti üksikule saarele, ning kasvades üksi ta nägi üksnes oma saart ja selle randa. Tema mõttes võis siiski olla küsimus, et kas kusagil saab olla veel selline saar ja rand?

Selline küsimus teil tuleneb üksnes sellest, et teie arvates keegi kunagi ei ole külastanud teie planeeti, ega tervitanud teid. Kuid neid on käinud siin aegadest aega, kuid nad ei ole jäänud siia, vaid on läinud tagasi. Kuid meie tänane jutt ei ole sellest.

On palju asju, mida peaksite mõistma ja teadvustama. Seega, vaatame seda kõike taas, kuid lühemalt, ehkki oleme sellest rääkinud juba varemgi.

Kõik Galaktikas olev on enamuselt ühevanune, kuna selle kujunemine oli üheaegne ja terviklik. Galaktika Ilmaruumi avaruste taustal teie planeet on paljus teiste sarnane ja ta on ühevanune ülejäänud triljonite päikestega. Teie teadlased jõudsid järeldusele, et teie eksisteerimise ajal Galaktika keskkonnas on olnud teisigi planeete, mis olid Maa suurused, need olid sama kaugusel oma päikestest, neil olid samad orbiidid, nagu teie planeedil. Ka väljaspool teie galaktika tähesüsteemi on olemas teie planeedi taolisi, mis on eksisteerinud miljardeid teie maiseid aastaid. Vaadates seda kõike, võiks arvata, et kui need planeedid on teie planeedi sarnased, siis võib olla ülim tõenäosus, et galaktika muudes piirkondades võib olla teisigi teiega sarnaseid elusid. Kõige põnevam on see, et teie planeedi teadlased nõustuvad, et olemasolevad faktorid kinnitavad selle võimalust. Kuid leidub kindlasti neid, kes seisavad vastu sellisele ideele, nemad  räägivad teistsuguseid väiteid.

Teie bioloogid, kes uurivad Maa ajalugu, on kindlad, et elu teie planeedil, peale miljonite aastaste pikkuste pauside, on sündinud taas paaril-kolmel korral. Fotosünteesi taastumisel sündis elu taas, mis kestab senimaani. Teie viimane tulek jäi külaltki hilisele ajale.

Nüüd mõelge sellele, millised potentsiaalid on teistel planeetidel, mis mõõtmetelt on teie planeedi suurused ja eksisteerivad samas tähesüsteemis, eriti veel need, kellel ei ole olnud miljonite pikkusi seiskumisi arengus. Teie olete nagu uued lapsed majade kvartali keskel. Selline informatsioon on vasturääkiv paljude jaoks.

Leidub teadlasi, kes, vangutades päid, ütlevad, et sellest on mõtetu rääkida, kuna keegi ei ole neid näinud, ega ole suhelnud nendega.

Kuid mina olen siin ja kinnitan teile, et olete üks kosmilise pere liikmetest, kelle olemasolust pere on teadlik, ta on teadlik, mis on toimumas teil, alates aastast 2012.

Kordan vee kord – planeedid, mis on Maa suurused ja millistel on elu, on hulga arenenumad, kui teie planeet.

Olete galaktilise pere liige, ja kui kohtute kord perega, siis ehk mõistate, et oli naiivne kahelda nende eksisteerimise üle. Siis saate ka teada, miks nad ei ilmutanud end, ega võtnud teiega ühendust. Samad teadlased, kes oletasid elu olemasolust kusagil läheduses, hingavad kergendatult ja ütlevad, et nende oletus ei olnud päriselt täpne, kuna neid ei ole nähtud, ega olnud vallutusi nende poolt. Ehk olid liiga kaugel, seetõttu ei saanud võtta ühendust teiega. Kõik on hoopis teisiti, nemad ootavad teie arengu tulemust. Räägiksin teie tegevuse reaalsest stsenaariumist.

Oletame, et homme näete kosmilist laeva, mis läheneb Valgele Majale, et maanduda selle ees murule ja neil on kavas astuda inimestega kontakti.

Mis toimub edasi?

Pean kahjuks mainima, et laev ei jõua Valge Majani, sest ta tulistatakse alla. Seega, annan teile edasi galaktilise pere arvamuse teie kohta, et teie planeet on barbarlik ja ohtlik ning te ei ole veel küps kontakti astumiseks.

Teie ulmefilmides näidatakse meid kui ohtu teile, et tulnukad tulevad varastama teie kulda ja vett ja hävitavama inimkonda.

Seega, kui te vaid mõtleksite veidi, et nende teadvus on palju, palju kõrgema tasemega, kui teil. Galaktilise pere teadvus on jõudnud kaugele, aga teie teadvus on madal ja ohtlik neile. Huvitav on veel seegi, et oma ulmeraamatutes räägite ise samuti enda kohta selliselt, seega, millisena ise kajastate oma teadvuse taset, seda ootate ka väljastpoolt.

Kui nemad võtavad teid ükskord vastu, kui edasijõudnud galaktilise pere liikmeid, siis näete neist kiirguvat armastust ja mõistmist. See, mida olete läbimas teie, nemad on läbinud ammu. Paljudel, kes on läbinud nihke, on sama loov jõud, kui Loojal endal, kes on loonud teid.

Kas olete kunagi mõelnud, et teie vaimsus jagab kogetut teistele üle Galaktika?

Kas olite sellest teadlikud?

Kuna vaimsus on igavene, ilma alguseta ja lõputa, kas siis te ise  ei ole siin mingi planeedi tsivilisatsiooni esindajana. Ehk teil endil on olemas mingid galaktilise elu kogemused?

Kuid teil on raske mõista, kuidas need töötavad. Kõik sellised asjad toimuvad üksnes selleks, et, vastavuses edasi jõudmisele, õpiksite mõistma enda olemust. Selles galaktika peres on planeete, mille olevused on külastanud teie planeeti palju kordi. Mõned, kelle teekond on sarnane teie teekonnale, tulevad ükskord ja räägivad teile, millest on läbi käinud nemad. Nemad on teist miljoneid, ehk isegi enam aastaid vanemad ja seega on nad teie jaoks meistrid.

Te ehk küsiksite, et millal saate nendega kohtuda?

Niipea, kui vaid suudate teha muudatusi oma planeedil, millistest olen rääkinud ikka ja jälle. Käesoleval ajal, muutused teil on alles käivitumas. Kallid, see on tõde, suur ja muljetavaldav tõde.

Ja nii see on….

  1. Osa

Kallid, teie vaimsused on igavesed, neil ei ole ei algust ega lõppu, nad olid ja jäävad igavesti olema. Teil ehk on raske seda mõista, kuid teie vaimsus ongi teie ise. Teie vaimsus mängib planeedil palju erinevaid rolle. Olete kehastunud planeedile taas ja taas ja see on suurepärane. Tõstes oma teadvuse taset, saate tõsta ka planeedi teadvuse taset. Teil on vaba valik, mis on teie enda teadvuse taseme tõstmise liikuma panevaks jõuks.

Teie vaimsus säilitab eelmiste kehastuste kogemusi, seetõttu iga uue kehastusega saate jätkata eelmiste kogemiste täiendamist  ja tõstate sellega oma vaimsuse taset. See kõik on tallel teie Akashades. See annab võimaluse jätkata seda, mida olite saavutanud eelmise kehastuse ajal. See on nagu teie koolis käimine, iga klassi lõpetamisega, olete targemad, mis aitab minna üle järgmisse klassi. Elust elusse kogete kogemusi, millega lähete üle järgmisse kehastusse.

Mõnigi peab seda karmaks, kuid kallid, see on hulga enamat.

Reinkarneerumise süsteem aitab areneda vaimsel tasemel. Iga maise eluga olete lähemal tõelisele tõele. Sellest olen teile rääkinud kõigis oma sõnumites.

Esmane tõde on selles, et olete Looja osa ja siin olete planeedi teadvuse tõstmise nimel ning see on ka teie planeedil olemise eesmärk.

Kui oleksite vaid üheks kehastuseks, siis kõik planeedil oleks jätkuvalt nagu lasteaia tasemel. Kuid kahjuks mõnedki teie seast on tõesti veel sellisel tasemel.

Edasi räägiksin teile aja tsüklitest.

Mõned tsüklid, mis on aeglased, need liiguvad koos muutuste tsüklitega,  kui olete valmis, siis need  juhivad teid kõrgema teadvuse poole. See hakkas avalduma aastal 2012. See oli ka minu siiatuleku põhjuseks.

Enamus teie religioonidest ei poolda reinkarnatsiooni mõisteid, nende arusaama kohaselt seda ei saa olla ja nad püüavad teile selgeks teha oma doktriinide tõdesid. Esimeses sõnumis rääkisin, kuivõrd ebaloogiline ja ebafunktsionaalne on see süsteem. Mõelge sellele, selles puudub ju armastus. Selline doktriin ei saanud tulla Loojalt. Looja süsteem oma olemuselt on kaunis ja võimaldab kehastuda taas ja taas. Kui uuriksite oma tsivilisatsiooni esmast religiooni planeedil, mida peate hinduismiks, siis näete, et keskseks ideeks selles oli reinkarnatsioon ehk ümbersünd. Sellega pööraksin teie tähelepanu nende aegade inimese intuitiivsele mõttetegevusele, aegadele, kui ei olnud veel doktriine.

Mis lasi neil mõelda piiranguteta, luua mõistetavat ja töötavat süsteemi?

Nende süsteem oli täis armastust ja mõistmist, mis kasutas informatsiooni nii möödunust, kui ka tulevast elust.

Miljardeid inimesi usuvad, et reinkarnatsioon ja tema töö ei ole üksnes oletus, vaid on  vaimse arengu võimalus. See on muljetavaldav ning see on tõe tuumaks, planeedi teljeks ja see paneb naasema planeedile, et tõsta selle teadvust.

Praeguses kultuuris veel paljud ei usu reinkarnatsiooni. Mõnedki ehk pole isegi kuulnud midagi ei möödunud eludest, ega põlisrahvastest. Üksnes vaadake, mida räägivad põlisrahvad oma esivanematest. Teevad riituseid, et pühitseda nende tarkust, tehakse palveid lahkunutele. Vastus siin on nende mõistmises. Nad mõistavad, et nemad ise on endi esivanemateks, tarkused, mis on nende endi kogetud ja  kanduvad edasi planeedi vahendusel. Selline on nendepoolne tsüklite mõistmise vorm. Küsige põliselanikelt tsüklite kohta, nemad räägivad sama, mida olen rääkinud mina teile. On olemas grandioossem plaan, mille osaks teie olete, mille kohaselt naasete planeedile. Nüüd peaksite mõistma, kuivõrd kannatamatult on oodanud teie vaimsused seda aega.

Edasi räägiksin teile, teie mõistes, täiesti vaieldava asja kohta – vanemate valikust endale. Mõned ehk väidaksid, et kui keegi ongi valinud oma vanemaid, siis nemad küll ei oleks valinud kunagi seda ema või isa. Kuid te olete valinud omale just need vanemad paljudel põhjustel. Raske lapsepõlv ja probleeme täis elu on õpingud vanale vaimsusele. Paljud vanad vaimsused valivad endile vähema küpsusega vanemaid, et need saaksid õppida midagi neilt.

Te ehk ütlete, et ei usu, et teie vanemad on õppinud teilt midagi.

Te ei ole siiski kõigest teadlikud. Te ei ole teadlikud asjade seisust, olevatest süsteemidest, millised mõjutavad teie teadvust, ja teie mõjusest teistele. Te isegi ei oska arvata, et kõik toimuv käib Kõrgema Plaani kohaselt, et igaüks toimib selle Plaani kohaselt.

Kord partner küsis, miks mõned peavad lahkuma elust noorena?

Siis vastasin temale, et nad ei lahku vara, vaid lahkuvad oma plaani kohaselt. Kui vaatate seda nii, siis mõistate, et tulek ja minek on kavandatud Kõrgema Mina tasemel. Kiirema keha vahetusega on võimalus valmistada ette järgnevat tsivilisatsiooni, kõrgema teadvusega elanikkonnaga. Kui olete kellegi ärasaatmise riitusel, siis ehk mõistate ja teadvustate Kõrgemat Plaani. Naasemine uues kehastuses on muljetavaldav ja tõeliselt suurepärane ja hingestav.

Ja nii see on…

  1. Osa

Teiega rääkimine sellisel viisil on olnud eesriidetaguse jaoks alati eriline sündmus. Kuid nüüd see toimub uuel kujul. Ja peamine on siin see, et nüüd tuhanded, kes ootavad sügavat ja rahumeelset, rõõmuküllast ja heasüdamlikku sõnumit, saavad häälestuda selle kuulamisele ühe korraga. Sada või kakssada aastat tagasi, see oli võimalik vähestele. Mõneti seda võeti kultusena, mõneti maagiana, kuid enamuses peeti seda totruseks.

Kuigi, kõik Pühakirjade Sõnumid üle planeedi, olid võetud vastu samal viisil ja need olid kirjas paberil.

Kanaldussõnum rahustab teie hinge, see sõnum  on nagu käsi taevastest, mis embavad teid, mis aitavad teil näha teiste silmadega, näha, kes te tegelikkuses olete. Just seetõttu oleme siin ja edastan neljandat sõnumit sellel teemal – vasturääkivatest tõdedest.

Täna kinnitame ikka ja taas, et kõik te olete Loojale teada.

Teie kultuurid eraldavad teid Loojast – teile on räägitud, et saada Jumalale lähemale, teil tuleb olla kuulekas temale ja täita hulgim tema nõudmisi. Seda on räägitud teie paljudes doktriinides. Jumal on suur ja teie tema kõrval olete väikesed.

Nüüd pakuksin teile vaieldava tõe.

Võtan siin kasutusse vaimse loogika. Peaaegu kõik teie doktriinid,  üle planeedi, räägivad, et peale surma lahkute kusagile, mis viitab sellele, et on olemas midagi enamat, kui inimmõistus, millega kuulete ja näete. Ja teie nimetate seda hingeks. Kuid see ongi vaimsus, mis, tulles kehastusse, avaneb.

Sellega on tegemist ka Kaheteistkümne Ringis. Oleme rääkinud, et teie vaimsus on Looja osa, kes, sõna otseses mõttes, on Loomise Lätteks. Teie vaimsus ei ole, ega saa olla teist lahus. Kui hakkate mõistma vaimsuse olemust, siis näete, et see on paljumõõtmeline energia, mille kütkeis on teie teadvus ja ta on igavene, seetõttu ei saa ka kaduda iialgi.

Kas mõistate, mis saab olla sellist, mis saab olla igavene ja samas kolmemõõtmeline?

Kuna teil on vaimsus, siis inimene olla on suurepärane. Vaimsus on kõige keskmeks, millest  koosnete nii teie, kui  ka teie teadvus, mis kujutab endast seda, mis on teiega elust elusse. Ma kordan – vaimsus on teiega ja on Loomislättena teie seesmuses. Ja  jätke see meelde, et Looja, tema Loomisläte, ootab, millal leiate tee tema Lätteni.

Teil on vaba valik, kas ignoreerida kõike, mida räägin või hoolega kuulata. Nendeks kuulajateks võivad olla ka need, keda sõbrad kutsusid kaasa. Kõigil on vaba valik.

Teil on valik mõelda, kas minu jutt on rumal ja totter, ega ole meeliköitev, või on tõde, et vaimsus planeedil on Looja osa, mis on ulatamas teile kätt ja kinnitab, et Looja on teist teadlik, seega, olles siin, olete koos temaga. Siis ehk mõistate ka hauataguse elu olemasolu. Ehk teadvustate, et on olemas midagi enamat, kui üksnes olla inimene. Miks mitte teha järgmine samm ja võtta see omaks. Et Looja on teadlik teie olemasolust ja et see annabki võimaluse teil eksisteerida.

Ehk see on tõesti võimalik? Ehk on isegi mingi plaan selle kohta?

Ehk teie seekordne elu on vaid järjekordne keerd suures vaimses seaduses ja olete selle ära teeninud.

Inimesed  pidevalt küsivad minult oma eesmärgi kohta. Ma ütlen selle peale, et te olete kõrge teadvusega Vana Vaimsus. Seetõttu, milline te ka poleks, teis kõik on Jumalast. Selles ongi teie eesmärk, olla selline.

Enamus teist ei mõista, et olete suursugused. Kui teadvustate kätt, mis sirutab teie poole, siis muutub teie elu ja te vabanete hirmudest. Kui hirmud kaovad, siis toimub tervenemine. See on seetõttu, et Looja on teist teadlik.

Te ei ole veel mõistnud sellest tulenevat eeldust, et see võib soodustada nii mõnegi asja kadumist, mida doktriinid on pidanud olulisteks. Doktriinid määrasid inimese tulekut, elamist ja käitumist kindlal viisil. Kolmemõõtmelisus ei kajasta inimese suursugusust, heasoovlikkuse kaunidust, ega kinnita Jumala heasoovlikust.

Esimeses sõnumis rääkisin, et Jumal ei ole despootlik isa, kes iga vääritu teo eest karistab ja piinab inimest igavesti. Samas enamus doktriine on eriarvamusel selles, kuidas inimene peab elama-käituma. Planeedil olevad doktriinid on sedavõrd disfunktsionaalsed, et neis on isegi koht, kus on lubatud tappa seda, kes ei poolda teiepoolset Jumala kummardamist. See näitab seda, mida inimene on teinud Jumala suursugususega.

Miks mitte mõelda sellele vaimse loogika kohaselt?

Kui see on sedavõrd vasturääkiv, kas saab see olla siis tõsi?

Mida arvate, kas on võimalik istuda ja pöörduda selle poole, kes on Ilmaruumi  Loomislätteks?

Miks mitte, teie vaimsus on ju osa sellest. Teil on püsiv side temaga, milles ei ole vaja kedagi vahendajaks, ei mingeid vaimseid struktuure, ega templeid. Teil on selleks suursugusus, mis on saadud Looja poolt. See on sedavõrd vaieldav küsimus, et paljud, raputades päid, ütlevad, et see on kujutlem, sest  nemad ise ei mõista seda.

Kui alustate seda protsessi puhta kavatsusega, siis sirutatud käsi võtab kinni teie käest ja juhib teid teie valikute poole, millised on tõesed ja suursugused ja kaunid.

See on olulisem asi, mida saan öelda kellele tahes teist. Mõelge sellele ja olge selle kohane.

Ja nii see on…

Krayon

Toimetas  Jane Allika

 

 

 

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga