ENESEVÄÄRIKUSE HARJUTUS, Berkley Springs, West Virginia 2020

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Taas ütlen teile, et see, mis praegu planeedil Maa toimub, et selles ei ole midagi saladuslikku, sest teie eest ei ole kunagi olnud midagi varjatud, isegi mitte seda, et me ei ole eesriide tagustes, kus pidutseme koos kõikide inglitega. Me asume ilmas, mida te ei ole võimelised veel mõistma  ja on kurb mõelda, et te ei saa olla siin, minu ees. Maailma inimkond oma teadvusega, on liidus sellega, mis on eesriide taguses, sellega, mis on teie Loovus. Teil puudub mõistmine selle liidu olemasolust ja sellest, et teie elujõud on seotud kõigega üle Galaktika. Selles Kõiksuses ollakse teadlikud teist, teist, kes te olete oma arengu teel. Tahaksin täna rääkida teile sellest. Teeksime täna ühe mõtte harjutuse nendega teie seast, kes on valmis seda tegema ja meenutame  esmalt seda, kes te tõeliselt olete. Paljud teie seast, kes te olete Vanad Vaimsused, teil on madal enesehinnang ja enesetunnustus, kuid teie tarkus iga päevaselt ärkab ikka rohkem ja rohkem ja ärakavad samuti teie Akashad. Kuid te olete siiski veel häiritud olekus ja teis on olemas veel ka hirm. See on seetõttu, et te ei ole täielikult teadlikud, kes te tõeliselt olete.

Edasi räägingi sellest, et tuua teile selgus sellesse küsimusse.

Te ei ole juhuslik bioloogiline olemus, mis on eraldunud oma vanematest.

Kui sügavale tahaksite süüvida oma vaimsuse esoteeriasse, või jumalikku loosse ja kui kaugele olete suutelised süüvima?

Ehk vaataksime sündimistuulte aega, kus toimus vanemate ja keskkonna määratlemine, sinu enda vajaduste kohane määratlemine. Kas olete sellest teadlikud? Kas olete teadlikud, et vaimsustel on oma vajaduste kohane määratlemine ja seda sajanditeks?

Määratlemine tähendab inkarneerumist teatud rahvusesse ja kohtadesse, taas ja taas, olla koos kellegiga ning olla abiks teine teisele vajalike kogemuste saamiseks. Kas teadsite seda?

Igal jätkuval kogemise korral on uus võimalus. Teie isiklik jätkuvus ei ole midagi muud, kui karma, mis ammustest aegadest kannab õppimise energiaid. Kui tulin teie juurde uues energias, siis rääkisin teile teie evolutsioneeruva vaimsuse ühest atribuudist, milleks on karma. Kuna olete õppinud ja jõudnud uute paradigmadeni, uute programmideni, seetõttu teile karmat ei ole enam tarvis. Seega, karma aeg on läbi.

Igaüks, kes kuulab või loeb seda sõnumit kodus, mõtleb, et siin ma siis nüüd olengi, et see oli minu karma, see oli see, mis määras minu arengu ja õppimise tee. Kuid ma ütlen teile, et see ei ole üldsegi mitte nii, kuna kogu inimkond on olnud selle arengu ja õppimise teel.

Pöörduge oma kaasasündinu poole ja küsige temalt, kes te tõeliselt olete?

Kaasasündinu ei valeta, ta vastab teile, et te olete suurejoonelised– vaat, kes te olete. Mõnedki teie seast vaidlevad sellele vastu, kuna nad ei tunneta ennast sellisena, kuid mõned teie  seast siiski tunnetavad seda, kuid kahjuks enamus veel mitte. Teadke, et te olete enamat, kui ilmaruumi laps, te olete Kõige Olemasoleva Looja laps.

On väga palju multi – ilmaruume, millistel on Loomisläte aja väline – see on ring alguseta ja lõputa. Mõelge sellele. Teie ei ole võimelised määrama Jumala/Looja vanust. Te ei saa öelda, kui pikk on helind, kuna see ei ole lineaarne. Kuna mõõtmatus on teie jaoks mõistetamatu ja vaimne, seetõttu räägiksin teile sellest.

Mõned teist on teadlikud, et see on suurejooneline, et see on midagi palju enamat, kui olete suutelised tabama, kuid enamuse jaoks on see tabamatu. On hulk inimolevusi, kes püüavad olla vaimsed, kuid neil ei õnnestu tõusta oma laest kõrgemale, katsetagu seda kui palju tahes. Nad usuvad selle võimalusse, kuid selleks on tarvis igalühel leida oma viis. Ja seda selgitada teile on väga raske, kuna te ei suuda veel täna seda mõista. Intellektuaal, usu või mitte, kuid sinu mõtlemisel, sinu loogikal ja mõistmisel on olemas lagi, usu või mitte, kuid nii see on. Kuna olete käesoleval ajal ise muutumas, siis muutub ka teie evolutsioon ning koos sellega kerkib ka teie lagi. Lae tõusuga, paljumõõtmelisus muutub teile saavutatavamaks ja mõistetavamaks. Teile hakkavad avanema uued avastused ja leiutised.

Kuulates seda sõnumit, võite nüüd mõelda, et ma valin olla see, kes ma tõeliselt olen, isegi kui ma veel ei mõista, kes ma tegelikult olen. Ja võib olla mõnigi mõtleks sellest nii, et seda peret, mis neil praegu on, nad küll enam ei valiks, kuna nad ei taha olla selle pere taoline. Kuid me teame, et te see pere oli teile määratluse kohane, sest teil oli sellelt perelt midagi õppida, nii nagu perelgi teiltki. Olete peres, kus ei usuta neid asju, mida olete uskumas teie, kuid te siiski külvate ka neisse oma seemneid. Alles seemnete võrsumisel nad hakkavad nägema, kes te tõeliselt olete ja mida olete tegemas. Kuigi täna nad veel eiravad teid, siis teadke, et teie külvatu talletub nende Akashadesse.

Kas teate, et olete seemnete külvajad? Kas teadsite, et Vanad Vaimsused on seemnete külvajad?

Või olla mõnigi teie sõpradest, või keegi perest, peab teid mustaks lambaks ja seetõttu on teist ära pööranud. Kuid siiski ütlen teile, et te kannate hoolt nende Akashadesse külvatud seemnete eest, mis kord võrsuvad neile uue mõistmise näol. Kas seemned võrsuvad neis käesoleval ajal, või kunagi hiljem, see ei olene teist ja teil ei ole vajagi seda teada. Te olete suurepärane külvaja, te külvate seemneid kohtadesse, millest te ise ei ole teadlikud, kuid need võrsuvad ja hakkavad seal kasvama. Vaat, kes te olete, olete külvaja ja see on enamat, kui oskate arvata. Nii mõnigi teist, kuulates seda, millest rääkisin, ohates ütleb, et see mõte üldiselt meeldib talle ja ta soovib isegi uskuda seda, kuid ta arvab, et see kõik jääb siiski vaid jutu tasemele.

Usk! Oleme teile varem rääkinud uskumiste seinast. Te järgite kõiges seda usku, mida arvate  teadvat. Kuid on võimalus, et olgugi, et te ei usu, kuid olete siiski võimelised ususeinast läbi minema. Usu sein, läbi mõistmise, on muutumas mõõtmatuks. Minnes seinast läbi, jõuate paradigmani, millest hakkab muutuma kogu teie elu. Kui teie arvamus endast muutub paremaks, siis saate ärgata õnnelikumatena. Kes ei tahaks ärgata ja olla õnnelikum?

Te tahaksite küll liikuda selle poole, kuid miski nagu segab. Kuna te ei ole veel selleks valmis, siis esmalt tahaks pakkuda teile ühe harjutuse. Teil on vaja mõista, et usk ei ole üksnes sõna, vaid mõjus faktor, millele kaasneb mõjuv tegevus. Selle teadmisega saaksite hajutada usu seina ning saaksite sellest ka läbi minna.

Et teha seda harjutust, on tarvis kohtuda perega,  üksnes siis saab hajutada hirmud, kahtlused, ja võitlused endaga, ehk kaotada isegi depressioonid – siis on kõik võimalik. Sellel kõigel, mis minevikus on toimunud, või kus olete olnud, ei ole mingit tähtsust, sest oluline on just praegu toimuv.

Igaüks, kes kuulab või loeb hiljem sõnumit, on kutsutud rännakule, koos oma mõistusega, ehk isegi enamaga. Kui suudate süüvida endasse ja näha seda, siis saate olla suursugune, õnnelik ja sisutihe isiksus planeedil. Teie reageeringud, vaatamata toimuvale, on täis mõistmist, olete võimelised liikuma kõigest läbi, kergusega ja graatsiliselt ning siis olete igapäevaselt kõiges tasakaalus. Oleks hea, kui te talletaksite saadud nägemuse endasse, sest see on tõe nägemus. Et see töötaks, on teil vaja olla täiesti rahu olekus, sest üksnes nii saate olla külvaja. Mõistus peab kõiges olema rahunenud, mitte heitlev, ega murelik tuleviku küsimustes. On vaja olla nullolekus ja seda igal hetkel.

Et aidata end, on tarvis visualiseerida, kes te enda meelest olete ja milliseks tahaksite saada. Visualiseerige seda nii, nagu oskate ja see on ainus, mida teil on vaja teha. Hoiduge visualiseerimast rikkust, vaid visualiseerige tarkust ja mõistmist, armastust ja õpihimu, sest need on asjad, mida vajate vaimseks kasvuks. Ja need jõuavad teieni paketina. Edasi vaadake nüüd sellele otsa oma sisemise pilguga, kinnisilmi ja mõelge, et suursugune on osa minust ja minu vaimsusest, et see on minu tõeline olemus, mis on see, kelleks tahan ja saan olla ja see on minu tõeline mina. Ja sul on täielikult õigus niimoodi mõelda ja näha, sest selline sa tõeliselt, oma sisemuses oledki  ning see koht asub sinu keha keskmes. Jää sellesse, oma allikasse, sest see toob sulle rahu. Olles nullolekus, nullkohas, sinu ümber ei toimu midagi ning üksnes seal olles, saad liituda oma eesriidetaguse perega ja su enesetunne muutub veelgi paremaks. Kuid pea meeles, et see toiming ei toimu lineaarselt. Vaid ruum sinu ümber äkki avardub tohutuks, isegi ebaloomulikult tohutuks ehk mõõtmatuks. Ruumi siseneb sinu pere, läheneb sinule ja neid aina tuleb ja tuleb juurde ja täidab kogu selle ruum, rida rea järel. Kõik oma küünaldega süütavad ühte küünalt, millele on kantud sinu nimi. Üle ruumi põleb palju küünlad, millistel on samuti sinu nimi – kõik  teavad sinu olemasolust. Seega, on olemas kaaskond, mille osa oled sa ise, seega kõik teavad sind. See kaaskond on sinu keskkond, ja see jääb igavesti sinu omaks.

Keegi võib esitada küsimuse, et Krayon, ma olen püüdnud astuda hirmudest välja. Vastus sulle on, et sa oled neist alati väljaspool ja pea see meeles.

On olemas aksioom – kui suundud valgustumise või ülestõusmise poole, siis sealt tagasiteed ei ole olemas. Sa võid küll teeselda, et oled jõuetu edasi liikumiseks, kuid sellega lood endale vaid negatiivsust juurde. Kas või korraks kogedes tõusu, teadvustades sellist olekut, jääte tõusuteele ja hakkate ikka rohkem ja rohkem tunnetama seda. Teie samm muutub kergemaks ja te ise muutute rahulikumaks. Siis näete, et teie pere on koos teie ümber ja kõigil on küünlad teie nimega, need põlevad jätkuvalt, ega kustu iialgi.

Kallid, ka oma viimse hingetõmbe ajal näete neid kõiki enda ümber ja neil kõigil on küünlad sinu nimega. Sinu ümber on üks suur mõistmine, mis  on mõõtmatu ja piiritu armastuses sinu vastu. Ja just selliselt töötab kõik sinu ümber.

See ei ole enam meditatsioon, vaid midagi palju enamat, sest see on Uue Reaalsuse olek. See kõik on sinu päralt, milles ja millisena oled sa ise. See kõik jääb alati sinuga, kus sa ka ei oleks, kogu ülejäänud elu jooksul. Ma ei räägiks seda, kui see ei oleks nii.

Ja nii see tõepoolest on….

Krayon

Me eksisteerime paljudes erinevates paralleelsetes mõõtmetes / ajajoontes ja karmilise taaskasutuse tõttu suutsime elada ainult korduva teadvuse mullis. Nii et meie tarkuseraam oli väga piiratud ja seega ka meie loomisvõime oli väga piiratud. See on nüüd muutunud, kuna meieni jõuab nüüd kõrgem tarkus. Põhjus, miks paljud meist elavad intensiivselt nende energiatega, on see, et teie VIBRATSIOON on nüüd lõpmatu universaalse teadvuse jaoks avatud. Mõistus tegeleb MASSIIVSE ümberkirjutamisega ja te näete nüüd selle “reaalsust”. Te ei saa enam luua puuduse, hirmu, vanade kulunud ususüsteemide kohast ega isegi oma eelmiste elude mustrite järgi, tundmata oma energias massiivset ebakõla. Need võred on täielikult puhtaks pühitud. Nüüd näidatakse teile läbi kehaliste täienduste intensiivsuse, kuidas olla TEADLIKUD jumalad / jumalannad loojad. Mäng on muutunud.

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga