EDU JA TÖÖ

Varasemas uue majanduse teemalises kanalduses ütlesid hoidjad, et inimese edu määratletakse tema rõõmuga. Kuidas on raha teenida ja äris püsima jääda sooviva ärimehe vaatenurgast võimalik määratleda rõõmul põhinevat edu?

Rõõmu otsustav hetk on see, kui Sa teed midagi, mida Sa tõeliselt armastad. Siis võid Sa töötada väga, väga palju ja olla ikka rõõmuga täidetud. Siin ongi konks. Paljud teist, eriti need, kes on julgelt alustanud oma äriga, olid äri alustades välja nuputanud tegevuse, mille tegemist nad armastasid. Kui sellest sai äri, muutus see vähem rõõmutoovaks või hakkasid nad seda tegevust vihkama. Kui Sa teed tööd, mille tegemist Sa naudid, siis on sinus endas kinni see, et tegutsemises rõõmu hoida ja kasvatada. Peamine viis, kuidas rõõmu kasvatada, on harjutada keskendumist käesolevale hetkele.

Harjutamine esitab eriti suuri väljakutseid toimivas äritegevuses. Tegutsedes mõtled Sa loomulikult tähtaegadest, oma äri edust, käibest, arvete maksmisest ja muudest sarnastest asjadest. Just sellised ilmalikud äriküljed võivad olla takistuseks töö tegemisest rõõmu tundmisele. Selles suhtes on võimalik leida sadu erinevaid edukaid praktikaid raamatutest, filmidest ja mujalt. Kohandades need endale sobivateks, on Sul võimalik jääda püsivalt ühendusse rõõmuga, mida Sa oma tööd tehes tunned.

Kui Sa need praktikad leiad, neid kasutad ning jälle seda rõõmu koged, mida Sa tead, et Sa töö enda suhtes tunned, siis avastad, et ka see aeg, mis Sul kulub äritegevuses toimimisele, muutub kergemini hallatavaks. Lastes oma meelel aga pidevalt tegelda selle võitlusega isegi sel ajal, kui Sa teed tööd, mida Sa naudid, oled Sa päeva lõppedes otsakorral ja kurnatud. See on algus tähelepanu ja rõõmu kogemuse kesksena hoidmiseks oma äri toimimises.

Kuidas ma tean, et see, mida ma Maal teen, on tähendusrikas ja minu kõrgemaks hüvanguks?

On palju, palju võimalikke vastuseid. Sõltub sellest, kes Sa oled ja kuidas Sa ennast oma elus tunned. Mõned tunnevad, et nad on kooskõlas sellepärast, et nad on emotsionaalselt õnnelikud. Mõned tunnevad kooskõla sellepärast, et tunnevad end füüsiliselt virgena. Mõned tunnevad kooskõla selle tõttu, et tunnevad endast läbi voolava armastuse energiat. Muutujaid on lõpmatult palju ja Sinu kogemus sõltub palju sellest, mis tööd Sa teed ja kuidas oma elus eksisteerid. Kõige öeldu põhjal saame anda parema vastuse kui „sõltub asjaoludest“. Otsustav hetk on see: kui Sa pole õnnelik, tehes seda, mida Sa teed, siis on mingi osa tegevusest Sinu suhtes kooskõlast väljas.

Igasugusel töö vormil on kolm tunnust. Igaüks neist võib olla kooskõlast väljas ja seetõttu muuta kas töö enda või olukorra tööl Sinu jaoks ebaõigeks. Kõigepealt töö definitsioon Kroonika poolt vaadatuna ja nagu meie teda kutsume on igasugune teie elus jätkuv eesmärgistatud tegevus, milles te ühel või teisel viisil olete kutsutud kaasa lööma, isegi kui see toimub vaid idee kaudu. Iga tegevus, mida Sa teed ja mis sisaldab neid kolme tunnust, on töö, sõltumata sellest, kas Sulle selle eest makstakse, kas Sind on seda tegema värvatud või kas Sinu tegevus on selgelt defineeritud. Ühed on kutsutud tegema asju, mis ei sobi ühegi konkreetse elukutse raamidesse; teised on kutsutud tegema asju, mis sobituvad ilusti ühe või teise elukutsega. Ja on ka neid, kes on kutsutud kindlaid elukutseid ja tegevusalasid looma või uuesti määratlema. Siia alla käivad ka kõik tasustamata tööd ja tasuta tegevused.

Laias töö definitsioonis on igal töö vormil kolm peamist tunnust. Esimene on selle tegevuse iseloomustus, milles töö seisneb. Millist toimingut või tegevust materiaalses maailmas füüsiliselt ellu viiakse? Teiseks on inimesed, kellega koos seda tööd tehakse. Millised inimesed on töösse kaasatud ning millisel viisil või kuidas on nende suhted üles ehitatud? Kolmandat kutsutakse väljendusvabaduseks ehk millist osa iseendast, oma sisemisest minast, oma identiteedist töö kaudu väljendatakse. Kui mõtled, kas Su töö on Sinu jaoks sobivam või mitte, siis anna hinnang igas kategoorias.

Vaadates oma töös kõike, millega Sa hõivatud oled, on tähtis vaadata iga tunnust eraldi. Ühesõnaga – kui tunned end tööd tehes või töö olukorras õnnelikuna, võid eeldada, et see on Sinuga kooskõlas ja Sa oled õigel teel. Kui tunned end õnnetuna, siis sõltumata sellest, kas Sa mõistad miks ja sõltumata oma erialast vaata kõiki kolme tunnust ja kaalu, milline neist ei ole Sinuga kooskõlas. Kui kõik kolm on või tunduvad olevat ebakõlas, siis võid kindel olla, et Su töö ei ole Sinu jaoks õige ja Sa pead liikuma teise valdkonda või teisele erialale. Kui üks-kaks tunnust pole kooskõlas, siis saaksid nad ümber joondada nii, et leiad õnne oma töös uuesti üles. See on nagu põhivõrrand. Oled Sa õnnelik või ei ole? Jah või ei? Kui ei, siis tee järgmine samm ja analüüsi kolme tunnust. Järgmise küsimuse juurde liigu siis, kui ebakõla on kõigis kolmes või on kõik tasakaalus.

Järgmiseks küsimuseks on, millises ametis Sa töötada tahad? Kui ühes või kahes kategoorias märkasid probleeme, siis alustuseks tee oma töös mingi muudatus ning püüa mõista, kas probleem on ametisse sobivuses või vajab muutmist töö keskkond. Esimeseks tegevuseks loetelus on töö materiaalse otstarbe välja selgitamine. Kas tegevus ja selle teostamine Sind rõõmustab ja vaimustab või on see Sinu jaoks tüütav, jäik ja mõttetu?

Töötades mänguasjade vabrikus mänguasjade kokkupanijana, mõtle, kas naudid värvimise ja osade kokkupanemise protsessi? Kas Sa tunned rõõmu mänguasjade füüsilise kokkupanemise protsessist või häirib see Sind ja tekitab rahulolematust? Seda saad Sa muuta. Võid avastada, et mänguasjade vabrikus töötamine on Sinu kutsumus ja mänguasjade maailma toomise idee Sulle meeldib. Sulle teeb rõõmu mänguasjade väljatoomine, aga nende kokkupanemine Sulle ei meeldi. Seega pead Sa muutma oma tegevust valdkonna siseselt. Sinust võib saada kas mänguasjade turundaja või mänguasjade kokkupanijate juhendaja. Nii avastadki, et selle töö tegemiseks, mis Sulle rahuldust pakub ja mille tegemist Sa igal hetkel naudid, pead muutma vaid oma töörolli.

Järgmine kategooria on inimesed, kellega koos Sa töötad. Eriala võib Sinu jaoks olla ideaalne ja Sa oled hõivatud tegevustega, mis Sind õnnelikuks teevad, kuid Sind ümbritsevad inimesed või suhted, mis Sind nõrgestavad, panevad ennast halvasti tundma või takistavad mingil moel Sinu õnnelik olemist. Sellisel juhul oled taaskord kutsutud tegema muutust suhetes inimestega või nendega suhtlemise täielikult lõpetama.

Kolmandat kategooriat kutsutakse eneseväljendamise vabaduse kategooriaks. Kasutan selle asemel sõna „eesmärk“. Kas Sa tööd tehes tunned olemise ja töö mõju vahelist seost, mis tekitab Sinus tunde, et Sa selle kaudu väljendad oma tõelist mina? Eesmärgi kategooria on veidi vähem käegakatsutav kui esimesed kaks, kuid ta on sama oluline ning sama tõeline ja tugev kui teised. Tema kohta pole alati olemas õigeid termineid. Kas Sa näed ja tunned seost oma töö ja selle mõju vahel Sind ümbritsevas ja Sulle rahuldust pakkuvas maailmas või annab ta Sulle eesmärgitunnetuse? Kui nii, siis lõdvestu ja naudi seda. Kui mitte, siis töös rahulduse leidmiseks peaksid Sa need seosed looma. Otsi võimalusi seoste tajumiseks ja iseenda jaoks oma tööle tähenduse andmiseks.

Näiteks saad Sa mänguasjade kokkupanemisest tõelise naudingu ja Sa oled ümbritsetud inimestega, kelle seltskond Sulle meeldib ja kellega tunned end tugevalt, aga Sa oled jätkuvalt õnnetu. Siin võib olla põhjuseks see, et mänguasju kokku pannes ei näe Sa nende kasutamist ja see tekitab rahulolematust. Sellisel juhul võid vabatahtlikuna laialivedamise autos kaasa sõita ning jälgida mänguasjade kohale viimist. Võid minna ka turunduse meeskonda ja kohtuda lastega, kes teie mänguasju valivad ja nendega mängivad. Vabrikusse tagasi minnes ja mänguasju ehitades võid samal ajal vaimusilmas ette kujutada ja meenutada mängivate laste rõõmu. Selle seose loomine viib tihti rahuloluni.

Aga veelkord, kui kõik kolm kategooriat Sinu puhul ei toimi või ühte neist pole täielikult võimalik tuvastada, siis võid eeldada, et Sinu amet ei ole Sulle päris õige ja Sul on kasulikum otsida endale mõni muu töö.

Meie, kes me liigume elu hilisemate aastate poole ja pole veel leidnud oma kutsumust, siis kas see tähendab, et me oleme oma võimaluse nässu keeranud või maha maganud? Kas meie elu kutsumus on sellisel juhul vaid küsimus elamisest ja hingamisest inimesena ükskõik, kus me ka ei viibiks?

Igasugune tegevusala on õigusjärgne töö. Mõned teist pole ehk kunagi teinud või leidnud tööd, mille kohta ta saaks kogu südamest öelda, et see on tema kirg. Sellesse kategooriasse langeb tegelikult enamik teist. Maailmas lihtsalt olemine – lahendades oma karmat armastusel põhinevate suhete kaudu või õppides iseennast sügavamalt armastama kasvu ja arengu kaudu – on täiusliku ja eduka inimliku elu jaoks piisav. Osal on väga kindel kutsumus, mida täita või millele vastata ning ta tunneb selle suhtes kirge või tõmmet. Mõned hinged tulevad ellu avatud lepinguga – lihtsa lahtise malliga, et otsida võimalikult palju armastust, rahuldust ja naudingut ning muuta seeläbi maailm paremaks. Osal on kindla eesmärgi täitmise leping.

Need, kellel on leping mingi kindla ameti või eesmärgi täitmiseks, palun teadke – teie hing ei jäta teid kunagi abita või ripakile ilma edasiminekut toetava kaardita. Kui Sul on oma elu ja elamise viisi suhtes vastakad tunded, siis tea, et see on täiesti inimlik. Mitmeti mõistatavus on inimolemuse üks põhivormidest, mis annab võimaluse olla avatud uutele asjadele, kahelda toimuvas ning uuesti läbi rääkida pooleliolevaid protsesse. Ambivalentsus võimaldab mitte muutuda sirgjooneliselt jäigaks. Mitmeti mõistetavus ja struktuuri puudumise tunne ei ole märk ebaõnnestumisest või millegi maha magamisest. Kui Sul enda arvates pole kunagi olnud mingit kindlat tegevusala, kirge või sihti, siis on see märk vaid sellest, et Sinu ülesanne on teha kõike, mida Sa teed, võimalikult suure armastuse ja aususega.

____________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu. See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga