KAHETEISTKÜMNE RING – NELI MÕISTMISE ASPEKTI

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

1 osa

Täna alustame mõistmise teemaga.

Neljas sõnumis keskendume mõistmise neljale aspektidele. Mõistmise liike on palju, kuid seekord käsitleme, omavahel seotud, nelja aspekti. Mõistmise määratlus on paljuski midagi muud, mida leiate oma sõnaseletusraamatutest.

Mõistmine on Loomislätte olemus, tema armastus ja tema element. Seda võite nimetada Vaimuks, Jumalaks, Loomislätteks, kuid mõistmine on siin peamiseks ja võimsamaks võtmeenergiaks. Mõistmine on seonduses Loomislättega ehk Vaimu energiaga ja see annab siirast ja küpset heasoovlikkust ning aitab mõista, mis toimub teie ümber. Jumalik Mõistmine erineb sellest, mida te tegelikult  sõna „mõistmise“ all mõtlete. Kui hakkate analüüsima mõistmise määratlust, mis koosneb mitmetest osadest ja fragmentidest  siis ehk näete selles suuremat mõtet ja loogikat. Side Vaimuga kindlustab seondust vaimsusega ning aitab mõista ja sulanduda siiruse energiatega ja küpse heasoovlikkusega. Sellest saab mõistmine ja arusaam, kuidas teisi mõista. Küps mõistmine on kõige aluseks, mida oma sõnumites teile edastan.

Teie, kui valgustöötajad, kes on huvitatud vaimsusest, peaksite mõistma, et mõistmine on kõige katalüsaatoriks. Mõistmine paigutab teid rahu olekusse, millesse on kätketud ka tervenemine.

Kas olete kunagi küsinud tervendajalt, kuidas tema valmistab end ette tervendamise seansiks?

Mõned ütlevad, et mediteerides, mõned ütlevad, et nad ühendavad oma teadvuses südame keskmesse, mõned puhastavad oma teadvust, et tunnetada, mida tarvis teha inimese tasakaalustamiseks ja tervendamiseks. Selline protsess on vajalik igale tervendajale, nii ta saab vabaneda hirmust ja saavutab tasakaalu ja siis keskendub oma südamele.

Ehk olete kuulnud lugusid teadlastest, kes leidsid lahenduse mitte läbi keskendumise, vaid mingi muu kõrvalise tegevuse ajal, kas jalutades aias, või une ajal. See on peaaegu sama protsess – armastav mõistus aitab saavutada olekut, mis aitab tervendada.

Mõistmine ei tulene kaastundest, ega püüust anda nõu, vaid see tuleneb sellest, mida te ise teete sellises olukorras. Ei ole vaja elada kaasa, piisab kui astute ligi ja embate õlgadest ning  mõneti seda saab teha ka mõttes ja kauguste tagant. Pigem olla mõistev, ilma emotsionaalse reageeringuta, siis teine inimene saab tunnetada teie armastust tema vastu.

Sama tuleb ka eesriide tagustest. Teiste mõistmine on sellises olukorras kõige parem. Ei ole vaja olla emotsionaalselt kaastundlik, kuna see võib olla ohtlik teie endi jaoks. Kui keegi, olles kaastundlik ja elab raskelt kaasa kellegi  lähedase kaotust üle, siis see kajastub tema enda energeetikas ning mõjutab teda negatiivselt. Parim mõistmise avaldamine oleks see, et istuda inimese kõrvale ja kuulata teda, kiirates temale oma jumalikku  armastust. See, mida suunate teisele avatud südamega, see mõjutab neid jumaliku väena. Sama vägi tõstab ka teie jumalikku taset, ehk tunnetate endas rahulolu. Sama toimub, kui mõelda mõistvalt rahvastele, kes on raskustes. Samaga saate toetada ka planeeti, et ta saaks hakkama teda vallutanud viirusega. Piisab rahu kiirgamisest, milles on mõistmine, kuid ei ole hirme. See on teie võimuses, sest teis on olemas mõistmise valgus, mida on võimalik saata kaugete maade taha.

Olles Valgustöötaja ja kui hakkate mõistvalt suhtuma suure inimhulga vastu, siis sellega teie energia võimendub veelgi. Teie Mõistmise Valgus hakkab puhastama nende ümber olevat välja ja see aitab neil ületada enamus probleeme. Seda on kergem teha, kui liitub palju Valgustöötajaid, siis töö käib ilma mistahes hirmuta. Ühine mõistev tegevus tähendab hulga enamat, kui võiksite arvata. See on Valguse Töötaja tõeline töö, mis on anniks planeedile ja inimkonnale. See on ka põhjuseks teil olla siin planeedil, sest  teie teadvus muudab planeeti.

2 osa

Jätkame nelja mõistmise aspektide arutamisega. Esimesena vaatlesime seda, mis on kõige levinum ja seleks oli teiste mõistmine.

Täna, esimesena tahaksin teha omapoolse määratluse sellele, kuidas meie näeme mõistmist. Kui saaksin näidata seda joonisena, siis saaksin jagada teiega oma nägemust ja see võib olla näitaks teile meie mõistmise erinevust. Kuid kahjuks saan teha seda üksnes sõnades kuid ehk kanalduse vahendusel saab nii mõndagi teile edasi antud.

Mõistmine, mida näeme meie, see on nagu liit Vaimuga, liit jumaliku teadvusega. Liit Loomislättega on energiate sulandumine, mis võimaldab paljut. Esmaseks on südame avanemine, teiseks, küps heasoovlikkus, kolmandaks, kõige mõistmine, mis on toimunud ümberringi enne teid. Seega, see on teadvuse ühendumine Loomislättega, mis võimaldab energiate sulandumist, südame avanemist, küpset heasoovlikkust ja terviklikku mõistmist. Selline on puhas mõistmine, millisena näeme seda meie.

Täna räägime plaanist, kas  mõistate plaani?

Plaan on olemas teie vaimsusel ja samuti on plaan olemas planeedil. Kuid igas plaanis on alati valiku võimalus – millal tulla ja millal minna. Esmalt tahaksin selgitada, mida peaks tähendama plaani mõistmine. See on midagi memoriaali taolist, kuhu tullakse, et meenutada lahkunuid. Te seisate või istute seal ja kuulate elude lugusid. Kuid äkki teil avaneb mõistmine-nägemine ja te näete oma lahkunut inimest nooremana ja lõbusamana ja temal on soov elada elusid ning ta tuleb tagasi elama elu. Ja te kõik tulete tagasi ja te olete elanud palju elusid. Kallid vanad vaimsused, selline on elu plaan.

Kui olete kohas, kus on palju kurbust, kas olete suutelised olema mõistev, olema avatud südamega, olema heasoovlik kõige suhtes, mis teid ümbritseb?

Nähke neid kõiki mõistvalt, tagasi naasvatena ning plaani mõistmine on üks väike osa sellest. Kõikjal, kus te ka ei oleks, on olemas plaan, te eksisteerite vaimu plaani kohaselt.

Kuid teile võib nüüd üles kerkida küsimus, et miks te üldse peaksite lahkuma siit?

Kui olete valgustunud, siis saate näha plaani palju-palju põhjalikumalt, kui keegi teine. Kuni olete memoriaalis, ütlen teile ühte, et kurjus ei saa kunagi võitu ja nii see on juba aastast 2012.

Kas mõistate?

Ettekuulutuste kohaselt teid ei oleks saanud siin enam olla. Kõike, mida ennustati aastaks 2000 ja 2012, ei tulnud. Plaan jätkab oma plaani kohaselt. Teil on avanemas teistsugune mõistmine. Te hakkate mõistma ja nägema, et kõik ebameeldivused, mis teid on saatnud, hakkavad esile tulema ja te hakkate neid nägema. Kõige nähtu kohta aga ütlete, et need ei ole teie meele kohased, sest need  võitlevad omavahel.

Ehk mõistate nüüd, et tänu varjusoleva esilekerkimisega, olete hakanud tegema teistsuguseid otsuseid. See ongi valgustumine. See on valguse avaldumine uuel viisil, teisel viisil, nagu seda ei ole olnud mitte kunagi varem.

Kas  näete toimuva eeldusi?

Võite küll öelda, et te ei taha neid näha, kuid valikut selles ei ole, kuna on olemas plaan. Tuleb olla mõistev kõiges, mis toimub, isegi nende suhtes, kes läbides plaani, lahkuvad elust. Plaan on teostumas ja selles tuleb olla mõistev.On tõusmas uus valgus.

Ärge laske end petta näilisusega, nagu oleks kõik kokku varisemas. See ei ole nii, sest kokkuvarisemisi on alati olnud,  kuid seda varjati teie eest hoolega. See on nüüd muutumas ja see on osa plaanist, mis näitab, et plaan töötab. See ehk vaid näib teile õudusena, see on vaid mustuse eraldumine, mittevajaliku eraldumine. See algas 2012 aastal ja see on plaani kohane. Kuivõrd mõistvad saate olla nende suhtes, kes on jäänud sellesse mustusesse. Läbi mõistmise hakkate nägema, kuidas plaan töötab ja tema töö on aeglane. Valgus on avanemas ja on vabanemas pimedusest. Läbi mõistmise hakkate nägema küsimuste lahendamise võimalusi. Läbi mõistmise olete loomas paremat Maad.

Asjad ei pea langema kusagilt ülalt, need võivad avaneda teie ümber. Planeedi mõistmine tuleb küpsest südamest, küpsest heasoovlikkusest. Küpsus teis küpseb elust elusse. Teie teadvus, olles planeedil, muutub aina küpsemaks ja ta on võimeline valima, mis on talle kohane, mis mitte.

Seda mõistmist toobki teieni Kaheteistkümne Ringi tervendav keskkond.

3 osa

Täna võtame läbi mõistmise kolmandat aspekti ja see aspekt on katalüütiline. Katalüsaator  tähendab kolme, ehk muutusi, millised on teie juures käivitumas. See aspekt on kõige keerulisem. Keerulisem seetõttu, et see on seotud otse isiksusega.

Ehk määratleks taas, mis on mõistmine.

Milline on teie arvates mõistmise kõrgeim vorm, mis tuleneb eesriide tagustest?

See võib olla jumalik and, mis on teie osa, mis on assimileeritav, kuna see on teie vaimsus ja Loomislätte osa. Meie jaoks mõistmine on jumalik ühendumine Vaimu Teadvusega, ühendumine Loomislättega, mis võimaldab liitumist-sulandumist ja annab küpset heasoovlikuse energiat, aitab avada südant ning annab kõige mõistmist, mis on ümbritsemas teid.

Täna arutame  enese mõistmist.

Eelmised mõistmise aspektid olid lihtsamad, samas aga erinevad. Kui räägiksin, mida inimesel on kõige raskem teostada, siis see oleks, kuidas mõista ja  armastada end. Mõned teist ei suuda eristada mõistmisi ega ei tea, millest alustada. Ja see on tõsi, sest ennast mõista on külaltki raske. Tegelikult kõik inimolevuste mõistmised piirduvad ellujäämise küsimustega ning isegi siis, kui on saavutatud valgustunu vaimset küpsust, vaadatakse end ikkagi vanal viisil. Paljud, iseenesest mõistetavalt, võitlevad kogu elu, ega ole võimelised mõistma enda olemust. Isegi sündmuste ajal nad väidavad, et ei tea, kas nad on eksinud või mitte, või nad on sündmuste ohvrid.

Kuidas saabki selliselt mõeldes mõista end?

Mõistmine ei ole kaasa tundmine. Mõistmises ei ole süütunnet, ei enda, ega kellegi teise vastu. See on õppetunni läbimine ja selle tunnistamine.

Just see toimubki Kaheteistkümne Ringis.

Kuidas  mõistate oma rännakut? Kas teil on kaastunne oma rännaku vastu?

Mõistmises on ühendumine Looja teadvusega, sulandumine mõistmise ja heasoovlikkusega ja sellega toimub südame avanemine.

Kas olete suuteline astuma eemale, et mõista, mida olete saavutanud? Kas mõistate, mida ma pean silmas?

Kas olete võimelised tundma kaastunnet enda vastu nagu ohvri vastu, või mõistate ennast kui võitjat, kui valguse kandjat?

Kas, olles ühenduses Looja teadvusega, nähes end avatud südamega ja heasoovlikuna, saate tunda kaastunnet enda vastu?

Kas teil on kaastunne vaimsuse vastu, kes, elades üle olukordi, tuleb sealt võitjana välja?

Ta ei ole ju ohver, miks peaksite talle kaasa tundma?

Mõistmine on üleminek ohvri arusaamast enese mõistmisele. Kõige keerulisem on siin, lasta end vabaks.

Kas olete suuteline armastama end üksnes seetõttu, et läbides teekonna raskused, jõudsite püha teadvuse mõistmiseni.

Kas suudate mõista, kuidas olla mõistev enese suhtes?

Te olete Looja loovus ja Looja armastus ja mõistmine on katalüsaatoriks, mis loob. Kui jõuate kõige mõistmiseni, mida oleme edastanud teile, siis jõuate erilise mõistmiseni.

Kas olete teadlikud, et mõistmine on trigeriks (päästikuks), mis muudab hirmu valguseks?

Kui olete mõistev, siis näete kõike hoopis teisiti ja ka iseend sealhulgas.

Kas olete suutelised mõistma, et võites hirmu, puhastate end kõigest negatiivsusest enda ümber?

See toimub paljude asjade puhul. Sattudes mistahes elumustrisse, toimub sama, kuigi ehk arvate, et te ei saa sellest kunagi välja. Kuid ütlen teile, et see ei ole teie pärand, te ei ole seepärast siin. Te olete siin asjade ületamiseks, olete liikumas Valguse poole, mis on võimeline looma teile ootamatuid olukordi.

Kui teil on mõistmine, mis on jumalikkuse osa, siis see hakkab kasvama koos teiega ja temast saab teie uus loomus, tänu millele olete mõistev mitte üksnes enda suhtes, vaid kõige ümberoleva suhtes. Kui muutute mõistvaks enese suhtes, siis algab ka tervenemine, algab geneetiline puhastumine.

Teie loomuseks on olla mõistev. Oleme varemgi rääkinud, et mida mõistvam olete, seda tõenäolisemalt leiate end vajalikus kohas. See ongi jumalik armastus, millest oleme palju rääkinud, see ongi jumalik mõistmine, mis on omane inimolevusele. See on teie vaimsuses ja ta on töövalmis alati. Teil on tarvis üksnes õppida kasutama mõistmist ja tegema tööd sellega. Mida rohkem te seda kasutate, seda paremaks see muutub.

Kui see eriline sõnum jõudis teile kohale, siis me õnnitleme teid.

4 osa

Täna räägime viimasest mõistmise aspektist. Nagu näete, nende määratlused ei lähe kokku sellega, mida on kirjutatud teie sõnaseletusraamatutes. Pange tähele, et kaastunne on ühendumine Jumalaga, Vaimuga, Loomislättega. Kaastunne on ühendumine, mis võimaldab sulanduda avatud südame energiaga, küpsenud heasoovlikkusega ja kogu oleva vastuvõtuga. See on liitumine Loomislättega, milles esimesena on liitumine Vaimuga, teadmisega, mis võimaldab sulanduda sellega, mida teil ei ole olemas, avatud südame energiaga.

Ehk mõnigi tunnetab, et ta ei ole päriselt see, kelleks ta peaks olema.

Südame avatus, heasoovlikkus, kuid mitte üksnes heasoovlikkus, vaid küps heasoovlikkus, on tulenenud vanadelt vaimsustelt, kes on kogenud kõike. Nemad, käesoleval ajal, mõistavad, mis vahe on heasoovlikkuse ja olla seal ja teha seda vahel. Küps heasoovlikkus ja kõige nähtu mõistmine on kõige olulisemad aspektid. Paljud, kes ei mõista nähtut, näevad kõike kolmemõõtmeliselt.

Kes näevad mõõtmatult, neil, peale kolmemõõtmelise nägemise, on veel mõistmise nägemine, mis paigutab neid teistesse avarustesse. Ja see ei ole enam kaasa tundmine, see on mõistmine.

Neljas mõistmise aspekt on mõistev tegevus.

Kui teil on mõistmine teiste suhtes, plaani suhtes, enese suhtes, siis milline tegevus tuleneb esimesest kolmest aspektist?

Selleks on mõistev mõistmine, kuid  mis ei sünni iseenesest.

Paljud teist on kaastundlikud ja neil on oma tunnetus ning nad arendavad kaastundlikkust ja  suhtuvad ümberolevasse erilisel viisil. Kui teil on mõistmist inimeste vastu, asjade vastu, olukordade vastu, plaani vastu, siis te mõistate, milleni see saab viia ja see viib teid mõistva tegevuseni.

Ehk mõistmine koosneb kahest osast – mõistmisest ja teadvustamisest, mis avaldub mingi tegevusena. Mingi tegevusena, mis võib olla ka enda mõistmine. Kui teil on kellegi suhtes mõistmine, siis siin avaldub esimene aspekt – teiste mõistmine ja selles ei ole mingit arvustuslikku kaastunnet. Kui teil on teadvus, mis on ühenduses Vaimuga, siis teil on mõistmine kõige üle.

Kui näete kedagi täis kurbust, kas siis olete kaastundlik tema suhtes, või mõistate tema seisundit. Kuidas toimite? Milline on teie vägi?

Te ei ole sellest teadlik, võib olla tõstate käe südamele ja saadate temale valgust ja tal hakkab kergem. Miski ei saa ära hoida toimuvat, kuid küps heasoovlikkus võib kergendada tema olukorda, aidata tal tunnetada armastust. Esmasena on kohane mõelda temale mõistvalt, küpses heasoovlikkuses.

Ehk olete näinud inimesi, kes on alaliselt kurvas olekus. Kui teil on mõistmise valgus, siis võite mõttes mõelda temale ja saata seda talle ning see jõuab temani.

Mõistev tegevus on siis, kui mõtteis, oma küpse heasoovlikkusega, olete kandunud kusagile, kus saate aidata leida tasakaalu. Seda abi nad saavad märgata omal kohasel viisil ja omal valikul. Partner nimetab märkamise hetke Esmaseks Pilguks. Ehk esmase pilgu ajal, omal vabal valikul, kujuneb arvamus.

Ehk oli neis sõnumites midagi enamat, kui on teile räägitud. Ehk neis enamates on teile ka uusi ideid, mis on teie Vaimsuse plaanide kohased. Ehk on neis midagi vaimsest teekonnast, mida on rääkinud vaimsed liidrid planeedil. Ehk on midagi suursugusemat. Kui hakkate neid aspekte uurima, siis need hakkavad helisema teie eluteel ja hakkavad tervendama teie keha. Teil hakkab tööle mõistmine.

See on mõistev tegevus.

Kui olete kõik jõudnud selleni, siis algab üldine planeedi puhastamine, kuigi aeglaselt, ülimalt aeglaselt. Milliseks kujunevad teie tegevused, kui olete jõudnud mõistmise tasemeni?

Loodan, et mõistsite neid aspekte.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga