KAHETEISTKÜMNE RING – TERVENDAMISE AJASTU

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

 Uus tervendav paradigma.

Paljud teist võib olla küsivad, et miks sõnumid on muutunud nüüd sellisteks?

See on selleks, et nihutada rõhk sellelt, mida teile seni on õpetatud, sellele, mida edaspidi saaks  nimetada  „Tervendamise ajastuks“  ja see on oluline samm teie praeguses arengus. Sõnal „tervendamine“ on palju tähendusi. Üks neist on, asjade muutmine, mille tulemusel saab toimuda tervenemine. Ah et miks nüüd?

Seda sõnumit saate erilisel viisi, kuna te ise olete erilised. Erilisteks nimetan teid seetõttu, et olete vanad vaimsused, kes paljude elude jooksul olete läbinud paljut ja olete jõudnud sellesse aega, praeguste sündmuste keskele. Ei leidu palju inimesi, kes ei ole vana vaimsus. Antud sõnum on oluline just vanadele vaimsustele, sest tervendamise teema on neile esimestena vajalik.

Kõik, kes me oleme eesriide tagustes ja keda arvate olevat inglid, me soovime teile pikka iga ja rõõmsameelset elu ja me ootame, millal hakkate mõistma asju, mida te ei olnud seni suutelised mõistma. Ma pean silmas teie sisemist väge, mille abil olete võimelised kontrollima enda keha, tegema koostööd oma rakustruktuuriga ja on oluline, et te paneksite ise seda tähele. Ei ole vaja uskuda seda, mida on teile räägitud, et teie elu on lühike haiguste tõttu. Me edastame neid sõnumeid mitte teie tervendamise pärast, vaid selleks, et aidata teil elada  haigestumisteta, tervena. Kas mõistate?

Suur rõhk on siiski teie tervenemisel ja sellel, milline on teie suhtumine just öeldusse,  kas  tunnetate kaasatust sellesse?

See on väga oluline.

On palju neid, kes loevad-kuulavad seda sõnumit hiljem. Kuna sõnum on paljumõõtmeline, siis tegelikult kõik te kuulete/loete seda siin ja praegu, sellel hetkel, olenemata sellest, millal kanaldus edastati. Selline on ingellik reaalsus, ja selles puudub aja olemus ning see erineb paljus teie reaalsusest.

Tänane teema puudutab uue vastuvõttu ehk uue paradigma mõistmist. Üheks takistuseks selles on teie usk. Just seda on teile õpetatud, ehk korratud taas ja taas, ikka taas ja taas. Selliselt toimus teie õpetamine. Sellest õpetatust sai teie reaalsus, mida uskusite ja mõistsite. Kuna selline õpetamine teid enam ei rahulda, siis see on nüüd kokku varisemas ja need õpetused on vastuolus edastatud sõnumitega. Kuuldes neid, teil tekib kahtlus endiste õpetuste suhtes. On küll juhuseid, kus inimene ei ole võimeline viima kokku õpetatu ja kuuldu ja ta satub segadusse ja ta kaotab usalduse mõlema suhtes. Seda olukorda näete kõikjal enda ümber. Kui püüate avada neile asja olemust, mis erineb nende mõistmisest, siis nemad, vaadates teile otsa ja vabandades, lahkuvad teie juurest. See tuleneb sellest, et neile oli õpetatud vaid ühte tõde. Isegi, kui näitate seda kindla näite varal, ka siis nad loobuvad tutvumast sellega. Isegi mõned vanad vaimsused on vanade õpetuste mõju all.

Teie arvates te olete hästi teadlikud Jumala suursugususest, tema kõigevägevamast jõust, tema armastuse kaunidusest. Teile õpetati, et teid tervendab Jumal, mitte teie ise ja et kõik  on Jumala tahe. Õpetused õpetasid teid loobuma vastutusest enda eest ja andma end Jumala väe kätesse.

Te ehk küsite, et mis on selles halba?

Kallid, selles ei ole midagi halba, kuid selline väide on väär. Ja muidugi, on teil neid hetki, kus te jätaks kõik Jumala hoolde, kuid, kui on tegemist tervenemisega, siis siin on kõik teisiti. See ei ole esimene kanaldus Kaheteistkümne Ringis, kus teeme juttu tervenemisest paljumõõtmelisuse tasemel. Ütlen „tasemel“ seetõttu, et see on risti vastu sellega, mida on teile õpetatud. Teile on õpetatud, et reaalne on üksnes see, mida saab puudutada või tunnetada, ülejäänud on üksnes illusioon ja et seda, mida ei saa katsuda, või tunnetada, see ei saa ka eksisteerida. Selline õpetamine on pidurdanud paljus teie vaimset arengut. Ja teile on raske edastada midagi, kui te ei taha seda vastu võtta.

Kas olete valmis vastu võtma midagi muud, kohe praegu?

Selle sõnumiga tutvuvad ka paljud väljaspool Tervendavat Ringi, kuid kasu saavad üksnes need, kes teevad koostööd otseselt oma vaimsusega, kes õpivad ise juhtima oma tervenemist. Paljudele võib olla on see veider, et inimene vananeb üksnes seetõttu, et teisiti ei saa. Teil tasuks siiski mõista, et te olete suutelised kontrollima bioloogilist kella ja hoidma teda käigus. Teile on räägitud, et vanemas eas haigused on loomulik asi. Kuid see ei ole nii ja te suudate hoida kontrolli all oma vananemist.

Tervendamise protsess on käimas 24/7, katkematult ja selline on teie reaalsus. Te peate olema selle protsessi osaline. Looja on teie partner, mitte Jumal. Partnerlusest tegime juttu, kui rääkisime Kaasasündinust. Partnerlus on alaline, olenemata sellest, kas olete Tervendamise Ringi keskkonnas, või mitte, kas kavatsete teha koostööd oma rakkudega või mitte. Olenemata teie otsusest, tervendamine on kättesaadav kõigile ning teie osaluse võimalused selles ei kahane. Olete uutes energiates, millistes tuleks osa võtta kõikidest protsessidest  ja te ei pea ootama loa saamist selleks.

Võib olla nüüd teil kerkivad küsimused oma osavõtu kohta, et mida peaksite tegema või kuidas käituma?

Mõned on saanud ühenduse oma alateadvusega ja nad on teadlikud afirmeeringutest, meditatsioonidest, neile ei ole vaja Kaheteistkümne Ringi abi ja nad saavad iseseisvalt olla uutes energiates mistahes ajal. Selles ongi uue energia kaunidus, selles ei ole vajadust energia edastamise järele, edastamine enam ei tööta. Nüüd on üleminek uude tsüklisse, kus on ärkamasuus vägi, kus on uued realiseerimise võimalused ja see ootab teid. Sellest tuleneb ka häälestus uuele ning sellest tulenevalt tuleb alustada juttu teie kaunist väest. Seni ütlen jätkuvalt ja nii see tõepoolest on…

Loomislätte paljumõõtmelisus.

Siin, kaheteistkümne Ringis, on võimalik jõuda lähemale asjadele, milliste olemasolust teil ei ole ehk isegi aimu. Neist asjadest saavad teile nagu uksed, millede olemasolust te ei teadnud midagi. Need uksed viivad teid paljumõõtmeliste asjade juurde, milliseid palume võtta vastu mitte mõistusega, vaid üksnes teadvustada nende olemasolu ja võtta vastu need sellistena, millistena need on ning et te ei püüaks neid kohandada kolmemõõtmelistele arusaamadele. Selline palve on teile minult.

Oleme rääkinud keha keemiast, mida te arvate olevat täiesti eraldi olevana teist. Teie teadvus on hõivatud suurte asjadega, kuid teie ise mõtisklete ellujäämistest, mõtisklete, mis on õige, mis mitte ja mõtisklete Pimeduse ja Valguse üle.

Te ei mõtle näiteks maksast, kuna see töötab, teie arvates, iseenesest, kas pole nii?

Eelmises sõnumis rääkisime, et tuleks mõelda oma vastuvõtu suutlikkusele ehk oma keha keemia suutlikkusele, sest need on olulised asjad, millele mõelda. Uuringud on näidanud, et teie keha keemia molekulid on paljumõõtmelised. Mõningate kvantbioloogide katsetustega jõuti arusaamale, et nende töö ulatub kolmemõõtmelisusest väljapoole ning see  tõestas ka paljumõõtmelisuse olemasolu. Seega, teie paljumõõtmeline teadvus on võimeline nn. suruma kätt teie keha keemial. Kuid te ise ei ole olnud võimelised isegi mõtlema sellele. Nüüd siis teate, miks palusin teil alustada suhtlust oma rakustruktuuriga, mitte sõnades, vaid teadvuse tasemel. Austades end, võite pöörduda oma rakusüsteemi poole ja tänada teda tema olemasolu eest, sest ta ju aitab teil astuda mööda oma eluteed ja ta kannab hoolt kõigi organite eest. Kogu teie keha koosneb keemia komponentidest, millised töötavad paljumõõtmeliste aspektide alustel.

Tere tulemast Kaheteistkümne Ringi, kus jutt käib paljumõõtmelistel alustel. Siin saate ületada silda ja jõuda valiku ette, et kas ärgata, või mitte.

Ehk mõtestaks selle küsimust teisiti, et kas te olete suutelised puudutama oma vaimsuse palet või mitte?

Seda ei tasu võtta mingi veendumuste doktriinina. Teie kõigi põhimõtete ja vaadete aluseks on siiski teie ajalooliselt kujunenud seadused. Teile on pidevalt räägitud, mida tohib teha ja mida ei tohi, kuid kunagi ei ole selgitatud asju, mis on seotud teie vaimsusega. Kuid siiski, teil on olemas kogetud kogemused ja need ei  sõltu teie usust.

Kas olete teadvustanud, mille poolest energia, mis hakkas esile tulema aastast 2012, erineb vanast energiast?

Kuivõrd saab olla tõenäoline, et inimestel on avanenud võimalus ületada silda, jõuda selleni, mida möödanikus peeti kättesaamatuks ja puutumatuks, ning et seal on teie enda vaimsuse olemus. Enamus vaimsetest liidritest on õpetanud teile, et teie jaoks see on liiga püha. Nende väitel teie vaimsus on Jumala oma ja et keha on teile üksnes elamiseks. Nende väitel vaimsusega saate ühineda üksnes siis, kui keha on teinud viimse hingetõmbe.

Ma kinnitan teile, et nii see ei ole kunagi olnud, sest oma vaimsusega olete alaliselt koos. Teie vaimsus on tohutu energia väli ja Merkaba kuulub alaliselt teile ja ta ei ole eraldi teist, nagu teile on räägitud.

Krayoni väide teile on: „ teie vaimsus ja kõik muu teis, on paljumõõtmelised, ja sügava vaimsuse armastusena.“

Teie valida on,  kas näha seda, või mitte. Kui vaid otsustate läheneda uksele, koputada selle ja võtta lingist kinni ning kõik hakkab muutuma. Teie vaimsus mõistab, et olete nõus temaga ühinema ja ta oli seda kaua oodanud. Kõik oleneb teist endist, kas avate ukse, või mitte. Kui hakkate suhtlema oma keha keemiaga, toimub sama ja ta on oodanud seda ja  ta kindlasti vastab  teile.  Suhtlus oma keha keemiaga ei ole esoteeriline, see on see, mida saavutate teie ise ja see töötab.

Teine Krayoni väide on: „teil ei ole võimalik taas teada saada seda, mida te juba teate.“

Teie teadvusel ei ole kustutamise klahvi, millega kustutada saadud kogemisi ja mis on toonud teid paljumõõtmelisusesse, seda ei saa kunagi kustutada. Te võite küll eitada seda, kuid kustutada neid ei ole võimalik, kõik oma elude ajal kogetu ei kustu kunagi. Võite olla tänulikud oma vaimsusele, tema valguse eest, mis aitas teil näha asju teises valguses.

Oleme taas silla juures, mis viib Kaheteistkümne Ringi, kus on teid ootamas palju uut informatsiooni, millega saate tutvuda ja võib olla mõndagi isegi selgeks saada.  Seal saate kogeda seda, mis vabastab teid mõnestki haigusest, kuna need ei ole suutelised püsima kehas, mis on täis valgust. Valgust on teie kehas seni olnud puudulikult. Sild eraldab teis seda, mis on teile tegelikult teada, sellest, kes te olete ja mida usute. Ületades silda, kandute reaalsusesse, millist te ei osanud isegi ette kujutada, Ületades silla, avanete uuele ja siis usaldate ka seda, mida veel ei mõista. Enne silla keskele jõudmist, vaadake hoolega udu silla keskel. Udu silla keskel on teie enda intellekt ja tema ei lase teil minna edasi. Seega te peate ise otsustama, kas lähete edasi, või mitte. Kui olete valmis astuma tundmatusse, siis olge teadlik, et seal on ohutu, et seal saate te näha end suursugusemana, kui olete seni arvanud ning see teeb teid palju paremaks. Silla taga on kõik, mida on tarvis teie vaimse olemuse mõistmiseks.

Selline ongi paljumõõtmelisus. Ärge imestage, kui te ei mõista veel paljut selle koheselt. Sellest kõigest olen rääkinud seni metafooriliselt ja  nii teen ka edaspidi. Kogu vaimsuse mõte on teile antud allegoorilises mõistukõne vormis, metafooridena, katreenidena, muinaslugudena.

Silla juurest tee viib templisse, mille portaalid viivad teid tundmatusse. On teie teha, kas võtate seda reaalsusena või mitte, kuid teil tasub teada, et seal võib olla teie tulevik. Te ehk ei mõista veel kõike, kuid teadke, et seal kõik on paljumõõtmeline.

Kas olete suutelised mõistma paljumõõtmelist reaalsust?

Enamus teist kasutab seda igapäevaselt, kasutades kõrgtehnoloogiat, samas mõistmata, kuidas need töötavad,  te üksnes oskate seda kasutada. Lähme siis edasi templisse, mille keskel on poodium ja tool selle keskel. Teie vaimsuse soov on, et te istuksite toolile ja vaataksite kõiki, kes on templi avaruses teie ümber. Kõik teie ümber on nagu kolmemõõtmelises ilmas, kõik, kes on selles ruumis, nad on elanud oma elusid, nad  on õppinud suhtlema oma rakkudega, nad on kustutanud omad hirmud ja mõistnud oma kiusajaid. Neid on tuhandeid ja tuhandeid ja kõik nad vaatavad teile silmadesse – need on teie enda rakud ja kõik nad ootavad, millal hakkate nendega rääkima.

Mida on teil nendele öelda?

Te võib olla ütleksite, et teil on raske seda teha ja te ei ole võimelised rääkima oma keha rakkudega. Kuid ma ütlen teile, et kogu see auditoorium toetab teid – nemad on ju teie ise, teie paljumõõtmelisus. Nad ütlevad teile, teile vajalikke sõnu. Nad armastavad teid, kuna olete tegemas sama, mida teevad nemad. Mõned võivad astuda poodiumile, et rääkida teiega otse, et aidata teil terveneda nii mõnestki haigusest.

Võib olla võtate eelpool öeldut hullumeelsusena, võimatuna. Kuid kogu auditoorium teie ümber on aitamas teid ja see on reaalne abi. Selline on kauneima elu algus. Istuge ja hoomake nende kogemuslikkust. Nii jõuate mõistmiseni, kuidas avada oma suursugusust ja vabaneda kõigest, mis ei vasta teie vaimsuse vajadustele. Jääge selliseks, jääge…

Mees- ja naisalge tasakaal.

Planeet Maa on pikemat aega elanud ilmaruumi aktiivsetes meesenergiates, naisenergiad olid taandunud tahaplaanile. See on tekitanud suure tasakaalutuse ja selle tulemusel käivitusid kõikvõimalikud sõjalised konfliktid ja elu muutus võitluseks ellujäämise ees. Jäädes ilma võimsatest ilmaruumi naisenergiatest, maisesse ellu sigines kaos. Vähesed suutsid tasakaalustada endas nais ja mees energiad, leida ja säilitada oma sisemist jumalikku tasakaalu. Igas ühes, olenemata soost, on nii nais-, kui mees-alged olemas. Mõlemad on omal viisil kaunid, on olulised ja vajalikud ja on piiritud ja hindamatud. Üksnes läbi nende tasakaalu võib saada harmooniliseks ja tasakaalus olevaks olevuseks. Terviku osa on võimalik olla üksnes siis, kui nais ja mees energiad hakkavad keerlema oma jumalikus tantsus.

Meesenergiad aitavad liikuda aktiivselt, tutvuda ja õppida, tegutseda ja  tugevalt seista jalgadel. See on enesekindlus ja otsustuskindlus ja piiritu tahtejõud.

Naisenergiad lisavad õrnust, pehmust, soojust, paindlikkust, avatust, kannatlikkust, armastavat hoolt, emalikku südamlikkust ja soojust.

Eraldi olevana ollakse võimetud hakkama saama selle ilmaga. Liigne headus ja pehmus lasevad manipuleerida endaga, kuid samas liigne agarus võib rikkuda mistahes algatuse. Elades täisharmoonias, saab aktiivsena olla nii nais-, kui ka mees-alges. Usaldades end, on võimalik tunnetada alati, milline energia hetkel avaldub. Kas on see aktiivne tegevus, või kannatlik ootus, on see pehme ja paindlik või mõneti jäik ja enesekindel.

Käesoleval ajal, kogu inimkond planeedil, on avatum ilmaruumi nii mees, kui nais energiatele. Seega, kõik liigub tasakaalustumise poole. Võimsad jumalikud energiad aitavad leida jumalikku tasakaalu, suurt seesmist tasakaalu,  mis oli aegade jooksul läinud kaotsi. Nende ülesandeks, kes liiguvad koos muutustega planeedil, on õppida elama uute energiate harmoonia tantsus, tuues neid esile endi sisemusest, nagu ühtse tervikuna. On aeg tunnetada igat elu hetke ja mõista, millist energiat just sellel hetkel käivitada. Selle tulemusel kõigile avaneb täielik tingimusteta armastus ja piiritu rahu. Selline olek aitab ühtlustada nii nais-, kui ka mees-algeid, aitab elada täies harmoonias ja sisemises tasakaalus.

Kallid, tunnetage ja usaldage end. Tunnetage seda igal eluhetkel, siis mõistate, millist energiat on kohane käivitada. Üksnes nii võib teist saada täisväärtuslik teadvustunud jumalik olevus.

Ja nii see on…

Krayon

 

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga