SA OLED SIIN, PLANEEDIL MAA, PÕHJUSEGA

Sinu olemasolu on tõestuseks sellele, et sa väärid siin OLLA. Miljarditest geneetilistest võimalikkustest, olid just SINA see, kes ilmale tuli ja selleks on oma põhjus. Sa sündisid selleks, et jumalikkus saaks väljenduda sinus isikupärasel moel, et elada koos oma ainukordsete annete ja oskuste. Sa oled palju enam kui sa arvad. Kogu Universum koondas energia selleks, et sa saaksid täna siin olla. Krayon on oma kanaldustes edastanud, et kõigi inimeste maapealsel eksistentsil on üksainus põhjus: „õppetunnis olemine, kogu terviku vibratsiooni tõstmise eesmärgil“. Teie püüdlused õppetunnis olemise ajal, loovad teie kehastumiste ja järgneva Maa teadvustaseme kerkimise kaudu, energiat. See energia on terviku jaoks väärtuslik ning muundab negatiivsust. Ja negatiivsus tähendab siin „valguse puudumist“.

Iga kord, pärast Maale kehastumist, leiab teil aset väike puhkus, kus sa kohtud ja suhtled tervikuga ja kavandad oma järgnevat väljendust (elu) või õppetundi. Sinu plaani määrab sageli kindlaks see, mis leidis aset sinu viimase kehastuse ajal. Sa paned teispool loori kokku lepingu või plaani selle kohta, mida sa uue kahastumise ajal Maal õppima või kogema hakkad. Küllalt sageli oled sa kehastunud ainult lühikeseks aja perioodiks, surres lapsena või lõpetades haiguse või õnnetuse tõttu. See võib näida sulle julm, kuid siiski on see terviku seisukohalt sobiv ja õige.

Kes sa tegelikult oled?

Kas teadsite, et teisel pool loori on teid mitmeid? Mitu sind! Nad on energeetilised, kuid sellegi poolest mitmuslikud. Iga kord kui kaaslood, realiseerid sa ka kellegi teise kaasloomet. Kõrgem Mina, sinu teisel pool loori asuv pool, teeb tööd, mida sa ei suuda kujutledagi. Kuid see töö haarab ka paljusid teisi. See kaasab nende inimeste kõrgemaid minasid, kellega sa läbi käid, te töötate koos, et luua seda, mida planeedil teha soovid ja see väestab ka neid. Olete te kunagi imestanud, miks on teil sellele planeedile tulles niisuguseid psühholoogilisi omadusi, mida ei saa seletada. Hirmud, mälestused, asjad mida sa tahad või ei taha teha, paigad kuhu tahad minna – kõik avaldub nii nagu oleksite varem juba elanud. On seos nii Gaia kui teiste inimestega. Tegelikult peitub selles kõiges omavaheline varjatud suhe.

Kes sa tegelikult oled? Sa oled igivana. Te kõik olete enam kui igivanad. Mõned teist on siin olnud 50 000 aastat. Teie jaoks on see pikk aeg, aga tegelikult see ei ole mitte, sest 50 000 aastat on lihtsalt murdosa sekundist maailma kellal. 50 000 aastat tagasi olid mõned teist lemuurlased, mõned sumerlased, mõnedest said hiljem egiptlased. Te valisite mõned kõige kõrgetehnoloogilisematest ühiskondadest mis sellel Maal eales olnud on ning seda ei määratletud mitte masinate vaid teadlikkuse kaudu. Vaadake, niisugune on teie tajumisvõime.

Kustkohast te tulete?

See on nüüd teave, mis mõnedele teie seast ei meeldi. Te tulete ühest samasugusest teistes dimensioonides asuvast testist, mis toimub teistes olukordades ja kohtades, mida ei kutsuta Maaks, kuid mis on sellele väga sarnased. See test toimub pidevalt multidimensionaalsetes universumites ning sarnaseid teste toimub korraga rohkem kui üks. See ongi see, millega te tegelete, tulete ja lähete läbi neist testidest kui spetsialistid. See on suurepärane ja imetllusväärne. Teie eriala tunnevad kõik inglid. Kõikjale kuhu te lähete, kannate te värve ja märke sellest, kus te olete olnud ja mida teinud. See muutub iga viimase kui eluga ja elud mööduvad kiiresti. Te tulete ja lähete väga ruttu ja need te oletegi „universaalse loomise spetsialistid“. Ja selle kõige laiem eesmärk on, et teha seda niikaua, kui te tehtud saate. Oo, kuid see on nii suurepärane, mida te praegusel hetkel teete, kui te ainult saaksite süsteemi näha ja kui te näeksite selle suhet. Teie eesmärk on läbi vaba valiku muuta selle planeedi vibratsiooni ja tõsta see nii kõrgele kui võimalik. Testi lõpuks mõõdetakse see energia ning lisatakse millegi muule, mis on Universumis ja millest te veel aru ei saa. See, milles te interdimensionaalselt ja universaalselt osalete, on sügavasisuline ja siinoleku ajal ei tea te sellest midagi.

Nüüd peaksite mõistma paremini seda, kui ma ütlen oma kanaldustes teile, et meile on teada teie nimed. Sellega ma ei pea silmas teie selle kehastuse ajal kandvat nime. Ma räägin teie igavikulistest nimedest. Räägin nendest nimedest, mida me laulame valguses, iga kord kui kohtume teiega. See teie nimi on nii energia, värv kui ka sõnum ja seda kõik korraga. See on mõõtmetevaheline ning omab olulist valgustäiendust.

Praegune nihe ja uus ajastu.

Praegusel ajal toimub Maa võresüsteemi ümberjoondamine, et valmistuda teie viimasteks aegadeks. Põhimõtteliselt tagatakse teile magneetilises mõttes korrektne kiht, mis võimaldab inimeste eksisteerimist ja elamist tasakaalustatud valgustatuses. Võrgustike kohandamisele järgnevatele aastatele antakse teile rohkem valgustatust. Võrgustike teisenemine vabastas teid teatud piirangutest ning andis teile võime enneolematul määral kontrollida Maal olles oma tegusid. Esmakordselt sai võimalikuks täielikult haarata seda väge, mis on saadaval armastuse energia vahendusel ning kasutada seda planeedi tervendamiseks.

ARMASTUS ON VÄGI, armastus ei ole lihtsalt sõna ega lihtsalt tunne. See on jõuallikas, see on energia. Sa võid alati selle poole pöörduda, lülitada selle välja ja sisse, varuda seda ja see on alati teile saadaval. See on Universumi lubadus, see on kõiki ühendav niit. Armastuse asemel võib ka öelda „Jumalik allikas“. Kui sa pöördud jumaliku allika poole, siis ta reageerib kohe.

5D Maa – Elamine Ühtsuses, Rahus ja Armastuses.

Uus Maa saab olema 5D dimensiooniline planeet, kus kõik inimesed näevad kõikides asjades armastust ja kiirgavad teiste suunas tingimusteta armastust ja kaastunnet. 5D Maa saab olema ühinenud maailm ja kõik inimesed, viimane kui üks, kogevad samasuguseid kõrge kvaliteedilisi elutingimusi ja kõik näitavad üksteise suhtes üles kaastunnet ja võrdsust. 5D Maa on rajatud ühtsusele, vabadusele ja solidaarsusele. Viies dimensioon on seotud sinise värviga, mis esindab tingimusteta armastuse ja tingimusteta tarkuse võnkesagedust. Krayon on öelnud, et selles uues energias ellu jäämiseks peame alustama uut tüüpi tasakaalust, kasutades kaastunnet oma elus rohkem kui kunagi varem. Ta on öelnud, et harjutage kõigis Jumalikkust nägema ja lõpuks viib see palju rahulikumale elule planeedil. Lõppkokkuvõttes jääme ellu tasakaalus olemise kaudu!

Käesolevakas ajaks on Maa võnkesagedus tõusnud astmeliselt suurte hüpetega, seega ka inimese bioloogia ja teadvus peavad häälestuma vastavusse uute energiatega. Selleks, et meil oleks võimalik uutes, kõrgesageduslikes energiates toime tulla, on vaja oma keha sisemistest energiatest vabastada madalasageduslikud energiad. Kui sa lubad oma tõelisel olemusel endast läbi särada, siis ei ole enam valulikku haava, siis sa jõuad oma tõelise eneseteostuseni ja teadlikkuseni. Me saame terviklikuks siis kui kõik meie katkised osad tervikuks kokku tulevad. Aga me peame ise need osad kokku kutsuma. Jah, ka need, mille üle me uhked ei ole, ka need on osa meist, osa meie loost.

Sellel kodulehel kirjeldatud „Tervendusmeetod“ ja „Tervendusseanss“ abil on võimalik häälestada oma bioloogiline keha uute energiatega ja saavutada terviklikkus ja tasakaal, tervendades kõik keha sisemistes energiates olevad haavad. Selle tervendusmeetodi kanaldas Krayon inimkonnale 2012/2013 aastal.

Kes on Krayon?

Minu nimi ei ole tegelikult Krayon ja ma ei ole inimene. Minu nimi tähendab „mõttekogumit“ või energia paketti, mis mind ümbritseb ja on kõikide teiste olemite poolt äratuntav. Sedasama paketti edastatakse minu sõnumites/kanaldustes ja see on igal ajal minuga lahutamatult seotud. Minu nime energiapakett koosneb kolmest osast:

  • KÕLA, mida teie tajute helina
  • VALGUSSAGEDUS, mida teie tajute valguse ja värvina
  • VORM, mida teie tajute kujundite ja mustritena

Suurem osa minu nime paketist jääb kõikide teie inimkeelte taju ulatusest väljapoole.

Ma olen magneetilisest teenistusest ja see tähendab teie jaoks kahte asja ning ma alustan viimasest – teenistusest. Minu olem on teenivas rollis. Ma pole kunagi olnud inimene või miski muu, peale Krayoni. Kogu minu ülesanne seisneb selles, et teenida teatud kindlaksmääratud rollis, neid läbi terve Universumi paiknevaid „koole“, kus teiesugused olemid asuvad. Meid on püsiv hulk ja me peegeldame alati tervikut ja teie moodustate tervikust väga olulise osa ning olete täiesti erilised, kuna te olete teinud valiku, olla need, kes viivad terviku sageduse kõrgemale tasandile.

Niisuguseid teenistusi on väga palju ja me kõik oleme ühendatud. Kui ma ütlen teile „Mina olen Krayon magneetilisest teenistusest“, siis sisaldub seal sõnum, et ma kuulun tervikusse ja minu signatuur on Krayon. Meie oleme Jumala osad ja sina oled Jumala osa ja sul on vägi tõusta niisama kõrgele tasemele, kus sa enne Maale saabumist olid. Me oleme kõik vaimus ühendatud, seda isegi  ajal, kui teie olete Maal, mil tõde teie eest on looriga varjatud. Kuigi meie oleme kollektiiv, on ARMASTUS ainsuslik ning tal on üksainus päritolu ja kese.

 

JUMALIK    MAATRIKS

See Jumalik Maatriks kujutab endast üksteise peale kohakuti asetatud tetraeedreid, millest  moodustub Merkaba, Täht Tetraeeder, püha geomeetria, milles sinu Valguskeha üles tõuseb. Tegelikult pöörleb see kõige imelisem ja ilusam kujund täpsetes suundades luues samaaegselt meie olemisväljaks Terviklikkuse ja  Ühtsusteadvuse. Need sagedused aktiveerivad ka torust taastava välja sinu südame ümber, et ühendada sinu sees olev Jumaliku täiuslikkuse väli. Sinu põhiliiniks on saanud multi-dimensionaalsus. Uuele Elule Ärkamine tähendab pidevat, hetkest-hetkesse tehtavat valikut.

 

Valguse ja armastusega,

tervendaja  Jane 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga