INKARNATSIOONI AEGADE TSÜKLID – 12 RINGI TERVENDAV KESKKOND

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Aja tsüklitest oleme rääkinud paljudes sõnumites, kuid täna vaatame teie inkarnatsioonide aegu esoteerilisest küljest. Selle arutlemisel jõuame aega, kus puudus lineaarsus, kuid see on inimese jaoks  raskesti mõistetav. Reinkarnatsiooni käigus vaimsus valib omale pere, valib endale vaimsusi, kellega ühiselt saada kogemusi ning need on asjad, mida inimmõistus kunagi endale ei valiks. See näitab, et valikuid teeb jumalik teadvus ja see näitab, mis toimub eesriide tagustes, ning mis jääb inimmõistusele nägemata. Ja see näitab, milline on inimvaimsus, kui ta ei ole veel kehastunud.

Seega kallid vaimsed olevused,  kui te olete eesriide tagustes, olete te meistrid, ja see on otseselt seotud dünaamiliselt, teie eludega planeedil, füüsilistes kehades ning see on seotud aja tsüklitega. Ja see, mis  toimub teil ühe elu jooksul, hakkab sageli määrama järgmiste elude tsükleid. Edasi selgitaksin seda teile lähemalt.

Tulete planeedile, elate rida elusid, kuni teatud punktis algab ärkamine vana vaimsuseks. Mitte küll kõigil, kuid paljudel teist. See tuleneb sellest, et olete veetnud planeedil palju aegu, ning iga naasemisega maisesse arengusse  muutute küpsemaks. Tõesti, on palju asju, mida kogete elust elusse, ehk sellistest kogemistest tulenevad ka ootused ja lootused, mille läbi areneda edasi. Tulles esmakordselt, ootusi ei saa veel olla, seetõttu rida kehastusi kulub sisseelamiseks maisesse sfääridesse.

Seega, naastes taas ja taas, kujuneb midagi meenduste taolist, milles tuttav on üksnes inimeseks olemine, kuid elamiseks, puuduvad veel paljud detailid. See kõik on siiski kujundlik ja inimmõistuse jaoks veel tabamatu, kuid alateadlikult on see tabatav, sest on tuttav ja omane. Alateadvuses kajastuvad lugematud eelmised elud.Kuid praegune suhtlus käib enamuses Vanade Vaimsustega, kes on olnud siin taas ja taas, ikka taas ja taas.

Edasi räägiksin sellest, kuidas teie, vanad vaimsused, olete teinud valikuid selle elu jaoks, kuidas võtate seda vastu, mida te ei ole varem kogenud üheski eelmises elus, seda, mis on ebatavaline isegi teile, kui vanadele vaimsustele.

Ehk mõnedki eelmised kogemised teil on risti vastu käesoleva kultuuriga.

Ehk ärgates, loobute selles elus oma vanemate juhendustest.

Ehk isegi teie sõbrad, nähes teie endasse tõmbumist, ei tunnusta teie suunitluse süsteemi, ehkki teie mõistmistes on rohkem armastust ning olete valgustunum.

Ehk teiega toimunu kannab teid kohta, kus muutub kogu teie ellu suhtumine, mis võib olla isegi tõmbab teid välja sellest, mida olete hoolega õppinud.

Kokkuvõttes, te hakkate tegema midagi sootuks muud ning see toimus ka minu partneriga. Ta hakkas tegelema sellega, mis oli risti vastu pere ja sõprade ootustega. Ta pööras neile selja, pööras selja vanale energiale, millesse jäid enamus tema vanadest tuttavatest. Ta valis suuna, mida ei tunnustanud enamus tema ümber olevaid inimesi.

Pean mainima, et sama toimub ka teiega, käesoleval ajal. Olete minemas üle sellele poolele, mis on teile seni tundmatu olnud. Pange tähele, see muudab kõike, mida on teile seni räägitud, isegi reinkarnatsiooni aja tsüklite mõistmise kohta. Ma ütleksin nii, et ajal, kui eesriie kaob ja te olete jõudmas oma vaimsuse kaunitesse energiatesse, ja kiigates seljataha, näete, mis seal toimus, siis ehk mõistate, et paarikümne aasta pärast võite olla ise kogu toimuva osalisteks

Kas see saab mõjutada seda, kui kiiresti uuesti reinkarneerute?

Vastus on jaatav. Ehkki teile on räägitud, et inkarneeringud ei käi kiiresti, toimub see, käesolevala ajal, siiski kiiresti, kuna on vaja naaseda kiiresti, et olla osaliseks kogu loovusluse muutustes.

Mis võib olla paarikümne aasta pärast, kui kõik jätkub kiirenevas tempos ja samas vaimus?

Vastuseks on, et te jätkate, et olla võimelised osalema. Mõelge sellele. Vanas energias, kõik toimus enamuselt šablooni kohaselt, mis määras inkarneeringu aja.

Ehk vaataksime seda Vana Vaimsuse pilguga – te näete selles partnerlust, mida nautisite, kõikide elude ajal, ja see oli vanade vaimsuste partnerlus. On aeg taaselustada selline partnerlus. On aeg taas astuda partnerlusse, et jätkata sealt, kus pooleli jäi.

Kas selle alustustamiseks on tarvis viis, või kümme aastat?

Te mõjutasite oma reinkarneeringu aja tsüklit ning sellist asja ei ole veel kunagi varem olnud. Kallid, uued reinkarneeringu aja tsüklid, on seotud sellega, mis toimub teil käesoleval ajal. Teil ei ole vaja kiirustada.

Seega, kokkuvõttes võib öelda, et uus energia planeedil, muudab ka seda, mis on seotud Akasha Kroonikatega, ehk isegi seda, mis näiliselt ei allu muutustele. Kuid see siiski on teie kontrolli all ja seda isegi hulga enam, kui oskate arvata. See on parim uudis, mida saan teile edastada.

Minevikus kogesite kõike üksnes oma kogemuste tõstmiseks, et olla valmis mistahes karma küsimuste lahendamiseks, kuid nüüd kogete selliselt, et te aitate tõsta planeedi valgust ennast. Te olete armunud sellesse planeeti ja mina olen armunud teisse. Armunud teie tegude eest, ja nende tegude eest, milliseid hakkate tegema tulevikus, mis tõstavad planeedi valgust veelgi enam, kui olete suutelised seda arvama. Uskuge seda, mida olen teile rääkinud.

Vabadus on jumalik seadus. 

Kuigi väliselt midagi ei muutu, ega lähe paremaks, kuid teadke siiski, et iga päevaga  ärkab üha enam ja enam inimesi, kes hakkavad kahtlema oma veendumustes ja kehtivates süsteemides, mis takistavad arenemist edasi. Muutused, mida inimesed ootavad, võivad avalduda üksnes inimeste endi meelte vahendusel. Mida enam inimesi hakkab mõistma eraldumise puudulikkust, seda enam maine kollektiivne teadvus, hakkab muutuma valgustunumaks, mis omakord avab võimaluse pääseda resoneeruvate ja rohkem arenenud ideedeni, milliste vahendusel on võimalik muutusi luua.

Vabadus on iga inimese sünnijärgne õigus ja selles ei ole mingit võitlust, palvetamist, või midatahes selle taolist. Vabadus on alati olnud vaba ja nii see jääb ka edaspidi. Paraku, nagu paljud jumalikud omadused, millised on enamuses tukkuvas olekus, nii ka tõeline vabadus saab avalduda vaid teie teadvuses, mis teadvustab, et ühesus Lättega ei piira kunagi vabadust. Vastavalt sellele, kuidas teie isiklik evolutsioonirännak kannab teid, teie enda tõelisse minasse, avastate, nagu paljud teisedki, et olete üha enam vabanemas asjadest, millised on hoidnud teid füüsiliselt ühes või teises emotsionaalses vormis, mõistuse või hinge orjuses, millest enamusele teist, isegi ei olnud teada. Vabaduse puudumine on teil  tõenäoline üle kogu maailma. Kuna paljud teist ei ole veel teadvustanud endale vabaduse olemasolu, seetõttu peavad ennast selles küsimuses jõuetuteks.

Inimesed, üle planeedi, jätkuvalt kannatavad vabaduse puudumise üle ja seda seni, kuni jääb kasvõi üks inimene, kes usub eraldumisse ja duaalsusesse. Pidage meeles, et teie igaühe teadvus, on teie enda seaduseks, mitte kollektiivse teadvuse seaduseks, kuigi jätkuvalt teadvustate end Maa kollektiivi teadvuse osaks. Igal inimesel on oma valik, mida võtta vastu, mida mitte. Energia avaneb alati vastavalt teie häälestumistele.

Teie teadvus märkab enamuselt neid mõtteid, ideid ja veendumusi, millised vastavad energeetiliselt teie olemusele. Paraku mõtted, millised kerkivad teie peas, on umbmäärased seni, kuni te ise ei pööra neile tähelepanu ja ei võta neid omaks. Omaseks need saavad üksnes siis, kui olete tunnistanud neid oma teadvuse osaks. Näiteks, kui inimene, kes pidevalt tunneb muret oma tervise üle, ta automaatselt tõmbab ligi taolisi mõtteid kollektiivist, ühiskonnast ja sellega, tõstab oma energia negatiivset taset.

Vastavalt vaimsele arengule, inimese energia muutub peenemaks ja muutub tundlikumaks, ümberolevate resoneeruvate sageduste suhtes. Paljud arenenud noored inimesed, kes on kehastunud just selleks, et lisada valgust  Maa ülestõusu protsessi, kogevad raskeid aegu, kuna nende energeetiline tundlikkus, tunnetab negatiivseid ja madalal resoneeruvaid energiaid (viha, depressioon, frustratsioon, madal enesehinnang), mis valitsevad praegusel ajal teie planeedil Maa. Kuna nad ei teadvusta, kes nad on, ja milleks on nad tulnud, siis kõiki neid negatiivseid tundeid ja emotsioone peavad isiklikeks, mitte välisteks. Kui teil on keegi selline noor, kes kannatab selle all, siis selgitage neile, mis käesoleval ajal toimub. Selgitage neile, et nad tunnetavad kollektiivseid energiaid, kuid need ei kuulu neile. Mõned neist ehk isegi võitlevad oma vabaduse pärast.

Kuna paljud on integreerinud endasse kõrgemaid sagedusi, mis on avanenud planeedil juba pikemat aega, siis üha enam inimesi on hakanud teadvustama, kuidas on manipuleeritud nende vabadusega. Käesolevala ajal, teil hakkab ridamisi toimuma avanemisi ja ärkamisi, millised viitavad otseselt toimuvatele evolutsioonilistele muutustele. See paneb kahtlema isegi neid, kes pole kunagi seadnud oma vabadust kahtluse alla. Paraku teie, kes te loete neid sõnumeid, olete teadlikud, et Lätte omadused, kaasaarvatud ka vabadus, on olemas teis endis. Valguse hulga suurenemine paneb paljusid ärkama ja võtma kasutusele oma vabaduse, mille, oma teadmatuse tõttu, lasksid ennast teistel ära kasutada. Vabadus saab avalduda üksnes läbi inimteadvuse, kuna see on inimmõistuse substantsiks.

Kuid teie Ilmas on veel jätkuvalt neid, kes kasutavad meedia vahendeid, millega piirata kaasasündinul vabadusel end realiseerida. Kuid inimene, või hulk inimesi, kes teadvustavad tõelist vabadust, enam ei allu kontrollile.

Teadke ja võtke omaks, et te olete vabad Looja seaduse kohaselt, seda juba sünnist alates ja see on teile kättesaadav kõigile. Vabad olete juba tänu sellele, et olete Looja Lättega ühene. Tunnistage, et vabadus on jumalik seadus, isegi vaatamata sellele, et käesoleval ajal seda teil ei ole täiel määral. Vabaduse tunne, teie sisemuses, hakkab aegamööda kasvama aina suuremaks, kuigi väliselt seda on veel raske märgata. See toob endaga kaasa uute võimaluste avardumise tundeid, mis hakkavad lahustama vanu ohvrimeelsuse tundeid. Kaasasündinud vabadus hakkab kasvama ja õide puhkema.

Olete ju teadlikud, et maised protsessid aitavad teil puhastuda vanadest energia saastustest. Siin planeedil on käimas protsess, mis on kestnud pikka aega ja Maa ise puhastub vanast energiast, eriti neis piirkondades, millised on asustatud kaua aega tagasija kus on kestvalt olnud sõjad ja kõikvõimalik vägivaldsus. Kõik, mis vajab puhastumist, kerkib esile.

Diktaatorid ja muud sellised, kes on võimu juures, tunnetavad, et nende võim on nõrgenemas ja nad  tunnetavad ja ootavad ohtu kõikjalt, ning seetõttu hirm paneb neid ründama. Sellega nad väljendavad oma teadvuse taset.

Paraku, vastavalt valguse tõusule ja selle avardumisele, vanad viisid on ammendumas ja senised toetavad energiad on hajumas. Sellest saab paljudele leinaaeg. See on aeg, kus nii ärganud kui veel magavad inimesed, hakkavad tunnetama arusaamatut kurbust. Vastavalt sellele, kuidas tuttavad asjad hakkavad kaduma, kerkib hirm kõige uue ja tundmatu vastu, seetõttu ka ei suudeta mõista, et avanevad ja käivituvad uued ja paremad võimalused ja viisid.

Seesmine töö on olulisem, kui väline – see on võime olla alaliselt vaikivaks Valguseks, kes te tegelikult ka olete. Ilma seesmiseta ei saa olla välist ja nii jõuate arusaamiseni, et ainus reaalsus on kõikjal olev reaalsus, kõige vägevama ja kõike teadva Loomislätte teadvuse reaalsus, mis on ainus reaalne reaalsus.

Teil on tarvis jõuda mõistmiseni, et kõike saab muuta üksnes siis, kui te ei hoia kinni usust duaalsuse väesse. Kui hakkate elama teadvuse kohaselt, mis ei ole koormatud duaalsuse ja eraldumuste veendumustega, siis teie valgustund teadvuse vägi, hakkab vabalt täitma teie keha ja see on see, mis on teile omane.

Lubage oma valgusel levida kõikjale üle Ilma. Kui tunnustate oma valgust ja täiuslikkust, siis saate teha tööd kõrgemal tasemel, Ühesuse tasemel. Teie, ärkvelolijad, oletegi valinud olla planeedil just neil aegadel. Te tulite selleks, et külvata kollektiivsesse teadvusse tõde. Suurem hulk tõde aitab leida kõrgemaid ja paremaid teid selleni, kuidas jõuda tõeni. Juhenduge oma elus oma intuitsioonile – alaliselt ja päevast päeva. Astuge neid samme, mida valmistab teile ette, elu kulg, kuid tehke seda tõe tunnetuse, mitte hirmu tunde saatel.

Valgustöötajate tööks on olla Valguseks ja näidata, et ainus vägi on üksnes Looja vägi ja see on olemas teis. Iga vaimne inimolemus teadvustab mingi hetkel, et kõik tema ümber on üksnes selleks, et saada lähendasemaks Loojaga.

Ja nii see on….

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga