DIMENSIOONIDE REAALSUSED

Kas saate tuua reaalsuste kohta näiteid? Mis on esimene, teine, neljas ja viies dimensioon? Kui palju dimensioone eksisteerib?

Dimensioone on lõpmatult. Sõltuvalt sellest kui kaugele väljapoole te näha suudate, siis on see number Maa ja inimeste vaatenurgast võttes väiksem. Kuna inimese mõistus veel lõpmatust ei taju, siis pole olemas ka inimmõistust, mis suudaks tajuda kõiki dimensioone. On inimmõistusi, mis suudavad tajuda lõpmatuse ideed. Osad on suutnud tükk haaval haarata lõputute dimensioonide idee aistingut. Aga muretsemiseks pole põhjust, teil pole vaja neid kõiki korraga näha ja nagunii pole see päriselt ka võimalik.

On erinevaid mudeleid ehk mõned inimesed on tulnud kokku ja loonud mudeleid ja kokkulepped selle kohta, kui mitmele dimensioonile suudavad inimesed ligi pääseda. Üks neist mudelitest väidab, et on kolmkümmend kolm dimensiooni ja see kehtib grupile inimestele. Kolmkümmend kolm dimensiooni on nii palju kui nad suudavad tajuda või kui mitut neil on vaja tajuda. Lisaks on ka mudelid, mis ütlevad teile, et on viis dimensiooni, seitse dimensiooni, üheksa dimensiooni või kaksteist dimensiooni. Seega, vastus sõltub sellest, kes Sa oled ja mida Sa praegusel ajal vajad ja samuti sellest, mida Sa oled võimeline tajuma või mida Sul on kasulik tajuda. Kõige valgustunum vastus sellele küsimusele on, et ärge sulgege ust dimensioonide arvu juures.

Eeldage, et neid on lõputult ja küsige endalt selle asemel “Milliste dimensioonide suhtes tunnen ma praegusel ajahetkel tõmmet, huvi või seotust ja mida on mul sellest õppida?” Reaalsuste vahelise kogemuse saamise praktilisi võimalusi on palju. Alates meditatsioonist kuni tervendavate seansside, higistamisruumide ja psühhedeelsete droogide kasutamiseni välja. Endale viga tegemata püüa lihtsalt kontakti saavutada dimensioonidega, mis Sind huvitavad. Teiste pärast ära oma pead vaeva. Kui Sa pole nendega praegu ühendatud, siis pole nad reaalsed. Nad ei ole osa Sinu reaalsusest, seega pole nad olulised.

Lähme teie küsimuses sügavamale. Alustame kolmanda dimensiooniga. Kolmas dimensioon paikneb või on defineeritud aja ja ruumi vahelise kokkupuutepunktina. Kolmandas dimensioonis eksisteerib mateeria ja peavoolu mõtlemine nimetab kolmandat dimensiooni reaalsuseks. Tavaliselt kui inimesed ütlevad, et midagi on päris, siis nad tegelikult määratlevad kas see kolmandas dimensioonis eksisteerib või mitte. Teadus on täiuslik näide selle kohta, kuidas kolmandat dimensiooni kogetakse ja kolmanda dimensiooni piire avastatakse.

Neljandat dimensiooni võite nimetada reaalseks kuid mitte materiaalseks – ebaoluline reaalsus – vaimne reaalsus. Neljandat dimensiooni defineerivad kõige selgemini aeg ja mõte. Neljandas dimensioonis pesitsevad teie mõtted. Neljandas dimensioonis pesitseb kollektiivne teadvus ja teie kavatsused. Neljas dimensioon on see koht, mille kaudu energia, mida te oma meeles ja kehas hoiate, mõjutab teid ümbritseva ruumi energiat. Kui olete ruumi sisenedes vihane, siis inimesed tajuvad teie viha või muutuvad endale märkamatult ka vihaseks. Kõik, mis eksisteerib ja energiat edastab, teeb seda neljandas dimensioonis. See on koht, kus paiknevad normid, uskumused ja kultuurid.

Viies dimensioon on versioon samasugusest energiast. Ka viiendas dimensioonis hoitakse ja edastatakse kavatsusi, kuid neil pole enam kohustusi aja suhtes. Viiendast dimensioonist võite mõelda kui eetrist (i.k. ethers) nagu mõnedes kultuurides teda kutsutakse. Viiendas dimensioonis hakkavad ideed vormuma tegelikuks energiaks. Viies dimensioon on see, kus Hing või Vaim loob silda teie Kõrgema Mina ja kolmanda dimensiooni Mina vahel. Viiendas dimensioonis rändavad inimesed astraaltasandil. Seal koguvad inimesed intuitiivset informatsiooni. Viienda dimensiooni vibratsioonis eksisteerivad teie Hinge Juhid. See on vibratsioon, mille kaudu inimesed üksteisele nii lahket kui haavavat energiat saadavad. Viies dimensioon on teie energeetiline reaalsus.

Kui võtta neljandat dimensiooni kui aega või aja ja energia poolt defineeritut, siis teist dimensiooni defineerib ruum ja energia. Teise dimensiooni on juurdunud materiaalse maailma vibratsioon. Kõik kolmandas dimensioonis eksisteeriv on juurdunud teise dimensiooni. Teises dimensioonis olete füüsilisel tasandil ühenduses Maaga. Sinna on maandatud teie paljud füüsika seadused. Elektromagnetiline energia eksisteerib teises dimensioonis, kõik füüsikute poolt defineeritud jõud nagu aatomeid ühendavad jõud, eksisteerivad teises dimensioonis. See on energia, mis hoiab koos materiaalset maailma ja positsioneerib asju maailmaruumis.

Esimene dimensioon on sõna otseses mõttes kõige lihtsam punkt. Esimene dimensioon eksisteerib kõikjal Universumis nagu kõik dimensioonid. Esimene dimensioon on nagu – nad kutsuvad seda loovuse seeme – võttes loovust mitte materiaalse loominguna vaid üldise loominguna. Ideeline loomine, energia loomine, ühenduse loomine, uue hinge loomine, iga asja loomine algab esimesest dimensioonist. Mõnes mõttes võib seda kutsuda Allikaks. Selles maailmas saate esimese dimensiooni kogemuse siis, kui muutute lihtsaks punktiks. Lihtsaks punktiks muutute siis, kui olete oma Madalamas Minas või teises dimensioonis täielikult praeguses hetkes, täielikult maandatud ja keskendunud ning olete täielikus ühenduses ja täiesti avatud oma Kõrgemale Minale – kõikide kõrgemate vibratsioonidega ühenduses oleva viienda dimensiooni osale teist.

Kui olete maandatud Taevas ja maandatud Maal ning täielikult kohal praeguses hetkes, siis te oletegi esimeses dimensioonis. See on Loomise hetk, see on Allikas. Kui inimesed püüdlevad müstiliste kogemuste poole või üheks saamise tundele Jumalaga, siis nad otsivad selleks võimaluse olla esimese dimensiooni minas, oma loomise punktis, oma Jumala Minas.

Pidage meeles, et te kõik eksisteerite igal hetkel kõikides dimensioonides. Vajadusel saaksite ühenduse iga osaga endast, aga teie targem Kõrgem Mina hoiab teie teadlikkust piirides, et te tervikliku iseenda nägemisega endast üle ei sõidaks. Seni kuni te olete inimesed, siis te liigute ajas ja ruumis piiratud nägemusega oma terviklikust minast. See võimaldab teile kogemusi, mis muu moel pole võimalikud. Valgustumise protsessi üks tahk on õppida nägema varasematest piirangutest kaugemale, kuid mitte nii kiiresti, et kaotaksite järje oma kolmanda dimensiooni teadvuses.

Kuidas see on, et tuleviku võimalused saavad juba olla toimunud?

Kujutle pikka lõngajuppi, mis on sasipuntras hunnikus. Palliks pole teda kenasti keritud ja on täielik sasipundar. Sarnaselt sellele, kuidas on loodud proteiin. Proteiini molekulidest ja aminohapetest koosnevad kiud on kokku volditud konkreetsel viisil. Sõltuvalt voltimise viisist, võib ühest ja samast molekulide niidist moodustada täiesti erinevaid proteiine. Erinevus sõltub niidi iseendaga ristumise kohtadest ja ristumiste konkreetsetest nurkadest. See näide annab võimaluse tajuda ajatust ning ajatus selgitab seda, miks teie lineaarse ajaliini tulevikus toimuvad asjad võivad olla juhtunud ka teie lineaarse ajaliini minevikus.

Lineaarne ajajoon, mida te praegu elate või milles te arvate, et te praegu elate on tegelikult nööripundar. Teie ettekujutuses on see lahti harutatud ja ära silutud, kuid aja jaoks loomulik oleku asend on volditud ja veelgi enam pidevalt toimuv voltimine uutesse mustritesse. Lineaarse aja ehk lahti harutatud ja ära silutud nööripuntra illusiooni pole lihtne luua . Multidimensionaalses võtmes eksisteeriva ning pidevas uueks kirjutamise ja uueks kujundamise olekus oleva aja võtmine ja tema kohusetundlik ära silumine on enamus inimeste Kõrgemate Minade jaoks, samuti paljude Juhtide ja Meistrite jaoks olnud suur pingutus. Tegelikult pole teda jooneks silutudki, kuid pingutamine võimaldab teil seda tajuda püsikindla ja lineaarsena.

Aja lineaarsena tajumise kasutegur on see, et see lubab teil siin maailmas saada konkreetseid kogemusi. Te usute, et asjade toimumiseks on teil vaja oodata. Üks osa selle maailma eksperimendist on anda teile võimalus võtta Kõik Mis On ja kogeda seda kontiinumile, mida te kutsute ajaks, laiali jagatud etappides. See on kunstlik, aga huvitav.

Küsides küsimusi ajaarvamise kohta, kas miski asi toimus enne kui midagi muud, siis te soovite , et informatsioon antakse teile ajajoone kunstlikus lineaarsuses. Aga lineaarsus eksisteerib vaid praeguses hetkes. Kui hetk on möödas ja enne sinna punkti jõudmist, mida teie nimetate tulevikuks, on see hetk lakkamatus segunemises teiste hetkedega vastavalt sellele, mis informatsiooni te otsite. Näiteks, kui inimese elu saab läbi, siis tema hing, kui viitab konkreetsele elueale, tugineb sellele, mida ta õppis ja koges, mitte millistel aastatel see tema elus toimus. Teie möödunud aastate taju on ebatäpne. Kuupäevad, mida te ajalooraamatutes kasutate aitavad teil korrastada oma mälestusi, kuid ei peegelda seda, kuidas asjad aja jooksul toimusid. Kui püüate tajuda tõde, et midagi minevikus ja midagi tulevikus võivad toimuda ühel ja samal ajal, siis lubate oma meelel võtta mainitud nööripalli ja töötada see ringi vastavalt teemale või ideele, mida te uurida soovite.

Kujutlege seda pikka lõngajuppi teena ja ennast sipelgana, kes seal kõnnib. Kera on sassis, kuid teie vaatenurgast, kui te liigute, on see lihtsalt kurviline tee. Kui teile tundub, et te liigute kogu aeg edasi, siis kõrgemast vaatenurgast on selge, et teete pidevaid ringe edasi, tagasi ja ümberringi. Igal valitud hetkel võib teie koht nööril ristuda teise samas pikas nööris oleva kohaga, mis on teises ajas. Selline ristumine on kingitus teie Kõrgemalt Minalt teie inimlikule Minale, et anda teile informatsiooni, millest teil antud hetkel võiks kasu olla. Praegune hetk paistab sama lineaarne nagu teie ees laiutav tee. Minevik ja olevik ristuvad pidevalt, et pakkuda teile seda, mis teid kõige paremini teenib mitte seda, mis on lineaarsest ajajoonest kunstlikult üle laotatud.

Lõngakera annab teile lõputuid võimalusi, väga palju rohkem kui see metafoor väljendada suudab. Kui teie ees paistev tee silmist kaob, siis sisenete te maailma, mis näitaks nagu tulevikku ja kuna teil on vaba tahe, siis võib seal kõike juhtuda. Võite minna paremale, vasakule või lihtsalt üles, alla. Selle maailma ime on see, et teil on vaba tahe valida ja määrata, mis juhtub seal, mida te kutsute tulevikuks. Seega, kui tuleviku ilmnemistesse on ligi pääsetud minevikust, siis teie saate jätkata nende toimumise viisi muutmist kuni te kohale jõuate ja nii kirjutate ringi ka minevikku!

Kas see on nagu filmis “Tagasi tulevikku,” kus keegi läheb ajas tagasi ja mineviku mõjutamise kaudu muudab tuleviku lahti rullumist?

Jah, see on nagu film “Tagasi Tulevikku”. See film nagu paljud teised on kanaldatud, et anda teie meelele viiteid aja mõistmiseks kohanevamana kui te varem uskusite. See aitab teil näha, kuidas see juhtuks kujuteldavas maailmas ja siis saate hakata mõtlema, et siin võib olla sama lugu. Mõeldes “Tagasi Tulevikku” filmi peale, siis on paar asja, mida Hoidjad öelda tahavad, teid veidi suunata ja informeerida. On väga oluline, et annaksite oma meelele puhkust. Te ei pea olema kursis kõigega ja pole vaja muretseda, et midagi vussi keerate.

Teil pole vaja mõelda parimate vastuste peale. Te teete seda oma kroonikas, sest teie kroonikad teavad. Me ütleme teie kroonikad, kuid peame tegelikult silmas teie Juhte ja Eestkostjaid ja Kõrgemat Mina. Teie ise, oma kõrgemal tasandil teate täpselt, millega te toime peate tulema ja mida teil muuta on vaja. Seda infot kanaldades te lubate oma meelel astuda dialoogi, kuid see ei pane meelele kohustust ise kõik välja mõelda. Väga tähtis on seda endale kinnitada, sest muidu võite oma meeles tõeliselt takerduda mõttesse “appi, mis siis saab kui mul midagi märkamata jääb”.

See võib kesta lõputult, see ei teeni mitte kedagi ja nii võite end üle ujutada, mida te veelgi vähem soovite. Tegelikult on asi väga lihtne. Las teie meel lihtsalt vaatab kõige toimumist ja õpib jooksvalt. Teie meel ei ole toimuva eest vastutav vaid vastutaja on teie Kõrgem Mina. Seega, tahame me anda teile loa lõdvestumiseks ning usaldage ajas liikudes navigeerimine oma Kõrgemale Minale.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga