JUMAL INIMESE KÄEPIDE Melbourne, Florida 2019

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

See sõnum on pühendatud sügavate ja põhjapanevate alustõdede tundma õppimisele, mis on esitatud Lemuurlaste „Õpetava Ringina“. Sellest oleme rääkinud varajasemates sõnumites, nimetades seda Lemuurlaste õpetusteks ja see oli üles ehitatud õpetava rooliratta näol. Selles oli sümboolselt välja toodud kogu oleva kaunidus, mida oli võimalik avada piltlikult, ja näidata seda inimolevustele, rääkida suhetest ja kaunidusest, rääkida sellest, kuidas see  väljendub inimese vaimsuses.

Alustõdede teadmiste meenutamine.

Õpetamine algas esimestest lihtsatest energiate ettekujutustest, mis algselt ei andnud otsest informatsiooni millegi mõistmiseks, kuid hiljem õpetamine viis selleni, et hakati mõistma kõikide asjade tõelist mõtet. Kogu õpetamine oligi pühendatud sellele. Kujutage ette, et istute  ingli ees (Plejaadlik Täheema), kes punkt punkti järel, element elemendi järel avab teile tõde sellest, kes te tegelikult olete. Seega, järjekordne punkt viib teid õpetuseni – Jumal-Inimene.

Õpetaval roolirattal nimetame seda Jumal-Inimene käepidemeks. Käepidemed asetsevad väljast sissepoole ja seespoolt väljaspoole. See iseenesest on õppetöö metafooriks, kus tähelepanu on suunatud ringi keskmele. Selles õpetöös, kõikide asjade keskmeks on üks salapärane asi, mille nimeks on – Vaim, Jumal, Looja (mida plaanime emüstifitseerida). Antud käepideme näitel on avatav teema, millest Krayon on rääkinud oma tulekust peale. See teema on sellest, kuhu jõuavad lõpuks välja inimese pingutused. See  puudutab koostööd nende energiatega, milliseid loovad inimesed. Jumal-Inimene – see nimetus räägib seostest inimolevuse ja Ilmaruumi Looja vahel. Inimkonna teadvus on muutumas ning teadvuse muutumise osaks on küpsuse saavutamine, ehk jõudmine selliste kontseptsioonideni, milliseid inimkond ei ole seni veel praktiseerinud.

Kallid, õpetava ratta enamus kontseptsioone olid teie ümber pikema aja jooksul, kuid paljud neist olid kasutusel vaid šamaanide ja pühakute praktikates. Tavainimeste poolt neid ei praktiseeritud, kuid vaadati neid kui midagi väga iidset. Algsed ideed olid vajunud unustusse, kuigi olid talletunud teatud hoonetesse ja ehitistesse, kus teadjad said täiendada end ja need, kellel oli vägi, said neid kasutada. Kuid kordan taas, et kõik algsed õpetused on iga inimese osa ning need on olemas iga inimese sisemuses. Kõrgem teadvus ja evolutsioneerunud teadvus – need on alustõed, mis hakkavad meenuma üha enam ja enam inimestele. Jutustused Lemuuriast võimaldavad teha seda teoks. Kõigis planeedi sõlmpunktides on ühed ja samad õpetused. Plejaadlased õpetasid alustõdesid hoolega ja põhjalikult, jättes teile vaba valiku, et kas võtate vastu neid, või eirate.

Mineviku autoriteetne teadvus

Inimkonna teadvuses endas hakkavad toimuma muutused. Mineviku teadvus oli suhteliselt autoritaarne, valitsev, peaaegu militaristlik, millega  valitseti kogu peret. Veel suhteliselt hiljuti, paljudes peredes õpetati ühtede ja samade asjade praktiseerimist ja seda võisite näha kas mineviku valitsustes, või armee keskkonnas. See käis umbes nii, et ärge lubage oma vägedel, kodanikel, või lastel mõelda iseseisvalt, muidu nad muutuvad juhitamatuteks, allumatuteks,  seega, oleks parem, kui hoida nende mõtlemine kontrolli all. Sõjaväes see töötas hästi, sest lahingutes  omaette mõtlejaid ei ole vaja, on vaja ainult neid, kes alluvad ja täidavad käske. Kuid minevikus, enamus planeedi inimestest, vaatas kõike ümberolevat kui laus võitlust. Inimesed  võitlesid omavahel, või teiste riikidega, või võõra, teistsuguse mõtlemise vastu, võitlesid  rühm rühmaga, korporatsioon korporatsiooniga – kõik olid pidevas võitluses. Kuid edaspidi kõik muutub, igavesti võitleva mõistuse enda muutumise idee on juba lähedal.

Uus energia kontseptsioon.

Olete üle minemas energiate sulandumise kontseptsioonile ehk hakkate omaks võtma rivaalitsemisvaba ideed. Mitte eraldumine, vaid ühine tegevus võimaldab luua palju paremat. See on ka õige ja see muudab ka teie mõistmist selles, kes te tegelikult olete. Kallid, kui lõpetate rivaalitsemise ja loobute põhimõttest, et võitja saab kõik, siis teie elus  hakkab kõik muutuma. See muudab isegi teie valitsusi ja korporatsioone, lõpetab rivaalitsemise tööstuses. Te hakkate teadvustama, et uued energiad loovad enamat, kui vaid ühine tegevus. Ehk teisi sõnu, energiate liitumisel ja ühise mõistmise olemasolul hakkavad toimuma asjad, milliseid te ei oska isegi oodata. Läbi koostöö, mõistmise ja kannatlikuse võib toimuda nii mõndagi veel. Uus inimteadvus hakkab teadvustama mitte ainult tõde, vaid aktiveerib isegi kõik enda võimed. Uues teadvuses puudub vastuhaku ja allumatuse hirm. See kõik jääb maha vanasse teadvusse. Mida enam hakkate tegema asju ühiselt, koostöös ja mõtlema ühtselt, seda kõrgemale tõuseb planeedi teadvus ning seda paremaid asju hakkate teostama. Ma räägin kõige kohta teie elus, kõige, mida on kasulik teha ühiselt, liites kõik ressursid. On see teile mõistetav? Kas olete võimelised mõistma, millist uuendust toob see, millist põhjalikku muutust?

Tänane õpetus suhetest Jumala ja Inimese vahel on ainult teatud mudeliks. Mida enam muutute Jumala taolisteks, isegi ainult väheses, seda enam kujuneb energiaid, milliseid te ei oska isegi oodata ja millised  mõjutavad hiljem kõike teie ümber. Olen edastanud teile uut aksioomi, uusi reegleid ehk midagi sellist, mida saab mõista ja vastu võtta ainult evolutsioneerunud küps teadvus.

Kas kahe inimese vahel, kes  kulgevad koos armastuses ja mõistmises, oleks suurem energia, kui osade summeerumisel? Mida selline energia teeb, milliseks see muutub? Kas ta ei muutu väljaks, või valgub kõigele teie ümber, või hoopis muutub kutseks kõigile „ näe seda ja võta omaks.“  Niisugune ongi uus evolutsioon.

Uue teadvusega lapsed.

Siin räägin otseselt emotsioonide füüsikast, teadvuse füüsikast. Kui juba sellest rääkida, siis tuleks kohe jutt viia üle lastele. Veel enne, kui lõpetan selle sõnumiga, tahaksin esimesena pöörata pilgud laste poole. Enamgi veel, tahaksin esitada küsimuse: „ Kuidas laps näeb teid?“

Planeedile on juba sündinud uue teadvusega lapsi, kes  mõistavad kõike palju paremini, kui kunagi varem inimkonna ajaloo jooksul ja nad on võimelised vastu võtma  uut kontseptuaalset õpetust. Kontseptuaalse õpetuse all pean silmas inimloomuse muutumist. Seda saate näha esimesena lastes, kuna nemad ei käitu enam selliselt, nagu käitusite teie või teie esivanemad. Juba 30 aastat olen selgitanud selle põhjusi. Suur erinevus on juba selles, kuidas te neid õpetate, mida neile õpetate ja mida  räägite. Psühholoogide ja bioloogide poolt on märgatud, et kõik, mis lapsega toimub sünnist kuni 6 eluaastani, saab sellest neile nagu mingi mudel, mis kinnistub isiksusse niivõrd sügavalt, et see hakkab inimest mõjutama praktiliselt kogu tema edaspidise elu jooksul. Ühest küljest selline mudel on positiivne, teisest küljest mitte. Selline mudel talletub lapse eas  raku tasandile, kuna ta õpib ja omandab asju sellel perioodil lihtsamal viisil. Näiteks, oletame, et laps on kasvanud sellises peres, kus isa on julm ja vägivaldne ning selles ei ole midagi head. Kui laps  suurena lahkus kodust ja hakkas otsima endale partnerit, siis pigem leidis ta inimese, kellel olid tema isa kalduvused. Kuid see ei pea niimoodi üldsegi olema. Mida te kavatsete öelda oma lastele, teades, et  nende antennid töötavad paremini ja on palju tundlikumad, kui teil omal ajal?

Ma tahaksin anda teile ja teie vanematele mõningat nõu. Kui te vaatate lapsele silma, lapse süütutesse silmadesse, lapse silmadesse, kes on kena ja vaba kõigist eeldustest, siis ka laps vaatab sulle silmadesse, kuid ta on  mõjutatav sinu poolt. Vanemad, kui te kasvatate last esimesed kuus aastat, siis kuue aasta jooksul, kasvatamise käigus võite ka ärrituda ning te teate, et see nii on (Krayon matkides vanemate rahulolematust). Te ärritute, sest laps   kordab ja teeb ühtesid ja samu asju, püüab tõmmata tähelepanu endale, hakkab kisama, kui midagi ei tule välja, hoiab teil jala ümbert kinni, ta püüab teha mida iganes, et saavutada seda, mida tema tahab. Sellisest lapse käitumisest on teil lihtne minna närvi. Kuid lubage küsida teilt, et kas te ei lähe kergesti närvi seetõttu, et oma olemuselt olete ise alati pinges? Kui olete pidevalt närviline, siis laps saab peatselt aru, et tema ei ole teie jaoks oluline. Te ju püüate eralduda temast igal võimalikul juhul. Kuivõrd mõistev saate olla sellisel juhul?

Selle sõnumi lugejal või kuulajal ehk on küpsem vana vaimsus, kui on noorte inimeste vaimsused. Muidugi, see oleneb nende vaimsuste demograafiast, kes ärkavad planeedil alles praegu. Tänane jutuajamine on noorte vanemate vanematega, seetõttu tahaksin rääkida lapselastest ja vanavanematest. Noorte vanemate käest küsiksin siiski veel, et milline on see mudel, mida tahaksite oma lastele edasi anda, mis oleks aluseks tema elule suurena, mille järgi ta hakkab elama. Milline see oleks?

Ainus, mida saan teile öelda on see, et mida armastavam, kannatlikum ja mõistvam olete oma lapse suhtes, olenemata sellest, mida ta ka ei teeks, seda enam ta võtab üle teie poolt pakutava mudeli. Seda saate peatselt näha, kui temast on saanud noor inimene, kes hakkab ise tegema otsuseid. Ta hakkab kopeerima ja käivitama kõike  seda, millise mudeli ta teilt sai. Ta rakendab oma ellu teie kannatlikkuse ja mõistmise ja ta jääb dubleerima seda ka vanemas eas.

Kallid, selline ongi  evolutsioon, mis kulgeb aegamööda ja põlvkond põlvkonna järel vanemad annavad edasi seda oma lastele ja  nemad omakorda oma lastele.

Kuidas ja millise mudeli annate neile edasi? Hoiduge neid eksitamast, edastades neile oma vana energeetilist mudelit, mida olite saanud oma vanematelt. Te peate neis arendama enesekindlust ja distsipliini,et nad teaksid piiri, millest üle astuda ei tasu. Kuid seda tuleb teha läbi loogika ja läbi armastuse, kasutades kannatust ja mõistmist. Nad peaksid nägema üksnes seda. Nähes teie vanemlikku hoolt, saavad  ka mõistvat kasvatust. Kui olete vanavanemad, siis võite kokku puutuda millegi sellisega, millega vanad vaimsused ei ole veel kokku puutunud. Teil on lapselapsed, kellele teie lapsed õpetavad mõtetuid disfunktsionaalseid asju. Kui lapselaps tuleb teie juurde, tirib varukast ja küsib, et vanaisa, mida sa hakkad tegema, siis te tajute, et lapselaps räägib seda, mida on rääkinud temale tema vanemad, ehk sinu enda lapsed. See on teile midagi mõistusevastast ja  kas te saate aru, kuidas te peate sellises olukorras käituma. Kõigepealt ei tasu hakata rääkima, et vanemad õpetavad neile valesid asju. Ärge öelge neile, et nende vanemad eksivad. Ärge rääkige neile, et lapselaps peaks tegema hoopis nii, nagu sina talle ütled. Ei tasu teha midagi sellist. Olen rääkinud teile energiatest, mis loovad seda, mida te ei oska oodatagi. Vaadates lapsele silma, öelge talle lihtsalt, et ma armastan sind ja sa võid alati tulla ja rääkida minuga. Kuid ärge kunagi öelge lapsele, et tema vanematel ei ole õigus. Kuid teie asi ei ole selles, teie asi on näidata lapsele suuremat mõistmist. Uued lapsed on väga intuitiivsed, eriti kui nad jõuavad iseseisva otsuse tegemise eani ning siis nad tulevad just teie juurde. Ainult mõte sellele võib tuua teile sisemise värina (Krayon elevil) vaat millist mõju võite neile avaldada kui olete näidanud neile oma mõistmist.

Kallid vanavanemad, te ei anna neile üksnes informatsiooni, vaid näitate enda eeskujuga, kes olete teie ja kes on nemad. Nii annate neile võimaluse tulla alati teie juurde. Isegi kui nende vanemad käituvad valesti, või kui vanemad lahutavad, kui isegi vanemad hoiavad last range distsipliini all ja käituvad temaga julmalt, ka siis vanavanemad saavad annulleerida kõike seda. Lapsed jäävad mäletama kogu elu, kelle juurde minna, et saada mõistmises abi. Millist mudelit saate panustada neisse enne kuueaastaseks saamist? Mina ei räägi religioonist või selle doktriinidest, vaid räägin sellest, mida ütlete lapsele, kui vaatate temaga silmast silma. Tema peake ei ole veel tuubitud täis igasuguseid õpetusi, ta üksnes vaatab teile silmadesse. Mida ütlete talle?

Edasi küsimus noortele vanematele. Mida räägiksite teie oma lapsele, kuni ta on veel oma väikeses voodis, kui vaatab teie silmadesse?

Annan teile soovituse, ehk see aitab muuta kogu planeeti. Oleks hea, kui räägiksite oma lapsele Loovast Lättest, kelle nimeks on kas Jumal, või Vaim ja  kes armastab teda üle kõige, et Looja silmis ta on suurejooneline, et Looja on toonud teda enesetäienduse teekonnale, olenemata, kas ta  kuuletub teile, või mitte. See teadmine ei tee teda kuulekaks, see viib teda hoopis küpsuse saamiseni. Praegused  lapsed võtavad selle vastu ja  saavad sellest aru. Nad on juba küllaldaselt mõistlikud iseseisva otsuse tegemiseks, millega minna kaasa, millega mitte ja see hakkabki muutma kogu ilma, põlvkond põlvkonna järel. Seda rääkisid noil kaugetel aegadel ka  plejaadlased õpetava ringi käepideme abil. Ja see on sügav ja aktuaalne ka tänasel päeval. 

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga