INIMESE MÕJUVÄLJAD – San Antonia, Texas 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Esimene osa 

Selles, mida nimetate Uueks Ajastuks, on huvitav see, et selles on energiaid, milliseid te ei osanud oodata – need on ühtekuuluvuse energiad – ühtsuse ja kooskõlastuse energiad, millised  ilmnevad nüüd planeedil. Need on energiad, millised ei saanud ilmneda planeedil kunagi varem. Esmajoones see on seotud sellega, mis toimub teie igaühega. Mõned peavad neid liiga rasketeks, ebamugavateks ja kurnavateks. Järgmiste kanalduste ajal räägime sellest põhjalikumalt. Parema pildi saamiseks oleks tarvis kuulata kõiki nelja kanaldust. Nendes räägime inimvälja mõjutamise neljast atribuudist. Räägime üldtuntud asjadest, kuid milliseid ei ole seni tunnustatud. Paljud ei taha isegi teada nendest asjadest, kuigi need on vägagi intuitiivsed ja mõistetavad kogu inimkonnale.

Seega, esimene sõnum. See, millest räägin praegu, võiks nimetada mitte energeetiliseks Väljaks, vaid inimteadvuse avardamise võimaluseks. Tegelikult see ei ole teie bioloogia avardamine, ega mitte ka teie aju avardamine ning see ei mõjuta mitte üksnes inimkonda, vaid ka kõiki elusolendeid.

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas pühvlite kari saab tunnetada vaenlast, tundmata tema lõhna. Kogu kari muudab ühiselt suunda, nagu mingi märguande peale, mida ei saanud kusagilt tulla. Kuid, tunnetades ohtu, lähevad nad kõik koos teises suunas. Niisugust tunnetust võib märgata kogu looduses ja see on ellujäämise instinkti tunnetus ning teie nimetate seda kuuendaks meeleks. Paljud on teadlikud sellest, kuid kantakse seda metafüüsika, aga mitte teaduse valdkonda. Kuid tegelikult see on teadus.

On olemas Väli, mis on nagu antenn teie igaühe ümber ja see mõjutab teie teadvust. Näiteks teatris istute kellegi kõrvale, kuid millegi tõttu peatselt istute ümber, sest tema läheduses tundsite endas mingit ebamugavust. Kuidas seda mõista, millega selgitada?

Kuna seda ei ole võimalik ei mõõta, ega näha, siis enamuselt selle kohta öeldakse, et see on haige fantaasia. Ajapikku sellistest inimestest saavad teadlased, ja selliseid asju on teie ümber palju. Ehk siis paljud teist on tunnetanud, nagu keegi  jälgib neid seljatagant ja vaadates seljataha, näete, et nii ka on. Kellegi teadvus puutus kokku teie Väljaga ja toimus mõlema teadvuse ühendumine.

Kust tuleneb selline tunnetus, milline on selle tekkemehhanism? Milline on protsess, mis võimaldab tunnetada Kristallvõret?

Tundlik inimene tunnetab ajaloolistel lahingu väljadel midagi rasket ja rusuvat. Ta tunnetab Kristallvõres olevate energiate kiirgust. Kuidas see mõjutab? Väli on vahend, mille abil saab vastu võtta selliste energiate kiirgust. Samal viisil saab tunnetada kellegi pilku seljataga, või kellegi energiat enda kõrval. Kui suur on selline Väli?

Toon ühe näite, milles võite ehk kahelda, kuid tegelikult see on nii.

Olen rääkinud kaksikutest, kes tunnetavad teine teist kaugete maade tagant. Kui ühega neist midagi  juhtub, siis teine tunnetab seda. Te ütlete, et see on sellest, et nendel on ühtne DNA. Jah, nii see ka on. DNA-l on olemas väli, mille vahendusel kaksikute vahel on omavaheline side ja see on kvantiline side, millel ei ole piire. Sellised asjad on vägagi vasturääkivad, kuid need on olemas. Te kõik olete sellega nõus, kuid keegi ei taha seda tunnistada. Teie ümber on olemas tohutu mõjuväli, milles kõik mõjud avalduvad vastandlike efektidena. Te tunnetate teise inimese mõju ja samas ise ka mõjutate teist inimest.

Olen korduvalt rääkinud, et tasakaal on nakkav. Kui olete rahumeelne, olete rahul endaga ja teil ei ole hirmu ja kui olete küps isiksus, siis see tõmbab inimesi teie ligi, nad püüavad pääseda teile ligi, kuna tunnetavad, et teiega saab rääkida, kuna te ei arvusta nende tegemisi. Te olete see, kelle juures soovitakse istuda ja olla teie Väljas, küpse mõju all, mis aitab teisel inimesel hetkega tasakaalustuda. See informatsioon on selleks, et teaksite, kõik neli kanalit on omavahelises seonduses ja  kujutavad inimese põhituuma. Selle kõige eelduseks on, et igal inimesel on oma teadvuse Väli, mis osaliselt on kvantiline, seetõttu ei ole võimalik selgitada, kuidas saab tunnetada ja reageerida nähtamatutele asjadele. See Väli töötab mõlemas suunas, saab tunnetada asju ja lisades juurde asju, saab mõjutada muid asju. Kas mõistate? Lisades midagi oma välja, saab mõjutada teiste välju. Seega, milline võiks olla mõjutus teistele siis, kui olete sattunud seisma kellegagi kõrvuti?

Esimene sõnum ei ole pikk, kuid annab teile sügavuti mõistmise. See on oluline atribuut ning see on esmaseks ellu jäämise pandiks. Ellujäämiseks on tarvis tunnetada ja teadvustada, mis toimub ümberringi. Selle nimeks on tunnetus, mis sünnitab hirmu. Hirm  mõjutab inimesi kõige tugevamalt. Kui teie ümber on inimesi, kes on alalises hirmus, siis see hirm peegeldub ka teile. Näiteks, see toimub õudusfilmide vaatamise ajal kinosaalis.

Kuid on olemas veel palju jõude, mis külvavad hirmu metoodiliselt ja plaanipäraselt. Üheks nendest jõuvahenditest on teie meedia, kommertslik meedia, mis on teil kasutusel juba pikemat aega ning see ei ole mingi vandenõu, vaid seda tehakse teadlikult igapäevaselt ja see on alati töötanud. Kui miski nende jutus hirmutab teid, või püüate järgida nende juhendusi, siis nad, oma teada, teevad seda mitte teie hirmutamiseks, vaid aitamiseks ja rahustamiseks. Kuigi meedia tegelik ülesanne, eriti see, mida nimetate uudisteks, peaks olema see, et jagada teile informatsiooni, näidata tõde, olles seejuures erapooletu ja näidata sündmuste mõlemat poolt. Jälgige seda meediat, milline annab edasi sündmuste tulemusi, aga mitte seda, mis räägib üksnes katastroofidest ja pimedusest, jälgige neid uudiseid, millised on positiivse noodiga, mis antakse edasi  intelligentselt ja küpsete diktorite poolt, keda saate usaldada. Uus meedia edastab hoopis teist laadi uudiseid. Kui teadvustate endile seda, siis ehk mõistate, et tegemist oli programmeeritud hirmu sisendamisega.

Paljudel, kes on jälginud meedia saateid pidevalt, on kadunud huvi nende vastu. Kuid kui te  jätkuvalt tunnetate tõmmet uudiste vastu, siis see ongi see jõud, mis on alati mõjutanud teid. Ehk mõistate nüüd, et see programmeeris teid ja mõjutas teid teie tahte vastaselt. See oli see, mida te ise ei olnud programmeerinud endasse. Teil on võimalus loobuda nende uudiste vaatamisest. Uudiseid on võimalik saada ka veebilehtedelt, kus saate ise valida, milliseid uudiseid lugeda. Tuleks hoiduda uudistest, millised püüavad külvata hirmu. Hirm ise on üks neljast atribuudist. Räägime veel ka teisest ja kolmandast, kuid neljas tuleb boonuseks.

See oli esimene atribuut, millest rääkisime täna, seda selleks, et oleksite teadlikud ka teistest. Antud sõnum näitas, kuidas töötab hirm ja miks tunnetasite hirmu, kui kuulsite hirmsaid asju ja kust tuli selline tunne. See tunne tuleneb ühtsest Väljast, see on Välja mõjutus, see on vastastikuliste  kiirguste tulemus. Ehk mõistate, et see on Välja reaalsus. Milline oleks teie arvates selle teine külg? Kuidas oleks, kui te näeksite, mida selline mõjutus saaks teha uues energias? Ta mõjutaks teid endid ja aitaks areneda veelgi. See on vägagi reaalne ja tunnetatav, te võite isegi peaaegu puudutada seda, sest see on sedavõrd tõene. See on uus reaalsus, nii looduses, kui teis endis. See ei ole nagu miski taevast kukkunud, vaid on  loomulik, mõistetav ja on teie kaunis osa, teie pärandi osa.

Teine osa. 

Täna jätkame mõjuväljade arutamisega, millised mõjutavad inimese Välja. See ei ole elektri väli ning seda ei ole võimalik mõõdistada. Sellel Väljal on suur tähendus teie jaoks, sest see on teil, teie ellujäämise nimel. Selline väli on samuti kõigil planeedi loomadel. See on ellujäämise väli, milles olulisemad ellujäämise komponendid seisavad teie Väljas esimesel kohal.

Inimolevused liiguvad uute energiate suunas, mis on olulisemad ja sügavamad, millistes teadvus küpseb ja tõuseb tasemeni, kus inimene on võimeline nägema end sootuks teisena. See on uus mõtteviis, kus inimesed tahavad erineda teine teisest, kuid samas elada tahavad kõik koos ühiskonnas, kus ei ole vaenutsemist, ega üleolemist teiste üle. Käesoleval ajal, planeedil Maa, on kujunemas heasoovlikkuse sulandumine, millist varem ei ole kunagi olnud. See toimub vägagi aeglaselt, ülimalt aeglaselt. Kultuuridel, kus seda ei ole olnud, selleni jõudmiseks kulub veel palju aega. Kuid need kultuurid, kus seda mõistetakse ja ollakse avatumad teine teise suhtes, saavad edasi liikuda kiiremini. Sellesse on kaasatud kogu planeet. Kõik see kajastub mõjuväljades ja paljud riigid hakkavad otsima koostööd. Olen rääkinud, et Väljad mõjutavad teid erinevatel visiidel. Rääkisime neljast atribuudist, millest esimeseks on hirm. Hirm on ellujäämise reaktsioon, mis sunnib otsima võimalust päästa oma elu. See on peidus teis sedavõrd sügaval, et on raske isegi tunnetada ette, mis võib toimuda.

Ehk olete näinud juhuseid, kus inimesed mõnes olukorras, mis on ohustanud elu, on peatunud hetkega. Siin on tegemist kvantilise Väljaga, mis põimub muude kvantiliste energiatega, millised  kuuluvad teistele inimestele. Kõikide inimeste väljad  ristuvad ja põimuvad. Seetõttu ma nimetan seekord kindlaid atribuute, millised on nakkavad ehk, kui midagi on ühel, siis see on peatselt ka teistel ja seda isegi  ilma põhjuseta ning mis võiks seda esile kutsuda. Kui näiteks üks rühm hakkab midagi kartma, siis peatselt teine rühm selle kõrval hakkab tunnetama hirmu ja hakkab samuti kartma, isegi teadmata põhjust. Seda olete näinud oma kultuurides, oma valitsustes. Olete näinud, kuidas diktaatorid on külvanud hirmu, et valitseda kõiki, tuginedes hirmule.

Edasi räägin teisest  omadusest, mis on samuti nakkav. Kas on meeles, et Väljad töötavad mõlemas suunas, et võivad mõjutada teid, ja samas olete panustamas väljadesse seda, läbi mille saate mõjutada teisi. Teiste mõjutamiseks kasutate hirmutamist. Kuid räägiksin veel millestki enamast, kui hirm, kuigi hirm on elu aluste looja. Räägin teie mõistusest, küpsusest ja heasoovlikusest.

Üheks planeedi töö osaks on koherentsuse (kooskõlastuse) loomine. Mis on kooskõlastus? See on Väljade mõjutuste põimumine. Seega, kui teie enda Väljas on midagi erilist, siis keegi kõrval saab tunnetada seda läbi oma Välja ning seda saab tunnetada ka kolmas ja neljas jne.  Koherentsus enamuses kujuneb kahe inimese vahel, kahe ja enama rühma vahel, kuigi koherentsuse fenomen on teil ka iseendaga. Isegi ühe auditooriumi koherentsus võib mõjutada ka teisi auditooriume, kusjuures siin vahemaadel ei ole tähtsust. See asi on sedavõrd nakkav, et mõned ehk hakkavad rõõmust ja heasoovlikkusest isegi nutma.

Seega, räägin nüüd teisest atribuudist, ühest suuremast, mis on praktilisem ja kasulikum, milline on teil olemas ja  see on rõõmu mõju. See on Rõõmu efekt.

See on teie sisemine laps, mis on teis kõigis olemas, ja mis aitab teil tunda end lapsena. Enamusele, sisemise lapse tunnetus, on muretu olek, mis laseb mängida seni, kuni ei kutsuta sööma. Kui te mängust tunnete rõõmu, siis otsite kedagi, kellega saate koos mängida. Laps on alati valmis mängima ja valmis aina naerma. Kui keegi segab teda mängus, siis ta hakkab nutma, sest ta ei mõista, miks segatakse, kuid siiski peatselt rahuneb ja mängib edasi. Lastel on rõõm, piiritu rõõm, nad on kasvanud selles rõõmus ja nad teavad, mis see on. Kuid ajapikku jõudes aega, kus on täiskasvanu,  rõõmutunne on kahanenud. Samas leidub neid, kes ütlevad, et lapsikud asjad peavad täiesti ära kaduma, et täiskasvanu peab olema tõsine ja suhtuma asjadesse tõsiselt, et ta peab olema vastutustundlik ja vähem naerma. Kas on meeles, kui rääkisin, et kes naerab rohkem, see näeb välja nooremana, et temal vananemine aeglustub, kuna käivitub keemia, mis pidurdab vananemise. Kes on õnnelikud ja rõõmsad, nad on parema tervisega. Rõõm on sama nakkav, kui hirm.

Nüüd, kui planeedi energia on muutumas, siis avastate, et rõõm nakkab enam, kui hirm. Need, kes on rõõmuküllased ja õnnelikud, hakkavad mõjutama ka neid, kes seni ei saanud tunda rõõmu. Milline on inimene, kes elab rõõmus? Ta ei naera pidevalt, kuid ta on rõõmuküllane kõigega, mis tema ümber toimub. See on küpsus ja see on nakkav. Ärevuses olev inimene, vaadates teile otsa, tahab teada, millest teil see tuleb?

See on aeg rääkida endast ja Jumalast enda sisemuses. Olete rõõmsad, kuna mäletate oma lapsepõlve, sest see on tallel teie enda Akashas, DNAs. See ei ole teil teeseldud tunne,  te  teadvustate seda juba harjumuse kohaselt, kuna õnne tunnet/emotsiooni olete kogenud lapsena ning teil ei ole enam tarvis olla lapsik. Mida enam seda endale teadvustate, seda enam olete valmis jääma ellu. See aitab juba sisemiselt jääda ellu. Kui mõjuväljad on seatud ellu jääma, siis see aitab täiel määral ka ellu jääda.

Rõõm – kas olete kunagi mõelnud selle üle? Räägin siin üht vestet naervast mungast.

Metroo vagunisse astub mungariietuses inimene, keegi ei tunne teda. Sõites jaamast jaama, esmalt ta hakkab itsitama ja siis pahvatab naerma, nagu vaataks mingit koomiksit või meenus temale mingi naljakas juhus ja ta naerab ja naerab. Kõik teised tema ümber on tõsiste nägudega, nad on süüvinud oma mõtetesse, kuni lõpuks hakkavad kiikama tema poole ja nende näkku ilmneb muie. Esmalt naeravad munga üle, kui veidriku üle, kuni hakkavad ka ise naerma, koos temaga. Hetkeks, kui munk väljub, naerab kogu vagun. Isegi need, kes  väljuvad koos temaga, ehkki ei tea miks naeravad. Kuid peatselt munk tuli tagasi, et sõita tagasi esimesse jaama ja naerab jätkuvalt. Ta pani taas ja taas inimesi naerma, ütlemata sõnakestki.

See, mis esmalt on veider ja arusaamatu, tõstab kõigi rõõmu ja muudab kõiki rõõmsameelseks. Rõõm on nakkav, naer on nakkav ja ta päästab elusid ning tervis hakkab paranema. Inimese väli mõjutab teisi ja seda on tõestatud korduvalt, et ühe naer mõjutab paljusid. Kui üks süütab valguse, siis paljud hakkavad nägema. Kui hakkate mõistma, mida on tarvis ellujäämiseks küpsemas eas, siis sellega hakkate toetama midagi uudset.

Käes on muutuste aeg ja väljade mõjutustest võib saada miski, mida te ei osanud oodata. Kuid peate mõistma, et see on kvantiline Väli, see on teie mõjuväli, ja see on teile kättesaadav. Teil jääb üle vaid tunnetada seda, leida ja mõista. Kõik, mida teete endale, seda näevad ka teised, ja mõistavad, siis ka teised tahavad saada sama ka endale.

Vanade vaimsuste tööks on luua selles Ilmas Küpset Välja, mis tooks kõigile rõõmu, paremat elu mõistmist. See, mida jagan teile neil muutuste aegadel, kui inimkonnale, on praktiline, eriti oma elu paremaks tegemise juures.

Kolmas osa

Eelmistes sõnumites rääkisin, et inimestel ja loomadel on olemas kuues meel, mis  kindlustab neile ellujäämise. Teadlased ei ole suutnud seni seda tõestada, kuid psühholoogid on teadlikud sellest. Kuna selle mõistmine on muutumas, siis ka räägin sellest.

Kõigil elusolevustel maapeal on olemas kuues meel, kuid vaid evolutsioneeruv inimene on võimeline mitte üksnes tunnetama, vaid edaspidi isegi kasutama seda oma elu tarvis. Olen varem juba rääkinud, et Väli  töötab kahes suunas ja see  mõjutab teid alaliselt. Olete võimelised manustama väljasse asju, mis hakkavad mõjutama ümberolevaid. Seda kasutasite mõjutuse ja kontrolli eesmärgil juba ammu. Läbi selle külvasite hirmu, hirm oli üks peamistest teie atribuutidest. Tegelikult see on ürgne võte, mida on kasutatud inimeste vastu tihti. Et saaksite manipuleerida inimesega, neid tuli hirmutada. Hirm on võimeline paralüseerima mõistust, halvates liikumist teatud valdkondades, kasvõi vaimses valdkonnas liikumiseks kõrgema teadvuse poole. Olen rääkinud ka nendest atribuutidest, milliseid on võetud kui eriliselt nakkavate informatsioonidena, mida paigutades väljasse, on võimalik muuta inimteadvuse taset tervikuna. Asi ei ole niivõrd väljade kasutamises, kui selles, kuidas olla mitte üksnes kasutaja, vaid olla selle osa. Ütleksin juurde, et kõrgema teadvuse tasemega inimesed, võtavad seda võimalust, kui midagi head.

Iidsed meistrid olid teadlikud mõjuväljadest. Kui nemad käisid inimeste keskel, kuid nende teadvus oli täis puhast armastust. Inimesed, puutudes kokku tema väljaga, peatusid ja saatsid teda pilguga, vahel isegi jättes pooleli töö, järgnesid temale. Õpetajate välja mõju oli sedavõrd ulatuslik, et tema juurde tuldi kaugete maade tagant ja üksnes selleks, et olla tema juures, isegi teadvustamata, miks nad seda teevad. On räägitud, et isegi loomad tulid nende jalgade ette, et nad mõjutasid isegi nende mõjuvälju. Inimesed, olles tema juures ja kuulates teda, rahunesid, muutusid rahumeelsemateks.

Nüüd räägiksin kolmandast atribuudist, milleks on ARMASTUS.

Siin võite küsida, et kuidas armastus saab olla esmane ehk peamine instinkt?

Nii see on tõemeeli, kuid seda ei ole kasutatud. Nüüd küsin emadelt, millise tundega nad vaatasid oma vastsündinut last, kes suunas oma pilgu temale, kas teil on see meeles? Emad ei suuda seda kirjeldada ja neil ei ole ka sõnu, et kirjeldada seda tunnet. Ma ütlen teile, et nemad mõlemad tunnetasid üht ja sama – ema armastus läheb üle lapse väljasse ja laps ei unusta seda iialgi. Ema väli on sedavõrd võimas, et ema armastus pääseb lapse mõjuväljasse niivõrd, et see ei unune isegi olles täiskasvanu. Ema õpetab oma last läbi mõjuvälja ja laps tunnetab seda ja õpib selle najal.

Armastuse mõju on suurim mõju kogu inimkonnale, hulga enam, kui rõõm. See ulatub väljapoole tavainimest, ema ja lapse taju piiride. Mõelge oma armastusele loomade vastu, kas loomad tunnetavad seda? Kas teie armastus mõjutab loomi? Igaüks teist, kes armastab loomi, vastab jaatavalt. Seega, kas loom saab tunnetada, kui  mõjutate teda oma välja läbi? Vastus on taas jaatav.

Olete samuti näinud, kuidas mõjuväljade kaudu on julmalt mõjutatud loomi ning loomad on hakanud kartma inimesi, kuna on kogenud nende julma kohtlemist. Jutt käib mõjuväljadest, mis ei ole isegi bioloogia.

Leidub neidki, kes väidavad, et sagedased juhtumid kujundavad muutusi. Kuid siin on käivitumas hoopis võimsam mehhanism. Armastus on võimsam ja mõjusam atribuut inimeste vahelises koostöös, võimsam, kui  rõõmu mõju.

Kasvõi näiteks vaatate filmi, kus kaks inimest on eraldi teine teisest, või üks neist mõistab teist vääriti, kuid on näha, et nad on armunud, kuigi ei ole veel seda välja öelnud. Te vaatate seda filmi ja soovite, et nad saaksid kokku. Jõuate ära oodata, kuni nad lähenevad teine teisele, vaatavad teine teisele silmadesse ja lõpuks avaldavad armastust  ja seda vaadates teil avalduvad erilised tunded. Nais-vaatajad on pisarais, aga mehed teevad näo, et neid see ei puuduta. Milles on asi.?

Filmi režissöör ja näitlejad viisid teid armastuse mõjuvälja. Kas mõistate?

See on väljaspool psühholoogilist reageeringut. Kui kaks inimest armuvad, siis see hetk jääb psühholoogiale mõistatuseks. Miks keha keemia läheb neil hetkedel hulluks?

See on sellest, et armunute teadvuses toimub muutus, nad unustavad maailma, teevad veidraid tegusid, räägivad ebatavalisi asju ja seda üksnes seetõttu, et nad on armunud. Keha keemia reageerib  südamlikule sündmusele ja see on enamat, kui mõistus, või psühholoogia. Seega, armastus võib muuta keha keemiat.

Mis oleks siis, kui saaksite tunnetada paljude inimeste armastust?

Näiteks, teil on madal enesehinnang, kuid peate olema võõraste inimeste keskel. Ületades end, ühinete nendega ja siis jõuab teieni teadmine, et nad ei tee teile midagi halba, vaid isegi – suhtuvad teisse armastavalt. See muudab teie keha keemiat, teie rakustruktuuri ja isegi teie elu. Mis oleks, kui üks teie kultuuridest ärkaks ja ütleks teisele kultuurile, et neile meeldivad teise kultuuri inimesed, neile meeldib, kuidas teised väljendavad end ja kuidas teevad tööd. On küllaga ärganud kultuure, mis suhtuvad teistesse kultuuridesse armastavalt.

Kas selline asi saab muuta planeeti? Saab, sest see on mõjuvälja töö.

Tahaksin öelda teile, et Täheemad on tulnud planeetidelt, täis armastust, mis on sedavõrd võimas, et mõjutab ka naaberplaneete. Nii kaugele see võib jõuda ka teie planeedil, sedavõrd võimas on mõjuväli.

Partner oli reisil Indias ja seal ta koges midagi, mis tõi Välja mõju kujundlikult esile. Kui kuuma päikese all külastasid India vaatamisväärsusi, temal oli palav ja väsitav. Ja partner ei olnud valmis selleks, mis edasi juhtus. Ringkäigul nad jõudsid sikhide templi varjulisse paika ja nad sisenesid sellesse, jättes jalatsid väljapoole. Kui nad istusid maha, ta nägi, et seal oli vaid üks inimene, sikhi, kes oli templi järelvaataja. Ta oli meister, ehk isegi enam, kui meister, kuna oli kogu oma elu uurinud tasakaalu ja armastuse filosoofiat. Samas ta jälgis korda templis ja seda üksinda. Kui partneri grupp oli end sisse seadnud, siis keegi ei tahtnud enam tõusta, kõik tundsid end sedavõrd hubaselt, kõik tunnetasid armastust ja mitte üksnes sellelt inimeselt, vaid kogu olevalt. Nad tunnetasid sama, mida tunnetasid need, kes olid järginud õpetajaid. Siin oli Välja mõju, mida kujundas mitte üksnes tempel, vaid ka inimene, kes oli templi hoidjaks.

Kas on võimalik muuta ümberolevaid inimesi sellega, mida panustate oma mõjuvälja?

Kui avate oma silmad, siis ehk kriitika asemel tunnete armastust iga inimese vastu, keda vaatate, olenemata sellest, kes ta on ja mida ta endast kujutab ja kas teil on midagi ühist temaga, või mitte. Ehk hakkate edaspidi nägema kõiges ja kõigis armastust Jumala, Vaimu ja Looja vastu. See saabki teil olla ühtne, vaatamata mistahes erinevustele teie vahel. Sellest oleneb ka teie omavaheline suhe, kus te ka poleks või kuhu ka ei läheks. Kui teete seda, siis olete saanud Meistriks. Niivõrd sügav on armastuse mõju.

Selline on kolmas atribuut  ja näib isegi, et on võimsaim kõigist.

Nii see ka on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas, Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga