INIMVAIMSUSE TEEKOND – Sarasota, Florida Jaanuar 2020

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

  1. Osa

Täna alustame inimvaimsuse teekonna arutamisega. Esimeseks annan teile pildi sellet, kes te tõeliselt olete. Veel enne teie jõudmist planeedile, toimub palju erinevaid asju, mida te ei ole võimelised ette kujutama. Olete paljumõõtmeline, olete viisil, mis ei ole veel vaimsuse teekond ja mõõtmelisuse jaoks olete veel lapsukesed. Asjadel ei ole erilist tähendust seni, kuni ei ole nendega kokku puutunud. Selgitan teile, mis aitab väärtustada seda, kes te tõeliselt olete

Igal vaimsusel, kes tuleb planeedile esmakordselt, algab tema elude jada, üks elu teise järel. Siin, planeedil, on teile kodu. Mõned teist võivad arvata, et on need, kes tulevad mõne aja pärast taas planeedile tagasi. Selline on mõnede tõde, mis tegelikult ei ole tõde, vaid on ajaväline reaalsus. See üksnes näib neile sellisena, kuna ettevalmistus tagasitulekuks on esoteeriline ja selles puudub ajaline mõõde. Vaimsusele võib näida, et juhtum oli eile, kuid tegelikult oli see mõned elud tagasi.

Esimeseks tahaksin öelda neile, kes arvavad end esmakordselt tulnud planeedile, et inimene planeedil Maa on olnud pikemat aega, seega, aeg sellelt lahkumiseks ei ole veel tulnud. Kui selline aeg kunagi tuleb, siis lõpeb ka reinkarnatsioonide aeg, ehk te ei naase siia enam kunagi. Seega, iga inimese, kes loeb või kuuleb seda, on olnud planeedil vaimsusena ikka ja jälle ja ei ole teada, kui kaua veel selline olukord kestab. Maa on teatud määral nagu kool vaimsustele ja on seda igale ühele individuaalselt.

Oleme edastanud ka varem teile  informatsiooni, mis võib näida teile müstiline. Ütlen veel kord, et te kehastute ühte kohta paljude elude jooksul ja seejärel liigute üle pikemaks ajaks teiste koosluste kehastusse. Ja see on teie vaimsuse evolutsiooni tõttu, mis on inimkonna poolt sügavalt tunnustatud. Siin on juttu soolistest muutustest, mis selgitab kehade soo vahetuse ning sellel on olemas mõte, sügav mõte süsteemide jaoks. Sõna „mõte on ainus sõna, millega saab väljendada seda, mis ei ole süsteemne. Nii see töötab,  kui seda võib nimetada tööks. See on Vaimsuse tegevuse kujund, Jumala tegevuse kujund, see on inimvaimsuse ettevalmistuse kujund tulekuks planeedile. See on palju enamat, kui te suudate üldse ette kujutada. See ei ole süsteem, isegi mitte plaan, see on nagu kui sõbralik teeõhtu. Te kõik, isegi siis, kui vaim ei ole füüsilises kehas, olete selle osa, milleks on Ilmaruum, milleks on Jumal, milleks on Looja, milleks on Vaim. Nüüd te võite mõelda, et kuidas see on võimalik?

Ma ütlen teile, et ei ole olemas mingit „teel olemist.“ See on vaid inimlik idee, mille järgi peate eraldama, tuvastama, sorteerima ja laduma riiulitele selle. Mis tähendab vaimsus, mis on siin, planeedil ja vaimsus, milline on Vaimu osa. Kuid mõlemad on üksnes Jumala terviku osad, Jumala, kes on võimeline kuulama miljoneid inimesi. Heasoovlikkus, armastus, kaunidus, valgus – see on teie vaimsus. Jumal on teile ette kujuteldamatu, ta on miski käest libisev ja selline on ka teie vaimsus.

Tulles planeedile, olete algul neutraalne ja kõike kogetud hakkate kokku koondama, elust elusse. Edasi räägin teile, mis teid siis ees ootab. Esiteks, vaimsus olete teie, kuid mida te endale ei teadvusta, te olete puhas ja ingellik, ilma nimeta. Maa, kuhu kehastusite, on väga-väga noor. Enne Maale kehastumist, olete olnud kehastunud-teadvustunud paljudel-paljudel planeetidel ja võimalustel ning olete kõikjal olnud nende osa. Praegu olete testimise tsüklis ja keskkonnas, mis on teile omane, sest olete palju kordi seda läbinud. Kõik saavutatu on teie enda lätteks. Kui suudaksite meenutada seni läbitut, siis mõistaksite, et Maa ei ole teile tundmatu keskkond, seetõttu oletegi püüdnud kehastuda siia taas ja taas. Oma kaunist vaimsust kogete ainult füüsilises kehas olles. Kõik kogetu ladestub kiht-kihilt temasse ja planeet Maale ja te nimetate seda Akasha salvestiteks ehk eluliste kogemiste kogumikuks. Kuid need ei ole ainult elulised kogemused, nendest saab  vaimsuse funktsioon ja edasi mälestused  kaasasündinule. Ja see kokkuvõtlikult ongi vaimsuse kogemine. Kõik, kes te tõeliselt olete, see on vaimsuse kogemine, iga tulekuga planeedile, kiht kihi järel ja see kogemine toimub teie oleku ajal planeedil Maa.

Te küsite nüüd, et kui palju kogu see protsess aega võtab?

Kallid, seda te ei mõista, ma ütleksin teile, et reinkarnatsioon käib kiiresti. Vanas energias see toimus pikema aja jooksul. Te võisite vajadusel naaseda samasse perre lapselapsena. Kuid nüüd see on muutumas ja olen sellest teile rääkinud ja palju kordi.

Aja mõõte olete ise kehtestanud planeedile, eesriide tagustes aega ei eksisteeri ja seega, see võib toimuda mistahes aja jooksul ning seetõttu ei saa küsida, kui palju võtab see aega. Mõnedele see on hetk, kuna Jumala teadvuses kõik on hetkeline, kuid mõnedele see võtab aega sajandeid. Kõik oleneb sellest, kuidas aega vaadata. Aeg ei reageeri asjadele ja see erineb täielikult planeedil kehtivast ajast.

Teie ettevalmistusaeg on läbi. Seega, kõik teadvuse võimed, huvid, rõõmud ja meeldivused on teil üheskoos, teie sisemuses. Ja seda võite näha ka oma lastes. Teile teadmiseks, et ükski laps ei sünni puhta energiaga, neil kõigil on oma isiklik vaimne energia varu. Nende arengu käigus võite näha, mille poole neid tõmbab, mis huvitab neid enam. Siit saate näha, et iga laps on erinev, mitte nende õpitu või kogemiste poolest, vaid nende suhtumise järgi millessegi. Mõnigi ehk küsiks, et millest see tuleb? Olete ju näinud, et kes tegeleb kunstiga, poeesiaga, või komponeerib muusikat, neil on talent, mis on vaimsuse võimas kogemus eelmistest eludest ja  mida nad püüavad jätkata selles elus. Siit ehk on arusaadav, et teatud vaimsed atribuudid on ingellikud ehk need on kogemiste meenutused.

Mõned meenutused sõltuvad Gaiast. Võib küsida ükskõik milliselt esivanemalt, kuidas Gaia on seotud inimvaimsusega? Vastuseks neilt on, et see on kosmoloogia osa ja selle põhjustab seos planeet Maaga. Selline on esivanemate tarkus. See on Gaiaga koostöö mehhanism ning see on teie endi sisemuses. Iidsed on tuhandeid aastaid sellest rääkinud, kuid hilisematel aegadel ei pööratud sellele tähelepanu ja peeti isegi banaalseks.

Kui küsite sama looduse armastajatelt, kes ei tea vaimsest süsteemist midagi, siis nemad ütlevad teile, et Maa võimaldab kõike, ta räägib minuga, ta toidab mind ja ta laulab mulle. Ja neil on õigus, sest see kõik on olemas igas vaimsuses, kes on Maaga seotud.

Mälestused hakkavad teile esile kerkima aina rohkem ja enam. Mõned neist meendustest on meeldivamad, need, mis on seotud teie saavutustega eelmistest eludest, rõõmude ja kaunidusega, ja võib olla isegi ka mõned surmad. „Krayon, kas sa räägid asjadest, mida oleme kunagi kogenud ja millised on salvestatud meie Akashas?“ Jah, nii see on. Mis te arvate, miks käiakse Akasha lugejate juures.?

Aga selleks, et vabaneda painavatest mälestustest, uppumistest ja tapmistest, mida on kunagi kogetud. Kui te elu elu järel, ikka ja jälle seda kogete, siis lõpuks need ei lase teil enam rahulikult magada, ega vaimsusel areneda. Kuid Akashas on salvestatud ka head emotsioonid, nagu see, kui ema, kes vaatab õnnelikult  silma oma vastsündinud lapsele jne. Head tunded, need on ülimalt vaimsed ja ka need kõik on teie Akashas.

Nüüd te võite küsida, et miks me ei tegele nendega? Vaid seetõttu, et olete valinud kogemiseks madalama teadvuse. Kuid käesoleval ajal see on hakanud muutuma ja teile hakkavad meenuma ka head kogemused. Need, kellele meenuvad head asjad, hakkavad imestamas  ja on isegi hirmul, et nendega on midagi juhtunud ja nad pöörduvad arsti poole. Kuid tegelikult, heade mälestuste meenutamine, hakkab hoopis neid tasakaalustama kuid osadele on see hirmutav, sest nad ei ole kunagi olnud tasakaalus ning on alati oodanud või ette näinud üksnes halba. Veel kord kordan, et see kõik on muutumas ja muutused on juba alanud. Vana vaimsus on selle ootel ja ta hakkab uurima, kuidas on võimalik võtta kasutusele seda, mis on nende Akaššidesse salvestatud.

Kas olete kuulnud, et teil on olemas juurdepääs Akashasse ja see on teil kõigil. Teile pigem on räägitud, et teil ei ole võimu millegi üle. Hullem on veel see, et teile räägiti, et teie keha teeb üksnes seda, mida ta teeb ja teie saate ainult jälgida tema tegevust. Kuid ma ütlen teile, et tegelikult kõik on teie kontrolli all,  ja  seda te siin planeedil Maa õpitegi ja see on teie Kõrgema Teadvuse õppimise viis. Läbi selle saate kogemuste võrra rikkamateks. Kogu informatsioon, kogu mehhaanika hakkab ladestuma teie vaimsuse varamusse. Kõik teie ümber toimuv on teile väljakutseks ja  kõik toimub tasakaalustumise nimel. Kogu tarkus, mida olete kogenud, on teie vaimseks varamuks. Kuid te olete eiranud seda. Tegelikult on kõik kogetu  Akashas olemas, miski pole kaotsi läinud, sest sinna talletub kõik. Talletub sinna ja jaotub vastavalt oma väe suurusele. Vaid inimolevus otsustas jaotada seal kõik oma suva järgi ümber aga mitte tähtsuse järgi.

Olen andnud teile soovituse loobuda hinnangute andmisest, kuigi teile meeldib seda teha. Aga teil on ju olemas vaba valik ja teil on samuti olemas teine hindamise süsteem – Kõrgem Teadvus, mille abil saate kõrvaldada selle, mis teid häirib, teeb vanaks ja teeb teid isegi mõnevõrra hullumeelseks. Et näha suuremat pilti, et hakata mõistma, selleks on vaja teil kõike hoida kontrolli all, isegi seda, kuidas mõtled, mida usud, kuidas magad jne. Siis ärgates õnnelikuna, pannes jalad põrandale, saate tänada nende päevade eest, millised olid teile parimad.

Tasakaalustatud olek saab tulla läbi selle, mis on talletunud teie vaimsusesse. Teie vaimsus rikastub teie tasakaalu nimel ja informatsiooni hulk temas on tohutu. Jumal on teile põhialuseks. Teie pühakirjades seisab: „olete loodud Tema pale järgi“, kuid see on vaid metafoor. Tema pale järgi loomine tähendab armastuses olemist, olla armastuse osa, ehk Jumala osa. Teie igaühe vaimsus on osa Jumalast ja on tema terviku osa.

Kui koos oma Kõrgema Minaga hakkate arutlema, et kui suur osa vaimsusest mahub teie füüsilisse kehasse, siis teie Kõrgem Mina võib olla ütleb muiates: „ Ma arvasin, et sa ei küsigi seda“.

Teis avaneb võimas energia voog, mille abil saab joovastuda iga teie keha rakk. Te tunnetate tervise tõusu, head enesetunnet, õnne, rahu, koherentsust. Laske sellel vool tulla endasse nii palju, kui vaja , siis saate tunnetada, kes te tõeliselt olete ja  see on kaunis. Igaüks teist on ingel, igaüks.  See oli lugu inimolevuse väest.

Ja nii see on…

Krayon

 

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga