ARKTUURLASTE SÕNUM

 

Meile on privileegiks tuua sõnumeid neile, kes on mehiselt otsustanud mängida olulist rolli maises rännakus ülestõusu nimel, mille valik ei ole kust kergete killast. Teile, vaimselt teadlikele vaimsustele, avanes võimalus kehastuda, kuna teie vaimsused olid küllaldaselt arenenud, et aidata hüpnoosi lummuses oleval Ilmal, tulla välja ammu kujunenud illusoorsest usu süsteemist.

Peaksite teadma, et ei ole olemas ei aega, ega ruumi, on vaid Teadvus. Samuti peaksite teadma, et teie poolt saavutatud ühesuse teadvus on võimeline automaatselt ligi tõmbama ja aitama neid, kes on vaimselt selleks valmis, et tõusta veelgi arenenuma teadvuseni, olenemata sellest, millises Ilmas te ka ei oleks. Ei tasu langeda masendusse, kuuldes meediast valudest ja kannatustest. Kui langete masendusse, te lisate madalal resoneerivat energiat oma kollektiivi, tekitades sellega väe ja jõu illusiooni. Me oleme teadlikud, et Ilmas toimuva taustal on raske ja kurnav jääda neutraalseks ja samas toetada Tõe Valgust. Kuid teie, paljude seast, olite küllalt tugevad ja arenenud ja olite valmis olema siin, just neil aegadel, et võtta toimuvast osa. Teie, kes te olete saavutanud tõe teadvuse, olete Valguseks neil segaduste aegadel. Kõrgelt arenenud teadvus on võimeline eraldama täielikku teadvust paljudest duaalsetest valedest.

Kuigi tunnetate ahvatlust vihastuda, ahastada ja kätte maksta, siis peatuge ja küsige endilt – mis on see, mis paneb tunnetama ennast selliselt ja et kas see on midagi tõelist?

Kui esitate endale sellise küsimuse, siis see aitab teil suunata oma mõtted tõe mõistmisele, aitab puhastuda ja eemalduda teil, väliselt nähtavast.

Armastus loob ühesust. Need, kes on saavutanud ühesuse teadliku teadvusE taseme, on teadlikud, et iga kehastuse olemus on Ühese osa, seega ka lähtub sellest. Armastus selles on nagu siduv energia, mis väljendab Ühtset Loovat teadvust. Planeedil Maa, armastust on tõlgendatud ja tõlgendatakse jätkuvalt paljudel viisidel ning see oleneb paljus sellest, kes seda  tõlgendab. Kuid tuleb meeles pidada, et kuna olete Looja väljendaja, siis olete ka ise Looja, seega, teie teadvus on selleks substantsiks, millest kõike loote. Paljud allikad jutustavad armastusest, aga nende ettekujutus armastusest on kolmemõõtmeline. Enamuses see on püüd läheneda teine-teisele, ning väljendada seda läbi emotsioonide. Maine armastus kätkeb endas enamuses tundeid ja emotsioone, kuid armastus, oma puhtas ja tingimusteta vormis, kujutab endast energeetilist sidet, Jumaliku Ühese Teadvuse ja lõpmatute väljenduste vahel. Looja toetab lõpmatult üksnes ennast, aga mitte Marit, Juhanit vms. Ta toetab end, kui Ühest Jumalikku Teadvust., Ühest Jumalikku Mõistust, mis on isiksustatud Mariks, Juhaniks, vms. Jumal, ehk Looja, on eksisteerinud alati, eksisteerib jätkuvalt, lõpmatult, piiramatult. Igaüks peaks teatud hetkel teadvustama, et tema isiklik identsus on jumalik teadvus, mis oma olemuselt on, isiksustatud jumalik teadvus ning kätkeb endas kõiki jumaliku teadvuse omadusi.

Kui tajute, et libisete vanasse enesesüüdistamise ja kriitika energiatesse, siis peatuge ja teadvustage, et te olete Kõige täius, milleks on „Mina Olen“, või öelge neid sõnu, mis  resoneeruvad teiega  ja puhastavad teid, ning tõstavad teid kõrgema teadvuse tasemele.

Paljud teist imestavad, et neil suurte muutuste ajal maapeal on veel selline hulk madalal sagedusel resoneeruvaid inimesi. Mõnedel, vähem arenenud inimestel, kes kannavad endas vägivalla ja eraldumise energeetilist potentsiaali, oli võimalus kehastuda Maa ülestõusmise ajal, et nende teadvuse seisund saab viia mõningaid inimesi, tihkete plaanide aktiveerumiseni ja lahtirullumiseni, et neid inimesi sellest välja tuua. Maa tõusu teel, kuigi vaadates sündmusi, see nii veel ei näi olevat.

Rasked iidsed energiad, milliste aluseks on ego uskumused võimusse, millised on olnud aktiivsed ajastute jooksul, tõusevad käesoleval ajal pinnale, ja neid on võimalik näha. Ammune inimeste veendumuste, aluspanev süsteem, on kokku varisemas ja tekitab inimestes paanikat, segadust ning see paneb neid isegi kahtlema Jumala olemasolus. Kuna vanad suhete veendumused, on langenud kahtluse alla, siis inimesed kannatavad mõneti nii emotsionaalselt, mentaalselt, kui ka vaimselt.

Peale vana teadvuse nn.risti löömist, saabub tühjus – vaikus – sunnitud puhkus olematuses ja seni eksisteerinud kolmemõõtmeline paradigma haihtub. Vaimne isiksus tunneb end kõigest ilmajäänuna, kuid samas avaldub määratu Valgus ja armastus kõrgematest mõõtmetest. Isiksuse teadvus kandub uude, kõrgema arengu tasemega teadvusesse. Vana keha sureb, aga asemele saab uue. Olete jätkuvalt ikka sama kõigevägevam, kõikjalolev ja kõiketeadev teadvus, ehk ikka Teie ise.

Olge teadlikud, et nii isiklikult, kui ka globaalselt kõik kulgeb Looja kavanduse kohaselt, planeet Maa ülestõusu kavanduse kohaselt. See on mehisuse, lootuse ja rõõmu aeg. Olete tulnud siia selleks, et olla osanik ülestõusus ja selle tunnistajaks ja te ei valinud seda kehastust üksnes selleks, et elada õnnelikult kolmemõõtmelist elu, kuigi ka see võib olla osa vaimsest kogemisest. Teie, kui arenenud vaimsed isiksused, otsustasite vabatahtlikult olla ülestõusu protsessi osaks, kuna te teate, et rohkema hulga osavõtt, lisab suuremat valgust kollektiivsesse teadvusse, mis aitab ärgata enamikul inimestest.

Praegusel ajal, kolmemõõtmeline energia, vibreerib madalal, aeglasel ja tihkel sagedusel. See, mis on nähtav füüsiliste silmadega, ei ole Looja täiuslik idee planeet Maale, vaid see on Looja täiusliku loovuse kolmemõõtmeline kontseptsioon. Maa kolmemõõtmeline vorm oli määratud olema kui elu kauniduse pärl, mis oleks peegeldanud Looja täiusliku loovuse lõpmatust. Nii see oli seni, kuni harimatud mõistused, millised olid piiratud usust duaalsussse ja eraldatusesse, hakkasid egoistlikult riisuma Maa ande, pööramata tähelepanu planeedile, kui elavale olemusele. Nemad hakkasid lammutama Maa täiuslikku vormi, kuni selle tulemuseni  millist  näete ja kogete praegu.

Kuid siiski, Looja jumalikud ideed, jäävad puutumatuks seni, kuni Looja ja Maa tahud, hakkavad, vastavuses inimkonna ärkamisele, esile tulema kõrgemal sagedusel. Maa on elav olevus, nagu on seda iga inimolevus ja mistahes eluvorm planeedil. Kõik, mis eksisteerib,  väljendab Looja jumaliku teadvuse tohutut lõpmatust. Peale selle, midagi muud ei ole olemas. Mateeria on isiklik ja kollektiivne Looja jumaliku teadvuse tõlgendus. Kõik, mis  väljendub mateerias, jääb alati Looja jumalikku teadvusesse, kui Looja jumaliku hävimatu ideena.

Kui olete keskendunud tõele, siis see võimaldab teie teadvuse valgusel särada ja resoneeruda nendega, kes on vastuvõtlikud sellele, olenemata sellest, kus ilmanurgas nad ka poleks  ja seda tänu ühesusele. Pidage meeles, et te ei ole siin selleks, et parandada, tervendada, ega korrastada kolmemõõtmelist Ilma. Osad on kehastunud planeedile selleks, et olla abiks kolmemõõtmelisel tasandil, kuid osadel, kes on kehastunud kõrgema tõega, on ülesandeks olla Valguseks Pimeduses.

Teie reaalsuse teadvustamine, mis on aluseks materjalistliku Ilma ilmutamisel, aitab ärgata paljudel, ja lisab tõde kollektiivteadvusse. Vana rakumälu ja vananenud kujutelmad kolmandast mõõtmest, kerkivad jätkuvalt pinnale, nii isiklikul, kui ka globaalsel tasemel, et märgata ja vabaneda neist. Madalsageduslik energia ei ole võimeline liituma kõrgemate mõõtmete sagedustega, millised avalduvad veel käesoleval ajal planeedil ja on inimeste poolt integreeritavad. Rakumälus, vana energia, on veel aktiivne, kuid on kerkimas teadvustunud teadvuseni, et elada seda läbi nii füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt, kui ka vaimselt ning see ongi üks puhastumise protsessi osa. Teadvus ise vibreeririb nii valguse, kui ka tihkuse energiate erinevatel sagedustel. See kõik kokku on energia.

Enamus teist teadvustab seda, kuid paljud ei suuda isegi mõista, mida nad tunnetavad. Paljud kohad, kus on toimunud palju negatiivse energia avaldumisi, seal on need säilinud informatsioonina, ja see omakorda avaldub inimestes, tekitades neis madalalt vibreerivat negatiivset energiat, mida paljud ei suuda taluda. Energiate vibratsioonid, milliseid tunnetatakse teatud olukordades ja kohtades,  näitavad, kuidas töötab teie alateadvus. See aitab hoiduda madalast informatsioonist eemale, milline võib kätkeda ohtlikku resonanssi. Usaldage oma alateadvust, ta on nii teie reaalsuse, kui ka teie teadvuse aspektiks, ta ei ole inimteadvuseks, ega kolmemõõtmelise veendumuste süsteemiks.

Igal inimvaimolevusel on oma reaalne valguskeha, mida enamus teist ei näe, ega tea sellest midagi. Teie valguskeha on kui loomislätte isiksustatud väljendus. See keha oli teil veel enne, kui sisenesite planeedi madalate mõõtmete tihketesse energiatesse, ja see on jätkuvalt teie mateerialiku keha osaks ja see jääb teile ka siis, kui te enam ei vaja füüsilist keha, kui naasete Koju. Teie valguskeha on Looja täiuslik väljendus, teie isiksustatud keha näol. Põhjus, miks planeedil on sedavõrd palju probleeme tervisega, seisneb selles, et enamus teadvusi on seotud veendumustega heast ja halvast, on eraldumuses Loojast ja tõelisest Minast. Kuna väline tingib seesmist, siis inimtervise probleemid on seotud üleilmse usuga duaalsusesse (haige/terve jne) ja eraldumusse. Kuna mõistus üksnes tõlgendab nii isiklikke, kui ka kollektiivseid teadvuse olekuid, siis temal tõrkeid ei ole. Kuid seda ei saa öelda nende inimeste mõistuse kohta, kes elavad kannatustes, kuna enamus neist ei ole võimelised mõistama vaimset olemust ja et elada täit elu kolmemõõtmelise süsteemi mõju all.

Teadke, kulisside taga, mistahes olukorras, toimub hulga enamat, kui teile esmapilgul näib. Iga inimene planeedil, õpib ja areneb vaimselt, kogemas seda, mida vaimsus vajab jätkuvaks arenguks. See on ka aluseks vaimsusele, iga järgnevaks kehastuseks. Olgugi, et  paljud ei õpi suurt midagi, on iga elatud elu, osa nende õppimisest. Kui inimene sureb ja naaseb Koju, siis tema vaimsus teeb ülevaate oma viimasest elust, teeb järeldusi, kuivõrd kaugele on ta jõudnud oma arengu edus. Koju naasenud vaimsus ei arvusta kunagi, elatud elu tegusi, kuigi paljud arvavad vastupidiselt.

Sadu aastaid valed õpetused paradiisist ja põrgust, karistavast Jumalast pattude eest, olid esmalt loodud kontrolliks inimeste üle, kuid see pani ja paneb praegugi elama hirmus karistava Jumala ja surma ees. Kuid Jumal-Looja on teadlik endast üksnes läbi inimeste. Inimene, olles Looja väljenduseks, loob samuti.

Mõningad, kes on elanud madalat elu planeedil, jätkavad uuel kehastusel samalaadset elu ning mõned jätkavad veelgi raskemates kehastumiste tingimustes. Mõlemad loovad endale teatut põrgut. Samas see ei tähenda, et nad hakkavad vältima õppetunde ja kogemise võimalusi, millised on vajalikud neile õppimiseks ja vaimseks arenguks. Peaksite teadma, et kohta, nimega Põrgu, ei ole olemas kusagil. Looja-Jumal väljendab üksnes ennast.

Surma ei ole ja selles ei tasu teil kahelda. Jumalik Kodu on kõrgeim mõõde, mida püüate saavutada planeedil Maa. Teatud hetkel, kõik naasevad korraks Koju, mille külastuse järel on taaskehastumine uude ellu. Ei kellegil ole võimalik jääda madalalt resoneerivasse kolmandasse mõõtmesse. Maa on üksnes õppimise kooliks.

Vastavalt Maa sageduse tõusule hakkab pikenema ka inimese eluiga. Praegused tegevused planeedil on üksnes puhastused võimu energiatest, millised on kogunenud ja kestnud planeedil eoonide algusest alates. Iga vaimsus kehastub selleks, et kogeda jumalikku täiust. Kuid need, kes ei ole küllaldaselt arenenud, ega mõista seda, otsivad täiust väljaspoolt, läbi kõikvõimalike võimu vormide, ihalike rahulduste ja rikkuse püüus. Need, kes juhenduvad oma egost ja eraldumisest, otsivad rahuldust ja täiuse tunnet, läbi võimu nende üle, keda peavad väheväärtuslikeks ja väärituteks endi kõrval. Usk enda üleolekusse ja eraldumusse lubas neil võtta selle, mis on teistel, ilma süütundeta, kuna nad usuvad, et neil on selleks õigus.

On sündimas uus ja kõrgema teadvusega kollektiivne teadvus, mis ei hakka toetama liidrite võimu ja nende seadusi, mistahes religioosseid suunitlusi. Inimkond on ärkamas.

Ei tasu ühtki tihket negatiivset energiat, mida tunnetate, võtta isiklikuna. Ei tasu seista neile energiatel vastu, ainult tunnistage nende olemasolu ja laske neil minna edasi, lastes neil olla sellistena, nagu on, lisamata neile omapoolset väge. Teie Valgus aitab teil puhastuda neist. Tume energia, mis tuleneb uskumustest, ei saa eksisteerida kõrgema tasemega teadvuse kõrval. Usk on võimeline võimendama duaalset energiat isegi lihtsaimates asjades. Mida enam inimesi on ärganud ja hakanud elama jumaliku tõe kohaselt, seda enam vale hakkab haihtuma.

Järgige oma intuitsiooni. Teie, ärganud, peate mõistma esmalt seda tõde, milline on nähtava aluseks ja alles seejärel asuma tegude juurde. Püüd elada ja juhenduda absoluutsest tõest veel enne, kui seda mõistate, ei ole ei tark, ega vaimne tegu. See on viinud katastroofini paljusid tõelisi tõe uurijaid. Absoluuti tuleks õppida tundma esmalt intellektuaalsel tasemel ja läbi praktika. Nii saab sellest lõpuks teadvuse seisund, milline hakkab avalduma edaspidi nii inimeses endas, kui ka läbi tema.

Kõik ON, üksnes ON, ei ole ei head, ega halba.

Oleme Arktuurlased

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga