DUAALSUS II OSA – Boulder, Colorado 2020

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Eelmises sõnumis rääkisime, et duaalsus on üks kaunimatest jumalikest asjadest, mis teil on olemas. See on teie vaba valik otsuste tegemises, seda nii oma, kui ka planeedi elu muutmiseks. Vaba valik on võti, mis on samuti muutumas ning muutused on teile silmnähtavad käesoleval ajal  ja seda alates aastast 2012. Enne, kui räägin muutustest, tahaksin meenutada eelmises sõnumis kirjeldatud laste valikut salati ja šokolaadi vahel, kus  nad valisid šokolaadi. See valik tulenes nende lapsemeelsusest ja teadmiste puudumisest, sest lapsed ei tea veel paljut. Seega, vaba valik, on sageli korrigeeritav teadmiste ja kogemustega ning seetõttu vanad vaimsused on käesoleval ajal kõrges hinnas. Ümbersündide tsükkel, ehk reinkarnatsioon, millest võtab osa iga vaimsus, on oluline toimuva jaoks planeedil. Tulles taas ja taas planeedile, vanad vaimsused täiendavad iga kord oma Akasha Kroonikaid ja need  praegusel ajajärgul ärkavad, sest  nende avanemise aeg on kätte jõudnud. Akasha Kroonikate ärkamine tõstab teil intuitiivseid tunnetusi.

Nüüd veidi sellest, mida te ei ole oodanud. Olete huvi tundnud, et kas on olemas mingi plaan  ja kas inimesed on kontrollitavad?

Vastan teile, et planeedi plaan on inimeste endi poolt loodud. Teil on olemas vaimsus, mis on väljaspool teie füüsilist reaalsust ja mis on eesriide tagustes ja teie ise olete planeedi avaruses loonud omad plaanid.

Mis puutub kontrolli teie üle, siis sellest olen juba rääkinud, et kontrolli ei ole. Maale jõuab energia, mis on kohane igale ühele teist ning ka see ei ole kontrollitav. Kes teie arvates edastab seda energiat? Seda teete te ise, sest te ise kõik olete tsükli osa.

Põlisrahvad on teile rääkinud ja ka meie oleme seda korduvalt kirjeldanud, et te astute faasi, kus kõik on muutumas. Jutt ei ole üksnes kliimast, vaid peamiselt teadvusest. Asjad, millised on vajalikud järgmise staadiumi jaoks, on esile toodud planeedi teadvuse taseme poolt. Madala teadvuse taseme puhul saab vähe muutuda, eriti teadvuses ning seda olete te ka kogenud oma eksisteerimiste ajal küllaldaselt. Aga ka käesoleval ajal jätkuvalt tegutsete  disfunktsionaalselt. Jääb mulje, et te ei ole midagi õppinud oma ajaloo jooksul. Oleme palju kordi teile rääkinud, et tsükli lõpp võimaldas muutusi. Ja samuti põlisrahvad on ammusest ajast rääkinud planeedi teadvuse potentsiaali muutustest. Nemad täheldasid, et 2012 aasta paiku inimkonna planetaarne teadvus saavutab kõrge taseme. Seega, tere tulemast uude  tsüklisse.

Edasi tahaksin teile rääkida seondustest. Ehk olete teadlikud, et paljud leiutised üle planeedi on näiliselt toimunud korraga. Teate, et vennad Wrightid ennetasid Prantsuse leiutajaid kõigest mõne nädala. Mõlemad töötasid ühe ja sama idee kallal – luua mootoriga lennuk. Paljud asjad, nii elektroonikas, kui ka meditsiinis, on arenenud üheaegselt, justkui keegi oleks seda edastanud kõigile maalastele. Mitmes sõnumis oleme rääkinud magnetitest, millest olete teadlikud juba pikemat aega ning mille jõud näib olevat igavene ja võimas.

Kuigi magnetism on teile jätkuvalt mõistatus, olete te siiski teadlikud, et magnetite omaduseks on tõmba-lükka fenomen, mis mõneti on sedavõrd võimas, et ettevaatamatult vahele jäänud näpp saab vigastada. Jõudes mootori loomiseni, otsustasite sisepõlemismootori kasuks, mitte magnetite kasuks. Ka magnetid saaks tõmmata ja lükata, nagu mootori kolvid. Miks parimad pead ei valinud mootori loomiseks magneteid, miks nad ei mõelnud sellele? Kümmekond aastat tagasi rääkisime, et tulekul on uus energia allikas, mille aluseks on  magnetid. Juba seoses kliima muutusega rääkisime, et see võib rivist välja viia elektrivõrgu infrastruktuurid ning see võib juhtuda seoses kliima jahenemisega.

Aasta 2020 on valmis uue tulekuks. Hakkavad tulema magnetmootorid ja magnetenergia allikad. Tulevad autonoomsed elektrisüsteemid hoonetele, millistel ei ole midagi ühist üldise energia süsteemiga. Magnetmootorid on juba olemas ja teil on vaja üksnes õppida neid tundma. Ka vee magestamine muutub lihtsaks, ilma soojuseta, reaalse aja režiimis. Miks ma räägin teile sellest, kui samas olen rääkinud teie vabast valikust?

Sest läbi vaba valiku teieni jõuab veel palju enamatki. Üks tsükkel jõudis lõpule, kuid uue tsükli alguses, milles te praegu olete, tulevad uued energiad. Planeedile on tulemas uued jõud, mille abil teie teadvus hakkab avarduma. Teie uudiste järgi on kõik nagu endine. Uudistes te ei näe tervet inimkonda, vaid üksnes tema väikest osa. Te näete vaid vana paradigma jäänuseid, filosoofiat, mis väidab, et kõik eilne jätkub ka homme. Kuid see ei jää nii. Seega, naaseme salati ja šokolaadi juurde. Mis oleks, kui homme olete vaba valiku variantide ees, mis pole küll salat ja šokolaad, kuid midagi selles mõttes. Vanas energias valiku potentsiaal võis olla 50/50. Kuid nüüd on asjad teisiti, nüüd salat ja šokolaad suhtleb teiega ning sellele kaasneb see, mida te ei oskaks oodata ja selleks on teie intuitsioon. See on teie teadvuse avardumine. Kuulake oma avarduvat teadvust. Ta teatab teile, et edasised inimkonna otsused on palju paremad, et te olete suutelised nägema ja vältima vääraid valikuid. Kas mõistate seda?

Olen rääkinud mis toimub peamiselt vanade vaimsustega, et mõned neist, kes olid kunagi leiutajad, on taas siin, kuid nüüd noorte inimestena. Kui kohtute 20 aastastega, siis ärge arvake, et nad ei tea, millest räägivad. Mõned neist on Tesla Akashaga, teised Einsteini Akashaga või siis nende vaimsustena ja võib olla nende taaskehastustena. Seda on raske selgitada, kuid oleme rääkinud, et vaimsused ei ole lineaarsed, nad on paljumõõtmelised. Vaimsus saab olla paljudes mõõtmetes korraga ning  ta saab olla ka Loomisläte ehk saab olla Jumal. Kas olete mõelnud, kuidas Jumal saab kuulda korraga miljardeid palveid?

Üksnes paljumõõtmeliselt. Teie vaimsused on paljumõõtmelised ja seda olen rääkinud teile palju kordi. On asju, võimalusi, vastuvõtte, millistega alles hakkate kokku puutuma. Ehk planeedil on ilmumas uus duaalsuse tüüp, milles ei ole vana võitlust Valguse ja Pimeduse vahel, vaid on üksnes valik kahe energia vahel. Valikutel on selgitused, mida saate mõista läbi oma intuitiivsuse. Uue tsükli teadvus pakub midagi uut, millega intuitiivne vaba valik saab luua tervikut.  Uusi tulemusi saate näha oma ühiskondades, kus te elate ja sellel ei ole midagi ühist metafüüsikaga või vanade vaimsustega.

Elate praegu muutuste aastal, kus Valgus läheb valgemaks ja Pimedus üha heledamaks. Inimesed reeglina hakkavad paremini mõistma, mis on õige ja mis mitte. Teie planeedil, teie kultuuris, teie ajastul õige või mitte ei tulene mingitest seadustest, millised on teil kusagil kirjas, vaid tuleneb sellest, milles on vaimne mõte, mõistmine ja terviklikkus. Te juba märkate seda muutust. Võiksin teile pakkuda pika nimekirja asjadest, millistest on teile räägitud, kuid milliseid te ei näe ega kuule enam kunagi. Vaimsed liidrid mõnitasid inimesi tuhandeid aastaid, lapseeast kuni vanuriteni ning sellest oli neile veel vähe. Kuidas sai selline jõledus kesta sedavõrd kaua?

Asi oli selles, et siis ei olnud kõrge tasemega teadvust, mis oleks saanud sellest aru, et seda olukorda kõrvaldada. Ja nüüd äkki see kõik variseb kokku. Kuidas läheb edasi?

See juba toimub. Kas teadsite, et ühes riigis paavst teatud probleemi tõttu saatis erru üle kolmekümne piiskopi? Oleme rääkinud teile, et Paavst Franciscuse tulekuga kõik saab olema teisiti, rääkisime teile, et ta on Assisise Püha Franciscuse inkarnatsioon. Rääkisime samuti teile, et  üks paavstidest ei valitse oma aja lõpuni. Arvati, et ta sureb,  kuid ta läks hoopis erru. Tema asemele tuli Jokker,  uus Paavst, uue teadvusega. Mõelge sellele, see toimus tsükli lõpus ja seda tingis uus tsükkel, kuna vana tsükkel ei saanud enam edasi kesta. Ka teie ei saanud seda edasi kannatada. Kui paljud teie seast ootasid aega, kus võetakse vastutusele need, kes teotasid inimkonda, kuritarvitasid oma seisu paljudes olukordades, nii tööl, kui ka oma kodus. Ka mõjukatele isikutele tuleb kätte aeg, kus ka neil tuleb anda vastust oma tegude eest. See ei ole üksikute probleem, vaid inimkonna terviku probleem ja  seda hakkate nägema.

Planeedil on käivitumas midagi uut, mida seni ei ole veel olnud. Vanad vaimsused, see puudutab teid, kuna vastutus lasub teil. Teie hakkate mõistma, mis võib edasi juhtuda, seda puht intuitiivselt. Te hakkate teadma, kes räägib tõtt ja kes valet, kes räägib üht, kuid teeb teist. Te hakkate nägema läbi. Tuleb uus demokraatia, mis hakkab tööle teile senisest paremini. Kuid praegu teil tuleb veel tegemist nende liidritega, kes seni veel võitlevad teine teisega. Teid huvitab, kuidas saate seda muuta?

Kuid seda ei ole lihtne muuta, see on ülimalt keeruline. Muutused hakkavad tulema esmalt mingi ühe riigi ühiskonna kultuuris, kus hakatakse tundma huvi uut moodi valitsuse loomise vastu, kus valitakse parimast parimad kõikidest süsteemidest, ning sellega loovad uue valitsemise vormi. Uues süsteemis ei ole  valitsust neljaks aastaks, vaid on president, kes ei ole ühegi partei liige, ta on tsentrist, kes näeb olukorda mitmekülgselt ja mõistab, kuidas seda suunata. Sellega on nõus paljud vanad vaimsused, kes siin istuvad. Samas ehk paljud küsiksid, et kuidas saab see õnnestuda sedavõrd suure negatiivsuse puhul ja totaalse kontrolli ajal?

Kallid, kogu maski all olev korruptsioon ja kõik õudused tulevad välja ja näitavad end. Isegi farmaatsia tööstuses tulevad suured muutused. See kõik avaneb selleks, et teie, vanad vaimsused, näeksite seda  ja aitaksite teha puhastust sellest kõigest. See töö käib vana ja uue teadvuse koostööl. Oleme rääkinud teile, et on olemas potentsiaali veel kõrgema teadvuse jaoks ja et vana integreerub uude. Enam ei tule olukorda, kus vana energia seiskub, aga uus alustab nullist. See oli vana paradigma järgi,  see oli must-valge aeg. Ärkavad vaimsused aitavad vanal integreeruda uude. See võib tekitada mõneks ajaks raskusi, kuid need mööduvad. Integreerumine tähendab küpsust, mitte kokku kukkumist.

Olete saanud küpseteks inimesteks ja teie kavanduste järgi hakkavad avanema eesriidetagused asjad, milliseid olete vajanud juba ammu. Olge valmis paljumõõtmelisuseks ja see on juba saabumas. Seda tuleb näha, seda tuleb mõista ja  seda saab võtta kasutusele viisidel, mida pidasite seni võimatuks. Vanad vaimsused, teid on ootamas suur töö. On tulemas uued katsumused, need on olemas Väljas ja kooskõlas temaga. See on uus teadvuse energia mõistmine, mida varem teil ei olnud. Pöörake tähelepanu sellele, et vanad vaimsused oma teadvusega saavad muuta olulisi asju. Mõte hakkab mõjutama planeeti. Vanas energias oleks naerdud selle üle, et mõttega saab aidata kellegil terveneda või toetada kedagi mingites olukordades. Kuid uuringud on teile näidanud, et teadvus on energia ja et ta on mängur planeedil.

Ehk räägiksin veel Väljast. Selles on võib olla teatud teave  siin istujatele. Väli on kood, Toora (salajased sõnad, mis on kodeeritud Piibli heebreakeelsesse teksti) millesse on kätketud kõik planeedi potentsiaalid ja see on kätte saadav inimkonna kõrgele teadvusele. Seda ei ole vaja uurida, ega ole vaja teada selles olevaid arve ja ei ole vaja teada gematriat (süsteem, milles iga heebrea sõna vastab arvule. Gematriat kasutatakse Tooras peidetud tekstide dešifreerimiseks, nende arvväärtuse järgi), see avaneb teile ise. Selles Väljas on kõik mineviku, oleviku ja tuleviku potentsiaalid. Sisenedes Väljasse oma intuitsiooni läbi, saate orienteeruda kogu planeedi energiates ning vanad vaimsused on selleks võimelised.

Heatahtlikkus, suuremeelsus, ausus – neist sõnadest saab see, mida otsite nii äris, kui ka poliitikas. Neist saab kuld standart teie veendumuste süsteemis. Teie veendumused puhastuvad, muutuvad sama täiuslikeks, kui on Jumala armastus.

Tere tulemast Uuele Maale. Toimuvad sündmused näitavad enam, kui mistahes uudised. Kui võtate kasutusele oma Kõrgema Teadvuse, siis teile avaneb veelgi enamat. See ongi vaba valik salati ja šokolaadi vahel.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga