Järgmised kolm aastat – Ottawa – 30.November 2014

Üks atribuutidest – uued energiad, alalised muutused. Kui suur hulk teie seast on valmis muutusteks praegu?

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Oleme taas kogunenud siia, kus on ohutu koht, koos siin oleva saatjaskonnaga loome energiat, et katta teid armastuse energiaga, mida hakkate õrnalt tunnetama. See hakkab edastama teile informatsiooni, millise oleme toonud teieni. See informatsioon on täiuslik ja sünkroniseeritud Jumala armastusega teie vastu. See kanaldus ei tule pikk, kuid see, mida tahaks teile edasi anda – on informatsiooni tihedus.

Kallid, me oleme juhtinud teid läbi avamise aja uute energiate potentsiaalideni. Oleme jaganud teile kõike, mida tarvis, kogu teekonnal aastast 2010, siis, kui oli seda tarvis.

2012 kirjeldasime kogemiste võimalustest ja teatasime, et pole midagi tarvis karta, rääkisime ümberhäälestusest.

2013 rääkisime, et pole tarvis karta muutusi. Kui jõudsite aastasse 2013, rääkisime, et on energeetilisi takistusi, kuna osa teie seast viibivad veel ümberhäälestuse tasemel.

Energiad ei järgi kalendri aastat

Meil on kavas anda teile järgmise kolme aasta potentsiaale. Neli asja peaks toimuma kiiresti. Kallid inimolevused, on olemas energia, mis järgnevate aastate jooksul jõuab lõpule., millest saab uuendamise protsessi energiaks. Kolm aastat on teile selleks, et peale nende alustaksite uute energiate kasutamisega, aega selleks teil peaks piisama.

See on vanadele vaimsustele kriitilisteks ümberõppe aegadeks. Muutused on sügavad, peate neid nägema ja teadvustama aegamööda. Õppida tundma, mida need toovad teie jaoks. Kolme aasta jooksul uus paradigma võtab oma aukoha sisse. Kvantilised astroloogid, kes on siin olemas, saavad näha seda oma graafikutes, kuna tunnetavad oma sügavust, korralikust ja tõe tunnetust. Ehk vaatame üle kokkulangevusi numeroloogias, et näeksite, et numbrid näitavad seda, mis on.

Taas ja taas määratleme aastat 2014 kui number Ühte. See ongi esimene aasta uue inimsuse potentsiaalidele.

2013 oli ümberhäälestuse aasta, harjumise aasta kõigega, mis on muutumas ja mis võib toimuda, ning harjumine sellega, et on läbitud protsessi märgis, mis oli käesolevaks reaalsuseks ja mida hakkasite tunnetama. 2013 aasta oli mõnedele raske, enese analüüsi aasta. Mõnedele ehk õppimise aastaks, ehk isegi paranemise aastaks.

2014 aastal algas protsess ise ja seda nimetasime number üheks.

Kolm olulist aastat, sest need on paradigma muutuste aastad. Seega, need on. – 2015 on kaks, 2016 on kolm ja 2017 on neli: need on tulevased kolm aastat.

Nüüd võite heita pilgu iga nende aasta numeroloogiale, ning näha neis teatud asjade helki:

Kaks – on duaalsus.

Kolm – katalüütilisus.

Neli – lõpuks – struktuur.

Kui liidate need kokku, saate üheksa – lõpetatuse.

Need kolm aastat viivad lõpule inimolevuste tsükli, eriti vanadel vaimsustel. Kolme aasta energiad viivad lõpule ka teiste inimolevuste tsüklid sellel planeedil, kes pole vanad vaimsused. Te näete seda. Mida see peaks tähendama?

Inimteadvus hakkab nihkuma suurele skaalal. – sellelt teekonnalt, mis oli – sellele teekonnale, mis tuleb.

Mu kallid, ärge nende kolme aasta jooksul oodake kogu elanikkonna valgustumist. Ma rääkisin muutustest, mis saavad toimuda planeedil Peamises Energeetilises Voos nende kolme aasta lõpuks. Me räägime aastatest 2015, 2016 ja 2017.

Ma olen juba saamas nende energiat. Siis see pole teile üllatusena, kui pääsete üheksani. Ja veel, mida tahaks teile ütelda – me nimetasime numbrite kokkulangevust  sünkroonlikekskas kõik või üheksa. Üheksa – lõpule viimine, vana surve.

See peaks näitama, et need kolm aastat, mis on saabumas, kujutavad endast midagi suurt. Kui hakkate nägema üheksaid paljudes kohtades, siis hakkate mõistma, et see on lõpule jõudmine, õppetsükli lõpule jõudmine. Läbi numeroloogia saabuvad inimenergeetika kogemise salvestised ja need räägivad teie õppeaja lõpule jõudmisest. Te hakkate kokku panema pusle-mõistatuse energiaid ning kolme aasta jooksul, selle raskuse all unustate, kuidas edasi liikuda.

Nüüd tahaks koos teiega vaadata vanat ja uut paradigmat, et te saaks näha, millest räägime. Vanade vaimsuste Maa peal eksisteerimise paradigma – on teie surve. Näiteks surve Ameerika vastu, mis ei vasta teie paradigmale, kuhu tahes te ka ei läheks ja mida ka ei teeks, avaldate alati sellele survet. Avaldate survet üldtunnustatud arvamuse vastu, avaldate survet perele. Töö tegijad, kes on seotud religioonidega, kõik asjad, mis on teis ja millega tegelete, on avaldamas survet. Üks asi, millega peate harjuma – on uus paradigma. Järgnevad kolm aastat kujutavad endast kolmikut, kolm – on katalüsaator.

Mu kallid, lõpu aja energiad väljuvad kolmandast aastast ja muutuvad katlüütilisteks. See räägib sellest, et need energiad hakkavad muutma kõike, mis on ümberringi olemas. Kolm aastat katalüseerivad vanade vaimsuste energiaid uude paradigmasse. Te hakkate ise nägema, seega, ka uskuma kõike, millest teile räägime. On aeg asuda tööle.

Milline on uus paradigma? Ei mingit survet millelegi.

Mu kallid, tahaks rääkida teile sellest, mis on toimumas ja see ei järgi kalendrit. Ärge oodake, et peale 1 jaanuarit 2015 nihe algab kõigil inimestel. See töötab kogu planeedil igal ühel erinevalt, kuid potentsiaal selleks on paljude jaoks. Teil pole tarvis avaldada millelegi survet väljastpoolt, ehk pole tarvis midagi teha paremaks läbi konfliktide. Kui palju elusid olete elanud, kus kõiges, mida teinud olete, alati avaldanud survet vanale energiale ja kõiges.

Kõik saabuvad salvestised tulevad sellesse ellu minevikust, ehk – kõik elud, kõik elud, kõik elud – alaline surve avaldamine ja vastuseis. Mis te arvate… kui palju läheb aega, et muuta kõike seda, mida nimetan Akaši psühhoosiks (painajalik ühe ja sama kordamine)? Kõike, mida saate oma Akašist ja mida loodate saada sellest, tuleb teil tänavu ümber kirjutada. Need kolm aastat saavad olema akašiliku paradigma ümberkirjutamine. Teie endi akašiliku paradigma, eelmistest eludest, mis sai veedetud püüus liikuda edasi läbi surve avaldamise. Siit tuleneb teie madal enesehinnang, mis on kestnud pikka aega, ning loonud energeetilist survet teie vana vaimsuse seesmuses

Kallid, teiega on kõik korras – see surve on vaid vana energia avaldamise kulmineering, mis on jätkuvalt avaldamas survet teile ja millega pole võimalik edasi liikuda. Kui palju tuleb teil veel käia sellest läbi, ning ärgates öelda ja ta on taas. Osa teist on teadlik, kuidas avaldada survet oskuslikult ja kuidas taganeda, kuni jõuate otsusele – enam mitte survestada, üldse mitte.

Ega teie vanad energiad polnud halvad. Pole oluline, kui palju valgust on säramas, kuid te siiski teate, et valitsuses on olemas ahnus ja korruptsioon ning teile näib, et isegi on olemas vandenõud minu valguse vastu. Kui te mõtlete selliselt, siis teil on õigus, just see on toimumas teiega (olete konfliktidesse kinni jäänud ja otsite väljapääsu võimalust nendest). Selliselt on ärkamas uus paradigma nende kolme aasta jooksul ning kutsumas teid jagama suurt nihet meiega. Olete ületanud selle märke ja olete teadlikud – asjad võtavad teise suuna.

Kui sajandite jooksul olete keskendunud sellele, et kuidas avaldada survet üha võimsamalt ja ainult ühes suuna, siis sisenedes neisse kolme aastasse, avaldage sama väljakutset samamoodi (nüüd see hakkab tööle teie heaks). Me tutvustasime teile programmi, millega teil seisab ees harjuda. Mul on kavas teile teatada, et vanad energiad on välja suremas – peavad lahkuma, kuna on käimas nihkumine. Nemad pole võimelised ennast nihutama, nemad saavad vaid lahkuda. Vähehaaval, veidi-veidi haaval, inimteadvus hakkab nägema ennast ja puhastama ennast. Kõik, mis on vastavuses ja mis mitte – selline mõistmine saab kultuuriliseks tarkuseks ja vaimseks käitumiseks.

Eelmise kanalduse aegu ütlesime, et see, mida oleme õpetanud teile, on teie isikliku inimvaimsuse evolutsioon, on nagu laste areng lasteaias, kes sajandite jooksul on tükkinud kisklema ja kaklema, kogunema bandedesse, ning püüdnud tõestada endi elu omal viisil. Teie vaimsused – olete kui lapsed, kes on üles kasvanud ja saanud noorteks täiskasvanuks. See on just see, mida ütlesime eelmise kanalduse aegu – see on osa uuest paradigmast. – see on nihe, mis on toimumas. Küpsus., käitumise tarkus, tolerantsus ja mõistmine – kõik see on sündimas aegamööda. Kuid eelmine kord jäi ütlematta, et koos sellega lahkuvadka  vanad energiad ning süsteem vahetab iseend välja selle vastu, mida te ei oskaks isegi oodata.

Uus atribuut.

Uued energiad planeedil hakkavad enam vastama teie kreatiivsetele loovatele võimetele. Lubage seda ümber sõnastada – mu partner oskab seda paremini, ta aitab teid selles.

See on see, mida me andsime teile varem – ajajoonena.

Kasutage ära kahte, kolme ja nelja – hakake asendama, häälestuma ümber ja sünkroniseerima endid ega avaldada enam survet vanale energiale. Tuul hakkab puhuma selga. Asjad, milliseid püüate luua, hakkavad tööle, seda vaid juhul, kui vabanete ebaõnne ootuse paradigmast – te näete seda. Tahaksime, te hakkaksite ootama oma elus edu. Oodake edu asjades, milliseid te ei suutnud aastate jooksul lahendada, kaasa arvatud, oma kirgi ja teatut projektide ellu viimisel.

Siin ruumis ma räägin ka neile, kes kirjutavad raamatuid. Te pole teadlikud, kust tuleb teile ainestik ega tea, kuidas seda leidsite, ega tea, kuidas  seda tegite. Kuid kõik, mida kutsute oma energiates esile, hakkab looma sünkroonsust teie seesmusesse ning see hakkab liikuma koos teiega ja looma muutusi – see oleks midagi koosõppimise taolist (uus inimene ja uued energiad). Kui midagi kavatsete, siis saadate vastavat signaali kohta, millest teil pole aimu, see koht on planeedil olemas ja sellest on teadlikud üksnes Gaia energiad, mis on töötamas teie heaks ja nad juhivad teid vajalikku kohta. Mõningad teie seast märkavad seda ja hakkavad tegema tööd sellega. Kuid mõned ei märka midagi, kuna see on neile raskesti tabatav. Kui palju elusid peaksite veel elame, et märgata, mida see on loomas?

Jääb kestma tunnetus, et ikka veel pole hea, ega pole võimalust selleni jõuda ja kellegil pole sellega asja – keegi ei kuule. Ikka taas ja taas, ja jätkub ja jätkub. Ma olen siin selleks, et ütelda teile, et te olete hulga suurejoonelisemad, kui kõik see kokku. Milleks kasutada vana retoorikat ja vanu energiaid, kuna vanad vaimsused on istumas siin ja neil taskud on täis imesid?

Mu kallid, olete need ainsad neil aegadel, kes hakkavad veeretama seda palli, ainsad, kes on kuulamas seda sõnumit. Hakkate tegema koostööd kohtades, milliseid vajate, et saada vajalikku abi parimal viisil. Kõik see saab olema täis mõtet ühtedele, aga teistele mitte. Kuid aeg on juba siin ja on käivitunud teid. Aja kapslid on avanemas ja laskmas välja informatsiooni, mis on muutmas end läbi planeedi võre  ja teie enesetunnetuse saab hulga paremaks.

Gaia magnetkristall

Elektromagneetiline ja kristallne võrk, millistest oleme rääkinud ja arutanud varem, on loomas planeedil uut aktiivsust, ja see on aitamas teid. Need on atribuudid, mis on alati koos teiega ja on selleks, et aidata ja toetada teid teie töös, kuna nad on teadlikud uutest suundadest. Kuid seda vaid juhul, kui tunnustate neid. Kallid inimesed, see kõik on siiski teie vaba valik ja teie otsus, mida kavatsete sellega peale hakata.

Aja kapslid muutuvad aktiivsemaks paari-kolme-nelja aasta jooksul. Mõningad teie seast tunnetavad sedavõrd, et ütlevad: mul on hullupööra vedanud, see on õnne tabamus. See oleks kui vanad energiad on tegemas koostööd loovusliku sünkroonsusega. Kolmanda aasta lõpuks olete enamuselt teinud lõpu vanaga ja loonud uut, uuele alusele  ja see pole juhuslikkus. Te saate näha, kuidas üks erineb teisest ja mis asjad need on, milliseid suudate luua. Ja siis, vana vaimsus, sa mõistad, mille nimel oled siia tulnud. Kuulata seda, mida tõemeeli tasub kuulata.

Teie uus tegelikkus on juba reaalsus. Miks olete siin istumas, vanad vaimsused? (siin saalis, või arvuti taga, kuulamas-lugemas). Mida olete ootamas? Vanad vaimsused, kui olete jäänud sellele planeedile, et jätkata mängu, ehkki kavatsesite teha tööd selle puslega edasi. Teie haavumist pole kellegile tarvis.

Ma tahaksin teha veel üks kiire pilk sellele teemale. Te pole tulnud siia, et olla solvununa. Kuivõrd peate olema tasakaalus, et panna pusle kokku, kuigi olete häälest ära, et kujunes isegi rakuline häire. Teie kehad järgivad teie valikut, võtavad osa teie mängust. On tulnud aeg mõelda sellele. Osa sellest, millest tuleb nüüd meil juttu – on kõrgeimad ja puhtaimad tervendavad energiad, mida manustate oma kehadesse ning teie seesmus hakkab ehk esmakordselt kuulatama ja uskuma, ning hoolega jälgima kõike, mida ütlete. Ja te tunnetate kõike seda ehk neil kolmel-neljal aastal. Tahaks, et te alustaks suhtlust oma organismi rakkudega, afirmeerides selgelt ja jugelt kauneid soove. Tahaks, et oma afirmeerimise aegu  rõhutaksite  sõnale „Ma“, aga mitte „tahan, või „olen ära teeninud“.

„Ma“ – see on vaimne osa, millele reageerib kogu seesmus. Ma olen terve. Ma olen see, kes ma olen. Ma olen meister. Kõik need „Mina’d“, mis on seesmuses, koonduvad vaimsuseks ja on juhendusteks kehale, ning käivitavad ümberhäälestuse protsessi, millest oleme rääkinud aastakümneid. Alles nüüd hakkate tunnetama energeetilist toetust. Need pole enam päriselt teie., kuid siiski veel teie. Need olete teie, kui juhendaja ja teie, olete see energia jääk, mis on lükkamas ja toetamas teid.

Lähiaja perspektiiv – lükake energiat.

Katsun olla spetsiifilisem. On kätte jõudmas aeg, ning tahaksin näidata seda perspektiivis. Te pole seda varem kuulnud, kuna teid pole kunagi varem siin olnud. See on reaalne ja sellest olen jaganud teile sõnumeid juba 25 aastat, kuid erinevate sõnumite läbi. Teil on juba olemas kontroll oma tegevuste üle, et elada juba pikemat iga. Seda olen ma rääkinud ja teie olete seda oodanud. Ja nüüd äkitsi hakkame rääkima, kuidas seda teha?

Informatsioon on sellest, et teil on olemas abi ja seda vastavuses uuele ajale. Kas olete mõelnud sellele, et uues reaalsuses hakkate kõike seda tegema ise? Kui olite sajandite jooksul midagi teinud, siis see oli enamuselt kopeerimine ja peegeldamine, kuid selles polnud uut energiat. Selles ongi peamine erinevus.

Siin ruumis olev tervendaja, kuula hoolega, see, et vana energia on minemas ja minemas seetõttu, et seni töötas ta vana paradigma kohaselt – purustas peamiste voogude seinu. Kuid nüüdsest selline energia planeedil muutub vastuvõetavaks, ja avaldub suuremates mõõtmetes.

Need väed saavad loodud vaatlemise ja kaasmõistmise vaimse loogika kaasamisel. Saab olema enam võimaluste tunnustamisi, mis pole vastavuses neljale (kolmemõõtmelisuse kuupmatriksile), ega vastavuses peamisele inimmõistusele (duaalsele loogikale). Kõik see räägib sellest, et teil on tarvis jõuda muutusteni üheagselt. See on toimumas läbi teie. Tuleb suruda seesmistele ustele, mis teie arvates said suletud igaveseks. Ärge imestage, kui keegi väljastpoolt avab teile neid. Nii see hakkab näima.

Kuid nüüd kuulake. Teil kõigil on võime vaadata hoolega, ning hakkata tegema järgnevat sammu, saada 100% ette ütlevaid signaale, milliseid saate väljastpool end ja need saabuvad teie enda vaimsuse läbi. Kasutage kõike teisiti, kui olite seni teinud – ärge suruge enda vaimsuse ust väljapoole, vaid seesmuse poole. Ka see on muutunud. Tavaliselt, kui surute millelegi, siis see punnib vastu, kui lõpetate, siis vastupunnimine raugeb. Kuid nüüdsest ärge katkestage surumist, suruge alaliselt, nii täna, nii homme, nii järgmistel nädalatel. Seda selleks, et märgata, kas pole siiski juba muutunud.

Oleme sellist materjali jaganud ka eelmistel aastatel, kuid inimolevused järgivad seda lineaarselt. Nemad püüavad, ja kui see ei õnnestu neil, siis ei pöörduta selle juurde tagasi kunagi. Proovige seda nüüd teisiti. Teie vananenud idee ütleb, et kui kord ei õnnestunud, siis ei õnnestu see kunagi. Kuid see on lineaarne mõtlemine. Kui tunnetate vastupanu,  siis oodake ja suruge taas, ehk õnnestub veidi teisiti. Oodake ukse avanemist, tema on loodud avanemiseks.

Mu kallid, äkki ma räägin teiega väga šifreeritult? Nüüd jagan teile juhendeid.

Antud vestluse mõte on selles, et teil on abi energiatelt, millised on aitamas teid avada uut paradigmat. Need on teinud läbi muutused koos teiega, ning nüüd on töötamas paremini. Vanad vaimsused, tahaks, et te õpiks tegema tööd koos muutunud energiatega. Mõni saab olema edukas, aga mõni ehk mitte. Need, kellel korraga ei õnnestu, jäävad vaid ootama ja jätkavad õppimist veidi kauem, et saada teada, kuidas teha tööd veelgi enam muutunud energiatega ning need on pidevalt muutumas, seega neile need jäävad alati muutunuteks. Kuidas saaks seda teile kirjeldada?

Krayon, kui tänane kanaldus lõpeb, kas minust saab edukas?

Kes jah, kes mitte, vaimsus ei tea seda. Ega minagi saa anda teile lugeda midagi sellel teemal. See on üksnes üks atribuutidest – uued energiad – see on alaline muutumine. Kui suur hulk teie seast on valmis nihkeks koheselt?

Uues paradigmas mõtlemine on hulga keerulisem. Mõned võivad olla sõltuvad kultuurist, nende mõtteis on kultuuri tinglikkusi, millistest nemad ei taha enam kinni hoida. Mõningad rahvused hakkavad liikuma vabanemise suunas kiiremini, kui teised. Mõningatele rahvustele see on ilmne ja enesestmõistetav, ning neile see on lihtsam, kui teistele. Kuidas on sinuga, kas oled nõus sellise nihkega? Või lahkud siit toolilt vanade mõistmistega, sama vana sisuga?

Ma räägin praegu nende vanade vaimsustega, kes on teenimas neis rahvusrühmades ja samas on mõistamas, et planeedil on kõigile võrdväärsed võimalused muuta oma reaalsust, millist tunnete praegu. Selleks, et saaksite siseneda uude suhtluste avarusse, kandes kaasas uusi energiaid, millistega luua uut ilma ja mis kannavad endis loovat valgust nii teile, kui ka teistele sellel planeedil. Veeretage palli enda ees, suheldes oma seesmusega, omades tervendavaid võimeid – selle nimel olete tulnud uude avarusse. Te olete need, kes on loomas olulisi muutusi, mis on täis lihtsaid ja selgeid mõtteid, loogilisi ja mõistetavaid, milliseid oletegi  soovinud.

Kokkuvõte ülaltpool toodust – Kõigi sajandite jooksul olete loetlenud aastaid. Olete teinud numeroloogiat, milles olete näinud sellele kõigele mõtet ja et energiatel on õigus. Isegi matemaatika oli teie poolel. Käes on õige aeg – kogu aja uus algus.

Aasta number üks on praktiliselt läbi saanud (2014). Aastas 2, 3 ja 4 on kolme tsükkel, olenematta, kas oleme selle osa, või mitte. Kui ütlete uuele „ ei“, siis see on teie valik. Mõnele see on uus tee, millele olete astunud, see on see, mille nimel olete tulnud siia ja see on see, mida olete tulnud tegema. Tahaks, et te näeks seda selgelt. Kõik teie elatud elud jõudsid hetkeni, mida nimetate täielikuks kurnatuseks, ka sellel on oma mõte.

Anname teile juhendeid ja räägime teile, et teil on olemas abi ja räägime sellest, et ajakapslid on avanemas ja sellest, et teie seesmus on kuulamas teid. Me räägime teile, kuidas läbida tervenemise ja paranemise protsessi. Mõned selles ruumis tulid kuulma just sellest ja te teate seda ja ma räägin just teiega. Kallid, kellegiga neist, kes kuulevad-loevad seda hiljem – ka teiega ma räägin just praegu. Ja seda üksnes seetõttu, et ma tean, kes on kuulamas, või lugemas seda. Kõik asjad liituvad kokku täiuslikul viisil, igale ühele läbi Jumala armastuse, kui vaid lubate neil liituda. Kui tunnete vastusurvet, siis ärge suruge liiast, kuid ärge jätke surumatta uksele, mille taga on ootamas teid teie Vaimsus.

Selline oli tänase päeva sõnum. Suurimat võitu teile, mu kallid.

Ja saagu nii.

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga