ARKTUURLASTE SÕNUM 30. JAANUAR 2022

 

Tervitame teid, kallid lugejad…

Käesoleva aja kaose ja näilise negatiivsuse aegadel on oluline meeles pidada, et vaatamata näilisusele, kõik toimub vastavuses jumaliku kavandusega. Vaadates Ilma, võite küll arvata, et midagi ei ole muutunud, kuid tuleb mõista, et enne, kui midagi avalduks mateerias, idee ja energia peavad esmalt avalduma energeetiliselt. Muutused peavad saavutama vormi esmalt energeetilisel tasandil. Paljud inimesed alles ärkavad enda sügavamale tõele, millega lisatakse valgust kollektiivteadvusse. Nüüd on kujunemas usalduse aeg ja seetõttu ei ole enam mõtet arvustada Ilma evolutsiooni üle, kõigi tema kolmemõõtmeliste määrangutega, mis tuginevad vanadele energiatele, mis näiliselt juhivad veel teie Ilma. Energiad, vastavalt sellele, kuidas aegunud uskumuste energiad ja nende olemus, hakkavad kahanema, kuni lakkavad eksisteerimast.

Maa on vaimne Ilmaruum, millel elavad Looja jumalikud olemused. Need, kes ei ole sellest teadlikud, elavad ja loovad jätkuvalt oma uskumustega piiratud kolmemõõtmelises süsteemis, elavad nii head, kui halba, läbi füüsilisel-mateerialikul plaanil, isegi aimamata, et need on  Looja avaldumised. Selline on inimseisundi eraldumuste illusioon, kuid sellest olete lahti saamas, aga seda üksnes läbi nende kogemise.

Oleme palju kordi rõhutanud, et väljendumata teadvust ei ole olemas. Looja jumalik teadvus väljendub end alati lõpmatute vormidena ja nende erisustena. Indiviidi teadvus on samuti ja alati väljendunud olekus. Mistahes osa libaenergiast, mis asub teie teadvuses, väljendub sageli lihtsatel ja märkamatutel viisidel. Kui tunnete need ära, siis lähtudes oma kogemusest, testige neid oma veendumustega, ning eemaldage neist see, mis tundub väärana, kui tähtsatena need ka teile ei näiks. Elades füüsilises kehas, keset duaalsuse ja eraldumuse energiaid, teil ei õnnestu neid vältida.

Teie enda valikuks on olla planeedil Maa just neil aegadel, seda mitte üksnes valguse lisamiseks ülestõusu protsessi, vaid ka selleks, et puhastada oma rakumälu sinna kuhjunud vanast energiast. Puhastumise protsessiga kaasneb sageli füüsilisi, emotsionaalseid, või mentaalseid üleelamisi vanades energiates. Seetõttu ei tasu arvata, et kui tunnete, et midagi on teisiti, et siis olete kaotajad ja olete langenud tagasi. See protsess on nagu vilistlaste testimine.

Paljud teie seast püüavad puhastuda vannetest, millised andsid eelmiste elude ajal, või isegi käesoleva elu ajal, kuna olite siis kindlad, et need on tõesed. Protsessiga ei tasu kiirustada, pigem istuge maha ja mõelge rahulikult olnule, sellele, mis on rakumälu tasandile kinnitunud – need vajavad puhastumiseks ja vabastamiseks pikemat aega. Jumalik teadvus ei ole kunagi ei naine, ega mees, Jumalikus teadvuses on mõlema kooslus. Üksnes kolmemõõtmeline, duaalne energia, avaldub kord mehena, kord naisena. Mehelik füüsiline, emotsionaalne ja mentaalne energia avaldub aktiivsena, tegusana. Samas naiselik energia on vastuvõtlik, armastav ja intuitiivne. Nende füüsilisel ühendumisel tuleb ilmale uus inimene. Iga inimene on täielikult täiuslik. Ta kehastab kõiki jumalikke omadusi, kõiki ja mitte kuidagi poolikult või osaliselt.

Enamuses  olete saanud kasvatuse, kus toonitati üksnes oma soo füüsilisi omadusi, samas välditi vastassoo omi. Kuid see on nüüd  muutumas. Mehed avavad endas omadusi, mida varem peeti naiselikeks, aga naised ihalevad kogeda mehelikke energiaid. See on vaimse evolutsiooni tunnus. Mingil vaimse rännaku hetkel peab igaüks tunnistama ja teadlikult viima vastavusse oma energiad vastassoo energiatega. See võimaldab sündida uuel teadvusel, kõrgemal tasandil.

Selline täiuslik Jumalik Mina on alati olnud igas inimeses olemas, kuid seda ei teatud, ega tunnustatud enamuse poolt. Usulisest vaatevinklist mees- ja naisaspektide ühildamist peetakse Müstiliseks abieluks. Ärkamata mõistused tõlgendasid Müstilist abielu seksiks ja paljude arvates selle taga on midagi enamat, sügavamat. Inimlik seksuaalsus on meeldiv ja rõõmuküllane elamus. Eriti kui see avaldub armastuses ja tunnustavalt, siis  isegi püha. Paraku, kuna seksi reaalsuse aluseks on Müstiline Abielu, siis selles väljenduvad ka pühad põhimõtted. Kui teadvus on teadlik neist, siis ta on tervik ja kui selles on mees- ja nais omadused, siis ta on teostunud olekus. Ehk kui mõistab, et mees aspekt (tegevus, jõud, initsiatiiv ja otsustusvõime) on suunatud naisaspekti (armastus, õrnus, intuitsioon ja tundlikkus) toetusele ja tasakaalustamisele, mille tulemusel naisaspekt hakkab armastama ja toetama intuitiivselt mehelikke tegevusi.

Inimesed, kes vaimselt on valmis võtma vastu mõlemat aspekti, kuigi reaalselt ei ole selleks veel valmis, hakkavad sageli puutuma kokku vastavate olukordadega, kuni hakkavad seda teadvustama. Näiteks, kui naine, kes pidevalt kasutab meest oma asjade lahendamiseks, aga jääb temast mingitel põhjustel ilma, siis ta on sunnitud ise tegelema nende mehelike asjadega. Või teine näide, et matšo mees võib äkki olla olukorras, kus tal tuleb kanda hoolt, kas oma laste, või vanemate eest.

Kogu teie Illm elab käesoleval ajal üle suurt segadust ning on stressis. Eriti need, kes ei ole teadlikud toimuvast. Paljud neist isegi ütlevad, et ei taha enam olla siin ja seetõttu paljud ongi lahkunud või kavatsevad lahkuda ja Covid on võimaldanud neile lahkumise soovi. Peaksite mõistma, et iga vaimsus oma sügavamal tasemel,  vastavuses vabale valikule, teeb ise otsuse, kas jääda või minna. Aga vähesed inimesed teadvustavad seda.

Vaimsel tasemel mehe ja naise energiate tasakaalustumine algab automaatselt, ilma teadlike pingutusteta, olenemata sellest, kas isik on üksik, või kooselus. Suhtlusviis ei oma tähtsust – on see hetero- või homoseksuaalne. Kolmandas mõõtmes seda hinnati sageli kas õigeks, või valeks, religioossest vaatevinklist aga patuseks. Kuid patuseid, ehk väärituid suhteid ei ole olemas, on üksnes vastastikuline austus ja armastus.

Iga inimese kolmemõõtmelise teadvuse teekonnal on kaks peamist komistuskivi, suhted ja küllus. Inimkond on pikka aega kannatanud puuduste ja piirangute koorma all, mõistmata, et ise on toetanud seda oma uskumustega. Usk puudustesse oli kinnistunud kollektiivsesse teadvusse ja see läbistas igat eluaspekti planeedil. Kõik, eriti varajasemate elude ajal, kus äärmist puudulikkust peeti normaalseks nähtuseks, kogesite puudusi ja piiranguid. Selliste üleelamiste energia talletus rakumälu tasandile ja kandus üle, kehastustest kehastustesse. See viis kogu inimmõistmise süsteemi domineeriva puuduseni planeedil.

Küllus on iga inimese loomulik õigus juba sünnist alates. Kuid, kuna enamus teist, ei ole teadlik oma tõelisest Minast, siis kogu Ilm jätkuvalt usub, et peab võitlema, anuma ja kannatama isegi elementaarsete asjade pärast, mis peaks eluks vajalik olema. Puudus ja piirangud kõikidel tasemetel (füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel ja vaimsel) on üksnes duaalsuse (omamine/mitteomamine) mateerialik eraldumine nii endast, kui ka Loojast. Nüüd olete valmis väljuma kindlast kujunenud libaveendumusest, mis on seotud puudustega ja piirangutega. Olete valmis tunnistama, et olete Jumalik Olemus, mitte piiratud inimolevus, kes on mõjutatav mistahes hea, või halva poolest, mis toimub ühiskonnas. Te olete isiksustatud Looja osa, seega kehastate endas kõike, mis on omane Loojale. Teil ei saa olla puudulikkust, kuna seda ei ole eneseküllases ja eneseteostavas Looja teadvuses.

Esimeseks enese teadvustamise sammuks oleks vaja teadvustada külluse voogude olemasolu. Siin on oluline teadvustada, et Mul on, kuna Olen.

Olete Jumalikud Olemused, seega, teie ressursid on piiramatud. Jälgige rohuliblede ja puude lõpmatut paljunemist. Paljunemine on Looja jumalik seadus.

Oleme palju kordi rääkinud, et vorm on teadvuse substants. Kui te oma teadvuses pidevalt kinnitate, et „mul ei ole,“ siis mõistus, mis on teadvuse tõlgendaja, kannab hoolt, et nii ka teie elus oleks. Peate meeles pidama, et mistahes idee, peaks esmalt saama teadvuse osaks, siis saama teadmiseks ja mõistmiseks ja ainult nii saab  seda teostada. See on kohane kõigele, olgu selleks kas õppimine, või vaimse tõe omandamine.

Vastavuses sellele, kuidas teadvustate endale paljunemist ja jagamist, saate teadvustada, et see kõik tuleneb Looja piiramatust enesekülluslikkust lättest, aga mitte teilt isiklikult. See muutub ajapikku teie enda teadvuse osaks. Siis kõik, mida on teile vaja (mitte üksnes soovitut), hakkab avanema kergelt ja loomulikult, sageli isegi selliselt, kuidas te ei oskaks isegi oodata. Pidage meeles, kogu isikliku lättega, kogu jumaliku teadvusega, olete täielikult Looja täiuslikkus, aga mitte ainult tema osa.

Piiratud inimolevusena olete pidanud end üksnes seetõttu, et paljude elude jooksul, te olete elanud läbi duaalsuse, eraldumuse ja kahe väe libaveendumustes. Te olite hüpnotiseeritud usuga eraldumisse, vääritusse ja kasutuks olemisse. See kestab seni, kuni allute teatud sotsiaalsetele ja religioossetele seadustele.

Evolutsiooni protsess ei toimu ühe hetkega, see areneb vastavalt sellele, kuidas olete läbimas oma vaimset teekonda, kuidas tõusete järgmisele tasemele. Vanad tihked vananenud energiad, millised on hoidnud teid vangis pikemat aega, käesoleval ajal puhastuvad nii isiklikul, kui globaalsel tasemel. Need asenduvad kõrgemate valguse energiatega, mis aitavad teil tunnetada tõelist reaalsust selgemalt.

Kui olete välja puhanud ja hakkate mõistma tõde endast ja teistest, hakkab hirm  taanduma ja elu kogemine muutub lihtsamaks. Seejärel võite isegi avastada, et teist on saanud õpetajad, teist on saanud valguseks neile, kes on jätkuvalt hirmul ja otsivad tõde.

Me oleme Arktuurlased ja oleme teiega kohtumise ootel…

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga