KAHETEISTKÜMNE RING – TEIE TEADVUSE SUURSUGUSUS

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

On üles kerkinud küsimus, et kas tõesti on võimalik tervendada oma keha, isegi olles ateist ja  mitte uskudes oma vaimsuse olemasolu. Vastuseks on kindel „Jah.

See on võimalik, kuna teid tervendab  teie oma teadvus. Ma ei ole enne veel teile rääkinud, et teid ravib teie oma teadvus, koos tervendamise süsteemi põhimõtetega ja usuga jumalikkusesse. Ja see kõik on universaalne. Mõnigi teist ehk ei mõista, millest räägin. Tahaksin, et te teaksite, et kõik, kes loevad minu sõnumeid, olenemata usulisest veendumusest, teie kõik saate siseneda kohta, mis kuulub kõigile, ning teha seal vajalikke imesid ja seal töötab kõik. Selline tervendamine on kättesaadav kõigile, kui vaid ise ollakse nõus seda vastu võtma. Kuid see ei ole veel kõik.

Annaksin metafoorilise vastuse neile, kes on minule selle kohta esitanud küsimusi, kes ei taha veel ühineda  veendumuste süsteemiga, kes tahavad ise teha tööd oma teadvusega ja oma rakustruktuuriga. Te olete nagu reisija lennukis, kus usaldate täielikult pilooti, kelle abil reisite ühest kohast teise.

Kas olete mõelnud sellele, et võib olla suudate ka ise lennata, või te ei suuda seda uskuda?

On tõsi, et teie teadvus ja teie jõud kuulub teile, kuid ilma vaimse koostisosata jäätegi lendama vaid lennukis.

Või teine näide. Te lähete tervendavasse templisse ja teil on kindel arusaamine selle templi suhtes. Templis, teie ümber on samad atribuudid, nagu Kaheteistkümne Ringis, näete kõikjal kaheteistkümne struktuuri ja fraktaale, mis ei ole üksnes vaimsed. Tõde on ka selles, et füüsika ise koosneb arvust kaksteist ja on teaduslik, kuid vaimsust sellesse ei ole kaasatud. Ehk siis, kui astute templisse ja hakkate kasutama neid atribuute atribuudi järel, ning saades endale tulemuse, arvate, et see toimub ainult templis olles. Kuid tegelikult töötab teie enda teadvus, mis aitab tervendada teie keha ja isegi teie enesetunne paraneb.

Seejärel avastate lifti ja näete, et teie kohal on 80 korrust. Iga korrus tähendab teie tervendumise etappe ja lifti uksel seisab kiri “Jumala armastus teie vastu“.

Kas te tahaksite astuda sellesse lifti?

See on teie vaba valik. Millist otsust te ka ei teeks, iga valiku puhul teid tunnustatakse ja te olete selle igati ära teeninud. Seal ei esitata teile mingeid reegleid, ega dogmasid., olete igati armastatud ja tunnustatud kõiges ja tingimusteta. Kui jõuate Kaheteistkümne Ringini, siis oleks hea jääda sellesse pikemaks ajaks.

Edasi vaataksime, mis tegelikult toimub tervendamise tsükli ajal. See algab sillast ja teil on tarvis üksnes ületada silda ja siis te jõuate tervenduse kohta.

Krayon, kas silla ületamine on vajalik põhimõtte pärast, või see on kandumise aksioom paljumõõtmeisse kohta?

Ei ole, selleks võib olla ukse avamine ükskõik millisesse ruumi, kus te hakkate tegutsema teisiti. See on nagu templis, kus hakkate toimetama vaimsuse kohaselt.Teil ei ole otsest vajadust läbida uduloori. vaid piisab  silmapilgutusest, et olla hetkega maagilises kohas. See sõnumite seeria on vajalik paljudele, eriti neile, kes on alles hakanud asjadest aru saama ja neile sild on oluline, see on nagu minek lineaarsuselt üle tundmatule paljumõõtmelisusele. Sild jääb esindama kui Kaheteistkümne Ringi pääsemise protseduuri. Nii sild, kui ka kuristik silla all, muudab oma olemust vastavalt olukorrale. Sild on siiski teile metafooriks, see on tunnetuse ületamise metafoor. Mõnele see on jalakäijate sild, teistele maantee sillaks. See on enda kallal töö tegemise ja tundmatusse liikumise tähistamise metafoor ja seda saate teha ka üksinda olles. Just seda kutsungi teid tegema ja jätke jalatsid ukse taha. Seejärel juhatan teid udust läbi, mis on nagu kilp, sein, või viimane samm. Siis tasuks korraks veel mõelda, et kas olete valmis edasi minema, kas olete valmis sisenema endasse, oma paljumõõtmelisse ossa, milles saate olla mitmes kohas korraga. Siis ei ole enda jagamist kahte ossa – üks ühena ja teine teisena. Siis on paljumõõtmeline olek, kahes kohas korraga olek. Tunnetate täielikult end nii ühes kohas, kui ka teises kohas ja korraga ja üheaegselt. Kui suudate siseneda oma vaimsusesse, siis seal on vaimsuse jumalik armastus, mida te ei ole kunagi varem tunnetanud.

Vana vaimsuse süsteem

Edasi arutleme inimaspektide teemadel ja esimeseks arutlema teie olemuse üle, selles ajas, milles elate. Ja sõnumi teema on ajendanud teie poolt esitatud küsimusele: ” kas teie eksisteerimine siin planeedil on juhuslik?

Süsteemid, kuhu kehastusite möödunud aegadel, vajasid seda, et teil oleks korralik kogemuslik pagas. Ja teil ei olnud ka muud valikut, seetõttu puutusite kokku erinevate väljakutsetega ja see kõik oli vajalik teile erinevate kogemuste saamiseks.

Nüüd võib teil üles kerkida küsimus, et kuivõrd võimelised olete käesoleval ajal kontrollima teiega toimuvat?

Oleme palju kordi arutlenud teie käesoleva reaalsuse üle. Oleme palju kordi rääkinud, et teie teadvus võtab maailma sellisena, millisena te tahate seda näha. Paljudele on raske seda mõista ja nad võivad sellepeale öelda, et järelikult neil ei ole ohtu sattuda auto alla. Ja tõesti, seda teiega ei juhtu, kui teie teadvus ei loo selleks vastavat olukorda. Kuna teil on tegemist Väljaga, siis just selliseid asju lahendabki teie teadvus.Teie teadvus  kontrollib teie reaalsust hulga enam, kui oskate arvata.

Ehk tahaksite teada, et kas on süsteeme, millistelt saaksite küsida esoteeriliste asjade kohta?

Ja ma vastan, et läbi kanalduse oletegi seda tegemas.

Kõige esmasemad ususüsteemid, mis kujunesid planeedil, selgitasid teile teie vaimsuse peamist eksisteerimise eesmärki planeedil. Teie vaimsus on igavene, aga teie ise – tulete ja lahkute, tulete ja lahkute ja seda taas ja taas. Kuid paljudes tänapäevastes ususüsteemides arvatakse, et teie vaimsus on lineaarne. Nende väitel vaimsus saadakse keha sündimisel ja see lahkub keha surmaga. Kuid see on väär arusaam, sest vaimsusel ei ole ei algust, ega lõppu, ta on Loomislätte osa, osa Jumalast ja on osa elude süsteemist, nii möödunutest, kui ka tulevatest. See on reinkarnatsioon, mis seisneb taaskehastuste jadast, taas ja taas ning lõpmatult.

Mida teate kollektiivsest teadvusest?

Eesriidetagustes kõik on ühtne, ühtses seonduses, seetõttu planeedil olete kõik Looja osa. Eesriide tagustes ei ole juhtivaid struktuure, mis määraks, millisena kehastuda taas, millises kultuuris või milliste juhendite järgi määrata kehastumise suund. Iga vaimne olemus teadvustab ise oma vajaliku suuna sündimise tuultes ja sellest tuleneb järjekordse kehastuse määratlus. Kõigi oma kehastuste ajal, kehastute ühe Akasha kohaselt, kas sama keele kultuuris, või isegi ridamisi samast soost. Reainkarnatsiooni peamiseks eesmärgiks on õppida TeadvuseKoolis, et läbi paljude ja paljude kehastuste, saada Vanaks Vaimsuseks ja jõuda Kõrgema Tõeni välja.

Tahaksin rääkida teile sellest, mis toimub eesriide tagustes, seal, kus olete kõige osa, siis ehk mõistaksite, kuivõrd olete kaasatud kogu toimuvasse protsessi. Tean, teil on raske uskuda, et sündimistuultes olete ise valinud, kuhu kehastuda taas, mis ajal, ja milliste vanemate juurde. Ütlen veel kord, et see süsteem ei ole seotud isiksustega, vaid jumaliku armastusega ja mõistmisega. Kusjuures, sündimistuultes, lugematu hulk vaimsusi teevad otsuseid üheaegselt ja iseseisvalt. Jõudes planeedil nõrka perekonda, siis võib olla olete teie selle pere sugupuus esimese Vana Vaimsus, kes aitab perekonnal jõuda teistele järjele. Vastavalt teie kasvamisega ja täiskasvanuks saamisega, hakkab ärkama ka teie teadvus.

Kas mõistate, mis hakkab sellele järgnema?

Teist saavad õpetajad. Just selle valisite sündimise tuultes ja seda vajas Loomisläte. Ehk siis kui sündimistuultes otsustasite taas olla muusik, et arendada seda annet veelgi edasi, kuid uuel viisil. Kõik  toimuv on hulga keerulisem, kui te oskate arvata. Mida rohkem elusid olete läbinud, seda edukamad saavad olla järgnevad elud, seda enamat saate teha peredes, kus kaunist Loomislättest ei teata midagi. Võib olla olete isegi teinud muutusi nende sugupuu Akasha Kroonikates.Teie mõjutus neile võib toimuda paljumõõtmelise reaalsuse kaudu. Olete astumas suursugusemat teed, kui oskate arvata. Olete külvamas seemneid kõikjale, kus ka te ei liiguks. Jätate oma jälje teiste Akashadesse, millised meenuvad neile järgmiste kehastuste ajal. Olenemata sellest, kuidas nad suhtuvad teisse, kuidas ka ei nimetaks teid, suhtuge  teie neisse alati heasoovlikult ja mõistvalt. Nad võivad teist lahti öelda ja minema saata, et te kunagi ei enam ei tuleks nende juurde tagasi, kuid nad oma isemuses siiski elavad selliseid olukordi raskelt üle. Nad käituvad selliselt seetõttu, et nad on disfunktsionaalsed ja neis puudub armastus, mida teie neile pakute. Kuid teie, Vana Vaimsus, oma vägevuse tõttu kehastusite siia planeedile, siis see oli teie vajadus tulla siia ja just sellel ajal.

Vaimne teejuht. 

Teie vaimsus on osa armastavast  ja ainsaks seinaks teie vaimsuse ja Looja vahel, on teie enda vaba valik, kas tunnistada seda, või mitte. Tänu nihetele mõõtmetes, teie reaalsus on muutumas ja olen rääkinud, et ärkamise atribuudid on olemas igal inimolevusel. Kõigil on tarkuse varamu, mis võiks tervendada maailma, kuid olete selle enda eest ära peitnud ja seda  omal valikul. Kuid samas on teil ka hirm, oma varamu ees, kuna te ei tea, mis selles võib olla. Kui miski on väljaspool teie piire, mida te ei suuda määratleda, siis te ei taha neid puudutada. Teile on ju räägitud, et need võivad tõmmata teid mingisse usku ja võite sattuda hätta.

Aga mis oleks, kui äkki see on teie parimaks reaalsuseks või on see varjatud varamu peidupaiga uks?

Kui te siiski avaksite sellise ukse ehk näeksite selle taga kaunist valgust, mis tulvab sellelt, mis annab teile tervist ja pikemat iga, täidab teid rahu ja rahuloluga. See kõik on kätketud teie vaimsusesse ja on Jumala pale. Teie vaimsuses on olemas kõik, mida teie arvates teil on puudu, ja mida  palute jumala käest.

Sellest sõnumist ehk saab teile selgemaks, kust tuleb abi ja vaimne tervenemine. Kui te ütleksite, et see tuleneb Jumalalt, siis see oleks ka õigus.

Kuid, kuidas jääb sellega, et olete loodud Vaimu poolt, kõige Looja poolt, keda peate Jumalaks?

Kõik asjad, mida oma palvete ajal palute, on tegelikult olemas teie oma varamus ja kõik see kuulub teile, kõik see on olemas teie varakirstus ja see oli teil kaasas, kui tulite sellesse kehastusse. Peale Loomislätet ei ole midagi enamat ja see Jumalik Läte on teie endi sisemuses, mitte kolmemõõtmelises füüsilises, vaid vaimsuses. Teie vaimsus on teiega alaliselt, tema  tuleneb Loomislättest ja on teiega alaliselt, kuni hingate. Iidsetel aegadel teda nimetati Merkabaaks. Selline jumalik väli on igaühe ümber ja ta on teie vaimsus. See on teie jumalik osa ja selles on teie jaoks kõik olemas. Palved töötavad üksnes seetõttu, et need on alati hääles teie vaimsusega. Vaimsus on teejuht kõigele vaimsele ja selliselt on kõik seatud. Palvetamise ajal teil töötab käbinääre. Suhtlus vaimsuste ja inimkonna vahel tervikuna käib eesriidetaguse vahendusel. Teie planeedi iidsed olid teadlikud sellest. Ja kui te küsiksite iidsetelt, kelle poole nemad pöördusid, kui neil oli vaja lohutust, või tervendamist, siis nad vastaksid teile, et nad pöördusid enda sisemusse, või Gaia poole. Nad pöördusid esivanemate poole, või emakese Maa poole ja neile see oli iseeneset mõistetav.

Kuid teile seda ei ole õpetatud. Mõned teist on nõus sellega, kuid paljud mitte. Me räägime siiski kaunist jumalikust ja suurepärasest inimolevusest, kes on planeedil koos oma vaimsusega järjest kõik 24 tundi ja 7 päeva nädalas.

Selline on tervenemise Lätte, see on sügavaim ja tugevaim kõigest, mida on teie juures kasutatud. See on inimolevuse evolutsioon, mis on seotud Loojaga läbi vaimsuse ja paremat sidet ei ole olemas. Selline on teie tänapäevane side oma vaimsusega, selline on teie kaunidus, mida te ei saa kunagi läbi palvete. Isiklik suhe Loojaga käib vaid läbi vaimsuse. Nüüd on aeg mõista, et ükskõik mis ka ei juhtuks, kõik läheb aina paremaks ja paremaks. On toimumas enamat kui on teile räägitud ja enamat, kui olete arvamas. Kõik on hulga sügavam, kui on kunagi kirjutatud teie Pühakirjades ja inimkond liigub selle poole. Vanad Vaimsused saavad mõista läbi selle nii end kui teisi. Kõik, kogu loovuses, on jumalikult suursugused ja see tuleneb otse Loojalt.

See on kaunim, kui olete arvanud. See on otsene tee tervenemisele. See on otsene tee rahule. See tee on vaba hirmust.

Ja nii see on …

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga