Vaba tahe

Kas inimestel on päriselt võimalik jumalikust plaanist või oma elu plaanist kõrvale kalduda?

Jah, inimesed kalduvad oma eluplaanist kõrvale sageli, sest elu plaan on lihtsalt plaan. Inimesed muudavad eluplaane kogu aeg! Kui inimene oma eluplaani muudab, siis hakkab see vastavalt tema tehtud valikutele kohe korrastuma ning kui see lõpeb, lõpeb ka kõrvalekalle ja inimene hakkab järgima uut kurssi, mille ta valis. See kehtib nii suuna, lepingu kui valve osas, mille Su kõrgem mina on sõlminud Sinu elu plaanis osalevate universumi hingevalvurite, meistrite ja õpetajatega.

Vaba tahte olemus käivitub hetkel, mil vaim või hing otsustab siia maailma tulla. Et siin on nii-öelda „vaba tahte tsoon“, siis eelnevalt vaimset või füüsilist vormi vabalt valimata ning Maale tulemise ja Maal olemises suhtes oma valikuid tegemata siia tulla ei saagi. Ühtegi vaimu ega hinge ei saa manipuleerida, tüssata ega sundida selles maailmas osalema ning sellest tulenevalt saab vaba tahte initsiatiiv alguse esmasest siiatulemise valikust.

Kui otsustad siin maailmas osaleda, paneb Su vaim kohe paika siinviibimise plaani, suuna või vähemalt kavatsuse, sõltumata sellest, kas Sa valid tuleku vaimses või füüsilises vormis. Sellesse kavatsusse on sisse kirjutatud seeria võimalusi ning sõltuvalt sellest, mida Sa plaanid või soovid juhtuvat, on osa võimalusi tõenäolisemad kui teised. Nii on iga hinge, ingli, inimese, looma ja taime eluga. Iga elu jaoks on paika pandud juhised ning see ongi teie mõistes eluplaan, mille Sa käivitad ise oma vaba tahte jõul. Peaaegu alati koostab vaim või hing eluplaani kooskõlas sellega, mida osad kutsuvad Jumala tahteks. Teised nimetavad seda hingejuhtide nõukoguks või jumalikuks vabaks tahteks. Sinu kõrgem mina, üks osa Sinust, koostab plaane alati kontekstis. Ta arvestab, kuidas Su eluplaan hakkab toimima vastastikuses mõjus teiste osaliste elusuundadega, kuidas see maailmas muutusi loob või neid paigal hoiab ning kuidas Sa hakkad reageerima siis, kui kõik asjad toimuma hakkavad.

Sinu kõrgem mina ja nii-öelda Jumala või hingejuhtide nõukogu, kõik meistrid, õpetajad ja elutarkuse hoidjad, kelle abi Sind suunab ja kes pühendavad ennast mingile Sinu elu osale ühel või teisel moel, mõistavad üüratut konteksti alati. Kui Sina oled oma valikuid tehes igal hetkel vaba, et valida just seda, mida Sa soovid, siis Su hingejuhid tagavad, et kogemused, mis Su eluplaanist lähtuvatest võimalustest ja tõenäosusest väljapoole jäävad, ei saaks Su tähelepanu osaliseks mitte kunagi. Siin te kasutate termineid „saatus“ ja „ettemääratus“. Saatus ja ettemääratus pole mitte kivisse raiutud plaanid, vaid lihtsad eesmärgitunnetus ja suunataju, mis peegeldavad oma eluplaanile häälestatust. Selle elu plaan sisaldab välja käidud kavatsusi ning võimalusi ja tõenäosusi, mis nendest esialgsetest kavatsusest välja ulatuvad. See tähendab, et minnes iga vaba hetkega kaasa, annab vaba tahe võimaluse oma suunda muuta ja ennast uue plaani järgi ümber orienteerida.

Iga Sinu valik muudab vähesel määral suunda alati. Harva võib leida elu, kus on vaid eluplaani üks rada ja kus iga plaaniväline valik plaanist kõrvale juhib. Järjestikused uksed on hea pilt, kirjeldamaks eluplaani ja vaba tahte omavahelist toimimist. Igal hetkel, mil teed mõne valiku, avab see Sulle ukse uute võimaluste komplekti juurde ning igaüks neist annab Sulle valikute komplekti. Kui valik tehtud, astud üle ukseläve ja avaned uutele võimalustele. See kehtib nii suurte valikute suhtes nagu lapsevanemaks saamine või mitte saamine, tööle minemine või kooli minemine, kui ka selliste väikeste valikute suhtes nagu mida süüa hommikusöögiks ja kas teha hommikul jalutuskäik. Nii nimetatud väikesed ja tähtsusetud valikud avavad uksi täpselt sama palju kui suured valikud. Sinu eluplaan rullub lahti vastavalt Sinu poolt tehtud igahetkelistele valikutele. Ühe eluplaani lahti rullumiseks peab vaba tahe väljenduma tegevusena.

Vastus on jälle jah. Te olete vabad tegema kõiki valikuid. Nii neid, mis on teie käesolevasse plaani sisse kirjutatud, kui neid, mida te käsilolevas ajas tulemas ei näinud. Hetk, mil uus valik muutub võimaluseks ning järgmine hetk, millal Sa oma valiku teed ja kõrvalekalle aset leiab, kootakse mõlemad Su eluplaani. Ta lõimub Sinu plaani üldstruktuuriga ja kui Sa oma valiku teed, siis ei ole see enam kõrvalekalle vaid Sinu võimalus ja tõenäosus, mida saad järgida.

Vaba valiku seadus ei ole tegelikult mitte ainult igapäevaste otsuste tegemine, vaid see tähendab, et oled oma elu arhitekt igal hetkel. Sinu kõrgem mina ja Sinu inimmeel uuendavad üheskoos plaani kogu aeg – nad võtavad pidevalt vastu otsuseid, mida teha ja milliste uute kogemustega silmitsi seista ning millisel moel nad lahti rullida. Sina teed aga uued võimaluste komplektid läbi ning õpid tegema valikuid, tuginedes pigem seesmisele tõelisele kohandamisele kui välisele õige ja vale jaotusele.

Kas vaba tahe kolmandas dimensioonis eksisteerib tõeliselt?
Kas kolmanda dimensiooni inimeste vaba tahe on tõeline?

Jah ja veelkord jah, kuigi mõnikord teile tundub, et ei ole. Kolmanda dimensiooni olendite puhul on paljuski küsimus vaatenurgas. Kui kolmanda dimensiooni olend inimene, taim, loom, kivi otsustab elada elu kolmandas dimensioonis, siis on osa sellest kokkuleppest unustamine ning kõrvale astumine oma kõrgema olemuse vaatenurgast. Kui taimedel, loomadel ja inimestel on individualiseeritud hing, siis kivid tavaliselt ühehingelised ei ole, kuid neis on elujõud, kollektsioon väga, väga paljudest hingedest, kes end kivi energia kaudu väljendavad, aga nüüd kaldume teemast kõrvale… Loomad ja taimed kalduvad oma kõrgemat olemust rohkem mäletama ja erinevalt inimesest on neil püsiv teadmine oma kõrgema olemuse vaatenurgast. Inimesed unustavad selle täielikult. See omadus teid inimesteks teebki ja muudab teie jaoks kõik põnevaks. Te olete unustanud oma kõrgema olemuse ja oma kõrgema tasandi vaatenurga väga sügavalt. Unustamine muudab teie vaatenurga piiratuks ja te hakkate maailma võtma kolmanda dimensiooni kehana. Maailma nägemine kõrgema tasandi vaatenurgast, mis suudab võimalusi alati ette näha ja arvesse võtta, on teil meelest läinud.

Nagu teate, siis inimmeel ei ole tihti teadlik sellest, mis tulevikus juhtub või oma tegevuste ja mõtete mõjust teistele inimestele. Inimmeel on loomupäraselt piiratud ning kõik inimesed on oma kõrgema minaga püsivas ühenduses. Kõrgem mina, Jumal ja hingejuhid, kes teid suunavad, ei hülga teid mitte kunagi. Sõltumata sellest, kas Sa neid tajud või mitte, kas Sa Jumalaga ühendust tunned või mitte, oled Sa alati ühendatud hulga kõrgedimensiooniliste olenditega, kes Sinu eest hoolitsevad. Aegadel, mil Su inimmeel oma piiratud vaatenurgast midagi ihaldab, siis kõrgem mina ja hingejuhid tajuvad, et asi, mida Sa ihaldad, pole lõppkokkuvõttes see, mida Sa tahad. Kui Sa midagi hirmsasti ihaldades ei suuda välja mõelda, kuidas seda saavutada, siis võid eeldada, et keegi „seal üleval“ jälgib Sind ja see keegi seal üleval ei ole mitte Sinust eraldatud, vaid ta on Sinu sees.

Kui selle üle tõsiselt mõelda, siis on see vaba tahte kaasamiseks parim viis. Vaba tahe paistab kõige enam välja siis, kui väljavaated on piiratud ja see teeb inimkogemuse väga põnevaks. Nii tuntavat ja potentsiaalset vaba tahet on kogeda võimalik ainult siis, kui nägemine on piiratud unustamisega. Tavaline olend vaba tahte universumis on kogu aeg teadlik kõigist võimalikest lõpptulemustest ja see teeb valikud väga nähtavaks. Tegelikult võetakse kolmandast dimensioonist väljapool kõik võimalused ette korraga ning jälgitakse nende üheaegset lahti rullumist. Seal ei olda piiratud lineaarse ajajoone ja mingi kindla kohaga maailmaruumis. Mitmed erinevad kogemused saab vabalt läbi elada samaaegselt. Valiku tegemise protsessi see väga huvitavaks ei tee. Kuna paljude seast ühte pole valida vaja, siis valimistegevuses stressi ja pinget ei ole. Vaba tahte väljendamiseks ei ole palju võimalusi.

Unustanud piiravas kehas oma tõelise olemuse ning tunnetades aja ja koha piire, hakkate inimestena uskuma, et elu valikud peavad olema ainsuses. Kui komplektis on viis võimalust, siis peate valima neist ühe. Sellises olukorras muutub vaba valik eluliselt tähtsaks. See on üks põhjustest, miks osa inimlikust mängust on arenenud, luues stsenaariume, kus inimesi pannakse arvama, et nad eemaldavad üksteiselt tahte, võtavad ära valikud või piiravad neid. See lisab süžeele draamat ja vormib loomuse arengut. See muudab mängu huvitavamaks.

Fakt on see, et Sul on alati vaba valik. Võid alati oma kolmanda dimensiooni keha piiridest lähtuvalt teha selliseid valikuid nagu soovid. Sinu kõrgem mina hoiab võimaluse kõikideks valikuteks alati avatuna. Valikuteni, mis ei ole Sinu parimates huvides, ta Sind ei juhi. Sellisel juhul võid tunda piiratust või vaba tahte puudumist. Kõikidel aegadel on Su kõrgemal minal alati vabadus Sind juhtida sinna, kuhu iganes Sa minna soovid. Tundes vaba tahte piiratust, on põhjuseks alati see, et Su inimmeel ei mõista täpselt, kuhu Su kõrgem mina Sind suunab. Siin teenib hästi nõuanne alluda ja usaldada ning uskuda Jumalasse ja universumi saatusesse. Iga inimliku elu kaudu jõuad Sa taas ja taas tõenduseni, et sõltumata kõikidest oma ihadest lõpetad Sa lõppkokkuvõttes täpselt seal, kus Sa soovid. See sõnum on osa igast elutarkuse traditsioonist. Õppides usaldama protsessi ning andes ajale võimaluse haavu parandada ja Sind edasi liigutada, liigutada just sinna, kus Sa olema pead, on Sinu siinoleku peamine põhjus.

Vaba tahte puudumist tundes arvesta, et selle kogemuse targa valiku oled Sa teinud mingil põhjusel. Otsi ärrituse ja lootusetuse tagant põhjust. Mida Sa õpid? Kuidas Sa kasvad? Otsi käsilolevast inimkogemusest sinna peidetud elutarkust ning usalda, et see kogemus lõpeb siis, kui Sa selleks tõeliselt valmis oled.
____________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee  Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga