PETMINE JA HAIGET TEGEMINE

Miks tundub, et inimesel peab juhtuma mingi tragöödia selleks,
et ärgata vaimselt või hingeliselt?

Kui vaimseks ärkamiseks pole traagilist kogemust tingimata vaja läbi teha, siis traagilised kogemused teid sageli vaimse ärkamiseni viivad ja see põhineb inimlikul kalduvusel kujundada harjumusi. Sündides on inimene ärkvel. Kõik te olete sündides ärkvel ja täielikult teadlikud oma ühendusest Vaimuga. Sellel reeglil erandeid ei ole. Iga inimene on sündides teadlik ja tundlik igas oma rakus, et ta on Vaimuga ühendatud. Vaimses mõttes olete te täiesti ärkvel. Samamoodi saavad eranditult kõiki inimesed haiget, hakates haiget saades endast väikseid osi kaotama. Et kaitsta oma südant, keha ja hinge, hakkate te iseenda osi lukustama.
Selle protsessi kirjeldamiseks on palju erinevaid raamistikke. Neuroloogid räägivad sellest kui neuro-teede sulgemisest või nende piiramisest. Mõnede religioonide sõnul toimub armust langemine või jumalast eraldumine. Psühholoogid ütlevad, et paindlik, probleeme lahendav mõtlemine, millega te sünnite, saab raskustega kokku puutudes piiratud ning te tunnete, kuidas teil nende lahendamiseks oma mõtetega tuge napib. Levinud metafoor ütleb, et meel on vaid jäämäe veepealne tipp ja te kasutate oma meele mahust vaid 10%. Kogu ülejäänud protsendid meele mahust on teis olemas ja saadaval, kuid et elu on keeruline, ja et teile mõnikord tundub, et te olete täiesti üksi, siis jõuate ka veendumusele, et teis puuduvad ressursid selleks, et haarata probleemi täie võimsusega ja see teeb asjade läbi mõtlemise teie jaoks raskeks. Te kõik olete mingil moel kogenud hetki, mil teid haaranud viha või hirm on takistanud teil selgelt mõelda. Mõned inimesed ütlevad, et neil on tunne nagu teatud hetkedel on nende pea tühi. Selline asi leiab aset traumas.

Inimese aju on loodud teda trauma eest kaitsma oma tegevust lõpetades. Äärmuslikud juhused leiavad aset siis, kui traumas ellujääja läheb šokki, kuid šoki väiksemaid versioone leiab igapäevases elus aset sageli. Elu väiksemaid ja suuremaid traumasid kogedes, millest osad leiavad aset lapsepõlves, lõpetavad aju mõned osad oma tegevuse. Tervenemine, kannatlikkus ning lähedaste toetus, ei anna sellele osale mitte kunagi võimalust täielikult uuesti ärgata. Täiskasvanutena tavatsevad paljud inimesed elada nii, et mingid osad neis on suletud, justkui külmutatud või killustunud, ja arvatakse, et see on normaalne. Need osad teis, mis läksid šokki, et aidata teil raskusi üle elada, ei pruugi olla täielikult taastunud ning see piirab teie selgelt mõtlemise võimet. See piirab võimet lahendada probleeme loovalt ning piirab võimet näha teistes head ja avada oma süda ning mitte hoolida haiget saamise riskist.

Teatud määral on need piirangud teil kõigil. Te kõik olete nendega elama õppinud ja olete kujundanud oma elud nendest lähtuvalt. Piiranguid iseendas ja teistes võtate te isiksuse normaalse osana, inimelu normaalse ootusena. Kuid need, kes külmutatud osi endas enam ei aktsepteeri, on otsustanud nad ühel või teisel moel äratada. Üks tulemuslikumaid viise oma inimliku potentsiaali täielikuks äratamiseks ja uuesti integreerimiseks, on tragöödia ning terve vaimse, psühholoogilise ja emotsionaalse armkoe, mida seni pole saanud veel päriselt tervendada, adresseerimine neid tahke uuesti puudutava uue juhtumi läbi tegemisega.

Traagiline juhtum, mis toob teile hiiglaslikud emotsioonid ja paneb teid kahtluse alla seadma kõike, mida te olete alati eeldanud, on väga tulemuslik viis, kuidas purustada jäätunud kihte, mis teile seni on piiranguid seadnud ja hakata tervendama armkudet. On ülioluline mõista, et selles kirjelduses mingit süüd ei eksisteeri. See pole teie süü, et te lapsena haiget saite. See pole teie süü, et te ennast sulgesite. See pole teie süü, et te hiljem tragöödiaga kokku puutusite. Kuna sellistele kogemustele annab nõusoleku teie kõrgem mina, siis inimlikul tasandil olete te kõik süütud ja head. Kõik toimub vastavuses teie enda unikaalse, jumaliku plaaniga. Lähtudes valikutest, mida te inimesena teete, räägivad teie kõrgem mina, hingejuhid ja universumi kõik jumalikud lahked olendid ühiselt paani läbi ja uuendavad seda pidevalt. Kokkupuude tragöödiaga võib anda tulemusi, et sulatada jäätunud piiranguid teie psüühes ja hinges, kuid seda ainult siis kui te kaasate tragöödiasse valmisoleku andestada endale ja teistele nende rolli eest, mida te inimlikus draamas mängite.

Kuidas inimene teisele tahtlikult haiget teeb?Kuidas me nõustume teiste eludes mingeid kindlaid rolle mängima?

Üsna tavaline ütlemine on, et inimesed on kui nukud teatris, kellega kõrgemad olevused mängivad. See on lihtne metafoor, mis aitab ette kujutada kõrgemate minade koostööd Jumala, inglite, hingejuhtide ja teistega, et korraldada inimeste vastastikkust toimimist kõigi kõrgemaks hüvanguks. Kujutades inimeste elu ette teatrina, kus kõik mängivad kõrgemate minade poolt kokku lepitud rolle, siis võite ette kujutada, kuidas igast inimesest sirutub ülespoole juhe tema teise, suurema pooleni, kes abistab teda tema minemistes, tegemistes, kohtumistes ja tunnete tundmises selle toimudes. Kui võib pidada täpseks metafoori, et olete energeetilise juhtmega millegi suurema külge ühendatud nukud, siis on täiesti ebatäpne kujutleda, et olete ühenduses ja teid juhib ja mõjutab keegi/midagi muud kui teie kõrgem mina. Need, kes usuvad Jumalat ja teisi heldeid inimelu ülevaatajaid, teavad, et kõrgem mina tegutseb partnerluses ja isegi iseenda pikendusena. Nii suunab igat inimest tema kõrgem mina ja kõik, mis Su elus aset leiab, toimub Sinu kõrgema mina juhendamisel ja tema sõlmitud kokkulepete kaudu.

Kõrgem mina on lihtsalt Sinu laiendus. Kõik selle elu mälestused ja kõik kogemused, mille osaks Sa universumis oled saanud, on Sinu kõrgemas minas täielikult esindatud. Iga kavatsus, iga teadmise killuke sellest, mis tulevikus võib Sinuga juhtuda, on Su kõrgemale minale teada. See on juba osa Sinust. Sinu kõrgemas minas on Akasha kroonika olemas ja väljendatud. Sinu kõrgem mina on kogu aeg ühenduses teiste kõrgemate minadega ja see ongi viis, kuidas te vastastikku toimite. Igal ajahetkel on Su kõrgem mina täielikult teadlik Sinu tunnetest ja ihadest ning Sinu puudustest ja õpivajadustest. Vajadusel sirutab kõrgem mina käe kõigi armastavate olevuste poole Sinu vaimses kogukonnas ehk teiste inimeste kõrgemate minade, samuti vaimolendite poole ning räägib nendega läbi või teeb nendega ühise otsuse, kuidas on võimalik Sind kõige paremini teenida.

Mis juhtub, kui inimene valetab? Kuhu vale energeetiliselt salvestatakse? Kuidas salvestatakse inimeses tõde?

Petmise korral hakkab tõde toimima nagu kaleidoskoop. Petmine muudab tõe kildudeks ja kujundatavaks nagu kaleidoskoobis. Kui kaleidoskoopi keerata, moodustavad samad osakesed iga kord uue pildi. Üks asi, mida petmisest ja valest teadma peaks, on see, et vale sees on tõde alati olemas. Petmine leiab aset ainult siis, kui valet usutakse, kaasa arvatud selle rääkija ise. Vale eksisteerib vabalt ilma petmiseta siis, kui kuulaja või sõnumi vastuvõtja valib seda mitte uskuda või valib enda mitte petta laskmise. See erineb faktist, et reaalsuses on arvukalt tõdesid. Inimloomusele on omane, et igaühel on oma vaatenurk ja igaühel on tõelisusest oma tõlgendus. Inimlik kogemus pakub arvukalt tõdesid. Selle näiteks on optimist ja pessimist, kes sama klaasi veega vaadates näevad täiesti erinevat tõde. Et olukorra tõlgendamiseks on arvukalt tõdesid, ei pruugi alati tähendada, et petmine aset leiab. Mõnikord saavad koos eksisteerida isegi kaks vastakana tunduvat tõde, mistõttu on oluline eristada erinevaid tõdesid ning valet ja petmist.

Seega, kui petetakse, st edastatakse teadlikult informatsiooni, mille kohta teatakse, et see pole tõsi, on kuulajal valik, kas ta laseb end petta või mitte. Kui inimesed petavad ja elavad vales, siis nende energia mõraneb. Nende inimeste energia hakkab laser- või valguskiirena toimimise asemel toimima kui kaleidoskoop, vähendades selle tõhusust väga palju ning need inimesed ei saa endale võetud eesmärke selgelt ja täielikult saavutada. Inimene, kes elab pettuses, uskudes talle räägitavaid valesid, valetades endale ise või valetades teistele, muutub vähem tõhusaks igas oma ettevõtmises. Inimese loomulik energia on nagu prožektor, mis on suunatud sellele, mis ta plaani on võtnud – soovides midagi, proovides midagi või töötades millegi suunas. Nii toimib manifesteerimine. Kui tahad endale tööd leida, särad Sa oma valgusega töö saamise suunas ja lõpuks töö ilmutab ennast. Kui elad iseenda või teiste petmises, pole Sinu väljasaadetav valgus puhta valguse kiir. See on nagu suunaks oma kavatsustele kaleidoskoobi, mis valgust hästi ei näita. Kaleidoskoop hajutab valguse ning hägustab ja moonutab pilti nii, et Sa eksid ära. Elades vales ja petmises, pole Sinu saavutused ja manifestatsioonid kunagi tõhusad.

Tõde on petmises alati olemas ning aktiivne, hoolikas kuulaja leiab pettusest tõe üles. Tõde on igas väljaöeldud sõnumis. Isegi kui keegi väljendab ennast ebaselgelt, siis olles tähelepanelik, saab tõe võnkumisele siiski pihta. Ole seetõttu kuulajana alati avatud intuitsiooniga. Valgustumises osalemine tähendab, et Sa ei lase petmisel oma energiasse mõra lüüa. Kui keegi räägib midagi, mis pole tõsi, siis tuleb tajuda nii tema jagatavat mõranenud energiat kui tõelist tõde selle kaleidoskoobi all, mida ta Sinu poole suunab. Näiteks võib keegi öelda, et ta pole vihane, aga Sa tunned, et ta on. Tunned pinget tema hääles, tema kehas või tajud mingit ebakõla. Kuulajana ei pruugi Sa tõde alati kohe teada. Märkad vaid, et midagi on korrast ära. Sa tajud edastavas sõnumis dissonantsi, sõnum ei ole puhas. Kui seda tajud, siis võta aega, et oma tundeid analüüsida. Võta aega oma tõe otsimiseks ja tajumiseks, mis tundeid see inimene Sinus tekitab. Sa ei saa teise eest otsustada, kas ta on vihane või mitte, kuid Sinu valik on enda mitte petta laskmine ning otsustamine, et Sa seda, mida ta räägib, lõplikult ei usu või Sinusse jääb uskumus, et tema poolt räägitavas on peidus midagi rohkemat. Isegi kui Sa kogu tõde ei tea, siis seda endale tunnistades kindlustad, et oma energia hoiad Sa puhtana ja Sind ei peteta. Kogu tõde pole Sul vaja teada ja samuti pole vaja lahti mõtestada kõiki sõnumeid. Samas radar, mis aitab mitte petetud saada, peab sees olema kogu aeg. Isegi kogu tõde teadmata Sa tajud millegi puudumist või mingit ebakõla ning see on piisav, et enda petmine ära hoida.

 

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga