Krayon Columbias – Bogota – 25 oktoober 2014

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Tahaks anda au neile, kes on selles ruumis ja kes on tunnetanud siin teatuid energiaid. Tahaks anda au neile, kes ehk on vaatamas elu veidi teise pilguga. Oleme võtnud kasutusele väljendi „vaimne loogika“ ning oleme öelnud samuti, et kõik on muutumas. Mu partner võtab „vaimset evolutsiooni“ inimkonna suurejoonelise ärkamisena. Kuid küsitakse, et mida see tähendab, kui palju võtab see aega ning tahavad teada üksikasju selle kohta. Oleme seda varem juba rääkinud, kuigi mitte ühes kanalduses korraga. Seekord tahaks rääkida mõningatest erisustest ning samuti millestki, mis muudaks teie arvamust aja paradigma kohta ja mida on tarvis, et midagi toimuks.

Mu kallid, paljud valguse töötajad on selles uues energias ärkamas suure eesmärgi suunas. Ma räägin nendega, kes on selles ruumis ja nendega, kes on kuulamas seda salvestust ja lugemas. Selle ärkamise protsessi aegu on olemas ka teise reaalsuse, vaimse reaalsuse paradigma. Kui olete ärkamas ja tunnetamas oma kehas suurt eesmärki – mida teete?

Vana paradigma kohaselt otsiksite informatsiooni ehk läheksite isegi kooli, ning raiskaks külaldaselt aega selle paradigma sammude õppimiseks. Sellel oleks mõtet üksnes vanas energias. Kas te pole tulnud siia hariduse struktuuridest? Kas on mõtet rakendada vana õpetamise paradigmat teile uutele, kindlasti mitte.

Nüüd tahaks teha midagi väga mõistetavat ja seda pole võimalik teha vääriti. Oo mu kallid, kui vaatan teie ärkamist – selles on palju armastust. Kui ainult suudaksite olla uutena.

Terve leegion ingleid on teadlikud teie ärkamise ajast. See on valguse pidu. Pole oluline, mida ette võtate. Kas tahate minna kooli enam kui kaheksaks aastaks, et saada meist teada, mis siis ikka – me oleme kannatlikud. Kuid teie olete ärkamas – ja seda pole võimalik teha valesti. Mu kallid, teil on tarvis teada vaid uuest paradigmast – kõike on võimalik teha kiiremal viisil. Kuid uues energias kõik see on teine, kui arvate teie. Seega, võtame uuesti läbi valguse töötaja teekonna, kes on ärkamas suure eesmärgi nimel.

Kord rääkisime millestki, mille nimeks on „tarkuse faktor“. Kõik sellel planeedil on toetamas teid „tarkuse faktori“ kaudu, isegi enam, kui oskate arvata. Kas arvate, et olete üksikud. Te pole üksi. Sõlmed ja tühjused planeedil, mis on paljumõõtmelised punktid, on teadlikud, kes te olete. Mõelge neile, kui paljumõõtmelisele koolile, mis aitab teil kätte saada oma Akaši ja meenutada tõde. Ah et mida see tähendab?

Ajal, kui paljud teie seast on ärkamas, teil on üksnes intuitsioon ja meendused eelmistest eludest. Kuid mõelge teadmistele, milliseid on teil olemas. Mõelge sellele, mida on teil teada, millest olete läbi käinud. Milliseid šamaani kogemusi olete kogenud. Kui palju inimesi olete möödanikus tervendanud.

Kui puhkesid sõjad, siis te läksite teist teed ja muutusite teistsugusteks.

See on teie tarkus, mis oli teiega eoonide aegu – kõik seemned, mis olid külvatud teie Akašisse, kõik viljad, mis on valmis lõikuseks. Teie äratasite neid energiaid peale aastat 2012 – te ise olete see kool.

On olemas veel üks paradigma – teie luba. Vaadake sügavamalt oma järgmist sammu. Ärge vaadake pidevalt teisi, teil endil on olnud palju elusid, olete ära teeninud lõpueksami diplomi  ja teil on võimalik see kätte saada otsekohe. Kui olete ärkamas, siis pole võimalik teha valesti, vaid üksnes õieti. See on üksnes kutse võtta kasutusele terve mõistus. Kaaluge seda, millest räägin, saage sellele kinnitust oma alateadvuselt. Olete keset sajandite prohvetlust ja need räägivad sama – uus energia muudab inimteadvust.

Tahaks teha juttu mõningate tervendajatega, rääkida paradigma vahetusest. Kuigi pole võimalik teha valesti, tahaks siiski, et teeksite väljakutse traditsioonidele. Mõningad oletavad, et traditsioone on tarvis järgida alati, pole oluline, milliseid. Mõneti traditsioone on loodud vanades energiates, mõneti vana energia tõttu. Kuid te jätkate nende järgimist, isegi mõtlematta sellele.

Kui näiteks üleilmse tähtsusega tervendaja juurde tuleb inimene, kes pole tasakaalus ega mõista, mis on tegelikult temaga juhtunud – siis tervendaja, kasutades oma intuitiivseid võimeid, muutub alateadlikult arstiks. Ta tunnetab tasakaalutust  ning ehk isegi mõne hetkega tunnetab seda enda peal. Vanades energiates tervendajad kaitsesid end tasakaalutuse eest. Kui olete valguse töötaja ja olete valmis tegelema tumeda energiaga, siis vanal paradigmal on mõtet, siis tuleb kaitsta end. Kuid kuidas seda teete?

Esoteeriliselt mõtlev inimene teab, et on olemas mõningad aroomid ja muud asjad, mis võivad tõsta veendumust, et ruumi energia jääb puhtaks, mille tõttu pimedus ei pääse ligi iialgi. Või panna välja kristallid, süüdata küünlaid, istuda näoga teatud suunas. Ehk panna põlema viiruk – kaitseks. On siis sellel kõigel mõtet? On.

Kas see ka töötab? Töötab. Milles on siis probleem?

Uues energias on olemas uus paradigma ja on tarvis, et prooviksite seda. Tahaks, et mõistaksite mind, et mul on õigus.

Esiteks – alustaks ehk enese analüüsist. Tervendaja, kes sa oled? Te nimetate end tervendajaks – kust võtsite selleks õiguse? Kuidas te saate näha inimeste probleeme?  Akaši lugejad, kuidas saate tunnetada, et keegi on tasakaalust väljas? Te ehk väidate, et selline and on kingitus. Ma tahaksin pakkuda teile teist ideed. Te olete selle ära teeninud. Olete elust elusse eksperimenteerinud. Ärkamine esoteeriliste asjade vastu õpetab, kuidas neid kasutada.

Reinkarneerumine, ärkamine ja taas sama rakendamine, iga korraga aina paremini ja paremini ja oletegi õpppinud tegema seda tööd. Pole ka juhus, et olete siin.

Lubage nüüd rääkida teile sellest energiast. Sõlmed ja tühjused on avatud ja need tulenevad tarkusest. Need on katmas maad ja on selleks, mille nimetuseks on „vaimsuse vesi, milles tuleb teil õppida ujuma“. See on valgus. Valguse energiat on teie jaoks siin sedavõrd palju.

Nüüd esmakordselt tulevad kõik teie eelmised elud esiplaanile. Need kõik on teie kõrval, kallid tervendajad, nemad annavad sellist valgust, et miski pimedus ei saa puutuda teid. Kas on tarvis teile kaitset? Enam mitte. Mida hakkate peale selle informatsiooniga? Kuni kasutate kaitseks vana paradigma energiaid, siis palju sellest, mis tuleb teile läbi uue energia – blokeerub. Te ei saa teha valesti, see on üksnes teie valik – astuda aeglaselt.

Kallid tervendajad, kes on kuulamas-lugemas, lubage küsida – kas te pole valmis uueks paradigmaks?  Vastan ise – olete valmis võtma vastu inimest – ehk temas on esmalt puudu tasakaal pimeduses? Kuid nüüd on teis  palju valgust. – tema pimedus ei saa puudutada teid, kuna valgus on teie kindlaks kaitseks. Teie kaitseks on teie möödunud elud ja te olete selle ära teeninud. Teil ehk osutub raskeks loobuda traditsioonidest, kuid uus energia on erinev ja ka olukorrad on muutumas.

Mida võtate selle teabega ette? Ma kutsun teid hetkeks maha istuma ning järgi vaatama – kes te olete. Ma kutsun teid lõpuks nägema, milline suursugusus ümbritsemas teid. Teie ümber on sedavõrd palju valgust. See on see energia, mis on vana vaimsuse austuse energiaks. See on paradigma vahetus.

Paradigma – see sõna märgistab, kuidas kulgevad asjad. Ta on muutumas vaimselt. Kui on enam valgust, siis kogu inimkond on paremini nägemas. Kas teate, mida see peaks tähendama? See valgus pole lineaarne.

Kui te seisate pimeduses, rahva hulga keskel, süütate tiku, et näha. Kui paljud saavad nüüd näha? Üks või enam? See oleks lineaarne. Isegi üks tikk aitaks näha kuuel, või enamal inimesel. Kui kas või pooled rahvast näevad seda, mis oleks nende sooviks – ehk süüdata oma tikk? Ja nad süütavad selle. Kas näete selles matemaatilist peegeldust? See pole lineaarne. Väike valgus – peegeldudes, teeb pika teekonna läbi ning teeb suuri muutusi planeedil.

Nüüd räägiks teile loo uuest paradigmast, inimteadvuse arengu teekonnast.

Alustaks paradigmast… – seda olete ootamas. Tahaks tutvustada teile inimest nimega Wu. Ta on valguse töötaja ja ta on kasvanud samas energias, kui teiegi. Tema nimeks paneme Wu-1 ja ta teeb energiatega tööd nii, nagu oskab ning elab nii hästi, kui on suuteline, tema käes oleva valguse kohaselt – ja ta võtab muutused vastu. Wu lõpuks lahkub ja inkarneerub, nüüd ta on juba Wu-2 ja on sootuks uues energias, mida oli loonud Wu-1. Wu-2 evolutsioneerus edasi ja saavutas kõrgemat tarkust, ning nüüd valdab kõrgemat inimteadvust. Ta teeb kogu oma elu jooksul tööd selliselt, kuidas oskab ning lõpuks lahkub samuti.

Saage nüüd tuttavaks Wu-3, mis on järgnev inkarneering, milles ta areneb enamuselt vaimsel tasandil. Ja nii edasi ja nii edasi.

Selline paradigma on rajatud evolutsiooni keemiale. See on põlvkondlik vaimse nihkumise kolmemõõtmeline mudel. Kogu evolutsioon toimub ühe võimaluse kohaselt – ümbersündimise vaimsuses, seetõttu uus võimalus avaneb uue põlvkonna avanemisel ehk – uue põlvakonna jadana. Praeguseks ühe põlvkonna pikkuseks on kujunenud 25-30 aastat, kui lapsed kasvavad suureks  ja neil sünnivad omad lapsed. Vanas paradigmas evolutsiooni kiirus mahtus 25 aastatesse lõikudesse.

Nüüd tahaks esitada teile uut paradigmat, mille aluseks on uus energia planeedil. Seda võiks nimetada matemaatika uueks liigiks. Võtame taas ette Wu-1. Alustame otsast peale, kuid seekord uue paradigma kohaselt.

Wu-1 on vana vaimsus, ta on teadlik esoteerilisest tõest, ning elab nii hästi, kui on võimalik, ta on ületamas 2012 aasta joone, ning jõuab uude energeetikasse, uutesse sõlmedesse ja tühjustesse, saab toetust planeedi poolt. Märkjoon sai ületatud, ta hakkab ärkama uue energia suunas. Wu avastab endas valguse ja vaimse teadvuse tõusu. Ta hakkab kasutama oma Akaši andmestikku, ning muutub suureks valguse töötajaks, nimega Wu-2, ilma et oleks kunagi olnud surnud.

Wu-2 elab suurepärast elu, ning läheb üle Wu-3 ellu. Wu-3 ärkab energia suunas, mis on suureneva valgusena. Kui vaid Wu-3 teadvustab, kes ta on, hakkab otsima viisi, kuidas saada kellegiks suuremaks. Selleks ajaks ka valgust on planeedil enam. Temale on kättesaadavad ka meistri saladused. Puhta kavatsuse läbi ta võtab kasutusse Akaši teadmisi ning selle abil muutub Wu-4’ks. 20 aasta pärast temast saab Wu-5. Ja seda oli kõigest pooleteise põlvkonna jooksul.

Kas mõistate, millest ma räägin? Mu kallid, te ei pea ootama reinkarneerumist, et võtta sellest osa. Nii saaks kasvada tarkuse potentsiaal sellel planeedil, mis on algamas lähimatel aegadel. Kui kiiresti sünnib jagunemine – seda pole teada. Kiirus, millisel see toimub, on määratletav vaba valikuga.

Enne, kui lõpetame, räägiks veel kahest asjast.

Üks, mis hakkab segama kiirendust, sellest oleme juba rääkinud – see on hirm, hirm, mis paneb teid kartma oma evolutsiooni peatumist. Mu kallid, praegu on aeg, kus saaksite võita hirmu oma kehas ja see tähendab – saada temast vabaks. Et tõusta hirmust kõrgemale, tarvis mõista, et ta on kõigest pimedus. Pimeduse energia pole aktiivne – see on üksnes valguse puudumine, mille saate koheselt täita oma valgusega. Teil on olemas selline võime.

Nüüd räägiks veel millestki, millest oleme suht ammu paaril korral rääkinud.

Praegu tutvustan teile protsessi, mis on uueks paradigmaks uuele vaimsele evolutsioonile. Mida enam valgust planeedil, seda enam hakkavad inimesed nägema, märkama uusi teekondi endale, mis on paremad, kui seni olid. Neil pole enam hirmu naabrite ees ega ka ei arvusta neid enam, kuna valgus suudab valgustada kõiki südameid, kes on ümberolevas avaruses.

Mitu põlvkonda läheb veel tarvis rahuni planeedil? Ehk piisab ühest. Sellest peaks piisama küll, kui olete selleks valmis. Aga mis juhtub protsessi käigus – oleks hea, kui te jälgiks seda. Informatsioon, mida annan teile, on selle selgituseks – seetõttu te ei hakka mõtlema, et see on eksitus, ega hakka sündivat kartma. Inimkonnal on olemas vaba valik, kuid väike hulk inimesi jääb alatiseks igatsema pimedust ja nemad ei taha valgust, kuna pimeduses saavad paremini hiilida, neil on omad elu šabloonid. Mõned neist isegi teesklevad olevat valguse töötajad. See ei kesta kaua, teie valgus hakkab neid kiiresti paljastama. Teatud hulk inimesi planeedil, kasutades vabat valikut, ei hakkagi valgust vastu võtma.

Luba näidata inimkonna tarkuse faktori atribuute endas – kõrgemat teadvust, DNA kõrgemat effektiivsust, intellektuaalse ja füüsilise keha barjääri ületamise võimet, intuitiivsuse protsessi paremat mõistmist ja selle meelde jätmist, tervise tugevnemist ja vähem haigestumist, hulga pikemat oma eluiga. Seega, mis juhtub nendega, kes, omades vabat valikut, eiravad valgust? Ei midagi – on vastuseks, nemad jäävad vanasse paradigmasse.

On tarvis, et te õpiks kasutama vaimset loogikat. Ehk hakkate äkki nägema inimeste vahel erinevusi, milliseid ei märganud varem. Mis oleks, kui hajuks „sotsiaalne sein“ nende vahel, kes õppisid tundma valgust ja nende vahel, kes ei õppinudki seda tundma. Lubage maalida teile järgmine pilt: Oletame, et palju põlvkondi hiljem saate taas külastada maad, kus eluea pikkuseks on 150 aastat ja tervislik elu on kogu selle elu jooksul. Vaid väikesel hulgal see piirdub 70. Mis teie arvates nendega juhtub edaspidi? Sellega tahan teid valmistada järgnevaks, mida on näinud iga planeet, milline on läbinud vaimset tõusu ja ärkamist. Tuleb neid, kes hakkavad teid kartma, kuid neid on vähemuses, väike rühm. Põlvkondade jooksul jääb aina vähemaks neid, kes jäävad pimeduse poolele, kuid mitte kauaks. Planeedil kujuneb huvitav sotsiaalne aspekt – suur hulk pikaealisi ja väike hulk lühikese elueaga. Mida nemad, lühikese elueaga, ütleksid teile, kui näeksid teid? Olge valmis – nemad kasutavad hingelist kõnepruuki, oma paradigma kohaselt, ehk ütlevad, et olete oma hinge müünud saatanale, kuna just sellisena on nende jaoks valgus.

Tahan teid valmistada ette selleks, mis on juhtunud vaba valiku planeediga alati. See ei kesta kaua, kuid see võib juhtuda teiega. Just seda tähendab – vaba valik. Jumal ei sunni inimkonnale peale tõde endast vaid inimkond ise peab leidma Jumalat enda seesmuses – olete teekonna päris alguses.

Mida oli tarvis teil täna mõista? Seda, et olete suurepärased ning kõik, mida olete üle elanud, selle tulemusi saate näha tänavu. See kõik pole üksnes faktid, pisiasjad ega ka emotsioonid– vaid vana vaimsuse tarkus, mis kasutab ajastute kogemusi. Olete kõikjal olnud ja kõike läbi teinud ja te ei vaja kaitset, kuna olete ise valgus. Te väljute sellest ruumist teisena, kui tulite ja

 Ja nii see on

 Krayon

 Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga