INIMVAIMSUSE TEEKOND 2. osa – Sarasota, Florida Jaanuar 2020

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Täna jätkame inimvaimsuse teekonna arutamisega. Eelmises osas rääkisime vaimsuse ettevalmistustest, tema kaunidusest, mis oli loodud Jumala pale järgi ja mis ei ole Jumalast eraldi, vaid tema osa. Vaat, sellised olete tegelikkuses vaimsel tasandil. Kuid seda kõike varjati teie eest. Tulles siia, planeet Maale, sünnite füüsilisse vormi ja kogete nelja mõõtme piirides elu. Eelmises osas rääkisime, mis lisandub kaunile vaimsusele ja mis on oluline vanadele vaimsustele – see on mälu, milles on eelmiste elude võimed ja emotsioonid ning mis on tallel teie DNA-s. Need on tallel teie keha DNA teatud osades, seega teil on olemas mateerialik hoidla isegi esoteeriliste asjade jaoks ja see asub teie DNA-s. DNA-s on ruumi paljude asjade jaoks, isegi inimkeha mudeli jaoks ja seal paiknevad ka teie Akasha salvestised (kroonikad). Kuid see ei ole veel kõik, sest seal on veel palju enamat. Seal on kattuvaid kihte, millistel ei ole midagi ühist, ei teie harjumuste kogumisega, ega eelmiste eludega ega meendustega.

Esimesena võtaksime ette kattuvad kihid ja ütlen teile, et kõik, mis on toimunud teie elude ajal, on jätkuvalt tallel, isegi kõik ülimalt igavad asjad on salvestatud. Mõned teie seast näevad neid oma unenägudes. Näete ennast kohtades, kus te ei ole kunagi olnud selles kehastuses ja näete, et teete seda, mida ei ole kunagi teinud  ja need unenäod korduvad.  Need on klassikalised meenutused peensustest, mis muutsid mõnevõrra teie eelmisi elusid. Eelmiste elude lugejad ütlevad, et nad ei näe mingeid ajalisi märgiseid ega nad ei ole võimelised sisenema mingisse kindla kehastuse aega. Saab ainult analüüsida nähtud ajaloolist ajalõiku mingi riietuse järgi, mida sellel ajal kandsite ja see on kõik. Seega Akasha, ehk eelmiste elude mälestus, ei ole korrastatud kujul, nagu on teie raamatukogud. Akasha kroonikates need on salvestatud energiatena ning olulisemad neist  tõusevad pinnale. Samuti on neis šamaanlikke mälestusi, mis tõusevad pinnale vanadele vaimsustele, et neile meenuksid nende tarkused.

Kogu Lemuurliku Õenduse alus on hakanud kerkima pinnale alates aastast 2012 ja need on meendused sellest, et Lemuuria ajal šamaanideks olid naised ja mälestused sellest, kuidas kõik sai alguse. Naised on varustatud kõigega, eriti tugev on neil intuitsioon ja mõistmine, kuidas kanda hoolt oma laste eest ja andes neile elu. Neil on kõik see, mida on anda emal oma lastele, kõike, millega juhtida inimest elus mööda vaimset teed. Teile hakkavad meenuma need asjad, mis erinevad praegustest. Seega, teie jätkuv eksisteerimine oleneb Akashade ärkamisest. Selleks räägime edasi teie kattuvatest kihtidest.

Karma.

Vaimsusele, veel enne planeedile jõudmist, kujundatakse eesmärk, millest saab teie elu eesmärk ehk tee. Sellesse on kätketud kõik, mida on vaja jätkamiseks peale eelmist elu, kus  olid inimene ja  kõik see on olemas ühes neist kihtides. Selleks kihiks on karma ehk eelmises elus lõpetamata asjad, milliseid on tarvis lõpuni viia ja mis oleks nagu kokkuvõtte tegemine. Sageli te tunne käesolevas elus, et on tarvis viia lõpuni teatud asju ja need tunded ongi karmaga seotud, ning need ei haaku teie Akashaga.

Kui alustasime 1989 aastal kanaldustega, siis esimene, mida ütlesin oma partnerile, oli, et ta laseks lahti oma karma. Ütlesin, et on tulemas uus energia, mis ei hakka toetama karmat. Et tema saab edasi liikuda vaid siis, kui kõrvaldab oma karma. Mu partner  ei mõistnud seda, kuna temal ei olnud kunagi varem tegemist karmaga ja ta ei teadnud karmast midagi.

Teie esimene väljaanne, mida te nimetate „Esimeseks Raamatuks, ütleb samuti, et loobuge karmast ning seda ütleme ka meie. Vanadel aegadel karma pani energiad liikuma, kuid uuel ajal see võib saada takistuseks vanadele vaimsustele. Ütlen teile, et karma ei mängi teie praeguses elus mingit rolli, ta on vana teostuse süsteem, mida te enam ei vaja. Teile on käesoleval ajal vaja ärkamist kõrgema eesmärgi poole. Kuid karma ei ole teie kõrgemaks eesmärgiks. Minevikus see oli vajalik, kuid nüüd enam mitte.

Lepingud.

Järgmiseks kattuvaks kihiks on Leping, millesse, veel enne tulekut füüsilisse kehasse, on kätketud kõik kaunis. Lepingut ei tasu segi ajada Sündimise Tuultega, millistest tuleb meil juttu hiljem. Leping on nagu seondus millegiga. Mõned teie seast võib olla on kindlad, et nad on tulnud planeedile, et luua tervenduse keskust, kirjutada raamatuid, või teha midagi olulist, nad tunnevad, et on tulnud mingi talendiga, et arendada talenti edasi ning nende väitel nad tunnetavad seda. See võib ka õige olla, kuid tahaksin öelda seda, et sõna „leping on siin kuidagi kohatu. Teie kultuuris leping tähendab seondust mingi kokkuleppega, mida kohustatakse täitma, ning seda kinnitatakse allkirjaga.

Tahaksin küsida teilt, et kuidas saab lepingut siduda teie  Vaba Tahtega? Vastuseks on, et ei kuidagi. See Leping, millest mina räägin, on see, mis hakkab toimuma, kui  kehastute planeedile ja see on nähtamatu suunitlus. Seda saab muuta iga kord, kui vaid on selleks soovi või tulenevalt asjadest, millised avanevad teile, ja mida saate võtta kasutusele järgmiste võimaluste puhul. Leping on aluspanevaks põhimõtteks ja see on ka kõik, mis ta on.

On palju Valgustöötajaid, kellel on võimalus liikuda millegi kõrgema poole. Leping on kõigest esmane märge, millega on teil võimalik määrata oma suund, mis aitab teil tutvuda võimalustega ja teistega, kellel teiega sarnased lepingud. Kuid kordan taas, et seda lepingut on võimalik muuta mistahes vajadusel. Koos kõrgema teadvusega tõusete elu uude ossa, kus kohtute uute inimestega, uute kohtadega ja leiate uusi sõpru. Kõikidel nendel asjadel ei ole midagi ühist teie sündimise energiatega. Selles on vahe lepingul, ja sellel, mis on tõeliseks lepingu sisuks. Loodan, et mõistate seda. Eelpool öeldu aitab teil mõista, mille poolest erineb teie tõeline leping sellest, mida pidasite ekslikult lepinguks.

Vanad vaimsused, teil on vaba voli kõikideks valikuteks.

Teil on vaba valik liikumiseks kõrgema tõe poole.

Teil on vaba valik muuta oma kujutlust sellest, mida vajab teie planeet.

Teil on vaba valik end esile tuua ja mitte olla vana energia ori.

Võite ümber määratleda enda olemist, mistahes ajal, kui vaid seda soovite.

Alles hiljuti tõime teile näite, kus ütlesime, et juba sünnist alates on antud teile määratlus. Me ütlesime, et kui te võtaksite kleebised ja kirjutaksite nende peale, kuidas te ise end iseloomustaksite ja kleebiksite need oma kehale, siis näete, et teid määratlevad asjad, mis on vastavuses teie soole, kultuurile ja isegi need uskumused alates teie sünnist ning mida on õpetanud teile vanemad ja õpetajad ning et see olekski see, kes te olete. Millist osa nendest mängiksite ise ? Ei mingit. Teil on kätte jõudnud aeg, kus tuleb veest tulnud koera kombel raputada end nii, et kõik kleebised lendaksid laiali. Seejärel võtke uus kleebis ja kirjutage sellele, kes te tegelikult olete. Kirjutage hoolikalt, et olete „Jumala laps“, kleepige see endale otsaette ja liikuge sellega ringi. Seal ei ole ruumi kleebisele sõnaga „leping“, see jääb vedelema maha, koos kõigi ülejäänutega. Peale selle võite omal vabal valikul näha asju palju kõrgemal tasemel, kui varem. See võib avaneda teie vaimsusel veel enne järjekordset kehastumist planeedile. Te võite arvata, et see toimub automaatselt, et on olemas mingi süsteem, kusagil ülal, eesriide taga, mis määrab teie kulgemise. Te vaid arvate seda, kuid see ei ole nii. See kõik toimub läbi suure hoole, läbi armastuse, kaunilt ning ajal, mis ei ole aja osa. See toimub väljaspool aega, see on avaruses ja väljaspool teie aja mõistet ning see on ohutu ja kaunis.

Te  võite nüüd  küsida, et kas selles on mingi valiku võimalus? Vastus sellele on sügav ja tähenduslik, et „ ei ole kedagi, kes saaks seda kõike  kavandada, seda  teete täielikult teie ise“.

Ise valite endale pusle tükke ja laote neid selliselt, et ühendada kokku nii vaimsust, DNA mälu, Akaši kroonikad, kui ka kattuvad kihid ning seda kõike teete suurima pühendumisega ise. Ja nii teete seda seetõttu, et teil on Jumala mõistus ja et te olete terviku osa, ja sellega oletegi valmis naasema füüsilisse kehasse.

Sündimise tuuled.

Siin kõik muutub keeruliseks ja suursuguseks. Oleme teile rääkinud, et on olemas miski, mille nimeks on  „Sündimise Tuuled, mida me ei ole suutelised sõnades lahti seletama.

Kujutage end eesriide tagustesse, kus puhuvad tuuled, selle avause ees, mis viib teid planeedile. Tuul  puhub päripäeva ja puhub üles, sinna, kuhu olete minemas. Te tajute  kogu tuule energiat, mis seal puhub. Nüüd läheb seletamine keerulisemaks. Teie kehastusel on eesmärk, teil on oma atribuutide pagas ning olete koos vaimsustega, keda, te maapeal olles, ei valiks kunagi oma pereks. Kuid olles tuultes, lähete koos nendega ja seda on teile keeruline selgitada. Teadvuse taseme tõstmiseks, olete nii õpetaja, kui ka õpilane ning samas võite olla kehastumas ka kellegi õppetükiks. Mõelge sellele protsessile hetkeks, et te ei ole üksi seal tuultes. Mõelge, kui palju sünde on planeedil ühel ja samal päeval. Kõik need sünnid läbivad ühel ja samal ajal Sündimise Tuuli. Te tunnete üksteist ja kõik teate oma sündimise eesmärki. Näete, kuidas te üksteise järel lähete Sündimise Tuultesse, eesriidest läbi, igaüks oma füüsilisse kehasse. Kuid sellel ajal toimub sügava tähendusega asju.

Olgu õnnistatud vaimsus, kes jõuab elada Maal vaid mõned kuud ja seejärel naaseb tagasi eesriide tagustesse. Kas mõistate? See oli vaimsuse vajadus, surra noorelt ja sellega anda midagi vanematele. Oli see armastuses, või mitte, see on erinev iga juhtumi puhul. Vaimsus teeb midagi, mis muudab paljus kellegi elu. Mõnel vaimsusel on vajadus elada nooruki eani, teisel jälle 24 aastaseni. Samas nad olid teadlikud pere Välja potentsiaalist ja selles olevatest asjadest, nad teadsid, et naasevad sealt omal valikul, läbi selle, mida peate oma elu äravõtmise häbiks ehk enesetapuks. Nad tulid planeedile sellise potentsiaaliga ja selles ei ole midagi häbiväärset. See oli miski, mis pani nende vanemaid tegema mingit järeldust, mida muidu nad ei oleks teinud. Kas olete sellele mõelnud? See ei olnud ohverdus, selles ei ole häbi  ja see oli kaunis. See oli leping. See leping võib teostuda võib ka mitte, kõik oleneb sellest, mis toimub planeedil Sündimise Tuultesse astumise ajal.

Mõnedki vaimsused teevad valikulise otsuse, lähtudes tulevastest vanematest. Mõned aga võivad ridamisi kehastuda sama vanemliku DNA jadasse, sama perekonna erinevatesse põlvkondadesse. Praegune planeedile tulek erineb paljus sellest, mis oli karma ajal, kui  valitsevaks energiaks oli tõmba-lükka energia, mis esmalt tõmbas sisse ja seejärel lükkas välja. Selline energia ei saanud jõuda teostumiseni. Vaadake neid, kes tänapäeval teadlikult  muudavad oma sugu, nad tulid siia selle teadmisega  ja nad teavad, et selline elu on vaid mõneks ajaks ning nad on teinud seda ka varem.

Sündimise Tuultes on palju hämmeldust tekitavat. Parim variant vaimsuset, millest saan rääkida on see, kes teab, et tulles tagasi planeedile, kõik teada olev ja kaasahaarav kaob. Läbi Sündimise Tuulte saab taanduda alusteni. Füüsilises kehas ei ole midagi halba, kuid ainsaks raskuseks on teadvus, mis on täis pimedust.

Planeedil  toimub palju asju, millega saab muuta Sündimise Tuulte energiat.Tulete planeedile täis varustuses, et olla inimkonna osa. Tulles planeedile ja siin kasvades, hakkavad meenuma asjad, milliseid ei ole toimunud käesolevas elus. See ongi teadvuse evolutsioon. Mõned lapsed hakkavad väga vara käima, teised vara lugema ilma õppimata, neile hakkab meenuma varem kogetu ja seoses sellega nad hakkavad kiiresti arenema. Neil on piisavalt tarkust, et teada, kes nad tõeliselt on, et nad on vanad vaimsused. Teatud tasemel hakkavad huvi tundma esoteerika vastu, ootamata 40 aastaseks saamist. Ja neid juba leidub teie seas. On palju noori inimesi, kes on huvitatud sellest, kes nad tõeliselt on ja on huvitatud esoteerilistest asjadest. Nad on uued inimolevused, kes  tegutsevad teisiti. Vanad vaimsused jätkavad sealt, kus neil jäi pooleli, sest neil ei ole vajadust õppida kõike otsast peale. Seega, nad ei hakka kordama oma vanu vigu. Nemad naasevad värskena ja tarkuse pagasiga. Kallid, see on uus elu, millel on eriline tähendus neile, kes lubasid mitte enam tagasi tulla. Kuid nad naasevad siiski, värsketena ja tarkusega. Vanad vaimsused, te olete väsinud olemast vanas energias ning olete väsinud võitlemast sellega. Kuid nüüd algab teil teine võitlus, mille nimeks on „muutused“. Kuid kui naasete Sündimise Tuultesse, tahaksin, et te kuuleksite minu sõnu ja siis teil ilmub näkku naeratus ning hakkate kannatamatult ootama oma järjekorda. Olete kannatamatud ja tahate ruttu naaseda, kuna teate, et see saab olema lõbus. Teie teadmised on muljetavaldavad. Seda ei ole olnud ühegi taassündimise ajal, ei iialgi varem ja te oma mõistmistega määratlete uut inimolevust.

Sündimise Tuultes on veel enamatki. Nüüd saate valida seda, mis muudab planeeti. Mis hakkab toimuma reaalsuses, mida te ei ole suutelised veel ette kujutama.

Kõik antud metafoorid olid selleks, et te saaksite näha seda oma mõistuse silmadega. Ma räägin neist asjust selleks, et toonitada teie suursugusust, mida toote igal tulekul planeedile, et te hakkaksite seda teadvustama, et kõigel on oma eesmärk. Selleks avanevad uued paradigmad kõige jaoks. Oleme rääkinud et ühed paradigmad hakkavad integreeruma teisteks paradigmadeks. Seega, muutumine on aeglane, kuid see kõik juba toimub. See ehk selgitaks mõningaid asju, mis häirivad teid käesoleval ajal ja te ei oska oodata neilt midagi head. Kui te vaataksite seda kõike vana vaimsuse vaatevinklist, siis kõik on õigeaegne ja kavanduse järgi. Uued paradigmad, millised hakkavad käivituma, on vajalikud uue Maa jaoks.

Kõik siin räägitu  toonitab hoolt, mis on pühendatud teile. Usun, et teie enesehinnang tugevnes ja olete nüüd kindlad, et Jumal teie sisemuses on osa tervikust. Te olete rohkem, kui Jumala lapsed, sest te olete Jumala osad.

Ja nii see on…       Krayon

 

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga