KAHETEISTKÜMNE RING – HIRMU PALE ja METAFOORILINE KUTSE

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest...

Paljud teist jätkuvalt küsivad, et kas mina, kes olen eesriide tagustes, olen tõepoolest teadlik, mida inimkond  üle elab. Ma tean enamgi veel, kui te arvata oskate. Asi on selles, et eraldumise tõttu paigutate meid, eesriide taguseid, kõrgustesse, aga ennast, madalamale tasemele ja nii seate Loomislätte ja enda vahele seina. Seda saate näha, kui vaatate paljude religioonide usureegleid, ükski neist ei räägi, kes te tegelikult olete.

Oleme rääkinud teile, et olete Looja osa ja nii see on ja see on tõde. Seda tõde oleme rääkinud teile juba 30 aasta jooksul. Meie poolt mingit seina ei ole, seetõttu oleme hästi teadlikud, mis teiega toimub ja  kõike läbime koos teiega. Tegelikult te ei ole kunagi üksinda. Meie vahel on midagi hulga enamat, on hulga enamat, kui vastastikuline suhe. Teie kõigi rakkude DNAs on Looja paljumõõtmelised osad ja need on Looja enda pale kohased, tema armastuse kohased. Te kõik olete Looja armastuse paled.

Täna räägime esimesest hirmu  palest.

Palju aastaid tagasi rääkisin partnerile, et kõik meie kanaldused peavad  jõudma inimesteni tasuta, et nendele juurdepääs peab olema kõigile üle planeedi vaba. Kõik sõnumid peab salvestama ja tegema kättesaadavaks kõigile ja seda on võimlik  teha partneri saidil.

Nüüd, korona ajal, igal tervendaval kolmapäeval, toimub üks kanaldus, mida saab kuulata samal saidil. Seega, täna  räägime hirmu  paledest .

Kasutan sõna pale, kuna see annab asja olemust kõige paremini edasi, siin ei saa kasutada sõna atribuut, kuna see tähendaks midagi muud. Pale on teile tuttavam mõiste. Kuid see sõna on siiski metafoor, kõlagu mistahes keeles.

Räägin teile asjadest, mis esmapilgul ehk võivad näida veidratena. Mistahes pale võib esmasel pilgul olla sõbralik või ebasõbralik, kuid mis järgnevalt võib muutuda ja olla naeratav või tusane.

Võite küsida, et milleks rääkida hirmudest, kui olete võimelised kasutama erinevaid meetodeid neist vabanemiseks. Kusjuures, meie peamiseks teemaks, on  siiski tervendamine.

Milleks siis rääkida hirmudest, mis on tervendamise vastandiks?

Ma kordan taas, et me oleme rääkinud sellest kõikide nende paljude aastate jooksul. Alles nüüd oleme jõudnud olulisema juurde, et  tervendumise vastandiks on hirm.

Sellest peaks saama teie tähelepanu keskpunkt.

Kui olete pilgeni täis hirmu, siis ükski tervendamise programm või meetod, ei saa teid aidata. Just hirmu palest, mida olete ise loonud, saab takistus kõige vastu, mida me ka ei edastaks teile. Meil ei ole võimalik tuua teid hirmu seisundist välja, kui te ise ei tee selleks midagi. Hirm on takistuseks kõigele.

Teadvustage endile, et tõeline tervenemine saab tulla läbi teadvuse tervenemise, mitte ravimite abil. Seda saab saavutada, olles rõõmu olekus, olles mõistev ja need olekud ongi teadvuse tervenemise pandiks ning seda kuuleb ka teie keha.

Esmalt räägiks peamisest palest, mis on peamiseks teie kolmemõõtmelisuses ja see on duaalsus.

Paljud ütlevad, et seda ei ole võimalik muuta, et duaalsus on muutumatu. Jah tõesti, see on teie ellujäämise vajadus. Olete sündinud hirmudega pimeduse ees, hirmuga olla ära söödud ja just  need on sundinud teid ellujäämise otsingutele. Kuid samas teate, et praegusel ajal keegi ei saa kedagi ära süüa. Need hirmud on tulenenud iidsetest aegadest, kus kõik olid kõigi poolt ära söödavad, kas metsloomade, või suguharu kaaslaste poolt.

Kas mõistate, millele viitan?

Hirm olla ära söödud sünnitas hirmu, milline ei allunud kontrollile. Teil on muidugi ka muid hirmusid elu jäämise päras, kasvõi hirm hukkuda, kuna ei ole täiuslikud. Need on peamised ellujäämise instinktid.

Mistahes psühholoog kinnitab, et need hirmud on kaasasündinud ja nii arvab ka lapse ema. Teil kulub palju aega, et mõista, et see kõik on olemas teie sisemises lapses ja et keegi seda ei ole talle õpetatud.

Kõik tuleneb Akashast,  kõik instinktid ja reageeringud. Need kõik on vaimse küpsuse tasemed. Juba sündides need on teil kogu paketina kaasas, nagu instinktid. Teie nimetate neid  programmeeringuteks. Mõned peavad neid ingrammideks ehk möödunu meendusteks, millised on tallel teie psüühikas.

Vähesed asjad on vaikimisi, keha reageeringutena. Enamuselt kõik kogetu on jäljendina teie teadvuses. Teis kajastub kogu planeedi energeetiline pärand, nii madala, kui ka kõrge teadvuse piires, kogu duaalsuse ulatuses ning sellest tulenevadki kõik teie reageeringud. Juba aegade algusest alates, sajandite jooksul, see kõik talletus teie olemusse – siit ka kõik hirmud on teil alateadvusesse talletunud. Seda võib võtta kui programmeerimist, mida on võimalik ümber kirjutada. See avaldub huvitaval viisil ja seda võiks võrrelda õli ja vee vahekorraga klaasis, kus õli kerkib alati pinnale.

Eelpool kirjeldatud näide oleks nagu teie teadvuse metafooriks. Õliks oleks kõik teie negatiivsed kogemised.. Veeks oleks teie vaimsed kogemised, millised on kaetud negatiivsete meenduste õli kihiga. Teil on vaja õlikihist lahti saada ja sellega olekski tehtud kogu ümberkirjutamine.

Edasi räägin teile loo ühest targast tüdrukust.

Tema teadis ja mõistis, kuidas siin ilmas kõik töötab. Ükskord öösel ta ärkas hirmunult ja nägi toolil istumas õudsat olevust, ta nägi olevuse nägu,  mis vaatas liikumatult tema poole. Tüdruk kartis pimedust alateadlikult ja ta hakkas nutma. Tüdruku nutu peale tuli tuppa ema ja lülitas valguse sisse. Nüüd tüdruk nägi, et selleks olevuseks oli kõigest tema riided tooli leenil, mida ta ise pani magama minnes sinna. Tema hirm pimeduse ees, lõi kujutluse ja veendumuse, et see olevus kohe tõuseb toolilt ja tuleb tema juurde ning võib teha temale midagi halba.

Kui ema ära minnes, kustutas valguse, ta nägi taas seda olevust. Tüdruk mõistis ja sai aru, et niisugune olukord võib korduda taas ja taas, et see hirm tuleb tema alateadvusest.

Seejärel tüdruk tegi ingli ja riputas selle uksele – see andis ruumile valguse ning hirmutav pimedus kadus. Iga kord, minnes magama, ta vaatas ingli poole ja oli kindel, et ingel ei lase millegil kohatul ilmuda tema juurde ja nii on ta kaitse all. Selline oli metafoor tüdrukust.

Kuidas jääb teiega?

Kas saate kinnitada endale, et olete suurejoonelised ja et midagi võimsamat ei ole olemas, et teis ei ole midagi, mis on tulnud teile sündimisega kaasa ja oleks varjatud hirm. Oma suurejoonelisusega saate tühistada kõike, mis segab teid kogemast. Seda tegi ka väike tüdruk, ta tühistas selle hirmu, mis oli tulnud temale sündides kaasa.

Sellest peaks saama algus kõiges teie edaspidises elus ja te olete selleks võimelised. Olete võimelised võtma kontrolli alla kogu tumeda endas. Kordan veel kord, et te olete selleks täiesti võimelised.

Teiseks teemaks on „Metafooriline kutse“ 

„Tulge lähemale“ ja seda olen teile öelnud korduvalt, 30 aasta jooksul. Kuid seekord see kõlab uues energias ja tähendab seda, et sellesse, millest tulenete, on tarvis süüvida enam. See on metafooriline kutse läheneda eesriidele veelgi lähemale.

Nii mõnedki teie seast küsivad jätkuvalt, kes mina, Krayon, tegelikult olen, kas olen inimene või kas ma olen kunagi seda olnud?

See on teie mõistuse püüd tabada ingellikku energiat, mida esindab Krayon. Paljud teie seast püüavad näha Jumalat kolmemõõtmelisuse kohaselt ja tahaksid teada, kes on Jumal. Kuid see on ülimalt kolmemõõtmeline küsimus. Eesriidetagune energia on ühene ja sellel puudub mõõtmelisus. Kõik, kellega suhtlete, eriti nendega, kes ei ole inimesena olnud, toovad teile ühte ja sama energiat, milline  tuleneb Loomislättelt. Seda energiat võite pidada ingellikuks ja mõnede jaoks sellesse on kätketud nii mõistmist, kui armastust. See on just see, millesse olete jõudmas.

Krayonina esindan ma paljude eesriidetaguste olemuste energiaid, kelle osaks olete ka teie kõik. Esindan mistahes tervenemist üle planeedi, mis on toimunud millal iganes. Ma esindan mistahes mõistmist üle planeedi. Kui sünnib mõistmine, siis sünnib asjade kooskõlastus.

Kas teile on tuttav väljend „ teadvuse kooskõlastus“?

Et mõista midagi kolmemõõtmelise mõistusega, püüate laotada seda riiulitele ja seda  tunnete oma armumise ajal. See on parim näide, mida saaksin teile anda. Armunud ütlevad, et nad justkui sulanduvad üheks, isegi mõtted sellisel juhul on neil ühesed.

Ema, vaadates vastsündinule silma, tervitab oma armastusega lapse sündi sellesse ilma. Seda tunnet on raske kirjeldada ja selles hetkes kujuneb kooskõla ema ja lapse vahel – nad  hingavad ühes avaruses, ühte õhku.

Sama ime  sünnib ka nn.silla ületamisel. Kui olete veel silla alguses, siis olete veel kolmemõõtmelisena – seejärel toimub silla ületamine ja portaali läbimine ja oletegi jõudnud paljumõõtmelisusesse. Olete ootuses, et läbides udu, kõik muutub.

Mõnigi teist kuuleb seda esimest korda.

Miks siis mitte ületada silda esmalt oma kujutelmas. Veel enne, kui teha seda kolmemõõtmeliselt, mõistlikum oleks kiigata oma südamesse ja mõelda endamisi, et see hetk ja koht on maagiline ja  te olete vääriline olla selles hetkes. Kui avaldate kavatsust, siis annate loa selle läbi viimiseks. Siin on oluline ebastandartne mõtlemine, oskus hoiduda keskendumast ja seondumast kindla asjaga. Parem oleks mõelda, et parim selles on leida kooskõlastust eesriide tagusega. Kui oleksite võimelised mõtlema sellele, siis mul polekski tarvis rääkida sellest.

Te olete käesoleval ajal Tervenemise Keskkonnas, kus areneb side oma vaimsusega. Olete ületamas silda, et saada selleks, kelleks olete tegelikult, tõeliselt.

Krayon, kas tahad öelda, et sillast saab miski?

Aga kui ma teile ütlen, et tegelikkuses silda ei ole olemaski?

Mis oleks, kui hommikul ärgates, leiate end ikka planeedil, kuid samas olete ka portaalis?

Kui teil oleks selline kogemus olemas, siis oleksite kooskõlas oma vaimsusega ning sellele lisanduks veel ka silla ületamise kogemus. Seda kogemist on võimalik saavutada isegi une ajal, ka unes olete te ise, tõeline teie. See oleks enamat, kui elu muutus, see oleks teie eksisteerimise paradigma muutus. Sellele kaasneks teadvuse muutus, millega muutuks selle teadvustus, kes te tõeliselt olete. Ehk muudate isegi seda, mille nimel teete tööd, et mitte üksnes elatise teenimiseks ja et te  ei rahuldu vaid ühe asjaga vaid hakkate otsima enamat. Siis te kandute uuele tasemele ja see on teie jaoks suurepärane. Teie reaalsus muutub teiseks.

Kui paljud teie seast, vaadates möödanikku, saaks kinnitada, et ka möödanikus olite samasugune?

Ma räägin teie täiskasvanu east, kus saate kinnitada, et 10 aasta jooksul olete muutunud hoopis teiseks, kuna nüüd mõtlete ja käitute teistmoodi. Teie teadvus on muutunud, ka suhtumine asjadesse on teine, kuna vibreerite nüüd kõrgemal tasemel. Nüüd oletegi ületamas silda, ehk teeksime seda koos, olles veel kolmemõõtmelisuses ja miks mitte teha seda veel enne, kui olete jõudnud udusse. Mis oleks, kui udu oleks üksnes algpunktiks, siis ehk tajuksite silla ületamist paremini.

Kui olete selles algaja, siis silla ületamine tähendab seda, et see on teie liikumine sellest, mida teate, sellesse, mida te veel ei tea. Udu läbimine silla keskel ei ole katsumus, vaid et silla ületamine toimuks sujuvalt, ilma hirmuta ja tõketeta. Läbides udu, hakkate tunnetama asju teisiti.

Kui mõnigi teist kurdab, et ta ei ole suuteline visualiseerima või tunnetama, siis seda ei olegi vaja, vaid piisab sellest, et lihtsalt olla ja nautida Loomislätte õndsust.

Udu läbimine on samuti metafoor.

Te olete minemas uude teadvuse paradigmasse, kus kõik erineb senisest ja  siin saate isegi suhelda oma keha rakkudega. Ees on ootamas metafooriline teater, mille metafooriline portaal on seni olnu, muutumine millekski uueks. Metafoorilise teatri laval teid ootab teie isiklik tool, milline on teie uue elu metafooriks. Teie olete toolil ja vaatajad teatri saalis ja nii toimub teie kokkusulandumine. Istudes metafoorilisele toolile, on esimeseks tarvis lõõgastuda.

Vaatajad esindavad palju kultuure, ühed neist on teile tuttavad, kuid paljud on võõrad, aga vaimsel tasemel olete kõigiga võrdsed. Paljumõõtmelises avaruses te olete nende kõigiga kohtunud vaimsel tasandil, seal ei ole ei keeli ega kultuure, vaimsustena olite kõik võrdsed ja ühesed. Vaim on armastuse ja mõistmise tuum, siin puudub mistahes maine olemus. Vaadates teine teist, loote teatritäie rõõmu elevust ja  sünnib midagi erilist. Te  tajute kooskõlastust kõikide vaimsustega, kogu vaimuga. Ja sellega kahanevad hirmud ja häired ja kasvab mõistmine.

Mis saab olla veel võimsam, kui mõistmine?

Seonduste ja kooskõla energia vaimsuste vahel on tunnetatav südamega ja see kooskõlastab teid kogu planeediga. Isegi teie teadus on hakanud tunnistama seda. Seejärel see kandub ka eesriide tagusele, vaimule endale. Kui see toimub, siis korrastub teie töö rakkudega ja algab tervendamise protsess.

Praktiseerides kooskõlastust kogu ümberolevaga, siis see levib üle kogu planeedi ja vastu saate ülima armastuse.

Lahkudes siit, tunnetage rahuldust toimunust.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga