ARKTUURLASTE SÕNUM September 2021

 

Tervitan teid, maalased…

Lubage Looja kavandusel juhtida teid, nii teie isiklikes, kui ka globaalsetes mõõtmetes. Kõik, olenemata sellest, mida olete nägemas ja kuulmas, kulgeb kavandatu kohaselt. Leidub siiski neid, kes tahaksid mõjutada, või isegi peatada selle kulgemist, ega ei taha vastu võtta toimuvat, kuna see kõik hirmutab neid. Leidub ka neidki, kelle arvates seda kõike lihtsalt ei ole olemas. Jumalik reaalsus, milline on kõige aluseks, püsib puutumatuna jumalike seaduste järgi, vaatamata mistahes kolmemõõtmeliste mõistuste ponnistustele. Neil pingelistel aegadel valisite ise, vabatahtlikena kehastust planeedil Maa. Te olite selleks vaimselt arenenud ja tugevad, ning pidasite end võimeliseks aitama planeeti ülestõusu protsessis. Veel enne kehastumist planeedile, olite teadlikud, et teie valikus saab esinema üleelamisi, osavõtu negatiivsust ja kaost. Teie sooviks oli võtta osa, planeet Maa, ületõusu protsessis ning kanda valgust hirmunud ja vaimselt nõrgalt arenenud inimkonnale. Teie valik ei tähendanud rahulolu otsinguid, või täisväärtuslike kogemiste saamist, ilma, et oleksite ise sellest teadlikud. Tehes otsust, olite teadlikud oma seondusest kõrgema teadvusega, sellega, et teie teadvuse Valgus  mõjutab teie ümber olevaid. Et saate olla nagu valgus pimeduses neile, kes ei ole suutelised mõistma, mis toimub nende ümber ja kes  elavad täielikult veel kolmemõõtmelise tihkuse veendumuste süsteemis. Teie rahu ja usalduslikkus saab olla eeskujuks paljudele, eriti siis, kui olukord muutub veelgi pingelisemaks. Antud ajal on oluline olla kindel, et olete just seal, kus teil on tarvis olla, kogeda seda, mida on tarvis kogeda ning, et kõik see on vaid teie oma vaimsuse kasvuks. Isegi kõrgeima arenguga Minal võib esineda olukordi, mis esmapilgul võivad näida problemaatilistena, kuid mis tegelikult on puhta ja hariva kogemisena, mida on vaja tõusuks, kõrgema vaimsusega Mina teadvusele. Just siin usalduslikkus on eriti oluline.

Kui vaimsus kehastub kolmemõõtmelisuse madalamasse sagedusse, siis ta ei ole enam kõrgemate sageduste kohane, kust ta oli tulnud ja ta isegi unustab, milline ta oli, ta võtab end tavainimesena, ning õpib seda, mida talle õpetavad vanemad, õpetajad ja ühiskond. Paljud arenenud vaimsused on hõivatud maistest veendumuste süsteemist sedavõrd, et ei ole isegi teadlikud oma vaimsest missioonist. Kuid olulisem on säilitada oma vaimset seondust. Samas on oluline pidada meeles, et ei ole mitte ühtegi, duaalse eraldatuse veendumustega inimest, kes ei oleks kollektiivi liikmeks. Sellises olekus olete olnud ridamisi paljudes kehastustes. Kuid nüüdseks olete evolutsioneerunud sellistest veendumuste piiridest välja, ega ole teil enam vajadust hoida senisest kinni. Kuna olete teadlikud, kes te tegelikult olete, siis peate võtma seda omaks kogu südamest. Selle tunnistamine tähendab puhkust teie olemusele, sest teie etteastet juhib nüüd teie Kõrgem Mina. Juhuseid ei ole olemas. Selle tunnistamine võib olla raske, ehk isegi võimatu neile, kes on otsustanud jääda endisele rajale, kolmemõõtmelisele tasemele.

Jääge kaasatuks. Kuid kuidas?

Unustage oma telefonid, unustage kompuutrid ja telekad. Vabanege sõltuvusest kuulata tausthääli, mistahes meedia vahendusel. Inimmõistus armastab haakuda millega tahes, et saada sellest rahuldust. Kui otsite ühendust oma Kõrgema Mõistusega, siis peaksite mõistma, et tema suhtleb teiega vaiksel häälel, seega, teda ei ole võimalik kuulda läbi taustmüra. Kui see osutub esmalt võimatuks, nagu sageli see on, siis tehke samm tagasi ja teadvustage, et olete ise Armastus , et teis on harmoonia, täius, vaimne intellekt ja terviklikkus.

Seejärel küsige endilt, kas ikka tõemeeli tunnistate seda.?

Paljud püüavad praktiseerida tõe omaks võtmist. Kui kohe see ei õnnestu, siis annavad alla, arvates, et nende puhul see ei hakka tööle. Kuid tõest peab saama teie teadvuse seisund, veel enne, kui saab see avalduda teie elus. Mõneti võib näida, et midagi ei muutu, või ehk isegi, et läheb veelgi raskemaks. Kuid see vajab praktikat ja kogemust.

Teie teadvus kujuneb vastavalt teie välisest vastuvõtust. Vastavuses sellele, kuidas tõde saab integreeruda teisse ja muutuda teie teadvuse seisundiks, hakkate tunnetama suuremat sünkroonsust, valikud muutuvad kergemateks ja paremateks, elu sündmused hakkavad kulgema kergemalt ja lihtsamalt ning harmoonia avaldub kõigis elu aspektides. Selles, et realiseerumine on alaline protsess, ei tasu kahelda. Paljugi olnust on ammu realiseerunud. Vaimsuse saavutamiseks ei ole vaja rabeleda. Selleks piisab üksnes mõista, et Looja ja kõik tema hüved, ei ole väljaspool teid.

Teie, ärganud, olete jõudnud vaimsuse olulisema tasemeni. Ei ükski guru või raamat, ei ühegi uskumise kummardamine, ei saanud teha seda teie eest. See on teie endi saavutus. Nüüd on aeg, kus saate teha otsuseid ilma ettekirjutusteta kõrgemalt poolt. Peatsel avaneb võimalus süüvida Tõesse ja uurida seda. Siis olete suutelised aitama sündmustega šokeerituid. Teil ei ole enam vajadust otsida väge ja julgust. Jääb üle vaid teadvustada, et need on olemas teis juba teie alguste algusest. Otsingute aeg on ümber,  kui te vaid ise selle teadvustate.

Võib jätkata elamist ka kolmemõõtmeliste kontseptsioonide ja veendumuste kohaselt, millised töötasid seni suurepäraselt. Iga inimese ees on olnud palju valiku võimalusi. Kuid nüüd on tarvis teadvustada, et kõik, kunagi otsitu, on olemas teie enda jumalikus teadvuses ja jääb üle vaid elada nende kohaselt. Püsige oma vaimses reaalsuses.

Teie ilm on muutumas kiiresti ja selle vibratsioonid  tõusevad kiiresti. Õppige eemalduma, olla vaatlejateks nii oma peas, kui ka südames. Õppige nägema valgust igas inimeses, eriti neis, kellel esineb tõrkeid ja probleeme. Mõnedes valgust on vaid väike täpp, kuid samas teistel see  täidab nende kogu keha. Valguse tunnustamine inimeses, on armastus tema vastu, et armastate end temas. Armastus ei tähenda vankumatut olemist kõigis tema vastuvõttudes. Armastus on energia, mis seob kõiki seesmuselt. Armastus ei ole emotsionaalne seondus, nagu arvab enamus, kuigi enamuses ollakse sellega seonduses. Armastus on Tõe teadmine kõikides olukordades. Armastus juhib teid läbi intuitsiooni vastavatesse olukordadesse, millised ehk esmapilgul võivad näida puht kolmemõõtmelistena. Mõnedele elav armastus võib näida teadvusena, milline tunnustab sõnatult Tõde ja Valgust kõiges, mida on võimalik näha selles ilmas, et neid suunatakse aktiivsete tegudeni, kus nende endi Valgus aitab neil leida teed oma parima ilma loomiseks.

Püüdke juhenduda küsimusest, kuidas saaks paremini korraldada ülestõusu protsessi. Ei ole ei õiget, ega väärat viisi olla Valgus. Tunnustades end, suudate mõista, et Loojal ei  ole puudusi. Kõik on Looja kavanduse kohane ja kulgemas selle kohaselt. Nii saate teada kõikvõimalikest kavandustest, mis tulenevad eraldumusest. Koostöö aitab avada silmad enamatel kolmemõõtmelistel, aitab mõista vohavaid kannatusi ja valusid, millised on paljude sotsiaalsete seaduste ja kontseptsioonide tulemus.

Kõik üleujutused, tulekahjud ja orkaanid on nende energiate töö. Enamate kannatuste energiate aluseks on eraldumised, millised on jõus teil ka käesoleval ajal. Sellised energiad  tõusevad praegu pinnale, et te saaksite neist puhastuda. Antud protsessi käigus paljud, kes olid  elanud eraldatuses loodusega ja kogu elavaga, ka omavahel, hakkavad nüüd mõtlema planeedile, selle eluvormidele ja seondustele kõige vahel.

Mõningad teist, kes elavad üle destruktiivseid sündmusi, eelistavad kogeda seda, kui osa omast õppeprotsessist. Kuid samas teised eelistavad võtta osa sellistest sündmustest, millistes saavad, teenides teisi, avaldada armastust neile. Suurem osa neist on vaimselt valmis enamaks, kuid neil ei jätku kogemusi, mis aitaksid väljuda eneserahulolust ja minna üle enda süvamõistmisele. Looja ei ole võimeline destruktiivseteks tegevusteks ja need kujunevad enamuselt läbi kollektiivsete eraldumuste ja uskumuste ning millistest tulenevad ka hirmud.

Ärge unustage, et te ise olete Loojad, ja olge kannatlikud. Ei ole tarvis arvustada seda, mida  näete või kuulete, mistahes meedia kanalites. Sealt on tulemas enamuselt kolmemõõtmelised veendumused ja kontseptsioonid, millised määravad, mis on õige ja mis mitte. Siin on ülimalt oluline usaldada oma intuitsiooni. Kahjuks hirm on käesoleval ajal, valitsevaks emotsiooniks üle ilma. Olge valvsad ja teadvustage, kuidas, milliste võtetega ja millistel tasemetel kujundatakse teis hirmusid. Suurem osa uudistest on seatud pea 100% hirmule. Seda püütakse suunata teadvuse tasemele selliselt, et need hakkaksid väljenduma hirmuna, ühel või teisel viisil. Mõelge nendele asjadele, milliste vahendusel avalduvad hirmud – need on reeglid, määrused, uudised, kontseptsioonid, kollektiivsed uskumused, õpetused nii religioossed, kui ka muud, samuti traditsioonid. Kõigis neis on erineva tasemega veendumused, mille aluseks on hirmud. ja need on juurdunud kollektiivsesse teadvusse pikema aja jooksul. Hirm tulenes alati eraldumusest nii oma füüsilisest, emotsionaalsest, mõistuslikust, kui ka vaimsest elust. Eraldatuse tõttu inimene teeb üksnes seda, mida ütlevad ette need, kes kinnitavad, et nemad on kõrgema väe esindajad.

Palju sellest, millest jutlustatakse, on tegelikult kollektiivsete kontseptsioonide kajastus. Need kujunesid aja jooksul usust kahte jõusse, duaalsusesse ja eraldumusse. Hirm on kõigest illusioon, tihe udu, mis on kujunenud lahusoleku illusioonidest.

Need, kes teadvustavad, et nemad, kui ka kõik elu vormid, on jumaliku teadvuse väljendused, ja on kandmas oma teadvuses kõrgelt resoneerivat valgust, on tegelikult iidse, raske udu hajutajad. Paljud arenenud vaimsused kehastuvad selleks, et vahendada teadvuse kõrgelt resoneerivat valgust planeedi ülestõusu protsessi.

Raske on vabaneda hirmust, mis on paljude kehastuste ajal aidanud inimestel pääseda ohtlikest olukordadest. Õppige tegema vahet intuitiivse vaikse hääle ja põhjustatud hirmu vahel. Ärge olge vastu hirmule, mis ilmub ühel või teisel kujul, vaid õppige tundma teda, ja tehke kindlaks, et kas see, mida tunnetate, on tõene, või mitte. Olge tähelepanelikud reklaami sõnumitesse, millised virvendavad kõikides meedia väljaannetes – neisse on peenelt peidetud hirmud. Peatselt hakkate märkama kontseptsioonide aluseid, millistele on üles ehitatud hirmud. Seda on ka neis väljaannetes, mida pakutakse tänavanurkadel, millised on nagu  reaalsuse selgitused ja milliseid näiliselt võiksite isegi omaks võtta. Nende asjade promotseerijad ei püüa alati petta, või sisendada hirmu ning nad ise sageli ei mõistagi, et  külvavad hirmu. Kuid samas, nad  usuvad, et sellega aitavad inimesi, kuigi neile see on üksnes hea äri ja võimalus tõusta mööda ametiredelit.

Hirm on alateadlik ja avaldub paljudes vormides. Ta esineb kollektiivis ja on kättesaadav kõigile, kes on kooskõlas hirmu energiatega. Samas paljud, tunnetades hirmu ja häires olekut, ei tea selle tekkepõhjust. Teadke, et hirm, rahutus, või mistahes muu negatiivne energia, ei ole iialgi kuulunud kellegile isiklikult. Ehk vaid juhul, kui keegi väidab kindlalt, et see on tema isiklik, siis nii see ka on. Samas, see ei tähenda, et need, kes on vaimselt ärkvel, peaksid vältima igapäevaseid elu küsimusi, mis vajavad erilist tähelepanu, vaid pigem tuleb järgida seda, mida pakub elu, mitte hinnata olukorda – ei heaks, ega halvaks.

Absoluudis elada ei saa keegi enne, kuni kogu kogetu saab teadvuse saavutuseks. Selline on evolutsiooni tõeline olemus. Teadke, et teie Kõrgem Mina maalib teile seda, mida on teie jaoks tarvis, nii õppimiseks, kui ka arenemiseks, maalib isegi hetki, kus üleelamised ei näi kuigi positiivsetena, või vaimsetena.

Oleme palju rääkinud vajadusest vabaneda vaimsetest ja metafüüsilistest atribuutidest. Kuid samas, see ei pea tähendama, et te ei võiks kasutada asju, millised olid kohased kogu eelneva vaimse rännaku ajal. Kui räägime atribuutidest vabanemisest, siis siin peame silmas seda, et igal inimesel, oma vaimse rännaku ajal, saabub hetk, kus ta peaks lõpetama väe omistamist asjadele, isegi siis, kui need on nende endi omad. Peaksite teadma, et need üksnes aitasid teil võtta kasutusele seda, mis on juba olemas teis endis. Kristallid, helide vibratsioonid, värvid ja võided, need olid võimsad atribuudid energiate tasakaalustamiseks (tervendamiseks). Ka iidsetes templites need olid peamisteks tervendamise atribuutideks ning te olete kogenud seda oma ammuste kehastuste ajal. Mistahes kristall, võie või helind, kannab endas unikaalseid energiaid, millised on võimelised võimendama ja aktiveerima sama tasemega energiaid magavas olekus inimeses. Teadke, vaimsetel atribuutidel ei ole, ega ole ka kunagi olnud võimeid anda teile seda, mida teis ei ole olnud. Kasutage neid atribuute ja kandke hoolt nende üle, kuid ärge unustage, et nad on selle energias, keda on vaid üks. Olge üksnes mistahes protsessides lõõgastunult.

Vaimne evolutsioon kestis eoonide ajal tänu tahtejõule, praktikatele, üht või teist viisi tegevustele, millised olid suunatud üksnes vaimse teadvuse tõstmiseks ja inimese lähendamiseks Loojale. Nüüd on kätte jõudnud aeg loobuda sellest kõigest, selline usuline põhimõte on aegunud, see ei ole enam aktuaalne eriti siis, kui on omaks saanud veendumus, et Looja on enda seesmuses.

Lõõgastuge, loobuge võitlustest, lubage endile olla see, kes te olete tegelikkuses. Ärge hoiduge muutustest, sest need on protsessi osa, läbi mille elu muutub mõistetavamaks, õiglasemaks, arenenumaks. Teid on ootamas ees veel palju. Tõstke oma kannatlikkuse taset, siis saate näha pimeduse tõusu pinnale. Olge teadlikud, et  Loojal on teie kohta oma kavandus. Te ju ise püüate saada tema osaks, teades, et see on kohane teile kõigiti, siis lubage sellel ka nii olla.

Oleme Arkturuslaste rühm

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga