ARMASTUSE MASIN – Grand Rapides, Michigan

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Alustame uue teema seeriaga, mis on loomisest, alguste algusest, kuni tänase päevani ja seda Looja nägemuse kohaselt. Nimetame seda Armastuse Masinaks.

Krayon, miks võtad kasutusse sõna “masin“, millel ei ole vaimsusega midagi ühist?

Kallid, kõigel, mis tuleb teile eesriide tagustest, on oma tähendus ja neid saab teile väljendada üksnes metafooriliselt. Paljud sõnad, milliseid kasutame,  kätkevad endas ridadevahelisi tähendusi, mis tulenevad materjali edastamise vajadusest. See tuleneb sellest, et teie keel on lineaarselt vaene paljumõõtmelisuse edastamiseks. Kuid on olemas ka kolmas keel, millel ei ole midagi ühist teil kasutuses oleva keelega.

Te ehk küsiksite nüüd, et kuidas saab eksisteerida kolmas keel ilma teie keeleta?

Kolmandaks keeleks ongi metafoorid ehk mõistusõnad. See on seotud arvuga kolm, mis  tähendab katalüütilist informatsiooni. Seega, kolmas keel, on keel, mis on paljumõõtmelisuse katalüsaatoriks, mis aitab mõista alateadvuse kohaselt. Kolmas keel puudutab palju asju teie sisemuses, kaasa arvatult ka käbinääret ja retseptoreid, millised lähtuvad Loomislättelt ja Kõrgemalt Minalt. Läbi metafoori näete, et isegi lihtsad asjad, millistest teile räägime, on sügava tähendusega ja on palju enamat, kui tavalised sõnad. Põhjus, miks kasutame sõna „masin“, on see,  mida te mõistate sõna „ masin“ all. Masin ei ole üksnes selleks, et olla masin, vaid masina abil saab midagi teha või jõuda kusagile. Masin on täis kõikvõimalikke liikuvaid osi, mis on omavahelises seonduses. Seega, masin on millegi kirjeldus inimesele, kes on planeedil kindlal eesmärgil ja see peegeldab armastust.

Armastuse Masin on ammendamatu lugu kaunidusest, imedest ja teist. Teile on räägitud, et teie Ilmaruum ja teie Galaktika on paljude miljardite aastate vanune. Teile on räägitud suurest paugust, millest väidetavalt algas teie Ilmaruum. Kuid see on täielikult eksiteele viiv väide. Ei ole tõsi ka see väide, et teie Ilmaruum on multi-ilmaruumi osa ja on loodud teiste süsteemide poolt, mis on palju vanemad teie omast. Teie süsteem on vaid kõige noorem teiste seas. Samuti  on teile  käidud välja arvud, millistel teie jaoks ei ole mingit tähendust. Inimkond on suuteline mõõtma kõike arvudega, kuid ei ole võimeline opereerima miljardite ja triljonite suurustega. Teil on võimatu mõista seda aja lineaarse skaala järgi. Aastad planeedil on üksnes teie jaoks ja need väljendavad planeedi tiirlemise tsüklit ümber päikese, mis on omane üksnes teie päikese süsteemile. Kui te kohtaksite kedagi teisest päikesesüsteemist ja küsiksite nende vanust, siis nemad ei mõistaks teid, sest neil see väljendub mingil teisel viisil ning nende vanus tähendab midagi muud. Kuna oleme rääkinud, et teie planeedi vanuseks võiks olla neli miljardit aastat, siis see  räägib teie, kui inimese, olemise ajast siin planeedil.

Teie Pühakirjades on räägitud mingist tühjusest, millesse Jumal on loonud Valguse, Maa ja Päikese. Kallid, see on ülimalt metafooriline. Kõik loomispäevad, kaasarvatult ka teie aja raamid, on samuti metafoorid.  Loomispäevade arv on püha arv ja see on teile metafooriliselt Loomislätte, ehk Jumala avaldumisest ja see kõik ei olnud juhuslik avaldumine. See oli elu jätkuv avaldumine, mitte üksnes inimeste jaoks, vaid elu jaoks, mis oli olemas veel enne Päikese Süsteemi avaldumist – see oli sama elu, mis avaldus teie planeedil ja mis arenes inimolevuseks välja. Kogu Galaktika kubiseb elust. Armastuse Masina aluseks on armastus inimvaimsuse vastu, milline on imeväel paigutunud teie näol siia planeedile. Teadus on avastamas midagi sellist, millest teoloogidel tõuseksid juuksed peas püsti. Elu iseenesest on loomulik asi üle kogu Galaktika, kõikjal on samad elu elemendid, nagu teie planeedilgi. Mistahes Galaktika osas leiduvad samad elu tunnused, samad elu seadused, samad perioodilise tabeli keemilised elemendid. Elu on kõikjal loomulik avaldumus ning kõikjal, kõik kulgeb sünkroonselt.

Elekter tuli teile vajalikul ajal, kus tänu välgule elemendid liitusid vajalikul ajal ja käivitusid ja tulid esile valgulised ühendid, sündis ibonukleiinhape (RNA), millest algas teie elu ning see oli loomulik protsess. Ükskord teie teadlased leiavad neid rakulisi struktuure ja mikroobe, mis näitavad, kuidas algas elu teie planeedil.

Kallid, teile on räägitud, et teile ei ole midagi tulnud loomulikul viisil. Et kusagil oli plaan tuua inimene siia, luua Masin ja liita see inimvaimsusega. Kui Ilmaruum ja Galaktikad oleksid ühevanused, siis võiks arvata, et kõik sündis üheaegselt ja siis ka areng oleks kõikjal ühesugune. Kuid seda ei ole olnud. Igal planeedil on oma arengu jada ja toimus oma elu kujunemine, läbi ainulaadse elementide  liitumise. Igal planeedil on oma gravitatsioon ja oma kliima. On oma elementide koondumine, mis on omane üksnes kindlale planeedile. Teie planeedil toimus see viimasemate seas.

Teie teadlased, tehes väljakaevamisi, on avastamas seda. Nad on jõudmas selguseni, mis on toimunud teie planeedil elu-elu järel ja mis jätkub edasi. Nad on jõudmas tõeni. Elu teie planeedil on alanud ja lakanud palju kordi. Teie ehk ei suuda veel mõista, kuidas elu saab olla ja mitte olla. See on teiepoolne lineaarne arutlemise viis.

Et elu saaks alata, selleks pidi esmalt olema alus elu protsessiks, mis oleks suuteline looma ja taastootma end täies täiuslikkuses, suuteline säilitama keemiliste ainete tasakaalu, mida  teeb Gaia ja see ei saa toimuda automaatselt. Elu loomine võib küll teostuda korraga, kuid, kui kõik elu elemendid ei toeta seda, siis see ei saa kaua kesta ning seda on ka juhtunud. Elu maagia elementidega, välkudega ja kõiksugu liitudega, on palju kordi alanud ja palju kordi välja surnud. Mõnikord see suutis kesta pikema aja jooksul, kuid lakkas olemast siiski. Elu teie planeedil on  käivitunud palju kordi ja nüüd see viimane, praegune, on jäänud pidama.

Suhteliselt hiljuti, üheks uueks asjaks, oli fotosünteesi sünd. Fotosünteesist sai katalüsaator elementide koondumisele, et elu saaks toetada iseend. Nii sai elu jätkuda ja jätkuda. Te hakkasite sisse hingama õhku ja taimed võtsid kasutusele seda, mida hingasite välja. Taimed hakkasid varustama teid õhuga, mida oli teile tarvis ellujäämiseks. Sellest sai uus elutsükkel planeedil nimega Gaia, mis ilmus teie ajaarvestuse kohaselt suhteliselt  hiljuti. Mõnedel planeetidel võis see kujuneda  juhuse tahtel, kuid mitte teie planeedil. Teil siin oli nagu mingi käsi mängus, mis aeglustas elu protsessi, et see areneks aeglasemalt. Oli oluline, et protsessi areng kujuneks hilisema aja jooksul, ajaks, kus saaks käivituda Armastuse Masin.

Kas ei võinud olla nii, et teie ilmumine planeedile oli seotud ideaalse kohandumisega? Ehk teie vaimsuse areng oli tulekuks selle Galaktika planeedile ülimalt täiuslik?

Kuidas oleks, kui ma ütlen, et kõik need asjad olid kohased Armastuse Masina jaoks, ega olnud juhuslikud, või kokkusattumised,  nagu on räägitud teile. Kui see kõik on nii, siis ka teie praegune siin istumine ei ole juhuslik. Tõemeeli, Looja on teadlik teist ja teie vaimsusest ja teie elu siin ei ole juhuslik, vaid kindla vajaduse kohane. Midagi uut on tulemas ja teostumas, olete läbi tulnud pööripäeva protsessidest, olete läbi tulnud samuti Nihetest.

Peaaegu igal planeedil, kus on olemas teie taoline elu, kõik asjad avaldusid omal viisil, kõigil oli oma potentsiaali ärkamise aeg. Kõigil oli selleks vaba valik, nagu teilgi ja kõigil oli selles oma ajalugu. Tahaksin, et te teaksite, et teadmised planeetide loomisest tühjusesse, olid ammu enne teie päikesesüsteemi tekkimist. Valguse loomine ei olnud Päikese loomine, vaid see oli teie vaimsuse potentsiaali loomine. Teie planeet kujunes Armastuse Masina töö tulemusena. Armastuse Masin ja armastus inimese vastu kujundasid seda vajalikus jadas ja kohaseks ajaks.

Ehk ükskord saan teile kinnitada, et see kohane aeg oli õige. Kõik, millest kõik algas, kestab jätkuvalt ja toimub Looja nägemuse kohaselt, kes on armunud Inimkonda. Armastuse Masin on tervenisti ja täiesti kujunenud kindla vajaduse kohaselt, et te õpiksite end tundma. Tahaksin öelda veel, et teie Kõrgem Mina kohtub ükskord lineaarse inimese teadvusega, seda sellisel viisil, mida te ei oska isegi ette kujutada. Nii see on ja seda on oodata.

 2 osa.

Oleme rääkinud, et kõigel, mida olete lugenud sõnumites ja mida on kirjutatud Pühakirjades, on oma tähendussõna. Mõneti see on metafoorina, mõneti kolmanda keele dünaamikas ja seda üksnes selleks, et saaksite tunnetada asju, millised väljuvad seni räägitu raamidest. Oma ülevaates rääkisime planeedi kujunemisest ja rääkisime, mida tähendab Armastuse Masin, et see tähendab, et Armastus on Looja, aga Masin on inimloovuse protsess. Sõna Masin tähendab kolmemõõtmelist objekti, millel on oma eesmärk ja et Armastuse Masin ei saa kunagi olla üksnes masin, vaid ta teeb ja loob midagi. Et midagi teostada, kõik masina osad peavad töötama ühiselt.

Teile on teada, et nii alateadvuse tasemel, kui ka raku tasandil, kogu informatsioon on talletatud teie DNA-sse. Mõningad nendest tõdedest olid avatud Põlisrahvastele ja nende vaimsused on elanud seda läbi veel enne, kui need kujunesid vaimsetele süsteemidele dogmadeks ja doktriinideks. Seega, põhilisi teadmisi ja tõdesid võite saada oma põlisrahvaste käest ja seda olen rääkinud teile palju kordi.

Eelmises osas rääkisime planeedi loomisest, sellest, et elu sellel kujunes palju hiljem, rääkisime põhjustest, miks toimus nii, et seda oli tarvis selleks, et Masin saaks teha tööd inimmõistusega ja valmistada teda külviks. Ettevalmistamiseks tuli anda aega, kuna Armastuse Masinat oli tarvis mitte üksnes Inimese loomiseks, vaid see oli üks osa elu loomise vajadusest üle kogu teie Galaktika. See viis teid hetkeni, kus sündis elu planeedil ja algas evolutsioon ja nüüd hakkavad esile tulema need, kes hakkavad ellu rakendama kõike seda, mis on teie evolutsiooni kohane.

Ja edasi võtame kasutusele veel ühe sõna, milleks on  „Sekkumine“. Kuid see sõna ei tähenda seda, mida on õpetatud teile.

Krayon, kas on tõsi, et inimeste elusse planeedil toimus sekkumine, andes sellega neile vajalikku, kuigi sa ise oled rääkinud, et inimkonnale oli antud vaba valik.

On küll tõsi, et teile tõepoolest on antud vaba valiku võimalus. Kuid peale vaba valiku võimaluse, teil on veel ka teadvuse arengu vajadus. Teadvuse arengu ajal, ainuraksed arenesid paljurakseteks, muutudes enama ja enama liigilisteks. Juba siis algas kõikvõimalike olevuste areng, milliseid näete praegugi enda ümber. Selline protsess jätkus kogu planeedi arengu jooksul, et organismid arenesid, muutusid ja arenesid uuteks vormideks. Mõned neist surid välja, või alustasid otsast peale. Protsess aina jätkus, jätkus ja jätkus, kuni kujunes välja inimolevus. Loodus  töötab omal viisil, ja selles on vastu pidanud vaid üks liik ja selleks on inimene. Kas mõistate selle mõtet? Kas ei näi see mingi sekkumisena?

Kõikidel loomadel on palju liike, olgu need imetajad, linnud ja isegi taimed. Elu loob erisusi,  kuid mitte inimese juures, keda on vaid üks liik. Selline asi toimus ligi 100 000 aastat tagasi  ja teie teadlased saavad seda tõestada.

Mis teie arvates võis siis toimuda? Kas oli mingi sekkumine?

Peamiseks sekkumiseks oli see, millest partner on rääkinud korduvalt, et tegelikult inimolevus, maistes mõõtmetes, ei olnud võimeline arenema selle lühikese aja jooksul, sellise tasemeni, et evolutsioneeruda. See oli võimatu. Teadlased ja matemaatikud arvutite abil on modelleerinud, kui palju tegelikult kuluks selleks aega. Nende arvates selline areng ei olnud võimalik, sellise ajaga. Inimolevuse evolutsioon toimus kiirendatult, tunduvalt kiirendatumalt, et saaksite ärgata vaimselt, ning teha oma arengus järgmine samm, et olla külvi ajaks valmis. Nüüd oletegi jõudmas selleni. Seega, Armastuse Masin kiirendas teie arengut, mis ei saanud olla loomulik valik, või juhuslik muteering, mis oli loomulik muudele elusolevustele, kuid mitte inimese jaoks. Paljud nõustuvad, et tõepoolest, see ei saanud olla loomulik, siin pidi toimuma midagi enamat, ehk oligi sekkumine.

Kuid kust see sai tulla?

See oligi Armastuse Masin, Kõige Oleva Looja, ehk füüsika ja keemia, mis on olemas üle Ilmaruumi ning see on loonud ka teid. Vaimsust selles algselt ei olnud, see pidi tulema hiljem.

Mis toimus samal ajal mujal üle Galaktika?

Seal oli ja kestis lakkamatu elu. Elu, mis on teilgi, koos vaimsusega, milline pidi kujunema ka teil. Vaimsused kõikjal, tulenevad ühes kohast – Looja Lättest. Suur armastus, mis oli Armastuse Masina osa, mis lõi inimkonna vaimsuse, oli pärit samuti samast Lättest. Kogu Galaktika on täis elu, mis enamuselt on arenenum, kui teie oma. Kuid, kuna olete alles lasteealised, siis teie ellu toimus sekkumine, teie arengu aeglustamise nimel. Te olete uus elu liik, kellel on inimvaimsuse olemus, mis oli aluseks ka paljudel teistel planeetidel.

Oleks hea, kui te vaataksite korraks seda kõike oma loogika kohaselt. Kui see tõepoolest on nii, siis ka teistel planeetidel oli vaba valiku võimalus, ehk nemadki tegid omal ajal sama valiku, nagu teie tegite aastal 2012.

Kui ammu võis see olla neil? Võib olla sadu või miljoneid teie aastaid tagasi. Kui nemad tegid sama valiku, siis ka nende teadvus sai uue arengu, mis aina jätkus ja jätkus ja aina kasvas. Kuid teie teadvuse kasvuga teil hakkasid rakenduma vaimsed võimed, millised talletusid teie DNA-sse ja teie keha keemiasse ja see hakkas kajastuma isegi füüsikas. Selle tulemusel teie elu pikeneb, muutub mõttetegevus, mis loob uusi leiutisi ja te liigute selles suunas.

Kuidas saab mõõta teadvust?

Võiks ehk mõõta seda energiana, kuna energia on osa planeedi füüsikast ja teadvus ja füüsika on omavahelises seonduses. Te olete praegu selle mõistmise piiri peal. Olete  ühiskond, kes on ületõusmise alguses.

Kuid mida arvate ühiskonna kohta, mis on tihedalt seotud Galaktika füüsikaga, ühiskonna kohta, kes ei vaja kosmose rännakuteks mingeid laevu?

Ma ütlen teile, et teie päritolu on mitmetelt sellistelt planeetidelt. Läbi füüsika põimumise nemad jõudsid teie juurde ja selleks oli oma vajadus. Jõudes siia, leiti enda taolisi olevusi, kellel oli 24 kromosoomi paari. Ligi 200 000 aasta jooksul kujunes välja olevus 23 paariga.

Kuidas see toimus?

Ilmaruumi füüsika ja keemia aluseks on arv 4 (kõik kordub 4ga), kuid teil on 23 paari. Oleme korduval rääkinud, et teie planeedi elusolevustel on 24 paari, üksnes inimesel on 23.

Edasi räägiksin teile midagi sellist, millest teie silmad lähevad suureks. Teie olete pärit veel kusagilt mujalt, teie bioloogia ei ole teie planeedi tulem. Sellisena ta oli vaid seni, kuni tulid Täheemad ja muutsid teie senise DNA ja siit kõik ka algas. See on lugu Aadamast ja Eevast, Teadmiste puust ja seda olete lugenud oma Pühakirjades, kus inglid laskusid taevastest ja andsid teile võimaluse valida vabalt Valguse ja Pimeduse vahel. Need asjad on antud teile metafooriliselt. See pidi tähendama, et planeedile tulnud pidid olema hulga õnnistatumad, kui inglid. Nemad olid Meistrid, kelle DNA töötas sedavõrd kõrgel tasemel, et neid oli võimatu eristada inglitest. Nad ei andnud teile üksnes oma DNA-d, vaid jagasid õpetusi, millised olid tähtedelt  ja need olid Looja õpetused. Nii kõik see algas.

Lemuuria õpetused kandusid kajana üle kogu planeedi ja seda õpetati paljudes kohtades. See algas mitte üksnes sellest, et saite teada Valguse ja Pimeduse puust, vaid teid õpetati ka eristama neid. Alles seejärel teile anti vabadus ise määrata oma teekond, täis vaba voli. Inimkond muutus sellega täielikult, temasse sai tulla vaimsus, mis tulenes otse Looja Lättest  ja see jõudis teieni läbi ületõusnud Meistrite, keda võtsite kui ingleid. Kas kahtlete selles? Kahtlete, et teie planeedi teadvus on ülestõusnu tasemel, et see on tihedalt seotud teie vaimsusega, teie Kõrgema Minaga. Kuid peatselt see jõuab ka teie teadvusesse. Selline potentsiaal oli ka teistel planeetidel ja see jõudis ka teieni ja aitas muuta teie DNA-d.

Ehk tahate teada, kuidas see sündis, kuidas sai mindud 24 paarilt üle 23 paarile? Kas on kedagi teist madalam 23 paarist? Vastuseks on, et ei ole kedagi. Selles loos on palju enamat, palju-palju enamat. Vaba valik jäi teile isegi siis, kui teile õpetati midagi muud.

Küsiksin teilt, et kui te õpetate midagi oma lastele, kas nad teevad siis üksnes õpetatu järgi, või esmalt katsetavad?

Osa asju, mida olete õpetanud oma lastele ja need nende juures töötavad, kuid mõned mitte.

Milleks siis õpetada neile seda, mis nende juures ei tööta?

Selgituseks ehk oleks see, et nad ei ole veel valmis seda selgeks õppima. Kõigel on oma aeg õppimiseks ja arenemiseks ja see on nii inimvaimsusel, kui mistahes olemusel. Kõike saab kogeda üksnes läbi katsetuste ja eksimuste.

Kui ligi 15 000 aastat tagasi kadus Atlantis, üle planeedi algas tõsine töö. Atlantide tsivilisatsioon, mis oli nagu kõigest tilk meres, levis üle planeedi. Teie, tsivilisatsioonina, olete ülimalt noor, seega vigu teete nagu lapsed seda teevad ehk kordate taas ja taas oma vigu, sest  te ei ole veel saanud täiskasvanuks. Kõige arenguks on  oma aeg ja  nii see on olnud paljude tsivilisatsioonidega. Teie teha oli, kas jõuate uue märgiseni. Kui te ei oleks jõudnud selleni 2012, siis vaevalt, et üldse kunagi oleksite selleni jõudnud.

Kui palju teil kulus selleks aega?

Seni teil ei olnud kordagi kiirendatud aega. Märgis oli teile, kui tsivilisatsioonile, teie oma vaba valikuga ja ei olnud teada, kas suudate seda ületada või mitte. See oli teie otsustada, kas laskuda madalama teadvuse tasemele või võtta suund millegi uuema ja parema arengu poole. Te läbisite aasta 2012 märgise ja kõik hakkas muutuma. See oli märgis, millist olid ootamas paljud planeedid üle ilmaruumi. Ja te  liikusite seda teed, ise seda teadmata.

Nüüd olete jõudnud Covid-19’ni ja see oli teie evolutsiooni vajaduse kohane, sest teil oli tarvis peatuda ja vaadata teine teisele otsa ja mõista, et kujunenud olukorras olete kõik ühtselt. Selleks oli vaja aega, vajasite aega, et mõista, kes te olete, kuhu olete liikumas ja mis on ootamas ees. Selles teadvuse muutuse protsessis muutub enamuses kõik. Omavaheline suhtlus muutub teiseks, kui oli seni ja muutub ka teie füüsika.

Seda teed on läbinud paljud planeedid enne teid. Teiste planeetide esindajad aitavad teil teha muutusi ka teie planeedi Võredes. Sõlmede ja Nullide punktid on juba paigas. Kui vaid teete vastava valiku, need hakkavad puhastama teie energiaid. Selline on sekkumine teie arengusse. Et asi saaks toimida edukalt, oli vajadus Covid-19 järele ja seetõttu olete praegu selles olukorras. Kas olete sellele mõelnud? Covid.19 ei ole midagi katku taolist, ega midagi lähedast millegi muu taolisele.

Armastuse Masin on tõepoolest Armastuse Masin ja tema armastus teie vastu on sedavõrd sügav, et igaüks olete temale teada. Te olete kurvad, et paljud eakad inimesed lahkuvad teie juurest, kuid Armastuse Masin toob nad peatselt tagasi, nagu vanu vaimsusi, noorte inimestena. Mõelge sellele. Teie vajate nende tarkust, eriti noored inimesed. Te kõik olete kaasatud sellesse protsessi. Tänu teie vabale valikule  tõuseb ka teie planeedi arengu kiirus ja kõik muutub

Mina jõudsin teie planeedile 1989 aastal, 31 aastat tagasi. Minu esimesed sõnumid rääkisid valmidusest muutusteks, millised on tulemas. Nüüdseks olete nende muutuste keskel, seega, ka minu töötamise viis teiega on muutumas. On avanemas energiad, milliseid olete oodanud Krayonilt. Sünnib midagi muud, loote templi, mida hakkate külastama tervenduse eesmärgil.

Kui palju teie arvates on olnud sellel planeedil tsivilisatsioone? Teile võib olla on räägitud, et olete ainsad.

Kuna on olemas Armastuse Masin, seega on olnud sekkumisi, et teil avaneks vaimsus, mis saaks juhtida teid tänasesse päeva. Ei tasu hetkekski mõelda, et te olete üksi, et vaimsus on teid maha jätnud, et teid loonud Jumal on jätnud teid maha. Ei keegi kavatse teid maha jätta ja seda oleme teile rääkinud iga sõnumi vahendusel. Armastuse Masina armastus on piiritu ja mõõtmatu, see on Armastuse süsteemi osa. Ja kõik muu senine oli vaid laste muinasjutud.

3 osa

Kõik sõnumid Armastuse Masina kohta on metafoorilised, ei midagi otsesõnu ja need on täis energiat, mida määratlesime kolmandaks keeleks. Kõik sõnumid on kõrge väärtusega, kuna vaimne keel on kallihinnaline ja ta on paljumõõtmeline, paljutahuline ja täis kaunidust. Armastuse Masin on Looja armastus. Sõna Masin tähendab planeedil toimuvat, mille protsessis on vajadused ja tulemused, on detaile, mis töötavad lakooniliselt ja täpselt ja on kohased masina juhile, kelleks olete te ise, mitte vaimsusele.

Oleme palju aastaid rääkinud, et aju ei ole loogika lõpporgan, ega ole koht, kus tehakse otsuseid, vaid selleks on hoopis triaad, millesse on kaasatud ka süda ja käbinääre ning üksnes triaadis tehakse otsuseid. Triaad  suhtleb Akashadega ja mõistab kolmandat keelt. Aju on nagu kompuuter, mis tegeleb ellujäämisega. Kõrge intellektiga inimesed kasutavad käbinääret, aga mitte aju, nad kasutavad oma intuitsiooni, mitte ajutegevust. Intuitsioon ei määra midagi ei õigeks, ega valeks, ta pakub vaid võimalusi, mis aitaksid lahendada olukorda.

Eelmises sõnumis rääkisime planeedi 200 000 tagusest elust, kus tuldi tähtedelt, sellest, millest sai teie loomise ajalugu ja mis algas Aadamast ja Eevast. Tähtedelt tulnuid oli võimatu eristada inglitest, kuna nad olid ülestõusnud olevused ja vastutasid füüsika eest endi ümber ja üle kogu planeedi. Et jõuda teie planeedile, neil ei olnud vaja teie kolmemõõtmelise mõistmise kohaseid kosmilisi laevu. Ka teie teadvus ühineb kord sellise füüsikaga. See on kõrgem meisterlikkus, mida praktiseerivad mõningad kõige vanemad gurud. nad  praktiseerivad seda, millest olen teile rääkinud. Nemad olid eeskäijaks selles, mille poole olete käesoleval ajal liikumas teie.

Lemuuriast, mis oli muust ilmast isoleeritud, sai õpingute keskus, kus õpetajateks olid Täheemad. Koole-keskusi oli üle planeedi teisigi. Lemuuria oli eriline seetõttu, et ta oli muust ilmast eraldi, seetõttu sinna ei saanud keegi sekkuda. Ta oli kordumatu ja laitmatu, mida ei saanud öelda muude keskuste kohta. Kuna saar läks vee alla, siis õpetamine lakkas. Saar läks vee alla mitte tektooniliste nihete tõttu vaid vulkaanilise tegevuse tõttu, kui magma mull, mis tõstis kaljud kõrgustesse, lõhkes. Ligi 15 000 aastat tagasi kaljud vajusid ookeani vetesse. Kuid Lemuurlik õpetamine, mis sai alguse seal 50 000 aastat tagasi, jätkus mujal. Kuidas see käis ja milleks seda oli vaja, sellest oleme rääkinud korduvalt. Just neil aegadel teil käivitusid isiklikud vaimsused. Sellest oli Aadama ja Eeva lugu ehk loomise lugu. Saades teadmiste puud, avanesid teil ka vaimsused  ja see oli pühade asjade õppimise aeg ja see oli selleks, et viia teid oma elu valikuteni. Akasha Kroonikaid neil aegadel teil veel ei olnud, kuna teil puudus elu kogemus – see oli teie alguste algus. Igasugune õpetamine algab alati alguste algusest. Ka missioonitööd algavad alguste alguse tutvustamisest, Loomise Lättest. Lemuurlik Õpetamise Ratas oli üks osa sellest, üks neist esimestest koolitustest. Õpetamise lugu algas peale Lemuuria vee alla minekut. Planeet, oma 30 000 aasta jooksul, on paljus muutunud. See aeg oli imeline, kuid teile tundmatu, täiesti tundmatu, kuna teie ajaloolistes materjalides ei ole sellest midagi räägitud. Siin, minu poolt kõigest räägitust, kujuneb teie teadlaste testimine. Teile hakkavad avanema asjad, mis ei vasta seni teile õpetatule.

Mida hakkate peale uute õpetustega, kas kaevate kiiresti liiva sisse või jääte avatuks uutele ajaloo asjadele?

Kuid siiski, sekkumistel, millest oleme rääkinud, on omad tsüklid. Iga tsivilisatsiooni jaoks oli ligi 5 000 aastat aega, et näha, kas nad on võimelised arenema. On olemas ka teadvuse tsüklid, millistest te ei ole teadlikud, üksnes sotsioloogid viitavad neile. Üks viide teile, et kui palju aega läheb, et tsivilisatsioon saaks hävitada end, mistahes tegevuste, sõdade ja lahkhelide teel?

Teie sotsioloogid viitavad isegi, et ka sellel on omad tsüklid. Kui palju võtab aega, kui tsivilisatsiooni teadvus küpseb sedavõrd, et hakkab sündima teadlik sekkumine oma arengusse?

Ma annan vastuse, et selleks kulub  5 125 aastat. Mõnedele teist võib see arv olla tuttav. Ütlen teile veel midagi – enne teid planeedil oli viis tsivilisatsiooni, üksteisest täiesti erinevaid tsivilisatsioone. Te osalesite ka viiendas tsivilisatsioonis. Kui küsiksite selle kohta ekspertide käest, siis nad vastaksid, et tsivilisatsioon, mida teate teie, on kõigest 6 000 aastat vana. Selle tõestuseks nad ütlevad, et Egiptuse vanima püramiidi vanuseks on 5 000 aastat. Kui lähete ajaloo sügavustesse, või võtate ette keeled, kas sanskriti või sumerite, siis satute Induse orgu, mis juhatab  6 000 aasta tagusesse aega. Kas enne seda midagi ei olnud?

Kallid, see on suurim rumalus, mida teate. Teile ei ole teada, mis oli enne seda, veel enne seda ja veel enne seda  ja nii edasi. Kuid, kuna teie tehniline tase on aina täiustumas, siis ükskord saate sellest teada ja mõnda olete juba ka avastamas. Väljakaevamistel tulevad välja ehitised, mida on ehitanud inimesed, keda teie arvates ei saanud olemas olla, kellel oli oma keel ja oma geomeetria, mida te ei tunne, mis oli nende oma ning mis oli ülimalt kõrgel tasemel, nende jaoks, kes olid teadlikud planeetidest ja nende joondumistest. Ja teil ei ole sellest mingeid teadmisi.

Ehk räägiksin teile ühest asjast, mis oli Egiptuse 5 000 aasta vanusel tsivilisatsioonil. See oli Abydose tempel, mis oli väga suursugune ja ilus. Seal oli asju, mida ei olnud üheski teises templis ja egiptlased olid väga uhked selle üle. See oli antiikne ja sellesse oli kätketud egiptlaste ajalugu. Egiptlased, ehitades templit, avastasid, et selles paigas oli olnud tempel, mille vanuseks võis olla 10 000 aastat (seda määrati süsiniku meetodil). Kuid nad hoiduvad sellest rääkimast, kuna see lükkaks ümber kõik, mida on õpetatud Kairo ülikoolis. Tsivilisatsioone on olnud kuus.

Krayon, kuidas kuus, sa just rääkisid viiest?

Neil oli ajapiirang, neil kõigil ei vedanud ja seal sündis midagi, mis pani neid taas ja taas alustama uuesti. Kas oli see Gaia mõju, või oli see evolutsiooni kohane. See oli tsivilisatsiooni vajadus, oma aja valik, ka neil oli vaba valik. Sellest on kirjutatud teie Pühakirjades, seal on kirjas, et te ei vea üle 2 000 aasta välja. Ja te olite valmis kustutama valguse ja minema laiali. Võtke lahti Pühakiri ja lugege. Kuid teiega seda ei juhtunud, teie jätkasite. Ükski varajasem tsivilisatsioon ei suutnud seda teha. Aasta 2012 on uue tsivilisatsiooni algus, kuuenda tsivilisatsiooni, milline on kõrgema teadvusega ja  mis on võimeline jätkama oma eksisteerimist maapeal.

Igal tsivilisatsioonil viiest oli oma kalender. Kui pikk oli Maiade kalender?

See oli 5 125 aastat ja see pidi tähendama viimase tsivilisatsiooni kestvust. See on üks viiendik planeedi telje 26 000 aastasest võnkest.

Mul ei ole kavas kirjeldada neid kuut tsivilisatsiooni, ega selgitada, kuidas esimesed viis algasid ja kuidas kadusid. Teie olete kuues tsivilisatsioon. Olen tulnud teie uude tsivilisatsiooni ja ka jätkan sellega. Võite üles otsida sõnumi, mis sai vastu võetud kaunil Chiemsee järve saarel, see oli ainus kord, kui rääkisin sellest.

Paljudel ajaloolastel ja ka teil, on eelarvamus, et mida kaugemale minevikku laskuda, seda madalama mõistmisega seal inimesed olid. Seda enam, koopainimese kohta, kes teie eelarvamuse kohaselt suutis üksnes uriseda teine teise vastu, kuna teie arvates keeleoskus neil veel puudus. Teie üllatuseks ütlen, et mõnedel kaugetel tsivilisatsioonidel olid suuremad saavutused, kui teil, nende matemaatika oli täiuslikum kui teil, nad mõistsid seda, mida teie ei tea veel üldse. Vaadake ajalugu teise nurga alt. Kui ükskord saate kokku mingi tsivilisatsiooniga, siis näete, et sealsed inimesed on nagu teiegi, kes on mõistmas ja mõtlemas oma peaga, nagu teiegi. Kuid nemad oma ajaloo jooksul, ei ole teinud mingeid avastusi, üksnes arenesid  ja selles on teie erinevus. Mida teie olete avastamas, see neil oli juba olemas, ilma avastusteta. Kuigi neil kõik läks korduvalt kaotsi ja nad pidid alustama uue tsivilisatsioonina, kuid teadmised siiski on neil palju rikkamad, kui teil. Kui leiategi midagi nende ajast, siis oma eelarvamuse kohaselt peate seda võimatuks, kuna teie arvates nemad ei olnud veel sedavõrd targad, et luua selliseid asju. Ütleksin teile veel, et nende matemaatika aluseks oli 4, aga mitte 5. Teie matemaatikas esineb kaks faktorit, kuid neil – üle nelja. Nemad suhtlesid matemaatikaga ja see toimus neil sellise elegantsusega, mida te ei ole veel näinud. Nad olid teadlikud, kuidas ära hoida planeedi ülerahvastust, mis teie jaoks on probleem. Kui saaksite nendega suhelda, siis neil oleks palju  teile  õpetada.

Kallid, te ise olete olnud nendeks  ja see kõik on teie Akashades olemas. Kui teie Akashad hakkavad avanema, siis saate paremini näha asju, sest need hakkavad tulema pimeduse katte alt välja ja siis näete lahendusi paljudele sajandite pikkustele probleemidele. Inimkonna ajalugu on hulga suursugusem, kui arvate, iidsem, kui on teile räägitud ja hulga kaunim. Ükskord näete seda uues valguses, pääsu sellest teil ei ole ja need ei ole enam teile esoteerilised.

Te olete ainus tsivilisatsioon, mis ei hävitanud end 5 125 aasta jooksul. Te olete jõudnud lävele, kust näete, millest on läbi käinud teised planeedid. Ma tulin siia, et aidata teil alustada tööd Sõlmede ja Nullidega, millega tõstate oma planeedi olulisust ja selle töö tulemusel tõuseb teie enda teadvuse tase.

4 osa

Kõik kanalduste tekstid kätkevad endas kõikehaaravat armastust ja austust inimvaimsuse vastu. Kõik sõnumid, peale aasta 2012, on täis heasoovlikust ja hingestatust, mis aitab teil üle elada kõike, millest tuleb teil läbi minna. Me oleme abiks teile, selgitame asju, et aidata teil edasi liikuda. Paljudes sõnumites oleme rääkinud, et teie Galaktika kubiseb elust ja enamus teist on läbinud paljusid neist, seega ja me kinnitame seda, et olete olnud seal ning just selle tulemusel oletegi praegu siin. Seega, Armastuse Masin on metafoor ja oleme eelnevalt öelnud, et kõik sõnumid on metafooridena. Nii on teie Pühakirjadega ja Nostradamuse katräänidega, mille sisu ja tähendust ei suuda paljud veel mõista sest need sõnumid on kolmandas keeles, mis on väljaspool teie lineaarset keelt. Peaksite mõistma, et jutt neis käib armastuse keeles. Armastuse Masin on Looja armastus ja see määratleb inimolemust ja tema teostumist planeedil Maa. Rääkisin eelnevas osas, et Masina tegevustesse on olnud sekkumisi, millega on antud temale uusi suundi ning see jätkub ka tänasel päeval.

Olen rääkinud teile neljast tsivilisatsioonist enne teid ja täna tahaksin rääkida sellest täpsemalt, et teil ei kujuneks väärat arvamust nende kohta. Need tsivilisatsioonid ei olnud sedavõrd levinud üle planeedi, nagu teie oma praegu. Nad olid lokaalsemad, piiratumad ja rahvastiku hulk ei ulatunud neil miljarditeni, vaid neid oli mõned miljonid ja need eksisteerisid viie tuhande aasta ringis. Nemad oma vähese liikumise tõttu ei saanud levida ja kuna nad olid isoleeritud, siis puudus neil samuti informatsiooni vahetamise võimalus. Kuigi nad elasid erinevates regioonides, siis mõneti ja vähesel määral siiski puutusid omavahel kokku, kuid see ei toimunud nii nagu arvate teie.

Võib olla ajapikku leiate jälgi kõigist neljast tsivilisatsioonist, mille ajalõigu pikkus võiks olla pea kolmkümmend tuhat aastat. Need ajaraamid mahtuvad planeedi telje võnkumise ulatusse, mille täis võnke ulatus on kakskümmend kuus tuhat aastat. Iga tsivilisatsiooni kestus oli üks viiendik 26 000-st, mis vastab Maia kalendrile, mille kohaselt oli loendatud teie, viienda tsivilisatsiooni aeg.

Aastal 2012 oli tsivilisatsioonide vahetamise aeg, mis vastas Maa telje minekule uuele perioodile, mis kajastus Maa sageduse muutusena. Ja  nüüd olete teie kuues tsivilisatsioon.

Edasi räägiksin kõrvale kalduvustest. Planeedil oli mitmeid inimrühmasid, kes on eksisteerinud peaaegu 50 000 aastat – see on kaks Maa telje võnkeperioodi. Nad ei suutnud läbida muutusi, mida läbisid eelmised neli tsivilisatsiooni, kuid erandeid ja kõrvale kaldeid on olnud alati. Ükski neist tsivilisatsioonidest ei olnud aluseks, mille järgi luua uus tsivilisatsioon. Kas oli neid üks, kaks, või enam tsivilisatsioone, on raske öelda. Samuti on neid raske määratleda, et millal need olid ja millal kadusid, sest võisid üle minna sujuvalt ühelt rassilt teisele. Kuid planeedil on täheldatud kolme eraldi piirkonda, kus eksisteeriti ühe kultuurina ligi 50 000 aasta jooksul.

Kuidas oli siis ühe sündimisega ja teise kadumisega?

Kui te mõtleksite süviti sellele, siis ehk mõistaksite, et kogu küsimus seisnes ellujäämise ressurssides. Enamuselt, neil kõigil, tuli päevast päeva otsida ellujäämiseks toitu ja isegi, tegeledes päevast, päeva, ellujäämise võimaluste otsinguga, nad suutsid siiski eksisteerida pikemat aega.

Sotsioloogide arvates, kui tsivilisatsioonidel oleks ressursse, siis, toetudes teine teisele, saaksid nad moodustada kogukonnad, millised saaksid kasvada suuremateks. Ressursid viiksid koondumisele, kuid seda ei saanud kunagi juhtuda loodusrahval. Kui ellujäämise nimel pidevalt otsitakse toitu, siis on raske rääkida mingist elegantsest kooslusest ühiskonnas. Teile on teada inimkonna ajalugu, seetõttu räägiksin sellest, millele tasuks teil mõelda. Teie arvamuse kohaselt nende inimeste hulk oli suur ja nad asusid laiali üle planeedi. Kuid see ei olnud nii, vaid nad olid väikeste hulkadena, omaette eraldununa ja olid täiesti erinevad. Ja inimkonna vanuseks ei ole 6 000 aastat, vaid hoopis 50 000 aastat. Ja enamus, kus olete teinud edusamme, jääb viimase 30 000 aasta peale.

Ja nüüd, mida saaksin rääkida selle kõige kohta, mis on toimumas teie juures käesoleval ajal?

Te olete jätkuvalt sekkumise mõju all, tõsise mõju all. Teil on küll vaba valik, kuid teie oma vaimsus teeb teie eest paljut. Osa teist on liikumas teatud suuna kohaselt  ja  sellest on partner rääkinud teile pidevalt. Oma vaba valiku kohaselt saate teha vaid seda, mida valite teadvustatult. Kui tunneli lõpus hakkab paistma valgus, siis on see teie valik, kas vaatate selle poole, või mitte. See on osa Armastuse Masinast, kas mõistate?

Teie vaimsus kannab hoolt teie üle sedavõrd, et te aina astute ja astute edasi, ise seda teadvustamata. Eespool on palju valguseid, millistele tuleks teil pöörata tähelepanu. Antud sõnumi metafoor räägib sellest, mis võiks köita teie tähelepanu, kui olete valmis selle märkamiseks.

Kas kunagi olete uurinud leiutiste ajalugu? Oleks hea, kui püüaksite seda teha.

Käesoleval ajal planeedil on aktiveerumas Nullid ja Sõlmed, milliseid seadsid üles need, kes tulid tähtedelt, need olid üles seatud ajaks, kui jõuate 2012 aasta märgiseni. Need on seatud paaridesse, miinused ja plussid, et teha puhtaks planeedi võred vanadest eelarvamuslikest energiatest, kristallvõred vanadest meendustest, millised on seonduses inimkonna Akasha Kroonikatega, sest nii saab kiirendada teie teadvuse liikumist kõrgema taseme suunas.

Kallid, te ei saa olla jätkuvalt vana energia poris ja aina oodata planeedi ülestõusu, oodata imet, mis tooks teid porist välja, porist, mida olete kogunud tuhandete aastate jooksul. Vana energia ei lase teil väljuda rikutuse ja õuduste küüsist. Aasta 2012 aasta märgis oli tärminiks, kus saite alustada vabanemisega sellest ja te olite selleks valmis. Teie tegu kajastub üle Galaktika – sedavõrd olulistena olete.

Kõik ülestõusnud planeedid üle Galaktika, olid ammu enne teid läbinud omad märgised ja tõstsid oma DNA taset ja jõudsid kõrgema teadvuseni. Nüüd läbib nihet teie planeet, nagu teised seda omal ajal tegid. Te ei ole üksi, te olete Pere ja see on toeks teile neil aegadel. Kas olete sellele kunagi mõelnud?

Kui räägiksin teiega sellest saja aasta pärast, et ükskord sai üles seatud võrede süsteem, mis aitaks teil areneda, kuid te täitsite selle süsteemi kõiksugu negatiivsuse poriga. Tänu Nullidele ja Sõlmedele, see pori hakkab muunduma neutraalseks valguseks, mille paistel saate liikuda teel, mis on puhas kividest ja kändudest.

5 osa

Kas olete mõelnud, miks peab kõik muutuma ja just käesoleval ajal? Miks peale sadu ja tuhandeid aastaid, kohatute asjade valitsemist, alles nüüd hakkab kõik muutuma ja hakkavad esile tulema lahendused probleemidele, mis näiliselt olid lahendamatud?

Poliitika muutub alati viimasena, kuid see muutus toimub kindlasti. Poliitika on seotud võimuga, ahnusega, paljude muude asjadega, mis avaldavad teile suurt mõju. Poliitika muutub seetõttu, et planeedi teadvus ei hakka enam valima ebaprofessionaalseid ja oskamatuid liidreid.  See ei juhtu kohe praegu, kuid see toimub ja saab peamiseks muutuseks, sest sekkumine on käimas ja see toimub teie jaoks.

Armastuse Masin on jätkuvalt töös ja tema kiirus tõusmas. Kuid on veel midagi.

Kõik senised leiutised, isegi see, läbi mille saate minu sõnumeid, jääb arhailiseks. On tulemas asju, milliste olemasolu kohta te ei oska isegi arvata, et need saavad olemas olla. Uute asjade kõrval, olite nagu metslased, kellel ei olnud mingit aimu elektrist, ammugu Wi-Fi’st. Just sellisel tasemel olete selle kõrval, mis ootab teid tulevikus.

Kas leiutised on tulnud tänu sekkumistele või te väidate, et need on teie mõttetöö?

Uute leiutiste esile tulek on viimaste aastatega hoogustunud, kuna uued avastused tulevad teie vaimsuse edasi jõudmise käigus.

Kas see on ikka nii? Kas ei näi ebaloogilisena see, et õppisite lendama hiljuti, ehkki olete jälginud lindude lendu sajandeid?

Kas olete teadlikud, et hiinlased lennutasid õhupalle juba tuhatkond aastat tagasi, kuid mootorid tulid teil alles hiljuti?

Kas olete teadlikud, et vennad Wrightid ennetasid prantslasi kõigest paari nädala võrra?

Ehk olete teadlikud, et paljud leiutised on tehtud ühe korraga üle planeedi. See olnud nii raadio, lennukite, ja palju muude leiutistega. See on selge sekkumine. Leiutised tulevad siis, kui nende järgi on vajadus. Suuna idee tabatakse mitmes kohas korraga ja hakatakse seda ellu viima. See, kes saavutas tulemuse esimesena, on saanud ka loorberid endale. Kõik leiutised avanesid tänu teie vabale valikule, ja ka praegu olete uute leiutiste lävel.

Mida hakkate nendega peale? Ometi olite valmis end hävitama. Te olite end programmeerinud enesehävingule, kas teadsite seda?

See oli teie endi valik, mitte Armastuse Masina osa. See oli inimmasina osa.

Ma küsiksin neilt, kes on vanemad inimesed, et milline oli ennustus teie tulevikule?

Kui oleks läinud ennustuse kohaselt, siis inimkonda ei oleks enam olnud. Pühakirjade prohvetlustes oli räägitud tulevikust, kust teid ei oleks saanud enam olla. Kas mõistate, et teie teadvus oli muutumatu. Ehk vanemad inimesed mäletavad, kuidas nende vanemad ootasid kolmandat maailma sõda. Tuumarelva tulekuga selleks oli üksnes aja küsimus, kuna oleksite saanud hävitada end. Vaadake, mis toimus filmitööstuses, totaalne enese hävitamine, te lausa programmeerisite end enesehävingule. Kuid te ei teinud seda, ei teinud. Just selle sammu pärast teatakse teist üle Galaktika, et te ei teinud seda. Seega, nüüd olete avatud uuele tulevikule.

Kes jõuavad  uude tulevikku esmastena?

See oleneb sellest, kelle eelarvamused segavad kõige vähem. Kui arvate, et teate kõike, või arvate, et teate, mis tuleb, siis te ei näe seda. Kuid noored mõtlevad teisiti, nemad on teadlikud, et ees on midagi tulemas, nemad tunnetavad seda ja nad tahavad sellest osa võtta. Ja nad saavad seda teha, sest teatud mõttes see on juba siin planeedil olemas. Kuna olen magnetismi meister, siis tean ja kinnitan seda. Olen rääkinud teile, et pöörake tähelepanu magnetismile. Uus on seotud planeedi võredega, magnetväljaga ja on seotud magnetite kasutusele võtuga. Magnetite kasutusele võtt asendab kogu kütte baasil energia tootmise. Mõni aeg hiljem kaob isegi vajadus patareide ja akude järele. Magnetjõumasinad, nii suured, kui väikesed, hakkavad pöörlema igavesti ehk vahetevahel tuleb vaid vahetada kuullaagreid. Need hakkavad varustama elektriga nii megalinnu, kui väikesi majakesi metsade keskel. Annavad elektri, internetile ja tervisele. See on vaid üks tulevatest asjadest, millised on juba siin ja ootel. Need on ootel, millal tõuseb teie teadvuse tase ja siis, ükskord see avaneb  kõigile. Teile hakkavad tulema uued ideed.

Kas arvate, et see on mingi võlukunst? Kuid see on juba teie juures olemas ka praegu, küsimus on vaid teis endis.

Krayon, kui oleme tervemad, ja elame kauem, siis planeet saab ju ülerahvastatud?

Oleme rääkinud, et sündimuse üle käivitub kontroll ja see on küpse tsivilisatsiooni omadus. Kas mõistate?

Uus intellekt hakkab tegelema sellega. Palju lapsi omada oli vana energia püüd, see oli rohkema energia saamise eesmärgil. Kuid see ei ole küpse teadvuse kohane. Olete jõudmas uude ja küpsema teadvuse faasi, milles avanevad uued leiutised. Seejärel tuleb suurem ja võimsam faas, kui vaid lubate sellel tulla.

Kvantlääts, millest kord rääkisin, magnetseeriad ja krioenergia, plasma – selle kõige abil saab näha Välju kogu nende kauniduses. Siis näete, et gravitatsioon on paljumõõtmeline väli ja näete selle seaduspärasusi. Siis mõistate, kuidas saab reguleerida füüsilisi seaduspärasusi ja kogu füüsikat tervikuna. Avaneb võimalus näha oma Merkaba paljumõõtmelisi aspekte. Siis näete uut ilma, mille olemasolust te ei osanud isegi ette kujutada. Juba nüüd olete mõndagi nägemas. Siis näete, et üks asi viib teiseni ja see viib järgmiseni ja nii edasi. Ja mis peamine, et te ei hakka uusi asju kasutama relvastuses, kuna selleks ajaks kaob täiesti vajadus mistahes relvastuse järel.

Kõik hakkab kujunema samas jadas, millises see kujunes teistel planeetidel. Kõik oleneb teadvuse arengu vajadustest. Armastuse Masin hakkab tööle täiel võimsusel.

Kuid vaba valik jääb teil alles, kas peatate arengu ja pöörate tagasiteele ja hävitate end?

Ometi te ei tee seda, kuna Nullid ja Sõlmed puhastavad teie energiad reostustest, kogu mineviku negatiivsustest. Uue Inimese aeg on kätte jõudmas. Ehkki see tuleb hulga aeglasemalt, kui tahaksite ja see toimub erinevatel kohtadel erinevalt. Ehk näete veel mõneti eredaid ja tumedaid laike. Kaks sammu ette, üks tagasi, kuid järjekindlalt edasi ja nii jõuate ka uute leiutisteni. Armastuse Masin on planeedil selle alguste algusest, ta on toonud teid käesolevaks ajaks siia, ja ta on toonud teie juurde Krayoni.

Vaim, Jumal, kuidas te ka ei nimetaks Loojat, ta on alati teiega, viimse kui ühega. Võite lõõgastuda ja seirata Valgust, millest on rääkinud Krayon, läbi partneri. Olen teile rääkinud, et  ma panin teid kiikama.

Ja nii see on ….

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga