EESRIIE HÕRENEB

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Veel mõnda aega tagasi paljud ei suutnud mõista, mis on kanaldus ja võib olla paljud ei suuda seda siiani mõista. Minu partner on rääkinud, et teadlased on tunnistamas mõõtmelisuste paljusust, püüavad neid kokku lugeda, püüavad kirjeldada neid ja kohandada matemaatilistele võrranditele. Kuid samas, ei suudeta mõista, et nad songivad mõõtmelisuste supis, mis koosneb Loojast, ehk Vaimust, mida paljud peavad üleloomulikkuseks. Kuid see ei ole nii, vaid need on loomulikud asjad. Te elate osalises tões, milles on asju, milliseid võtate vastu ja milliseid mitte, lähtudes sellest, mida olete näinud, või on teile räägitud. Paljudele kanaldus ei ole tõeline.

Kuid miks?

Nende väiteL see ei ole inimvõimete kohane, ega ole isegi inimväärikas toiming. Oleks hea, kui te mõtisklete seni räägitu üle, te olete selleks võimelised, see on kätketud juba teie alateadvusse. Kuid see oli teie eest varjatud. See oli teile nagu eesriide tagune, millest palju ei räägitud.

Edasi räägiksin nüüd eesriidest endast, mis on nagu seinaks teie ja teie vaimsuse vahel, teie ja Looja vahel, teie ja teie ingelliku päritolu vahel.

Teile on räägitud, et selle eesriide on üles seadnud Jumal, eraldades selliselt enda suursugusust, vääritust inimolemusest. Teile on räägitud ja kinnitatud, et inimene ei saa minna eesriide taha. Selline väide on alandanud inimolevuse väärikust, kas pole?

Olete uskunud sellesse, kuigi selle eesriide, olete ise ülesseadnud oma teadvuses. Ometi tahaksite pääseda eesriide taha ja jõuda Loojani, puudutada tema palet. See on ju süütu soov, ja mõistetav. Kuid, paljud on veendunud, et nende endi alateadvus ei luba neil seda teha. Sellise veendumuse on inimesed ise endile loonud. Nüüd olete jõudnud aega, mis on inimkonna ärkamise aeg. Kuid paljudele teist, ärkamine ei ole seotud mingite uute ideedega, kuigi neid on sündimas ridamisi. Ärkamine ei pea olema seotud mingite avanemistega, millele tuleb pöörata tähelepanu, või midagi muuta või parandada. Tõepoolest, käesoleval ajal, paljud inimesed ärkavad ja nende suursugusus hakkab esile tulema.

Ehk vaataksime ühte pilti, kus oleme koos teiega, kus teie kõrval on ridamisi teie abilisi, kes tulevad siia Ilma koos teiega, kuid te ei näe neid pildil. Paljud teist, on lapseeas neid abilisi näinud ja isegi mänginud koos nendega, on isegi nimetanud neid nimepidi. Kuid vanemad, vastavalt laste kasvamisele, suudavad neid ümber veenda, kuna nad ise on veendunud, et väljaspool nende mõõtmelisust ei ole midagi olemas. Ja siis, ajapikku abilised muutuvad lastele nähtamatuteks ning nende side lastele muutub küsitavaks, kuigi abilised jäävad nendega elu lõpuni.

Inimene tuleb planeet Maale vaba valiku kohaselt, ta tuleb õppima nägema ja mõistma maist elu ning  kui soovib, siis jõuab sellest ka väljapoole. Kaaskond, kes oli tulnud inimesega kaasa, et aidata teda kogemiste läbimises, seisab tema kõrval ja ootab, kasvõi kogu tema elu, kuni inimene murrab pead mõistatuse kallal. Kui inimene ei pöördu nende poole kunagi ja ei tea nendest midagi, isegi ei aima nende olemasolust, siis kaaskond on üksnes passiivses olekus inimese kõrval. Teie kaaskond lähtub teie vaimsusest ning on ühed ja samad iga teie kehastuse ajal. On ühed ja samad ning nad on teie parimad sõbrad. Samas te kurdate, et te pole kunagi neid näinud, ega kohanud. See on sellest, et te pole kunagi sirutanud kätt nende poole, ega pole soovinud nendega kohtuda. Isegi mõttes mitte.

Kuid sellised asjad ei käi intuitiivsel viisil. Aga siiski on teiega midagi toimumas. Ehk olete märganud, et eesriie hõreneb, et asjad ja olukorrad toimivad mõneti teisiti, kui varem.

Vaba valik on testimise süsteem, see on katsumus Pimeduse ja Valguse vahel. Teie planeet on väljumas valgusesse, ja seda sama on teinud juba varem enamus planeete. Oleme rääkinud teile, et selline olukord tuleb ka teile ja ei ole juhus, et teid on tabanud koroonaviirus. Tuli  isolatsioon, karantiin, majanduse seiskumine ja toimus  infostruktuuri lagunemine. Muutuste algus on käes, mõelge sellele. See paneb inimesi lähenema teine teisele, paneb uurima, mis on inimkonna jaoks oluline ja miks inimene usub seda, mida usub.

See on alles algus. Lõppude lõpuks tuleb see, mida te ei osanud kunagi oodata. Tuleb ühene tõde ja sellest ei räägi me mitte esimest korda. See algas möödanikus ja kestab ka käesoleval ajal, ehkki aegamööda. See on Valguse avanemine, mis paljudele ei näi nii. Nad on kindlad, et ületada seda ei ole võimalik, et kõik läheb ikka nii, nagu oli läinud minevikus.

Kuid ma kordan teile, et praegune aeg on teile  ülemineku alguseks, milles on lootuse kiir. Tuleb ette asju, mida te pole kunagi teinud, isegi pole proovinudki teha. Olete küll proovinud positiivset mõtlemist, afirmatsioone jne. Sama on proovinud teha ka minu partner, kuid miski ei ole hakanud tööle.

Teie kaaskond tunnustab teid ja ootab, millal te võtate selle omaks, et kõik see töötab, millal sirutate oma käe nende poole ja et, millal ükskord tahaksite neid näha.

Partner istus toolile 32 aastat tagasi, ka tema ei uskunud selle ajani meie olemasolusse. Kuid see, mida ta nägi, rabas teda sedavõrd, et ta istub siiani sellel toolil. Ta arvas, et selle taga peab olema midagi enamat. Intuitiivselt, isegi mõtlemata sellele, ta ütles, et kui see tõesti on nii, siis näidaku kaaskond ennast temale. Sellel hetkel kogu tema kaaskond hõiskas juubeldavalt, kuna neil oli raske uskuda juhtunut. Nende nägemine/tunnetamine, avaldas temale suurt mõju, talle avanes võimalus näha midagi, mis aitas temal hakata liikuma teed mööda, mida oli ammu kavandanud. See oli midagi, mis ütles, et ta on ärkamas millegile enamale, mingile suuremale tõele. Ja see juhtus siis, kui ta oli juba üle neljakümne. Siis,  kus paljud hakkavad mõtlema pensionile minekust, aga temal algas elu, mis võib kesta ja kesta igavesti. Seda olid kogenud, enne teda, juba tuhanded inimesed.

Partner ütles selle peale: „ näita mulle seda.“

Istudes oma toolil, ta puhkes nutma, nagu laps. Ta istus ja nuttis. Ta oli rabatud juhtunust sedavõrd, kuna ta nägi ja tunnetas seda, mida ei osanud oodata. Temal ei olnud veel mingit otsust ja ta ei olnud teadlik Krayonist, kuid teda pani mõtlema see, mida ta nägi ja mida ta ei osanud oodata. Ta mõtles juhtunu üle. Ja peale seda, temaga hakkasid juhtuma ilmelised asjad, ta hakkas kohtuma temale vajalike inimestega, hakkas külastama kohti, mida ei olnud külastanud kunagi varem. Ta ise andis loa sellel kõigel juhtuda. See hakkas juhtuma siis, kui ta ütles: „näita mulle seda“, ja see oli nagu päästikule vajutamine. Tema jaoks see oli nagu enda usu spontaanne remissioon.

Seda on juhtunud paljudega. Tervenemine võib olla hetkeline, kuid võib olla ka pikaajaline. Kuid see algab kohe, te kohtate vajalikke inimesi., kas arste või tervendajaid, kellest varem te ei olnud teadlikud. See on üksnes seetõttu, et ütlesite: „ näita mulle seda.“.

Aga see ei ole veel kõik. Selle väljendamiseks ei ole mingit konkreetset sõna, vaid siin  kasutaks sõna „teadvustamine“, mis tähendab, ära tundmine, mõistmine, aktsepteerimine, tunnustamine.

Kui küsiksin teilt, et kas te usute gravitatsiooni, siis te hakkaksite naerma selle peale, kuna see on niigi mõistetav ja selge. Gravitatsioon ei ole üksnes sõna, vaid see on teatud veendumus, iseenesest mõistetavus. Ei ole võimalik gravitatsiooni mitte uskuda, kuna see on alati olemas, olenemata sellest, kas on selleks sõna, või mitte. Kuid asi ei ole usus. Te üksnes teadvustate gravitatsiooni olemasolu.

Kas teadvustate endale Looja armastust sedavõrd, et tunnete tema kätt, mis sirutab teie poole, ja seda üksnes selleks, et näidata teile seda kõike?

Eesriie, mis on loodud teie endi teadvuse poolt, segab teil seda näha. Te ei ole suutelised eesriiet liigutama, mida te selleks ka ei võtaks ette. Selleks on vaja vaid istuda toolile ja öelda: „ näita mulle seda“ ning selle pöördumisega  hakkab midagi sündima. Üksnes selle peale saab teie kaaskond alustada oma määratluste kohaste töödega. Siin ei ole oluline, millises vanuses olete, määravaks on vaid valmidus selliseks pöördumiseks. Oluline on see, mida olete kogenud selles elus, mille kohaselt suudate ärgata, mille poolest see elu erineb eelmistest kehastustustest.

Te olete siin Suure Ülemineku ajal, olete uues, kõrgema sagedusega magnetväljas, olete uuel teadvuse tasemel.

Edasi tahaksin rääkida teile millestki, mis ehk muudaks seda, mis on tallel teie DNAs, sellest, mida peate mäluks. On olemas süsteem, mida peate reinkarnatsiooniks. Ehk räägiksin sellest, mis toimub, kui taas sünnite, olete tagasi tulemas. Te kõik naasete, ehkki mõnele see ei meeldi ja ma tean seda, seetõttu ka räägin sellest. Paljud ei taha taas läbida sama, kuid selles ei ole midagi halba. Kõik kogetu ühes elus, jääb teile alles, ja see jääb teie DNAsse. Teil ei tule midagi taas kogeda, kui see ühel korral on kogetud, ning sellest saab üks osa teie tarkusest. Iga kehastusega sellele lisandub uut, värskemat ja avaramat.

Selline on üldkavand, selline ta oli ja selliseks ka jääb.

Neist, kes ärkavad praegu, kes teevad tööd Ülemineku nimel, saavad Majakad. Kui naasete tagasi, teil on uuenenud kogemused, millistest te ei ole teadlikud. Kuid siiski on teil paljuski tunnetus ja seetõttu te oskate ja teate, kuidas töötab üks või teine asi ja samuti te leiate eksimatult uusi lahendusi.

Veel paljud teist eitavad ülemineku paljumõõtmelist energiat, kuid siiski üleminek toimub ning see toimub ka vaimsetes ususüsteemides. Ülemineku ajal hakkavad nähtavale tulema asjad, millised olid täielikult teie eest varjatud. Paljudes valdkondades hakkavad toimuma uuendused, mille kohta teil tekib palju küsimusi. Käivituvad asjad, milliseid keegi varem pole näinud. Esmalt teil on raske uskuda, et see võib hakata üldse tööle, kuid uskuge need hakkavad tööle. Kuigi on avanemas uued ideed ja protsessid, mis näitavad, mida teha ja kuhu liikuda, kuid paraku teie olete veel vana energia katla põhjas. Seda hakkate mõistma siis, kui viiruse pandeemia on möödas. Peaksin ütlema, et tegelikult te istute energia kullakaevanduse otsas.

Valgustöötajad on need, kes alustavad uue käivitamisega. Nendeks võivad olla noored, kes surfavad praegu neti avarustes. Läbi neti nad  valmistuvad tööks, mis on neile jõukohane. Lähiminevikus noored õppisid, kuidas kõik on varem juba seatud ja milleks tuleb valmistuda.

Vanemad inimesed suhtuvad sellesse skeptiliselt, sest nende arvates ajalugu kordub, seetõttu neile uut ei ole midagi, millest tasuks rääkida. Sama kinnitavad ka suurte õppeasutuste teadlased. – nemadki eitavad uue võimalust, kuigi ridamisi on avastatud palju uut.

Kuid ma ütlen, et need olete teie, kes tulevad planeedile ja hakkavad elama ja õpetama uue kohaselt. Naasevad ka Vanad Vaimsused, kes on teadlikud, et jätkavad sealt, kus lõpetasid enne lahkumist eesriide tagusesse. Noored eitavad seda, mida püütakse neile õpetada, kuid Vanad vaimsused teavad enamat. Nad eitavad vana energiat, kuna tunnevad uut. Vanad Vaimsused arendavad uusi ja kohasemaid energiaid ning pööravad palju asju peapeale, kuigi need töötasid seni laitmatult. Isegi kirik muutub uue energia kohaselt. Seni kirik oli täies teadmatuses, ise seda teadmata. Neil on raske muuta oma doktriine, et tunnistada seda, mida olete teadmas teie. Kuid see tuleb ja te näete seda.

Kas muutused tõmbavad teie tähelepanu endale, muutused, milliseid te ei osanud oodata?

Peaksin mainima, et teie senised süsteemid olid pimeduse süsteemid, millised hoidsid teid eraldumuses, millistes toimus sooline isoleerimine. Nüüd palju sellest on muutumas.

Kust on see tulnud, kas see on juhus.?

Kas midagi kordub, või tuleb uus?

Kirik ootas uut paavsti siis, kui vana veel elas. Oli oodata, et uus paavst teeb kiriku puhtaks sellest, mis püsis sadu aastaid, milleks oli laste väärkohtlemine. Isegi kirikud on hakanud vabanema vanast energiast ja see ei ole vana ajaloo kordamine.

On käivitumas sündmused, mida keegi pole osanud oodata ja neid tuleb palju, palju veel. See hakkab toimuma aegamööda ja te isegi ei märka ega teadvusta seda. Üksnes hiljem mõistate, mis tegelikult on toimunud. Kõik, millest oleme rääkinud, on Tõusev Valgus ja selleks Valguseks olete teie. Teie ja kaaskond olete suursugused ja te juhite ise oma elukulgu ja oma reaalsust. Kõik avardub, ka selle mõistmine, kelleks olete. On avanemas uus, milles on võimalik saavutada enamat. Ajalugu ei kordu, isegi mitte metafüüsikas.

Edastasin teile sõnumi, mida ei suuda uskuda paljud. Seda mõistma hakkavad nad mõnda aega hiljem, siis, kui kõik hakkab sündima. Looja on kannatlik.

Nii see tõepoolest on…

Krayon

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga