HAAKIGE LAHTI TARBETUD VAGUNID Sydny, Oktoober 2016

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Minu partner (Lee Caroll) jätab taas oma teadvuse kõrvale, kuna siia ruumi on saabumas puhas energia, energia eesriide tagustest. Te kindlasti olete ootamas sõnumeid meie keeles, kuid kas mõistaksite neid. Ei, see ei ole päris nii. See, mis on toimumas, on midagi fenomenaalset, sest on olemas teie nõusolek, et see protsess oleks teie jaoks reaalne. See nõusolek on selleks, et teieni jõuaks kolossaalne hulk seda, mida teil on kombeks pidada energiaks. Energia,  see on kõikehaarav sõna, mida igaüks teist mõistab erinevalt. Kuid tegelikult, see pole mingi energia (Krayon kerge ohkega), see on tõde, see on armastus, see on kaasaelamine, see on tänulikkus, see on suurim hulk asju, see on hindamatu pere ühendumine. Kujutage ette, kõik see on tulemas hetkel eesriide tagusest. Sinult palutakse üksnes näha kõike, mida suudad näha, tunda ära ja tunnetada, et mis see ka ei oleks, see on ette nähtud just sinu jaoks.

Suhtlus kolmandas keeles.

Sina, vana vaimsus, sa oled unikaalne. Sinu teekond on unikaalne, sinu minevik ja tulevik on unikaalsed. Kogu Galaktikas ei ole olemas teist taolist rühma. Seega, teil igal ühel, on oma isiklik teekond ning igaüks on õppimas oma isiklike vajaduste kohaselt, mis on erinev teiste omadest. Seega ei siin, ega mingis muus kohas, andes kanaldust, ma ei saaks anda sõnade voogu teie emakeeles. Kuid siiski, need vood jõuavad teieni läbi armastuse ja mõistmise ja sellisel viisil, mida nimetame kolmandaks keeleks. Need keeled on unikaalsed igale ühele ja on sosistamas sulle: „ ma tean muutuste tuules sinu nime, ma tean, kuidas sind kutsutakse, ma tean, kes sa oled ja milleks oled siin, millega oled tulnud, ma tean sinu raskusi, sinu draamasid ning ma tunnen sinu rõõme jne.

See on määratud igale eraldiolevale inimesele, sealhulgas ka minu partnerile (Lee Caroll), kõik on unikaalne, erinev ja isiklik. igale ühele teist. Pole ühtki inimest planeedil, kelleni see keel ei jõuaks,  kuid just vana vaimsus on võimeline saama seda esmajärjekorras. (Krayon usaldavalt ja hellalt). Sa oled sedavõrd palju kehastusi veetnud tehes vaimset tööd, oled oma kehastuste ajal palju kordi ärganud, seetõttu see eriline kolmas keel hakkabki rääkima esimesena sinuga, ja sina hakkad mõistma teda. See on reaalne ühenduse loomine, reaalne suhtlemine sinuga. Selline suhtlemine hakkab muutuma üha täpsemaks ja on selgemini äratuntav vanade vaimsuste poolt, nemad võivad arvestada sellega. Te võite ise saavutada seda meditatsiooni ajal ja võib olla isegi ilma meditatsioonita. Hakkate kuulma  ja mõistma  esoteerilisel tasandil.

Tulevikus see hakkab juhtima ja suunama teie elusid. kuni, lõppude-lõpuks, kanaldused kaovad minevikku. Aja jooksul, kui inimesed evolutsioneeruvad üha enam, muutuvad ise üha intuitiivsemateks. Teil kaob vajadus kellegi järgi, kes istuks teie ees toolil, ning edastaks informatsiooni, nagu see toimub praegu.

Selle poole on kõik liikumas. Vanad vaimsused hakkavad rajama teed, nagu oli vanasti, kuid uues energias nemad on juba kui õpetajad. Neid peetakse tasakaalustunuteks, nagu meistrid, mitte kui mingid ülestõusnud, vaid kui õpetaja, kui elu meister. Tasakaalus inimene on see, kelle kõrval sa tahaksid olla, ta on see, kellel on olemas vastused ja see, kes tunnetab ise ja annab  inimestele rahu ja vaikust.

Järgnevalt annan ülevaate 2016 aastal edastatud olulistest sõnumitest.

Esimene sõnum – uus duaalsus

Esimeses sõnumis rääkisin tõde teist endist. Teie kahesus, duaalsus, on muutumas praegu kontrastsemaks. See on sellele sarnane, kui te mingi tehnika abil saate tõsta foto kontrastsust, tume muutub veelgi tumedamaks, hele veelgi heledamaks, must veelgi mustemaks, valge veelgi valgemaks. Nagu esimeses sõnumis ütlesime, et see ongi toimumas teie duaalsusega. See ongi mõningate probleemide põhjuseks ja seda teile paljudele.

Kui te ei mõista planeedil toimuvat ja kui te olete Valguse Töötaja või Vana Vaimsus kui olete kehastuste informatsioonide lugeja või kanaldaja või tervendaja, siis mõistmatus viib teid pettumuseni. Me oleme sellest rääkinud varemgi. Otse siin ruumis,  mitte lugejate ja kuulajate seas, vaid selles ruumis olijate seas on olemas pettunuid, kes on kinni jäänud, kes ei ole suutelised tabama toimuvat, ehkki püüavad pikemat aega tabada seda, kuid seni ei ole neil see õnnestunud. (Krayon ohkab).

Kuulajad ja lugejad, see käib ka teie kohta. Duaalsus muutub aina kontrastsemaks  negatiivsus muutub negatiivsemaks, positiivsed asjad veelgi positiivsemateks. Kuid inimloomus on võimeline nägema esmalt siiski negatiivset ja  sellest tuleneb hirmu tunne. Hirm sünnitab veel suuremat hirmu ja suuremat rahutust. See on katel, mis kütab end ja keerab end üles. Just nii see on töötamas. See ei vii millegi heani. Te ei näe, et isegi valgus muutub veelgi valgemaks, te ei märka seda, te ei näe tõenäolist seda. Just seetõttu langete pettumusse. Hetke pärast räägin  miks.

Seega, esimene sõnum oli sellest ja selles oli küsimus teile, et milles seisneb tõde teie endi kohta? Ja meie vastasime küsimusega, milline sa oled, kui sa ei mediteeri? Kas väljudes siit ruumist, olete muutunud kellekski teiseks? Kas sinu vaimsus on kui riie, mida tõmbad endale selga? Kas hoiad seda kapis, või on see sinuga kaasas igal elu hetkel?

Duaalsus tuleb praegu esile järsemalt, tugevamalt. Te võite isegi selle kohta ütelda, et see on võitlus. See on võitlus Valguse ja Pimeduse vahel sinu enda vaimsuse ulatuses. Millistes vibratsioonides sa elad? Kas oled tasakaalustunud või mitte? Või jääd allasurutuks ja rahutuks  kogu ülejäänud eluks?

Teine sõnum – traumeeritud Akaši tervendamine.

Järgmises sõnumis hakkasime määrama, miks see on teiega toimumas. Teises sõnumis rääkisime teile, et olete vanad vaimsused, kes on läbi käinud sedavõrd paljust ja et olite ka sunnitud võitlema negatiivsustega. Igal korral, kui vaid ilmutasite oma valgust, koheselt suruti teid alla, aeti nurka, jälitati ja seati põlu alla. Ühest kehastusest teisse te ärkasite ja lubasite endile, et enam ei hakka ilmutama oma valgust (Krayon kaastundega). Kuid te ei olnud võimelised vältima seda.  Kui kõik on pimeduses, aga sinul on vastuseid,. siis sinul on tahtmine rääkida sellest inimestele. Kui olidki kellelegi rääkinud sellest, siis sinule vahiti otsa ja küsiti, et kes sa oled, oled maag või nõid? Inimesed ise sünnitasid sinu valguse tõttu oma pimedust, iseenda mittemõistmise läbi, iseenda hirmude läbi. Seetõttu ei olnud mingit tähtsust, kuivõrd tugev oli sinu vaimsus ja taas sind jälitati ja sa olid hüljatud, mõnikord sind isegi tapeti, just sinu maagia pärast.

Teine sõnum rääkis edasi, et sa tulid sellesse ellu, olles eelnevalt läbinud tuhandeid elusid, millistes oli võitlusi energiatega, ja mida sa ei olnud suuteline ületama. Kuid nüüd on käimas nihe ja ilmnevad muutused. Kõik rasked üleelamised hakkavad kerkima pinnale, mis räägivad, et sinu Akašid kätkevad jätkuvalt endas iidseid hirme, mis sünnitavad sinus enda alahindamist ja enese mitte austamist. Oleme sellest teile varem rääkinud. Just selles ongi põhjus, et Valguse Töötajad ja vanad vaimsused, kes on istumas minu ees, kes on lugemas ja kuulamas, pea kõik te seate kahtluse alla oma enda olulisuse.

Me hakkasime rääkima sellest, et praegusel ajal, planeet ise on orienteeritud sellele, et aidata teid. Nihkest oli juba varem teada, iidsed ennustasid seda, mis on praegu toimumas  ja nüüd see on kohal. Oleme rääkinud teile, et isegi plejaadlased olid sellest teadlikud. Nad olid teadlikud, et peale tasakaalustamise protsessi avanevad planeedi sõlm- ja nullpunktid ning ajakapslid hakkavad tegema kõike maksimaalselt võimalikku, et kõrvaldada Akašist kõik negatiivsed energiad. Oleme rääkinud sellest, et planeet ise ja Kristallvõre hakkavad tõmbama neid välja, nagu tolmuimejaga.

Tõmbama – on sobiv metafor sellele, mis aitab tulla hirmust välja, väljuda kahesuse seisundist, mis on olemas Akašis, ja mis on avaldamas survet teile. Nüüd olete jõudnud Nihke keskele, kuid vanad vaimsused ja mõned veel teie seast, elate siiski veel hirmudes.  Te veel ei tea, või isegi ei suuda usaldada valgust, ehk ei ole isegi kindlad, mida teha edasi, kas osaleda kanaldustel edasi, või parem lugeda raamatut.

Kuid siiski on olemas asju, mida tahaksite muuta, kas või rõõmufaktorit. Kas poleks tore hommikul ärgata, olles täis rõõmu ja õnne?

Tuleb teada, et tasakaalu ja kahesuse tõde tuleneb sellest, et tasakaalus on toimunud nihe positiivsuse suunas ehk, te olete liikumas positiivsele poolele. Muidugi on olemas ka õnnetuid päevi, kuid see tasakaal, mis on teis olemas, hakkab pidevalt püüdlema tasakaalustatuse ja mõistmise poole. Siis olete enamuselt naeratav ja nägemas kõiges Jumalat. (Krayon ohates) Milline tasakaal on sinul, kus ta on sinus olemas? Kahjuks teie seas leidub neid, kes ütlevad, et minus ei ole seda, ei ole kusagil, minus seda ei ole üldse.

 Kolmas sõnum – haakige lahti tarbetud vagunid

Seega, nüüd esitlen teile sõnumi number kolm, milleks on, puhas kavatsus. Juba kakskümmend aastat räägime teile sellest, mis on puhas kavatsus. See on üks tugevamatest asjadest, mis on inimesel olemas ja see on esoteeriline. Jah, ta on ka füüsiline. Oleme andnud määratlust sellele palju kordi ja erinevatel viisidel.

Puhas kavatsus pole üldse see, mis on lihtsalt kavatsus. Lihtne kavatsus  on selline kavatsus, kus sa mainid, et sul on kavas minna järve ujuma, sa mõtled sellele ja katsud seda ära teha.

Kuid puhas kavatsus paneb sind kohe hüppama järve, sest oled teadlik, et gravitatsioon  on teadlik sinu puhtast kavatsusest.Selline on puhas kavatsus. Seejuures puhas kavatsus on sedavõrd võimas, et on numbriks kolm ja ta on kõige katalüsaatoriks, mida olete kavandanud.

Tunnustamine,  mis tähendab uskuda millessegi sedavõrd tugevalt, et see muutub sinuks, sinu eluviisiks.

Vabanemine, mis on veel üks nimetus. Selle jaoks on mul kavas anda teile üks pilt, mida on lihtne ette kujutada. Rong, mis sõidab puhkides mööda rööpaid. Rong on nagu sinu vaimsus, ehk sinu vaimsuste rühm, mis on läbinud sajandeid ja ajastuid (palju kehastusi). See rong on liikunud edasi mööda aega ja selle liikuma panevaks jõuks on kõik see aeg olnud üks ja sama vedur, mida peate oma Kõrgemaks Minaks, ehk, mida me nimetaks  Kõrgema Mina rühmaks. Kõrgem Mina on olnud üks ja sama, juba aegade algusest peale. Sinu Kõrgem Mina on olnud sinu parim sõber, kes on olnud sinuga sinu kõikides kehastustes. Just tema on rongina läbinud kõik sajandid ja ajastud. Ja see rong ei peatu isegi siis, kui sinu keha sureb.

Kui naased taas, siis sinul on kogunenud palju kogemusi. Sinu viimase kehastumise kogemus saab haagitud rongile järjekordse vagunina ja kõigis eelnevates vagunites on sinu raske koorem. Seega, paljude eoonide aegu kõigi vagunite koorem oli sellise energiana, mis esindas pimedust. See oli pimeduse koorem ja seetõttu olite te sunnitud võitlema, taas ja taas, kuid vaguneid tuli aina juurde iga uue naasemisega. Ja sinu liikuma panev jõud, sinu Kõrgem Mina, tegi oma tööd, ta vedas neid, kui palju neid ka ei olnud. Kuid veduri jõud on ülekoormatud, on saastatud selle koormaga, mis on vagunites. Olete kehastus kehastuse järel täitnud neid vaguneid tumeda söega, pimeduse koormaga. Rong muutus aina pikemaks ja raskemaks. Te naasesite kehastusse, samasse rongi. Kuid nüüd rongiga hakkavad toimuma sootuks teised asjad.

Esimestes sõnumites rääkisime, et rong hakkab muutuma oma teadvustuses,  oma teadmistes mustast ja valgest, valgusest ja pimedusest, madalast ja kõrgest vibratsioonist. Rong ise on segaduses ja hämmeldunud, ta pole veel kunagi varem sellist kogenud, ta isegi ei ole teadlik, mis on tasakaal.

Teises sõnumis rääkisime teile, et teekond ise, rööpad ise pöörduvad teie poole ja ütlevad, et luba ma aitan sind ja see, kes seda ütleb,  see on Gaia. Energia, mis ümbritseb rongi, on kõikehaarav Väli, mis räägib samuti, et luba ma aitan sind, luba ma aitan sind. Kuid kõik, mida olete võimelised nägema, see on üksnes vagunid (Krayon kurbusega hääles, kui hingekarjena), tuhandeid vaguneid, täislaetud tumedast energiast. Ja te olete selles rongis ja väidate vaid, et ma ei tea, ei tea midagi, ma pole midagi saavutanud, olen kinni jäänud, see kõik viib segadusse, kallis Vaim, aita mind.

Nüüd tahaksin ütelda teile, tahaksin, et te süüviks ning näeksite seda liikuma panevat jõudu , oma Kõrgemat Mina. Ma tahaksin, et te tõmbaksite kangist ja haagiksite kõik vagunid lahti, kõik (Krayon hingab sügavalt, nagu enne spurti). Ma tahaksin, et see oleks teie värskeks ja uueks alguseks, mida teete teie ise.  Vabanedes puhta kavatsuse läbi, teadvustades, et kogu soovitav vägi saab teile praeguses ajas kättesaadavaks külluseks.

Kuid, kuni te ei vabane läbi oma puhta kavatsuse, seni see on jätkuvalt teile raskeks teostuseks Olete kinni jäänud üksnes liiga paljude vagunite pärast. Asjad, mis sünnivad teie elus, ilmnevad üksnes paljude vagunite tõttu ja need oma tumeda koorma raskusega  on koormamas üle teie Akašid.

Kuid nüüd  on sootuks teisiti.Teile on selga puhumas pärituul, mis on Valguse tulek. See on värvi tulek must-valgesse ilma. Olete paigutanud end vajalikku kohta ja vajalikul ajal, kuid ilma vaguniteta (Krayon muigab). Kui te läbi puhta kavatsuse haagite vagunid lahti, siis võite imestada oma lineaarsuses, et kuhu nemad läksid, kadusid? Need sõitsid minema ja teil ei ole tarvis neid enam vedada. See ei ole mingi ajutine remont, ega lapi peale panek.  See oled sina, kes on vabanemas eoonide aegade koormast, mille järgi sinul ei ole enam vajadust.

Selline on katalüsaator, selline on number kolm. Oleks väga hea, kui sa veel kord kuulaks või loeks üle neid kõiki kolme sõnumit.  Ja saaksid vabaks, vabaneksid Akašis olevast minevikust, vabaks sellest, mis oli pärit Pimedusest.  Vana vaimsus, siis sa oled lõpetanud selle õppimise etapi, oled saanud vilistlaseks. Enam pole tarvis tarida raamatuid, millede abil oled õppinud.

Saada need minema, sest päike on tõusmas. Sinu vedur on vaba, ei mingeid vaguneid. See, mida oled loomas, selles puudub pimedus ja kõik selles on teisiti. Selleks ei saa olla selgemat metafori.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda, igasse ühesse teist. Ma olen ühenduses Keskse Lättega, kes on armunud igasse ühesse teist, olenemata sellest, kes te olete ja mida olete tegemas, milline on teie suhtumine ja millesse usute. Sellel on absoluutne garantii, ilma mistahes küsimusteta, puhtalt 100%, kes te ka ei oleks.

(Krayon kõrgendatult) Eesriie on varjanud teie eest paljut, kui te vaid teaksite, mis on selle taga. Suur heasüdamlik käsi on sirutumas sealt teie poole, et võtta teid vastu Suures Paigas ja kaotada teis hirmu energia. Siis saate hommikul tõustes, naeratada ja lausuda: Tänan sind, Jumal, uue kauni päeva eest.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

 

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga