AASTA 2020 ja SEITSE KOSMILIST SEADUST

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Traditsiooniliselt aastalõpu kohtumistel räägime sellest, mis on teie väljas, uuel aastal, esile tulemas. Kallid, see ei ole püüd ennustada, vaid ülevaade sellest, mis toimub planeedil. Teie väljas on potentsiaale, mis on omavahel tasakaalus ja need on ka tasakaalus kõigi võimalike potentsiaalidega. Mõnedel, seonduses olevatel potentsiaalidel, on suurim tõenäosus käivitumiseks. Väljade lugemine on alati olnud salapärane, eriti tulevikku vaatajatele. Nüüd te juba mõistate, et tabada potentsiaale, nad pidid väljuma kolmemõõtmelisest reaalsusest.

Edasi vaatame seonduses olevaid potentsiaale. On palju potentsiaalide võimalusi, mis võiksid käivituda. Senise ühekaupa otsimise ja vääriti mõistmise asemel on käimas hoopis potentsiaalide seonduste ja nende kooskõla otsing. Vaatame esmalt 2020 aasta potentsiaale. Kui vaatate aegade aja numbreid metafüüsilise ja esoteerilise vaatevinkli kohaselt, siis selles ei ole mingit juhuslikkust. Nende järjepidevus on loodud teie endi poolt, kuigi neil kõigil on oma tähendus. Neil, kes võtavad seda juhuslikkusena, on raske mõista selle eeldusi.

Iidsed Tiibeti põlisrahvad on tuhandete aastate jooksul vaadanud numbreid, mis ennustasid neile nii toimuvat, kui ka seda, mida on oodata tulevikus. Kuulus matemaatik Pythagoras, lisaks oma matemaatilistele võimetele, oli vaimustatud ka numbrite energiast. 2020 on numeroloogiliselt 4. Numeroloogia paljude süsteemi järgi number 4 vastab Maale, Gaiale. Kuid samas on tegemist millegi erilisemaga, ehk kaksik arvudega 22. Antud juhul nullid numeroloogias ei oma tähtsust, seega selle aasta arv koosneb paarist – 22. Kui vaatame seda arvu Tiibeti süsteemi järgi, siis 22 on seonduses kosmilise seadusega. Kuid sellest seadusest me ei ole teile seni veel rääkinud.

Väljend „Kosmiline Seadus“ on metafoorne, kuna Jumalal puuduvad mistahes reaalsed seadused,  on vaid aksioomid, alustõed, mis ongi kosmilisteks seadusteks. Üks Kosmiliste Seaduste peamistest tõdedest on seotud Valguse ja Pimedusega. Kusjuures Valgus on aktiivne osa ja Pimedus on passiivne osa. Teie planeet on eriline seetõttu, et sellel on duaalsus, millest oleme rääkinud varemgi. Arv 22 on keeruline meister-arv, mis sümboliseerib võimendatud ja korrigeeritut duaalsust, mis on seotud Kosmilise Seadusega ehk heleda ja tumeda poolega. Peale seda, kui aastal 2012 rääkisin tasakaalust valguse ja pimeduse vahel, nende suhe hakkaks nihkuma ja väga tugevalt. See  vastutab paljude asjade esile tuleku üle planeedil, milliseid varem te ei näinud. Kui ausus hakkab ühiskonnas mängima olulist osa, siis ilmnevad isiksused, kes hakkavad tegema teie ühiskonda muutusi, nagu on see toimunud juba käesoleval ajal. Siis hakkavad esile tulema ebaõiglused, milliseid on tarvis kõrvaldada. Ebaõiglus on valitsenud teie juures sadu tuhandeid aastaid, kuid nüüd see hakkab tulema esiplaanile, tuues välja pettusi ja haiglast käitumist ja see kõik hakkab kerkima pinnale. Selline on Kosmiline Seadus ja see on see, mis  toimub siis, kui Valgus on võitmas Pimedust.

Aga räägime siiski esmalt duaalsusest. Mis on duaalsus?

Duaalsus on protsess, mis esineb inimkonnal, kellel on vaba valik vaadata asju nii valguse, kui ka pimeduse poole pealt ja astuda oma vabalt valitud teedel juba alguste algusest alates. Olen teile varem rääkinud vaba valiku energia omapärast. Kuid ometi leidub teie seas neid, kes väidavad, et Jumal on andnud vaba valiku, kuid karistab väidetavalt vääriti valitud valikute eest. Kuid see ei ole nii. Duaalsus kuulub inimkonnale ning on osa teie kogemuslikest katsumustest. Jumal ei ole teadlik duaalsusest, ega osale katsumustes. Ta on Kõige Olemasoleva Looja, ta on armastuse ja mõistmise olemus, mis on väljaspool mõistmist, ta on loonud kõike, mis on teie ümber. Olen korranud ikka ja jälle, et te mõistaksite lõpuks, et taevastes ei ole sõdu, ei ole langenuid ingleid, Jumalal ei saa olla duaalsust, ega saa olla Valgust ja Pimedust. Loomislättel ei ole Valgust ega Pimedust. Loomislättel on üksnes Armastus, täis Valgust. Ja sama kaunidus on olemas teis kõigis. Kes astuvad seda teed, saavad kinnitada, et Jumal on üksnes inimteadvuse peegeldus. Kõik jutud taevastest sõdadest, langenud inglitest ja saatanatest, on see, mida te olete rääkinud enda kohta, mitte Jumala kohta. Lõpptulemusena, senine planeedi teadvus, saab ümber kirjutatud nii mõnegi religiooni poolt ja see  näitab Valguse võidukäiku.

Edasi räägiksin teile  duaalsuse huvitavast asjast, mida nimetan „duaalsuse uduks“. Olen rääkinud, et teie teadlik valik Valguse ja Pimeduse vahel paljastab asju üksnes valguse või pimeduse tasemel, millistte  ise loote ja ise ka peegeldate. Kallid, te olete võimsad loojad. Toon esile kontseptsiooni, millele te ehk ei ole veel mõelnudki – see on teie duaalsuse udu. Ehk olete märganud, et paljud leiutused planeedil on toimunud mitmes kohas üheaegselt, peaaegu ühel ajal. Kuid huvitav on see, et üheaegsed leiutused toimuvad siis, kui aeg on selleks valmis. Kas see saab sündida mingi kavanduse kohaselt, mis oli seatud planeedile? Kas teadsite, et vennad Wrightid ennetasid lendamises prantslasi vaid kaks nädalat? Mida saaks muuta planeedil ükskõik millise leiutis abil?

Teise maailma sõja ajal hukkusid tuhandeid inimesi ja maailm oli jagatud kahte leeri. Need olid pimeduse ajad, keerulised ajad, sest inimkond oli negatiivses olukorras. Näis, et Pühakirjadel oli õigus, et maailm oli lähenemas lõpule. Seega, duaalsuse udu hakkas tunnustama teie poolt loodud pimedust. Kuid mõistke siiski, et teil oli olemas vaba valik, kõik toimus vastavuses teie duaalsetele mõtetele.

Möödunud sajandi 40 aastatel leiutasite tuuma energia, millega oleksite võimelised hävitama elu maakeral. Kuid peale sõja lõppu hakkasite seda kasutama kui uue energia liiki. See leidis tunnustust, kui puhas ja kasulik energia ning sellega langes ära nafta ja õlide kasutamise vajadus. Kuid hiljem mõistsite, et see ei ole siiski hea energia kasutus, et selles on omad ohud. Duaalsuse udu hakkas hajuma ja esile tooma seda, mida tarvis. Hakkasite sellele mõtlema ja looma midagi muud. See energia tuli teile pimeduse ajal selleks, et saaksite lõpetada tööd pimedusega. Kallid, see oli teie valik, vaba valik eelmise sajandi esimesel poolel.

Aastal 2012, kui ületasite märgise, kus valgus hakkas võitma ja duaalsuse udu hakkas hajuma veelgi enam. Hajudes, andis see teile asju, mida vajasite juba pikemat aega. Need hakkasid tulema teile uute leiutiste näol. Need polnud lihtsalt uued vidinad, ega polnud ka uued tehnoloogiad ning need ei avaldanud alguses teile ka erilist muljet. On tulemas asju, mis saavad aidata planeeti ja  nende aeg on nüüd kätte jõudmas. Need tulevad siis, kui olete valmis nende vastuvõtuks. Nende potentsiaal on teie väljades olemas ja nendega saate aidata planeeti. Oleks hea, kui te märkaksite juba varakult nende tulekut ja mõistaksite nende tähendust planeedile.

Vaatame veel korraks lendamise küsimust. Kui kaua inimesed on jälginud lindude lendu? Hiinlastel olid juba tuhatkond aastat tagasi raketid, õhupallid. Miks need asjad ei aidanud neil mõista lendamise olemust, et hüpates mäe otsast, saab liuelda õhu avarustes ning maanduda sinna, kuhu vaja. Keegi ei mõelnud sellele, ega teinud seda. Miks mõistusega inimene ei teinud seda tuhandete aastate jooksul? Alles hiljaaegu jõudsite selleni. See oli sellepärast, et duaalsuse udu kattis kõike. Nüüd see on hakanud hajuma. Avastusi teevad need, kes on valmis selle tegemiseks. Nii oli ka Teslaga, kes andis inimteadvusele tõuke. Valgus on võidu teel.

Krayon, ehk räägiksid meile leiutistest ja sellest, mida veel võib toimuda duaalsusega.

Olgu, kui udu hajub, tulevad esile targad inimesed, kes peatavad senise suuna. Et toimuksid muutused, nad võtavad koos midagi ette,  mis aitab suunata liikumist uude suunda. Seega, käes on kaksikarvu aasta, Kosmilise Seaduse aasta, kus valgus toob välja kogu mustuse. Kuid tahaksin, et te teaksite, et enne paremaks minemist, kõik hakkab halvenema veelgi enam. Vahe möödunu ja tänavuse vahel, kuni aastani 2012, seisnes selles, et asjad, mis ei olnud terviklikud või olid kohatud, ei tulnud esile vähese valguse ja suure pimeduse tõttu. Veel paljud inimesed vaatavad jätkuvalt selles suunas, kus räägitakse, et seda ei ole vaja teha, kuna sellega edasi liikumist ei tule, et see ei hakka tööle. Kuid nüüd äkki kõik on muutumas. Nüüd, duaalsuse tähelepanu keskmes, vastavuses Kosmilisele Seadusele, on käimas Valguse võidukäik Pimeduse üle. Edasi on oodata veelgi enamat. On asju, millistest peate teadma, asju, mis hakkavad esile tulema valguse abil. Jälgige seda hoolega.

Kaksik arv – Kosmiline Seadus, hakkab paljastama kõike kohatut ja mis vajab avamist. Esmalt ehk hakkab näima, et korruptsioon on kõikjal ja midagi ei võeta ette ning kõik laguneb. Kuid keegi ei suuda mõista, et Valgus paljastab asju, milliseid on alati olnud, kuid varjatult. Aeg nende asjade valguse kätte tulemiseks on käes. See on esimene asi, mille poole olete pöördumas. Just uues valguses hakkab esile tulema veel enamatki  ja see aitab olukorra teha puhtamaks. Pange hoolega tähele, see levib üle kogu planeedi. Duaalsuse udu hajub ka mõningate leiutiste puhul ja need osutuvad täiuslikemateks. Sellist paradigmat keegi ei osanud oodata. Kuid duaalsuse udu planeedil ei ole veel kadunud, veel ei saa tulla miski, mis saaks aidata kogu planeeti. See on alles algus uuele. Te veel ei tea, mida te ei tea. Ma olen näitamas teile jäämäe tippu, aga mis on veel vee all peidus?

Ehk hakkate alles nägema, kuhu olete liikumas. Te olete suht lähedal asjadele, mis hakkavad avanema lähimatel aastatel. Duaalsuse lõpuaegadel tõmmake selga tunked ja vestid, sest paljudes ootamatutes kohtades tuleb palju pori. Aasta 2020 jääb teile meelde, et Valgus on võitmas, ta võidab. Udu hajumist varem ei ole olnud, ega ei ole olnud ka planeedi kiirendatut arengut. Olete naasemas aluspanevate tõdede juurde, kus vaatate Maad kui oma vaimse arengu partnerit. Loobute paljust mittevajalikust, mida jäävad mäletama üksnes pikaealised inimesed. Selline on teie tulevik.

Kuid peate veel läbi käima paljudest moonutustest, millised  segavad teie eksisteerimist. See on vanade vaimsuste pärand. Nii saate tervendada nii endid, kui ka planeeti. Sellest oleme rääkinud kõigi 30 aasta jooksul. Te ei ole planeedil ohvriteks vaid olete planeedil suursugusustena ja sellistena ka jätkake. See on uue inimese algus. Ja nii see saab olema ka tegelikkuses.

 

SEITSE   KOSMILIST  SEADUST

Ma edastan teile alljärgnevalt Seitse Kosmilist Seadust. Neid seitset ma pidasin kõige tähtsamateks ja mida inimolend teadma peaks. Kõik need seadused räägivad Jumala armastusest. Ja kuigi ma edastan need lineaarses järjekorras, siis järjekord ei oma tähtsust, kuigi ka numeroloogia on tähtis.

Esimene Kosmiline Seadus

Te ei tule mitte kunagi tagasi vähem teadvatena. Number 1 tähendab algust.

Teine Kosmiline Seadus

Igas inimolendis peitub sügav jumalikkus. Kuid teadmised sellest ei ole intuitiivsed. Number 2 tähendab numeroloogias duaalsust.

Kolmas Kosmiline Seadus

Teid armastatakse palavalt. Number 3 on katalüsaator. Katalüsaator on energia, mis aitab ühel energial muunduda teiseks, kuid ise see ei muutu mitte kunagi.

Neljas Kosmiline Seadus

Kõik, mida te olete ühes kehastuses vaimselt ära õppinud, võtate te kaasa järgmisse kehastusse. Number 4 tähendab numeroloogias Maa numbrit ja sisaldab struktuuri. See on maanduse ja sajanditega kogutud teadmiste number.

Viies Kosmiline Seadus

Te lubate kosmosel muuta kõike mis teid ümbritseb. Number 5 on numeroloogias muutused.

Kuues Kosmiline Seadus

Kohe, kui hakkate ennast otsima, kui tõukate ust, kui hing näeb puhast taotlust, kuuleb sellest kohe kogu kosmiline perekond. Number 6 on keskus, kogu seerias kõige püham number. See kujutab endast suhet, palvet ja kanalit, mis viib Kõrgema Mina juurde.

Seitsmes Kosmiline Seadus

Saates valgust, mõjutab igaüks teist planeedi reaalsuse lõuendit. Number 7 on Jumalikkuse number.

 

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga